Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 16.10.1954
  • I "İftihardan I gözlerim doldu u 'irinci Orduya bağlı 66 ncı Tümen tarafından,dün,Os-manii ordusunun eski Genel-E kurmay zabiti,Irak'ın bugün-E kü mümtaz Başvekili şerefine,5 Davutpaşa bölgesinde,Metr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.10.1954
  • Doğrusu Bu:Islahat mı,tedavi mi?ehlr Tiyatrom perişan.Edebi heyetten iki kişi çıkmi|.yerine biri tiyatro san'atlle hiç ilgisi olmayan İM sat gelmiş.Değerli bir aktör Müdürü,Şûrayı Devlet'i dâva etmiş.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.10.1954
  • Sabri Çelebioğlu tekrar yargılanacak Temyiz mahkemesi Lorentzon'un cezasını tasdik ederken Dumlupmar kaptanı hakkındaki beraat kararını bozdu [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] Ankara,15 Çanakkale Nâra Burnu açı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.10.1954
  • ah Vali GöJcay,tehirde «abit tafclann niçin fcurulamıyacagtnı izah ediyor [Bticfaan'ÜNVEB]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.10.1954
  • Seferberlik tatbikatı bugün biliyor Muvakkaten silâh altına alınanlar derhal terhis edilecekler [TÜRK HABERLER AJANSI] Gelibolu,15 Pamir tatbikatını yapan birlik alacağı ihtiyat subay ye erleri iki gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.10.1954
  • Şehir Meclisi toplantıları dün sona erdi Meclis,şehirde sabit lakların kurulması teklifini reddeHI İstanbul Belediye Reisliğine Vekâlet eden Vali Gökay'a bin lira aylık bağlanmıştır.Ancak İstanbul Bel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.10.1954
  • T mim,MEMDUH YÜKMAN'ın RADYO FOTO İLE GÖN-DERDİĞİ RESİM Mustafa ve Eşref,Rüstemağa Comiinin imamiyîe görüşüyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.10.1954
  • Elekirik Şirketine olan bir milyon lira borcu ödenmediği için Üsküdar ve Kadıköy cihetindeki tramvayların cereyanı kesiliyer Vali Gökay "cereyanın kesilmesi hâlinde vukua gelecek tehacümü önleyecek te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.10.1954
  • İstanbul Radyosunda kopan fırtına duruldu 20 yaşında bir gençle iki hanımın hareketi «lüzumsuz bir patırdı» olarak vasıflandırılıyor [Nedret SELÇUKER] «Geçimsizlik» mi?«Gurur» mu?«Alınganlık mı?yoksa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.10.1954
  • Bir talebe arkadaşından tehditle para istemiş 900 lira haraç İslediği iddia edilen Atillâ «Bir komplo karşısındayım» diyor Bana 900 lira vereceksin!Şayet vermezsen kendini yok bil.Karnını deşip bağırs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.10.1954
  • Hüviyeti meçhul gemi battı [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] Mersin,15 Dün sabaha karşı şehrimizden 85 mil mesafede Gilindire bucağı açıklarında meçhul bandıralı bir geminin yanmakta olduğu,gümrük muhafaza memu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.10.1954
  • Seçimleri geri bırakan tasarı Meclise verildi Dahiliye Vekâleti durumu bir tamimle vilâyetlere bildirdi.Muhtar seçimleri yine 7 Kasım günü yapılıyor Kasım Giilek beyanatta bulundu [HUSUSİ MUHABİRİMİZD
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.10.1954
  • SON DAKİKA Maç boyunca iki oyuncu değiştirilecek Sarajevo,15 Gece yarısını bir hayli geçen şu aaatte aldığım bir haberde bir az evvel toplanan Türk ve Yugoslav Futbol idarecileri maç boyunca kaleci ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.10.1954
  • Millî Takımımız ilk antrenmanını yaptı Yugoslav antrenörü takımınız seri oynuyor.Bizim için çok tehlikeli olabilirsiniz,dedi Sarajevo,15 Dündenberi Sarajevo ışıl ışıl yanıyor.Güneş bütün ihtişam ve pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.10.1954
  • Misafir Başvekil ve Menderes tatbikatı takip ederken IKuçhun Misafir Irak Başvekili şerefine 66 inci Tümenin harp tatbikatı Tam bir başarı ile sona Türk ordusunun ne kadar büyük ilerlemeler yaptığına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 16.10.1954
  • DAĞLAR MALI YMmn REFT CEVAD ULUNAY Tefrika No.İt Geç Mehmet ağa,Et hem ağa seni bekliyor" [Çizen:GÜLENGÜLJ Balçıklı Ethem,Mehmet pehlivanla görüştü ÇİKAN KISIMLARIN ÖZETİ *Erenköylü Ömer adında birini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.10.1954
  • DENİR YUNRUK A1ALİ.OV 6ELPİ S59' *22SL Çizen:JOHN C.MURPHY Tefrika No.14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.10.1954
  • ÇIKAN KISIMLARIN ÖZETİ Kansının ihanetine uğramı* ve konsolosluktan istifa ederek İstanbula gelmiş olan İzzet,aile dostları Doktor Galip Beyin İsrarı üzerine onunla birlikte Bursa civarındaki bir çif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.10.1954
  • f sînemAlar] BEYOĞLU LÂLE:«Dakota Fedaileri» Renkli Amerikan filmi İngilizce.MELEK:«Zafer Aarşı Orijinal Amerikan filmi İngilizce.SARAY:«Cezayir Kahramanları» İtalyan filmi Fransızca.ALKAZAR:«Mongo-o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.10.1954
  • Bîr kadının çantasında bıçak bulundu Çantasında 22 santim uzunluğunda bir bıçak taşıyan Mürüvvet Öz adında bir kadın adliyeye verilmiş ve dün 8 inci Asliye Ceza Mahkemesinde muhakeme edilmiştir.Taksim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.10.1954
  • Adnan Tuna'nın duruşma* sına devam edildi İngilizce dersi verdiği Özden adındaki talebesini sarhoş ederek-kirlettiği iddia olunan Tuna Dersevi sahibi Adnan Tuna'nın duruşmasına dün Birinci Ağırceza Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.10.1954
  • KISA HABERLER ELEKTRİK İdaresinin Almanyadan satın aldığı 50 otobüsten otuzu şehrimize getirilmiştir.Geri kalanların da ay sonuna kadar İstanbul'a sevk olunacağı bildirilmektedir.ŞEHRİMİZDE yapılması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.10.1954
  • f KITLIK ÜSTÜNE KITLIK r% ir kamyon dolusu genç kız.Cıvıldaşa cı-D vıldaşa önümden geçtiler.Bayram arabası mı,okul gezmesi mi?Nereye giderler f böyle?Vakit akşam.Yanımdaki arkadaş biliyor:İşçi kızlar.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.10.1954
  • DENİZCİLİK BANKASI 15 EKİM İKRAMİYE ÇEKİLİŞİ TALİHLİSİ Bu çekilişin ikramiyesi olan EMİRGÂN'daki iki katlı evi Bankamızın merkez şubesinden 6030 No.Iu hesap sahibi BAY MEHMET AYAZ kazanmıştır.Resimde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.10.1954
  • Kamyondan düşerek öldü Hasan Kıyı adında birisi,Çekmece'den bir kamyonla şehrimize gelirken muvazenesini kaybederek düşmüş ve ağır surette yaralanmıştır.Hasan,kaldırıldığı Cerrahpaşa Hastahanesinde bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.10.1954
  • Üniversitede namzet kayıtları sona erdi istanbul Üniversitesinde kayıtlar dün sona erdi.Fakülte ve yüksek okullara bu sene kontenjanın çok fazla üstünde bir müracaat oldu.Namzet öğrenciler 19,20 ve 21
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.10.1954
  • I Erciimend Bchzat'a sırası gelince rol verilecek Ceza müddetim sona erdiği halde,Müdür bana rol vermiyor.Şehir Tiyatrosunun sert sesli,çatık kaşlı,fakat hassas sanatkârı Ercüment Behzat Lâv,Devlet Şû
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.10.1954
  • Bir avukatın arabası çalındı Avukat Handan Kaftancı'nın 0920 plâkalı hususi otomobili,dün sabaha karşı Bağdat caddesinde 265 numaralı evinin önünden çalınmıştır.Polisçe yapılan arama sonunda otomobil,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.10.1954
  • Misbah Muhayyeş'in vasiyetnamesi pazartesi açılacak Kalb sektesinden öldüğü tebeyyün eden Perapalas Oteli sahibi Misbah Muhayyeş'in vârisleri arasında' zuhur eden küçük bir anlaşmazlık,dün halledilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.10.1954
  • Bakır istihsalimiz artıyor Bakır istihsalimiz,süratle gelişmektedir.Geçen yılTErgani ve Murgul'dan elde edilen istihsal 23750 tonu bulmuşturihracat imkânları da artmıştır.Yabancı memleketlerden r deva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.10.1954
  • İzmirli bir tacirin karısı randevu evinde yakalandı Ahlâk zabıtası son bir hafta içinde 9 fuhuş yuvasını bastı İzmir'li bir tacirin gezmek maksadiyle şehrimize gelen nikâhlı karısı,Ahlâk Zabıtası memu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.10.1954
  • $ EHİR HABERLER Harabe halinde bulunan bazı okulların tamirine başlanıyor Mevzuatın müsadesizliği yüzünden,20 25 yıldan beri tamir yüzü görmeyen binalar yıkılmaktan kurtuluyor FAHİR ERSİN Maarif Muhab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.10.1954
  • Polislere esrar satmak isterken yakalandı Tarlabaşında,Şehnaz sokağında ikamet eden Kâzım İyice adında biri dün tevkif edilmiştir.Kendisine sivil polis süsü veren ve bundan faydalanarak esrar satışı y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 16.10.1954
  • llllllllllllllllllllimniliiiiiiiiiii.nl i«T» TAKVİMDEN BİB YAPRAK ULUN AY I Tanınmış san'alkârlar n adyoda ihtilâf devam ediyormuş.Dünkü gazetelerden ba'zdan İY Münir Nureddin idaresinde başlayan çalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.10.1954
  • SON GUN:Son para yatırma günü)18 EKİM PAZARTESİ n*r.nji l A İr sam a kadar)AKşama jcaaar;v,r*\ÇEKİLİŞ:30 EKİMDE İ III LİRALIK VİLLÂ aU« PARA İKRAMİYELERİ Her 100 Lira ya bir kur'a GARANTİ BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.10.1954
  • iki kardeş bir olup annelerini bıçakladı Anne!Ne olur İnad etme.Babamızla banı.Anadoluhişarında oturan Mehmet Karıştıran ve Arif Karıştıran adında iki kardeş,evi terkederek giden annelerine tam bir ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.10.1954
  • Londra halkı yaya yürümeye mecbur Otobüs işçilerinin grev ilân etmesi üzerine 3200 vasıta muattal vaziyette kaldı [ANADOLU AJANSI] Londra,15 166 hattı felce uğ ratan otobüs grevi neticesinde milyonlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.10.1954
  • H itler,mahkeme kararı İle öldü [ANADOLU AJANSI] Viyana 15 30 Nisan 1954 günü,Hitler'in intihar etmiş,olduğuna dair Berchtesgoden mahkemesinin vermiş olduğu karar neticesinde Viyana hukuk mahkemesi Hi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.10.1954
  • Şarlo,Meksika'ya gidiyor [ANADOLU AJANSI] Meksiko,15 Milli Sanatkârlar Birliğinden öğrenilen bir habere göre,Şarli Şaplin ve karısı Onna O'neil,en aşağı altı ay kalmak üzere müsaade edilmesi hususunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.10.1954
  • Bu sütun okuyucuların merak edebilecekleri her şeyden bahseder.Sizin de merak ettiğiniz,aslını öğrenmek istediğiniz bir «ey varsa lütfen BANA SOB'a yazınız.¦jV Dünyanın en çok satmış kitapları arasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.10.1954
  • Tepebaşı Gazinosu ne zaman yıkılacak!Dört yıllık kira müddeti bittiği halde bina hâla yerinde duruyor Tepebaşında Dram Tiyatrosunun hemen yanında bir gazino var.Bu gazinonun da hikâyesi uzun.Senelerce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.10.1954
  • Takside unutulan mücevher valizi [ANADOLU AJANSI] Chicago,15 Hong Kong Valisi Sir Alexandr Grantham'ın eşine ait kıymetli mücevher ve kürkler bulunan bir valiz kaybolduktan kısa bir müddet sonra sahib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.10.1954
  • Amerika sesten sür'atli uçaklara imaline hız verdi [ASSOCIATED PRESS] Washington,15 Birleşik Amerika hava kuvvetleri sesten sür'atli Convair B58 tipindeki bombardıman uçağının imalâtına başlanmasını e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.10.1954
  • "Zıkkımın kökünü ye!Bu hitap,bir elçiye yapılmaktadır ve söyliyen de ufak tefek,ak saçlı bir adamdır.Adına Pandeli Usta derler Röportaj:Orhan Karaveli «Nem varmış bünyemde?Benim ağabeyim Boston'da bok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.10.1954
  • II »»IliwSjWiftWft o* t "4 liWl n mil i 11 M-i Vshcİ hillfVSinlonn rinctlllOll Bir^eSik Devletler ordusuna mensup mühendislerin müdafaa tertifUHŞI liajtailiailll UUailUgU hatt kurmakla meşgul olduklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 16.10.1954
  • OĞLAK BURCU 22 r»bk 20 Orak Tl tasarlamış sahasına Bugün,hayalinizde ya-f_X sattığınız islerden ziya-de,günlük islerinizi hal hususunda basarı sağlayacaksınız.Hayalinizde olduğunuz isleri,tatbik koyab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.10.1954
  • KRAL FARÜĞÜN ELMASLARI PEŞİNDE Tefrika No.16 ÇIKAN KISIMLARIN ÖZETİ tGöztepede ikâmet eden Ülke adındaki genç kızın babası ile onlarda misafir bulunan Prenses Zülfiye esrarlı bir şekilde Ölmüştür.Kızı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.10.1954
  • Tuncan OKAN CEZAYİR KAHRAMANLARI «Legion Etrangere» Oynayanlar:Viviane Romance,Alberto Farnese,Irene Galtere,Marc Lawrence.Rejisör:Basilio Franchina.Les Film Marceau tarafından dağıtılan bir İtalyan F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.10.1954
  • 'AzmmeainlJawtr Yazanlar:E.DÎNET ve SÜLEYMAN BİN İBRAHİM Tefrika No.16 Çeviren:Neyyire Zengini fakirden,asili köleden ayırmayan din ÇIKAN KISIMLARIN ÖZETİ tPeygamberimizin dedesi Abdülmuttalib'in oğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.10.1954
  • SAĞLIK FİLMİ EKMEK Hazırlayan:Dr.RECEP FERDİ Resimler BEDRİ V N f İnsanların beslenmesi için lâzım olan unsurların hepsini ihtiva ettiğinden dolayı,ekmek yiyeceklerin başında gelir ve bağh basma bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 16.10.1954
  • Yazan:CEMİL CAHİT CEM Tefrika No.16 Hristiyanlık âleminin en büyük ihaneti ÇIKAN KISIMLARIN ÖZETİ Kanan,alelade bir haydut demek değildir.O devirlerde iyi bir korsanda muhariplik,cesaret ve zekâ gibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.10.1954
  • istanbul Sağırlar Okulu ve Yetiştirme 1 Daa am ıXiMrİMM 1 İstanbul Sağırlar Okulunun 954 malî yılı ihtiyacı olan aşağıda cinsi,adedi,tahmini fiatı *e ilk teminatı yazılı aebalarm 2490 sayılı kanun hü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.10.1954
  • BİZ KADINLAR Tövbeler tövbesi KARI koca,ikisi de dostumdur.Sekiz yaşlarında bîr kızları var» Once kü 1 kil»i geçiniyorlardı.Sonra,bilmem ne oldu,bir geçimsizliktir tuttur» dular.Birinin ak dediğine öb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.10.1954
  • HAFTANIN FİLMLERİ t Baştarafı 4 üncü sayfada bir deli saçması.Bing'le Bob'a batmış bir hazineyi kurtarmak i* çin derin deniz dagıçlığı teklif ediliyor.Ama,burada tanıdıkları bir yerli prenses bu işin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.10.1954
  • YENİ MELEK Beyoğlunda eski İpek Sineması karşısında İlk haftanın şâhâne S V I Renkli Panoramik Stereofonik Ümit ve tahminin üstünde bir muvaffakiyet kazanmaktadır.DİKKAT:Bu gece ve yann gece için bütü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.10.1954
  • İM il 11 ill I III m n.1111111.111 M 111111111 minimi.Mini.I.Him.III III 111| I lining GÜNÜN İŞİĞİNDA TARİH A 1 RE$ AD,EKREM KOÇU I IHII1.I Mahmud Paşa Camii r% ir okuyucum:«Istanbulun büyük camileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.10.1954
  • JOHNNY HAZARD Tefrika No.14 Jaaüsaape-NÎZLE-Çizen:FrankRobbins
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.10.1954
  • ALLAHLÎK ALİ BEY ı Çizen:SWAN PC 0BN\A*wtae KRttA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.10.1954
  • Frederika Biançi Venedik'deki hastahanede sağ bacağının kesilmesinden sonra metanetini muhafaza,hattâ kazaya sebep olan genci teselli etti.Sağ bacağının kesilmesine sebep olan genci affeden 19 yaşında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.10.1954
  • I BEN ÖLMELİYİM TEFRİKA NO.2 Çıkan kısmın özeti:Bir resim müsabaka-1 suıı kaybeden Turgut,sevgilisi tarafından da terk edilince intihara karar verir,fakat.I Yüreğimin üstünde ağır bir yük var gibi idi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 16.10.1954
  • İstanbul Askerlik Dairesi Başkanlığından 1 Ankarada ve Istanbulda açılacak kara ve deniz yedek subay okullarının 41.dönemi için 1 kasım 954 tarihinden 6 kasım 954 aksa* mına kadar öğrenci kaydı yapıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 16.10.1954
  • Kar|ondan YBNl SATILAN ARI BİSKÜİLERİ En Çok Kaloriyi ihtiva Eden En Temiz v Gıdadır.&«$if& m 'i BISKUILERI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 16.10.1954
  • T.C.Devlet Demiryolları işletmesi Umum Müdürlüğünden Ahşap travers satın alınacak 210.000 adedi normal hat,8200 adedi makas,4.000 adedi köprü traversi olmak üzere cem'an 222.200 adet enjekteli travers
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 16.10.1954
  • SABIRSIZLIKLA BEKLENEN sahibinin sesi VAHRAM GESAR ORTAKLARI İstiklal Cadd.*I.3 02-ltyoğlu-Ltanbul İZMİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN:Gayrı Menkul Arsa Satışı)Aşağıdaki ada,parsel sokak ve muhammen bedel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 16.10.1954
  • BAHÇELİ EVLERDE—Bir Arsam Olsaydı Dip Sayın Müşterilerimize fort.t F.H Tkimrı Vdrj.l F.ah JWw fah Tihr» %*Mİ M Tukrı l/f M/'c.a Ar* Aft fUdf* lit* 4n lYt Hetre i r* l/r* fi 'lir* JUr* J 129 ft fUf 13
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 16.10.1954
  • Çankırı Nafia Müdürlüğünden Kapalı Zarf Usûlile Eksiltme ilânı)1 Eksiltmeye konulan iş Çerkeş İlçesinde Sağlık Merkezi binasına ilâveten mutbah,çamaşırhane inşaat ve tesisat işi.2 Keşif bedeli 28.000)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 16.10.1954
  • Konya Yollar 3 Bölge Müdürlüğünden 600 Takım Kışlık İşçi Elbisesi Yaptırılacaktır.1 600 takım montgomeri ceket,pantalon ve kasket)diktirilmesi işi 23580.lira muhammen bedel üzerinden kapalı zarf usulü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 16.10.1954
  • İnşaat Hânı Bölge Zira!Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden ADANA 1 Müessesemiz Köprüköyü merkezinde ve Hacı Ali çiftliğinde inşa edilecek 337.73829 lira muhammen kesif bedelli 8 parça inşaat kapalı zarf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 16.10.1954
  • Malatya As.Sat.Al.Kom.Bşk.lığından Malatya'da ciheti askeriyeye ait 49271 lira 61 kuruş keşif bedelli bir adet barakanın bölme inşaatı işi 26/10/954 günü saat 11 de kapalı zarf usuliyle ihale edilecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 16.10.1954
  • SON FIRSAT Umumî arzu ve İsrar üzerine ALTIN SEHiRE SON OLARAK BU PAZAR GÜNÜ SAAT 11 de Sirkeciden kalkan vasıtalarımızla gidilecektir.Otobüsler için kart almağa lüzum yoktur.Ücretsizdir.Her arzu eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 16.10.1954
  • Bandırma As.Satın Alma Koms.Başkanlığından:108 ton tel balyalı kuru ot kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.Eksiltme ve ihalesi 28/Ekim/954 sah günü saat 16 da komisyonda yapılacaktır.Beher tonunun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 16.10.1954
  • Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğünden Paletli Traktör Satın Alınacak 1 F.0A.Yönetmeliği karşılığı ile Paletli traktör teklif alma suretiyle satın alınacaktır.2 Bu traktörler Amerikan mamulâtı o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 16.10.1954
  • Yeni Telefon:Muayene:13915 EV:14331 Dr.MEHMET KAMİL BERK Fatih Akşehir Ap.^mm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 16.10.1954
  • YAPI İŞLERİ İLÂNI Nafia Vekâletinden 1 Eksiltmeye konulan Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsünde yapılacak tecrübe hayvanları pavyonları inşaatı.Keşif tutarı:17273,06)liradır.2 Eksiltme 27/10/95
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 16.10.1954
  • Silvan Belediye Reisliğinden 1 Belediyemize ait büyük kaynak suyu Kaniyamezin)955,956,957 mahsul yıllarına mahsus üç seneliği icarla kapah zarf usulile ihale edilecektir.2 ihale 1/11/954 pazartesi gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 16.10.1954
  • Sümerbank Ereğli Konya)Pamuklu Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden 1 Muhtelif tip hatalı bezlerle,parça bezler,iplikler,pamuk telefleri,üstüpüler ve hurda malzememiz açık arttırma usulü ile 1.11.1954 paz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 16.10.1954
  • Şehre Topkapıya)ild buçuk kilometre mesafede Londra Asfaltı üzerinde ve civarında metresi 20 25-30-35 Liralık arsalar civarında SÖĞÜTLER YANINDA 1 EVLİK ARSA 96 metre)300 LİRADIR 150 LİRASI PEŞİN BAKİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 16.10.1954
  • TCDD İşletmesi Umum Müdürlüğünden Yol tamiratında kullanılmak üzere muhtelif cins mekanik vasıtalar satın alınacak Yol tamiratında kullanılmak üzere muhtelif cins mekanik vasi* talar teklif alma suret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 16.10.1954
  • Hazırlayan:BAKİ SÜHA EDİBOĞLU İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Şarkılar Ahmet Üstün.Çalanlar:Hadiye Ötügen Vecihe Daryal.İzzettin Ökte Vecdi Şeyhim 13.00 Saz eserleri Nubar Tekyay.Ercüment Batan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.10.1954
  • BULMACA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1213 J 1 1 UİI3 H rl~wi B-u ir 1 ui SOLDAN SAĞA:X Bayatı Toprak denizi.2 Bir sual Ulamda dört büyük melekten biri Manalı jest.S Zaman mikrobu Beraberlik edatı Akciğer B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.10.1954
  • KAYIP 27/12/952 tarihlerinde Adana vapuriyle Beyrut'tan sevkedilen 15 balyada 1638 libre ağırlığında müstamel elbiselere ait sigorta poliçemiz kaybolmuştur.Hükmü* yoktur.Sirkeci Köprülü Han 12 Faik ÜS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.10.1954
  • ist,Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat İlânları 1 Bir ve iki No,lü lojmanların esaslı onarım işi kapalı zarf usulü ile bir müteahhide ihale edilecektir.2 Keşif bedeli 28577 Ura 34 kuruş olup geçici
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.10.1954
  • Sabri Çelebioğlu tekrar yargılanacak t Baftaraft birincide Temyiz Birinci Ceza Dairesi,mahkemenin,kaptan Lorentzon hakkındaki kararını tasdik etmiş ve Dumlupınar kumandanı Sabri Çelebioğlu hakkındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.10.1954
  • Üsküdar ve Kadıköy cihetin tlekitran yayların cereyanı kesiliyor t Baştarajt birincide Ayrıca kendisiyle görüşen bir arkadaşımıza Vali Gökay şunları söylemiştir:Cereyanın kesilmesi halinde vukua gelme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.10.1954
  • Bir talebe arkadaşından tehditle para istemiş t Baştaralı birincide Tehdit ettiği söylenen öğrenciye gelince.O da 16-17 yaşlarındadır.İsmi Atillâ Çetindamar.Alman Lisesinin 8 inci sınıf öğrencilerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.10.1954
  • Seçimleri geri bırakan tasarı Meclise verildi t Baştarafı birincide meclis ve belediye meclisi seçimlerinde kıyas yolu ile tatbikine âmir bulunduğu cihetle,bir taraftan yukarıda yazılı olanlara umum!m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.10.1954
  • Istanbul Sağırlar Okulu ve Yetiştirme Yurdu Satmalına Komisyonu Başkanlığından:1 İstanbul Satırlar Okulunun 1954 malt yılı ihtiyaçları için aşağıda Cins,Muhammen bedel ve ilk teminatı yazdı beş bölümd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.10.1954
  • Seferberlik tatbikatı bugün bitiyor t Baştaraft birincide Diğer taraftan öğrenildiğine göre,1500 e yakın davetliden yalnız 6 sı muhtelif sebeplerle tatbikatı takip edememişlerdir.Pamir tatbikatını yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.10.1954
  • 66 inci tümenin t Baştarajı birincide kat edenler onun göz pınarlarının tomurcuklandığını hissedebildiler.Saat 11,45 de Baştabya mevkiine gelen Irak Başvekiline,Başvekil Adnan Menderes,Başvekil Yardım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.10.1954
  • İstanbul radyosunda kopan fırtına duruldu t Baştarajı birincide musikisi İslah hareketlerine ayak uydurabilirlerse ne mutlu onlara.Takdir kazanırlar elbette.İstanbul Radyosu San'at Yayınlarını kontrol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.10.1954
  • Milli takımımız ilk antrenmanını yaptı t Baştaraft birincide toplantıda iki taraf oyuncuları birbirleriyle tanıştırıldı.Bu arada Sarajevo Belediye Reisi ve kafile başkanımız Necdet Azak milli maçın ön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.10.1954
  • Ankara M.M.V.1 No.lu Sa.Al.Kom.Bşk.dan Askeri Birlikler ihtiyacı için 2490 sayılı kanunun 31.inci maddesi gereğince bakiye ihtiyaç kalan aşağıda cins ve nüktarian yazılı MAKARNA ve ŞEHRİYE kapak zarf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.10.1954
  • Sahibi v9 Başmuharriri ALİ NACİ KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden TURHAN AYTUL Basüdtğt yer MİLLİYET MATBAASI ABONE ŞARTLARI Senelik 33 T.L.6 Aylık.17 T.L.3 Aylık.9 T.L.1 Aylık 3 T.L.ECNEBİ MEML
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.10.1954
  • Şehir Meclisi toplantıları dün sona erdi t bnştnraU birincili* le kaydiyle gündeme alınmış ve kabul edilmiştir.Bundan sonra C.H.P.li Fahri Paçalıoğlu'nun bir takriri uzun tartışmalara sebebiyet vermiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.10.1954
  • HİCRİ Cumartesi RUMÎ 1374 16 1370 Sefer EKİM Ekim İS 1954 8 VAKİT VASATÎ EZANÎ Güneş 64S 12.43 Öğle 12.00 «41 İkindi 15.04 945 Akşam 17.28 12.00 Y«t« 19.01 1J1 j tmsAk 444 114» J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.10.1954
  • ÇIKAN KISIMLARIN ÖZETİ sız.New York Times'da kaç tana Keith'uı ilk reaksiyonu ferah-«Keith Vinton,Betty ile kiralık apartman ilânı görmüştü,lama oldu.Ne ise,öyle korktuğu aya gönderilecek füze Küçük a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 16.10.1954
  • 9 UNCU ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE Cezmi Or Ona kendisinden sonra geleceklere ideâl atlet tipi olarak tanıtmak istiyor ve adına müsabakalar tertipliyoruz Neriman TEKİL İstanbul Atletizm Ajanı eüyük Türk atleti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 16.10.1954
  • «Fenerbahçe Beşiktaş» «Galatasaray Adalet» karmaları maçı Fenerbahçe Beşiktaş muhteliti İle G.Saray Adalet karmaları yarm Mithatpaşa stadmda Cezmi Or Kupası yarışmalarını müteakip karşılaşacaklardır.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 16.10.1954
  • F.Bahçe Üniversite karması çarşamba günü karşılaşıyor Türkiye Milli Talebe Federasyonu Spor Komisyonu,Almanya,Yugoslavya ve Fransa üniversiteleriyle yapacağı karşılaşmalara bir hazırlık olmak üzere ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 16.10.1954
  • ¦pili 9k ¦m ftf J t '4 'J;'Mw p ÜÜ i 1 fi 1 s" Ankara.Kavaklıdere Sporting kulübünde yapılan tenis turnuvasında birincilik alan Avni Aksel'e kupan verilirken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 16.10.1954
  • Saim Kaur,Istanbulspor' un İdaresini eline aldı Istanbulspor Klübü İdare Heyeti,son yaptığı toplantı sonunda,Sarı Siyahlı renklere uzun seneler hizmet etmiş bulunan ve hâlen İdare Heyetinde vazife gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 16.10.1954
  • Cezmi Or kupası atletizm yarışları bugün başlıyor Bugün Cezmi Or yarttmalarma katılacak Yugoslav atletlerden ikisi CEZMİ OR kupası atletizm yarışmalarına bugün saat 15 ten itibaren Mithatpaşa Stadında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 16.10.1954
  • Dünya Greko Romen Güreş Şampiyonast yaklaşırken Kasımp a şalı güreşçilere karşı Alman Güreşçilerini gece seyredeceğiz Bugün Haydar Zafer,Süleyman Başiimur,Ziya Doğan ve HUhat Bayrak gibi şöhretler gür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 16.10.1954
  • Yugoslavların meşhur fut' bolcusu BOBEK.Millî takımda 36 net golünü attı.Bu yeni bir Yugoslav rekorudur.Bobek TJ ekimde bize karşı oynayacaktır TURK YUGOSLAV MAÇINDA HALİT TALAYER BELGRADDAN BİLDİRİYO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 16.10.1954
  • lS JBra H^f jkf^frÜifl Arkadaşımız,Markoviç ve Lovriç'le konuşurken Londra Olimpiyadında 3-2kaybettiğimiz maçia Yugoslav kalesini müdafaa eden Lovriç'e göre Yugoslav ekibi Belgrad,15 Halit Talayer yaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor