Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 15.10.1954
  • S*S»9«!]TÜ»K YUGSOSIAV MM HAÜT TALAYER BELGRADDAN BİLDİRİYOR Millî Takımımız Sarajevo'ya vard Belgrad9dan Sarajevo'ya giderken tayyarenin pilotluğunu futbolçalarımız münavebe ile yaptılar.T akım bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.10.1954
  • IRAK'IN TURK-PAKISTAN PAKTINA iştirak etmesi bekleniyor Orta Doğu savunma sisteminin esasım üçlü pakt teşkil edecek.Nuri Sait Paşamn bugünkü basın toplantısında bu mevzuda izahat vermesi muhtemel ANKA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.10.1954
  • Doğrusu Bu:•imilMIIMimiMMMIIIIMIIIIItlHMUı Mektep kitabı derdi ALLÂHIM!Ne uman okullar açılınca çocuklar,kitapsız kalmaktan kurtulacaklar?Her sene bu dert.Fakat bu sene ortada olmayan kitaplar,hususi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.10.1954
  • s,*V\J 1 ¦"YÜB fcl ^jZ*i/ff i_1 İ-UJ—AHLAK ZABITASININ YAKALADIKLARI AhWfc zab,toM' «m ifci wmiLM(LMOlinOimil I m\MLMUII\LMI\l tıklan kontroller neUcesinde,bar ve kokteyl salo-*u gibi eğlence yerlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.10.1954
  • Otobüslerde aktarmalı bilet usulü ihdas ediliyor Belediye otobüslerinde aktarmalı bilet ihdas edilecektir.Bu maksatla ilgililerce hazırlıklara başlanmıştır.Kararın derhal tatbikine yardım için Daim!Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.10.1954
  • Başpapaz Makarios Londra'ya vardı Makarios,Birleşmiş Milletlerin Yunan tezini destekleyeceğine inandığını söyledi ANADOLU AJANSI Londra,14 Kıbrıs'taki Rum Ortodoks kilisesi başkanı başpiskopos Makario
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.10.1954
  • I^ANUNİ süreleri ka-j sımda biten Belediye ve îl Meclisleriyle muhtar-jf lıkların yeniden seçilme-E leri için,Seçim Kurulla-rının kırk beş gün içinde i teşkili,bunların arkasın-ğ dan da on gün içinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.10.1954
  • İstanbul Radyosunda dananın kuyruğu koptu Safiye Ayla,Zeki Müren,Alâaddin Yavaşça,Necmi Rıza,Saime Sinan ve Ekrem Kongar dün başlayan Oslûp çalışmalarına girmediler Çeşitli dedikodular oldu,türlü tefs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.10.1954
  • Bankalar Kanunu değişiyor Yeni kurulacak bankaların sermayesi 50 milyon liradan az olmayacak HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN Ankara,14 Bugün Ticaret Vekâletinde Bankalar ve Vekâlet mümessillerinin iştirâklarile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.10.1954
  • James Mason aktörlükten çekiliyor A.A.Hollywood 14 Şimdiye kadar 16 filmde rol almış olan ingiliz aktörü James Mason aktörlükten çekileceğini ve bundan böyle bütün mesaisini senaryo yazmak ve sinema r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.10.1954
  • MEMDUH YÜKMANIN RADYO FOTO İLE GÖNDERDİĞİ RESİM FutbolcuZannuz Belgrad hava meydanında tayyareden indikten sonra Yugoslav idareci ve futbolcuları arasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.10.1954
  • Seferberlik tatbikatında atom bombasına karşı korunma tedbirleri alındı Yeni seferberlik usulü sayesinde bir mıntakada 24 saat zarfında 1100 kişi askere alındı HUSUSİ SURETTE GİDEN ARKA-DAŞIMIZ ÜMİT D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.10.1954
  • Anadolu yakasına her gün su verilecek Tamamlanmakta olan yeni Elmalı bendinin suyunu Anadolu yakasına akıtacak olan 60 santimetre genişliğinde ve 14 kilometre uzunluğundaki yeni isale hattının klorlam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.10.1954
  • Güzellik Kraliçesi SİBEL GİTTİ Neticeye bakma,o ne olursa olsun.Sen yalnız orada bizi.Türk asaletini.Türk şerefini ve nihayet Türkiye'yi temsil et* Dün,6 saatlik bir gecikmeyle,Dünya Güzellik Kraliçes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.10.1954
  • Hindistan9 dan maymun geldi Belediye 2000 lira verirse şempanzeye sahip olacak [CELÂL İKİBUDAK] Mango,Mango bakar mısın?Sarısın yeşil gözlü gene kızın bu sözlerini biraz evvel de yüzlerce kimse tekrar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.10.1954
  • [Rtiçhan ÜNVER] KIBRIS MESELESİ Birleşmiş Milletlerde,Kıbrıs Türklerinin görüşünü belirtmek üzere Amerika'ya gitmiş olan Faiz Kaymak dün cehrimize dönmüştür.Faiz Kaymak,tertip ettiği basın toplantısın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.10.1954
  • Sinemalara zam yapılacak Sinemacıların zam istekleri Daimi Komisyonca kabul edilmiştir.Ancak yüzde 50 gibi bir fiat arttırılmasını uygun görmiyen Meclis,durumu tetkik ettirmektedir.Belediye murakıplar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.10.1954
  • Kâr hadlerinde yapılacak tadilât lesbil ediliyor HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN Ankara,14 Kâr Hadlerinde yapılacak tadilât hakkındaki ek kararname Ticaret Vekâletince ha» zırlanarak Başvekâlete sevkedümiştir.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 15.10.1954
  • ÇIKAN KISIMLARIN ÖZETİ «Karısının ihanetine uğramış ve konsolosluktan istifa ederek İstanbula gelmiş olan İzzet,aile dostları Doktor Galip Beyin İsrarı üzerine onunla birlikte Bursa civarındaki bir çi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.10.1954
  • Vpt Ü BUT »C/*KİÖB3 JAPONYADA.renkli kağıt fenerler el'an bir çok muhafazakâr evlerde kullanılmaktadır.^7 Memleketimizde ampuller arasında birinci,General Electric ampulü yüzbinlerce aileye bol elektr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.10.1954
  • I Yine bir dolmuş hikâyesi i ECEN ay,Kadıköyü'nden bir dolmuşa bin-V7 dim.Pırıl pırıl,gıcır gıcır,lüks bir Amerikan arabası.İlk yolcu benim.Dolmuş heğ men hareket etti.Genç şoföre arabanın dolmasını n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.10.1954
  • Misbah Muhayyeşin mirası tesbit ediliyor.Ani bir şekilde ölen Perapalas Oteli sahibi Misbah Muhayyeş'in,bir kalb sektesi sonunda vefat ettiği kat'î olarak tespit edilmiş ve adalet doktorları bu husust
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.10.1954
  • Sun'i Kauçuklar piyasaya çıkarılıyor Gümrük depolarında bulunan sun'î kauçuklar bu hafta içinde piyasaya çıkarılacaktır.Sanayi Umum Müdürlüğü ile İktisadi Tetkik ve Kontrol Heyeti bu hususta anlaşmaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.10.1954
  • KISA HABERLER İZMİR'de bulunan İstanbul Defterdarı Şefik Kâzım Yur,yarın şehrimize dönecektir.EYLÜL ayı İçinde,tramvay,tünel ve otobüslerde 329 parça eşya bulunmuştur.SULAR İdaresinde abone sayısı art
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.10.1954
  • İki ev sahibi bir kadın dilenirken yakalandı Fatma Su adındaki kadın bir hafta hapse mahkûm edildi Dilenirken yakalanan Fatma Su adında bir dilenci dün 1 inci Sulh Ceza Mahkemesince bir hafta hapse ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.10.1954
  • Askerî Müzede dünkü gösteri Dün eski Maçka kışlasının avlumsu bir yerinde Askerî Müze Müdürlüğünün hazırladığı bir toplantıda eski Yeniçeri kıyafetleriyle giydirilmiş askerlerin iştirakiyle mehter tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.10.1954
  • DEMİR YUMRUK 'ZLL 8ANA TESİSAT W KURACAKSINIZ?8OCUKLAR?SÎZ H PuypUNUZ Pe&'ıj.mi?Çizen:JOHN C.MURPHY Tefrika No.13 TOZ PEĞÎL SUNNER.BASBAYAĞI Y*S« SEVİNÇTEN ASLA* 'JTAMIL/VMZ kr'/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.10.1954
  • o LT BEYöĞLUJHHH!25 LİRALIK BİRKUMBARALI TASARRUF HESABI AÇTIRAN HERKES LAMBALI KUMBARALI RADYO ALABİLİR T.C.TAFSİLAT İÇİN GİŞELERİMİZ EMRİNİZOEDİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.10.1954
  • Bir bekçi silah kullanarak otomobil hırsızlarını yakaladı Gece yansı Edirnekapıya doğru sür'atle giden otomobilin taksimden çalındığı anlaşıldı Dün sabaha karşı saat 3 sıralarında «Pendik 155» plâkalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.10.1954
  • DAĞLAR KRALI Tefrika No.15 Yazan:REFT CEVAD ULUNAY Paşaköylirler yılan gibi deliğe sokulup lâf dinlerler Bu patika bir değirmene vartyordu ÇIKAN KISIMLARIN ÖZETİ Erenköylü Ömer adında birini öldürdüğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.10.1954
  • SİNEMALAR j BEYOĞLU LÂLE:«Dakota Fedaileri» Renkli Amerikan filmi İngilizce.MELEK:«Zafer darşı Orijinal Amerikan filmi İngilizce.SARAY:«Cezayir Kahramanları» İtalyan filmi Fransızca.ALKAZAR:«Mongolo O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.10.1954
  • Ticaret ataşelerimiz arasında nakiller Ticaret Vekâleti,yabancı memleketlerdeki Ticaret Ataşeleri arasında bazı değişiklikler yapacaktır.Bern,Paris ve Roma Ticaret Müşavirlerinin merkeze alınmaları ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.10.1954
  • TEŞEKKÜR Refikamın güç doğumunu büyük bir hazakatte neticelendiren Zeynep Kâmil Hastahanesi kıymetli Başhekimi Doçent Dr.Fahri Atabey'e şükranlarımın,doğumda ve mtidavatta bulunan asistan Dr.Muallâ Ço
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.10.1954
  • Ortağına şantaj yapmış Piyasanın tanınmış iş adamlarından İlhamı Yalçıner,ortağı Adil Avni Hünler'i,kendisine şantaj yapmakla suçlandırmış ve hâdise adliyeye intikal etmiştir.İlhamı Yalçıner'in iddias
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 15.10.1954
  • HER AY BİR ÇEKİLİŞ Ekim ayında 100 TALİHLİ Noter huzurunda yapılan çekilişte hesabmdaki kadar para kazanan 100 talihlinin isimleri belli olmuştur.Kazananları gösteren liste bütün şubelerimizde müşteri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.10.1954
  • YENİ BİR SİNEMA iv buutlu filmlerden sonra,panoramik ve sterofonik sistemlerdeki filmleri biz de rahat bir koltukta sigara içerken seyredebileceğiz.Dün akşam-böyle bir film Beyoğlunda yeni açılan «Yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.10.1954
  • İngiltere'de grevcilerin sayısı gittikçe artıyor ANADOLU AJANSI Londra,14 Dün aksam Tilbury'd e 2500 liman isçisinin greve katılmasiyla,Londra limanlarında çalışmayı terkeden işçi sayısı 21.200'e varm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.10.1954
  • Plâİffa Avustralya'nın Sydney şehrinde riajlia Uailgl plajındtt banyo «apmafcta olan t Bandi plajında banyo yapmakta olan yüzlerce insan,köpek haber veren alarm sesini duyunca büyük bir telâşa düşmüşl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.10.1954
  • Paris Geceleri Kraliçesi K1 ıur bir Fransn revü kızının,hayatı hakkında yazdığı «Mistinguett Paris Geceleri Kraliçesi» nin Londra'da,sahneye konulması dolayısı ile 11 ekim gecesi Londra Otelinde bir p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.10.1954
  • Sarhoşluktan ölen inekler ASSOCIATED PRESS Baton Rouge,14 Mahalli mahkeme Lloyd J.Cobb admda bir çiftlik sahibine,27 ineğinin sarhoş olarak ölmelerine sebep olunduğu için 50.000 tazminat ödenmesine ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.10.1954
  • Hitler'in ölümü mahkeme karariyle tevsik ediliyor ANADOLU AJANSI Berlin,14 Berlin'de çıkan Tagesspiegel gazetesinin verdiği habere bakılırsa Hitler'in ölümünü tesbit eden kat'î delil nihayet ortaya çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.10.1954
  • 1/I F Kasırga Amerika yi tehdide başladı Saatte 180 kilometre hızla esen korkun;kasırga Guatemalada büyük tahribata sebep oldu ASSOCIATED PRESS Miami,14 Hazel adı verilen kasırga,dün gece şiddetini ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.10.1954
  • I Okul kitaplarına biraz daha dikkat edebilsek Hatay'ı Türkiye hudutları dışında bırakan coğrafya kitaptan,orada gözü olanların değil,bizzat kendi eser imiz d ir Dün M.ra MMMüjŞtad,FâllİT ERSİN koltuğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.10.1954
  • LnJ D n Bu tütün okuyucuların merak edebilecekleri her feyden bahseder,sizin de merak ettiğiniz,aslını öğrenmek istediğiniz bir şey varsa lütfen BANA SOB'a yazıma.İT Dünyanın en büyük,yâni en gen iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.10.1954
  • MÂRUF BEY:Yağmurda sokağa çıkıyor I I M İli I I "İM t/*9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.10.1954
  • Boğa güreşçisi kadın mankenliğe dönüyor Tamara,kadınlığını kaybetmektense güreşi bırakmayı tercih etti ASSOCIATED PRESS Lizbon,14 Güney Afrikalı bir manken olan Tamara Louwegn,doktorların kendisine ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.10.1954
  • 5 TAKVİMDEN BİB YAPRAK ULUNAY Zoofili B İr gün tenezzülen bizim Yunusdaki uzletgâhı şereflendiren Vali Bey,inekleri,koyunları,atlan,eşekleri,tavukları,kasları,köpekleri,ördekleri,tavşanları,güvercinle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.10.1954
  • Sabık Kraliçe Neriman hasla Anadolu ajansi Lozan,14 Dün annesi ile birlikte buraya gelmiş olan eski Mısır Kraliçesi Neriman tedavi edilmek üzere bir kliniğe yatacaktır.Neriman,seyahatin kendisini çok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 15.10.1954
  • OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak Bugün işlerinize sıkıca •anlınız.Bir ayda biti» remiyeceğiniz herhangi bir işi,eğer isterseniz bugün zarfında hallededebilirsiniz.Zira eşref saat)iniz bugüne rastlıyor.KO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.10.1954
  • 5 ÇIKAN KISIMLASIN ÖZETİ «Peygamberimizin dedesi Ab~ dülmuttalib'in oğlu Abdullah,Benî Zehra kabilesinin ileri gelenlerinden Vehhab'vn kus Amine ile evlendi.Amine,Kâmile iken Abdullah Yesrib'te Hastal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.10.1954
  • SAĞLIK FİLMİ ve sünnet Hazırlayan:Dr.RECEP FERDİ Resimler BEDRİ Tahribatını,her tarafta dev adımlarlyle yapmakta olan kanser dediğimiz habis ve amansız illete karsı mücadele ve çare aramak hususunda e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.10.1954
  • KRAL FARUGUN ELMASLARI PEŞİNDE Tefrika No.15 ÇIKAN KISIMLASIN ÖZETİ tGöztepede ikâmet eden Ülke adındaki genç kızın baban ile onlarda misafir bulunan Prenses Zülfiye esrarlı bir şekilde öl' müştür.Kız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.10.1954
  • Güzel Bacaklı Dilber Örümcek Paris kabarelerinde sahneye çıkan güzel Fransız dansözü Yvette Çhauvire rtvet Şovire)son ıvm-v rasiyle herkesi hayrette bırakmıştır.Kıvrak ve mütenasip vücutlu artist,stım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.10.1954
  • 4lW B/r Kaşalot Balığının mahmuzlayarak batırdığı Essex Gemisinden kurtulan 20 tayfa,aralarında ölenleri yiyerek 91 gün denizde kaldı MUHARRİR Herman Melville,bundan yüz on yıl kadar önce Amerika'nın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 15.10.1954
  • BİZ KADINLAR Neden hep böyle Bizim tarafta sabahları balığa Çıkarlar.Denizi severseniz,seyretmesi çok hoştur.Kayıklar çift çift açılırlar.Ağların atılacağı yere gelince blrbrilerinden ayrılırlar.Suda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.10.1954
  • Yazan:CEMİL CAHİT CEM Tefrika No.15 Danser,Saraya giderken tuzağa düşürüldü ÇIKAN KISIMLARIN ÖZETİ «Roma'nın diktatörü Sülla tarafından,vatanından kovulmuş olan genç asilzade Kayus Julyus Sezar Rodos'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.10.1954
  • y ımııılılııııı.ıiMiıınııı.i i i i 1111 1111 1111 111 i I 1111111 11 i 111.in ii.i—i GÜNÜN IŞIĞINDA TARİH «rosa Altunizâde IITPophanelioğlunda F.G.imzasiyle bir mektup aldım.Aziz okuyucum bir serzeniş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.10.1954
  • î-vV*'-'¦mSr&4 V1&&& Silâhsız,hasta ue yaralt asker gruplarını cephe dönüsü yakalayarak sorgusuz sualsiz idam eden Nazi kodamanı Helm'in kurbanları,simdi teker teker mezarlarından çıkarılmaktadır.Yuka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.10.1954
  • Viyanah bir kedinin başına gelenler!İKİ hafta kadar önce Viyana'da mini mini bir kedi,feci bir ölümden kurtarıldı.Şehrin bir mahallesinde yapılan yeni bir binanın zemin katma çimento dökülmüş ve tesvi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.10.1954
  • CISCO KİD MfMNUN OL-BKfcSU».BAB A mi y'duK çeNORaA.LkU23ARPiNir«.[BENCi6COkiD,BU Sfep TEŞEKKÜR BÎUB P»A APKAPAŞ1A* EPEME PfAA-APi/PANÇO-r-'SENORİTA.Çizenler:Jose Salinas,Rod Reed Tefrika No.13
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.10.1954
  • Şarlo'nun resmini çekmek isteyen fotoğrafçılar hırpalandı ANADOLU AJANSI Paris,14 Charlie Chaplin,karısı,bir sinema şirketi müdürü M.Rouvier ve Wille adında bir Amerikalının dün akşam yemek yedikleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.10.1954
  • I' ı İ i JOHNNY HAZARD Tefrika No.13 Çizen:FrankRobbins BA*sn PdssoN Johnny BANINDAN SEÇERKEN WU2MA-&IM KOLVESÎNE TJ^kAl?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.10.1954
  • ALLAHLIK ALİ BEY 3\WNE?3!T5AHÂTSİzir^ •30FRAVI BİZ KUCALi^PA O POLENSİN u.Çizen:SWAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.10.1954
  • Maraş Vilâyet Daimî Komisyon Başkanlığından 1 Vilâyet koy içme sulan için 1783 metre galvenezli 2 parmaklık demir su borusu satın alınacaktır.2 Muhammen bedeli 17830 liradır.3 Teminat 133725 liradır.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.10.1954
  • I hi Martta İBİR ASK HİKÂYESİ BEN ÖLMELİYİM TEFRİKA No.1 Her şey bir sonbahar günü başladı.Yıldızla,küçük bir pastahanede oturmuş,birer pasta yiyorduk* Fazlasma param yoktu ki.Resim müsabakasına girmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.10.1954
  • «Tarzan» diyince kızılır mı?İnsan,kendisine «Tarzan» diye hitap eden kimseyi yaralar mı?Tahtakale'de bir otelde kalmakta olan İsmail Kırbıyık,iri yarı,kuvvetli bir gençtir.İsmail,evvelki gece otele gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.10.1954
  • Salla Pasiffigi aşan adam ANADOLU AJANSİ Willigton,14 Yanında bir papağan ve bir kedi olduğu hâlde salla Pasifiği geçmek üzere,26 haziran'da yola çıkan William Willis,bugün telsiz ile verdiği mesajda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 15.10.1954
  • 18 Ekim Pazartesi akşamına kadar açtıracağınız hesapla 30 EKİM de BOSTANCIDAKİ Bu Wf/ac/f kazanabilirsiniz I GARANTİ BANKASI [ş ^PARA İKRAMİYELERİ HER 100 LİRAYA BİR KURA NUMARASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 15.10.1954
  • Nem sayfiye hem de şehir hayatını birleştiren Geniş ve ferah manzarası,bol güneş ve yeşillikleri ile civarındaki üzüm bağlariyle,bilhassa rekabet kabul etmez ucuz fiatlariyle binlerce vatandaş tarafın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 15.10.1954
  • Sivas Bölge As.Sat.Al.Kom.Bşk.lığından Askerî ihtiyaç için Zara teslimi 50 ton kuru ot ile 40 ton saman alınacaktır.İstekliler Balyalı ve döküm olarak teklifte bulunabilirler.Balyalı kuru otun tahmini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 15.10.1954
  • Devlet Orman işletmesi Sındırgı Müdürlüğünden 1 İşletmemizin Bulak bölgesi Demirci Simav şosesi üzerinde Aksaz orman dışı İstif yerinde mevcut aşağıda cins,miktar ve par ti numaraları yazılı çam tomru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 15.10.1954
  • AİLE SAZ SALONU BU AKŞAM AÇILIYOR.Pek Yakında NANA En karretli kadre Mr arada i.^ai repertuarile karonuza çıkacak olan müthiş komiklmr Balartlart Sansın Bomba r Hayrünnisa Güzin Belkis Gönül Yazar Kay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 15.10.1954
  • Kartal Belediyesinden 6188 sayılı bina yapımını teşvik kanunu gereğince isteklilere arsa tevzi edilecektir.Bu tevziattan istifade etmek için aşağıdaki belgelerle ve gösterilen müddet içinde Belediyemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 15.10.1954
  • İktisat ve Ticaret Vekâleti iç Ticaret Umum Müdürlüğünden:Türkiye'de yangın,nakliyat,kaza ve hayat sigorta işleriyle iştigal etmek üzere kanuni hükümler dairesinde tescil ve ilân olunan Anadolu Anonim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 15.10.1954
  • Bahçeli Ferah Evler Arsaları İnşaat Müessesesi İSTİKBALİN EN KIYMETLİ ARSALARI Yeni Parsellediğimiz Söğütlü Yayla Arsalarını Satışa Devam Etmektedir.FERAH EVLERDEN ayırtacağınız bir arsa,sizi ömrünüzc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 15.10.1954
  • Hava Kuvvetleri Kumandanlığına Tercüman ve Mütercim Alınacaktır 1 Hava Kuvvetleri Kumandanlığına imtihanla 80 lira aslî maaşa 550,625,ve 800 liraya kadar aylık ücretli çok iyi ingilizce bilen bay ve b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 15.10.1954
  • Mes'ul Eczacı Aranıyor Posta kutusu 452 ye yazı ile müracaat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 15.10.1954
  • Otobüslerde t Baştarafı birincide •jiletlerinin iki saat için muteber olabileceğini belirtmişlerdir.Ayrıca otobüslerde otomatik para bozdurma makineleri kullanılacaktır.Bunun için bazı Avrupa firmalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.10.1954
  • İstanbul Radyosunda dananın kuyruğu koptu Baştarajt birincide Aman beyler toplantıları «ders» şeklinde göstermeyin.Bunlar birer sanat toplantısı veya çalışmasıdır» şeklinde vaziyeti izah etmiştir.Dünk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.10.1954
  • KİRALIK DEPO Fındıklı Selimehatun sokağında yeni bir binanın iki katı beher kat 360 metrekare depo,laboratuar,yazıhane vs.ye elverişli kiralıktır.Her gün 46017 No.lu telefona müracaat.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.10.1954
  • Bakteriyolog Dr.FARUK YALIM Tahlil Laboratuarı İstanbul Divanyolu No:113.Telefon:20981
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.10.1954
  • "'ft fl C IIJl A N If T A^Iİ3"r~ V W w.ani AI Mb Bankaihiz'm fevkalâde Genel Kurul toplantısı l.Kasım.1954 pazartesi günü saat 15 de Yeni Postahane caddesinde 70/72 numa-ralı merkez binamızda yapılaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.10.1954
  • 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I mı m 1 ^ta SOLDAN SAĞA:1 Ege'nin dadası Baston.2 Kötekten bir millet 8 Erkek Devamlı müfteri Bir nota.4 Bir meram anlatma vasıtası Talihsiz bir ırk.S İlim iddian taşıyan koca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.10.1954
  • Hazırlayan:BAKİ SÜHA EDİBOĞLU 12.27 Açılış ve program 12.30 Şarkılar LÜtfl GÛnert.Çalanlar:Hakkı Derman,İsmail Şençalar.Şükrü Tunar,Rüştü Erinç 18.00 Iürküler Fatma Türkkan.Çalanlar:Ahmet Yamacı.Selah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.10.1954
  • KLOROFİLLİ H v,v Ağızdaki kokuları ve dişlerin çürümesine sebebiyet veren asit laktik bakterilerini yok eden KLOROFİLLİ YOLİN Satışa çıkarılmıştırm SABAH,ÖĞLE,AKŞAM HER YEMEKTEN SONRA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.10.1954
  • İNŞAAT İLANI T.C.Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünden 1 Kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konan iş:Bankamız Seyitgazi ajansı lojmanlı hizmet binası yapısıdır.Keşif tutarı Geçici teminatı 140.000.8250.lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.10.1954
  • İSTANBUL SIHHİ KURUMLAR ARTTIRMA VE EKSİLTME KOMİSYONUNDAN Aşağıda cinsi,miktarları,muhammen bedeli ve ilk teminatları yazılı ihtiyaçlar Sıhhî Müesseseler için ayrı ayrı ve lıizaiarmda gösterilen gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.10.1954
  • 21 Tacirin muhakemesine başlandı Şehrin maruf tacirlerinden 21 i adliyeye verilmiştir.Vergi kaçak" cılığı yapmakla suçlandırılan tacirlerin duruşmalarına dün sabah 9 uncu Asliye Ceza Mahkemesinde başl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.10.1954
  • 11 yaşındaki çocuk arkadaşını bıçakladı İsmailin bıçak taşıyabileceğine kimse ihtimal vermezdi.Hattâ arama tarama ekipleri bile.Çtinki o 11 yaşında bir çocuktu.Şehremininde Hasan Sezai sokağında otura
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.10.1954
  • Kâr İradilerinde yapdacak tadilât Baştarajı birincide name bu tâdilin yapılması hususunda Ticaret Vekâletine salâhiyet verilmesini âmirdir.Bu salâhiyete dayanarak Vekâlet/yarı toptancılara verilecek k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.10.1954
  • Millî takımımız Sarajevo'ya vardı Baştaraft birincide Sarajevo,bizim Bursamız tipinde etrafı dağlarla çevrili sempatik bir şehir.Burayı futbolcularımız la beğendiler.Günlerdir bozuk gien havalar dünde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.10.1954
  • Irak,Türk Pakistan Paktına katılıyor t Battarafı birincide rüşünü açıklayacağı bildirilmektedir.Siyasî çevreterj Doknabahçe-görüşmelerinde Irak'ın Türle Pakistan paktına iştirakinin bahis konusu edild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.10.1954
  • Hindistan'dan maymun geldi t Bastarafı birinclâe vardı.Ben 4500 lira istedim,onlar az verdUer.Pazarlıkta uyuşamıyacaktık.Birden nasıl oldu.Mango omuzuma sıçramış,boynuma sarılmıştı.Yüzüme öyle bakıyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.10.1954
  • S.E.T.T.İşletmeleri Umum Müdürlüğünden iki Yol Survey anı Alınacaktır:j Yıldız Teknik Okulu yol kısmından kondüktör diplomasını haiz ve askerliğini bitirmiş 2 namzet 6 ay veya bir sene yevmiye ile sta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.10.1954
  • Karayolları Umum Müdürlüğünden 1 Bedeli 24.900.lira tahmin olunan 7 kalem akümülâtör pazarlıkla dahili piyasadan satın alınacaktır.2 Pazarlık 20 ekim 1954 çarşamba günü saat on beş'de Umum Müdürlük Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.10.1954
  • İzmir Vilâyeti Daimî Encümeninden Şose fltisakı Cumaovası Şaşal yolunun 11+000 15+000 ncı kilometreleri arasında yapılacak 20960 lira keşif bedelli âdi kaldırım işleri 5/10/1954 tarihinden itibaren 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.10.1954
  • Milliyet Sahibi ve Başmuharriri ALİ NACİ KARACAN Yan islerini fiilen idare eden ı TURHAN AYTUL Basıldığı yer MİL L İ Y ET MATBAASI ABONE ŞARTLARI Senelik 33 T.L.6 Aylık 17 T.L.3 Aylık 9 T.L.1 Aylık 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.10.1954
  • HİCRİ 1374 Cuma İS RUMİ 1370 Sefer EKİM Ekim 17 1954,2 VAKİT VASATİ EZANİ Güne» Öğle İkindi Akşam Yatsı tmsâk 1-6.11 12.00 15.05 17.30 19.02 4.33 12.39 6.30 9.35 12.00 1.31 11.02
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.10.1954
  • Hurda Malzeme Satılacaktır i.E.T.T.İşletmelerinden:1 Aşağıda cins ve miktarları yazılı malzeme 22/10/1954 günü saat 10 dan itibaren pazarlıkla satılacaktır.14067 M.Bedel Teminat A 1 ad.hurda silindir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.10.1954
  • Yazan:F.BROWN ÇIKAN KISIMLARIN ÖZETİ «Keith VinUm,Betty ite aya gönderilecek fuse hakkında konuşmaktadır.Keith,füzenin aaat 21 4 16 geçe hareket ettirileceğini ve kendisinin durumu seyredeceğini anlat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 15.10.1954
  • 21 Yugoslav atletini bu hafta seyredeceğiz İstanbul'da atletizm yaz çalışmaları bu hafta yapılacak olan CEZMİ OR Kupası müsabakaları ile sona eriyor.Araya,Yugoslavya'da yapılan Balkan Yarışmaları ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.10.1954
  • Chatavay Rus atletini geçerek bir rekor yaptı Londra'nın White-City Stadyomunda yapılan Londra Moskova atletizm yarışmalarında iki dünya rekoru kırılmıştır.5000 m.müsabakasında İngili?atleti Chataway
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.10.1954
  • Belgrad,14 Halit Talayer bildiriyor)«Gilnef» in ne olduğunu unuttuk/Görsek tanırmıyız,orannt da Allah bilir!Belgrad,sağolsun,bizi,karaya ayak bastığımızdanberi ıslatıyor.Ben,kendi kendime,herhalde çek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.10.1954
  • ^9fLTOKK YUGOSLAV MAÇIMA.HALİT TALAYER BELGRAD'DAN BİLDİRİYOR 7UGOSLAVLAR TAKIMLARINDAN mem değiller Yugoslav takum 1954 senesinin son millî maçını bize karsı oynarken,bir ay gibi kısa bir zaman içind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.10.1954
  • 1 OİSUn MFEMJR Bl 1 to ı fi ki' 7 N»i mt£m wMm I I HI III Millî futbolcularımız dün sabah Beîgrad'a yukarıda görüldüğü gibi büyük tezahüratla uğurlandılar Rüçhan ÜNVEB RUchan ÜNVER fon dakikada kulübü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.10.1954
  • KISA HABERLER Kasımpaşa kulübü tarafından davet edilen,Alman güreş ekibi dün sabah şehrimize gelmiştir.İlk karşılaşmalarını yarın gece Spor ve Sergi Sarayında yapacaklardır.Fenerbahçe idare heyeti,gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.10.1954
  • av»%»^ seci 1 17 Ekimde Sarajevo'da yapılacak Türkiye Yuroslavya millî maçı için {Seçiciler komitesi ile antrenör tarafından teabit edilmiş olaa millî takım kadrosunun aşağıdaki şekli Federasyon umuzc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.10.1954
  • YUKMAN'IN BELGRAD'DAN GÖNDERDİĞİ RESİMLER Belgrad,14 Halit Talayer yazıyor)Alexandr Tınaniç,beş kişilik seleksiyon komitesi azalarından birisi.Fakat hiç şüphe yok ki en iyisi.Bunu birkaç kişiden duydu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor