Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 13.10.1954
  • YedekSubaykanunu tahdid edilmiyor Lise mezunları yedek subay olmak için teste tâbi tutulmayacak HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN Ankara,12 Bazı gazeteler,Yedek Subaylık Kanununun değiştirileceğini,ve lise mezunl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.10.1954
  • BAŞMAKALE Arap Devlet adamlarının ziyaretleri rdün Kralı Majeste Hti-I »eyin'den,Irak Veliahdı Ab-i dülilâh'dan sonra,Irak Baş-vekili Nuri Sait Paşa da i memleketimizi ziyaret etti.Arap devlet adamlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.10.1954
  • ISTANBULDAN MANZARALAR NAİL AKAT Bizim gözümüz-de İstanbul «yaşa-f nacak şehir»,ya-bancmm kafasmda ise «büyük bir köydür.Fakat iki fikrin birleş-î tiği nokta,İstan-j bul'un «manzara-lar» şehri obuası-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.10.1954
  • DİKKAT Gazetemizin ilk sayılarını türlü sebeple temin edemiyen okuyucularımızın arzusu üzerine,romanlarımızın hulâsaları bugün her tefrikayla beraber1 neşredilmektedir.M i ıı i J 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.10.1954
  • SON DAKİKA 'Yugoslav milli lakımı teshil edildi Maçın yapılacağı Sarajevo'da 15 santim kalınlığında kar var Hususi surette gönderdiğimiz Halit Talayer Belfrad'dan telefonla bUdiriyor Belgrad,12 Uçağım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.10.1954
  • BİR FABRİKATÖR KARISINI ÖLÜMLE TEHDİT EDİYORMUŞ Şişli sosyetesinin mârnf simalarından Zehra,vaziyeti savcılığa bildirdikten sonra iki defa kaza atlatmış BEDİRHAN ÇINAR Şişli sosyetesinin mâruf simalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.10.1954
  • Ankarada atom kursu açıldı HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN Ankara,12 Erkânı Harbiyei Umumiye Reisliğinin emri ile Mamak'ta bir atom kursu açılmıştır.Muhtelif birliklerden kurs görecek subaylar,derslere iştirak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.10.1954
  • Dmerf askerlikte cinsiyet değiştirdiği için tezkere alamadan terhis edildi Nüfus kütüğünden de isim ve cinsiyetine ait kayıtları değiştiren bayan Deniz hemen evlenemiyeceği için üzülüyormuş NEVZAT KIZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.10.1954
  • ft w-ıT;Vırır)r-to.iıiınM iU! Mi n^iii A,ıİıitflJfP:^rıf »tıi:ıtiıi 111 itii^^Mftrfiiffl "îfm MpnriorPC'İn 7İU0fotİ Başvekil Adnan Menderes,hükümetimizin davetlisi olarak mCllUCI CO III bulunan dost f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.10.1954
  • Vapurlara yapılan zam indirildi Şehir hatlarında ihdas edilen tek mevki usulü de kaldırıldı Denizcilik Bankası Umum Müdürü Yusuf Ziya Öniş,Başvekâlet Müsteşarı Ahmet Salih Korur ile dün Vilâyette bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.10.1954
  • Makarios Papagos'a çalıyor Makarios,Yunan hükümetinin,Kıbrıs siyasetini kötü idare ettiğini söyledi TÜRK HABERLER AJANSI Atina,12 Kıbrıs Başpiskoposu Makarios burada yaptığı bir basın toplantısında ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.10.1954
  • Günsu tatbikatı Ankara'da yapılan Günsu tatbikatı bugün sona erecektir.Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Nurettin Baransel tarafından dikkatle takip edilen tatbikatın son kısmı düşman mevzilerin» yapılac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.10.1954
  • İstanbul Radyosunda geçimsizlik Altı sanatkâr,Münir Nureddin'in üslûp dersi vermesine rest çekti Münir Nurettin'e düne kadar,«Üstadımız» diye hitap ederek etrafında «pervane» olanlar,şimdi onu da saf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.10.1954
  • Ântalyada sıcaklar Sühunet gölgede 34,güneşte 67 dereceye çıktı HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN Antalya,12 Sonbaharın gelmiş olmasına rağmen Antalya,dün sıcaktan kavrulmuştur.Ekim ayının 11 inci günü Antalyalıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.10.1954
  • 1932 li erat terhis ediliyor HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN Ankara,12 1932 doğumlu birinci tertip eratın terhisine 15 ekimde başlanacaktır.Terhis edilen erlerin,memleketlerine iadeleri için Devlet Demiryolları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.10.1954
  • Doğrusu Bu:ılllMIIIMIIIIHIIIIIIIIIIIMIMIIIIIIIIIIı Modern Kaynana zırıltısı BİZ bir sinir hekimi olsaydık,hastaya İlk sorumuz su olurdu:Telefonunuz var mit «Var» derse,evveli bu telefonu koparıp atmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.10.1954
  • Perapalas Otelinin sahibi odasında ölü bulundu Kedisinin ölümüne müteessir olarak hayli sarhoş olan milyoneri banyo kapısına hafini çarparak öldü Bir kedinin ölümü,Perapalas'm sahibi Misbah Muhayyeş'i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.10.1954
  • AMERİKA'YI BOMBALIYABİLIR ASSOCIATED PRESS Amerikan Havacılık mecmuası tarafından bildirildiğine göre,yukarıda resmi görülen uçaklardan üstte)MI—RD saatte 350 mil sür'atle 24 saat bilâ fasıla uçabilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 13.10.1954
  • LİRALIK BiRKUMBARALI TASARRUF HESABI AÇTIRAN HERKES LAMBALI KUMBARALI RADYO ALABİLİR T.C.TAFSİLAT İÇİN GİŞELERİMİ?EMRİNİZDEOİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.10.1954
  • DAĞLAR KRALI Yazan:REFİ' CEVAD ULUNAY Tefrika No:13 Hükümet onların ölülerine de dirilerine de düşmandır Ethem'in çete efradı ÇIKAN KISIMLARIN ÖZETİ «Erenköylü Ömer adında birini öldürdüğü için cinaye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.10.1954
  • 1 Vefat Emekli Tümgeneral Faik Sütunç'un eşi,Ozcan Özgürler'in ve Yüksek Mühendis Özdemir Sütunç'un anneleri,Besler Bisküit^'Çflrolâia?Faii-rikası sahipleri Sami Besler ve Fehmi Besler'in kızkardeşler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.10.1954
  • Türkiye Kredi Bankası A.O.Yönetim Kurulundan:Bankamız kurucularından ve Yönetim Kurulu üyemiz Bay Bekir KARA'nın vefatını teessürle bildiririz.Cenazesi 13 Ekim 1954 bugünkü Çarşamba günü Teşvikiye Cam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.10.1954
  • Türkiye Genel Sigorta A.O.Yönetim Kurulundan-Ortaklığımız kurucularından ve Yönetim Kurulu üyemiz Bay Bekir KARA'nın vefatını teessürle bildiririz.Cenazesi 13 Ekim 1954 bugünkü Çarşamba günü Teşvikiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.10.1954
  • ÇIKAN KISIMLARIN ÖZETİ ihanetine uğramış ve konsolosluktan istifa ederek İstanbula gelmiş olan İzzet,aile dostları Doktor Galip Beyin İsrarı üzerine onunla birlikte Bursa civarındaki bir çiftliğe dinl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.10.1954
  • SİNEMALAR j BEYOĞLL-LÂLE AR «Fedailer Gemisi» Başrolde:John Payne Rhonda Fleming Amerikan filmi İngilizce.MELEK:«Zafer Aarşı Orijinal Amerikan filmi İngilizce.SARAY:«Cezayir Kahramanları» İtalyan film
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.10.1954
  • pıı Üsküdar Tranvay Şirketindeki memurlar mumla çalışıyor Şehir Meclisinin dünkü toplantısında memur ve personelin durumu gürültülere sebep oldu Şehir Meclisi âzalarının kullandıkları ücretsiz deniz p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.10.1954
  • Yangın var diye bağıran genç bir kadın mahalleyi ayağa kaldırdı İtfaiyenin,hâdise yerine gelmesinden sonra,meselenin kaynana kavgası olduğu anlaşıldı Yangın var!Genç bir kadın,açık pencereden sokağa d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.10.1954
  • Mustafa Kentli müdafaasını yaptı Eski Millet Partisinin Genel Başkanlarından Mustafa Kentli,İzmirden şehrimize gelmiş ve dün İkinci Agırceza Mahkemesinde müdafaasını yapmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.10.1954
  • Tekel Vekili dün Londraya gitti Gümrük ve Tekel Vekili Kmln 'lafat,dün uçakla Londra'ya gitmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.10.1954
  • 1 Hill III Mill lUIHIMIIH I Avrupada okuyanlar I ve büyük adamlar A lmanya'da vç.Fransa'da uzun yıllar tiniğ\versite tahsili görmüş bir muharrir arkadaşımız vardır ki,Avrupa'da büyük adam yetişemiyece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.10.1954
  • Tıp Fakültesi Dekanının örnek bir teşebbüsü İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Ord.Prof.Dr.ihsan Şükrü Aksel,1955 senesi haziran sonuna kadar,fakülteyi en iyi derece ile bitiren bir öğrenciye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.10.1954
  • KISA HABERLER MEMLEKETİMİZLE Macaristan arasındaki ticari münasebetleri geliştirmek maksadiyle teşebbüse geçilmiştir.Bir heyetimiz müzakerelerde bulunmak üzere bugünlerde Macaristan'a gidecektir.ŞEHİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.10.1954
  • ÖLÜM Şirketimiz kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanımız' BEKİR KARA'yı âni bir rahatsızlığı neticesin-de kaybettik.Cenazesi 13.10.954 bugünkü çarşamba günü Teşvikiye Camiinden öğle namazını müteakip kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.10.1954
  • ÖLÜM Aile Büyüğümüz BEKİR KARA âni bir rahatsızlık neticesinde Allanın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi 13.10.954 bu günkü çarşamba günü Teşvikiye Camiinden öğle namazını müteakip kaldırılarak Edirnekap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.10.1954
  • 80.000 liralık Villâ için Acele ediniz Bostancı,Altmtepe mevkiinde Adalara nazar,seksen bin lira değerindeki şahane-villâ Garanti Bankasının 30 Ekim çekilişinde hediye edilecektir.18 Ekim pazartesi ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 13.10.1954
  • Hesabınızda daimi olarak en az 150 lira bulundurunuz 31 ARALIKTA 6000 wlv!v!vXv!viv:vXv:vW^ 30 ARALIKTA ALTIN 1 kişiye 8 EV zengin para ikramiyeleri TÜRKİYE İŞ BANKASİ paranızın.istikbalinizin emniyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.10.1954
  • Bir Amerikan cezaevinde isyan çıktı Mahkûmlar,yiyecek ve sağlık şartlarının düzeltilmesini istiyorlar ANADOLU AJANSİ Sioukfalls 12 Sioukfalls ceza evindeki mahpuslar dün akşam isyan etmişlerdir.Dört y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.10.1954
  • Amerika'nın nüfusu 162 milyonu geçti ANADOLU AJANSI Washington,12 Amerikan sayım dairesinin tahminlerine göre 1 eylül 1954 tarihinde Birleşik Amerika'nın nüfusu 162 milyon 942 bin kişiye baliğ olmuştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.10.1954
  • İsviçre'n kadınlar siyasî hak istiyor ANADOLU AJANSI Zürich 12 İsviçreli kadınlar,siyast haklarını elde edebilmek için dün yeniden müracaat etmişler,fakat Zürich şehri konseyi kadınlara rey verme hakk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.10.1954
  • Amerika'da bir kitap AMERİKAN HABERLER BÜROSU New York,12 Gazeteci Ray Brock'un kaleme aldığı Kemal Atatürk'ün tercümei hali,Duell,Sloan and Pearce-Little,Brown yaymevi tarafından 26 ekim'de piyasaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.10.1954
  • JAPON YILDIZI Tokyo varyete tiyatrolarında beş sene evvel ayda kırk Türk lirası ile dansözlük eden 30 yaşındaki Machiko Kyo,bir yıldız avcısının nazarı dikkatini çekerek film çevirmeye başlamış ve tRo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.10.1954
  • TAKVİMDEN BIB YAPRAK ULU NAY I Radyoda yeni huzursuzluk stanbul Radyosu bir inhitat devresi yaşıyordu.Bu keşmeke-I şin önüne geçmek için radyoda ıslahat yapmak lüzumu hâsıl oldu.Bir komisyon teşekkül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.10.1954
  • V Jr~,zj A*V&-L—Dünyanın en meşhur otomobillerinden Cadillac'm,Paris'te tejhir edilen son modeli 1954 Beynelmilel Otomobil seıy.k-v umumi on görünüş IV*" m y m Bir Peugot modelinin iskeleti.Sergiyi zi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.10.1954
  • &*ty t 2 "r TEHDİT SAKA IMIS T WonUı ölüm tehdidine mâruz kalan suni beyaz güllerle süslü pembe organtinden bir gece kıyafetiyle flÖrüyorrunuz.Telefon tehditlerine bakûvrea,Mise CorH'nin 8 ekim cuma ğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.10.1954
  • İzmir'de bir hırsız çetesi yakalandı HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN İzmir,12 Bir müddettenberi Ege bölgesini kasıp kavuran yüz kişilik bir azılı hırsız çetesi,Aydının Germenek ilçesinde nihayet yakalanmıştır.Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.10.1954
  • Butterfly filminin çevrilmesine başlandı ASSOCIATED PRESS Roma,12 İlk Japon İtalyan filminin,Mademe Butterfly'in çevrilmesine dün burada başlanmıştır.Fakat dün çalışmalarda filmin baş rolünü oynayacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.10.1954
  • Bu sefer Merihli kadın pilotlar ortaya çıktı Bir Fransız öğretmeni,iki Merih'i i kadın# pilotun,defterine yazı yazdıklarını iddia ediyor ANADOLU AJANSİ 3-a Rochelle,12 Rivayetlere bakılırsa şimdiye ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.10.1954
  • Motosiklet gürültüsünü kesen bir âlet yapıldı ANADOLU AJANSI Bonn 12 Bir Alman mucidi motosikletleri tamamile gürültüsüz hale getirecek bir âlet yaptığını iddia etmiştir.Seri halinde imâl edildiği tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 13.10.1954
  • ÇIKAN KISIMLARIN ÖZETİ «Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah,Bent Zehra kabilesinin ileri gelenlerinden Vehhab'ın kızı Âmine ile evlendi.Âmine,Kâmile iken Abdullah Yesrib'te hastalana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.10.1954
  • wn OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak Meslek hayatınızda mu-{T Jt vaffak olmak istiyorsa-^^Jr n,z-iradeli ve azimli ha-TBtLii reket etmeğe ve düşüncelerinizi kullanmağa kenx linlzl aliftırmalısınız.Hissi h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.10.1954
  • KRAL FARUGUN ELMASLARI PEŞİNDE Tefrika No:13 ÇIKAN KISIMLARIN ÖZETİ «Göztepede ikâmet eden Ülke adındaki genç kızın babası ile onlarda misafir bulunan Prense* Zülfiye esrarlı bir şekilde ölmüftûr.Kızı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.10.1954
  • Silvan Belediye Reisliğinden 1 Belediyemize ait kaynak suyu Kaniyamezin)955,956,957 mahsul yıllarına mahsuı üç seneliği icarla kapalı zarf usulile İhtık edilecektir.2 ihale 1/11/954 pazartesi günü saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.10.1954
  • Bu Akşam WEBBS MELEK DEBORAH PAGET tarafından yaratılan Sinemasında Marching Along)RENKLİ büyük ve kuvvetli filmi başlıyor.Meşhur Kompozitör SOUZA'nın hayatını,eserini ve aşklarını canlandıran bir şah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.10.1954
  • Bir kamyonu soyan hırsızlar aranıyor Evvelki gece AlemdarMa Türk Ocağı caddesinde durmakta elan eşya yüklü «Mudanya 28» plâkalı kamyondan 3022 lira kıymetinde kumaş çalınmıştır.Hırsızlar,şoförün uyuma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.10.1954
  • Sirk filleri İzmir'de panik yarattı Vapura bindirilirken ürken filler,kilolarca şeker yedikten sonra sükûnet buldu HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN İzmir,12 Apollo sirkinin f illeri dün geçe gemiye yüklenirken,k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.10.1954
  • GÜZEL SIRT KRALİÇESİ Geçen hafta New-York'ta yapılan «Güzel sırtlı kadın» müsabakasında birinciliği,yukarıda resmi görülen Leslie Benham nni| ve «Sırt Kraliçesi,ilân edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.10.1954
  • Susan Cabot,saçlarını kendinin düzelttiğini söylüyor ama bu işi beceremiyenlere yine tek tavsiyesi:Berber Bir buçuk sen» kadar evvel bütün dünyayı sarmis olan kısa saç modası Hollywood'u da istilâ ett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.10.1954
  • Bir samanlar İstanbulda,yaş meyvalarla yapılmış şerbet satan Yaver isminde seyyar,temiz bir şerbetçi ile halis turunç şerbeti yapan şekerci Rıfat vardı.Vitamin meselesinin ehemmiyet keşfetmediği o dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 13.10.1954
  • Krista Lehman,polisler muhafazasında mahkemeye getirildiği zaman hâlâ koket ve süsüne önem vermesini bilir haldeydi Krista Lehman,bu kadındır.Şimdi tam 32 yaşındadır ve müebbet hapse mahkûm edileceği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.10.1954
  • BİZ KADINLAR Bizim Bıldırcın Neyyire COS YETE meraklısı iseniz görmüş,duymuş,biç de" ğüse okumuşsunuzdur:«Çiftehavuzlar'daki Büyük Kulüp bol bıldırcuılı bir mevsim sonu ziyafeti verdi.Bilmem hangi şey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.10.1954
  • Yazan:CEMİL CAHİT CEM Tefrika No:13 Murat Reis Cebelütlarığı aşan ilk müslümandı ÇIKAN KISIMLARIN ÖZETİ tRoma'nm diktatörü Sülla tarafından,vatanından kovulmuş olan genç asilzade Kayus Julyus Sezar Ro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.10.1954
  • TCDD İşletmesi Umum Müdürlüğünden Yol tamiratında kullanılmak üzere muhtelif cins mekanik vasıtalar satın alınacak Yol tamiratında kullanılmak üzere muhtelif cins mekanik vasıtalar teklif alma suretiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.10.1954
  • Sümerbank Ereğli Konya)Pamuklu Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden 1 Muhtelif tip hatalı bezlerle,parça bezler,iplikler,pamuk telefleri,üstüpüler ve hurda malzememiz açık arttırma usulü ile 1111954 pazar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.10.1954
  • lllllHIIMIII.il.II 1.II* MMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIItllllllMIIIIIII.III Mill 11 III 1111 GÜNÜN IŞIĞINDA TARİH REŞAD EKREM KOÇU j Eczahâne bolluğu ve ilâç kıtlığı azetemizin birinci sabitesinde «Doğrusu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.10.1954
  • r-fel rfaftix 9 I BİR ASK HİKAYESİ İ UĞURSUZ ASK TEFRİKA NO.C Çıkan kısmın hulâsası:Şeref kısa tutulur.Babası,5 E kısı fakir bir sence vermediğinden bir tertip kurarlar ve Şeref Ur hırs» gibi kızın ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.10.1954
  • JOHNNY HAZARD •Tefrika No:11 fAixi îsrîfipipve ha sjessîzce •UK €S«fö**LİVfEl.KUL.LANIOSA* «USKU-LANIRLAR„ Çizen:FrankRobbins
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 13.10.1954
  • Ereğli Kömürleri İşletmesinden,Pirinç ve Kırık Pirinç Alınacak.Şartnamesinde gösterilen evsaf ve müddetlerde teslim sartile satın alınacak olan 550 ton pirinç ve 125 ton kırık pirinç'in 25/10/1954 PAZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 13.10.1954
  • Devlet Orman işletmesi Denizli Müdürlüğünden 1 işletmemizin Tavas bölgesinin kamyon uğrağı Tavas orman dışı istif yerinde mevcut 6351 adede denk 600.065 M3 cam kalası ile 218 adede denk 21.364 M3 çam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 13.10.1954
  • Trabzon Valiliğinden:Trabzon'un Soğuksu Çifteçamlık mevkiindeki verem hastahanesinin içme su tesisatı boru bedeli hariç yeniden tanzim kılman 148981.00)lira keşif bedeli üzerinden ve 29/9/954 gününden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 13.10.1954
  • Yozgat Vilâyet Daimî Encümen Reisliğinden 1 Sorgun Hamam Çayıralan yolunun 46 000 54 000 kilometreleri arası stablize malzeme ihzarati beher M3 4,00 lira üzerinden açık eksiltmeye konulmuştur.2 Keşif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 13.10.1954
  • Malya Devlet üretme Çiftliği YERKÖY 1 Çiftliğimizde mevcut 20000)kilo hurda çuval 2603)kilo yapağı 860)kilo çakıldaklı yün 176)kilo manda derisi 141)kilo inek derisi 33)kilo malak derisi 12)kilo buzağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 13.10.1954
  • KÖPRÜ YAPIMI Karayolları Genel Müdürlüğünden:1 Eksiltmeye konulan iş:Rize vilâyetinde,Rize Güneysu yolunda betonarme Güneysu köprüsü yapımı olup kesif bedeli 323.811,10)üçyüz yirmi üç bin sekiz yüz on
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 13.10.1954
  • İZMİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN:Gayrı Menkul Arsa Satışı)Aşağıdaki ada,parsel sokak ve muhammen bedelleri ile geçici teminat ve metrekareleri yazdı olan arsalar kapalı zarfh arttırma suretile satılaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 13.10.1954
  • Rob Manto Tayyör Yeni Kreasyonları geldiğini MUZAFFER ADAM sayın müşterilerine bildirir.Telefon:40387
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 13.10.1954
  • Nafia Vekâletinden Vekâletimiz ihtiyacı İçin 3 adet telsiz çekicisi kapak zarf usuliyle satın alınacaktır.Çekicilerin muhammen bedeli 35100 otuz bef bin yüz lira geçici teminatı 2832.50 iki bin sekiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 13.10.1954
  • Açık Eksiltme İlânı Nişantaşı Kız Enstitüsü Müdürlüğünden 1 Nişantaşı Kız Enstitüsü binasında yapılacak onarım için kesif bedeli 6954 lira 58 kuruştur.Eksiltme 26/10/954 tarihinde salı günü saat 15 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 13.10.1954
  • KİRALIK DEPO Fındıklı Selimehatun sokağında yeni bir binan in iki katı beher kat 160 metrekare depo,laboratuar,yazıhane va.ye elverişli kiralıktır.Her gün 46017 No.lu telefona müracaat.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 13.10.1954
  • Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlüğünden Cinsi Miktarı Muhammen Geçici İhale «atı teminatı fekü Hususi laboratuar orta masası 4 adet Tek taraflı elbise dolabı 10 İki taraflı elbise dola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 13.10.1954
  • Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlüğünden Muhammen Geçici Cinsi Miktarı Fiatı teminatı İhale şekli Kuru ot 200 ton 46.000.8450.Kapak zarf Yukarıda müfredatı yazılı 200 ton kuru ot 2490 s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 13.10.1954
  • İstanbul Sağırlar Okulu ve Yetiştirme Yurdu Satmalına Komisyonu Başkanlığından 1 İstanbul Sağırlar Okulunun 954 malt yılı ihtiyacı olan aşağıda cinsi,adedi,tahmini fiatı ve ilk teminatı yazdı sobaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 13.10.1954
  • ZAYİ-Alman kliring anlaşmasına ait T.C.Merkez Bankasının 6/8/1943 tarih 43307 No.lu 3770.90 RJK.24/6/1943 tarih 40015 No.lu 32854.R.M.6/8/1943 tarih 43305 No.lu 4731.90 R.M.7/9/1943 tarih 45645 No.lu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 13.10.1954
  • f İST.BELEDİYESİ İLÂNLARI Muhtelif İşler ihale Edilecektir.1 Göztepe Pansiyonlu ilkokulunda 8.366,12 lira keşif bedeli çevresinde Mutbah tesisatı tamir ettirilecektir,ilk teminatı 627,46 liradır.Şartn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 13.10.1954
  • T.G.Devlet Demiryolları İşletmesi Umu Müdürlüğünden Ahşap travers satın alınacak 210.000 adedi normal hat,8200 adedi makas,4.000 adedi köprü traversi olmak üzere cem'an 222.200 adet enjekteli travers
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 13.10.1954
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları 90 ton balyalı kuru ot kapalı zarfla 1 kasım 954 pazartesi saat 16 da Çankırı As.Sa.AL Ko.da satın alınacaktır.Bedeli 22500 lira,geçici teminatı 1688
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 13.10.1954
  • Fenerde Madenî Eşya Fabrikasına İşçi Kızlar Aranıyor Fenerde Madeni Eşya Fabrikasında çalışacak 18 yaşından yukarı işçi kızlar aranmaktadır.Taliblerin Fener Abdülezel caddesi 294-2 veyahud Sirkeci Yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 13.10.1954
  • 1954 Eylül Ayında Tramvay,Tünel ve Otobüslerde Bulunan Eşyanın Müfredatı Listesidir Muhtelif cins çantalar M 36 Tek ve çift kadın ve erkek eldivenleri 4 Tek ve çift kadın ve erkek ayakkabı ve çocuk pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 13.10.1954
  • Zonguldak Valiliğinden 1 Yapılacak iş Bartın Cezaevi onarım ve sıhhî tesisatı yapımı olup açık usulle eksiltmeye konulmuştur.2 İşin keşif bedeli 19188 lira ve geçici teminatı 1439 lira 10 kuruştur.3 E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 13.10.1954
  • Istanbul Fen Fakültesi Dekanlığından Fakültemiz Farmakobotanik Enstitüsüne asistan alınacaktır.İsteklilerin:1 Memurin Kanununun 4 üncü maddesinin A,E,C,H,V,Z fıkralarında yazılı şartlardan başka,a)Gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 13.10.1954
  • Hariciye Vekâletinden 3312 sayılı kanunun 3 üncü maddesi hükümlerine ve bu husustaki talimatnameye uygun olarak Hariciye Vekâletine müsabaka Üe meslek memur namzedi alınacaktırimtihana iştirak etmek i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 13.10.1954
  • KERESTE ALINACAK Karayolları I.Bölge Müdürlüğünden Ankara istanbul yolu kim.326+260 daki Akçay köprüsüne 55.080 M3 çıralı çam kereste 18/Ekim/1954 pazartesi günü saat 16.00 da pazarlık usulü ile 15973
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 13.10.1954
  • Konya Yollar 3 Bölge Müdürlüğünden 600 Takım Kışlık İşçi Elbisesi Yaptırılacaktır.1 600 takım montgomeri ceket,pantalon ve kasket)diktirilmesi işi 23580.lira muhammen bedel üzerinden kapalı zarf usulü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 13.10.1954
  • rçp J& £P=5£ ğfr I?f3 v 6 l»uım«*^\aps^fe^l tuSBMr skim erini ar/a VS-*lstey'ni*.Kır Gezintilerinde Oeniz Banyolarında.Akşam Kahvaltılarında Yiyeceğiniz Birkaç ARI BiskUisI Mideyi Rahat Ettirir ve Siz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 13.10.1954
  • Cumhuriyetin 31 inci Yıldönümünde Yapılacak Donanma Tenviratı Hakkında I.E.T.T.İşletmeleri Umum Müdürlüğünden 1 Cumhuriyetin 31.inci yıl dönümü münasebetiyle yaptırılacak olan donanma tenviratı tesisl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 13.10.1954
  • M.M.V.Sa.Al.Ko.I.No.İl ANKARA Askeri Birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı yazdı yiyecekler 2490 saydı kanunun Blinci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.Kapalı za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 13.10.1954
  • Sabık Mısır Kralı Venedik'ten kovuldu TÜRK HABERLER AJANSI Roma,12 İtalyan gazetelerinin verdikleri haberlere göre,eski Mısır Kralı Faruk,geçen hafta Venedik şehrinden koyulmuştur.Faruk,bu şehre gelip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.10.1954
  • Menderesin ziyafeti t Baştarajı birincide Menderes,İşletmeler Vekili Fethi Çelikbaş,Irak Büyük Elçisi Ekselans Akif El Aloussi,İrak Temyiz Reisi Ekselans Sami Tatar,İstanbul mebusları Celâl Fuad Türkg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.10.1954
  • Bu akşam saat 2030 da Ankara Radyosunda okuyacağı şark\lar% dinleyeceğiniz MuallA Mukadder Atakan,sesinin güzelliği kadar vücut ve yüz güzelliği ile de şöhret yapmış bit San'atkârdır İSTANBUL 12.27 Aç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.10.1954
  • BULMACA bbb w t^m aaasss ^hj aJBjt» 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SOLDAN SAĞA:1 Bir başşehir Firar!Ur kadın ismi Güzel Mali hanım okuyucularımızdan biri.3 Mısra' sonla-rında tekrarla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.10.1954
  • HİCRİ 1374 Sefer Çarşamba 13 EKİM 1954 RUMİ 1370 no Eylül VAKİT.VASATİ CEAMİ ı ı I İl 11 I ¦•Bâ^tmm«İl M ı» Güneı 6.09 1245 Öğle 12.00 «47 1 İkindi 15.07 9.34 Aküm 17.33 12.60 Yatsı 19.04 1.30 İmsak 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.10.1954
  • mmmOm Miliiı Sahibi «t Başmuharriri t ALİ NACİ KARACAN Toil i9lerini fiilen idare «den I TURHAN ACTUL Bosıfdıöı v«r I ÎMİLLİYET MATBAASİ ABONE ŞARTLARI Senelik M lıU 6 Ayhk 17 T.t* 8 Ay hk j ı.u 1 Ayi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.10.1954
  • Tatlı bir şaka Konya,12 TÜRKTEL)Haber verildiğine göre,Konya Demokrat Parti bucak başkanlarından biri,muhalefet liderlerine manidar olduğu kadar da tatlı birer hediye göndermiştirismet İnönü,Kasım Gül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.10.1954
  • Ömer,askerlikte cin tezkere alamad;t Baştarafı birincide 13 ay bahriye askerliği yaptım.Öteden beri kendimde,bazı haller hisseder,utancımdan bunları kimseye açamazdım-Bunlar son günlerde şiddetlenmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.10.1954
  • Fransız meclisi dün Londra anlaşmasını tasvip etti Mendes France,Meclisin dünkü celsesinde 113 e karşı 365 oy alarak ezici bir güvenlik sağladı ASSOCIATED PRESS Paris,12 Fransız Millî Meclisi bugün Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.10.1954
  • Bir fabrikatör karısını ölümle tehdit ediyormuş t Baştarafı birincide sunda bulunmasıdır.Genç kadının müracaat ve iddiasına göre admı açıklayamayacağımız ses sanatkârına delice âşık olan fabrikatör 7*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.10.1954
  • Makarios Papagos'a çatıyor t Baştaraft birincide selesinde Birleşmiş Milletlerde Yunanistan aleyhine bir karar alındığı takdirde,Birleşmiş Milletlere şüphe ile bakılmasının lâzım geldiğini söylemiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.10.1954
  • Yugoslav Millî takımı tesbit edildi t Devamı Sa.7,Sü,2 de Öğrendiğimize ve gazetelerin yazdığına göre,millî takımımızın Yugoslavya'ya karşı oynayacağı Sarajevo şehrinde daha fazla soğuk varmış.Radyonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.10.1954
  • Yedek Subay kanunu tahdid edilmiyor t Ba$tara1t birincide «Ordumuzun,barış ve neferde,küçük rütbeli subay ihtiyacı,yedek subaylarla temin edilmektedir.Bunlar için büyük sevk-i idare mevzuu bahis olmad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.10.1954
  • Vapurlara yapılan zam indirildi Baştaraft birincide du Bebek ve Vaniköy'e kadar uzatılmıştır.Bu hususta yapılması lâzım gelen hazırlıkların tamamlanmasını müteakip birkaç gün içinde kararlaştırılan bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.10.1954
  • Perapalas Otelinin sahibi odasında ölü bulundu Baştarafı birincide Misbah Muhayyeş,evvelki gün akşama kadar kedisine ağlamış ve sonra otelin ikinci katındaki odasına çekilerek bir şişe viski getirtmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.10.1954
  • Istanbuldan manzaralar ğ Baştarafı birincide icabederse «camiler şehri» demek en manalısıdır.Hiçbir ressam,İstanbul'u cami-terinden ayıramaz,fakat bir fotoğraf objektifinin «cami duvarına işeyen adam»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.10.1954
  • istanbul Radyosunda geçimsizlik t Baştarajı birincide Radyo İdaresi tarafından resmen verilen bilgiye göre de,Münir Nurettin'e «rest» çeken beş,altı sanatkâr,üstelik,üslûp derslerine katiyetle davet e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.10.1954
  • Milliyetçi ve Kızıl Çinliler tekrar çarpışmaya başladı Bir kaç günlük sessizlikten sonra.Kızıl bataryalar ateşe başlayınca Milliyetçiler mukabele ettiler ANADOLU AJANSİ Taipeh,12 İki günlük sessizlikt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.10.1954
  • 0i*n4t€4âût'dı 'T Yazan:F.BROWN ÇIKAN KISIMLARIN ÖZETİ eKeith Vinton,Betty ite aya gönderilecek füze hakkında konuşmaktadır.Keith,füzenin eaat 21 i 16 geçe hareket ettirileceğini ve kendisinin durumu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 13.10.1954
  • Gazetemize izahat veren Güreş Federasyonu başkanı Vehbi Emre BEDEN Terbiyesi Merkez İstişare Heyetinin Ankara'deki toplantısına iştirak eden Güreş Federasyonu Reisi Vehbi Emre,şehrimize dönmüş bulunma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.10.1954
  • Bu hafta yapılacak basketbol ve voleybol teşfik maçları Basketbol 16 ekim cumartesi Kadıköy EJfl.13.30 Dz.H.O.Gücü Bakırköy F.Key S.Kanadlı 14.40 Beykoz Cihangir B.Öztürk A.Aşçıoğlu 15.50 Nişantaşı R.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.10.1954
  • Ruslar 4X400 dünya rakorunu deneyecek Londra,12 AA.Rus resm!şahsiyetleri bugün yaptıklan bir müracaatla balen Jamaikalılara ait bulunan 4x400 bayrak yansı dünya rekorunu kırmaya çalışacaklarını bildir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.10.1954
  • Dekatlon şampiyonluğum» kasana» btuhetbolcu Erdoğan Karabelen İstanbul dekatlon şampiyonluğunu bir basketbolcu kazandı Dün sona eren İstanbul Dekat-Karabelen,Mustafa Batman ve lon şampiyonası çok çeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.10.1954
  • İstanbul yüzme ekibi bugün dönüyor 8-9-10 Ekim tarihleri arasmda Seyhanda yapılan Türkiye ferdi vüzme birinciliklerine katılan istanbul yüzme ekibinin bugün şehrimize gelmesi muhtemeldir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.10.1954
  • BUNLARI ^MERJKAOAKİ İlk müsabakasinoan iti-Futbol tarMnoe.îlk olarak ingiliz milli KJM1 SAMSAYA 5 MA IS 1921 de 2-1 ma« LUP.OLMUŞ DUR.BU 6ÜN BE «ÜN BARE* TELEVİZYON İDARE.SİNİN ISRARI USTU NE YA SARI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.10.1954
  • Millî maçını] MBiitün resim ve tafsilâtı ile en iyi edeceksiniz 4823235348484848535353485353484853535353
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.10.1954
  • Alpullu Şekerspor Zonguldak'a gidiyor Alpullu 12 Hususî muhabirimiz İbrahim Türedi bildiriyor)Alpullu Şekerspor takımı Zonguldak'ta,yapılacak bir futbol turnuasma davet edilmiştir.Şekersporlular bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.10.1954
  • Binicilik Pentatlonu Budapeşte,12 AA.Budapeşte milletlerarası binicilik pentatlonu müsabakalarında takım tasnifi neticesi şöyledir:1 İsveç,2 Avusturya,S Macaristan,4 Finlandiya,5 İsviçre,6 İngiltere,7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.10.1954
  • w.M.Ali masajdan çıktıktan Monra İstiklâl caddesinde Küçük Fikret vt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.10.1954
  • Tevhit Bilge:Geçenlerde Bülent Eken eski G.S.santrhafı)arabasiyla bizleri Yıldız bahçesinde gezdirdi.Bir an hakikaten çok acaip bir sahneyle karşılaştık.Tevhit Bilge tek başına,yolun ortasında ve hiç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.10.1954
  • Kamptan dün tedavi için şehre inen yegâne futbol cu M.AÜ oldu.Yukarıda onu masör Yorgo tarafından masaj yapılırken görüyorsunuz Millî futbolcuların sakatlıkları giderildi Millî namzetler dün iki antre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.10.1954
  • KISA HABERLER Ankara Bölgesi,Seyhan,Ankara ve Eskişehir takımlarının iştirakiyle «Cumhuriyet Kupası* güre» turnuvası hazırlamıştır.Turnuva 29 ekimde başlayacaktır.Alman güreş takımı bugün şehrimize ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.10.1954
  • Vali Gökay teminat verdi:SPOR VE SERGİ SARAYI Gençliğin emrinde kalacak Basketbol maçlarının Spor ve Sergi Sarayında oynanması katileşiyor Gayrinizamî salonlarda artık basketbol temaslarının yapılamıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.10.1954
  • DOnya Orta Sıklet Boks Şampiyonluğu San Fransisco,12 AA)Amerikalı dünya orta siklet boks şampiyonu Carl Olson,aralık ayının 15 inde burada yapılacak 15 raund'Iuk maçta,Jocy Giardello'ya karşı unvanını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
 • Türk Zaferleri, Sayfa 1
  • 13.10.1954
  • aferler REŞAD EKREM KOÇU Zh y w'£Z7'a XX Wmt ^5?k J ^fâ**&\l 1 r«s ^V V^ 3 CT\im i N I V t ıN J Yİ &m?Ve ¦5A *s^t ⣠|p ^fe-7 fSl •SL İiil Aİ er *N iHMi.fjl 1 S r «r V tf S.S:5 e-N tf m V V^ »msil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Türk Zaferleri
   Sayfa 1
 • Türk Zaferleri, Sayfa 2
  • 13.10.1954
  • NIGBOLU MEYDAN MUHAREBESİ wr\fc£ r/s Y*?Z' Çfr V% ir Y11 dirim Bayazıd Türk birliğini kuruyorosova meydan muharebesinin kazanılmasında zafer hissesi pek büyük olan Yıldırım Bayazıd,Osmanlı Devleti tah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Türk Zaferleri
   Sayfa 2
 • Türk Zaferleri, Sayfa 3
  • 13.10.1954
  • NIGBOLU MEYDAN MUHAREBESİ vsWaj & rt ir Y11 dirim Bayazıd Aaadala Türk İMrüfrai kurayorosova meydan muharebesinin kazanılmasında zafer hissesi pek büyük olan Yıldırım Bayazıd,Osmanlı Devleti tahtına o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Türk Zaferleri
   Sayfa 3
 • Türk Zaferleri, Sayfa 4
  • 13.10.1954
  • NİĞBOLU MEYDÂN MUHAREBESİ t Bağtaraft orta sahifede Eflâk Voyvodası Mirçaa ve biz Macarlar Türklerin harb usulünü öğrendik.Şan ve şeref iddiasında değiliz.İlk döğüş hazzını bize bırakın!dedi.Mareşal B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Türk Zaferleri
   Sayfa 4