Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 12.10.1954
  • Fransız meclisi bugün oy veriyor Umumî kanaaiLondra Konferansının iastik edileceği merkezinde TÜRK HABERLER AJANSI Paris,11 Fransız Meclisinde yarın yapılacak toplantı Avrupanın âkibetini tâyin edecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.10.1954
  • Maden'de bir yolcu treni marşandizle çarpıştı Yolun kapalı olduğunu görmeyen Kars treni manevra yapan marşandize bindirdi Diyarbakır Haydarpaşa yolunun 48 saate Kadar açılamayacağı anlaşılıyor HUSUSİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.10.1954
  • 10mM®%&&!x*K' RUçhan ÜNVEB İstiklâl caddesindeki Meral Pastaha-Beyoğlu Kaymakamlığınca beş gün müddetle Bu kapatma kararına,yaptlan bir teftiş sırasında pastahanenin fırın son derece pis bir şekilde g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.10.1954
  • Bayar Ankarada Ankara,11 MİLLİYET)Bir müddettenberi yurt gezisinde bulunan Reisicumhur Celâl Bayar bu gün şehrimize gelmiş ve törenle karşılanmıştır.Bayar,öğleden sonra Ankara civarında yapılan Günsur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.10.1954
  • Oduncular yeni zamlar için hazırlanmaya başladılar İstihsâl bölgelerindeki stoklardan şehre münasip miktarda odun getirilecekmiş ERTUĞRUL ÜNAL İktisat Muhabiri Nihayet oduncular da harekete geçmiş bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.10.1954
  • İD İKK AT](E Roman ve resimli tefrika-e E îartmızın ilk kısımlarını E E türlü sebeplerle takip ede-E mıyen okuyuculardan aldığı-e E mix mektuplarda bunların birer hulâsalarının neşredil-E mesi İsrarla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.10.1954
  • ~mm MARILYN AĞLIYOR Hollywood'un cinsi cazibe kraliçesi Marilyn'i,kocası Joe Dijafiggio'dan çok üzmüştür.Bu haberi verdikten sonra ğdfktecüerin karsısına İlk çıktığı gün göz yaslarını tutamamıştır.Sol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.10.1954
  • Rüçhan ÜNVKK Sattlmak üzere eaki CJîJ*.merkezinden çıkarılan sandalyeler C.H.P.nin bir kısım eşyası dün satıldı 4000 liraya satılan eşyanın bir kısmında parti tarafından yazılmış bazı ibareler vardı c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.10.1954
  • I Karşılama 1 I törenleri i I münasebetiyle E Başvekil Menderes'in Al-ğj j manya seyahatinden nıemle-E ketimize avdet ettiği gün,Vi-E lâyet tarafmdan hazırlanan E E karşılama töreni esnasında,E E bazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.10.1954
  • Başvekilin Almanya temaslarının müsbet neticesi PİYASADA FERAHLIK başladı Şimdiden bazı Alman mallarının fiyatlarında yüzde 20 nisbetinde düşüklük meydana geldi Başvekil Adnan Menderes'in Almanya'da y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.10.1954
  • Yeni bütçe hazırlıkları Geçen yıla nisbeten daha yüksek olan yeni bütçede yurt kalkınmasına yarayacak yatırımlara önem verilecek TURK HABERLER AJANSI Ankara,11 1955 yılı bütçe kanunu lâyihasının gelir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.10.1954
  • 37 senelik tabiiye hocası fizik dersi okutabilir mi Şehrimiz Maarif Müdürlüğünce yapılan acayip nakil karşısında emektar öğretmen:«Bu yaştan sonra fizik mi çalışayım?diyor FAHİR ERSİN Maarif Muhabiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.10.1954
  • Dünyanın en büyük elektronik beyni beyni ingiltere'de yapılmıştır.750.000 ingiliz lirasına malolan ve küçük bir şehre yetecek kadar elektrik enerjisi sarfeden bu beyine,ingiliz âlimleri «Uç buutla da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.10.1954
  • GELİBOLU TATBİKATININ PLÂNLARI HAZIRLANDI Tatbikata,Ankaradan verilecek bir alarmla başlanacak ve bilhassa seferberlik sisteminin tatbik şekli tetkik edilecek TÜRK HABERLER AJANSI Gelibolu,11 Pamir ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.10.1954
  • Rüçhan UNVEB Dfîfor Güneysu vapuru ile İzmir'den gelecek yol-HUlul I wnui U cularmı bekliyenler,hasretlerini ancak 12 saat sonra yattşttrmıslardtr.Güneysu,bir rötar rekoru kırarak,Galata rıhtımına tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.10.1954
  • Doğrusu Bu:IIIIIMIIMIIIIIMIMIIIMIMMIIIIHIIIIII' Bu çocuklara yazık olmasın!LİSENİN son sınıfında bir dersten ikmale kalan öğrenciler üniversiteye giremiyorlar.Ortaokulun son sınıfında ikmale kalan öğr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.10.1954
  • Sabık Mısır Kraliçesi Neriman 2 nci kocasından da ayrılıyor Bir göz hekimi olan Âdem Elnakip:"Meğer eski bir Kraliçeyi memnun etmek ne zormuş!diyor Haber verildiğine göre,sabık Mısır Kralı Faruk'un ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 12.10.1954
  • DAĞLAR KRALI Tefrika No.12 Yazan:REFÎ' CEVAD ULUNAY Nasıl oldu da yolda jandarmalara rastlamadın Anlat,anlat!Bizim euin uşakları alışıktı Bir sigara yaptı.Ağza gelecek yerini yapıştırmadan Mehmede uza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.10.1954
  • r-Üzülme!dedi.Beni hatırından çıkarmaya bak.Benden sana bir fayda yok.Bunu kafana jokmağa çalış!Azap içinde tekrarladım:i Sahiden beni hiç sevmiyor musun?İ Evet,dedim ya!Darılma,hattâ.Güldü)hattâ sini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.10.1954
  • Türkiye Genel Sigorta A.O.Yönetim Kurulundan;Ortaklığımız kurucularından ve Yönetim Kurulu üyemiz Bay Bekir KARA'nın vefatmı teessürle bildiririz.Cenazesi 13 Ekim 1954 Çarşamba günü Teşvikiye Camiinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.10.1954
  • Yeni Vali Muavini vazifesine başladı istanbul Vali Muavinliğine tâyin edilen eski Mülkiye Başmüfettişi Asım Büyüklü,dünden itibaren yeni vazifesine başlamıştır.Vilâyette vazifeli bulunan Vali Muavinle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.10.1954
  • Vapur seferleri bozuk kömürlerden aksıyor Vapurlarda kullanılan taş ve toprak karışık kömürlerden ileri gelen aksaklıklar devam etmektedir.Son olarak İzmir postasını yapan Güneysu vapuru,limanımıza ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.10.1954
  • Üç sarhoş,dün bir adamı bıçakladı Bekir Yılmaz adında 23 yaşlarında bir genç,evvelki gece saat 23 sıralarında,Zeytinburnu jandarma karakolundan içeri girdi.Sağ eli yaralı idi.Üç kişi yolumu kesti,beni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.10.1954
  • KISA HABERLER ŞEHİR Umumi Meclisinin ekim ayı toplantılarına,bugün saat 15 den itibaren devam edilecektir.ELEKTRİK İdaresinin Almanya'dan şehrimize getirttiği otobüslerin sayısı 24 ü bulmuştur.Halen g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.10.1954
  • Z (Çocuklarına iyi bir aile terbiyesi vermek isteyen ana babalar Sizin çocuklarınız için çıkıyor!TeKtüyçcilerden mütevekkil,bir îıcyet taralından na2;rf«n? n 46cûıck$ öğretici,düşündürücü,eglenuırici
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.10.1954
  • ÖLÜM Şirketimiz Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanımız BEKİR KARA'yı ânî bir rahatsızlığı neticesinde kaybettik.Cenazesi 13/10' 954 çarşamba günü Teşvikiye Camiinden öğle namazını müteakip kaldırılarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.10.1954
  • 1 ÖLÜ M Aile.3üy üâümüz BEKİR KARA ânı bir rahatsızlık neticesinde Allanın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi 13/10/954 çarr samba günü Teşvikiye Camiinden öğle namazını müteakip kaldırılarak Edirnekapıda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.10.1954
  • Bir eroinci 2,5 yıla mahkûm oldu Eroin içmek ve üzerinde beyaz zehir bulundurmak suçundan dolayı 6 ncı Asliye Ceza Mahkemesine verilmiş olan ibrahim Yahşi dün iki sene 6 ay hapse mahkûm edilmiştir.Suç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.10.1954
  • Cumhuriyet Bayramı hazırlıkları başladı Vilâyette teşkil olunan bir komisyon,Cumhuriyet Bayramı programını hazırlamaya başlamıştır.Cumhuriyetin 31 inci yıldönümünün bu yıl daha parlak bir şekilde kutl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.10.1954
  • Şehzadebaşmdaki talebe yurdu dün boşaltıldı İstimlâk sebebiyle açıkta kalan talebeler,Federasyon merkezinde barındırılacak Şehzadebaşmdaki Tıb Talebe Yurdu,dün istmilâk sebebiyle kapatılmıştır.Yeni yu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.10.1954
  • ŞEHİR HABERLER Bir genç 85 lira için keserle öz annesinin basını yardı Kadın kocasının atik davranması sayesinde ölümden kurtuldu.Ruşen yakalanarak adliyeye verildi Şayet babası müdahale etmemiş olsay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.10.1954
  • Belediye tahvilleri satışa çıkarıldı 50 milyon liralık yüzde 5 faizli Belediye tahvilleri dünden itibaren satışa çıkarılmıştır.Tahvillerden elde edilecek para,Istanbulun imârına sarfedilecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.10.1954
  • İthalâtçılar beyanname vermeğe başladılar İthalâtçılar,dış ticaret rejimi gereğince dünden itibaren Ticaret Odasına beyanname vermeğe başlamışlardır.Beyannameler sicil numaralarına göre kabul edilmekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.10.1954
  • Türkiye Kredi Bankası A.t)Yönetim Kurulundan:Bankamız kurucularından ve Yönetim Kurulu üyemiz Bay Bekir KARA'nın vefatmı teessürle bildiririz.Cenazesi 13 Ekim 1954 Çarşamba günü Teşvikiye Camiinden öğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.10.1954
  • 80.000 liralık Villâ için Acele ediniz Bostancı,Altıntepe mevkiinde,Adalara nâza,seksen bin lira değerindeki şahane villâ Garanti Bankasının 30 ekim çekilişinde hediye edilecektir.18 ekim pazartesi ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.10.1954
  • DENİR YUNRUK Çizen:JOHN C.MURPHY Tefrika No.10 KAZM/W İÇİM TE3Î5AT LÂZ/M.TE5ÎSAT PARAGE Olur BA8AMPA PARA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.10.1954
  • f SİNEMALAR BEYOĞLU LÂLE AR «Fedailer Gemisi» Başrolde:John Payne Rhonda Fleming Amerikan filmi İngilizce.SARAY «Neron ve Messelina» Başrolde:Gino Cervl Yvonne Sanson İtalyan filmi Fransızca.ALKAZAR «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.10.1954
  • Bir eczahanenin kasası soyuldu Kadıköy'de bir eczahanenin kasası,dün sabah iki hırsız tarafından soyulmuştur.Müşteri sıfatile eczahaneye giren hırsızlar,içerinin kalabalık oluşundan istifade etmişlerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.10.1954
  • I İnsan hata eden bir I mahlûktur,amma.II etmek insana mahsustur.Mükemmel ğ¦1 bir içgüdü nizamı içinde hedefine şaşmaz adımlar atan hayvan,kendi dünyasmda,hata etmez.Yanlış düşünmek,ve yanlış hareket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.10.1954
  • Alman talebeleri gitti Türkiye Millî Talebe Federasyonu Turizm Müdürlüğünün davetlisi olarak memleketimize gelmiş olan Tübinğen Üniversitesine mensup 20 kişilik Alman talebe grupu dün şehrimizden ayrı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 12.10.1954
  • Dünyanın en kuvvetli genç kızı koca anyor!Yakanda resmini gördüğünüz Miss Joan Rhodes,tam 27 yaşmda,son derecede mütenasip yapdı ve güzel yüzlü bir ingiliz kızıdır.Kendisi varyete artistidir ve her ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.10.1954
  • İngillerede dün gazeteler grev yüzünden çıkmadı iki basın sendikası arasında beliren ihtilâf dün ingiliz halkını gazetesiz bıraktı.ANADOLU AJANSI Londra,11 Bu sabah işlerine giden İngilizler,gazete sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.10.1954
  • Bayan Roosevelt 70 yatında New York 11 Eski Başkanlardan Theodor Roosevelfin eşi bayan Roosevelt dün 70 yaşına basmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.10.1954
  • Pazar günü yakalanan ve zanaatterini Karaborsacı olarak bilâ fütur polise bildiren vatandaşlarımız Sinema Bileti Karaborsası ile nasıl mücadele ediliyor?Emniyet ekibi ile karaborsacıların yakalanmasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.10.1954
  • Bu sütun okuyucuların merak edebilecekleri her şeyden bahseder.Sizin de merak ettiğiniz,aslını öğrenmek istediğiniz bir sey vana lütfen BANA SOB'a yazınız.•fr California'da San Diego civarındaki Palom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.10.1954
  • Bir iyilik,mükâfatını buldu ASSOCIATED PRESS Melbourne 11 1917 senesinde 13 yaşında bir kasap çırağı,cüzdanını kaybetmiş yaralı bir' Avustralyalı askere,harçlığının büyük bir kısmı olan 10 silin vermi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.10.1954
  • Köpek balıkları,batan bir geminin mürettebatını yedi Atlantikte fırtına yüzünden alabura olan bir Amerikan gemisinin kırk sekiz kişilik mürettebatından ancak on biri kendilerini köpek balıklarından ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.10.1954
  • Hollywood artistlerinin çoğu takma dişli TÜRKTEL Paris,11 Burada toplanan cDünya Güzellik Cerrahisi Kongresi» nde,Amerikalı bir doktorun ortaya attığı bir haber,kongre azaları arasında bir bomba gibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.10.1954
  • 17 yaşında bir kız Fransa güzeli seçildi ANADOLU AJANSI Paris,11 18 ekira'de Londra'da yapılacak 1954 dünya güzeli seçiminde Fransa'yı temsil edecek gÜ*» zel dün gece seçilmiştir.Yeni Fransız güzeli M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.10.1954
  • r^,TAKVİMDEN BIB YAPRAK ULUN AY "Molyer" ve Biz ehir Tiyatrosu,Dram kısmı tiyatro mevsimini Shakespeare'-4J le açtığı gibi Komedi kısmı da «Molyer» in,yanlış bir ter-cüme ile «Kibarlık Budalası» şekli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 12.10.1954
  • Fakat ölüm,Varaka'yı bu linden mahrum etti.RUHDA BİRİKMİŞ DURGUN KUVVETLERİN ALEVİ KÖRÜKLENİYOR Muhammed'de şüpheden eser kalmamıştı.«Vahi»,içinde o vakte kadar bilmediği emelleri aydınlatmış,onbeş yı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.10.1954
  • OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak Bugün bilhassa öğleden f^^k sonra çok şanslı olacakfissjdp^ siniz.Şimdiye kadar 18!k« yapmağa cesaret edemediğiniz hamle ve teşebbüslerinizi bir tecrübe ediniz,iyi neticl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.10.1954
  • SAtLIK Fil AMELİYATTAN Hazırlayan:Dr.RECEP FERDİ Gerçi «Her er kişinin yüreğinde bir arslan yatar» derler ama,insan ne kadar arslan yürekli ve cesur olursa olsun ameliyat olmaktan korkuyor ve bu korku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.10.1954
  • KRAL FARUĞUN ELMASLARI PEŞİNDE Tefrika No.12 Ve kendi kendine cevap verir,gibi ilâve etti:Nesi var?Mis gibi yağ.İçine bir şey karıştırmıyor ki,hâlis yağ.Haldun bunları duymamış gibi,sefil kulübe odası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.10.1954
  • Yarın akşam 1»)A 11 A Sinemasında Her yerde kendisinden bahsedilecek bir film CEZAYİR KAHRAMANURİ-i Fransızca sözlü mükemmel dram başlıyor Baş Rollerde:Sinemanın en şehvani Yıldızı VI VIA ME ROMANCE w
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.10.1954
  • Yunan Kraliçesi ameliyat olacak ASSOCIATED PRESS Atina 11 Kraliçe Frederika'nın kulağından ameliyat olacağı bugün saraydan bildirilmiştir.Ameliyata,Yunanlı,Amerikalı ve İsviçre'li mütehassıslar lüzum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.10.1954
  • Su katılmamığ bir levanter olan M AYDA MINDIKYAN birçok bakımlardan da dünya vatandaşıdır,KADINLAR VE GÜZEL SAN'ATLAR:3 İstanbul'a yürekten vurulan genç ve turist ressam,"Söyleyin bana burada batan gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.10.1954
  • Bir kadının evine dinamit alildi Antalya 11 MİLLİYET)Kışla mahallesindeki Hafize Onal'a ait ev,dün gece saat 11 sıralarında dinamitle uçurulmak istenmiştir.Meçhul şahıslar,bir dinamidi ateşleyerek evi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 12.10.1954
  • BİZ KADINLAR Nasıl gülebiliyor?Neyyire Ankarada bulunan Bengali Sirkinin kadın sanatkârlarından Elsa,trapezde numara yaparken düşerek yaralandı.Hastahane karyolasından,genç bir kadın,objektife gülümse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.10.1954
  • Barda rezalet çıkaran Selim yakalandı Beyoğlunda bir bar.Vakit gece yarısı.Sirkeci otellerinden birinde kalmakta olan Selim Karlıova ve Mehmet Aktaş adında iki taşralı,yanlarında iki kadın olduğu hald
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.10.1954
  • feza gemisinin sına çalışılıyor ANKA AJANSI Berlin,İİ Feza Araştırmaları Alman Cemiyeti Başkanı Dr.Fritz Gerlach,bu sonbahar Ptuttgart'da Feza Gemisi araştırmaları için bir enstitünün tesis' edileceği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.10.1954
  • GÜNÜN IŞIĞINDA TARİH REŞAD EKREM KOÇU PORSİYON Yemeklerini «porsiyon» usulüyle veren lokantalarda ve aşçı-larda doyum işi,yemeği tabağa koyan elin,daha doğrusu müessese sahibinin insaf ma kalmıştır.Öm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.10.1954
  • Yazan:CEMİL CAHİT CEM Tefrika No.12 Oruç Âli Reis 40 günde Kıbrısı fethetti Şövalyeler bu sefer de Maltada kat kat kaleler yaptılar ve bir müddet sonra da denize yedi ka-dlrgadan ibaret bir filo indir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.10.1954
  • İskenderiye'de uçan daire görüldü ANADOLU AJANSI İskenderiye 11 Bir uçan daire dün gece hava meydanının kontrol kulesi üzerinde bir saat kadar dolaşmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.10.1954
  • 500.000 dolarlık mücevherat hırsızlığı ANADOLU AJANSİ New York 11 Armando Aroujo adında Meksikalı bir tacirin kaldığı otel odasından dün gece 500.000 dolar kıymetinde antika mücevherler çalınmıştır.Ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.10.1954
  • JOHNNY HAZARD Tefrika No.10 Çizen:Frank Rohbins t Devamx var
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.10.1954
  • Hel+J BİR ASK HİKAYESİ i UĞURSUZ ASK TEFRİKA No.5 Çıkan yazıların hulâsası:Şeref,zengin bir kıza tutulur.Babası,kızı fakire vermediğinden,bir tertip kurar-lar.I I Otomobilde bir zaman konuşmadılar.Gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.10.1954
  • sfe «fc.ffe.«M HH a* «*»ifffl Wirfri S-üt 'fr î-'Viî r r'Vi Hollyiüood'da yapılan Marilyn Monroe gibi tebessüm edebilen kız)müsabakasına 14 güzel katılmış ve bunlardan manken Liz Leyar or-Marilyn'in b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.10.1954
  • Amerikalılar ile Japon işçileri arasında çarpışma ANADOLU AJANSİ Tokyo 11 Uzak Dogu'daki Amerikan Kuvvetleri Genel Karargâhının deposu olan Tokyo yakınındaki Drake kampı kapısında dün akşam Japon işçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 12.10.1954
  • İst.İnhisarlar Umum Müdürlüğü İlânları Satınalma Komisyonu Reisliğinden 1 6/10/954 tarihinde eksiltmesine talip çıkmayan Çamaltı tuzlası 5 inci tevsi inşaatı yeniden kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.10.1954
  • Beylerbey As.Şubesinden Beylerbey'.As.Şubesinde kayıtlı olan şehit yetimleri ile malûl subay ve malûl erlerin yoklamalarına başlanmıştır.15/Kasım/954 tarihine kadar yoklamalarını yaptırmaları ilân olu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.10.1954
  • İst.Tıp Fakültesi Dekanlığından:Fakültemize bağlı gündüzlü ebe okulıma öğrenci kayıt ve kabulüne başlanmıştır.Kayıtlar 25 Ekim 1954 de sona erecektir.Şartları öğrenmek İste* yenlerin Fakülte öğrenci B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.10.1954
  • izmir Yurtiçi Satın Alma Kom.Başkanlığından KIŞLA 1 30 ton ton pirinç kapalı zarfla satm alınacaktır.Kilosunun muhammen fiatı 100 kuruş olup geçici teminatı 2250 liradır.2 ihalesi:29/10/954 günü saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.10.1954
  • Izmir 2.Yurtiçi Satın Alma Kom.Başkanlığından KIŞLA 1 33 ton bulgur,kapalı zarfla satın alınacaktır.Kilosunun muhammen fiatı 65 kuruş olup geçici teminatı 1608 lira 75 kuruştur.2 ihalesi 29/10/954 gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.10.1954
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı yiyecek ve yem maddeleri hizalarında yazılı gün ve saatlerde Hoşdere As.Sa.Al.Ko.da kapalı zarfla satın alınacaktır.Şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.10.1954
  • Ankara M.M.V.1 No.lu Sa.Al.Kom.Bşk.dan Askeri Birlikler ihtiyacı için 2490 sayılı kanunun 31.inci maddesi gereğince bakiye ihtiyaç kalan aşağıda cins ve miktarları yazılı MAKARNA ve ŞEHRİYE kapalı zar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.10.1954
  • Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Mıı iti VaaWia 1 Müdürlüğünden Paletli Traktör Satın Alınacak 1 F.OA.Yöneâneliği karşılığı ile Paletli traktör teklif alma suretiyle satm alınacaktır.2 Bu traktörler Ame
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.10.1954
  • izmir 2.Yurtiçi Satın Alma Kom.Başkanlığından KIŞLA 1 Askerî ihtiyaç için yol,köprü,kayıkhane,ağ pisti ve depo onarımları yaptırılacaktır.Keşif bedeli 25238)lira 32)kuruş olup geçici teminatı 1892)lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.10.1954
  • Hurda Çuval Satılacak Toprak Mahsulleri Ofisi Mersin Şube Müdürlüğünden:1.Mersin Şube Müdürlüğümüzde mevcut 25.000 adet hurda kırmızı kuşaklı çuval açık arttırmaya çıkarılmıştır.2 Arttırma 18/10/954 t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.10.1954
  • Kara Kuvvetleri Muhabere Dairesi Teşkillerine Ücretli Memur Alınacaktır.1 Muhabere Dairesi ve teşkillerine imtihanla 350 lira ücretli bir adet Dp.ve ayniyat memuru 250 lira ücretle dokuz adet kayıt ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.10.1954
  • Pazarlıkla Menkul Nal Satışı)istanbul Defterdarlığından:Masa,sandalya,dolap,koltuk,kasa,etajer,sehpa,stor perde,soba ve buna mümasil her nevi büro ve ev eşyaları)Hazine malı olup dosyalarmda mevcut li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.10.1954
  • İnşaat İlânı Bölge Ziraî Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden ADANA 1 Müessesemiz Köprüköyü merkezinde ve Hacı Ali çiftliğinde inşa edilecek 337.738.29 lira muhammen keşif bedelli 8 parça inşaat kapalı z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.10.1954
  • içel Beden Terbiyesi Bölge Başkanlığından 1 Tarsus kazası stadyomunda yaptırılacak kapalı tribün ve ihata duvarı inşaat işleri 297.4893 ikiyüzdoksanyedibin dörtyüzsekseadokuz lira 26 kuruş)keşif bede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.10.1954
  • Çankırı Nafia Müdürlüğünden Kapalı Zarf Usûlile Eksiltme İlânı)1 Eksiltmeye konulan iş Çerkeş ilçesinde Sağlık Merkezi binasına ilâveten mutbah,çamaşırhane inşaat ve tesisat işi.2 Keşif bedeli 28.000)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.10.1954
  • Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığından Fakültemizde Tatbikî ve Sınaî Kimya ve Botanik Asistanlıkları Açıktır.1 isteklilerin bir dilekçe le müracaat ederek yüksek öğrenim diplomalarım ve memur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.10.1954
  • Ankara Tıp Fakültesi Dekanlığından 1 Fakültemiz arazisi üzerinde yaptırılacak olan çocuk ve jinekoloji klinikleri birinci kısmı inşaatı işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 Bu işin tahmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.10.1954
  • İST.BELEDİYESİ İLÂNLARI Kamyonet,Teçhiz ve Tekfin Malzemesi Alınacak,Elbise ve Palto Diktirilecek 1 Belediye Temizlik işleri Müdürlüğüne lüzumlu 1 adet kamyonet 14.170 lira tahmin bedeli çevresinde sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.10.1954
  • fa W Arzınızın fena kokması aleyhinize tur/ü tefsirlere yol açar Dişlerinizi KLOROFİLLİ RADYOLİN ile yıkayarak ağzınızın nahoş kokularını giderebilirsiniz Yarın »aban bir tecrUbe yapınawok»'-KLOROFILL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.10.1954
  • FENERDE MADENÎ EŞYA FABRİKASINA İŞÇİ KIZLAR ARANIYOR Fenerde Madenî Eşya Fabrikasında çalışacak 18 yaşından yukarı işçi kızlar aranmaktadır.Taliplerin Fener Abdülezel caddesi 294/2 veyahut Sirkeci Yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.10.1954
  • Tahmil Tahliye İşi Yaptırılacak Devlet Demiryolları Haydarpaşa Satmalına Komisyonundan:1954 1955 yılında Haydarpaşa limanında yapılacak tahmil tahliye işi bir sene müddetle kapalı zarf usulile eksiltm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.10.1954
  • Trabzon Valiliğinden:1 Tonya kazasının Ağır köyünde yeniden yaptırılacak PL 5B tipinde ilkokul binasıyle helâ ve odunluğu 28799,52 lira ve Akçaabat kazasını Cagera köyünde yaptırılacak PL 5B tipi ilko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.10.1954
  • Taksim As.Şubesinden Şubemizde kayıtlı malûl subay,er ve şehit yetimlerinin senelik yoklamaları l/Ekim/954 tarihinde başlayıp l/Kasım/954 tarihinde sona erecektir.Malûl subay ve erlerin resmî senet,ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.10.1954
  • Çankırı Vilâyeti Daimî Encümeninden 1 Eksiltmeye konulan iş:Köy içme suları inşaatında kullanılmak üzere 75 milimetre çapında elli bin metre tul Santrifüje beton büz kapalı zarf usulile eksiltmeye kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.10.1954
  • GAİBE İHTAR Suç izin tecavüzü Maznun Halen terhis 930 Bandırma Edincik doğumlu Şakir oğlu Hasan Avans 950/4839 tertip numaralı Dz.eri.Yukarıda suçu ve açık künyesi yazılı er yapılan bütün aramalara ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.10.1954
  • istanbul Askerlik Dairesi Başkanlığından 1 Ankarada ve Istanbulda açılacak kara ve deniz yedek subay okullarının 41.dönemi için 1 kasım 954 tarihinden 6 kasım 954 akşamına kadar öğrenci kaydı yapılaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.10.1954
  • Istanbul Sağırlar Okulu ve Yetiştirme Yurdu Satınalma Komisyonu Başkanlığından:1 İstanbul Sağırlar Okulunun 1954 mali yıh ihtiyaçları için aşağıda Cins,Jtfuhammen bedel ve ilk teminatı yazılı beş bölü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 12.10.1954
  • fccÜH4t Yazan:F.BROWN Davet lüzumsuzdu.Zâten girmişlerdi.Tetikte oldukları belli idi.İki rovelverin namlusu,göğsüne çevrilmişti.Bir santim bile şaşmıyordu.Grili adam soğuk,şüpheli bakışlarını üstüne d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.10.1954
  • BULMACA 1 2 3 4 5 9 10 11 1213 %m I III II I I SOLDAN SAĞA:plamlai Yum» m yüksek im 1 AU1 Sade.2 Asyada bir ne-itebMİ lcin «kendini bilmek» der.4 bir Basit.S El kiri Yumurta-H**1 **r*ns«cadan Saçma)5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.10.1954
  • Silahsızlanma meselesinin müzakeresine dün başlandı İngiliz Devlet Vekili,Sovyetlerden,milletlerarası sıkı bir kontrol sistemini kabule hazır olup olmadıklarını sordu ASSOCIATED PRESS New York,11 İngi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.10.1954
  • Şiddetli yağmurlar Amerikada muazzam hasara sebep oldu 69 senedenberi görülmemiş şiddetle yağan yağmurlar Şikago'yu sular altında bıraktı.Zarar milyonlarca doları buluyor ASSOCIATED PRESS Şikago 11 69
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.10.1954
  • tamamen dürdü I HR 11 İM ÖRS Polis Muhabiri Şehrimizde,ilâç için de olsa,bir miktar eroin bulmanın artık mümkün olmadığı ilgililerce bildirilmektedir.Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Masası memurları,deva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.10.1954
  • MEVLİD Meyvehoşk Gümrük Nazın Trabzon eşrafından merhum Hacı Hasan Bayburtluoğlu'nun zevcesi,Adviye Divitçioğlu'nun,Mirat Türerin,Hidâyet Karacan'ın,Belkıs Dalaman'sn,Celâl Bayburtluoğlu'nun,Kâmiyab İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.10.1954
  • Caddeyi süpüren Adliye Vekili ANADOLU AJANSI Patma Hindistan)11 Bihar Adliye Vekili Mandel bugün eline bir süpürge alarak Patma şehrinin en büyük caddesini bir saat müddetle süpürmüştür.200 kişi Vekil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.10.1954
  • Düğün evinde rakibini vurdu Muharebe meydanına dönen düğün evinden bir ölü,üç yaralı çıkarıldı HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN Bursa,11 Gemlik'in Karacaali köyünde bir kişinin ölümü ve üç kişinin de yaralanması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.10.1954
  • 37 senelik tabiiye hocası fizik dersi okutabilir mi Baş tarafı birincide tınm 37 yılınıyarının,genç nesline vakfetmiş,bel bükmüş emektar öğretmen,buğulanan golleriyle devam ediyor:Fakat beyefendi,ben
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.10.1954
  • ı-TASHİH 6 ekim 954 gün ve 1574 sayılı nüshamızda 4.cü icra memurluğunun 54/2605 sayılı ilâmında «Çeçeryan Han» in «Çeçeyan» ve Mehmet Baltasın da Mahmut Baltaş olduğu tavzihan ilân olunur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.10.1954
  • Fransız meclisi bugün oy veriyor t Bajtara/t birincide başlayacaktır.Bilhassa Londra ile Washington1da Paris Meclisinin yarm alacağı karar sabırsızlıkla beklenmektedir.Yarın için cAvrupanın fikibetini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.10.1954
  • Sabık Mısır Kraliçesi Neriman 2 nci kocasından da ayrılıyor t Baftarajı birincide istimallerine karışmasından ötürü mahkemece on beş yıl hapse mahkûm edilmesini,aile şerefini aşağılayıcı bir sebep ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.10.1954
  • Piyasada ferahlık başladı t Baştaraft birincide liman yolları.Takriben 24,5 milyon dolar)yol inşaatı,malzeme ve teçhizatı takriben 7 milyon dolar)Etibank'm ihtiyaçları 10,5 milyon dolar)Sümerbank'ın i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.10.1954
  • Maden'de bir yolcu treni marşandizle çarpıştı Baştarajı birincide grafla bildirildiğinden bu hattan geçecek katarlar bulundukları istasyonlarda kalmışlardır.Kaza esnasında Maden istasyonuna gelmiş ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.10.1954
  • Yeni bütçe hazırlıkları t Baştarajı birincide halara geniş yatırımlar yapılabilmesini sağlayan esasları ihtiva etmektedir.Bu cümleden olmak üzere Bayındırlık,Maarif ve Ulaştırma bütçeleri geçen yıla n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.10.1954
  • Oduncular yeni zamlar iğin hazırlanmaya başladılar t Baştarafı birincide landığı,bu konudaki iddialar arasındadır.Resmî makamlar harekete geçtiği takdirde hakikat meydana çıkacaktır.Kömürün kilosunun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.10.1954
  • Barut ve av malzemesinin imâli serbest bırakıldı Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti tarafından hazırlanan tasarı son şeklini aldı Ankara,11 MİLLİYET)Tekel'de bulunan bazı maddelerin imâl,ithal ve satışının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.10.1954
  • 3ahkalar yılbaşına kadar altın ikramiyesi verebilecek Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki 1947 yılına ait kararın sonuna ilâve edilmiş bulunan ek madde ilgililere şu şekilde açıklanmıştır.«Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.10.1954
  • C.H.P.nin bir kısım eşyası dün satıldı t UaştaraU birincide lanılmış eşya yığınını görünce duraklayıp manzarayı uzun uzun seyrediyorlardı.Zira,bu eşya yığını,C.H.P.nin Defterdarlıkça satışa çıkarılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.10.1954
  • plânları hazırlandı t Baştarajı birincide edileceği gizli tutulmaktadır.Bununla beraber yeni seferberlik sistemine göre,terhis edilen her ihtiyat seferde katılacağı birliği bilmektedir.Sözü geçen kaza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.10.1954
  • Katili meydana çıkaran pabuç Kadın yüzünden işlenen cinayette bir kişi öldü,2 kişi de yaralandı HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN izmir,11 Dün gece sinema dönüşü şehrimizde bir cinayet işlenmiştir.Gazilerde kadın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.10.1954
  • f MilBiuet Sahibi «e Başmuharriri I Ali NACİ KARACAN Yazı iş ferini fiilen idare eden t TURHAN A UTUL Basıldığı yer t MİLLİYET MATBAASI »ABONE ŞARTLARI Senelik 83 T.L 6 Aylık mh.h 1?T.L 3 Aylık 9T.L ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.10.1954
  • HİCBf Salı RUMİ 1374 12 1170 14 EKİM n Sefer 1954 Eylül VARİT VASATİ EZANİ Güneş Öğle İkindi Aksam Yatsı İmsak 6.08 18.01 15.00 17.34 19.06 4.30 18.32 6.26 9.34 12.00 1.30 10.55
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.10.1954
  • HAZIRLAYAN:BAKİ SÜHA EDİBOĞLU İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Şarkılar Suzan Güven.Çalanlar Hakkı Derman,Kadri Şençalar,İs-¦nail Şençalar,Halûk Recal 13.00 Pürküler PI.13.15 Beraber şarkılar Ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 12.10.1954
  • Denemeler bitti şimdi sıra im li han da Yapılmış olan 3 mühim eleme millî futbolcularımız için muhakkak ki faydalı olmuştur 1954 Dünya Kupası maçlarına iştirak etmek üzere Bern seyahatine çıkan millî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.10.1954
  • KAMPTA AKŞAM YEMEĞİ r Milli takım namzetlerinden bir grup akşam yemeğinde.solda)Soldan itibaren:Suat,Basri,Coşkun,Gökçen,Burhan görülüyor.Sağdaki resim:Coşkun'un piyano çalışını Gündüz,Mustafa,Erol ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.10.1954
  • Cezmi Or müsabakaları bu sene çok Dokuz yıl evvel.14 aralık 945 günü.Türk atletizminin nadir yetiştirdiği kıymetlerden biri,sprinter Cezmi Or,aramızdan ebediyen ayrılmıştı.Yakalandığı menhus hastalığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.10.1954
  • *m%m?m İNGİLTERE lif maçları hararetli bir safhaya girmiştir.Takımlar puvan cetvelindeki vasiyetlerini düzeltmek için sıkı maçlar çıkarmaktadırlar.Takandaki resim,bu cumartesi oynanan Tottenham Hotspu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.10.1954
  • TÜRK YUGOSLAV İMillî Bütün resim ve tafsilâtı ile en iyi edeceksiniz 2?05289611052 2348484848535323485323484853535348485353
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.10.1954
  • Kadıköyspor Lübnan'a gidiyor Bundan bir müddet evvel memleketimizi ziyaret ederek basketbol seyircileri Üzerinde çok müs-ı bet bir intiba bırakmış olan Lübnan'ın Enfant de Neptune takımının ziyaretini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.10.1954
  • Basketbol Tertip Komitesinin mühim kararı Birinci Küme Basketbol Ter» tip Komitesi dün gece yaptıkları toplantıda çok mühim bir karar almıştır.Bu karara göre,birinci küme basketbol takımları kendi ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.10.1954
  • YILMAZ ÖZÜAK mağlûp olacağını tahmin etmişti Şöhretli yüzücümüzün mağlûbiyeti istanbul' da büyük sürpriz yarattı Adanadaki yüzme müsabakalarından Istanbula sürprizli bir havadis geldi.«Yılmaz Özüak 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.10.1954
  • Gazetemizin kupan,Spor sekreterimiz Babür Ardahan tarafından şampiyon Fenerbahçe takımı kaptanı Altan'a verilirken GAZETEMİZİN KUPASINI FENERBAHÇE ALDI f Basketbol turnuvası îselerle dolu idL Dârüşşaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.10.1954
  • Gündüz "İşler her saman fena gidecek değildir» diyor Buna rağmen millî lakım antrenörü Yugoslavyaya mağlûbiyeti normal bir netice kabul ediyor Antrenör Gündüz Kılıç,millî takım antrenörü olarak 17 eki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.10.1954
  • Bugün yapılacak iki antrenman Millî takım namzetleri dün istirahat etmiş ve masaja gitmişlerdir.Namzetler bugün saat 9.30 ve 16 da olmak üzere Fenerbahçe Stadında iki antrenman yapacaklardır» Saat 9.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.10.1954
  • İstanbul Dekatlon şampiyonası başladı İstanbul Dekatlon Şampiyonası müsabakalarına dün Mithatpaşa Stadında başlanmıştır.İki kategori üzerinden cereyan eden müsabakaların ilk günü,atmalara Mithatpaşa S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.10.1954
  • Millî güreş takımı Denizli'ye gidiyor Denizli,11 MİLLİYET)Japonya'da yapılan 1954 beynelmilel güreş müsabakalarına iştirak eden Türkiye milli güreş takımının,aralarında Bayram Şifin de bulunduğu Deniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.10.1954
  • G.Saray Adalet karması Fenerbahçe-Beşiktaş muhtelitiyle oynuyor Millî takımın Yugoslavya'daki maçı sebebiyle haftanın boş geçmemesi için üç büyük kulüp aralarına Adaleti de alarak hususî bir karşılaşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor