Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 10.10.1954
  • mm j i t J^sm y cm f ^TK?V Mk w Alı 1 i^^riCU Wr i renler in i kaçıran sporcu kafilesi dün geldi AHMET TUNA Dün Galata rıhtımına yanaşan Adana vapuru» Yugoslavya,italya,Fransa 'e İsviçre'de muvaffaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.10.1954
  • Dârüşşafaka dün Tac'ı mağlûp etti Maçın sonunda genç bir kız sahaya fırlayarak galip oyuncuları teker teker öptü Dün gece Spor ve Sergi Sarayında yapılan basketbol maçlarının en enteresan tarafını Dar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.10.1954
  • Münir Nurettin Atatürk için bir ağıt besteledi Değerli ses sanatkârı ve bestekâr Münir Nurettin Selçuk,Atatürk için bir ağıt bestelemiştir.Sözleri Behçet Kemal Çağlar'a ait olan bu eser,yer yer resita
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.10.1954
  • BAŞMAKALE ALMANYA İLE I ANLAŞMA İT-11-ürkiye iktisaden Merke-i zt Avrupa'ya bağlıda-Biz-i î de bulunmayan sınaî mamû-i lâtı ancak oradan,bilhas-i 1 sa Almanya'dan,müsait şart-i larla tedarik edebiliri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.10.1954
  • Beethoven'in senfonisini dinleyen boğa Paris 9 Dijon'da Dijon Konservatuarı müzisyenleri,Beethoven' in bir senfonisini tekrarlarlarken,birden kapı açılmış ve içeri bir boğa girmiştir.Müzisyenler derha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.10.1954
  • Almanya m Menderes,Almanyamn memleketimize karşı büyük bir dostluk ve itimad beslemekte olduğunu söyledi Başvekil Adnan Menderes,Batı Almanya seyahatinden,dün saat 18.25 de avdet etmiştir.Yeşilköy hav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.10.1954
  • Doğrusu hu:'IIIIMIMIIMIIinilllMllllllllllllllinit Kira derdi NEDEN İhtiyaç maddelerinde kâr hadleri tahdit ediliyor da kira bedelleri ser-best bırakılıyor?Mesken bir ihtiyaç değil mi?Günün heyecanlı s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.10.1954
  • SON DAKİKA Menderes,Nuri Sait Paşa ile goruştu Batı Almanya'ya yaptığı ziyaretten dün gece şehrimize dönmüş olan Başvekil Adnan Menderes ve Hariciye Vekili Fuat Köprülü,geç vakit,şehrimizde misafir bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.10.1954
  • PAKİSTAN askerî heyeti ANKARADA Askerî işbirliğine hazırlık mahiyetinde görüşmeler yapılacak HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN Ankara,9 Pazartesi gününden itibaren,Genel Kurmayda,ordumuz mensupları ile askeri gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.10.1954
  • Montgomery Mısır'a gitti Ankara,9 MİLLİYET)İki günden beri şehrimizde bulunan NATO Başkumandan Yardımcısı!Feldmareşal Montgomery,bu sabah saat 10.45 de hususî uçağı ile Mısır'a müteveccihen şehrimizde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.10.1954
  • AHMET TUNA Adnan Menderes,her zamanki tebessümüyle uçaktan iniyor ALMANYA 960 MİLYON marklık kredi açıyor Neşredilen müşterek tebliğde bütün meselelerde tam bir mutabakata varıldığı bildirildi Görüşme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.10.1954
  • Libya Kralı Haziranda memleketimize geliyor Ankara 9 Öğrendiğimize göre,Birleşik Libya Kralı İdris El Sunusî,Reisicumhurumuzvm davetlisi olarak önümüzdeki haziran ayında memleketimizi ziyaret edecekti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.10.1954
  • Olgunluk imtihanında iek dersten kalan talebe Üniversiteye alınıyor Maarif vekili kararın bu yıl için üniversiteler arası kurulda tetkik edileceğini bildirdi Maarif Vekili Celâl Yardımcı beraberinde T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.10.1954
  • ATlNADA DOLAŞAN HABERLERE GÖRE Kıbrıs mevzuunda görüşümüz Yunan hükümetine bildirildi Atina Büyük Elçimiz,Yunan Hariciye Vekili ile uzun bir görüşme yaptı TÜRK HABERLER AJANSI Atina,9 Yunan Hariciye V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.10.1954
  • Denizcilik Bankasının yeni zamları Dış hatlarda da navlun ücretleri yükseltiliyor Dış hatlarda sefer yapan vapurlara ait yolcu ücretlerinin arttırılması hususunda henüz,kesin bir karara varılmış olmad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.10.1954
  • Nuri Sait Paşa ve esinin,Türk topraklartnda çekilen ilk resmi Irak Başvekili dûn gece geldi Gazetecilere şimdilik)beyanat vermeyen Nuri Sait Paşa istanbul'da bir hafta kalacak Galata'da üç numaralı rı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 10.10.1954
  • »I?Hesabınızda daimi olarak en az 150 lira bulundurunuz 31 ARALIKTA 6000 ¦v.v.v.x^v.v.v/x.v.v/v.vAvA!Av.v.30 ARALIKTA 4te ••Bif Ll d JlliİİiiiiSiil^S ALTIN 1 kişiye 3000 altın zengin para ikramiyeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1954
  • f SİNEMALAR V_BEYOĞLU LÂLE AR «Fedailer Gemisi» Başrolde:John Payne Rhonda Fleming Amerikan filmi İngilizce.SARAY «Neron ve Messellna» Başrolde:Gino Cervi Yvonne Sanson İtalyan filmi Fransızca.ALKAZA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1954
  • v,l i Bizdeki komünistlerin i en tehlikelileri T ürkiye'de komünizm iki koldan çalışır:Biri politika,öteki de kültür.Polisin ikide bir yakaladığı,sivil ve askerî mahkemelerin yargıladığı ve hapse tıkt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1954
  • VGp&n'KcöıckŞ Çocuklarına iyi bir aile terbiyesi vermek isteyen ana babalar vep&fi'&afoct&i Şkinc Terbiyecilerden müteşekkil bir heyet tarafından hazırlanan fiepcın'Kcöıck} öğretici,düşündürücü,eğlend
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1954
  • Hele bak!dedi.Sen aklını mı kaçırdın?Yanlış anlama!Vallahi sana söylemek istediğim şeyler.Herşeyi mektubunda pek güzel anlatmışsın.Herkesi kendin gibi aptal mı sanıyorsun?Yazık!sen beni hiç tanımıyors
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1954
  • Ekim ayında en büyük ikramiyeyi GARANTİ BANKASI veriyor j I LİRALIK,2 KATLI BÜYÜK BAHÇELİ Ti a^ ty!PARA İKRAMİYELERİ £W/tarihi 50 Ekim Son para yatırma günü-18 Ekim HBR 100 LİRAYA BİR KURA NUMARASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1954
  • Tifo vakalarına karşı tedbir alındı Uçaksavar Okulunda altmış erde tifo vak'ası görülmesi üzerine,mektep kumandanhğınca gereken tedbirler alınmıştır.Şimdilik subay ve aileleri ile yedek subay ve assub
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1954
  • Askerî kamyon altında kalan bîr çocuk öldü Emine Kuzu adında 10 yaşında bir öğrenci,dün sabah mektebine giderken,Belgrat Kapısı dışında,14006 plâkalı askerî kamyonun altında kalmış ve ezilerek ölmüştü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1954
  • Tütün piyasası bu yıl erken açılacak Türkiye tütün piyasalarının,bu yıl erken açılacağı umulmaktadır.Piyasaların,ocak ayında faaliyete geçmesi muhtemeldir.Bazı istihsal bölgelerinde,piyasanın açılması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1954
  • 13 doktor terfi etti Şehrimiz hastahanelerinde vazife gören onüç doktor birer üst dereceye terfî etmişlerdir.Terfi eden doktorlar şunlardır:Bakırköy Akliye Hastahanesi asabiye mütehassısı Dr.Nuri Sand
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1954
  • NOT «DEMİR YUMRUK» romanı diğer resimli romanlarımız gibi,pazar günleri neşredilmemektedir.Haftalık ilâvemizde «DEMİR YUMRUK» un ayrı bir macerasını renkü bir tablo halinde bulacaksınız V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1954
  • Taksim meydanında esrar satan bir şebeke yakalandı Suçluların evlerinde yapılan araştırma sonunda 5 kilo esrar ele geçti Şebeke halinde çalışan dört esrar satıcısı yakalanmış ve 5 kilo esrar ele geçir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1954
  • Peynir satışında narha riayet edilmiyor Peynir fiatlarını az bulan esnaf,Belediye narhından yüksek ücretlerle satış yapmaktadır.Belediye narhı 290 kuruştur.Peynir satanlar,müşteriden 350 400 kuruş ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1954
  • DAĞLAR Tefrika No.10 Yazan:REFT CEVAD ULUNAY Mehmet insanlardan kaçmak dağlarda yaşamak istiyordu şu üzümü delikanlı,hem benim üzümüm kimsenin üzümüne benzemez.Şimdilik tasarladığı şey,bir tütün kaçak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1954
  • Odun 17 liradan satılacak Fahiş fiatla,odun,kömür satan esnafla mücadele edilmektedir.Odun için Belediye narhı 17 liradır.Kasımpaşa,Fındıklı ve Yenikapı'da üç oduncu dün cezalandırılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1954
  • Dün yapılan ihracat Limanımızdan dün 131.527 liralık ihracat yapılmıştır.Almanya'ya fındık,Avusturya'ya lüle taşı,Hollandatya keçi kılı,İtalya'ya taze balık,Yunanistana gramofon plâğı gönderilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.10.1954
  • Bugün bütün Şühedâ için mevlid okutulacak Bugün öğle namazını müteakip,Kasımpaşadaki Camiî Kebir'dc,bilcümle Şüheda ruhuna okutulacak mevlûtta,gelen müslümanlara Zemzem-i Şerif dağıtılacaktır.Hacı Meh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 10.10.1954
  • l;Pk;lîCirw;W;İ;l¥;i;E^ hffer 100 kişide 22 kişi jM,ikramı ue azanır r Her 100 kişide Ikişiye OÂkİClİ yalı rduf t paranın m* wWll*9$m* Her ayni 100 kişide 1 kişiye DADA yatırdıijı para kadar r+M^â*% t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.10.1954
  • Matrak Ağabey,telefonu açıyorum,biç ses gelmiyor.Numarayı çeviriyorum,cevap gelmiyor.Çıngırak çalıyor,yine başka ses gelmiyor.Bu telefondan biç bir şey gelmiyor.Nasıl gelmiyor Nonoş?İkide bir fatura g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.10.1954
  • t^M »n.a SİGORTA Uf R TÜRLÜ mÂKC TİN ZARARINDAN KORUR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.10.1954
  • Japon Veliahdı evleniyor Tokyo,9 Şimdi okuluna her gün yaya gitmekte olan bir kızln günün birinde Japonya İmparator!çesi olması mümkündür.«Sangyo Keizai» dergisine göre,Hadsuko Kitashirakava adlı bu k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.10.1954
  • 46 senedenberi Norwich,9 Eustace Burnett adında 76 yaşında eski bir çiftçi,46 seneden beri hiç uyumamıştır.Fakat Burnett,uykusuzluğun korayumayan adam kunç bir hastalık olmadığı kanaatindedir.Kendisi,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.10.1954
  • «Acil Temizlik Bürosu» faaliyete geçti Temizlik İşleri Müdürlüğünde yeni kurulan «Acil Temizlik Bürosu» faaliyete başlamıştır.Büro,temizlik mevzuundaki şikâyetlerle meşgul olacaktır.Diğer taraftan,çöp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.10.1954
  • Şarlo,palyaçoluğa başlıyor Lozan,9 Halen burada bulunan Charlie Chaplin'in,30 yıldan beri terkettigi sirk hayatına dönmeğe karar verdiği bildirilmektedirisviçre'nin en büyük sirklerinden biri olan «Kn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.10.1954
  • hava insan Pazarı 1 Burası insan gücünün bir günlüğüne satm alındığı bir açık hava pazarıdır.Saat sabahın altısı.Gün henüz ışımakta.Aksaray Valde Camii karşısındaki türbe önündeyiz-Anadolunun muhtelif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.10.1954
  • Ev çalan adam Magkok 9 Visal Wangtal adında bir adam,komşusunun evini çalmak suçundan mahkemeye verilmiştir.Bu adam,komşusu kadının uzunca bir müddet 'evinde olmayışmdan istifade ederek,evi kısım kısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.10.1954
  • Bir katil 7 sene hapse mahkûm oldu Silivri'nin Kâtip köyünde korucu Hasan Yörükçü'yü öldürmekten suçlu Halil Taş,dün 7 sene 4 ay ağır hapis cezasına mahkûm olmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.10.1954
  • Artie Shaw,sekizinci defa evleniyor Hollywood,9 Geçenlerde Doris Dovling'den ayrılan meşhur caz kralı Artie Shaw,şimdi sekizinci zevcesini'aramakla meşguldür.Meşhur artist tam 7 kere evlenmiş bulunuyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.10.1954
  • TAKVİMDEN BİB YAPRAK ULUN AY I "Mevlid"le oynamayın!I |k I ihad Sami Banarh imzası ile,Süleyman Çelebi'nin sehl-i-ftl mümteni-c bir misal teşkil eden-«Mevlid» i hakkında bir makale sahibi bize tebşira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 10.10.1954
  • Fakat Arapların bu parlak yaradılış kabiliyetlerine mukabil o devirde,esefle kaydedilecek büyük hatâları da vardı.Büyük cedleri Ibrahimin,vahdaniyete dayanan dinini tamamiyle unutmuşlardı.«Müşrik» olm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.10.1954
  • OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak Etrafınızı,size yaranmak isteyen dalkavuklar sarmış.Bunların samimî Lt olmayan sözlerine inanmayınız.Meslek hayatınızda plânlı hareket etmeğe çalışınız.KOVA BURCU 21 Ocak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.10.1954
  • KRAL FARUĞUN ELMASLARI PEŞİNDE Tefrika No.10 Hayır,bilâkis,Haldundan evvel sizin bilmeniz lâzım.Bu Mister Manning Türkiye için yabancı bir sima değildir.Daha evvel de gelmiş mi memlekete?Çok.Siz tanır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.10.1954
  • Sayın İstanbul Halkına Müjde TÜRKİYENİN EN GÜZEL SİNEMASI ŞEHRİMİZDE AÇIUYOR.En modern tesisatı müteaddit mermer ve geniş salonları SİNEMASKOP Panoramik ve stereofonik projeksiyon makineleri ve perdel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.10.1954
  • Pazartesi akşamından itibaren i Sinemasında senenin en muhteşem filmi.Havada uçan su perileri,yanan denizin alevler arasmda su revüleri.20 nci asra kadar gelen mayolar revüsü.DÜNYAYA BEDEL Million Dol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.10.1954
  • KADINLAR VE ^S,Leylâ gamsız Sarptürk Devlet Resim ve Heykel Sergilerinde,Resim Müzesini ve diğer sergilerdeki eserleriyle dikkati çeken genç sanatkârların,Amsterdam ve Chigaco'da teşhir edile eserleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.10.1954
  • SAĞLIK FİLMİ MUTFAK EVİN LABORATUARIDIR Hazırlayan:Dr.RECEP FERDİ Resimler BEDRİ Beslenmemizi temin eden yiyeceklerin çoğu mutfakta hazırlandığı için,mutfak evin bir nevi laboratuarı sayılır.H?yatı ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 10.10.1954
  • I BİR ASK HİKAYESI UĞURSUZ A$K I TEFRİKA NO.3 Çıkan kısmın hulâsası:Otomobil tamir-cisi Şeref,garaja gelen zengin bir kıza vurulur.Belma'yı unutur,i s V E Odasma çıktığı zaman büyük bir yalnızlık duyd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.10.1954
  • ¦muni.mııııııımımn.lı mı unu.ı.ıılıı.ıııı.GÜNÜN İŞIĞINDA TARİH V REŞAD EKREM KOÇU Muhteşem defile Geçen gün gazetemizin birinci sayfasında okudum,1954 kürk j ve mücevherat defilesi,Londra'da Dorcheste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.10.1954
  • ^^^J0J^,ukmk ijp www mmmçı Yazan:CEMİL CAHİT CEM Tefrika No.10 Prevezede Andrea Dorya canını zor kurtarmıştı Barbaros plânlarını kendisinin yaptığı 61 kadırga inşa ettirerek,1534 yılında İtalya sahill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.10.1954
  • NOT:CİSSO KİD,JOHNNY HAZARD ve ALLAHLIK ALİ BEY isimli resimli romanlarımız,DEMİR YUM-RUK gibi Pazar günleri ncşredilmemektedir.JOH-NNY HAZARD ve ALLAH-LIK ALİ BEY romanlarının ayrı maceralaruu haftal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.10.1954
  • BİZ KADINLAR "^SLERİmİT Neyyire Son yılların modası bir cincik boncuk sergisi» ne döndü.Kadın,süsü elbette sever.Güzelliğine güzellik katıyor.Geçen gün baktım.Akşam sabah gördüğüm arkadaşımda yepyeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.10.1954
  • HER YOLCU YİYECEĞİNİ DÜŞÜNMEYE MECBURDUR ı»P e\a«:TAZE BİSKUILERI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.10.1954
  • U.S.ROYAL im LÂSTİKLERİ i1!Türkiye Umum Satıg Yeri:MOTOR LİMİTED ŞTİ.Taksim,Doğu Palas altında,Tel:82204-82205 Telg.MOLİM-tst.Ankara ve Eskişehlrde:KOÇ TİCARET T.A.Ş.İzmirde:EGEMAK ROYAL F-a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.10.1954
  • ALİ'NİN KARISI KAÇIRDI!Fakat çotuk hâkim karariyle abasına iade edildi Hatırlardadır.Bir müddet önce Bolivyalı Kalay Kralı Antenon Patino'nun kızı İzabella ile,İngiliz Otel Kralı Goldsmith'in oğlunun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 10.10.1954
  • ÇABUK DAVRANIRSANIZ Alacaâfrii2 arsa aunen bu olacaktır $ğğftiğğğğğğğğ88 ^P^PR®8* fr-3?v 1-İ wc '^X^i Jİfa &c İSTANBUL CADDESİ win Sff/m göbeğindeki Yarım Burya2 İstasyonu Z»e*-J£l ÖNÜMÜZDEKİ SALI GÜN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 10.10.1954
  • f KİZ ORTA OKUL MEZUNLARINA Verem Savaşı Hemşire Okuluna öğrenci kayıt ve kabulüne devam edilmektedir.1 Okul yatılı ve parasızdır.Öğretim 3 yıl,mecburî hizmet de 3 yıldır.2 Öğrencilerin ihtiyaçları ok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.10.1954
  • BULMACA 1 ı 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 I 1_3 T"L.4 5 ¦ı 6 Jİ Lı 7 8 I r Tl 9 S 1 en b« OLDAN Timur'u rbadı.2 SAĞA:n lâkabı Kıl» Bir vilâyeti ıvuzlaı mit h kından.ın sembolü d-lüm 3 Sir yöı Sahib Bir a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.10.1954
  • Milliuel Sahibi ve Başmuharriri t ALİ NACİ KARACAN Yazı {«terini fitten İdare %d*n t TURHAN ASTUL Basıldığı yer s MİLLİYET MATBAASI ABONE ŞARTLARI Senelik 83 T.L 6 Ayhk 17 T.L.8 Aylık 9I.L 1 Aylık 3 T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.10.1954
  • Beylerbey As.Şubesinden Beylerbey.As.Şubesinde kayıtlı olan şehit yetimleri ile malûl subay ve malûl erlerin yoklamalarına başlanmıştır.15/Kasım/954 tarihine kadar yoklamalarını yaptırmaları ilân olun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.10.1954
  • Çankırı Naiia Müdürlüğünden Kapalı Zarf Usûlile Eksiltme İlânı)1 Eksiltmeye konulan iş Çerkeş ilçesinde Sağlık Merkezi binasına ilâveten mutbah,çamaşırhane inşaat ve tesisat işi.2 Keşif bedeli 28.000)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.10.1954
  • Taksim As.Şubesinden Şubemizde kayıtlı malûl subay,er ve şehit yetimlerinin senelik yoklamaları l/Ekim/954 tarihinde başlayıp l/Kasım/954 tarihinde sona erecektir.Malûl subay ve erlerin resmî senet,ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.10.1954
  • istanbul Nafıa Müdürlüğünden:1 Hava Meydanları ihtiyacı için 8 Cm.boyunda,19 Cm.kutanında beyaz porselen 1650 adet Gergi izolatörü açık eksiltme usulü ile satın alınacaktır.2-izolatörlerin muhammen be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.10.1954
  • Pazarlıkla Menkul Nal Satışı)İstanbul Defterdarlığından:Masa,sandalya,dolap,koltuk,kasa,etajer,sehpa,stor perde,soba ve buna mümasil her nevi büro ve ev eşyaları)Hazine malı olup dosyalarında mevcut l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.10.1954
  • İst.Lv.Amirliğinden Verilen Askerî Kıtaat Hânları Aşağıda yazıh yulaf ve margarin yağın kapalı zarfla hizalarında gösterilen gün ve saatlerde Çanakkale As.Sa.Al.Ko.da ihalesi yapılacaktır.Tekliflerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.10.1954
  • İSTANBUL SIHHÎ KURUMLAR ARTTIRMA VE EKSİLTME KOMİSYONUNDAN Aşağıda cinsi,miktarları,muhammen bedeli ve ilk teminatları yazılı ihtiyaçlar Sıhhi Müesseseler için ayn ayrı ve hizalarında gösterilen gün v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.10.1954
  • Hariciye Vekâletinden 3312 sayılı kanunun 3 üncü maddesi hükümlerine ve bu husustaki imatnameye uygun olarak Hariciye Vekâletine müsabaka ile mesc memur namzedi alınacaktırimtihana iştirak etmek için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.10.1954
  • lava Kuvvetleri Kumandanlığına Tercüman ve Mütercim Alınacaktır 1 Hava Kuvvetleri Kumandanlığına imtihanla 80 lira aslî maaşa 0,625,ve 800 liraya kadar aylık ücretli çok iyi ingilizce bilen bay ve yan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.10.1954
  • 73 yaşında bir adam,bir kızı dağa kaldırdı Antalya 9 Korkuteli ilçesinin Küçükköyünden Muhittin Bada adında 73 yaşlarında evli,6 çocuk ve 3 torun sahibi bir ihtiyar,aynı köyden Cemile Kaya adında 17 y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.10.1954
  • Dün gece Irak Başvekili geldi t Baştarafı birincide Hayır,hayır!Gemideki kaptanların kâffesi de hasta olduğu için vapuru yürütmek kabil olmuyormuş.Bu ve buna mümasil daha bir sürü şayia.Nihayet 19,30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.10.1954
  • Gene en şahane Avrupa AVİZELER RUBl'de Bey.İstiklâl Cad.423
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.10.1954
  • Gene en güzel APLİKLER RÜBî'de Bey.İstiklâl Cad.423
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.10.1954
  • KAYIP İstanbul Diş Hekimliği Okulundan aldığım şebekeyi kaybettim.Hükmü yoktur.1004 Ömür Kuşdaloğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.10.1954
  • KAYIP Şehir Hatlarmdan almış olduğum 15874 sicil No.lu pasomu zayi ettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.15874 sicil Cemal Demir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.10.1954
  • Radyo tamirciliğini resim ve şemalarla öğrenmek istiyorsanız RADYO TAMİR TEKNİĞİ Kitabını isteyiniz.Fi.750 kuruş Bez ciltli)ADRES:Posta Kutusu No.908,Galata İstanbul.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.10.1954
  • Gene en şahane Avrupa AVİZELER RÜBİ'de Bey.İstiklâl Cad.423
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.10.1954
  • ALMANYA 960 MİLYON marklık kredi açıyor t Baştarafı birincide rinin tesbiti ve Türk envestisman programının tahakkukuna Alman sermayesinin gerek doğrudan doğruya,gerek Türk sermayesiyle birlikte iştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.10.1954
  • Kapıyı açtı.Kulak kabarttı-A-cak barı geride bıraktı.Caddeye yerdi,odasının yerini tarif ettisağıda çıt yoktu.Merdiveni,çık-doğru yürüdü.Bir gömlekçiyi,bir İlk katta,koridorun ucunda iditığı kadar,ses
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.10.1954
  • Li^ v aı SEÇMELER j İSTANBUL RADYOSUNDA:I 10.57 Konservatuar Türk Musi-kisl Konseri i 18.30 Ne Arzu Ederseniz s 22.45 Güzel Sesler Güzel Me-lodfler İ ANKARA RADYOSUNDA:15.30 Pazar Konseri 22.00 Ravel'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.10.1954
  • KAYIP İstanbul Diş Hekimliği Okulundan aldığım şebekeyi kaybettim.Hükmü yoktur.984 İbrahim Muzaffer Çapar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.10.1954
  • Gene en zarif ABAJURLAR RÜBİ'de Bey-İstiklâl Cad.423
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.10.1954
  • Horda Çuval Satılacak Toprak Mahsulleri Ofisi Mersin Şube Müdürlüğünden:1 Mersin Şube Müdürlüğümüzde mevcut 25.000 adet hurda kırmızı kuşaklı çuval açık arttırmaya çıkarılmıştır.2 Arttırma 18/10/954 t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.10.1954
  • f İST.İNHİSARLAR UMUM MÜDÜRLÜĞÜ İLÂNLARI Satmalına Komisyonu Başkanlığından Malzemenin cinsi Miktarı Muvakkat İhale teminatı tarihi günü saati Kalibre çeliği 1365 Kilo 630 12/11/954 cuma 10 Kalibre çe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.10.1954
  • HİCRÎ Pazar RUMÎ 1374 10 1370 12 EKİM 27 Sefer 1954 EylûI VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 8.08 12.27 Öğle 12.01 8.23 ikindi 15.11 9.3» Aksam 17.37 12.00 Yatsı 19.19 1.30 İmsak u_4.28 10.50 J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 10.10.1954
  • IZMIR LİG HAÇLARI İzmir,9 Husus!'muhabirimizden)İzmir lig maçlarının ikinci haftasına bugün Alsancak Stadında devam edilmiştir.İlk maç.hakem İsmail Dikmen'in idaresinde Yünmen-İ aucat ve Demirspor tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.10.1954
  • i Jack Kelsey,Arsenal kale tinden Dinamo maçında bir topu uzaklaştırıyor.Diğer Arsenalli oyuncular Wauty Barnes sağbek ve Alex Forbea aolhaf görülmektedir.Bu maç İngiltere'de fena bir tepki efkârı itm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.10.1954
  • İngiltere lig maçları Londra,9 RADYO)Bugün oynanan ingiltere lig maçlarında aşağıdaki neticeler alınmıştır:Aston Villa:0 Everton:2 Blackpool:1 Preston:2 B.Wanderers:4 Leicester:l Charlton:3 Burnley:1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.10.1954
  • BASKETBOL Turnuvası F i nal i Gazetemizin kupası bu gece şampiyon takıma w Arîlorolf ffiitwvn Kadıköyspor Kulübü tarafından İran'ın Tac takımının da iştirakiyle tertiplenen cGökay Kupası» Basketbol Tu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.10.1954
  • 3essiz sedasız iir atletizm antrenörü Jaha geldi.Necmi TANYOLAÇ Evvelki sabah Yeşilköy Hava Meydanına inen uçaklardan biri,memleketimize çok değerli bir misafir getirdi.Friedrich Kachel ismindeki bu z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.10.1954
  • m Beykoz santrhajx Levon 5 No.lı)ve Beykoz kalecisi,Fenerbahçeli Fahir'in bir atağını önlüyorlar.Soldan itibaren:Nedim Fenerbahçe)Hikmet Beykoz)Fahir FJB.Hüsamettin F.B.ve Hilmi Beykoz)Eksik kadrolu F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.10.1954
  • Solda)Eşref Beşiktaş)milli takımımızın «yıldızı» Lefteri kucaklamış.«Bu bacaklar bize 17 ekimde çok lâzım olacak» diyor.Sağda)Halâ sakatlığı giderilmemis olan Rober G.S.masör Zeki Er BJK)in masajını d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.10.1954
  • lursa lig maçları başladı Bursa,9 MİLLİYET)Bugün ikinci küme lig sezonu,Valinin bir hitabesi ile açılmıştır.Yine Valinin topa ilk vurusu ile başlayan maçlarda,Mudanya Dinçspor,Gençler Birliğini 2-0,Ul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.10.1954
  • Türkiye Yüzme Birinciliklerinde 3 yeni rekor kırıldı.Adana 9 Husus!muhabirimiz Oğuz Esmer bildiriyor)Türkiye yüzme birinciliklerine bugün de devam edilmiştir.Büyük bir seyirci kitlesi tarafından takip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
 • Haftalık İlave, Sayfa 1
  • 10.10.1954
  • Mısırda* tymnlidönen rt ya*»wİAfd yıîJız«mıt.Mıemda Üd cmıf iıttVi Çok fc*kû«ler ve cok «Hinler.derken ne k*dar* rrtA6tfm*«« durajyor d«grti m« Genç einaikarutnı bizi ssrnîmiytfU* karşıladır olan WrWc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 1
  • 10.10.1954
  • Heeey Baba Eşref,oku,oku da gözün açılsın!m-mm ifâ* '•¦ih GAZETE İLE BERABER VERİLİR.AYRICA PARA İLE SATILMAZ-Âkil Hastanesinde insanın kentlinden ŞÜPHE EDESİ GELİYOR!Herkes kendi aklını beğenirmiş de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 1
  • 10.10.1954
  • "SEKSAPEL ESRARLI GÖRÜNMEYE BAĞLIDIR.»İl I'lWtf Hi I i' WI»MI»ı Mil Wl Kesimde görülen Mari Blanehard'a göre kadın hafifçe muammalı göründüğü takdirde da daha çok alâka çekermiş.Dilber yıldızın bu düş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 1
  • 10.10.1954
  • RESIHLI ROHANİARIHİZ B ÖIHHfN Mh S A¥FiHIZ D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 1
 • Haftalık İlave, Sayfa 2
  • 10.10.1954
  • 8000 k işi idam etmiş olan CELLAT KARA ALİ ile 300 sene evvel yapılmış bir röportaj jM sağıdaki satırları üç yüz küsur sene evvel H yazılmış el yazması bir mecmuadan bu A—^M günkü yazı dilimize çevire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 2
  • 10.10.1954
  • GARİP Kanunlar Reutcr'den alınan bu makalenin neşir hakkı münhasıran gazetemize aittir.Amerikada her küçük şehrin,kendine mahsus kanunları vardır:Mişiganda,St.Marie de Saulte de,rüzgâra karşı tükürmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 2
  • 10.10.1954
  • KADINLARIN BİR İTİRAZI Niye biz evlenince kocalarımızın ismini alıyoruz da onlar bizim ismimizi almıyorlar,İngilizce konuşan memleketlerin hepsinde,evlenen kadın,«Miss» olmaktan çıkar,«Mistres» olur.E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 2
  • 10.10.1954
  • Bunları biliyor musunuz?İt Hindistanda,Kalküta Nebatat Bahçesinde dünyanın en büyük incir ağacı vardır.26 metre yüksekliğinde olan bu ağacın gövde çevresi 18 metredir Ağacın yapraklı kısmının genişliğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 2
  • 10.10.1954
  • ¦J'^'ardeşim Marienin bir-B^L denbire kocasından boşanıvermesi hepimize bir muamma gibi göründü.Adam beş para etmezin biri idi ama Marie kendisini seviyor,kahrına sessiz sedasız katlanıyordu-İşin iç y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 2
  • 10.10.1954
  • ŞIKLIK PARA İLE DEĞİL Fiyangolu KOLLAR Zilli İp i"i J-ı J-ı jtJu İV Zarafet,sâdece bir para işif değildir.Bazan,küçücük süs-ler,bir elbiseyi baştanbaşa de-i ğiştirir.Meselâ,giye giye bıktığınız[ süvet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 2
 • Haftalık İlave, Sayfa 3
  • 10.10.1954
  • Akmayan kadın çorabı Son zamanlarda Avrupa piyasasına an edilen helezon!dokumalı naylon çorapların akma illetini ortadan kaldırdıkları İddia olunuyor.Bu Çorapların bir hususlretleri de.konçlarında enl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 3
  • 10.10.1954
  • Kadmlarm beğendikleri erkekleri çırılçıplak soydurup tetkik etmeleri tabiî haklarmdandır.Erkekler de ayni hakka sahip.Tabiî bütün bu seçme,soyunma binlerce kişinin iştirak ettiği pazar yerinde oluyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 3
  • 10.10.1954
  • Zenginin malı ve züğürdün çenesi İZ Dünyadaki bazı elmas madenlerinin,fezadaki yıldızlardan dünyaya hediye oldukları doğrudur.Meselâ Kimberley elmas madenleri,Güney Afrika elmas madenleri,bilinmeyen b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 3
  • 10.10.1954
  • ÇOCUKLUK HATIRALARINI ANLATIYORLAR.Ferdi Tayfur şemsiye ile uçmak istemiş kız kulesine Şöhretini sesiyle yapan 50 lik sanatkâr 6 defa delice âşık olmuş,binbir sadakat yeminleri etmiş fakat ancak 2 def
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 3
  • 10.10.1954
  • BERİN DİYOR Kİ I Tanınmış iş adamlarımızdan Nihat Hamamcıoğlu ve eşi Belma Hamamcıoğlu Büyükadadaki otellerinde her sene yakın dostları için tertipledikleri öğle yemeğini geçen cumartesi günü verdiler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 3
  • 10.10.1954
  • AH BU APAMλ İslEVf PÛZELTEVfM PE5E BOZAR,ŞİMPÎ PE HORTUMU 'I m II BİR TA8LOVU AŞMA-SA KALkSA SIVAYI 'iNPfeİR,i KAPI »ItflŞTU-GEV-ÇET PE5CN varisini UÇURURm EYVAH!MUSLUK" ALİYE SÖYLE ALO/BÎR U5TA WUSL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 3
  • 10.10.1954
  • Kessler kardeşler Aynı sıkmış Son haftalarda Paris kabarelerinin en enteresan numaralarından birini Kessler Kardeşler teşkil ediyor.Parisin meşhur Iddo'sunda aylardanberi programlarını devam ettiren b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 3
 • Haftalık İlave, Sayfa 4
  • 10.10.1954
  • İM" COLLS* MURPHY m n muti iı l-lll il.I «HAFIZAN İŞLE VEI?ÎJ?MÎŞM.rSTETieSİN ÜSTEME!OLUGMUYUh YAHUZBüZti ya hiç &elj mIşaa'iyp/m?E!HOBÎE BLAKE SENİNLE tWCÎ R.AVNP OYNAYACAK BOLT HANİ SÖYLE YAVAŞTAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 4
  • 10.10.1954
  • W2MBP ISTÂSVOMüV OLABİLİGURAPYOPA ÇÖK V 1LE 1K/SENEPÎR î SATRANÇ OYUNU PÎNfcE-MÎŞÎMPÎR„.AMA TA'Â CENGE-j âTtE ÖİTMEK NEPE.N?oyurs oynariz*.HEP RAPYO ğZS o PBOFESOQ £STEBAN,BtB RAPYO İSTASYONUNUN UÇA&A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 4