Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 09.10.1954
  • Ev kiraları yükseliyor Kiraları serbest bırakan kanunda tadilât yapılmasa bekleniyor ANKA AJANSI Ankara,8 Anormal bir Şekilde yükselen ev kiraları şehrimizde günün mevzuu olmakta devam etmektedir.Birç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.10.1954
  • Nuri Sait Pasa bugün geliyor Irak Başvekili şehrimizde altı gün kalacak İstanbul Vali konağında üç gündenberi yapılan hummalı faaliyet bu sabah sona ermiş olacaktır.Yapılmakta olan hazırlıklar burada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.10.1954
  • NEZLE SALGINI Son günlerde havaların değişik gitmesi,halk arasında nezle ve grip vakalarının artmasına sebep olmuştur.Bu arada şehirde münferid olarak tifo vakaları da görülmektedir.Haber aldığımıza g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.10.1954
  • SENENİN İSKARPİNİ ANKA AJANSİ Bu gördüğünüz üstü pullu,uzun topuklu plâstik iskarpinler,Londra Kraliyet bay pabuçcutu Edward Raynt'nin bu seneki iskarpin ve Deri Sergisinde ortaya attığı modanın ilk h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.10.1954
  • Ege'de orman yangınları arttı HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN İzmir 8 İzmir ve Ege çevresindeki orman yangınları endişe verecek kadar artmaktadır.Yangınlardan mütevellit zarar ziyan o kadar büyüktür ki,ilgilile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.10.1954
  • Monfgomeri Rusyayı yenebiliriz,diyor NATO Komutanı Ânkarada son askerî vaziyeti izah etli HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN Ankara,8 İki gündenberi şehrimizde bulunan Mareşal Montgomery bugün saat 183 da İngiliz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.10.1954
  • Yeni Alman ordusu Tamamen motorize şekilde hazırlanıyor ASSOCIATED PRESS Bonn,8 Yeni kurulacak olan 12 tümenlik Alman ordusu,Atom harbi icaplarına uygun bir şekilde hazırlanmış olacaktır.Yeni Alman or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.10.1954
  • A.A.Birinci Dünya Harbinde Çanakkalede Türk ordusuyle omuz omuza dövüşmüş yaşlı bir Alman,Başvekil Menderes'e,memleketimize karşı duyduğu sevgiyi anlatıyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.10.1954
  • v«S m 'fil K' mm Adnan Menderes,şerefine verilen bir resmi kabulde,Alman folklor ar listleriyle beraber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.10.1954
  • Komünistler j Hakkındaki 1 Hüküm Aylardanbcri Askerî Malı-E kemede yargılanan 184 e komünistten 120 si ev-e velki gün hüküm giyerek iki E ile on sene arasında ağır ha-E pis ve sürgün cezasına çarp-Ş t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.10.1954
  • Modern eğilim ve harp usûllerini öğrenmek" üzere Yedek Subay ve erler 12 Ekimde tatbikata başlıyor Geliboluda yapılacak bir aylık talime katılacak erlerirt sevkıyatına başlandı ANKA.AJANSİ Ankara,8 Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.10.1954
  • m.AHMET TUNA Dayak yiyen Şehir Meclisi Üyesi âg toplantMtnda yaptığı konuşmada,zabıta memurlartntn kalka daha nazik muamele etmesini istemiş ve iddiasını,4 polis tarafından dövüldüğünü yana yakıla anl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.10.1954
  • Başvekil Adnan Menderes bugün yurda dönüyor Türk Alman iktisadi ve siyasi görüşmeleri sona erdi UMUMİ KANAAT:NETİCELER MÜSBET A.A.RADYO M M onn,8 Başvekil Adnan Menderes'in Almanya'yı ziyaretinin son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.10.1954
  • Genç bir kadın mahkeme karanyle Akıl hastahanesine yatırılıyor Kolej mezuna olan Aysara,mahkemede,morfine nasıl alıştığını ağlaya ağlaya anlattı BEDİRHAN ÇINAR Ankara'da ikâmet eden ve Vekâletlerden b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.10.1954
  • Vapurlara Şehir Meclisinde Vali "Şehir hatlarında yapılan zamları tasvip etmiyoruz" dedi Şehir Meclisinin dünkü toplantısı zaman zaman münakaşalı geçmiş ve Denizcilik Bankasının Şehir.Hatlarında yaptı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.10.1954
  • Bir esrar satıcısı 13 yıla mahkûm oldu HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN Ankara 8 Esrar alıp satmak ve içmek suçuyla şehrimiz Birinci Ağırceza Mahkerr»sinde duruşması yapılan Ahmet Haskan 13 sene ağır hapse ve 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.10.1954
  • Şimdilik susuz kalmıyoruz Sular İdaresi,İ.E.T.T.ye olan borcunun bir kısmını ödedi Sular İdaresinin cereyanı,ekim ayı sonuna kadar kesilmiyecek!Elektrik idaresine olan 264 bin liralık borcundan dün 90
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.10.1954
  • I ŞU SOKAĞIN i HALİNE BAKIN Belediye talimatnamesi yollar» da moloz yığınlarının bırakılma» masını âmirdir.Fakat varak-ımlhri vefa misali bu talimatnameyi kimse dinlemez.Bir misal mi istiyorsunuz?İste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.10.1954
  • Bir öğretmen talebesi tarafından soyuldu Polis çeşitli hüviyetler kullanarak Musavver Andaç'ın para ve eşyasını çalan Mustafayı arıyor İBRAHİM ÖRS Zabıta Muhabiri Hocam elinizi öpeyim Orta yaşlı,kır s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.10.1954
  • Edirneye atılan kızıl beyannameler Edirne,8 TÜRKTEL)Evvelki gün çobanlar tarafından bulunan ağzı mühürlü torbalar,resmi makamlarda açılmıştır.Bu torbaların içinden Rusça yazılmış beyannameler çıkmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 09.10.1954
  • DAĞLAR KRALI Yazan:REFİ' CEVAD ULUNAY Tefrika No.Ana ben dağa çıkıyorum ver elini de öpevi*"' Ana ben gidiyorum.Jandarmalar beni ararlarsa dağa çıktığımı söyle Ana,şimdi uzun konuşmağa vaktim yok.Sama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.10.1954
  • DENİR YUNRUK Tefrika No.8 Bi* C^ALIM Çizen:JOHN C.MURPHY ZA.NNEPEC6KLER KÎ DAHA WlSlNE GÜCÜMÜZ L VETMIVOI?VEB.DOĞRUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.10.1954
  • Fakat Fügen'den,bu çeşit bir aşkı anlamak beklenemezdi.O,cıva gibi seyyâl,havaî meşrep bir kızdı.Ama ben,ondaki her hali,meziyetleriyle beraber bütün kusurları seviyordum.Karakterinde sebat,hissiyatın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.10.1954
  • Bir amele feci şekilde öldü Mecidiyeköyünde bir inşaatta çalışan Niyazi Gürses adında bir amele,200 kiloluk bir demir kapının altında kalmış ve ezilerek ölmüştür.Hâdise etrafında soruşturma yapılmakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.10.1954
  • KISA HABERLER ŞEHİR Hatları vapurlarında 1953 yılı içinde taşınan yolcu sayısı 64 milyondur.Ayni süre İçinde Haydarpaşa ve Sirkeci banliyölerinde ise 21 milyon kişi seyahat etmiştir.BELEDİYE kontrolör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.10.1954
  • Dün de iki kişi kamyon altında kalarak öldü Trafik kazalarının birisi Kuruçeşme'de,diğeri Kemerburgaz'da oldu Dün,biri Kuruçeşmede,diğeri Kemerburgazda olmak üzere,Ölüm le biten,iki trafik kazası olmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.10.1954
  • itıııiMMUiı ıiMiiMiııııiMiınır^ İTÜBKÇEYE KARŞI I DUYULAN MERHAMET f ir Türk bankasının Rumca ve Ermenice D davetiyeler yollamasından sonra,bazı gazetelerimizde Türkçeye karşı yürekten bir merhamet y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.10.1954
  • Belediye,otobüslerini gümrükten çıkaramadı Elektrik İdaresinin Almanya'dan satm aldığı otobüsler şehrimize peyderpey getirilmektedir.Dünkü sevkiyatla otobüslerin adedi 24 ü bulmuştur.Ancak otobüsler g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.10.1954
  • SİNEMALAR BEYOĞLU LÂLE AR:«Fedailer Gemisi» Başrolde:John Payne Rhonda Fleming Amerikan filmi İngilizce.SARAT «Neron ve Messelina» Başrolde:Gino Cervi Yvonne Sanson İtalyan Mimi Fransızca.ALKAZAR:«Mon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.10.1954
  • t Türk Ticaret Bankasının İstanbul Şubesinin 8252 numaralı hesabın sahibi Bayan ESMA ZİLCİOĞ-LU eylül keşidesinde kendisine isa be' eden 200 altını banka veznesinden alıyoj^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.10.1954
  • Fakir talebeye verilen yemek arttırılıyor Kızılayın yardımıyla bir senedenberi 1000 Üniversite talebesine verilmekte olan ucuz yemeğin,bu sene arttırılmasına karar verilmiştir.Fidtların cüz'î bir mikt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.10.1954
  • Maden kömürünün kalitesi günden güne bozuluyor Nakil vasıtalarmdaki sür'at düşüklüğü de kömürlerin bozuk olmasından ileri geliyor Maden kömürünün kalitesi her yıl biraz daha bozulmaktadır.Belirtildiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.10.1954
  • Atatürk'ün ışıklı portreleri yapılıyor Gençlik,Atatürk'e olan sevgi ve bağlılığmm yem bir ifadesi olarak şimdilik beş büyük vilâyetimizde,geceleri ışıklandırılan birer portresinin inşasına karar vermi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.10.1954
  • Belçika* ticaret heyeti dün gitti Belçika ticaret heyeti,memleketine dönmüştür.Yeni,Türkiye Belçika ticaret anlaşmasını imzalamak üzere,bir Türk heyetinin de yakında Belçika'ya hareketi beklenmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.10.1954
  • İki oduncu mahkemeye verildi Son derece sabırsız oldukları anlaşılan ve halktan fazla para sızdırmak için davaların biraz daha soğumasını bekleyemeyen bir oduncu ile bir kömürcü dün adliyede idi.Nuruo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.10.1954
  • Kasım GUlek Ankara'ya dönüyor C.H.P.Genel Sekreteri Kasım Gülek,bu sabah Ankara'ya dönecek ve bir kaç gün sonra Ege havalisinde on gün devam edecek olan bir seçim gezisine çıkacaktır.C.H.P.kısmî seçim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.10.1954
  • Bir açıklama Çeşitli içme sularına zam yapıldığını bildiren yazımıza karşılık olarak Hünkâr menba suyunun sahibi Emine Safvet Hamamcıoğlunun avukatı,gazetemize bir mektup göndermiş ve suyun icara veri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.10.1954
  • Yerli Malları satış şubeleri arttırılıyor Son defa Avrupa'dan ithal edilen on milyon liralık çeşitli manifatura eşyasının,vatandaşlara «karaborsasız» intikalini isteyen İşletmeler Vekâleti,Yerli Malla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 09.10.1954
  • BM*EU î m i k* r» b?*î O-«6 RAUKT* 1 KİŞİYE 3000 ALTIN im TÜRKİYE İ^ BANKASI rSl paranısin.istikbalinizin emniyeti Hesabınızda daimi olarak en az 150 lira bulundurunuz U'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.10.1954
  • Matrak ağabey,satışa çıkan malların kâr hadleri tayin edildi.Fakat yeni yapılan evlerin,apartmanların kiralan yükseldikçe yükseliyor.Bunların sahiplerine kâr Evet,Nonoş.Bu ev ve aparhadlerini bildiren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.10.1954
  • IKI YUZ SENELİK Eczahanenin sahibi Safisi efendinin anlattıkları Batist Efendi:«¥00,dedi,olmaz!Çık,kendini dışarıda öldür,olmaz,valla olmaz.Benim eczanemin nâmı var,şerefi var,yumuşak adamım atna,taha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.10.1954
  • tf i TAKVİMDEN BÎB YAPRAK 1 ULUN AY Sosyete Prensesleri ve Tasaları Vakit vakit gazetelerde okuruz:«Şehrimiz sosyetesine mensub bir filân mücevherat dolu çantasını takside "unutmuş.«Şehrimiz sosyete h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.10.1954
  • vrupa nın En* Güzel Kadını!Son günlerde İsvicrede bir müddet ikamet etmls bulanan genç ve güzel bir bayan,ora gazetelerini ziyadesiyle meşgul etmektedir.Avrupamn en güzel kadını» olarak anılan bu baya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.10.1954
  • Mahkeme kararı ile isim değiştiren sığırlar New-York,8 AA.New York gazetelerinde çıkan bir habere göre,dün eyalet mahkemesi-nin kararı ile iki kardeş sığırın isimleri değiştirilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.10.1954
  • NONBOE BAŞLADI Foto muhabirlerine poz veren yıldız söyleyecek şeyi olmadığım bildirdi ASSOCIATED PRESS Hollywood,8 Çarşamba günü kocasından boşanmak üzere mahkemeye müracaat ettikten sonra bir buhran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.10.1954
  • Bir genç kızın attığı çiçek TİTONUN gözünü çürüttü ASSOCIATED PRESS Belgrad 8 Mareşal Josip Brbz Tito,dün Federatif İcra Konseyinde bir gözü çürümüş olduğu halde konuşmuştur.Mareşal Tito,sağ gözünün ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.10.1954
  • Bu sütun okuyucuların merak edebilecekleri her şeyden bahseder.Sizin de merak ettiğiniz,aslını öğrenmek istediğiniz bir sey varsa lütfen BANA SOB'a yazınız.HER GÜN,yüzündeki yarım milimetrelik sakalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.10.1954
  • MUCİZE ÇOCUK GeSenlerde ingiltere Aylesbury şehrinin Buckinghamshire hastahaneyUUUH sinde mucizevî bir doğum olmuş ve ana babası belden aşağı sakat olarf bir ailenin sapasağlam bir çocuğu dünyaya gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.10.1954
  • y„-'yA WÂ mı wax I i i Saç If PCfTIP FTlİİÇâhâlOÇI Muhtelif memleketlere mensup ikiyüzden fazla berber arasında ingiltere'de bir müsabaka açılmıştır.Müsabakanın mevzuu gevezelik değil,saç kesmektir.Re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.10.1954
  • Tatil aylarında talebe mübadelesi yapılacak Geçenlerde Roma'da toplanan Beynelmilel Tıp Talebe Cemiyetleri Federasyonu kongresine,İstanbul Üniversitesi adına katılan heyet dün uçakla şehrimize dönmüşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 09.10.1954
  • Haseb ve nesebce,akıl ve fazilette onunla boy ölçüşebilecek bir nevcivan var mıdır!Muhammed zengin değildir.Aslında mal denilen şey de bir gölgedir,alınır,verilir-Bugün Varsa,yarın yok olabilir—Mal bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.10.1954
  • uau OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak Manen ve maddeten lde-TA *1 bir durumda olacakta^jP* siniz.Hissi hayatınızda.V9& *CI bir haber alacaksınız.İş hayatınızda,bir rakibinizle faydalı bir anlağına yapacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.10.1954
  • KRAL FARUĞUN ELMASLARI PEŞİNDE Tefrika No.9 Üç kişi de Mehmet Rızaya hayretle baktılar.Oğlu sordu:Peki,bundan ne mâna çıkarıyorsunuz,baba?Mehmet Rıza kaşlarını çattı.Sonra bir avucunu gözlerinin üstün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.10.1954
  • «if** J*.¦A i U* Gino Cervi,*Neron ve Messelina* ilminin bir ağk «annesinde BEDELİNİ ÖDEDİM Payment On Demand)Yazanlar:Tun can Okan Dine er Gün er Oynayanlar:Betty Davis,Barry Sullivan* Jane Cowl,BeUy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.10.1954
  • SAĞLIK FİLMİ 74 yaşında bir genç Haîiriayan:Dr.RECEP FERDİ Resimler BEDRİ Şu meşhur ressam Picasso.74 yaşına geldiği halde,görenler ona 45-50 den fazla vermezlermiş.Kendisi de,yaşa dair konuşulduğu za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 09.10.1954
  • Fransa'da uçaklar için atom motörü hazırlanıyor ANADOLU AJANSİ Paris,8 Hava Nazırı Catroux,dün gçce Fransız Havacılık Kulübünde yaptığı konuşmada Fransa-nm uçaklar için atom enerjisi ile müteharrik mo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.10.1954
  • j| IMIMIlMIIIIIIIIIIIIMIIIIIMIIIIIIIIIMIIir.GÜNÜN IŞIĞINDA TARİH V REŞAD EKREM KOÇU Allah Korkusu.Köprülü Mehmet Paşa ölmüş,Dördüncü Sultan Mehmet,ihtiyar Vezirinin ölüm döşeğindeki vasiyetini tutarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.10.1954
  • Yazan:CEMİL CAHİT CEM İlla»» Tefrika No.9 maiyelindeydi Şalim adlı bir şef idaresinde Penon kalesini muhasara altına aldılar.Salim,gücünün yetmeyeceğini hissederek,Oruç Reisi de yardıma çağırdı.Oruç b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.10.1954
  • Rita Hayworth hamile Hollywood,8 TÜRKTEL)Sinema âleminin dedikodularına bakılırsa,aktris Rita Hayworth'un yakında üçüncü bir çocuğu olacaktır.Bu sfflerki yavrunun babası,Dick Haymes'dir.Bilindiği gibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.10.1954
  • BİZ KADINLAR 40 BİN LİRALIK KORK Neyyire «Mısırlı Prenses Nemlinin,40 bin lira değerindeki vizon kürkü Prensesin üç kürkünden biri)çalındı.Cumhuriyet gazetesinde,bu zabıta haberini okurken,«Gülmen Bac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.10.1954
  • I J-ht J4afta I BİR ASK HİKAYESİ!I UĞURSUZ A$K I TEFRİKA NO.2 Çıkan kısmın özeti:Belma ile sevişen otomobil tamircisi Şeref,eski bir kitap arasında bulduğu otu uğur sayar.A SUlMl «Belmanın askı gibi a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.10.1954
  • Âmâ bir şarkıcıya aşk heyecanı tattıran kız Onu meşhur ve zengin ettikten sonra kendisi ile evlendi En kabiliyetli ve zeki yazarlar,bir tek roman mevzuu bulabilmek için senelerce kafa çatlatırlar.Ve h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.10.1954
  • Yukarıdaki resimde,dans hocası Mary Johnson'u,makineli dan* öğretmeninin nasıl kullanılacağını gösterirken görüyoruz.Fokstrot Makinesi Amerikalı raûcid Ralph Holcombe,yukarıda resmi görülen makineli d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.10.1954
  • HAFTANIN FİLMLERİ t Baştarajı 4 üncü sahifede yor.Bununla «Neron ve Messalina filmini kasdetmiyor,umum!olarak tarih!filmlerin vasat kaliteli bir sinema seyircisinde uyandırdığı intibaı izaha çalışıyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.10.1954
  • CISCO KID Çizenler:Jose Salinas,Rod Reed Tefrika No.8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 09.10.1954
  • Bir perde yüzünden yakayı ele veren banka soyguncuları New York'ta bir bankayı soymaya kalkan 3 haydut,memurların ihtiyatkârlığı yüzünden yakalandılar ANADOLU AJANSI New-York,8 Dün New-York banliyösün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.10.1954
  • Polonyalı bir balerin hürriyeti seçti ASSOCIATED PRESS Münih 8 Hür Avrupa Radyosunun bildirdiğine göre,22 yaşındaki bir Polonyalı balerin komünist muhafızlarının elinden kurtulmağa muvaffak olmuş ve P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.10.1954
  • ROP C A T M 1*54 İstanbul Borsası Atılı» Kapanıl 1 Sterlin 784.7*4*—100 Dolar 282.30 280.30 100 Fransız Frangı 6.80.6.80.100 Liret 4440 44.80 100 İsviçre Frangı 64.03 64.03 100 Florin 73.68.40 73.68.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.10.1954
  • Cam fiatları düşüyor Cam sıkıntısını gidermek için Ticaret Vekâletince temmuz aymda yapılan yeni tahsis camlardan bir kısmı şehrimize gelmiştir.Hâlen pencere camlarmln sandığı 24-25 liradır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.10.1954
  • ist.Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları 1 Askerî bina tamir ettirilecektir.2 Keşif bedeli 36809 lira 66 kuruş olup geçici teminatı 2761 liradır,ihalesi 22/10/954 cuma günü saat 15 te Afyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.10.1954
  • İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden:Üsküdar Seiâmiali mahallesinin Dcikuyulu sokağında eski 12 yeni 12 kapı sayılı 138 M2.arsanın tamamı muhammen kıymeti 4178)lira muvakkat teminat 313)lira 35)kuruş.Do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.10.1954
  • Açık Ekşilime İlânı Üsküdar Mithatpasa Kız Enstitüsü Müdürlüğünden Üsküdar Mithatpasa Kız Enstitüsünün 3717.17 lira keşif bedelli onarım işi açık eksiltme ile yaptırılacaktır.Bu işe ait muvakkat temin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.10.1954
  • Memur Alınacak İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden:1 Münhal bulunan 15 ve 20 lira kadro maaşlı memurluklara memurin kanununun 4 üncü maddesindeki evsafı haiz ve askerliğini yapmış orta okul ve lise mez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.10.1954
  • Denizcilik Bankası T.A.0.Denizyolları İşletmesinden Görülen lüzum üzerine 19/Ekim/1954 tarihinden itibaren üç haftada bir yapılmakta olan iskenderun sür'a t postası lağvedilmiştir.Sayın yolculara ilân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.10.1954
  • MÜKEMMEL BİR DİŞ MACUNUNUN S9Mm 1 En sat iptidai maddelerden yapılması» 2-Ağızda güzel bir tat ve koku bırakması,3-Dişlerin minesini temizleyip inci gibi parlatması.4' Diş etlerini tahriş etmemesi.5-A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.10.1954
  • Sayın İstanbul Halkına Müjde:TÜRKİYENİN EN GÜZEL SİNEMASI ŞEHRİMİZDE AÇILIYOR En modern tesisatı Müteaddit mermer ve geniş salonları SİNEMASKOP Panoramik ve stereofonık projeksiyon makineleri ve perde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.10.1954
  • Zonguldak Valiliğinden Ovacuma Eflani yolunun 0 000-8 650 kilometreleri arasına 48287.75 lira muhammen keşif bedelli stablize malzemesi ihzarı işi 20/Ekim/954 çarşamba günü saat 15 te vilâyet konağınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.10.1954
  • Eksiltme İlânı İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden:Eksiltmeye konulan iş:Yeni cami Hünkâr mahfili 1954 yılı Yangın söndürme tesisatı olup keşif bedeli 3850.00 ve geçici teminatı 288.75 liradır.Eksiltme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.10.1954
  • Denizcilik Bankası T.A.0.MALZEME MÜDÜRLÜĞÜNDEN:1 Bankamız ihtiyacı için 50 ton Arap Sabunu satın alınacaktır.2 isteklilerin 11.10.954 günü akşamına kadar,tekliflerini kapatılmış zarflarla,Tophanede Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.10.1954
  • Devlet Demiryolları Haydarpaşa Satmalına Komisyonundan idaremiz ihtiyacı için 15 gün zarfında ve dökme olarak Haydarpaşada idare tanklarına teslim şartile 300 ton Yazlık Rezidü yağı pazarlıkla satın a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.10.1954
  • Tahmil Tahliye İşi Yaptırılacak Devlet Demiryolları Haydarpaşa Satmalına Komisyonundan:1954 1955 yılında Haydarpaşa limanında yapılacak tahmil tahliye işi bir sene müddetle kapalı zarf usulile eksiltm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.10.1954
  • TC.ZİRAAT BANKASI Vadeli,vadesiz çiftçi tasarruf hesap sahipleri arasında tertiplenen 30.Kasım.1954 HUSUSİ İKRAMİYE çekilişinde:Ekipmanlariyle birlikte 2 TRAKTÖR Ayrıca 1 Tane 5.000,5 tane t.000.5 tan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.10.1954
  • RADYO VE ELEKTRİK KİTAPLARI Kr.Radyo Tamir Tekniği 750 Elektrik Tekniği üçüncü baskı)480 Pratik Elektrik Tekniği 500 Bobinaj Tekniği 650 Kitaplar bez ciltli ve cilt üzeri kapaklıdır.Elektrik ve Radyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.10.1954
  • Yirmi yedinci defa baba oldu TÜBKTEL New Jersey,8 Burada ikamet etmekte olan 88 yaşındaki Ephraim Horner,27.ci defa baba olmak rekorunu kırmış bulunmaktadır.43 yaşındaki karısı Mary,kocasına son günle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.10.1954
  • Japon Veliahdına talip kızlar kursa tâbi tutuluyor TÜRKTEL Tokyo,8 Japon Veliahtı Akihito,bir an evvel evlenmeyi arzu etmektedir.Fakat bu,okadar kolay olmayacaktır:Kendisiyle evlenmeye talip ve münasi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.10.1954
  • istanbul Jandarma Satmalma Komisyonundan Cinsi Miktarı Tah.fiatı Tutarı G.Teminab Çift Kş.Lira Lira Kundura nalçam,46.000 20 9200 663 1 istanbul Jandarma Dikimevi Müdürlüğünün ihtiyacı için yukarıda a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.10.1954
  • Şişlide Psikoleknik Lâboratvarı Kalorifer Tesisatı Yaptırılacak I.E.T.T.İşletmelerinden:1 Keşif bedeli 14825 liradır.2 Geçici teminat 1112 liradır.3 Pazarlık 21/10/954" perşembe günü saat 10,15 Metroh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.10.1954
  • Devlet Demiryolları Haydarpaşa Satmalına Komisyonundan idaremiz ihtiyacı için teklif alma suretiyle 900 ton çimento satın alınacaktır.Bu husustaki tekliflerin 12 ekim 1954 salı günü akşamına kadar kom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.10.1954
  • Bir pilot,Atlantik üstünde ebelik yaptı ANKA AJANSI Londra,8 New-York'tan Londra'ya gelmekte olan bir uçakta heyecanlı geçen birkaç saat sonunda pilot,ebelik yaparak bir yavruyu dünyaya getirmiştir.19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.10.1954
  • Bir kadın evinde yanarak öldü Muhsine Topbacı admda bir kadın,dün bir yangın başlangıcı sırasında yanarak ölmüştür.Hasköy'de Halıcıoğlunda Salimbey sokağında oturan Muhsine,yemek pişirmek üzere gaz oc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.10.1954
  • Tapu memurunu dolandıran iki kişi yakalandı Beşiktaş Tapu Sicil Muhafızlığını dolandırmaktan suçlu Maria Şililakis ile Filarandiya Şililakis,dün polis memurları tarafından yakalanmışlardıriddiaya göre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.10.1954
  • Üç buutlu elektronik bir beyin yapıldı ANADOLU AJANSİ Londra,8 Farnborought'da Royal Aircraf Establis Ment müessesesi,beşer odalık altı ev büyüklüğünde bulunan ve 750 bin İngiliz lirasına mal olan bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.10.1954
  • istanbul Teknik üniversitesi Elektrik Fakültesi Dekanlığından 1 Enerji Nakliye Sınaî Tatbikat Lâboratttvan ihtiyacı için isviçre'de «Ateliers de Construction Oerlikon» mamulâtı 2 adet konvertisör grup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.10.1954
  • Polise bıçak çeken sabıkalı vuruldu Şehremininde Gaspara sokağında evvelki akşam bir tabanca sesi işitilmiştir.Büyük bir merak içinde sesin geldiği yere koşanlar,27 yaşlarında bir genci,ayağından yara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.10.1954
  • Galata'da hâdise çıkaranlar yakalandı Wfjayet arama tarama ekipleri işe tam zamanında müdahale etmeselerdi,evvelki gece sabaha karşı Galatada silâhlar patlayacak,suçlu,davacı ve şahit sıfatı ile dün a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 09.10.1954
  • SOLDAN SAĞA:1 Bizde spor deyince akla gelen Sahanın kralı.3 Yıldız oyuncu Futbolda kafadan muteber 3 Beyaz hilal Krallara ve ayağı futbolculara linininim 4 Yanardağın attığı.S Golün Hakemin ilk kasti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.10.1954
  • r Milliyet Sahibi Ot Başmuharriri ALİ NACİ KARACAN Yazt isterini «iten idar» «den TURHAN fkHTÜL Basıldığı yer ı MİLLİYET MATBAASİ ABONE ŞARTLARI Senelik M.M.1M.M 33 T.L.6 Aylık 17 XL 3 AvIık t.9T.L 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.10.1954
  • ra^ıvcoı İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 13.80 Şarkılar,Okuyan:İrfan Dogrusöz,Çalanlar:Sadi Işı lay,Fikret Kutluğ.Vecihe Engin,Vecdi Seyhun 13.00 Saz Eserleri,13.15 Şarkılar:Okuyan:Muallâ Gökçay,Çala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.10.1954
  • Konya As.Sat.Al.Kont.Bşk.lığından A)As.ihtiyaç için Konya Karaman,Ankarada teslim şartiyle 272.000)kilo çuvallı bulgur pazarlıkla satın alınacaktır.Muhammen fiatı beher kilosu 49)kuruş,kesin teminatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.10.1954
  • Montgomery'nin temasları Ankara,8 Mareşal Montgomery bu sabah Çankaya köşküne giderek defteri imzalamıştır.Mareşal buradan da Başvekil Yardımcısı ve Devlet Vekili Fatin Rüştü Zorluyu ziyaret ederek bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.10.1954
  • Ev kiraları yükseliyor t Baştarafı birincide suretiyle sokağa atılma tehlikesinin tamamen önlenmesini istemektedirler.Normal kiralık bir ev bulmak şimdiden güçleşmektedir.Yeni yapılan apartman dairele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.10.1954
  • Mısır hükümetiyle Müslüman kardeşlerin arası açıldı Cemiyet lideri Hasan El Hudeybi'nin dün tekrar tevkifi üzerine,Cemiyetle hükümet arasında amansız bir mücadelenin başlaması bekieniyor ASSOCIATED PR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.10.1954
  • Nuri Sait Paşa bugün geliyor t Baştarafı blrinmtle gördüğü tedaviyi müteakip memleketine döneceği sırada bu ziyareti ihtiyar etmiştir.Dost devlet Başvekilinin Türkiyeye gelişi hakkında şehrimizde bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.10.1954
  • Başvekil bugün t Baftaraft birincide rans salonunda Alman Ticaret,İktisat ye Maliye Vekilleriyle Türk Müsteşarı ve iki tarafın eksperleri toplanmış bulunuyorlardı.Bu günkü müzakerelerde Alman'ların to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.10.1954
  • Bir kadın mahkeme karariyle Akıl hastabanesine yatırılıyor t Baştarah birineidt» mistir.Hâdisede hiç bir kabahati olmayan müfettişin hüviyetini açıklamaya lüzum görmüyoruz.Bu sebeple genç kadının soya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.10.1954
  • İngiltere'deki grev tehlikeli bir hâl almaya başladı Hollandalı liman işçileri de İngiltere'deki arkadaşlarını desteklemeye karar verdi A.A.A.P.RADYOLAR Londra,8 İngiltere Çalışma Vekili Sir Walter Mo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.10.1954
  • Vapurlara yapılan zam hükümete aksettirildi t Baştaraft birincide cağını bildirmiştir.Asabı teskin olmıyan meclis âzası başkana hitaben:c—Bu o kadar kolaj bir iş değil kimi çıkartıyorsunuz.diye bağırm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.10.1954
  • Yunanistan İngiltere ile dostluğu bozmak istemiyor Stefanopulos.Kıbrıs meselesinin halli işin,âzami sabır ve sebat istediğini söyledi ANADOLU AJANSİ Atina,8 New-York'tan dönüşünde bir basın toplantısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.10.1954
  • Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğünden:10 Ekim 1954 pazar gününden itibaren kış seferlerine başlanacağından uçaklarm hareket tarifelerinde bazı değişiklikler yapılmıştır.Fazla malûmat için bilet satış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.10.1954
  • r HİCRİ Cumartesi RUMİ 1374 9 1370 11 EKİM M Sefeı 1954 Cylfiı VARİT VASATİ EZANİ Güneş Öğle İkindi Aksam Xatsi 'msâk 6.05 12.02 15.12 17.39 19.11 427 1224 6.22 9.33 12.00 1.30 10.47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.10.1954
  • Yeni Alman ordusu t Baftaraft birincide da varılan anlatmaya göre yeni Alman ordusu 500,000 kişiden müteşekkil olacaktır.Bunun 400 bini kara,80 bini hava ve 20 bini de deniz;sınıflarına ayrılacaktır.D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.10.1954
  • Montgomeri Rusya'yı yenebiliriz,diyor t Btıştarafı birincide olmadıkları sualini «evet sahiptirler,fakat öyle zannediyorum ki,biz daha üstünüz.diye cevap vermiştir.Yugoslavyanın NATO'ya girmesi için a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.10.1954
  • mtwitc*frt ıf' fo\Yazan:F.BROWN Kısa zamanda Şimalî Afrika kıyılarında üslenen korsan,hiristiyan deniz ticaretini fena halde vurmaya başladı.O zaman,devrin en büyük deniz filosuna ve ticaretine sahip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.10.1954
  • Bir öğretmen talebesi tarafından soyuldu 6aştarajt birincide Teşekkür ederim-Bu konuşma İstiklâl caddesinin kalabalık kaldırımlarından biri üzerinde cereyan ediyordu.Hoca ile talebe,bir kenara çekiler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.10.1954
  • İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:Istanbul Üniversitesinde Siklotron inşa ve tesisatı yapılacaktır:1)istanbul Üniversitesinde kurulacak Siklotron tesisatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 09.10.1954
  • i f «if,y-«s 1 v V f* A J 1 I ip  9 A İL j xk 11 1* i hi IİI1IHİB 4 i vr.ü£ i İ V^r S(1 i4 p|g J 1 i f M k S» 4 It iş ft SL 4 s t I j| M 3 1% İ *4^Jm'/¦4.m*v'-Moskovada açık farkla mağlûp olan ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.10.1954
  • Yugoslavya'nın Gal'den kuvvetli olduğu resmen kabul edildi Cardiff,8 SHA)Gecen ay burada yapılan karşılaşmada Yugoslavyaya 3-1 mağlûp olan Gal mili!takımının kadrosu,16.ekim cumartesi günü Cardiff şeh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.10.1954
  • Bir Bulgar sporcu kafilesi sessiz sedasız şehrimizden geçti Bulgaristandan 20 Bulgar sporcusu dün şehrimize gelerek hiç kimse ile temas etmeden doğru Haydarpaşaya geçmişler,oradan Suriyeye gitmek üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.10.1954
  • 2 V6 3 üncü kümelerin fikstürü sah günü çekiliyor 2.ve 3.üncü küme lig maçlarının fikstürü sah günü çekilecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.10.1954
  • Adana futbol liginin İKİNCİ HAFTASI Lig maçlarının bu mevsim çok heyecanlı olacağı tahmin ediliyor Adana,8 MİLLİYET)Spor ledir:faaliy tleri bakımından Türkiye-İncirlik Toros ıiin en ileri şehirlerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.10.1954
  • Amatör lig maçları bugün başlayor Amatör birinci küme lig maçlarına bugünden itibaren Şeref,Fenerbahçe ve Vefa stadlarmda başlanılacaktır.Bugün Şeref staj dmda Ortaköy Sarıyer,Fenerbahçe stadında Elek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.10.1954
  • Galatasarayın kongresi 28 ekimde yapılacak Galatasarayın yıllık kongresi 28 ekimde kulüp binasında yapılacaktır.Çok münakaşalı geçecek honTre sonunda yeni İdare Heyeti seçilecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.10.1954
  • Rusya,İngiltere millî takımiyle karşılaşacak Londra,8 SHA)Arsenal takımı ile birlikte Moskova'ya gitmiş bulunan Futbol Federasyonu Reisi Sir S.Rous orada Rus Federasyonu ile temaslarda bulunmuştur.Bun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.10.1954
  • UNUTULAN FUTBOLCULARINIZA 16 senedenberi "meşin topu„ tahip eden Bülent diyorki:"idarecilerimiz henüz profesyonelliği bilmiyor.Bülent Eken,meşin topu bırakır,bırakmaz her sporcu gibi şişmanlamaya başl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.10.1954
  • Milli namzetleri bu pazar günü Galatasaraya karşı seyredeceğiz.Dün antreman yapan millî taktm adayları formda görülmüşlerdir.Solda:Eşref,ortada Gökçen,sağda takım kaptanı Lefter'i dünkü antreman esnas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.10.1954
  • TUHKHE YtfliIÜ Şampiyonası Adana,8 Hususi muhabh-imlzden:Türkiye Ferfî Yüzme Birinciliklerine bugün 12 bölgenin iştirakiyle şehrimiz Atatürk havuzunda başlanmıştır.Kalabalık bir meraklı kitlesinin tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.10.1954
  • BUGÜN FUTBOL Mithatpaşa Stadı:Hamut)Saat:15.30 Fenerbahçe Beykoz Şeref Stadı:Amatör 1 inci lif 14.30 Ortaköy Sarıyer F.Bahçe Stadı:14.30 Elektrik Topkapt Vefa Stadı:13.45 Haliç Defterdar 15.30 SUleyma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.10.1954
  • Galatasaray basketbol takımı bugün geliyor Avrupa turnesine çıkan Galatasaray basketbol takımı bugün Adana vapuru ile şehrimize dönmüş olacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.10.1954
  • TÜRKİYE MİLLİ TALEBE SPOR TEŞKİLÂTI KURULUYOR T.M.T.Federasyonu Spor Kolu Başkanı teşkilatın anahatlarını açıklıyor Bizde Üniversite sporunun bugüne kadar lâyık olduğu ehemmiyeti göremediği muhakkaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 09.10.1954
  • Genç Takımlar Şampiyon takıma kupamız verilecek Birinciye verilecek «MİLLİYET» kupası İstanbul genç takımlar futbol turnuvasını himaye ve genç futbolcuları teşvik maksadiyle gazetemiz büyük bir gümüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8