Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 08.10.1954
  • Pahalılık ve zamlar JLkİ türlü pahalılık vardır:i 1 Vatandaşın tediye ka-i biliyetini aşan,istihlâki azal-tan,mübadele hacmini daraltan pahalılık,2 Vatandaşın tediye ka-biliyetini aşmıyan,aksine,i müs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1954
  • Yeni Askerî Terfî kanunu hazırlandı Tasarıya göre ieriî süreleri kısaltılacak ve üsl rütbede vekâleten vaziie görenler üst derece maaşı alacaklar HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN Ankara,7 Millî Müdafaa Vekâletin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1954
  • SÜVEYŞ anlaşması imzalanıyor ANADOLU AJANSI Kahire,7 İngiliz Elçiliğinden bir sözcü Süveyş anlaşmasının gelecek hafta pazartesi güı.i.imzalanmasının çok muhtemel olduğunu söylemiş ve demiştir ki:«İngi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1954
  • İ İSKELET f KRALİÇESİ I ^Dünyanın en güzel iskeletti—kızı Florida'da seçildi i ss Amerika'dan «ikan kraliçe S seçmek adeti,bütün dünyaya S yayılmış bir haldedir.Amerlka'ş nın 48 eyaletinde her sene se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1954
  • SULAR İDARESİ Elekiirik idaresine borcunu ödemezse istanbul Kerbelâ'ya dönecek Elektrik İdaresi,Sular İdaresinin cereyanını mı kesecek?İE.T.T.Umum Müdürlüğü imzasiyle dün Sular İdaresi Müdürlüğüne bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1954
  • Doğrusu bu:¦•ııııımıımımıımııııımıımııııUf Bulmaca gibi BOGAZİÇİ'nde bir ilkokul binası.İki sene evvel «Mall-1 tnhidam Yıkılmak üzere» oldu»,ğu anlayılmıs.Fakat yıkılmak ne.kelime,içinde 90 çocuk okuy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1954
  • Açlık yüzünden Meis adasında isyan çıktı Oniki adadaki Rumlar da kıtlıktan hicrete hazırlanıyor Mehmet HAZAR Husus!Muhabirimiz Antalya,7 Oniki Adalarda iktisadî durumun günden güne bozulduğu gelen-hab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1954
  • Montgomery ANKARADA Mareşal bugün Orta Doğunun savunması mevzuunda bir konferans verecek HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN Ankara,7 Bugün şehrimize gelen NATO Başkumandanı yardımcısı Feltmareşal Montgomery yarın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1954
  • DENİZCİLİK Bankası zamdan vazgeçmiyor Fakat Şehir hatları vapurlarını Belediyeye devretmek istiyor Dün saat 17,30 da Vilâyette yapılan bir toplantıda,şehir hatları vapurlarının zam meselesi görüşülmüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1954
  • İranlı baskettiler Modasporu yendi Kadıköyspor Kulübünün tertip ettiği Basketbol Turnuvasına dün gece Spor ve Sergi Saraymda devam edilmiştir.İlk karşılaşmada Kadıköyspor Darüşşafaka'yı 43 34 mağlûp e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1954
  • Bonn Büyükelçiliğimizde verilen resmi kabulde Menderes bir misafirin sigarasını yakıyor DÜN BONN'DA BAZI anlaşmalara varıldı ¦9 1-150 milyon dolarlık kredi başlıyacak 2 Borçlarımız fazla ihracatla kap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1954
  • JUW »4.^j fesi*** A* "VV Dokuz «ene üç ay süren Trieste ihtilâfının sulh yoluyla halledilmiş olması hür dünyada büyük bir* memnuniyetle karşılanmıştır.Tneste'nin A)bölgesinde ya&yanlar bu mıntakanın i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1954
  • Sinema zammı Yeni Melek sinemasına yapılacak zam tesbit edildi.Diğerleri bugün belli olacak Sinemalara zam yapılması,dün ilgililerce kararlaştırılmıştır.Ancak,zam nispetinin ne miktarda olacağı hakkın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1954
  • Japon otellerine asılan bir ilân:"Lütfen intihar etmeyiniz" TÜRKTEL Atami,7—Atami şehrinin belediye idaresi,bütün otellerin duvarlarına asılmak üzere yaptığı bir tamimde,saym otel müşterilerinin,mezkû
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1954
  • Dolmuşlara da zam yapılıyor Yeni tarifede ücretler %30 nisbetinde artıyor Alâkalı makamların sükûtuna rağmen,dolmuş Hatlarına da zam yapılması kararlaştırılmıştır.Belediye Daim!Encümeninde bu husus gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1954
  • Merih'ten gelen iki yolcu Fransa'da bir çiftçi ile konuşmuşlar ANADOLU AJANSI Paris,7 Günler birbirini takip ederken ilk önce görülen uçan daire ve uçan purolardan başka şimdi çorba kâsesi biçiminde u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.10.1954
  • •J.Memduh YÜKMAN 184 komünist heyecan ve dikkatle adaletin kendileri hakkında verdiği hükmü dinliyor Komünistler ağır hapse mahkûm edildiler Askerî mahkemede yargılanan 184 komünistten 120 si 2 ilâ 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 08.10.1954
  • DAĞLAR KRALI Yazan:REFİ» CEVAD ULUNAY Tefrika No.8 Para istemem,benim senin üzerinde hakkım yoktur!Mehmed hem yiyor hem de Kuşdiline doğru yürüyordu Bana emniyet et.Benden sana kötülük gelmez.Seni ten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1954
  • DENİR YUNRUK 6UNNER SENV ESKİ ACkCAPAŞlN L sPioecîN»',J sı i IX Î^NAPÎLE SEVİMİ f GUNMEt?MALLOV UN ESkTİ APKAPAŞı Tefrika No.Çizen:JOHN C.MURPHY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1954
  • JP ERYANE Yüreğim tıkanmıştı.Yaşaran gözlerimi,bereket,karanlıklar doktordan gizliyordu.O,sözüne devamla:işin garibi,dedi,aralarını açan öyle bir felâketten sonra,Gazanfer beyin halâ bu kadına karşı g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1954
  • SİNEMALAR Beyoğlu Lale Ar:«Fedailer Gemisi».Bas rolde:John Payne Rhonda Fleming Amerikan filmi-İngilizce.Saray:«Neron ve Messeltna» Başrolde:Gino Cervi Vvonne Samson ttalyan filmi Fransızca.Alkazar:«M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1954
  • Üniversite ve Talebe teşekkülleri arasında İhtilâf Üniversite Talebe teşekkülleri,Üniversitenin açılışı münasebetiyle yapılacak törende kendilerine de söz hakkı yerilmesi için yeniden teşebbüse geçmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1954
  • Dün Emirgânda bir ceset daha bulundu Emirgânda cereyan eden otobüs kazasında boğulanların cesetleri,sa» hile vurmağa başlamıştır.Beşiktaşta Türkali mahallesinde Muhtar Molla sokağında 2 numarada otura
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1954
  • al başladı* Denizcilik Bankası,şehir hatları işletmesi yeni kış tarifesinin tatbikine dünden itibaren başlamış bulunmaktadır.Mudanya hattı kış tarifesinin tatbikine de 18 ekim pazartesi gününden itiba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1954
  • Çöpçüleri kontrol için evlere cetvel asılıyor Belediyenin öteden beri şiddetli tenkidlere uğrayan temizlik işlerinin bir nizama sokulması için çalışmalara başlanmıştır.Temizlik işleri,her evin kapısın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1954
  • Yugoslav Askerî Heyeti Valiyi ziyaret etti Dün sabah Vali Gökay'ı saat 10 da yüksek rütbeli beş Yugoslav deniz subayı ziyaret etti.Bunlar,iki gün evvel şehrimize uçakla gelen Yugoslav Askerî Heyeti id
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1954
  • Bir esrar satıcısı suçüstü yakalandı Adamın dükkândan dışarı çıkması ile içeri girmesi bir oldu.Memurlar» dedi «Memurlar geliyor!Az sonra Talât Sonel'in idaresindeki ekip,dükkâna girmiş ve kendisini y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1954
  • Bu seneki gelir tahsilatı çok yüksek İstanbul Defterdarlığınca gelir tahsilatında bir rekor kırılmıştır.Bu yılın ilk 7 ayı zarfında yapılan hasılatta geçen seneye nazaran 100 milyon liralık bir artış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1954
  • Parasız yatılı okul imtihanını kazananlar 1954-1955 ders yılı lise ve orta okul parasız yatılı imtihanları nihayetlenmiştir.Neticeye göre bu sene Kandilli Kız Lisesine 25,Çamlıca Kız Lisesine 21,Hayda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1954
  • Bir teneke peynir 50 liraya satılıyor Bu yılki istihsalin az oluşu yüzünden piyasada peynir fiatları yükselmektedir.Halen tam yağlı peynirlerin tenekesi,toptan 50 liraya kadar fırlamıştır.Yarım yağlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1954
  • Limanda bir sandal kazası oldu Hasan Pekcan adında bir komisyoncu,dün Ortaköy açıklarında vukubulan bir sandal kazası sonunda denize düşerek boğulmuştur.Hasan,sahilden 400 metre açıkta bulunan İstanbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1954
  • Caddeler inşaat sahipleri tarafından bozuluyor Şehrin bazı sokakları kontrolsüzlük yüzünden inşaat sahiplerince sık sık sökülerek bozulmaktadır.Bundan sonra inşaat için kanal açma işlerinin sıkı bir k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1954
  • Millî Piyangoda kazanan numaralar Bu çekilişte en büyük ikramiye Samsunda satılan 371739 numaralı bilete isabet etti Millî Piyangonun 7 Ekim çekilişi dün Ankarada yapılmıştır.Kazanan numaraları aynen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1954
  • 0,minimin.iimiihihiiiii I ISTANBUL METRO I ŞEHRİ DEĞİLDİR T% atı medeniyeti,İstanbul gibi bir Ortaçağ şeh-13 rine tepeden inme baskın yapınca,işte böyle,kamyonlar,otobüsler,otomobiller beşyüz yıllık b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1954
  • HAdkIİLER Otomobil kazasından kurtulan karı koca tramvay altında can verdi Santatyada cereyan eden faciaya taksinin nizamlara riayet etmemesi sebep oldu.Şoför hakkında tahkikat açıldı Dün sabah Yediku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1954
  • KISA HABERLER ÖNÜMÜZDEKİ günlerde kredili ithalât yoluyla tonu 140 dolar üzerinden külliyetli miktarda bir demir partisi gelecektir.Demirlerin 70 75 kuruş arasından satılacağı anlaşılmaktadır.ŞEHRİMİZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1954
  • Migro'da vazife almak isteyenler çoğalıyor Faaliyet tarihi kafi olarak bir türlü tesbit edilemeyen T,ürk Migro Teşkilâtına yardım etmek isteyenler çoğalmıştır.Nitekim istanbul Kız Lisesini Bitirenler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1954
  • 3 kap yemek 90 kuruş Belediyenin Eminönündeki ucuz halk lokantası dün Daimi Komisyonda yeni sahibine ihale edilmiştir.Bir kaç güne kadar faaliyete başlayacak olan lokantada üç kap yemek 90 kuruşa veri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.10.1954
  • Belediyenin on yeni otobüsü daha geldi Elektrik İdaresinin Almanyadan satm aldığı otobüslerden 10 u dün şehrimize getirtilmiştir.Diğerlerinin de bu ay içinde Istanbula getirilmesi beklenmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 08.10.1954
  • VERAMON SCHERING gelmiş ve Eczanelere dağıtılmıştır.t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1954
  • EV+zengin para İkramiyeleri 00 ALTIN 1 kişiye 3000 altın teklik Cumhuriyet altını)TÜRKİYE k BANKASI ı«n lira bulundurunuz zengin para ikramiyeleri I o^k.ıU daimi olarak en a^ıso um
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1954
  • NATRAK AĞABEY Matrak ağabey,bizim Fah-Doktor kadı kıtını nerede Yatırıp muayene mi etmiş Nerede simdi o eski saman rettin Kerim Gökay,kendi ku-görmüş acaba,Nonoş?de onda as kusur bulmuş?loşları ve esk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1954
  • İran'da on kızıl subay idama mahkûm edildi Rusya hesabına casusluk yapmaktan sanık subaylardan biri karar dinlerken bayıldı ASSOCIATED PRESS ı içinde Tudeh Partisinin faaliyetle-Tahran,7 Bir askerî ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1954
  • Güzel sakal müsabakasını bir kadın kazandı TÜRKTEL Corbin,7 Kentucky eyaletinin Corbin şehrinde yapılan «En güzel sakal» müsabakasını,65 yaşlarında bir kadın olan Bayan Brofit kazanmıştır.12 santim uz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1954
  • %W\*A\W\Bu sütun okuyucuların merak edebilecekleri her şeyden bahseder.Sizin de merak ettiğiniz,aslını öğrenmek istediğiniz bir şey varsa lütfen BANA SOR'a yazınız.HAYVANLAR dünyasında uzun ömür rekor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1954
  • HUSUSİ SURETTE GİDEN ARKADAŞIMIZ İZZET AYKOL BİLDİRİYOR:TARSUSTA 4 kraliçe var lM"f de bir dönsünler,m~~m kimbilir onlar hakkın da neler anlatılacaktır.Zaten Tarsusla seyahate çıkanlar arasında en ağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1954
  • M'w,u",MM*,M,r I TAKVİMDEN BÎR YAPRAR ULUN AY B;Şekisniromani i u sene istanbul'da tiyatro mevsimi iki tiyatroda «Shakes- peare» le açıldı.Küçük Sahne'de «Hamlet»,ve Şehir Tiyat-rosu Dram kısmında «Ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1954
  • Yunanistanda 0;kızıl casus İdam edildi ASSOCIATED PRESS Atina,7 Basın haberlerinden öğrenildiğine göre dün Selânik'de üç komünist casusu idam edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1954
  • Habeş İmparatoru Ingiltereye gidiyor A.A.Londra,7 Amirallik dairesinden bildirildiğine göre,İngiltere'nin Akdeniz filosu,resmî bir ziyaret maksadile İngiltere'ye gitmek üzere yarın Akdeniz'den geçecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1954
  • Bir hava Mareşali sokak ortasında öldü ANADOLU AJANSI Londra,7 1944 senesinde Almanların İngiltere'ye karsı V—1 silâhını kullandıkları sırada ingiliz adalarının hava müdafaası ecvislerine kumanda etmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1954
  • Fransadaki casusluk tahkikatı genişliyor ANADOLU AJANSI Paris,7 Andre Baranes ile Alfred Delarue'nün yüzleştirilmesi tam iki buçuk saat sürmüştür.Eski polis komiseri,Andre Baranes'in yeni ifadesini te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1954
  • Gfev yüzünden Londra limanında faaliyet durdu A.A.Londra,7 Londra doklarında grev yapan işçilerin adedi 26.000 i bulmuş ve limanda faaliyet tamamiyle durmuştur.İki yüze yakın gemi muattal bir vaziyett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1954
  • Atom denizaltısı ihmalden sakatlandı AA.Washington,7 Deniz kuvvetlerine mensup bir sözcünün dün bildirdiğine göre,tecrübeleri önümüzdeki hafta baslıyacak iken bir buhar borusunun patlaması neticesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1954
  • Gary Cooper,artık aşık rolü istemiyor Artist kendi yaşında bir adamın bir genç kızı kollarına almasının "gülünç" olduğunu söylüyor TÜRKTEL Hollywood,7 Sinema âleminin tanınmış aktörlerinden Gary Coope
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1954
  • Londra'da helikopter servisi kuruluyor ANKA AJANSI Londra,7 İngiliz Hava Yolları,Londra hava meydanı ile şehrin ortasındaki Trafalgar meydanı arasında yakında helikopter servisine başlayacaktır.Hava ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.10.1954
  • Yeni bir uçağın tecrübesi yapıldı ANADOLU AJANSI Longley,7 İngiliz «Canberra» uçağının inkişaf ettirilmiş şekli olan çift tepkili B—57-b hafif bombardıman uçağının ilk tecrübeleri dün Longley hava üss
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 08.10.1954
  • Meysere ayni yoldan kaç kereler geçmişti.Bu yolun çetinliğini,tehlikelerini,herşeyin nasıl kuruyup kavrularak cehenneme döndüğünü pek iyi bilirdi.Fakat bu sefer kervan,susuzluktan ölen insan ve hayvan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.10.1954
  • OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak jf^ Gittikçe enerjiniz azalı-JH yor,ve Is hayatınızda İJBfP gerilemeler birbirini ta-kip ediyor.Kendinizi toplayıp,yeni hamlelere hazırlanmalısınız.KOVA BURCU 21 Ocak i 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.10.1954
  • İthalâtçı Firmaların Dikkat Nazarına Dış ticaret rejimine dair ek talimatnameye göre ithalâtçı firmaların Odamıza verecekleri beyanname ve mektuplar bankar lardan tedarik edilebilir.Beyannamelerin kab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.10.1954
  • mS'.H ıiHİt.HPr fİPV/Geçenlerde meşhur İngiliz «National Fab-IICI UGIUC UCIfl ito «ei^wde le»Mr edilen Ito mod«l bûyiifc bir alâka toplamijttr.Yerine göre etek buluz,yerine gbre rob,veya kısa pantolon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.10.1954
  • KRAL FARÜGÜN ELMASLARI PEŞİNDE Tefrika No.8 Bütün bu malûmat uydurma olamaz mı?Şube Müdürü,yerinde bulma» dığı kelimeyi daha iyi duymak istiyormuş gibi:Uydurma mı?diye sordu.Evet.Gerçi polisin vazifes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.10.1954
  • SAĞLIK FİLMİ AZ YİYEN rM YASAR Hazırlayan Dr.Recep Ferdi Resimler Bedri «Can boğazdan gelir» meselinin mânan canı koruyacak şekilde boğaza itina göstermek demektir.Aksi takdirde canın boğazdan gitmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.10.1954
  • Hariri Diiren,Mart ile evlendiği gün bu resmi çektirmişti.Fakat hemen askere çağırtlıp cepheye gitti ve esir düştü.Beş sene sonra bir akşam esaretten döndüğünü söyleyerek gelen adam buydu.Acaba bu,Mar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 08.10.1954
  • Yazan:CEMİL CAHİT CEM Tefrika No.8 Akdenizde artık,Barbaroslar devri başlıyordu İki kadırga küreklerine zincirlenmiş ne kadar Müslüman esiri varsa hepsi çözüldü.Onların yerlerine kadırgalar mürettebat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.10.1954
  • Amerikan mekteplerinde beyaz-zenci mOcadelesi ANADOLU AJANSİ Washington,7 Beyaz ve zenci çocukların ayni okullara devamı hususunda Amerikan Yüksek Mahkemesi kararının tatbikinden doğan güçlükler yavaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.10.1954
  • BİZ KADINLAR PANDORA Neyyıre Köşeyi dönüyordum.Kulağıma bir kahkaha geldi.Baktım,üç minicik kız.On,onbir yaşlarında filân şipşirin şeyler.Birinin başında koskoca bir fiyonk.Biri tam çitlenbik.Ne oyunl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.10.1954
  • ALLAHLIK ALİ BEY HPW^ ^KARlClSlMT^EN ARTIK KAH VB.«HTlVARUACW ŞEKERSİZ^AL'I BCY»oi-wuş I »T—İM »J »III m»WP»M1 hei?şeye eıt?bahane BULUYORSUN HEP PIRPIR.Çizen:SWAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.10.1954
  • JOHNNY HAZARD Çizen:FrankRobbins Tefrika No.7 KAYBOLAN fSTI-WPVE KA3A9I 6AVEQT LOkANT*-BIRAKMIŞ.»A,ACELE GAVeer cOMTANl^SjN^OSAPL^ f HEM 09 BU KA3AC*NHİçY ^RÎstSî?ALi?iN mi?A e»i-e*.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.10.1954
  • GÜNÜN IŞIĞINDA TARİH REŞAD EKREM KOÇU Köprülü Mehmed Paşa şanında III K öprülü Mehmet Paşa tarihimizin büyük adamlarındandır.Bir karakteri belirtmek için iki fıkra kâfidir.Koca bir İm-paratorluğun baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.10.1954
  • Atom bombası lösemi hastalığını arttırıyor ASSOCIATED PRESS New-York,7 Rochester Üniversitesinden bir âlim tetkikler yapmakta olduğu Japonyadan dönmüş ve Hiroshima ve Nagasaki'mn atomla bombalanmasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.10.1954
  • son günlerin en fazla reklâm edtlen yıldızı KATHLEEN HUGHES İlk ilci filmi 3 buutlu olarak çevrilen artist kendine mahsus bir reklâm usûlü bulmuş B ir artist nasıl meşhur olabilir?Tabii,bağlı bulunduğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.10.1954
  • Dört balıkçının dev bir köpekbalığile mücadelesi ANADOLU AJANSİ Belgrad,7 5 metre uzunluğunda dev bir köpek balığı ile çetin bir savaştan galip çıkan 4 balıkçı,balığın midesinden çıkardıkları bir ceb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.10.1954
  • Marilyn Monroe ile ko Hollywood,7 Joe Dimaggio,sarışın bomba Marilyn Monroe ile 9 aydanberi müştereken yaşadığı evi dün terketmiştir.Bir arkadaşı ile birlikte San Francisco'ya hareket eden Dimaggio'nu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.10.1954
  • ill Corrine evine dönüyor yeni bir film çevirmek için Hollywood'a dönmektedir.Resim,«Amerikan erkekleri çocuktan farksızdır» diyen artisti New-York hava alanında uçağa binerken göstermektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.10.1954
  • Şeref,büyük bir garajda tamircilik ediyordu.Yakışıklı bir delikanlı idi.Behna ile sevişiyordu.Belma cici bir kızdı.Daha nişanlı değillerdi ama bir gün evlenecekleri muhakkaktı.Şerefin ücretinin artmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 08.10.1954
  • 50 yıl içinde dev adımlarla terakki eden Yolcu uçakları gökte inşa edilmiş saray haline nasıl geldi ilk hava yolcuları kanatların altındaki üstü açık iğreti bir yerde oturuyorlardı Mühendis Igor Sikor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.10.1954
  • Erzurum Belediye Riyasetinden 1 Belediyemiz elektrik santralma aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme teklif alma suretiyle mubayaa edilecektir.2 Teklif mektuplarının en geç 15/Ekim/954 tarihine kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.10.1954
  • İst.İnhisarlar Umum Müdürlüğü İlânları Satmalına Komisyonu Başkanlığından 1 Mevcut şartnamesine ve listesinde mevcut ölçülerine göre 9857 adet Rulman pazarlık suretile satın alınacaktır.2 Pazarlığı 12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.10.1954
  • mim Bakteriyolog Dr.FARUK YALIM Tahlil Laboratuarı İstanbul Divanyolu No.113.Telefon:20981
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.10.1954
  • TASHİH-6/Ekim/954 gün ve 1574 sayılı nüshamızda 4.İcra Memurluğunun 54/2605 sayılı İlâmında «Çeceryan han» m Çeceyan)ve Mehmet Baltaş'ın da Mehmut Baltas)olduğu tavzıhen ilân olunur.13987)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.10.1954
  • İnşaat Uâm Bölge Ziraî Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden ADANA 1 Müessesemiz Köprüköyü merkezinde ve Hacı Ali çiftliğinde inşa edilecek 337.738.29 lira muhammen keşif bedelli 8 parça inşaat kapalı zar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.10.1954
  • 1st Tıp Fakültesi Dekanlığından:Fakültemize bağlı gündüzlü ebe okuluna öğrenci kayıt ve kabulüne başlanmıştır.Kayıtlar 25 Ekim 1954 de sona erecektir.Şartları öğrenmek iste» yenlerin Fakülte öğrenci B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.10.1954
  • Ankara Tıp Fakültesi Dekanlığından Fakültemiz Göz Hastalıkları Kliniğine,Hijyen ve Fizyoloji Enstitülerine birer asistan alınacaktır.Asistan olacakların Ankara Üniversitesi Asistanlık Yönetmeliğinin 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.10.1954
  • Trabzon Valiliğinden:Trabzon'un Soğuksu Çifteçamlık mevkiindeki verem hastahanesir.in içme su tesisatı boru bedeli hariç yeniden tanzim kılman 148981.09)lira keşif bedeli üzerinden ve 29/9/954 gününde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.10.1954
  • Ankara Valiliğinden Ankara merkezinde yapılacak 350 ve Haymana'nın Devecipınar mevkii ile Sinanlı köyünde yapılmakta olan 100 göçmen evinin doğrama tavan ve taban kaplama işlerinin 2/10/954 tarihinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.10.1954
  • Denizcilik Bankası T.A.0.Denizyolları İşletmesinden 18/Ekim/1954 tarihinden itibaren Mudanya hattı kış programının tatbikine başlanacaktır.Sayın yolcuların mütemmim malûmat almak üzere acenteliğimize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.10.1954
  • NAKLİYAT YAPTIRILACAK Toprak Mahsulleri Ofisi Konya Bölge Müdürlüğünden 1 Aksaray anbarunızda mevcut ofisimize ait hububat,bakliyat,vesair maddelerden 2000 tonun Ankaraya nakil işi açık eksiltmeye çık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.10.1954
  • Yozgat Vilâyet Daimi Encümen Reisliğinden 1 Sorgun Hamam Çayıralan yolunun 46 000 54 000 kilometreleri arası stablize malzeme ihzaratı beher M3 4,00 lira üzerinden açık eksiltmeye konulmuştur.2 Keşif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.10.1954
  • Devlet Orman İşletmesi Biga Müdürlüğünden:1 işletmemizin Kalkım istif yerinde mevcut 9 partide 1347.746 M3.çam tomruğu 30/9/1954 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık arttırma suretiyle satışa çıka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.10.1954
  • T.C.Göçmen Evleri Emanet inşaat Amirliğinden:Emaneten inşa edilmekte olan göçmen evleri için Hürriyeti Ebediye Şantiyesinde 4000 M2 kapı ve 2620 M2 pencere,Kartal Soğanlık Şantiyesinde Yalova için 800
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.10.1954
  • Zonguldak Valiliğinden 1 Yapılacak iş Bartın Cezaevi onarım ve sıhhî tesisatı yapımı olup açık usulle eksiltmeye konulmuştur.2 İşin keşif bedeli 19188 lira ve geçici teminatı 1439 lira 10 kuruştur.3 E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.10.1954
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.Denizyolları işletmesinden Görülen lüzum üzerine 17/Ekim/1954 tarihinden itibaren,onbeş günde bir yapılmakta olan Pazar günkü Hopa Aralık postası lağvedilmiştir.Sayın yolcular
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.10.1954
  • Açık Eksiltme İlânı Nişantaşı Kız Enstitüsü Müdürlüğünden 1 Nişantaşı Kız Enstitüsü binasında yapılacak onarım için keşif bedeli 6954 lira 58 kuruştur.Eksiltme 26/10/954 tarihinde salı günü saat 15 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.10.1954
  • Anneler,çocuğunuz tecrübe tahtası Ona sağlam bunya kazandırmak maksadils «alls» güzai 91da wmayiniz MUtahassislar tarafından hususi suratta hazırlanmış alan FOSFATIN FALYER maması 'im «mrinizda olduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.10.1954
  • Edebiyat Fakültesi Dekanlığından:1 Fakültemiz Coğrafya Enstitüsü Türkiye ve Ülkeler Coğrafyası kürsüsünde açık bulunan asistanlık kadrosuna bir asistan alınacaktır.Memurlar Kanununun 4.maddesinde yazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.10.1954
  • Kiralık daire Banka ve Şirketlerin nazarı dikkatine İstanbul Yeni Postahane caddesi yeni Valde hanının birinci katında mülga Vakıf Paralar Müdürlüğü)nün boşalttığı daire istanbul Vakıflar başmüdürlüğü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.10.1954
  • Motorla Deniz Nakliyatı Yaptırılacak Petrol Ofisi Umum Müdürlüğünden:Petrol Ofisi izmir bölgesinden,Adalar denizi ile Akdeniz sahillerindeki depo,ve acentelere gönderilecek takriben 3000)ton akaryakıt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 08.10.1954
  • Molotov'un Almanya'ya dair teklifi tereddüt uyandırdı Sovyet Hariciye Vekilinin dörtlü bir konferans isteyen nutku Londra'da bir taktik olarak kabul ediliyor ASSOCIATED PRESS Bonn,7 Başvekil Konrad Ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.10.1954
  • Sigortalar kanununda değişiklik yapılıyor Tâdil lâyihası reasürans inhisarının beş yıl sonra iamamen kaldırılmasını derpiş ediyor Şİl^SUSİ MUHABİRİMİZDEN Ar&araf,7 Ticaret Vekâletince,Reasürans Kanunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.10.1954
  • Gl.Zâhidî geliyor Ankara,7 MİLLİYET)İran Başvekili General Zahidî'nin önümüzdeki ay içinde memleketimizi ziyaret edeceği öğrenilmiştir.Ge-eral,Zahidî'nin ziyaret tarihi iki ıükûmet arasında henüz kat'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.10.1954
  • Açlık yüzünden t tiaştaral* birincide miktar polis Meis'e gönderilmiştir.Ayrıca,Meis Kaymakamı Teğmen Papados,Meis'in yiyecek ihtiyaçlarını temin için Rodos'a gelmiş ve buradan da Atina'ya gitmiştir.D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.10.1954
  • Melihten gelen iki yolcu ğ Baştarajı birincide Bu çiftçinin ifadesine göre,bunlar Avrupalılara benzeyen ve haki göm lekli iki adamdı.Şahidin bulunduğu yerin civarına konan bir cisimden inen adamlar çi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.10.1954
  • NAKLİYAT YAPTIRILACAK Toprak Mahsûlleri Ofisi Erzurum Bölge Müdürlüğünden 1 Aşağıda isimleri yazılı an barlarımızda mevcut veya bundan sonra mubayaa edilecek Ofisimize ajt hububat,bakliyat vesair madd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.10.1954
  • Miiliuef Sahibi ve Başmuharriri t ALİ NACİ KARACAN Yan tilerini fiilen idare eden TURHAN AtTUL Basıldıg* yer MİLLİYET MATBAASİ ABONE ŞARTLARI Senelik 33 T.L 6 Aylık 17 T.L 8 Aylık.9 T.L 1 Aylık 8 T.L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.10.1954
  • Cuma RUM| 1374 g 1370 EKİM n sere» 1954 VAKİT VASATİ EZANİ İkindi Aksam Yatsı trosAR 6.04 12.22 12.02 6.20 1946 9.32 lun 12.0» 19.12 1J0 426 1044
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.10.1954
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Bir türküye Erzincanla birlikte giren kasaba İhtisassız isçi.3 Cümle Bir meyve.3 Divan ede» biyatınm baş tacı Dolayısı ile anlatma,4 Vaktinden evvel Büyük bir Türk devletinin kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.10.1954
  • İSTANBUL 1237 Açılış ve program 12.30 Şarkılar Pl.13.00 Oyun havaları Çalanlar:Ahmed Yamacı,Selâhaddln Erorhan,Coşkun örer 13.15 Beraber şarkılar Çalanlar Sadi Isılay.Vecihe Daryal.Yorgo Bacanos,Cüney
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.10.1954
  • Yazan:F.BROWN Sonra aşağı sağ köşede fiyatı gördü.20 sent değil,2 kredi idi.İki kredi?Bu da ne demekti?İki dergiyi,bu inanılmaz iki dergiyi cebine koydu.İnsanlardan uzakta tenhâ bir köşeye çekilip onl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.10.1954
  • Amerika'da iki uçak kazasında 13 kişi öldü A.A.A.P.Willows,7 Amerikan hava kuv vetlerine mensup bir uçak Kaliforniya'da Willows yakınında yere düşerek yanmış ve içinde bulunan 11 kişi ölmüştür.Mürette
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.10.1954
  • Denizcilik Bankası zamdan vazgeçmiyor t Bastarafx birincide Yarım saatlik müzakereler sonunda,kendisiyle görüştüğümüz Vali Gökay şöyle demiştir:«Umum Müdür yardımcısı ile,hasıl olan son durumu gözden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.10.1954
  • Dün Bonn'da bazı anlaşmalara varıldı t Baştarajı birincide büyük bir iyimserlik beslemektedirleriki memleket arasındaki siyasî,kültürel,ticarî,ekonomik ve malî münasebetlerin her safhasına temas eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.10.1954
  • Birleşmiş Milletler Kıbrıs meselesini en son görüşecek Yunan delagasyonu evvelce müstenkif kalan devletlerin Yunan tezini destekliyeceklerini iddia ediyor TÜRK HABERLER AJANSİ New-York,7 Bildirildiğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.10.1954
  • Komünistler ağır hapse mahkûm edildiler t Baştarajı birincide mülüyor.O ânda kimsenin nefes dahi almadığı iddia edilebllL.Zirakarar okunacaktır.Mahkeme Reisi kısa bir kaç cümle ile durumu bildiriyor v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 08.10.1954
  • Mithatpaşa stadı bu mevsim 10 bin kişi fazla alacak Açık.ve gazhane tarafında yapılan ilâvelerle stad 35 bi n kişiyi alabilecek OCJ Ekim tarihinde başlaması mukarrer profesyonel lig maçları yaklaşırke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.10.1954
  • Bütün ümitler onlarda Babür ARDAHAN Millî futbol namzetlerimiz deneme maçları,kamp çalışmaları yapadursunlar,17 Ekim tarihi hızla gelmektedir.Federasyonun ilgili şahsiyetlerinin uzak diyarlar'a başlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.10.1954
  • enç Yunan Millî takımı jgoslavya'yı 2-0 yendi Belgrad,7 TÜR!"TEL)Yugoslav ve Yunan genç millî takımları arasında yapılan ikinci maç 2-0 Yunan takımının galebesi ile neticelenmiştir.Geçen pazar günü ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.10.1954
  • ATLETİZM İCIN FUTBOLU TERKEDEN ATLET:SUPHİ Barajı aşmasına rağmen Suphi isviçre'ye niye götürülmedi?BüJ KURT Baraj derecesini geçmesine rağmen Suphi Ural,Avrupa şampiyonasına götürülmemiştir.Şimdi,Su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.10.1954
  • Dynamo şehrimizde 4 maç yapacak Fenerbahçe Kulübü,organizatör Gabriel Mourad ile,Yugoslav «Dynamo» futbol takımının istanbul seyahati hususunda anlaşmış ve kontratı imzalamıştır.Dynamo,şehrimizde 2,5,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.10.1954
  • Macar futbol şampiyonu Türkiye'ye geliyor Budapeşte,7 TÜRKTEL)Budapeşte Radyosunun verdiği bir habere göre,Puskas Czibor ve Hidegutti gibi beynelmilel oyuncuların bulunduğu Macar ligi birincisi Honvet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.10.1954
  • Arsenal ağır tenkltlert maruz kalıyor Londra,7 SHA)Arsenal'm Moskova'da uğradığı ağır mağlû-biyet bütün matbuatta derin akisler uyandırmıştır.Zira bütün Rusya Arsenal'ı İngiliz futbolunun temsilcisi o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.10.1954
  • Türkiye yüzme şampiyonası Adana,7 MİLLİYET)Türkiye yüzme ve sutopu birincilikleri yarın Beden Terbiyesi Yüzme havuzunda yapılacaktır.Müsabakalara iştirak edecek' olan 14 bölgenin ekipleri ile Su Sporl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.10.1954
  • Merkez Hakem Komitesi toplanamadı!Yeni teşekkül eden Merkez Hakem Komitesinin dün akşamki toplantısı,üyelerin ekserisinin gelmemesi sebebiyle başka bir tarihe bırakılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.10.1954
  • Bu hafta yapılacak hususî maçlar Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe Beykoz profesyonelleri hususî maçından evvel hava yağışsız olduğu ve kulüpler arasında anlaşmaya varıldığı takdirde Beşiktaş Adalet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.10.1954
  • l^lunlerıiett^aJj^rler FENERBAHÇE KADIKÖYSPOR GALATASARAY Basketbolcu Futbolcu Yılmaz Gündüz halen Ankara'da bulunmaktadır.Yılmaz,Siyasal Bilgiler Okulundaki imtihanlarını verdikten sonra bu ayın sonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.10.1954
  • maiör Ligi idare edecek hakemler 9 EKİM 954 CUMARTESİ Şeref Stadı:14.30 Ortaköy Sarıyer M.Güventürk K.Çelik F.Eldem)Fenerbahçe Stadı:14.30 E.T.T.Topkapı R.Nayır A.Sıral F.Elmas)Vefa Stadı:13.45 Haliç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.10.1954
  • BUDGE PATTY Fransada yapılan Pau enternasyonal tenis turnuasında şampiyon olmuştur.Şöhretli tenisçilerin girdiği tumuada finali Fransız Vincenti'ye karşı oynayan Patty karşılaşmayı 6-2,3-6,6-3 ve 6-1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.10.1954
  • ugoslav kadın ve erkek asketbolcuları geliyor Yugoslavyanın en kuvvetli ve şampiyon takımlarından Partizan voleybol ekibi,Beyoğluspor kulübünün davetlisi olarak 27 ekim günü şehrimize gelecek ve 28,29
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.10.1954
  • I "I KAMP'ian Haberler ¦in_m Burhan'ın bileği iyileşiyor Mustafanın durumu iyi Millî takımın son maçında sakatlanmış olan Burhanm biteği daha iyicedir.Fakat buhafta oynamaması kuvvetle muhtemeldir.Bun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.10.1954
  • Kasımpaşalı Mîsbah yine ortada kaldı Kasımpaşa Kulübünde iken,bu mevsim Vefa ile mukavele imzalayan Misbah Oran hakkında Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü İstanbul Bölgesine kararını bildirmiştir.Bu kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.10.1954
  • Alman Güreş takımı geliyor Almanyanın tanınmış güreşçilerinden müteşekkil kuvvetli bir takım memleketimize davet edilmiştir.Kadrosunda birçok millî güreşçilerin bultındüğü Alman takımı 14 ekimde Istan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.10.1954
  • Muzaffer,takımdaki yerini tekrar alıyor Dün antremana çıkan Muzaffer pazar günkü maçta oynayacak Millî maç arifesinde lig maçlarını unutmuş gibiyiz.Fakat bu arada gazeteler «ideal takım» kadrolar mı i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.10.1954
  • Fransız milli takımı Almanyaya çıkacak Paris,7 SHA)Yakmda Alman millî takımı ile karşılaşacak olan Fransa futbol millî takımı oyuncuları tespit edilmiş bulunmaktadır.Takım şu futbolculardan kurulacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.10.1954
  • GÖZTEPE'DE İNŞA EDİLECEK FUTDOL SAHASI MES'ELESI Beden Terbiyesi,tramvay yolu civarındaki sahayı tercih etmelidir Bundan uzun bir müddet evvel Göztepede bir futbol sahası yapılması için teşebbüse geçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.10.1954
  • Kupa ve madalya alaeak yelkenci ve yüzücüler Bu mevsim yapılan yelken ve yüzme yanşlannda derece alan Refiî,Denizcilik Kulübü sporcularına önümüzdeki pazar günü Samatya'da merasimle kupa ve madalyalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.10.1954
  • m.â s Greko Romen çalışmalarına başlayacak güreşçilerimizi yeni şampiyonluklar beklemektedir.Yukarıda Bayram Siti rakibini tuş yaparken görüyorsunuz 6REK0 ROMEN ŞAMPİYONASI hazırlığı lajlıyor Mmanya'd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8