Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 06.10.1954
  • ¦v W* r ASSOCIATED PRESS AriPt/lk yakında otomobilleri de kutu içinde satın alıp mekano oyuncağı gibi HUG id Uj Ullvali evje "kurmak mümkün olacak.Bunun mümkün olduğunu,19 20 yaşlarında iki ingiliz ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.10.1954
  • E U-kinci Dünya Harbinden E hemen sonra hükümet büyük J f| bir şarap politikası takibe J E başladı.Milyonlarca lira sar-E E fiyle büyük mahzenler yap-E tirdi,köylüyü bağ yetiştir-fjj E meğe teşvik ett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.10.1954
  • İzmir'de 13 firma mahkemeye verildi İzmir,5 MİLLİYET)Bugün şehrimizde yapılan âni bir kontrol neticesinde fahiş fiatla mal satan ve etiket koymıyan 13 firma ve esnaf yakalanmıştır.Bunlardan altısı oku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.10.1954
  • Türkiye'nin dış ticaretindeki artış Washington S AP.Dünya Bankası Umumî İdare Kurulunun geçenlerde burada yaptığı toplantıda yayınlanan bir raporda,Türkiyenin dış ticaretinde 1950 denberi yüzde 90 nis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.10.1954
  • GUNUN PANAROMASI DÜNYADA YURTTA t!Almanya'da bulunan Başvekil Menderes,temaslarına başladı ve Türkiye'nin Almanya ile çok daha sıkı ve geniş iktisadi münasebetler tesis etmek arzusunda olduğunu söyled
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.10.1954
  • iki Şehir Meı Şehir Meclisi Mcmduh YÜKMAN si üyesi devam defterini imzalarken dün vapurlara yapılan zammı protesto etti Vali Gökay vaziyeti hükümete bildirecek Başkan Ferzan Araş,dün saat 15 te Beledi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.10.1954
  • ^w_V Memduh YÜKMAN Okullardaki izdihama karşı tedbirler almıyor Use ve Ortaokul Müdürleri dün okulların bu yılki durumunu müzakere etti Şehrimizde mevcut bütün resmi ve hususî lise müdürlerinin iştira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.10.1954
  • L AVRUPA DÖNÜŞÜ Ankara va-puru,dün akşam,güzel kadınlar,genç kızlar,şık erkekler ve lüks otomobillerle Batı Akdeniz seferinden dönmüştür.Yukarıdaki re» sim,yolcular arasmda bulunan 21 kişilik bir Alma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.10.1954
  • BİR DOKTORUN İDDİASI ÜZERİNE Harice kadın kaçıran bir şebeke için tahkikat açıldı TÜRK HABERLER AJANSI Ankara,5 Genç bir doktor,Dahiliye Vekâletine müracaat ederek,şayanı dikkat bazı iddialarda bulunm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.10.1954
  • DOKUZ YILLIK İHTİLÂF SONA ERDİ Trieste anlaşması Londrada imzalandı Yugoslavya ile arasındaki ihtilâfın böylece hallinden sonra İtalya'nın Balkan Paktına girmesi bekleniyor ASSOCIATED PRESS Roma,5 ita
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.10.1954
  • 1STANBULUN KURTULUŞU İstanbulun kurtuluş bayramı bugün merasimle kutlanacakta*.Vilâyetçe hazırlanan programa göre,sabah saat 9 da Sultanahmet meydanında bir toplantı yapılacaktır.Askerî birlikler,şehi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.10.1954
  • Türk Alman görüşmeleri BONN'DA DEVAM EDİYOR Başvekil Menderes,dün ağır sanayi bölgelerini gezerek Alman sanayicileri ile temaslarda bulundu A.A.RADYO Bonn,5 Almanya'yı ziyaret etmekte olan Başvekil Ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.10.1954
  • Arsenal Noskova da 5-0 mağlup ANADOLU AJANSI Moskova,5 İlk defa olarak İngiliz birinci kümesine mensup bir takım,Arsenal bu akşam Moskovada 72 bin kişi Önünde İngiliz futbolunu göstermeye çalışmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.10.1954
  • ASSOCIATED PRESS Sovyetlerden' başka)Londra'daki Dokuzlar konferansında anlaşmaya varılması ve Almanya'ya istiklâl ve ordu verilmesinin kararlaştırılması Sovyet ve peyklerinden başka herkesi memnun et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.10.1954
  • Bayar Rize'de HUSUSİ MUHASİBİMİZDEN Rize 5 Reisicumhur Celâl Bayar bugün Giresun vapuru ile Trabzon'dan şehrimize gelmiştir.Bayar,buradan Ankara'ya dönecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.10.1954
  • Resmi makamların kömürle dolu olduğunu bildirdikleri kömiirsüz depolardan biri KÖMÜR DEPOLARI KÖMÜRSÜZ 40.000 kişi kömür almak için sıra beklerken alâkalılar depolarda kömür olduğunu iddia ediyorlar Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 06.10.1954
  • ÇIKAN KISMIN ÖZETİ *Ka* um ihanetine uğramış ve konsolosluktan istifa etmiş olan tzzet adındaki genç adamı,aile dostları doktor Galip Bey dinlenmek üzere Bursa civarındaki bir çıfüiğe götürür.Genç ada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1954
  • fsİNEMALARJ Beyoğlu Lâle Ar:«Çelik Hançer» Başrolde Alan Ladd Virginia Mayo Amerikan filmi İngilizce.Yıldız:«Kanun Dışı» Başrolde:Jane Russel Walter Huston Amerikan filml-İnjrilizce Saray:«Neron ve Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1954
  • KISA HABERLER TEMİZLİK İşleri Müdürlüğünün bir haftalık faaliyeti sonunda.3282 ton çöp imha edilmiştir.EMİNÖNÜ Unkapam arasında yapılacak İmar hareketlerine tahsis edilecek 50 milyon liralık Belediye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1954
  • ^t I i Vapurlarda birinci ve I ikinci mevki farkı Vapurlarda birinci ve ikinci mevkiler biryğ lcşince,yeni lâcivert tayyörünün yakasında» pabucunun burnuna kadar üstünde hiçbir leke ve toz zerresi bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1954
  • Turşucu Hasan'ın yüzüne tiikürdüler Yaşlı bir hanım,dün adliyede pişkin pişkin sırıtan Aksaraylı turşucu Hasan Güzel'in yüzüne tükürmüş ve «bir de utanmadan gülüyorsun» diye bağırmıştır.7 nci Asliye C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1954
  • Yanlışlıkla açılan imtihan sualleri Vekâletten gönde*Üeri vo bir müsabaka imtihanına ait sualleri ihtiva eden bir zarf dün Maarif Müdürlüğünde yanlışlıkla açılmıştır.8 Ekimde açılması icap eden bu zar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1954
  • Bir akıl hastası evini ateşe verdi Yorgi Kaim,bir akıl hastası idi.Uzun müddet Bakırköy Akıl Hastahanesinde tedavi' gördü,iyileştiği görülerek,üç gün evvel taburcu edildi.Yorgi,Fatihte Bademci caddesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1954
  • DEMİR YUMRUK Çizen:JOHN C.MURPHY Tefrika No.5 GUNNEU MALLOV'UN OBO\Ğİ PEPİKTİR.8UNU 8U0AUABDA HERKES BİLİR-GUNNEQ MALLOVTEyefT EFEND/Mı.7 MU DEDİN?J 6VLE DEDî.HAYPf TÛyÜN S7^k.6URAPAJM,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1954
  • DAĞLAR Yazan:REFT CEVAD ÜLUNAY Tefrika No:6 Bir mahkûm.Adliyeden hapishane arabasiyle kaçmıştı Mehmet odacıya sordu:Daha ne kadar bekliyeceğiz?ÇKAN KISMIN ÖZETİ «Cinayet Mahkemesi,suçlu 23 yaşlarındak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1954
  • ŞEHİR HABERLER Amerikalılar bizden krom almaktan vazgeçiyor Fiatlarımızı yüksek bulan Amerika,kromu Güney Afrika'dan alacak Amerika'nın Türkiye'den krom almak istemediği,Ticaret Vekâletine sunulan bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1954
  • Sinemacıların zam teklifine kafi cevap verilmedi Sinemalara zam yapıldı mı,yapılmadı mı?Bu husus henüz anlaşılamamıştır.Yeni seçilen daimî komisyon dün Valinin başkanlığında toplanmıştır.İçtimada sine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1954
  • Nişantaşı caddesinde 30 metrelik bir baca yıkıldı Semt sâkinlerinin alâkalı makamlara yaptığı müracaat netice vermeyince baca alaşağı edildi Şişli Nahiye Müdürünün telefonu çalar:c—Alo' Burası Nişanta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1954
  • Rekabet yüzünden bir pazarcı bıçaklandı 20 yaşındaki Muhsin Tunç,elindeki bıçağı olanca kuvvetile pazarcı Musa Tuncer'in karnına sapladı.Muşa,boş bir çuval gibi olduğu yere düştü.Muhsin kaçtı.Hâdise d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1954
  • Azılı bir sabıkalı dün yakalandı Polis,bir haftadanberi aradığı Fehmi Yavuzcan adında azılı bir sabıkalıyı dün yakalamağa muvaffak olmuştur.Adam öldürmek ve esrar satmak suçlarından bir kaç defa cezae
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1954
  • Şehir hattı vapurlarının kanapeleri değiştiriliyor Şehir Hatları vapurlarının koltuklan tek tip haline getirilmektedir.Daha doğrusu,mevki farkı kaldırıldığı için idare,eski ikinci mevki salonlarının k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1954
  • 5 Amerikalı iktisatçı şehrimize geliyor Beş Amerikalı iktisatçı,27 ekimde Türkiye'ye gelerek,«Milletler* arası Satış Teşebbüsleri Teşkilâtı» run 5 numaralı ekibi» namı altında,İstanbulda beş gün kalac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1954
  • Tramvayda iki bin lirasını çarptırmış Kadıköyde Nafizbey sokağında 52 numarada oturan Kemal Bertan adında bir nalbur,evvelki gece tramvayda 2000 lirasını yankesicilere çarptırmış tır.Suçlunun aranması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1954
  • Rami yolunda iki kişi dövüldü 1 rakip mı?Yoksa meç-IflB bir dlişmaîı mı?Karanlıkta tamyamadıklan bir kaç kişinin hücumuna uğrayan Ahmet Civelek'Ie arkadaşı Ömer Kantaş şimdi kendi kendilerine bu suali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1954
  • Piyasada nal çivisi bulunamıyor Piyasada «nal çivisi» kıtlığı başlamıştır.En iyi cins çiviler,180 kuruşa satılmakta iken,bugün gizli ellerde 800 kuruşa kadar muamele gördüğü söylenmektedir.Bazı firmal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1954
  • İstanbul Erkek Lisesinde okuyan kız talebeler Mektep binasının tamiratı dolayısıyle öğleden sonra,İstanbul Erkek Lisesinde ders gören İstanbul Kız Lisesi talebeleri,bugünden itibaren tedrisata öğleden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.10.1954
  • Deniz otobüsleri de döviz bekliyor «Deniz otobüsleri» de,diğer ihtiyaç maddeleri gibi «döviz» müsaadesi beklemektedir.Şehir Hatları İşletmesini elinde tutan «Banka» nın iki üç ay önceki tahminleri doğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 06.10.1954
  • I KASIMDA:BAHÇELİ 6 EV zengin para ikramiyeleri ARALIKTA:6000 CUMHURİYET ALTINI 1 kişiye 3000 Altın 30 ARALIKTA:BAHÇELİ 8 EV zengin para ikramiyeleri TÜRKİYE İŞ BANKAS paranızın.istikbalinizin emniyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.10.1954
  • GARY GRANT GINGER ROGERS ve MARILYN MONROE tarafmdan şahane bir surette yaratılan TEHLİKELİ OYUN Filminin kazandığı büyük rağbet üzerine gösterilmesi daha bir hafta uzatılmıştır.NELEK Sinemasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.10.1954
  • BELÇİKA'NIN BELLİ OLDU mk ^r4:j| ^eğ Jpİl M Mmm ^»tlfe^ n 1955 eylülünde Belçika Kralt Birinci Baudouin'le düğünlerinin yapılacağı resmen haber verilen 18 yaşındaki dilber İtalyan Prensesi Alessandra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.10.1954
  • Bu sütun okuyucuların merak edebilecekleri her şeyden bahseder.Sizin de merak ettiğiniz,aslını öğrenmek istediğiniz bir ğey varsa lütfen BANA SOR'a yazınız.DÜNYA YÜZÜNDE mevcut bütün gümüşün yüzde kır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.10.1954
  • Balonla havada kalma rekorunu kırmak isleyen bir havacı boğuldu ANADOLU AJANSİ Paris 5 Danimarka sahillerinde bir ceset bulunmuştur.Bunun,balonla havada kalma dünya rekorunu,geçen pazar günü Peron'dan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.10.1954
  • Tramvay ve otobüslere zam yapılmayacak Tramvaylara ve otobüslere zam yaprimıyacaktır.Bu husus dün Vali Gökay ve Elektrik İdaresi Umum Müdürü tarafından resmen açıklanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.10.1954
  • Temsil Bürosunun bir tavzihi 4 ekim tarihli nüshamızda intişar eden «Post Kavgası Yüzünden Askerî Müzedeki Tarihî Silâhlar Gözönünde Çürüyor» başlıklı yazıya karşılık olarak M.M.V.İstanbul Temsil Büro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.10.1954
  • "a Memduh YÜKMAN fOlO oRlAJ Açıkla kalan gecekondu sahipleri Dün gece eşekleri İLE GÖÇ ETTİLER.istanbul nev-i-şahsına münhasır bir şehirdir.Yirminci astın en parlak bir numunesinin yanında geçen asrın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.10.1954
  • MATRAK AĞABEY Haberin var mı Matrak Bunlardan birinden dev Köylüleri el işaretleriyle,Anlaşddı,Nonoş.Artık A*.Ağabey,Meksika'da uçan da-cüsseli bir adam bir köye inmiş.gökyüzünde başka bir dünyaya rai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.10.1954
  • Alkoliklerin tedavisinde bal kullanılıyor TÜRK HABERLER AJANSI Kopenhag,S Kopenhag'ın tanınmış tıp otoritelerinden doktor Martenssen Larsen alkolikler* tatbik olunan yeni bir tedavi usulünün müsbet ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.10.1954
  • Beyin kanseri Hidrojen ile tedavi ediliyor ASSOCIATED PRESS New York,5 Birleşik Amerika atom enerjisi komisyonu başkanı Amiral Lewis Strauss dün gece bir beyin kanserine yakalanmış olan bir hastanın b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.10.1954
  • TIKVIMDEH BIB V ft HB IIV lafflA» ULUN AY Mevki' İ 1^ enizcilik Bankası,şehir hatlarına ağır bir zam yaptı.Halkın ^J bu zammı sesiz sedasız sineye çekmesi için de vapurlardan mevki' farkını kaldırdı.E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 06.10.1954
  • ÇIKAN KISMIN ÖZETİ Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah,Benî Zehra kabilesinin ileri gelenlerinden Vehhab'tn kızı Âmine ile evlendi.Âmine,hâmile iken Abdullah Yesrib'te hastalanarak ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.10.1954
  • OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak Bugünlerde hakkınızda Lfc* pek çok dedikodu yapı-|tfr lacak.Bunlara aldırış B J» etmeyerek,tuttuğunuz ve inandığınız yolda per vasızca yürümekte devam ediniz.KOVA BURCU 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.10.1954
  • KRAL FÂRUGUN ELMASLARI PEŞİNDE Tefrika No:6 ÇIKAN KISMIN ÖZETİ cGöztepe'defci bir kösk'te ikamet eden Ülke adındaki kız falcıya baktırmış ve falcı kendisine "Altı gün sonra sizi evinizde öldürmek isti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.10.1954
  • mJdm 1/1/M'j/İK Bit l':jj k JPf H\Jfl Kt* if |Hli Kik.filP ı ¦P:Bul P j| E*-K* H^ hEİ1İ# «SskŞS9u£&^İ:U;v« â İ3&İI«M Foto:Universal fart.BHONDA FLEMING Tanke Paşanın hareminde Meşhur bir Amerikan şark
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.10.1954
  • SAĞLIK FİLMİ KAHVE Hazırlayan Dr.Recep Ferdi Resimler Bedri Kahvenin ağacı zarif,çiçeği güzel,kokusu lâtif,taze kavrulmuş ve henüz çekilmiş bir kahvenin tadı hoş,hele misafir ağırlamak hususundaki hiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.10.1954
  • KAR TOPU GİBİ.BÜYÜK DEDEKTİF HİKÂYESİ Yazan:William IRISH MIMIIIIIMIMHIIIimMIIIIIIIIIIIIIII.il No:6 ÇIKAN KISMIN ÖZETÎ «Burroughs adındaki zengin adamın evine girip kasasını açan Pain,para çekmecesini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 06.10.1954
  • ALLAHLIK ALİ BEY Çizen:SWAN BENİ ATMACA Gfgf 6&I7"
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.10.1954
  • JOHNNY HAZARD Çizen:FrankRobbins Tefrika No.5 t Devamı var
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.10.1954
  • CISCO KID Çizenler:Jose Salinas,Rod Reed Tefrika No.5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.10.1954
  • Hel+fajtt* BİR ASK HİKAYESİ GÖNÜL YARASI TEFRİKA No:6 Çıkan yazıların Özeti:Nişanlısı tarafından aldatılan Jale,Melihle sevişir.Onun da,kendisiyle,babasının nüfuzundan istifade için evlenmek istediğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.10.1954
  • Manisa Vilâyeti Daimî Encümeninden Nafıa motorlu vasıtaları için mubayaa edilecek aşağıda;ebadı ve muhammen bedelleri yazdı «1888220* lira-kıymetinde «G0»-ad»i iç ve d.ış lâstik 20/10/954 çarşamba gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.10.1954
  • BİZ KADINLAR Neyyire GELİR,EMME «Çubuklar,yasemin çubuklar!İskelenin en civcivli yerinde dur muş,çubuk satıyordu.Tepesinden bir tutam ak saç fışkırmış.Kazağının açık göğsünde de bu minyatür saç fıskiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.10.1954
  • Yazan:CEMİL CAHİT CEM Tefrika No:6 Denizlerde Müslüman Hristiyan mücadelesi başlamıştı ÇIKAN KISMIN ÖZETİ sRoma'nın diktatörü Sülla tarafından,vatanından kovulmuş olan genç asilzade Kayna Julyus Sezar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.10.1954
  • ııı in.Hi'.i.inn unu um mı 11 mu.mmmıııır.YENİCAMİ İ A 954 yılı sona ermek üzeredir-Bu yılın başlarında idi,İstan-bulumuzun,eski tâbiri ile «lebideryada»,denizin duda-ğmda bir şaheser âbidesi olan Yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.10.1954
  • Ana baba arasındaki geçimsizlik bir çocuğu Fransada evvelâ intihara,sonra da cinayete sürükledi fakat.Hâkim,baba katili genci suçsuz buldu!Jacques Robert'in nişanlısı ve mahkemede mütemadiyen onun leh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 06.10.1954
  • T LINOTYPE AND MACHINERY LIMITED İNGİLTERE AMERİKA Tertip Tabı-İstrotip Maden Eritme Freze Testere Karton Kutu ve Matbaacılığa ait bilûmum makine k\Y\XV V JN V\x\AV ^H •W V\V&V^\V\V^\V Türkiye Umumî V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.10.1954
  • Ankara Valiliğinden Ankara merkezinde yapılacak 350 ve Haymana'nın Devecipınar mevkii ile Sinanh köyünde yapılmakta olan 100 göçmen evinin doğrama tavan ve taban kaplama işlerinin 2/10/954 tarihinde p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.10.1954
  • istanbul üniversitesi Rektörlüğünden 1 İstanbul Üniversitesi Profesörler Evinin alt katında bulunan lokanta kısmı açık arttırma usuliyle kiraya verilecektir.2 Lokantanm aylık muhammen kira bedeli 15 l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.10.1954
  • Erzurum Belediye Riyasetinden 1 Belediyemiz elektrik santralına aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme teklif alma suretiyle mubayaa edilecektir.2 Teklif mektuplarmm en geç 15/Ekim/954 tarihine kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.10.1954
  • DEVLET ORMAN İŞLETMESİ DURSUNBEY MÜDÜRLÜĞÜNDEN k i 1 t-İşletmemizin Orman dışı fabrika istif yerinde mevcut 18 partide 2227 adede denk 2028.165 metreküp çam tomrukları 8/10/1954 tarihinden itibaren 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.10.1954
  • TOPTAN Perakende Ayakkabıcılar Kooperatifine uğramadan başka yerden ayakkabı alma.Her keseye uygundur.Çarşıkapı T:22155 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.10.1954
  • İstanbul Asliye 5 inci Ceza Hâkimliğinden Esas No 953/712 Karar 953/1001 C.M.U.953/15750 Hâkim Cemal Bilgin 5506 Kâtip Rana Arda 4/10/954 tarihinde Gümrük Muhafaza Teşkilâtınca İstanbul limanına bağlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.10.1954
  • Zonguldak Valiliğinden 1 Yapılacak iş Bartın Cezaevi onarım ve sıhhi tesisatı yapımı olup açık usulle eksiltmeye konulmuştur.2 İşin keşif bedeli 19188 lira ve geçici teminatı 1439 lira 10 kuruştur.3 E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.10.1954
  • MÜKEMMEL BİR OİŞ MACUNUNUN 5 awl 1 En sat ipfidai maddelerden yapılması,2-Ağızda güzel bir fat ve koku bırakması,3-Dişlerin minesini temizleyip inci gibi parlatması.4-Diş etlerini tahriş etmemesi.5-Ağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.10.1954
  • Sarıyer Sulh Hukuk Hâkimliğinden 54/151 Davacı Mustafa Uygun tarafından Karagümrük Hatice Sultan Değirmen sokak 26 sayılı hanede sicili nüfusa kayıtlı ve Sarıyerde Sular caddesi Karakol sokak 4 Noda i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.10.1954
  • İst.5 inci İcra Memurluğundan 54/2210 Bir borçtan dolayı mahcuz olup paraya çevrilmesine karar verilen singer dikiş makinası ve 1 kanape 2 koltuk kadife beyaz örtülü,Sirkeci Hüdavendigâr caddesi 15/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.10.1954
  • istanbul As.5.ci Ceza Hâkimliğinden Esas No:953/683 Karar No:953/1025 C.M.U.No:953/14651 KARAR Hâkim:Cemal Bilgin 5506 Za.K.Nimet Agralı 13/10/951 tarihinde Osman vapurunda yapılan arama sırasında 2/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.10.1954
  • M*a 1 i y e Vekâletinden Emniyet teşkilâtının trafik hizmetlerinde kullanılmak üzere 72 beygir kuvvetinde çift difransiyelli Amerikan Willys Overland fabrikası mamûlâtı az kullanılmış,yeniye yakın,sey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.10.1954
  • Trabzon Valiliğinden:Trabzon'un Soğuksu Çifteçamlık mevkiindeki verem hastahanesinin içme su tesisatı boru bedeli hariç yeniden tanzim kılman 148981.09)lira keşif bedeli üzerinden ve 29/9/954 gününden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 06.10.1954
  • Harice kadın kaçıran bir şebeke için tahkikat açıldı Baştarafı birincide dan sonra Tarsus'un son turistik seferi ile Atinaya geçmiş,oradan Beyrut'a gideceği sırada,kocasının İstanbul Emniyet Müdürlüğü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.10.1954
  • EDİKULE GAZHANESİNDE PANJURLU HAVALANDIRMA FENERİ YAPTIRILACAKTIR.I.E.T.T.işletmelerinden 1 Keşif bedeli 11.277,30 lira olan yukarıda yazılı iş 21/10/954 perşembe günü saat 10 da Beyoğlu Metrohan 4 ün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.10.1954
  • İstanbul 4 üncü İcra Memurluğundan 54/2605 İstanbul Galata Çeçeryan handa sakin iken halen adresi meçhul kalan Mehmet Bait aşa,Beyoğlu esKİ Terkoz çıkmazı Morali aprt.No.8/4 de Hans Tandler'e masrafsı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.10.1954
  • Pazarlıkla Menkul Hal Salısı)İstanbul Defterdarlığından:Muhammen bedeli Teminatı Lira K.Lira K.120 00 9 00 Balmumcu 125 inci Jandarma Er Okulu Komutanlığında bulunan 8000 Kgr.100)araba at gübresi.Fazl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.10.1954
  • i—j Denizcilik Bankası T.A.0.Şehir Hatları işletmesi Müdürlüğünden 7/Ekim/954 perşembe gününden itibaren şehir hatlarında kış tarifesi tatbik olunacaktır.Yeni tarifeler iskelelere asılmıştır.13858
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.10.1954
  • Gebze Çayırova Teknik Bahçıvanlık Okulu Müdürlüğünden 1 Okulumuz öğrencileri için 300 takım kumaş elbise ile 100 adet gocuk dikim işinin 29/9/954 te yapılan açık eksiltmesine talip zuhur etmediğinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.10.1954
  • Samsun Asliye 2 nci Hukuk Hakimliğinden 954/378 Davacı Hamza kızı Kezban Özcan tararından dâvâlı Ali oğlu Ahmet Özcan aleyhine açılan boşanma dâvası üzerine yapılan muhakemede:Dâvâlının yeri ve yurdun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.10.1954
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Hamamı ve dürüstlüğü İle meşhur bir millet 2 Bir nefi edatı.3 Bir nota Bir 03nın Bir arati ölçüsü.4 Bir uzuv Ormanlarımızdan kalan son hâtıra NI aynen)5 Basına A alınca basarının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.10.1954
  • ZATİ Zeynep Seher Tekin'in ölümü dolayisiyle Emniyet Sandığından aldığımız vadesiz 31344 ve vadeli 118.623 hesap numaralarmda kayıtlı mevduat cüzdanmı kaybettik.Yenisini ylnragiTnıyd*" »ffVfoiftTT* hü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.10.1954
  • t HİCBt 1374 8 Sefer Çarşamba 6 EKİM 1954 RUMÎ 1370 23 Cylûı VAKİT VASATİ EZANİ 6.02 12.16 12.02 18 15.16 9.32 17.44 12.00 19.16 1.30 424 1029 Güneş ÖHe ikindi A.kşam Yatsı İmsak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.10.1954
  • İLAN FUTLARI Milliyet Sahibi ve Başmuharriri ALİ NACİ KARACAN Yazı idlerini fiilen idare eden i TURHAN AxTUL Basıldığı yer MİLLİYKT MATBAASİ ABONE ŞARTLARI Senelik 83 T» L 8 Aylık 17 T.L S Aylık 9T.L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.10.1954
  • Kiralık daire Banka ve Şirketlerin nazarı dikkatine İstanbul Yeni Postahane caddesi yeni Valde hanının birinci katında mülga Vakıf Paralar Müdürlüğü)nün boşalttığı daire istanbul Vakıflar Başmüdürlüğü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.10.1954
  • Yozgat Vilâyet Daimî Encümen Reisliğinden 1 Sorgun Hamam Çayırçalan yolunun 46 f 000 54 000 kilometreleri arası stablize malzeme ihzarati beher M3 4,00 lira üzerinden açık eksiltmeye konulmuştur.2 Keş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.10.1954
  • Açık Eksiltme Usulile Sıhhî Tesisat Tamiratı)yaptırılacak istanbul Defterdarlığından:Keşif bedeli Teminatı Lira K.Lira K.6545 28 490 90 Galata'daki Muamele ve İstihlak Vergileri Müdürlüğü binasının sı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.10.1954
  • LİDII] tSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Şarkılar PI.Sami Toker.Ça-'anlar:Hakkı Derman.Şerif İçli.Ercüment Batanay.Şükrü Tımar 13.00 Türküler FatnuwTurkkan.Çalanlar:Ahmet YamacP Selfihattin Erorh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.10.1954
  • Denizcilik Bankası T.A.0.6.i.T.işletmesi Camialtı Tersanesi Müdürlüğünden Tersanemiz sahasında mevcut aşağıda cins ve miktarları yazılı 15 kalem hurda malzemeler 18/10/954 pazartesi günü saat 15 de Ca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.10.1954
  • Karadeniz'deki vapur kazaları Meclise aksetti TÜRKTEL I nu nedir?Gemiler felâkete uğra-Ankara,5 Kocaeli Mebusu 2aman bulun-Cemal Tüzün tarafından Büyük I mak imkâm hasl1 olmu3 mudur?Millet Meclisine,M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.10.1954
  • NAKLİYAT YAPTIRILACAK Toprak Mahsulleri Ofisi Konya Bölge Müdürlüğünden 1 Ak.a «a-ay an barımızda mevcut ofisimize ait hububat,bakliyat,vesair maddelerden 2000 tonun Ankaraya nakil işi açık eksiltmeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.10.1954
  • Şehir Meclisi dün vapurlara yapılan zammı protesto etti t Bastarajı birincide lan hangi hakla yapıyor?demiştir.Daha sonra Rahmi Duman konuşmuştur.Meclis âzası konuşmasında,Denizcilik Bankasında bir zi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.10.1954
  • Arsenal Moskova'da 5-0 mağlup oldu t Baştaraft birincide Bütün seyirciler için bu mühim maçm bir numaralı adamı Tommy Lawton'du,fakat Dinamo bu maçı 5-0 kazanmıştır.İlk devreyi Dinamo 1-0 galip bitirm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.10.1954
  • Motorla Deniz Nakliyatı Yaptırılacak Petrol Ofisi Umum Müdürlüğünden:Petrol Ofisi izmir bölgesinden,Adalar denizi ile Akdeniz sahillerindeki depo,ve acentelere gönderilecek takriben 3000)ton akaryakıt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.10.1954
  • İstanbul Asliye 10 uncu Hukuk Hâkimliğinden 954/498 Dâvâlı Amali Avgusta Rau Yeşilköy Sahil boyu Ruhsarbey yalısı «kilise civarı» halen ikametgâhı meçhul.Davacı General Hasan Durudoğan ile 1912 senesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.10.1954
  • İST.BELEDİYESİ İLÂNLARI Arsa,Enkaz Satılacak Arsa Kiraya verilecektir.1 Şehremini Mollaşeref mahallesi Nakibülşeref sokak 1987 ada 6 parsel 5 metre yüzlü 100,76 metrekare arsa 5.038 lira mukadder bede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.10.1954
  • WSIM<imM Yazan:F.BROWN ÇIKAN KISMIN ÖZETİ €Keith Vinton,Betty ile aya gönderilecek füze lıakkında konuşmaktadır,Keith,füzenin saat 21 i 16 geçe hareket ettirileceğini ve kendisinin durumu seyredeceğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.10.1954
  • Kömür depoları kömürsüz t Baştarafı birincide Kuruçeşme,Unkapam,Yenikapı,Dolmabahçe,Üsküdar,Yedikule depolarında 500 ton kadar kok kömürü bulunması icab etmektedir.Fakat,bizim müşahedelerimize bakılır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 06.10.1954
  • «osgcttjPjAAVO Mffâtâf HİM SPOR HAYATI SONUNDA KALBİ.NORMAL BİR INSANINKİNDEN.IKJ BUCUK KERE DAHA SUYUKOU.İSANİNOA PARİSTEKİ BİR BARAJ" KULAK MÜSABAKASI SERTIP ETMİŞ.MÜSABIKLARDAN iTENEN ŞEY BİR PERDE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.10.1954
  • Bu gece Spor ve Sergi Sarayında basketbol meraklıları için cazip bir program hazırlanmıştır.Turnuvaya katışacak takımlardan Modaspor'la Beyoğlusporun bundan evvel yaptıkları karşılaşmada oyuncular bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.10.1954
  • Millî namzetler bugün Beşiktaş KARSISINDA DENENİYOR Turgay takımdaki yerini alacak A ^W kasım Sarajova imtiha-I ğ nına hazırlanan millî takım namzetleri ikinci ciddî karşılaşmasını bugün takviyeli Beş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.10.1954
  • REBIİ ERKAL VEFAYA tekrar antrenör oldu Yapılan kontrat bugün imzalanıyor.Profesyonel kümenin 4 büyük-güçlükle erişebilmesi,arzu edilerinden Vefa'nm,son yıllarda len formu gösterememesi ve yeni alışıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.10.1954
  • Fenerbahçe basketbol takımı İzmir'e davet edildi Türkiye ikincisi Fenerbahçe basketbol takımı izmir'e davet edilmiştir.Sarı Lacivertli basketbolcular İzmir'de 16 17 ekim tarihlerinde iki karşılaşma ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.10.1954
  • Bölge Futbol Hakem Komitesi seçildi Bölge Futbol Hakem Komitesi seçimi dün Taksim'deki Bölge Merkezinde yapılmıştır.Neticede Komiteye 36 reyle Dr.Halit Galip Ezgü Hilâl)33 reyle Nejat Erimtan G.Saray)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.10.1954
  • Meşhur Fransız yüzücüsü Vallery öldü Paris,5 SHA)Şimdiye kadar 14 defa yüzmede,4 defa da su topunda meşhur olan Fransız yüzücüsü Georges Vallery,uzun zamandan' beri muztarip olduğu hastalıktan kurtula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.10.1954
  • Kuts ile Chataway yarışacaklar Londra,5 SHA)13 ekimde White City stadında yapılacak olan Londra Moskova temsilî atletizm karşılaşmasının en mühim müsabakası 5000 metre dünya rekortmeni Kuts ile Avrupa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.10.1954
  • İSTANBUL KAPALI YÜZME havuzuna 1955 de kavuşacak Su Sporları Federasyonu Başkanı,yakında dış temaslar yapılacağını söylüyor Pazar günü Türkiye kürek şampiyonasını takip etmek üzere Beykoz'a gitmiştim.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.10.1954
  • Adalet Merinos bugün karşılaşıyor Millî takım namzetleri takviyeli Beşiktaş maçnıdan önce bugün saat 13.30 da Mithatpaşa Stadında profesyonel küme takımlarından Adalet,Bursa şampiyonu Merinos ile husu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.10.1954
  • ANTRENÖRLERİMİZ KONUŞUYOR:1 "Yugoslavian açık farkla yenilmeyiz Cihat,"Millî maçta kullanılacak taktik için Yugoslavian son oyunlarını takip etmek gerekirdi "diyor Yugoslavya maçına millî takımımız ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.10.1954
  • r Federasyon Başkanı Amerika'ya gitti.Sporcular kampa alındı.Kulüpler kampa itiraz edip İsrail'e,İzmir'e gittiler.Antrenör istifa etti,geri aldırıldı.Sporcular tekrar kampa girdi.Federasyon İkinci Baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.10.1954
  • Beden Terbiyesi Spor ve Sergi Sarayını satın almak isliyor Belediye Daimî Encümeninin teklifi kabul etmesi muhtemel Spor ve Sergi Saraymm Belediye tarafından basketbol maçlarına verilmemesi hakkmdaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.10.1954
  • Isianbul yüzme ekibi dün Adana'ya gitti Türkiye Ferdî Yüzme Birinciliklerine katışacak olan İstanbul ekibi dün 25 kişilik bir kafile halinde su sporları mütehassısı Orhan Saka'nın başkanlığında Adana'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 06.10.1954
  • 4İIIIIIIHMIIIII.i.mı ıı in ııı.ıı mimin.ıııııııııııııııılınılın,1 ŞUNDAN BUNDAN I it Melbum'daki olirapiyat oyunlarına gitmek üzere Kaj Jensen ve Boerge Soerensen isimli iki Danimarkalı,ufak bir tekne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8