Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

  • Milliyet, Sayfa 1
    • 05.10.1954
    • fki yedek subayımız bir vasıta kazasında öldü Otobüsle çarpışan askeri bir kamyon,hendeğe yuvarlandı.Şehit subayların naaşları şehrimize getiriliyor HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN Gelibolu,4 Bugün şehrimizde,i
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 1
    • 05.10.1954
    • i i,iKMiyn inikti Sami ÖNEMLİ DFRYA KUZUCU—PaIlllnutun u,a masl ir bakıma kasaplarm ULU In nULUwU kaşlarının çatılması demektir.Yüz kuruşa palamut dururken 350 lilik etin hükmü mü olur?işte iki eli b
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 1
    • 05.10.1954
    • Bir emniyet âmiri suçsuz bir kızı dövdü İBRAHİM ÖRS POLİS MUHABİRİ 16 yaşındaki kız,sırtına inen iki kuvvetli yumruğun tesiriyle sendeledi.Şayet annesi kolundan tutmamış olsaydı,belki de ayağı.kayıp m
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 1
    • 05.10.1954
    • İçme suyuna h ok kah a&varî sam yapıldı Memba suyu sahipleri kurdukları bir tröstle şişelerin hacmini küçülterek istedikleri zammı elde ettiler ERTUĞRUL ÜNAL İKTİSAT MUHABİRİ Artık,«Sudan ucuz» da diy
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 1
    • 05.10.1954
    • Ö**Sşt AüM^manitM ı,Vnı .Memduh VÜKMAN ıBiz sadece kordelâ kesmez,fırsat buldukça,bahçemizin işlerini de bizzat görürüz» it Gazel e mize yolladığı hasbıhal mektubunda Vali "Ben bir DEMOKRASİ paratoner
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 1
    • 05.10.1954
    • Trieste anlaşması imzalanıyor ASSOCIATED PRESS Roma 4 Resmî İtalyan Radyosu,bugün Trieste ihtilâfının halledildiğini,İtalya ile Yugoslavya'nın bu husAsta yarın Türkiye saatiyle 14 te Londra'da bir anl
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 1
    • 05.10.1954
    • Ankarada soğuklar Sühunet dün 2 dereceye kadar düştü HUSUSİ Ankara,4 Aylarca devam eden sıcaklardan sonra,Ankarada hava dün akşamdan itibaren birdenbire soğumağa başlamıştır.Mütemadi bir surette düşen
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 1
    • 05.10.1954
    • Menderes dün Adenauer ile goruştu Başvekil şerefine Adenauer tarafından verilen ziyafette iki hükümet reisi arasında samimî nutuklar teati edildi TÜRK HABERLER AJANSI Başvekil Adnan Menderes Bavyera B
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 1
    • 05.10.1954
    • Parti karar verdi,seçimlere girilecek!C.H.P.Genel Sekreteri Kasım Gülek saçim-C.H.P.Genel Sekreteri Kastm Gülek,seçim-Nedret SELÇUKER C.H.P.Genel Sekreteri Kasım Gülek'e göre «Muhtar seçimlerini yapma
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 1
    • 05.10.1954
    • Kadınlarda asker oluyor Millî Müdafaa Vekâletinde,kadın personel istihdamı için hazırlıklar başladı HUSUSİ Ankara,4 Bir çok yabancı devlet ordularında olduğu gibi Türk ordusunda da kadın personelden f
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 1
    • 05.10.1954
    • Doğrusu bu:Vapur zamları VAPUR ücretlerine yapılan ağır zamlar deniz aşırı oturan ailelerin çoğunu dehşete düşürdü.Mübalâğa etmiyoruz.Bütçe muvazenelerini bin zorlukla temin eden aileler için bu zamla
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 1
    • 05.10.1954
    • Kai denizdeki fırtınadan iki motor daha battı Denize dökülen gemicilerden üçünün boğulduğu anlaşılıyor Evvelki gün Karadeniz'de hüküm süren fırtınalar,iki motorun daha kayalara çarparak parçalanmasına
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 1
    • 05.10.1954
    • I TRAFİK I ve HALK E TP rafik Kanununun tatbiki,E I istenilen neticeleri vermedi.Daha doğrusu,Ü kanunun tatbikinden evvelki vaziyet,kanunun tatbikinden E sonra değişmedi.Niçin?Çimil kü bir memlekette
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 1
    • 05.10.1954
    • EVVELA Türçeyi yaz!'AÇlÖtlJİJ:OİHOYEVEldç/a,DEMIHBANK firffaia »m ontO»CiJMt*'ı tit ıA t'jxVi';«u(mat ıi,ıi/ıx(fivr,nvmnriöttıu su;i'f fcııu««u ea(ti,4rj» Uxıwfit/i .v H'-jİ i-nu»uııuıtı,tat Mû» t«,i
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 1
    • 05.10.1954
    • Kore harbinin tarihi yazılacak HUSUSİ Ankara 4 Genelkurmay Harb Tarihi Encümeninde,Kore harbi tarihinin yazılmasına başlanmıştır.Kurmay yazarlar ve emekli generallerin iştirak ettikleri Encümende,bilh
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 1
    • 05.10.1954
    • GÜNÜN PANAROMASI DÜNYADA YURTTA ŞEHİRDE Başvekil Adnan Menderes Bonn'da Şansölye Adenauer ile buluştu.Görüşmeler derhal başladı,iktisadî meseleler ele almıyorif Dokuzlar Londra'da tam bir mutabakata v
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 1
    • 05.10.1954
    • Italy a Üçlü Pakta giriyor ANKA AJANSI Roma,4 Bugün geç vakit hükümete yakın çevrelerden öğrenildiğine göre,İtalya,Türkiye,Yunanistan ve Yugoslavya arasındaki Balkan askerî paktına girmeyi kabul etmiş
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 1
  • Milliyet, Sayfa 2
    • 05.10.1954
    • DAĞLAR KRALI Yazan:REFt CEVAD ÜLUNAY Tefrika No.5 Firara muvaffak olmuştu amma,asıl işler bundan sonra başlıyordu Firara muvaffak olmuştu amma,asıl işler bundan sonra başlıyordu.ÇIKAN KISMIN ÖZETİ «Ci
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 2
    • 05.10.1954
    • DENİR YUNRUK Tefrika No.4 Çizen:JOHN C.MURPHY ğğ&.îl s»-X\lf M* ğLi YJm TP u^M
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 2
    • 05.10.1954
    • ÇIKAN KISMIN ÖZETİ cKanatntn ihanetine uğramış ve konsolosluktan istifa etmiş olan İzzet adındaki genç adamı,aile dostları doktor Galip Bey dinlenmek üzere Bursa civarındaki bir köye götürmeye İkna ed
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 2
    • 05.10.1954
    • SİNEMALAR Beyoğlu Lâle Ar:«Çelik Hançer» Başrolde Alan Ladd Virginia Mayo Amerikan filmi İngilizce.Yıldır:«Kanun Dışı» Başrolde:Jane Russel Walter Huston Amerikan tilmi-İngilizce.Saray:Enayiler Kralı
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 2
    • 05.10.1954
    • KISA HABERLER BELEDİYE tarafından Şile,Yalova,Silivri ve Çatalca İlçelerine birer cankurtaran arabası tahsis edilmiştir.İSTANBUL Umumî Meclisi ekim devresi toplantılarından ikincisi bugün saat 15 de y
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 2
    • 05.10.1954
    • İstanbul Radyosunda «dinleme heyetleri» İstanbul Radyosunda teşkil olunan «dinleme heyetleri»,sanat yayınlarını ciddî bir kontrol altına almakla vazifelendirilmişlerdir.Bunlardan birisi,Türk,diğeri Ba
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 2
    • 05.10.1954
    • Unutulmaz Bir Hâtıra YAPI ve KREDİ BANKASININ ONUNCU YILDÖNÜMÜ DOLAYISİLE resimli hayat 22 vilâyetten gelen ekiplerin katıldığı Birinci Halk Oyunları Müsabakasının birbirinden güzel renkli tabloları y
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 2
    • 05.10.1954
    • IŞtGINMİKkm ESKIMOLAR.mağaralarını aydınlatmak için balık ağı yakan hususî lâmbalar uilanırlar.I BUGÜN ileri memleketlerde elektrik diğer tenvirat vasıtalarının yerini aldı.Elek' trikten bahsedildiği
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 2
    • 05.10.1954
    • Valinin dünkü teftişleri Seyrüsefer Müdürü,İskân Müdür Vekilinin de yanına alan Vali,dün sabah şehirde muhtelif semtlerde teftişlerde bulunmuştur.
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 2
    • 05.10.1954
    • 46 randevu evi,4 otel kapatıldı Fuhuşla Mücadele Komisyonunun karariyle şehrimizde kapatılan randevu evlerinin miktarı 46 yi bulmuştur.Ayrıca 3 ü Boğaziçinde,1 i de Küçükçekmece'de olmak üzere 4 otel
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 2
    • 05.10.1954
    • Kadınlar Birliği temsilcileri fahrî murakıplık istiyorlar Teklif kabul edildiği takdirde,ihtikâr yapan esnafın güç duruma düşeceği zannediliyor Dün saat 14.30 da Belediye Reis Muavinini ziyaret eden K
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 2
    • 05.10.1954
    • Tekstil işçileri hazır elbise ithalinden şikâyetçi «Hazır elbise» ithaline dair karar,Tekstil İşçileri Sendikasını memnun etmemiştir.Sendika Başkanı,«Yerli sanayi,ham madde sıkıntısı çeker ve kapanma
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 2
    • 05.10.1954
    • Şehir hatları vapurlarında bilet ihtilafı devam ediyor Sümerbank memurlarına fanınan tenzilât kaldırıldı Bazı kimseler vapurlardaki kanapelerin derilerini kesiyorlar Her gün akla gelmeyen zorluklaral
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 2
    • 05.10.1954
    • Kaçakçılık yapan iki sevgilinin duruşması başladı Yol masraflarının bir kısmını çıkarmak maksadiyle kaçakçılık yapmağa kalkışan iki sevgilinin duruşmasına dün 5 inci Asliye Ceza Mahkemesinde başlanmış
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 2
    • 05.10.1954
    • Mavzerle gezen bir adam tevkif edildi Dün sabah şehrimize gelen Niğde'li İlyas Gündüz,öğleden sonra tevkif edilerek cezaevine gönderilmiştir.İstanbul'a iş aramak için geldiğini söyleyen Niğdeli,yorgan
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 2
    • 05.10.1954
    • Kamyon altında kalan çocuk öldü Eyüp'e bağlı Küçükköy'de oturan Sadiye Eren adında 6 yaşmda bir kız çocuğu Rami iskelesi civarında 24860 plâkalı kamyonun altında kalmış ve ezilerek ölmüştür.Kamyon şof
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 2
    • 05.10.1954
    • istanbul'un Kurtuluş Bayramı hazırlığı İstanbulun kurtuluş bayramı hazırlıkları tamamlanmıştır.Alâkalılarca hazırlanan sönük program gereğince,yarın Taksimde bir merasim yapılacak ve nutuklar söylenec
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 2
    • 05.10.1954
    • Hilton Oteli için garson yetiştirilecek Garsonlar Sendikası,dün Maarif Müdürlüğüne başvurarak,Hilton Oteline aim ak garson ve komiler için bir kurs açılmasını istemişlerdir.Yapılan görüşmeler sonunda,
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 2
    • 05.10.1954
    • 0t I II I I 111 I MM Mil I I HI III I M I GAZETE MÜESSESESİ,I MÜNEVVER VE HALK ŞkÂeşrutiyelin ilk senelerinde bir gazeteyi IV| okuyup anlayabilmek için,en az kollej idadi)mezunu olmak lâzımdı.Hattâ «S
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 2
  • Milliyet, Sayfa 3
    • 05.10.1954
    • ÜSKÜDARDA SABAH,Buenos Ayres'te İlkbahar Arjantinde ilkbahar 1 Mayısta değil 21 eylülde başlar.Buenos Ayres'te baharı karşılamak için yapılan merasimde şehrin ana cad' delerinde yapılan neşeli geçit r
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 3
    • 05.10.1954
    • Fransadaki casusluk skandali gün geçtikçe büyüyor Hâdiseyle ilgili olarak tevkif edilen bir gazeteci,işbirliği yaptığı bazı tanınmış şahısların ismini açıkladı.Yeni tevkifler bekleniyor A.P.RADYO ilgi
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 3
    • 05.10.1954
    • Çizme cilâsı ile yapılan kokteyl TÜRKTEL Pentridge Avustralya)4 Son günlerde Pentridge hapisha* nesindeki mahkûmlar taraf mdan dünyanın en garip kokteyli keşfedilmiş bulunmaktadır.Hapishane sakinleri
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 3
    • 05.10.1954
    • 1 KASIMDA 31 ARALIKTA HM ^ajP* A mi M İH AV JH av av u%mmm jKa jr 1 kişiye 3000 altın fl 30 ARALIKTA pWf' TÜRKİYE İŞ BANKASI paranızın.istikbalinizin emniyeti Hesabınızda j daim i olarak en az 150 lir
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 3
    • 05.10.1954
    • VERAMON SCHERING gelmiş ve Eczanelere dağıtılmıştır.
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 3
    • 05.10.1954
    • »»»V7 Bu sütun okuyucuların merak edebilecekleri her şeyden bahseder-Sizin de şahsan merak ettiğiniz,asimi faslım öğrenmek istediğiniz bir şey varsa lütfen BANA SOR'a sorunuz)ATLAS OKYANUSUNA telgraf
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 3
    • 05.10.1954
    • Beş aydan beri boş bekleyen hastane Hayırsever bir vatandaşımızın inşa eiiiği 70 çocuk barındıracak prevantoryumu teslim alacak makam bulunamıyor Bu memlekette 1500 kişiye bir hastahane yatağı düşer.R
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 3
    • 05.10.1954
    • Kabiliyetsiz bir kız 3 filmde baş rolü oynayacak!Jackie'ye "Sen hiç bir işe yaramazsın" dediler amma sonrada 7 yıllık kontrat teklif ettiler ı NGİLİZ dilberlerinden Mara Lane,Hollywood'dan ufak bir ro
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 3
    • 05.10.1954
    • TAKVÎMDEH BIB VIBD1V I AJTAAA B YARENLİK i ir dost ellerini uzatarak bana doğru geldi.Tebrik ederim,azizim.Tam istediğim gibi bir gazete çıkardınız.Ele alınınca adamın yüzüne gülüyor.Fakat retim i mes
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 3
    • 05.10.1954
    • MATRAK AĞABEY Matrak Ağabey,Belediye,Aslanlar,kaplanlar ısmar-2700 liraya bir de may-Belediye maymun filân Gülhane Parkında bir Hayva-lamış ve çeşit çeşit kuşlar.mun almış,Matrak Ağabey ne arayacağı y
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 3
    • 05.10.1954
    • Np VâlHVnrlâr İngiltere Levazım Bakanlığı Savaş Vasıtaları Araştırma ve Tecrübe istasyonunda,llC jffl|JljfUI idi yaptlan bir gösteride en son model tanklar ve askeri vasıtalar,baslarında Irak Kralı Fa
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 3
  • Milliyet, Sayfa 4
    • 05.10.1954
    • Sinemasında Yarın Akşam SARAY jj Sil Fevkalâde mizansenli Fransızca sözlü)NERON ve MESSALİNA Süper filmini takdim ediyor Neron rolünde:GİNO CERVİ Messalina rolünde:PAULA BARBARA Imparatoriçe Poppea ro
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 4
    • 05.10.1954
    • ŞAN SİNEMASINDA Sinema Dünyasının Büyük karakter artisti olan BETTE DAVİS'in yarattığı senenin en muazzam Dramı BEDELİNİ ÖDEDİM Paymet on De mad)İngilizce BETTE DAVIS BARRY SULLIVAN KENT TAYLOR Seansl
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 4
    • 05.10.1954
    • OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak to£ Her isinizde dikkatli ve uyanık olmak mecburiyetinde bulunduğunuz bir güne girdiniz.Kendinizi aceleden ve ifrattan uzak tutunuz ve etrafınızdaki kimselere fazla itima
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 4
    • 05.10.1954
    • ÇIKAN KISMIN ÖZETİ «Avrupalıların çoğu Kâbeyi anlamamıştır.İslâm an'anesinde adı «Beytullahül Harem» olan mâbed hakikatte bir ibadet yeridir.Kâbenin yanında Zemzem Kuyusu vardır.Peygamberimizin dedesi
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 4
    • 05.10.1954
    • SAĞLIK FİLMİ AĞRILARA DAİR Hazırlayan Dr.Recep Ferdi nazmayan Ur.Recep t erat Kesimler Bedri Hayatımızı tehlikeye koymamakla beraber,ağrılar m araşır a bizi,tazyik,çekilme veya yanmaya benzeyen duygul
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 4
    • 05.10.1954
    • KRAL FARUÖUN ELMASLARI PEŞİNDE Tefrika No.5 ÇIKAN KISMIN ÖZETİ «Göztepe'deki bir köşk'te ikamet eden Ülke adındaki kız falcıya baktırmış ve falcı kendisine "Altı gün sonra sizi evinizde öldürmek istiy
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 4
    • 05.10.1954
    • Ah Şu Hollywood yıldızlarının en çok korktukları kimlerdir bilir misiniz?Dedikodu muharrirleri.İllallah demişlerdir artık onlardan.Bakarsınız gazetecinin bir kaç sütun doldurup para alması lâzımdır.Ak
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 4
    • 05.10.1954
    • KAR TOPU GİBİ.BÜYÜK DEDEKTİF HİKÂYESİ ÇIKAN KISMIN ÖZETİ €Bwrroughs adındaki zengin adamın evine girip kasasını açan Pain,para çekmecesini çalmak üzere iken kendisini suç üstü yakalayan zengin adamın
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 4
  • Milliyet, Sayfa 5
    • 05.10.1954
    • Yazan:CEMİL CAHİT CEM Tefrika No.5 Hiç bir devlet korsanlarla baş edemiyordu ÇIKAN KISMIN Ö7FTİ «Roma'da,adı bir sürü dedikoduya sebep olmuş olan genç bir asilzade Diktatör Sülla tarafından,vatanından
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 5
    • 05.10.1954
    • l lıllllllllllllııılıııııııııiMtılıl.Mill.111 111 111 I I t i 11 ÜNÜN IŞIĞINDA TARİH GÜVERCİN İ Ç Sözüne inanılır dost ağzından dinledim:«J «Bilmem beş altı yıl oldu mu?Belki daha yakındır.Üs-j küdar'
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 5
    • 05.10.1954
    • IK.8MS&*.Celse başladığı «akit,ömründe mahkemeye gitmemiş olan eski Çarlık generali Lubotkin,ortaltğt bdriz bir tecessüsle seyrediyordu.Derken savcı iddianamesini okumaya başladı.Bunda generalin hırsı
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 5
    • 05.10.1954
    • Fazla ilâç almak zarar veriyor ASSOCIATED PRESS Roma,4 Burada Milletlerarası bir konferans akdetmekte olan doktorlar hastaların çoğunun lüzumundan fazla ilâç aldıklarını hattâ bazan bu yüzden büyük za
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 5
    • 05.10.1954
    • HppOT^P^HIMlİ HP f PPğ1ğ| j/i jS y I*f V;iff-BU m âmâ k,if' 'k Si IB mS^;''im/km f w.«hh9BI i İH i ^w BBN Londra'da Christie mezad salonunun vitrinlerinde iejhir edilen Cihangir elmasını iç bir lezze
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 5
    • 05.10.1954
    • ALLAHLIK ALİ BEY Çizen:SWAN 6ECENÎN YARISINI ©EÇlT.BU GEVEZEMİN ©İPECEgİ YO*!j.HALATI HAVAVA FIRLAT Tl Si SÎB'l TIRMANIP VWf OLUVQCgPU/
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 5
    • 05.10.1954
    • BİZ KADINLAR Neyyire MISIR Boğazda bir kır kahvesinde idim.Serin,tenha bir gündü.Onlar yanımdaki masaya ne zaman geldiler,bilmiyorum.Geçkin iki aşkdaşdılar.Kadın kuru,kırışık.Çiy,ucuz boyalara sığınmı
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 5
    • 05.10.1954
    • iHiııııııınııııi"ir.1 BİR ASK HİKAVESİ İGONOL YARASI TEFRİKA No.5.Çıkan kısanların özeti:Nişanlısından hıyanet gören Jale,arkadaşı ile bir gezi vapu-İ runda yola çıkar.Melihle tanışıp sevişir.Fakat Me
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 5
    • 05.10.1954
    • 84 KRATLIK CİHANGİR ELMASI Londra'da satılacak!Vaktiyle Hindistan'ın Türk hükümdarlarının tahtını süslemiş olan bu 84 kıratlık elmasa 100.000 lira isteniyor!BUGÜNLERDE Londralılar,diledikleri gibi göz
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 5
    • 05.10.1954
    • Küçük bir kasabanın müttefikleri protestosu ASSOCIATED PRESS Oerlinchausen,4 Almanyanın ingiliz işgal bölgesindeki bu 5000 nüfuslu küçük kasabanın Şehir Meclisi,halkı,müttefiklerin şehrin içinden geçe
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 5
    • 05.10.1954
    • Amerika'da sigara içenler artıyor ANADOLU AJANSI New York,4 «New York Times» gazetesinin bildirdiğine göre,sigara ile ciğer kanseri arasında münasebet iddia edildiğinden beri hayli azalmış olan sigara
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 5
  • Milliyet, Sayfa 6
    • 05.10.1954
    • BİN AI& ^v BU SOBALAR nevKLB KM*!tu erin O 9 w ı Sc' Xv H P ı t 0 I1 SAYIN MÜŞTERİLERİMİZ.DİKKAT EDİNİZ!ZONGULDAK ve HALK tipi sobalarımız satışa arzedilmiştir.Aşağıda isimleri yazılı satıcılarımızdan
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 6, İlan
    • 05.10.1954
    • DUVAR AFİŞLERİNİZİ 49 Senelik Afişçi NURİ TEZCAN'a yapıştırtınız Adres:Beyoğlu Ses Tiyatrosu içinde fıstıkçı
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 6, İlan
    • 05.10.1954
    • Zonguldak Valiliğinden Ovacuma Eflani yolunun 0 000 8 650 kilometreleri araşma 48287.75 lira muhammen keşif bedelli stablize malzemesi ihzarı işi 20/£kim/954 çarşamba günü saat 15 te vilâyet konağında
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 6, İlan
    • 05.10.1954
    • f T.C.ZİRAAT BANKASI Vadeli,vadesiz çiftçi tasarruf hesap sahipleri arasında tertiplenen 30.Kasım.1954 HUSUSÎ İKRAMİYE çekilişinde s Ekipmanlariyle birlikte 2 TRAKTÖR Ayrıca 1 Tane 5.000,5 tane 1.000,
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 6, İlan
    • 05.10.1954
    • İST.BELEDİYESİ İLÂNLARI Alâkalılarına Arsa Satılacaktır.1 Aksaray Murat Paşa mahallesi imam Mes'ut sokağında 2099 ada,20 parsel 66,75 metre kare arsa 2670 lira bedelle alâkalıları arasında satılacaktı
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 6, İlan
    • 05.10.1954
    • tf/»2M/MM yÇocuklarınıza değişik verilmek tut m KAKAOLU«HAKAOSUZ olarak mil ediliyor FOSPATiN FALYER çocuk maması
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 6, İlan
    • 05.10.1954
    • BORSA 4 10 1954 İstanbul Borsası Açılış Kapanıı 1 Sterlin 784.784.100 Dolar 282.30 280.30 100 Fransız Frangı 6.80.6.80.100 Liret 44.80 44.80 100 İsviçre Frangı 64.03 64.03 100 Florin 73.68.40 73.68.40
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 6, İlan
    • 05.10.1954
    • SU!SU!SU!HER ŞEYDEN EVVEL SU!ARSA ALIRKEN:Hayatın iyi su ile kaim olduğunu hatırınızdan çıkarmayınız.Taşıma su ile değirmen dönmez.Binbir zahmet ve masrafla elde edilen kuyu suyu her işe yaramaz.ALTİN
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 6, İlan
    • 05.10.1954
    • TRAFİK SİGORTALARINIZI—Sür'at ve uygun şartlarla HALK SİGORTA BÜROSU yapar.Telefon:24335 17 Sirkeci,Yalı Köşkü Caddesi Mühürdar Zade Han Kat 1 No.118 İstanbul
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 6, İlan
    • 05.10.1954
    • Kiralık daire Banka ve Şirketlerin nazarı dikkatine İstanbul Yeni Postahane caddesi yeni Valde hanının birinci katında mülga Vakıf Paralar Müdürlüğü)nün boşalttığı daire istanbul Vakıflar Başmüdürlüğü
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 6, İlan
    • 05.10.1954
    • TAKSİN-FLORYA OTOBÜSLERİ I.E.T.T.Umum Müdürlüğünden Yaz' mevsiminin geçmiş olmasma binaen 6/Ekim/954 çarşamba gününden itibaren Taksim Florya otobüslerinin işletilmeyeceği saym halka ilân olunur.13798
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 6, İlan
    • 05.10.1954
    • DEVLET ORMAN İŞLETMESİ DURSUNBEY MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 İşletmemizin Orman dışı fabrika istif yerinde mevcut 18 partide 2227 adede denk 2028.165 metreküp çam tomrukları 8/10/1954 tarihinden itibaren 10 gün m
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 6, İlan
    • 05.10.1954
    • Maliye Vekâletinden Emniyet teşkilâtının trafik hizmetlerinde kullanılmak üzere 72 beygir kuvvetinde çift difransiyelli Amerikan Willys Overland fabrikası mamûlâtı az kullanılmış,yeniye yakın,seyrüsef
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 6, İlan
    • 05.10.1954
    • Menkul Satış İlânı İstanbul 2 nci İcra Memurluğundan 54/437 Hissedarları arasında taksimi kabil olmadığından paraya çevrilmesi yoluyle şuyuunun giderilmesine karar verilen,tapu kaydına nazaran:Fatih,K
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 6, İlan
    • 05.10.1954
    • Devlet Orman işletmesi Biga 1 işletmemizin Kalkım istif yerinde mevcut 9 partide 1347.746 M3.çam tomruğu 30/9/1954 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık arttırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.2 Ar
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 6, İlan
    • 05.10.1954
    • 70 yaşındaki ateşli kız Kopenhag,4 Kopenhag şehrindeki büyük Eğlence Parkı Direktörlüğüne son günlerde şöyle bir iş mektubu gelmiş bulunmaktadır:«Gazetelerdeki ilânınızı memnuniyetle okudum.Parkınızda
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 6, İlan
  • Milliyet, Sayfa 7
    • 05.10.1954
    • BULMACA i 1 5 1 2 3 4r 5 i 7 9 90 9 fZ n L 5" r t 1 7 A S] *A 1 l 4 1 s J «fl SOLDAN SAĞA:1 tlâve.2 Küçük müstebit Bir nota.Bir vilâyetimiz.S Bayağı.Bir yarımada Bir masal dağı.4 Nefi edadtı Şubertin
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 7
    • 05.10.1954
    • Milliyet Sahibi ve Başmuharriri ALİ NACİ KARACAN Yazı islerini fiilen idare eden TURHAN AiTUL Baet Idtğt yer MİLLİYET MATBAASI ABONE ŞARTLARI Senelik JUk 6 Aylık 17 T.L.3 AyilK V T.l* 1 Aylık IT.L ECN
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 7
    • 05.10.1954
    • HİCRİ Salı RUMİ 1374 5 1370 L EKİM 22 Sefer 1954 Eylül VARİT VASATİ EZANİ Güneı Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 6.01 12.02 15.14 17.46 19.17 4.23 12.13 6.16 9.31 12.00 1.30 10.36
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 7
    • 05.10.1954
    • Vali "Ben bir demokrasi paratoneriyim diyor t Baştarafı birincide ne maruz kalır.Bunun için şair bir mısraında:«Bir hakikat kalmasın Alla hım filemde nihan!demiş.Mısraın tertibinde belki hata vardır:h
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 7
    • 05.10.1954
    • Kıbrıs davasında Yunanistan Amerikanın kapısını çalıyor türktel I şeklin,her şeyden evvel,Amerika-I sif etmiş bulunmaktadır.Atina,4 Kıbrıs meselesinin nın hattı hareketine bağlı olacağı-Buraya gelen m
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 7
    • 05.10.1954
    • Çete kuran muhtar İzmir,4 MİLLİYET)Balıkesir'den alman bir habere göre,Deliktaş muhtarı Şerif Garip,üç kişi ile kurduğu bir çete ile faaliyet göstererek bir müddetten beri hayvan hırsızlığı yapmakta i
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 7
    • 05.10.1954
    • «aradenizdeki fırtınadan iki motor daha battı t Baştarajı birincide Diğer kaza da,Bağlarol mevkiinde olrfmştur.Bartın limkruna %yıth lj@5 tonluk motor,köıtÜÖ* yüjelü oSîrak Zonguldaktan gelirken evvel
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 7
    • 05.10.1954
    • Bir emniyet âmiri suçsuz bir kızı dövdü t Baştarafı birincide çekti.Genç kız da,annesi de şaşkındılar:Çünkü Emniyet Müdürlüğünün çatısı altında bulunuyorlardı!Şayet,yumruk sahibinin bir Emniyet Amiri
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 7
    • 05.10.1954
    • 14 metrelik bayrak direği yüzünden çıkan dâva Bir kaç geminin sahibi olan İsveçli bir kadın,Liman idaresini dâva ediyor.Şayet dâvaya bakacak olan mahkemenin hâkimi,nakledeceğimiz garip hâdisenin çıkma
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 7
    • 05.10.1954
    • "Parti karar verdi,seçimlere girilecek!t Baştarafı birincide 7 kasımdan 55 gün öncesi ile 45 gün öncesi arasındaki 15 gün zarfında bu husus,gerçekleştirilmeli idi.Bunlar olmamıştır.Şu halde muhtar seç
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 7
    • 05.10.1954
    • Tunusta dün çok şiddetli bir çarpışma cereyan etti Şimdiye kadar yapılan muharebelerin en şiddetlisi olan bu çarpışmada,Fransızlar çok sayıda uçak kullandı TÜRK HABERLER AJANSI Tunus,4 Tunus'ta bugün
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 7
    • 05.10.1954
    • Dokuzlar başarısı memnuniyet uyandırdı Londra,4 Londra Dokuzlar Konferansı,Demirperde gerisinden başka hemen hemen her yerde memnuniyetle karşılandı,Batı Birliğinin kurtarılmış olması büyük ferahlık y
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 7
    • 05.10.1954
    • Menderes dün Adenauer'le görüşlü fr Baştarafı birincide tin müzakereler iktisadî ve malî mevzular üzerinde cereyan edecektir.Türkiye'nin Almanya'dan yaptığı ithalât bu senenin ilk yedi ayında 154 mily
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 7
    • 05.10.1954
    • Trieste anlaşması imzalanıyor t Baştarafı birincide hâlen ingiliz Amerikan işgalindeki A)kesimi İtalya'ya intikal edecek,Yugoslavya B)kesimini muhafaza edecektir.İki kesim arasında bazı tâli hudut tas
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 7
    • 05.10.1954
    • Yeni barem hazırlandı Tasarıya göre,maaşlar 30 liradan başlıyor Ankara 4 ANKA)Barem Kanunu üzerindeki çalışmalar son safhasına gelmiş ve tasarı nihaî şeklini almıştır.Öğrendiğimize göre,tasarı üzerind
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 7
    • 05.10.1954
    • İzmirlin 160 öğretmene ihtiyacı var İzmir 4 MİLLİYET)İzmir milletvekillerinin yaptıkları tetkikler netisinde bugün İzmir'in en az 160 öğretmene daha ihtiyacı olduğu anlaşılmıştır.Hâlen İzmir'de 150-16
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 7
    • 05.10.1954
    • Karısının üstüne evlenen Reisicumhurun İstifa etmesi isteniyor ANADOLU AJANSI Cakarta 4 İki Endonezya gazetesi,ikinci defa evlenmesini protesto maksadiyle,Endonezya Reisicumhurunu istifaya davet etmiş
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 7
    • 05.10.1954
    • Muhtarın dövdüğü kadın,çocuğunu düşürdü Malatya,4 MİLLİYET)Kâhta'nın Zeytin köyü muhtarı Sabrı,komşusu Fatmayı kavga sırasında dövmüştür.Beş aylık gebe olan Fatma,bu dayaktan mütevellit çocuğunu düşür
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 7
    • 05.10.1954
    • İki yedek subayımız bir vasıta kazasında öldü t Baştarafı birincide memesi neticesi vukubulan sadme sonunda askerî kamyon yolun solunda bulunan bir hendeğe yuvarlanmıştır.Bu esnada,Topçu asteğmen Must
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 7
    • 05.10.1954
    • Nâzım şilebinin kayboluşu hakkında v e n i tefsirler Bazı armatörlere göre,şilep,kömürlerinden batmış kalorisi noksan maden «Nâzım* şilebinin Karadeniz'de kayboluşu etrafında yapılan tefsirlere bir ye
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 7
    • 05.10.1954
    • Igme suyuna hokkabazvarî zam yapıldı t Baştarafı birincide verilecek ve bayi de yine 10 kuruştan satacak.Meselâ:Eskiden 10 kuruş verip bir şişe su içtikten sonra «kandım» derken 20 kuruş verip iki şiş
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 7
    • 05.10.1954
    • m*mrct&ûwu Yazan:F.BROWN ÇIKAN KISMIN ÖZETİ *Keith Winton,tenis kortundan beraber ayrıldığı Betty lie aya gönderilecek füze hakkında konuşmaktadır.Keith,füzenin saat 21 i 16 geçe hareket ettirileceğin
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 7
    • 05.10.1954
    • ISTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.80 Şarkılar Suzan Güven.Çalanlar:Cevdet Çatla,Kadri Şençalar,İsmail Şençalar.Halûk Recai 13.00 Oyun havaları Çalanlar:Ahmet Yamacı.Selâhattin Erorhan.Coşkun özer 13
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 7
  • Milliyet, Sayfa 8
    • 05.10.1954
    • S.MEMDUH Yeri solaçık değildi,Millî takım namzetleri,takviyeli Fenerbahçe karşısında tatminkâr olamadılar.Bazı kimseler bunu takım tertibinde buluyorlar.Meselâ *Yüzdeyüz» santrfor olan Bülent Esel sol
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 8, Spor
    • 05.10.1954
    • Adalet,Merinosla karşılaşıyor Çarşamba günü Beşiktaş Millî takım namzetleri arasında yapılacak maçtan evvel Adalet,Bursa şampiyonu Merinos'la Mithatpaşa stadında karşılaşacaktır.
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 8, Spor
    • 05.10.1954
    • jj 'Â I hf İ ğ^ ^%7iJv* «It 9-*Kg tn& teJkfi Wmmm m Ü M wt Charlton'la Tottenham' arasında yapılan maç çok heyecanlı olmuş ve kendi sahalarında oynamalarına rağmen Tottenlıamhlar rakiplerine 4-1 yenil
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 8, Spor
    • 05.10.1954
    • Spor Dünyasından Haberler Almanları yıldıran futbolcu 11 kasım 1954 de oynanacak olan Fransa Belçika maçında,Fransızlar!düşündüren en mühim sual,acaba Coppens'i kim marke edecektir?Coppens,takımının e
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 8, Spor
    • 05.10.1954
    • Alman atletleri Japonya'da Frankfurt,4 AP)14 atletten müteşekkil Alman atletizm takımı dün dört hafta kalmak ve mili!temaslar yapmak üzere uçakla Japonya'ya hareket etmiştir.Alman atletleri salı günü
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 8, Spor
    • 05.10.1954
    • Federasyon böyle yaparsa.Fala meraklı bir sporcumuza,kahve falında şöyle demişler.Sen bir yere davet edilip sonra sebepsiz uzaklaştır** lacaksın.Acayip acayip düşünmüş sebepsiz uzaklaştırılma nasıl ol
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 8, Spor
    • 05.10.1954
    • İngiltere lig maçlarında seyirci rekoru Londra.4 SHA)İngiltere lig maçlarında senenin en fazla seyit ci toplayan karşılaşması Chelsea ile West Bromvich Albion maçı olmuştur.68.000 kişinin seyrettiği b
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 8, Spor
    • 05.10.1954
    • "Profesyonel değilim!Fenerbahçe basketbol takımı elemanlarından Altan Dinçer'in profesyonel ilân edilmesi hakkında eski kulübü Vefa tarafından bir sene önce yapılan müracaat,Spor Oyunları Ajanlığı tar
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 8, Spor
    • 05.10.1954
    • Şevki Koru,Fenerbahçe atletlerini çalıştıracak Eski millî atletlerden Şevki Koru,Fenerbahçe atletlerini çalıştırmaya bugünlerde resmen başlıyacaktır.Tanınmış bir atlet ve iyi bir antrenör olan Şevki K
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 8, Spor
    • 05.10.1954
    • Fenerbahçenin tstinye Denizcilik Lokalinde matem var Türkiye Kürek Birinciliklerine Kutup Umumî Kaptanının emriyle iştirak ettirilmeyen kürekçiler büyük bir teessür içerisinde bulunuyorlar Fenerbahçe'
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 8, Spor
    • 05.10.1954
    • Nedim'in çilesi NED İM.Hani,gazetemizin,formda olduğu için,çagırılmasım istedigisağhaf.Bey oğluspor la yapılan milli' takım antrenman maçında ona,ikinci haftaym takını arkadaşı Naci'nin yerine «sağ ha
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 8, Spor
    • 05.10.1954
    • BASKETBOL TURNUVASI İran şampiyonu Tac,Modaspor,Fenerbahçe,Darüşşafaka,Beyoğluspor ve Kadıköyspor takımlarının iştiraki ile yapılacak olan basketbol turnuvası yarın gece Spor ve Sergi Sarayında başlay
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 8, Spor
    • 05.10.1954
    • «Atatürk Kupası» boks turnuası Ankara ve İstanbul Boks Ajan* lığının tertiplediği «Atatürk kupası» boks turnasının birinci yıl karşılaşmaları Cumhuriyet Bayramında Ankarada yapılacaktır.Müsabakalar 10
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 8, Spor
    • 05.10.1954
    • Türkiye yüzme birliğine katışacak İstanbul takımı bugün Adana'ya gidiyor 9-10 ekim günleri Adanada A* tatürk Yüzme Havuzunda yapılacak olan Türkiye ferdî yüzme birinciliklerine İstanbul takımı en kuvv
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 8, Spor
    • 05.10.1954
    • Güreş Klübü.İran'ın Tac Klübü boksörlerini davet etti Güreş ve Boks faaliyetlerinde son zamanlarda devamlı gayreti görülen İstanbul Güreş Kulübü,İranın Tac kulübü boksörlerini şehrimize davet etmiştir
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 8, Spor
    • 05.10.1954
    • Atletizm hakemlerinin toplantısı İstanbul Atletizm hakemleri 8 ekim 1954 günü saat 19 da bölge binasında aylık toplantılarını yapacaklardır.
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 8, Spor
    • 05.10.1954
    • Cohen dünya şampiyonu olduktan sonra Siyavıh Sankitvet ile beraber Dünya Horoz siklef boks şampiyonu FRANSIZ OHEN YAKINDA şehrimize geliyor Meşhur boksör Spor ve Sergi Sarayında İtalyan Zuda ile bir k
    • Haberi Oku   Sayfayı Oku
    • Milliyet
      Sayfa 8, Spor