Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 03.10.1954
  • Bir otokar kazası Belo Horizonte,2 AA.Minas Gerwis eyaletinde Carangola yakınında vukubulan bir otokar kazasında 11 kişi diri diri yanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.10.1954
  • Yedek Subaylık müddeti değişmiyor Ankara,2 MİLLİYET)Bazı gazetelerde yedeksubaylık müddetinin iki seneye çıkarılacağı ve kıta hizmeti müddetinin bir buçuk sene olarak tespit edileceği yolunda haberler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.10.1954
  • Doğrusu bu:lııııııtılMiııııımıııııııtıııııııııu:Biraz dalıa yukarı V ine bir otobüs denize uçtu.Yine Boğaz'ın Rumeli kıyısında.Yine kaza ve kader değil,ihmal neticesi.Otobüsün rotu kırılmış.Şoför fren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.10.1954
  • 12 yaşında bir gangster POLİSLERLE ÇARPIŞTI Associated Pres» Manitou 2 12 yaşında bir erkek çocuk dün bu sayfiye şehrinde 15 polis memuru ile mu» harebeye tutuşmuş ve 50 el ateş etmiştir.Polis şefi,bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.10.1954
  • Öz evlâdını dilendirip para kazanan bir baba yakalandı 10 yaşındaki oğlunun bacaklarını sakat eden baba «Ben bir komplo karşısındayım» diyor Polls Muhabirimiz İbrahim ÖRS Polis,bir İhbar üzerinde soru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.10.1954
  • Corinne ıslatılıyor Paris'te çevrilmekte olan «ÖLDÜRÜL-MEYE DEĞER» adlı filmde,Corinne Calvet'in intihar maksadiyle Sen nehrine atlaması gerekiyordu.Halbuki hava çok soğuktu.Güzel Corinne böyle soğuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.10.1954
  • 1 Eğer ben Belediye Reisi j olsaydım.ğ 3 f im ne derse desin,ben,3İ IV meşhur sıfatlariyle Vali 3 ve Belediye Reisi dok-3 tor profesör Fahreddin Ke-3 3 rlm îökay'ı hem severim,3 hem beğenirim.Doktor b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.10.1954
  • Şehir hattı vapurlarına yapılan zamdan sonra dolmuş motörleri fazla rağbet görmeye başlamıştır.İki gündenberi Kadıköy Köprü arasında çaU$an motörler Denizcilik Bankası ile rekabet halindedir.Yeni tari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.10.1954
  • Kırklarelinde rekabet yüzünden sinemalar bedava seyrediliyor Bazı sinemacıların da müşterilerine bedava gazoz,fındık ve fıstık dağıtacağı söyleniyor Hususi Muhabirimizden Babaeski,2 Kırklareli'nin büy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.10.1954
  • Liselerden olgunluk imtihanları kalkmıyor Maarif Vekili,kız lisesindeki tamiratın gecikmesinden dolayı tahkikat açılacağını bildirdi Fahir ERSİN Maarif Muhabiri istanbul Kız Lisesinin tamiratının geci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.10.1954
  • MENDERES DÜN ALMAHYADA TEZAHÜRATLA Münih'te bir nutuk veren Başvekil Almanyanın dünya sulbünün korunması hususundaki işbirliğinde lâyık olduğu mümtaz mevkii almasının bir zaruret olduğunu söyledi ıı|i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.10.1954
  • izmir'de yapılan askerî toplantılar NATO karargâhında yapılan toplantılara büyük önem veriliyor İzmir,2 Hususi muhabirimizden)Bir müddetten beri NA-TO Karargâhında,Kuzey Atlantik Paktı memleketlerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.10.1954
  • Ankara'daki cinayetin sebebi anlaşılamadı Hâdiseye üçüncü bir şahsın da karıştığı söyleniyor Ankara,MİLLİYET)Dün gece geç vakit Cebeci'de bir Yüzbaşı eski nişanlısını tabanca ile vurduktan sonra intih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.10.1954
  • Çarpıştılar rail acaklaştılar mı?Bu resimde bir kamyonun bir kulübeye nasıl çarptığını görüyorsunuz.Bu bir kaza mı?Kamyon Tekel İdaresinin bira taşıyan kamyonu,kulübe de polis kulübesi olduğuna göre,k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.10.1954
  • Birleşmiş milletlere verdiği bir karar suretinde YUNANİSTAN,KIBRIS DAVASININ KIBRISLILAR tarafından hallini istiyor New-York,2 Birleşmiş Milletler Teşkilatındaki Yunan heyeti,15 müttefik memleket tems
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 03.10.1954
  • DAĞLAR KRALI Yazan:REFt CEVAD ULUNAY Tefrika No.3 Mehmed'in gözleri bir noktaya dikilmiş,dalgın dalgın duruyordu Al Hüseyin,sana borcum vardı.ÇIKAN KISMIN ÖZETİ «Cinayet Mahkemen,«uçlu 23 yaşlarındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1954
  • ÇIKAN KISMIN ÖZETİ «Yatağında uzanan romanın kahramanı İzzet,karşısında eski aile dostu Doktor Galip Beyi görür.Doktor,hayata kırgın hislerle bağlı olan genç adamı teselliye,manevi kuvvetini takviyeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1954
  • KURTULUŞ AJANSI PEK YAKINDA ZARİF AÇILIŞ HEDİYELERİ ve HUSUSİ İKRAMİYE KEŞİDESİ ile HİZMETİNİ ZE GİRİYOR İSTANBUL BANKASI Kurtuluş Caddesi No.85/1 HHH GPS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1954
  • Ertuğrul Muhsin Devlet Tiyatrosu Müdürü oldu Ankara Devlet Tiyatrosu Umum Müdürlüğüne rejisör Muhsin Ertuğrul'un tâyinine dair kararname çıkmıştır.Ertuğrul Muhsin bir kaç güne kadar Ankara'ya giderek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1954
  • KISA HABERLER 1954 yılının ilk dokuz ayında Darülâceze'ye kabul edilenlerin sayısı 400 U bulmuştur.Yeşilay'ın an'anevl Üzüm Bayramı,bugün saat 10 da.Acıbadem'de,örnek bağında kutlanacaktır.Şehrimizdek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1954
  • Konya fabrikasının ilk şeker mahsulü satışa çıktı Konya,2 Hususî,Muhabirimizden)Bbr İcaç gün ikice işlet-"meye açılan şeker fabrikalarının ilk mahsulü satışa arzedilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1954
  • Belediyede yapılan yeni nakiller Belediye müfettişlerinden Ziya Başar,Belediye Levazım Müdürlüğüne getirilmiştir.Hafta içinde Daire Müdürleri arasında yeniden bazı nakil ve tâyinlerin yapılacağı anlaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1954
  • «I III llll llllIII I III II III I III 11 III I nil III nil nil III I III 11II.IIII {DEVRİN BÜLBÜLLERİ Anadoludaki Ağır Ceza Reislerinden biri anlattı:Mahkemede,sanık,bir köylü imiş,Sav-cı da bir kadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1954
  • f Teşekkür Gazetemizin yeni şekilde çıkışını okuyucularına bildirmek suretiyle bizi tebrik eden Hürriyet ve Yeni İstanbul refiklerimize teşekkür ederizv J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1954
  • Halk Partisi kısmî seçimlere hazırlanıyor Halk Partisinin «kısmî seçimlere iştiraki bazı Halk Partililere core,«kazanma şansı zayıf olduğu için doğru değildir.CHJ.Genel Sekreteri Kasım Gülek İstanbuld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1954
  • Yabancı dilde tedrisat yapan 3 lise açılıyor Maarif Vekaleti Müfettişleri bina bulmak için tetkiklere başladılar Şehrimizde,Galatasaray ayarında,İngilizce tedrisat yapacak üç yeni lise açılması hususu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1954
  • Kauçuk sanayii zor durumda Uzun zamandır ham madde ithal edilemediği için kauçuk sanayii zor duruma düşmüştür.İthalat için tahsis ayrılmış ise de dövizlerin ne zaman çıkacağı belli değildir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1954
  • Genç bir kadın sevdiği genci sokak ortasında bıçakladı Otobüs durağında cereyan eden kanlı hâdiseye,kıskançlık sebep oldu «Ben mi deliyim?Bütün gözler,feryad halinde yükselen bu kadın sesinin sahibine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1954
  • Eminönü Unkapanı yolunun inşası 11 ekimde satışa çıkarılacak olan belediye tahvilleri geliri ile,Eminönü Unkapanı yolu açılacaktır.Yüzde 5 faizle piyasaya sürülecek tahvillere,ilgililer büyük bir ümit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1954
  • SİNEMALAR Beyoğlu ciheti:Lâle Ar:«Çelik Hançer» Başrolde Alan Ladd Virginia Mayo Amerikan filmi İngilizce.Yıldız:«Kanım Dışı» Başrolde:Jane Rusıel Walter Huston Amerikan filmi-İngttlzce.Saray:Enayiler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1954
  • Aldoğan'ın dün sorgusu yapıldı Paşa nerede,Paşa?Hangi Paşa?Sadık Aldoğan canım,mahkemesi varmış-Yazdığı «Medenî Hacılarımızı Tanıyalım* başlıklı bir yazıdan dolayı tevkif edilmiş olan ve adliyenin man
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1954
  • Çöpçülerin kışlık elbisesi hazırlanıyor Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli için 1650 takım kışlık elbise alınması kararlaştırılmıştır.Elbiseler Daimi Encümence dün 59 bin 990 liraya müteahhide ihale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1954
  • f NOT «DEMİR YUMRUK» romanı I diğer resimli romanlarımız gibi pazar günleri neşredilmemektedir.Haftalık ilâvemizde «DE» MİR YUMRUK» un ayrı bir macerasını renkli bir tablo halinde bulacaksınız-J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1954
  • Ekmeklerin bozulmasındaki sebepler anlaşılmış Ekmeklerin bozulmasındaki başlıca sebep,nihayet anlaşılmıştır.Alâkalıların yaptıkları tetkikler sonunda,ekmeklerin yenilemiyecek derecede kötü olmasının ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1954
  • Bir Alman firması ucuz evler kurmak istivor Bir Alman firmasının memleketimizde ucuz evler kurmak yolundaki teklifi alâkaL makamlarca tetkik edilmektedir.Teklife müsbet cevap verildiği takdirde,firma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1954
  • Vali,ikinci defa bir daveti kabul edemedi Avrupa Belediyeciler Konseyi Kâtibine gönderdiği-bir-mektupta^ Vali,işlerinin çokluğunu ileri sürmüş ve kongreye katılamıyacağmı bildirmiştir.Profesör Gökay'ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1954
  • miSLRiiKLAsn vr;7.M.rv TÜRKİYE KREDİ ra.fiiRjiKS.ffi,s5n TÜRKİYE KREDİ ıı ekime caoai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1954
  • Yeni Muamele Vergisi hazırlanıyor Maliye Vekâleti" tarafından "hazırlanmakta olduğu bildirilmiş bulunan yeni Muamele Vergisi Kanun tasarısının,ek kanuna nisbetle Muamele Vergilerini daha da yüksettiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1954
  • Sahte çekle para çeken genç tevkii edileli M.Şentürk,sevgilisiyle Avrupa'ya gitmek için 3600 liralık sahtekârlık yaptı İmkânı yok efendim.Ben değil bu hafta içinde,bu ay içinde dahi bankanızdan on par
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1954
  • Rus Viskonsülü dün şehrimize geldi Şehrimiz yeni Sovyet Vis Konsolu İgor İgoovski ile Ataşemiliter Nikolai Popov ve konsolosluk müşaviri Ivan Korlov dün sabahki Semplon Ekspresi ile Istanbula gelmişle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1954
  • BORSA 2-10 1954 İstanbul Borsası Açılış Kapanış 1 Sterlin 784.784.100 Dolar 382.30 280.30 100 Fransız Frangı 6.80.6.80.100 Liret 44.80 44.80 100 İsviçre Frangı 64.03 64.03 100 Florin 73.68.40 73.68.40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1954
  • Boğazdaki kaza mahallinde dün bir keşif yapıldı Denizden çıkarılan otobüs,muayene için Belediye garajına nakledildi.Kaybolanların sayısı kati şekilde tesbit edilemiyor Boğulanların sayısı' onu buluyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1954
  • Amerikalılar bizden yumurta ve patates alıyor Avrupa'daki Amerikan kuvvetleri için memleketimizden külliyetli miktarda yumurta,patates,lahana,elma,üzüm satın alınacaktır.Alâkalılara müracaatta;bulunul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.10.1954
  • Emirgân Köşkü yeniden yapılacak Elektrik kontağı yüzünden bir müddet evvel yanan Emirgân köşkünün yerinde yenisi yapılacaktır.Fen İşleri Müdürlüğünce projeleri hazırlanan köşkün inşaat masrafı,sigorta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 03.10.1954
  • fitt süpürgeyi değiştirin,daha tik kullanışta kırıldı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.10.1954
  • Steinbeck uçan daireler hakkında piyes yazıyor Associated Press Nice,2 Tanınmış Amerikalı romancı John Steinbeck uçan daireler hakkında pir piyes yazacağını bildirmiş ve «Kanaatimce,uçan daireler bugü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.10.1954
  • i.'ilWW Kirlili riflktOrlSr MiUetlerarası Kadın Hekimler Birliğinin Roma'da toplanan yıllık Kongresinde ¦miuiii uvntvıiHi geçen yjy Ba^iak Ajnerikaij Doktor,üyelere,yeni Başkan İtalyalıBayanPa-Yolini'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.10.1954
  • i BERGMAN şahit 1 i k edecek Almanya'da feoeast Roberto Rosseli'nin idaresinde çevirmiş olduğu Zweig'm ese finden alınan «Korku* filmini tamamlayarak kalyaya dönen İngrıd Bergman,ayağının tozu ile mah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.10.1954
  • EY+B ALTIN zengin para İkramiyeleri 1 kişiye 3000 alt|n teklik Cumhuriyet altını)30 ARALIKTA TÜRKİYE BANKASI paranızın zengin para ikramiyeleri I Hesabınızda daımtvoiarak CP istikbalinizin anUıiyeH lu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.10.1954
  • DOKTORU* TEDAVİSİNİ BULD Şimdiye kadar iyi etmiş olduğu Bir Türk doktoru,insanlığın bu ezelî derdine çare bulmak için kendi lâboratuvarında sessiz sedasız 30 yıl çalışmış,evvelâ köpeklerde tecrübe yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.10.1954
  • İsveç'le mağaza soyan kadınlar çelesi yakalandı Anadolu Ajansı Stokholm,2 Bir kaç seneden beri Stokholm'de dükkânlardan giyim eşyası çalan kadınlardan müteşekkil bir hırsız çetesi meydana çıkarılmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.10.1954
  • Bu sütun okuyucuların merak edebilecekleri hcrşeyden bahseder-Sizin de şahsan merak ettiğiniz,asimi faslını öğrenmek istediğiniz bir şey varsa lütfen BANA SOB'a sorunuz)ŞİDDETLİ FffiTINA,ların ölçüsü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.10.1954
  • Kaman'da feci bir cinayet işlendi Kaman,t TÜRKTEL)Kiiittüzül koyunda buğday taksimi yüzünden bir cinayet işlenmiştir.Köylülerden Hasan Polat ila komf usu Arif Şahin va oğlu Musa Şahin ortak oldukları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.10.1954
  • Uçan sigaralar çoğalmaya başladı Anadolu Ajansı Amman 2 Kuzey Nabbus bölgesi sakinleri dün gece parlak ışıklar saçan sigara seklinde bir cismin uçtuğunu görmüşlerdir.Doğudan kuzey batı istikametinde y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.10.1954
  • 12 yaşında bir gocuk cezaevinden kaçtı Ankara,2 TÜRKTEL)Hırsızlık suçundan dolayı 16 ay 10 gün hapse mahkûm edilen 12 yaşında Unsal adında bir çocuk,dün Ankara islâh evinden kaçmıştır.Gece duvardan at
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.10.1954
  • 11 sene evvel kaybolan bir uçak enkazı bulundu Anadolu Ajan» Los Angeles,2 11 sene evvel,içinde 12 kişi ile birlikte kaybolmuş olan,4 motorlu Amerikan asker!uçağının enkazı dün Kaliforniya açıklarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.10.1954
  • Oppenheimer tekrar vazifeye getirildi Associated Press New-York,2 Bir müddet evvel Amerikada münakaşa mevzuu olmuş bulunan atom âlimi Dr.Robert Oppenheimer Princeton Üniversitesi ileri tetkikler Ensti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.10.1954
  • Bursa'da esrar satan bir şebeke yakalandı Bursa,2 MİLLİYET)Zabıta,bir müddetten beri izi üzerinde bulunduğu bir esrar kaçakçı şebekesini bugün meydana çıkarmıştır Nazif Aşık,İhsan.Kurtgel,Ali Gükçelik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.10.1954
  • Memurların son ikramiye» si aralık ayında verilecek Ankara,2 MİLLİYET)1954 senesinin üçüncü ikramiyesi önümüzdeki aralık aynım birinde Memurlara tediye edilecektir.Bu hususta Maliye Vekâleti,alâkalıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.10.1954
  • TAKVİMDEN BtB V&PRAVf acıa Tokmak Burnunda,Halk otobüsü denilen köhne,sakat,boyası dökük arabalardan biri taşıdığı 17 yolcu ile denize uçtu.17 yolcunun yalnız dördü boğulmuş,on üçü kurtulmuş.Heps ikur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.10.1954
  • MATRAK AĞABEY Matrak Ağabey,bak aurad-Otomobiller,tayyareler,te-Biz ne yapıyoruz,ne icat Var,Nonoş,var,biz de kayoya,vallahi sağıyorum,neler lefonlar,televizyonlar.ediyoruz,biç yeni bir keşfimiz natnz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 03.10.1954
  • KAR TOPU GİBİ,BÜYOK DEDEKTİF HİKÂYESİ ÇIKAN KISMIN ÖZETİ «Burroughs adındaki zengin ve yaşlı adamdan alacağını istemeye giden Pain,pencere aralığından yaşlı adamın kasasını açtığını ve başka bir adama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.10.1954
  • fi OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak Bugün hayatınızın mühim arife günlerinden biri olabilir.Hem iş ve hem de hissi hayatınızda mühim ve kat'l kararlar almak üzeresiniz.İyi düşünüp taşının,icap ederse bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.10.1954
  • Bakırköy Eski Baruthane sahasında kurulmakta olan 30.000 Nüfuslu KÜÇÜK ŞEHİR Yanında ve 50 metrelik Marşal Bulvarı ile Londra Asf al tının birleştiği kısımda Muhitin en kıymetli arsaları satılmaktadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.10.1954
  • y^A^^/wvs/KRAL FARUGUN ELMASLARI PEŞİNDE ÇIKAN KISMIN OZETI «Ülke adındaki kız yanında Hatice adında bir kadın olduğu halde Tarlabaşındaki bir falcıya gider ve kahve falına baktırıre'nin altın gibi el
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.10.1954
  • ÇIKAN KISMIN ÖZETİ «Avrupalıların çoğu Kâbeyi anlamamıştır.İslâm an'anesinde adt *Beytullahül Harem* olan mâbed hakikatte bir ibadet yeridir.Kâbenin yanında Zemzem Kuyusu vardır.Peygamberimizin dedesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.10.1954
  • SAĞLIK FİLMİ RO MATIZ Romatizma çok defa hastayı ıztıraplar içinde kıvrandıran,hekimi de müşkül durumda bırakan üzücü bir derttir.Romatizmalı kimse,ya.devamlı sızılardan,ya nöbet nöbet yoklayan ağrıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 03.10.1954
  • Çizen NEZİH New-York Mühendisler Birliği Başkanı Berman'tn inşasını teklif ettiği çelik stratosfer kulesinin temsilî resmini burada görüyoruz.Kule 11 kilometre 200 metre boyundadır.Tepesindeki plâtfor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.10.1954
  • Yazan:CEMİL CAHİT CEM Tefrika No.3 Sezar Romadan kovulurken bütün servetine el konmuştu ÇIKAN KISMIN ÖZETİ *Roma'da,adı bir sürü dedikoduya sebep olmuş olan genç bir asilzade,Diktatör Sülla tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.10.1954
  • 4 İŞİĞİNDA TARİH REŞAD EKREM KOÇU IffiWwE» Sel gider,kum kalır» Sizi bilmem.Ben,Lâle Devrinde yaşamak isterdim.Şair Ne-j dim ile kadeh arkadaşlığı edemesem bile İbrahim Mütefer-ı ikanın ilk Türk matb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.10.1954
  • NOT:CİSSO KİD,JOHNNY HAZABD ve ALLAHUK ALİ BEY isimli resimli romanlarımız,DEMİR YUM-RUK gibi Pazar günleri aeşredilmektedir.JOHNNY HAZABD ve ALLAHUK ALİ BEY romanlarının ayrı maceralarını haftalık re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.10.1954
  • BİR ASK HİKAYESİ GÖNÜLYARASI i TEFRİKA NO.3 Çıkan kısmın özeti Nişanlısının,kendisini bir hastabakıcı ile aldattığını anlayan Jale çok ğ bedbahttır.Avunmak için,arkadaşı Nesrin'le İspanya'ya kadar gid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.10.1954
  • TA HIT İL I GÜZELLER beyaz koca istiyor Günümüzde dünya yüzünde cennet kaldı mı?Yoksa her yerde insanların kendilerine göre bir takım dertleri,üzüntüleri,sıkıntıları var mı?Umumiyetle öyle sanılıyor.H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.10.1954
  • Amerika Cumhurbaşkanı Eisenhower'e teklif edilen 11200 metre yüksekliğindeki Stratosfer Kulesi New-York Mühendisler Birliği Başkanı,büyük şehirlerin Jet Uçaklarından korunması için böyle bir kuleyi lü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 03.10.1954
  • İSTAN BUL" GAZETECİLERİNİN TERTİPLEDİKLERİ B^¥Ok Eşya Pwancosu 10 ı 10 EV ARSA OTOMOBİL BUZ DOLABI RADYO DİKİŞ MAKİNESİ 25 100 ALTIN BİLEZİK VE ÇEŞİTLİ İKRAMİYELER Çekiliş 29-Ekim 1954 günü noter huzu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 03.10.1954
  • ¦SÂDECE 10 GÜN MÜDDETLİ.YARI YARIYA BÜYÜK TENZİLÂTLI MAHOUD SAYIDAKİ ARSALARIN SATIŞLARINDA MENFAATİNİZ İÇİN BEHEMEHAL BULUNUNUZ.ZİRA Tren istasyonu bitişiğinde,plaj kenarında ve İstanbul otobüs cadde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.10.1954
  • Hem Sayfiye Hemde Şehir Hayatını Birleştiren Geniş ve ferah manzarası,bol güneş ve yeşillikleriyle,civarındaki üzüm bağlariyle ve içindeki menba sulariyle,bilhassa rekabet kabul etmez ucuz fiatlariyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.10.1954
  • KIZKULESİ Salacak Plaj gazinosunda bugün gündüz Devam etmekte olan her haftaki muazzam programa ilâveten bir çok sürprizler ile SUZAN GÜVEN,BAL ARILARI AZIZ BASMACI ABDULLAH YÜCE birlikte sizleri bekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.10.1954
  • Milliyet Sahibi vs Başmuharriri AIİ NACİ BABACAN Yazı işlerini fiilen idare eden TURHAN AfTUL Basıldığı yar M İLLİ YET MATBAASI ABONE ŞARTLARI Senelik 33 T.L.6 Aylık 17 T.L.3 Aylık 9T.L 1 Aylık ECNEBİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.10.1954
  • HİCRİ Pazar bum!1374 3 1370 8 EKİM so Sefer 1954 Eylül VAKİT VASATİ EZANİ Güne» Öğle tklndi Akşam Yatsı tmsâk 5.59 12.03 15.20 17.49 19.21 4.20 12.08 6.14 9.30 12.00 1.30 10.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.10.1954
  • SOLDAN SAĞA:1 Çiçeği meşhur bir sebze,Arab'ın dünyada yok diyecek kadar düşkün olduğu.2 Bir erkek sesi.3 Üzerine şarkılar yakılan bir İstanbul sentti.4 İki yanaklı bir Peygamber,Hararet.5 Yiğidin sır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.10.1954
  • öz evlâdını dilendirip para kazanan baba t Baş tarafı birincide İhtiyar yakalanıp karakola getiriliyor ve sorguya çekiliyor».«Hiç bir şeyden haberim yok.Ben esrar içmem ve satmam.Bu bir İftiradır.Soru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.10.1954
  • fâxfrMtGt&ÛMU,Yazan:F.BROWN ÇIKAN KISMIN ÖZETİ «Keith Winton,tenis kortundan beraber ayrıldığı Betty ile aya gönderilecek füze hakkında konuşmaktadır.Keith,füzenin saat 21 i 26 geçe hareket ettirilece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.10.1954
  • tıpamı İSTANBUL 10.57 Açılış ve Program 11.00 İstanbul Belediye Konservatuvarı konserinin naklen yayını 13.00 Saz eserleri,Nubar Tekyay Feyzi Arslangil 13.15 Şarkılar.Perihan Sözeri Çalanlar:Hakkı Der
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.10.1954
  • Kırklarelinde rekabet yüzünden l Baştarafı birincide ilân etmiştir.Diğer taraftan öbür sinemacıların da rekabeti daha ileri götürerek sinemalarına gelecek seyircilere bedava gazoz,fmdık,fıstık ve lebl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.10.1954
  • Yeni tarife yüzünden t Baştarafı birincide Şehir Hatları İşletmesinin bir sözcüsü,bazı çevrelerde ileri sürülen bu fikir hakkında şöyle demiştir:Bu,çok kötü bir tedbir olur.Aynı sözcünün kanaatine gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.10.1954
  • Menderes'in Almanya seyahati t Baştarafı birincide olmaktan gurur duyan iki devlettir.Siyasî gelişmenin mühim bir ânında Türkiye Başvekili Ekselans Adnan Menderes,Federal Almanya Şansölyesi Dr-Konrad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.10.1954
  • M E R HAM ET Çok acıklı bir aşk dramı İyi bir film eğlendirici olduğu kadar da ibret verici olması lâzımdır.Müstasna bir dram olan «Merhamet» filmi,bu iki unsuru da taşımaktadır.İtalyan sinemacılığını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 03.10.1954
  • Daha kârlı bir müşieri bulduğundan BELEDİYE SPOR VE SERGİ SARAYINI BASKETBOLCULARA vermiyor Mecmi TANYOUÇ Geçirdiğimiz haftanın spor s verleri en ziyade alâkalan d ıran hâdiselerinden biri d* Basketbo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 03.10.1954
  • Beykozlu kürekçiler Ankaraya davet adildi Şehrimizde bulunan Ankara Su Sporları Klübü kürekçileri,Beykoz kürekçilerini Ankaraya davet etmişlerdir.Beykoz takımı 29 ekimde Ankarada Başşehir kürekçileril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 03.10.1954
  • Beden Terbiyesi Kanunu değişiyor Millî Eğitim Vekili haberimizi leyid elli Beden Terbiyesi Teşkilât Ka-nununun değiştirilmesiyle,yeni bir spor birliği projesinin hazırlanmakta olduğuna dair verdiğimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 03.10.1954
  • BUGON YAPILACAK SPOR HAREKETLERİ FUTBOL Şeref Stadı 9.30 Beşiktaş Beyoğlu-spor Genç)11.00 Beşiktaş Beyoğluspor Profesyonel)13.00 Adalet Taksim Profesyonel)Vefa Stadı 13.30 Vefa Beykoz Amatör)15.00 Vef
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 03.10.1954
  • Ml karşılaşmaya 14 gün var Bugün Seyredeceğiz.Takviyeli Fenerbahçe karşısında futbolcularımız denenmiş olacak Babür ARDAHAN olabilir.Millî maça 14 gün kala Futbol-Federasyon heyetinin lâkaydisi ve baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 03.10.1954
  • Başkasının yerine müsabakaya giren yüzücünün foyası pek çabuk meyadana çıktı yukarıda küçük yüzücü görülüyor II II II Kuçıık yüzücünün büyük marifeti ¦t İstanbul Bölgesinin 11273 sicil numaralı yüzücü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 03.10.1954
  • Güreş Federasyonu Reisi Ankara'ya gitti Güreş Federasyonu Reisi Vehbi Emre,Beden Terbiyesi İstişare Heyeti toplantısında hazır hu* lunmak üzere dun akşam Anka-aya gitmiştir.Vehbi Emre bu toplantıda,Ru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 03.10.1954
  • Beykoz İsrail'e gidiyor Profesyonel kulüplerimizden tieykoz,Israel'in şampiyon kulüplerinden Hapoel'in davetlisi olarak bu ay içinde İsrail'e git* 'nesi kuvvetle muhtemeldir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 03.10.1954
  • Türkiye Karakucak güreş birincilikleri Tahsisatsızlık sebebiyle yapılamayacağı bildirilen an'anevî Karakucak güreşlerinin durumu henüz belli olmamıştır.Beden Terbiyesi İstişare Heyetinin bu haftaki to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 03.10.1954
  • Denizcilik İM.Klübüne kazandığı kupa verilmedi 27-28-29 eylül günleri Moda'da yapılan Başbakanlık Kupası yelken yarışmalarında Denizcilik İhtisas Kulübü dragon ekibi 241 puvanla birinciUği kazanmış ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 03.10.1954
  • KAMP'ian HaJtaxler İt Kampta halen antrenör Gündüz Kılıç ve kamp müdürü Saim Seymenerin nezaretinde bulunan 17 futbolcu Yugoslavya maçını tatlı bir samimiyet içinde ve soğukkanlılıkla beklemektedir.Fu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 03.10.1954
  • Dinamo şehrimize geliyor Yugoslavya lig lideri Dinamo futbol takunı,Fenerbahçe kulübünün davetlisi olarak profesyonel ligin devre arasında şehrimize gelecektir.Dinamo,2,5,8,ve 9 ocak tarihlerinde F.Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 03.10.1954
  • Bayanlar arası 80 M.Engelli'nin tek müsabıkı tahiatiyle galibi de-Gülnar Almaz,bir engeli aştığı »ırada açılan göğsünü bir eliyle kapamağa,çalışıyor.1954-55 İSTANBUL ATLETİZM ŞAMPİYONASI DUN BAŞLADI.«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 03.10.1954
  • FAKÜLTE İmtihanlarına Hazırlanan Türkan GÖKER şunları söylüyor Bugün ilk defa 5000 metre koşacağım.Havanın yağışlı olması sebebiyle pist'in çamur bu* Ilınması koşunun çok zor geçeceğini gösterir.Rakip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 03.10.1954
  • Güreşçilerimiz mühim temaslar arifesinde 'Millî takımımız İS Ekimde v Moskovaya davet edildi millî güreş takımı 19 Kasımda şehrimize geliyor Tokyo'da Dünya şampiyonluğunu kazanan güreşçilerimizin Rusy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
 • Haftalık İlave, Sayfa 1
  • 03.10.1954
  • ÜRK TİYATROSUNU UVASINI YAPAN AD Al MUAMMER KARACA Beyoğlunda modern bîr tiyatro binası yaptırıyor Bu resimde sevimli komedyenimiz Muammer Karaca,yeni bir rolde değildir.Beyoğlunda yaptırmağa başladığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 1
  • 03.10.1954
  • ttu güzel kadın bir YAMYAMDIR!Marilyn Monroe nun yeni rakibi Kaiheleen Hughs,sabah kahvaliilannda çiğ ei yiyorl Holivut'un semalarında yeni parlayan Katheleen Hughs,Teksas'm uçsuz bucaksız steplerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 1
  • 03.10.1954
  • 1 Vtkîncî tarihî ilâvemiz perşembe günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 1
 • Haftalık İlave, Sayfa 2
  • 03.10.1954
  • Yarım kalan sabah vesı El fsircibaşı Muhsin Çelebi,yattığı yerden baş ucuna uzanıp aldığı murassa el aynasında,Hind minyatürlerindeki şehzadelere benzeyen yüzüne dalmıştı.Esircibaşının uykusuz geçen g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 2
  • 03.10.1954
  • HİKÂYE Çingene Kızının GÖZLERİ Yazan:Hilton BROWN milimimin Türkçesi:Neyyire KOÇER WT W~ indistanda geçen bu U-U garip,bu harikulade «aexUsa.vak'aya,«olmaz» diyecekler bulunabilir.İnanıp inanmamak siz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 2
  • 03.10.1954
  • İnsanlar ve Hâdiseler Portekizli kadın boğa güreşçisi Tamara Louwe bir asabiye mütenassısını görmek üzere Londra'dadır.Sebep?Tamara Louwe boğa güreşlerinde seyircilerinden korkmaktadır.«Boğaların ne y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 2
 • Haftalık İlave, Sayfa 3
  • 03.10.1954
  • ALLAHLIK ALI BEY ÇİZEN:SWAN AH YARABBÎLET„YAJN&\PATATES-LER mjnpiştupörbk kabar AAAPI AH,MAKARNA.EN BEVPÎSÎM» VEMP?K-i ARICl5lM YÇAKE&E MİSAFİR SEfr,ppı/v\öELPlSÎNE &YLE «BVİNPf Kf ŞABAN,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 3
  • 03.10.1954
  • Almanlar define aramıya ÇIKTIUR ve bir cifi eldiven,bir bere,bir de ai nalı buldular I £2 ecen dünya harbinin sonlarında Nazi liderleri artık harbin kaybedildiğini anlayınca şahsî ve parti servetlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 3
  • 03.10.1954
  • ÇOCUKLUK HATIRALARINI ANLATIYORLAR.Muammer henüz çocukluk devrini bitirmemiş!İsım Muammer,talihi yaverdi amma bütün aşkları hazindi.Buna rağmen,"harçlı pullu üç tane" nikâh cüzdanına sahip oldu rirmin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 3
  • 03.10.1954
  • Î-Kasabanın gazetesindeki küçük ilânla alâkalanarak Hiç tanımadığı bir gencin kurtarılmasına varını,yoğunu sarjeden,22 yaşındaki C.Keehn.Suçsuz olduğu Halde idam hükmü giyen ve bir gazete ilânı sayesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 3
  • 03.10.1954
  • BERİN DİYOR Ki.onbdhar eğlence bakımından İstanbul'un en ölü mevsi-^e^k midir.Umumiyetle herkesin derdi aynıdır.Çocuklar K*J mektebe hazırlanacak;evler badana olacak,mevsimlik kostüm,tayyörler tasarla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 3
  • 03.10.1954
  • Kızıl saçlı,yeşil çekik gözlü kızın adresi Otto'ya adresi bir arkadaşı vermişti.Mükemmal bir adres:«Kızıl saçlı,yeşil çekik gözlü» demişti,«öğleden sonra bulursun.Otto sokağı buldu,evi buldu,iki kat m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 3
 • Haftalık İlave, Sayfa 4
  • 03.10.1954
  • 0t P/CANIZ BflPAZ S/CIP EFENPl/y\ı„ KEREYE ^İQECEĞINIZ\rîLMEPEN UÇAK VFCEMEVl:MÜSAAPE EPEP5E NI2 ANLATAYIM.PEPUPA FELSEFE PPOFESÖPÖ EPUAPQO ESTAS^NlMo,64£ /P İŞARETLER YAZAN UFAK TEFEK BİRAPAM RANGOON
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 4
  • 03.10.1954
  • AH.BOLTA ÇARPAN MAMUSSUZ ELİME Bîf?GEÇSE-BİÇ DAKİKACIK-CANINA OKUyACASlM1."DüŞÜNÜVOPUM AMA AKI İKİ GÜNE KAPAR AYAĞA KALKAR.TAVSİVE EDEBİM,2NU 81LDİ&/VE8-LE12E GÖTÜSÜN,GÖRECELİ,DUYA-CAĞI MEEHANG* BÎR.Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 4