Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 02.10.1954
  • Is kinci Dünya Harbinin dört E yılını İsviçre'de geçirdim.S Bern Basın Ataşesi idim.Bilhassa 44 te,hemen 5 her gece,Cenevre,Bern,Zü-ğ rih,bütün İsviçre,birden zi-E firî karanlığa boğulurdu.İn-giliz Am
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.10.1954
  • Genç bir kadın dün gece sevgilisini bıçakladı Zeki,hâdiseyi saklamak için ilk ifadesinde «Beni yolda tanımadığım üç kişi vurdu» dedi İbrahim ÖRS Polis Muhabirimiz 30 yaşlarında,ortaboylu bir adam göğs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.10.1954
  • Ürkiys Cu0ihttrfvetf ii:v DÜNKÜ BASKI SAYISI 117.772 MİLLİYET,Amerika ve İsviçreden getirttiği en modern dizgi ve baskı maklnalarlyle tesis ettiği yeni matbaasında,dünden itibaren yepyeni bir şekilde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.10.1954
  • Sami ÖNEMLİ Dün Emirgânda denize düşen Halk otobüsü vinçle sudan çıkarılırken.Yukarıda köşede otobüsün şoförü hastahanede sorulan sualleri mütebessim cevaplandırıyor.Bir otobüs boğazda DENİZE UÇTU Yol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.10.1954
  • Rusya Hidrojen bombası tesisleri kuruyor A.P.Radyo New York 1 Moskova'dan yeni dönmüş olan bir Amerikalı muhabir,yazdığı makalede,Rusyanın,Sibirya'nm bozkırlarında hidrojen bombası imâli için tesisler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.10.1954
  • Kâr hadleri kararnamesi değiştiriliyor Ankara,1 MİLLİYET)Kâr Hadleri Kararnamesinde bazı tâdiller yapmak üzere Ticaret Vekâleti ve Ticaret Odaları Birliği mümessillerinden teşekkül eden Komisyon faali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.10.1954
  • Dokuzlar Almanyanın silahlandırılmasına karar verdiler Almanya istiklâle kavuşuyor Komünizme karşı bir müdafaa ittifakına dahil edilecek A.P.Radyo Londra,1 Jokuz batılı müttefik,dün gece Batı Almanya'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.10.1954
  • r ijllfl İ Lv\%v üsıL_İBttP^ Lral mm Sami ÖNEML* Bugün Almanyaya gidecek olan Başvekil dün uçaktan inerken MENDERES GİDİYOR Bonn'da hararetle beklenen Başvekil hakkında Alman gazeteleri neşriyat yapıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.10.1954
  • Bankaların altın ikramiyesi m e n e d i I d i Ankara,1 MİLLİYET)Hükümet bankaların tertip ettiği altın ikramiyelerini menetmeye karar vermiş ve bunun için Türk parasının kıymetinin korunması hakkındak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 02.10.1954
  • DAĞLAR KRALI Yazan:REFİ' CEVAD ULU NAY Tefrika No.2 Herkes,15 yıl kürek cezasına mahkûm olan gence merhametle bakıyordu Mehmet 4 jandarma neferi arasında divanhaneye götürülüyordu DUNKU KISMIN ÖZETİ «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1954
  • SİNEMALAR Beyoğlu ciheti:Lâle Ar «Çelik Hançer» Başrolde Alan Ladd Virginia Mayo Amerikan filmi İngilizce.Yıldız:«Kanun Dışı» Başrolde:Jane Russel Walter Huston Amerikan filml-Ingilizce.Saray:Enayiler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1954
  • DÜNKÜ KISMIN ÖZETİ tYatağında uzanan romanın kahramanı İzzet,karşısında eski aile dostu Doktor Galip Beyi görür.Doktor,hayata kırgın hislerle bağlı olan genç adamı teselliye,manevî kuvvetini takviyeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1954
  • DENİR YUMRUK Çizen:JOHN C.MURPHY Tefrika No.2 SUNNER MALLOy PETROLDEN ZENGİN ŞEHRİN OL/AuŞ VARİSİNİ ALMIŞ.DÜŞÜN.M VAKASI BİR ARAYA OELMiyEN GUNNER,BELKİDE SO/A ALTINLA J SÜSLÜ ARABALARDA 41 D OL A3 IV
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1954
  • HER YENİ AY YENİ BİR SANS DEMEKTİR 11 EKİME KADAR 100 LİRALI BİR HESAP AÇTIRINIZ x m TÜRKİYE KREDİ ERENKÖY ETHEMEFENDİ ASFALTINDA BİR APARTMAN OAİRESİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1954
  • Tit İstanbul radyosunun alaturka programları tanzim ediliyor Radyonun Türk musikisi yayınlarını idareye memur edilen Münir Nureddin,konser saatlerinin değiştirileceğini bildirdi İstanbul Radyosundaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1954
  • Bir motor kayboldu Karaburun açıklarında yapılan aramalar hiçbir netice vermedi Karaburun'da «Büyük Hızır» isimli bir motorun kaybolduğu,dün akşam Liman Kontrol Müdürlüğünce açıklanmıştır.«Büyük Hızır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1954
  • Bir kilo karabiber 37 liraya çıktı İthalât yapılamadığı için karabiber'in perakende kilosu 37 liraya kadar yükselmiştir.Piyasada mal bulunmamaktadır.Bu bakımdan fiatlarm daha da artacağı ileri sürülme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1954
  • Şehir Meclisi dün toplandı Başkanlık Divanı ve Encümen seçimleri yapıldı Ziller devamlı çaldı.Ekseriyeti toplamak güç olmadı ama,Şehir Meclisinin ekim ayı toplantılarının başlangıcı,dün yarım saat teh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1954
  • Sinema biletleri karaborsası arttı Sinema mevsiminin başlaması ile beraber karaborsacıların faaliyeti de artmıştır.Senelerdenberi şikâyet mevzuu olan yüz kuruşluk biletin 150-200 hattâ 250 kuruşa satı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1954
  • Bazı okullarda sınıflar çok kalabalık Yeni ders vıhnda okullara vâki olan fazla tehaccüm,sınıflardaki talebe sayısını anormal derecede artırmış ve bugün bazı liselerde sınıf mevcudu 80 i geçmiştir.Maa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1954
  • Dört okula sinema makinesi verildi İstanbul Öğretici Filmler Bölge Başkanlığı tarafından yeniden dört okula sinema makinası temin edilmiştir.Sinema makinaları Mevlânakapı,Yakacık yurtlariyle,Sağır-Dil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1954
  • Bir amele elektrik çarpmasından öldü Orta yaşlı bir kadın olan ev sahibi:«Bu çocuk hastaydı,fenalık geçirip,lâğıma düştü ve boğuldu!diyordu.Heybeliadada Nevicat sokağında 31 numaralı evin önünde 17 ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1954
  • İstanbul'un kurtuluş yıldönümü hazırlıkları başladı Vilâyette teşkil olunan bir komisyon İstanbulun kurtuluş yıldönümü hazırlıklarına başlamıştır.6 ekimde yapılacak kutlama töreninin,her bakımdan müke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1954
  • Konservatuarda dün derslere başlandı Müsait olmıyan bir binada,kendilerini san'ata hasreden konservatuar öğrencileri,dün sabahtan itibaren derslere başlamışlardır.Saat 9 da yapılan törende Konservatua
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1954
  • İçki aleyhtarları ve üzüm günü yarın kutlanıyor Milletlerarası içki aleyhtarları ve Yeşilay'm üzüm günü yarm müşterek bir törenle kutlanacaktır.Yeşilay Gençlik Şubesinin törende okunmak üzere hazırlad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1954
  • Esrar satan karı koca yakalandı İzmit,1 MİLLİYET)Çakal Mahmut ve karısı esrar satarlarken yakalanmış ve adliyeye verilmişlerdir.Şimdiye kadar ayni suçtan bir kaç defa mahkemeye verilen karı kocanm evi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1954
  • Afyon'da iki kişi pusuya düşürülerek öldürüldü Afyon 1 Hususî Muhabirimizden)Sandıklı kazasının Kılandıraz köyünden Ahmet Kocabıyık ile arkadaşı Hüseyin Şen Söğütlü mevkiinde ölü olarak bulunmuşlardır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1954
  • KERVANSARAY Lokantada:Dünyaca meşhur STEENBAGK'ler P A V I Y 0 N da ZULEMA ve KEMANLAR Öğlen yemeklerini Kervansaray'da yiyiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1954
  • Diyarbakır'da ufak para bulunamıyor Diyarbakır 1 Hususî Muhabirimizden)Üç günden beri şehrimizde ufak para sıkıntısı baş göstermiştir.Bilhassa 5 ve 10 kuruşluklar piyasada bulunmamaktadır.Gazete ve si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1954
  • KISA HABERLER BAĞDAT'tan bir firma memleketimize hurma satmak için teşebbüse geçmiştir.Ancak döviz sarfiyatı dikkate alınarak,ithalâtın yapılamayacağı belirtilmektedir.TÜTÜN mubayaa etmek maksadiyle ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1954
  • o'imı ı ıı ı im ı m ı m m an m mı.linininin inn İVAH ANADOLUM %#irmi yaşlarında bir köylü kızı.Her ba-I kundan,şirin mi şirin,yalabık mı yalabık.Bir kusuru var yalnız.İstanbulun yüksek İ sosyete kızla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1954
  • Bir Amerikan muhribi geldi Bir nezaket ziyareti yapmak üzere yola çıkan Amerikan donanmasının 62 inci muhrib filosuna mensub U.S.S.Lloyd Thomas isimli refakat muhribi dün sabah saat 8 de limanımıza ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1954
  • Diyarbakır'da kadın yüzünden işlenen cinayet Diyarbakır 1 MİLLİYET)Cemalettin köyü halkından Ömer Sert,bir kadın yüzünden Resul Abdo'yı mavzerle vurarak öldürmüştür.Kaatil hâdiseyi müteakiben kaçmak i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1954
  • BORSA 1 10 1954 İstanbul Borsası Açılıg Kapanış 1 Sterlin 784.784,S 100 Dolar 282.30 280.30 100 Fransız Frangı 6.80.6.80.100 Liret 44.80 44.80 100 İsviçre Frangı 64.03 64.03 100 Florin 73.68.40 73.68.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1954
  • Şehir hattı vapurlarında zamlı tarifenin tatbikine başlandı Bir çok yolcular ve talebeler bilet alamadan vapura bindiği için cezalı olarak seyahat etti Şehir Hatları İşletmesinin yeni zamlı tarifesi,d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.10.1954
  • Beş firma savcılığa verildi İhtikârı tetkik komisyonunun dün saat 16.30 da Vilâyette yaptığ:toplantıda,yeniden beş firmanın Savcılığa verilmesi kararlaştırılmış» tır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 02.10.1954
  • Güzel bir kadın ressam DÜNYANIN EN ACIK SAÇIK RESİMLERİNİ YAPIYOR!an at dünyasında dekolte resimlerin ve «Nu» adı verilen ^J çıplak kadın tablolarının,ekseriya kadın güzelliğine meclûp erkek san'atkâr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.10.1954
  • TURK TİCARET BANKASINDAN 30/Eylûl/1954 tarihinde istanbul ikinci Noteri huzuru ile yapılan tkramiyeli Grup Mevduatı ikramiye çekilişi neticelerini bildiriyoruz:İsim Şube ismi Hesap İkramiye İstanbul N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.10.1954
  • Bir eczacının garip kıyamet ihtarı A.A.Lentini,1 Sicilya Adasının Lentini kasabasında Zarbano adlı bir eczacı yirmi yıla kadar dünyanın batacağını ilân etmektedir.Atom fiziği üzerinde geniş bilgisi bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.10.1954
  • Bu sütun,okuyucuların merak edebilecekleri her şeyden bahseder.Sizin de şahsan merak ettiğiniz,aslını faslını öğrenmek istediğiniz bir şey varsa lütfen BANA SOR'a sorunuz.KIBRIS ADASI,9282 kilometreka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.10.1954
  • KADIKÖY ve ÜSKÜDAR Ajanslarımız için tertiplenen FATÎH ve CUMHURİYET ALTINLARI HUSUSİ KEŞİDESİNDE 5 Ekim Salı günü akşamına kadar bir hesap açtırarak iştirak ediniz Zarif Hediyeler Ayni zamanda 500.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.10.1954
  • MATRAK AĞABEY Matrak ağabey,dünkü Mil-Beş ay evvel babasına bir Bu yalanı yazdıktan beş ay Herkes söylediği yalanı Hyet'te gördün mü?Bir adamm mektup yazmış,arkadaşile bir jip-sonra aynı yerde,aynı şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.10.1954
  • rı#^ IRISI Bayım yanlışlıkla benim valizi almışsınız ama ehemmiyeti yok,trende değişiriz!n ı,mmti Hemşire bana bir yumurta ödünç verir misin?Bugün vaktim olmadı da.ARTİST ACENTASINDA Ben insanları fev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.10.1954
  • Kızıl Çin Başvekilinin ilk sevgilisi bir hizmetçi kızıydı Çu En Lay'm ay arttığı hizmetçi kızından bir de oğlu olmuş fakat bu genç İkinci Cihan Harbinde kızıllara karşı savaşırken ölmüştü Bugün 460 mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.10.1954
  • ji TAKVİMDEN BİR YAPRAK ULUNAY I Radyo Mûsikisinde Münir Nireddin I Radyo Türk Mûsikisini,içinde bocaladığı inhitat bataklığın-dan kurtarmak için Münir Nûreddin Selçuk nâzım,mü-jj meyyiz ve müşavir ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 02.10.1954
  • OĞLAK BURCU 23 Aralık 21 Ocak Bugün sizin büyük şans gününüz.Bilhassa hissi hayatınızda büyük bir de to ğişiklik olmasını bekleyebilirsiniz.Son derece anlayışlı davranırsanız karşınızdaki sizi çok tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.10.1954
  • KRAL FARUĞUN ELMASLARI PEŞİNDE Tefrika No.2 DÜNKÜ KISMIN ÖZETİ «Ülke adındaki kız yanında Hatice adında bir kadın olduğu halde Tarlabaşındaki öir falcıya gider ve kahve falına baktırır.Ülke'nin altın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.10.1954
  • SAĞLIK FİLMİ C VİTAMİNİ Hazırlayan Dr.Recep Ferdi Resimler Bedri Nezle ve grip'in en salgın olduğu aylar İçinde bulunuyoruz.Binaenaleyh kendimizi her zamandan ziyade korumamız lâzımdır.Zira grip herke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.10.1954
  • UJ Seyahatlerinizde kolayca yanınızda taşıyabileceğiniz SELOFANLI YENİ KARTON AMBALAJLAR İÇİNDE SATILAN ARI BİSKÜİLERİ En Çok Kaloriyi İhtiva Edfen'En Temiz Gıdadır.BISKUILERI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.10.1954
  • AYDA BİR ÇIKTI GÜLİSTAN.SÜR Faruk Nafiz Çamlıbel i?İLK PİYES!Reşat Nuri Gtintekin BÜYÜK ADAMLARIN İMLÂ YANLIŞLARI!Mithat Cemal Kuntay ROMANCI KIZ!İlk eseri 100.000 satılan 18 yaşındaki genç kız.İzzet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.10.1954
  • DÜNKÜ KISMIN ÖZETİ «Avrupah'ların çoğu Kâbeyi anlamamıştır.Cühelası,Peygamberimizin kabri,uyanığı ise tapı» lan bir cismi zanneder.İslam an'anesinde adı «BeytullabttI-Harem» olan mabet hakikatte bir i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.10.1954
  • KAR TOPU GİBİ.BÜYÜK DEDEKTİF HİKÂYESİ DÜNKÜ KISMIN ÖZETİ tBurroughs adındaki zengin ve yaşlı adamdan alacağım istemeye giden Pain,pencere aralığından yaşlı adamın kasasını açtığım ve başka bir adama p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 02.10.1954
  • ¦¦mı.i 11111111111111.111 ri.m 11111 ı 111 111 11 Tuz ve Ekmek Gazetelerde bir memurun rüşvet aldığını,bir veznedar veya tahsildarın ihtilas,irtikâp ve sirkatini okuduğum zaman bakırcı Leys'i rahmetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.10.1954
  • r Yazan:CEMİL CAHİT CEM Tefrika No.2 Gördüğünüz Asilzade Romalı Kayus July us SezardırL DÜNKÜ KISMIN ÖZETİ «Roma'da,adı bir sürü dedikoduya sebep olmuş olan genç bir asilzade,Diktatör Sülla tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.10.1954
  • BİZ KADINLAR Neyyire Siz olsaydınız Operatör elinin kalbe kadar uzandığını biliyoruz ama kalb işlerine karıştığını bilmezdik,artık o da oluyor.Paris'te bir kadın,son zamanlarda kocasının kendisinden s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.10.1954
  • ictfX *5iL AC 27 KREM S İVE A Cüz'i bir miktar Krem Nivea'yı cildinize yedirerek uvunuz.Bu miktar köpüğün husulüne mani olmaz.Cildiniz yumuşar ve traş makineniz daha gü^el kayar.Traş olmak zevkli olur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.10.1954
  • JOHNNY HAZARD Çizen:FrankRobbins Tefrika No.2 t Devamı va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.10.1954
  • ALLAHLIK ALİ BEY BU AKSAM,BEN POKE-RE &P\YOGUSA* ANLA-Çizen:SWAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.10.1954
  • Alman İmparatoru,Rus Çarı ve İspanyol kralının diz çökerek askını diledikleri Otero'nun hayatı filme alınıyor Meksikalı yıldız MARIA FELIX BU FİLMDE OTERO ROLÜNÜ YAPACAK BUGÜN 84 yaşında,dilenecek der
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.10.1954
  • maden işçisi yeryüzüne çıkmayı reddediyor Agrigento 1 AA.Sicilya'nın Favara kükürt madenlerinde çalışan iki bin maden işçisi,yetmiş gündenberi yer altından çıkmayı reddeden 300 işçinin talebini destek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.10.1954
  • CISCO KID BEN KANILI MESAYA C7ÖLAŞ/AASA 6'lPİVO-«PUy\A.ETCARA BAKACAglM".UÇMAPI VA BU 0Eİ Çizenler:Jose Salinas,Rod Reed Tefrika No.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.10.1954
  • GÖNÜLYARASI TEFRİKA NO.2 Çıkan kısmın hülâsası:Jale bir operatör kızıdır.Babasınm asistanı olan nişanlısını,bir hastabakıcı ile yakalamıştır.Donmuş gibi durdu.Nadidenin sesi geliyordu:«Ya Jale?Ya Jale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 02.10.1954
  • UM MİLLİ BANKACILIK HİZMETİNDE er yıl büyük bir hızla yükselen mevduat miktarı Türkiye İŞ Bankasına karşı gösterilen itimat ve itibarın en büyük delilidir.Yerli ve yabancı mevduat sahipleri ile iş ada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 02.10.1954
  • Vishinsky'nin yeni bir silâhsızlanma teklifi New York 1 Birleşmiş Milletlerdeki Sovyet delegesi Andrei Vishinsky,dün,bütün atom ve hidrojen silâhlarının tedricen ortadan kaldırılmasını ve atom enerjis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.10.1954
  • eff Som TORNA PLANYA MATKAP v.s.Makinalar mm î H-î I A S 9 BURLA BİRADERLE R„Ş31 i Avrupanm en ileri gelen fabrikalarının momulâtı olan,torna,freze,planya,matkap,destere ve tair demir işleme makinolan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.10.1954
  • t.E.T.T.İşletmeleri Umum Müdürlüğünden Bir Yüksek İnşaat Mühendisi Yol işlerinde mütehassıs)ile bir Baş sürveyan alınacaktır İşletmelerimiz Taşıtlar Teknik Dairesi Yol Şubesi kadrosunda münhal bulunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.10.1954
  • Yağmurlar Gökay'ın yüzünü güldürdü Vali Gökay'ın yüzünü güldürecek sonbahar yağmurları yeniden başlamış ve yirmi dört saat zarfında İstanbul'da her metrekareye iki kilo sekiz yüz gram yağmur düşmüştür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.10.1954
  • Şoför hâdiseyi anlatıyor Hastahanede kendisi ile konuştuğumuz otobüs şoförü Cemal Durmaz kazanın cereyan şeklini şöyle anlatmıştır:Son olarak Emirgânda durduk ve iki kadın aldık.Tokmakburnu viraj mı d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.10.1954
  • Milliyet Sahibi ve Başmuharriri ALİ NACİ KARACAN Yazı islerini fiilen idare tdtn TURHAN AYTUL Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASI ABONE ŞARTLARI Senelik 83 T.L.6 Aylık 17 T.L.3 Aylık 9 T.L.1 Aylık 3 T.L E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.10.1954
  • r HİCRÎ Cumartesi RUMÎ 1374 2 1370 4 EKİM 19 Sefer 1954 Eylül VAKİT VASATİ EZANİ Güne?ö«le ikindi Akşam Yatsı İmsak 5.58 12.03 15.21 17.51 19.23 4.10 12.04 642 9.30 12.00 1.31 1027 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.10.1954
  • Bakteriyolog Dr.Faruk Yalım Tahlil Laboratuarı İstanbul Divanyolu No.113.Telefon:20981.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.10.1954
  • 1 i 4 10 İt İZ 13 ı SOLDAN SAĞA:1 Tarihin en büyük pakta,Daha dün bir bugün iki.2 Ödünç.Melâmet hırkasını derisi ile değişen mutasavvıf sairimiz.3 Ün,Küçüktür ama mide bulandırır Yunan mitolojisinin k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.10.1954
  • İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Şarkılar İrfan Doğrusöz.Çalanlar:Sadi Işılay,Vecihe Engin,Fikret Kutluğ,Necdet Yaşar 13.00 Saz eserleri Nubar Tekyay,Err cüment Batanay 13.15 Şarkılar Muallâ Gök
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.10.1954
  • m£*t4tCMefadı Yazan:F.BROWN DÜNKÜ KISMIN ÖZETİ Keith Winton,tenis kortlundan beraber ayrıldığı Betty ile aya gönderilecek füze hakkında konuşmaktadır.Keith,füzenin saat 21 i 26 geçe hareket ettirilec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.10.1954
  • i £i ŞİMDİ DE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİNDE Ağızdaki kokuları ve dişlerin çürü-*we*lı e sebebiyet veren asit laktik bakterilerini yok eden KLOROFİLLİ KLOROFİLLİ I S':v:v:%j(I ğ RADYÖLİN Sat^a'Jl çıkarılmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.10.1954
  • OSMANLI BANKASI İLAN «AİLE SANDIĞI» hesabının 28 Eylül 1954 tarihinde icra edilen ikramiye keşidesi neticeleri 1 adet T.L.1.000.Akşehir 10 250.Ankara istanbul Manisa Tekirdağ 15 100.Ankara Aydın Ayval
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.10.1954
  • 48 senelik fener bekçisi bir kadın tekaüt oldu A.A.Cuxhaven,1 Batı Almanya'nın 73 yaşında olan yegâne kadın fener bekçisi bayan.Emma Meithabuer tekaüde sevkedilmiştir.Evli olan bayan Meithabuer 1906 y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.10.1954
  • 'da denize uçtu Bir otobüs Boğa Baştarajı birincide Kazazedeler derhal İlk Yardım Hastahanesine sevkedilmiş,tedavilerini müteakip evlerine gönderilmişlerdir.Yalnız bunlardan fazla su yutmuş olan Mehme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.10.1954
  • Genç bir kadın dür t Baştarafı birincide «üçlükle gelebildim.Ne olur beni Hastahaneye gönderini Tahammülüm kalmadı Sıhhi imdat arabası karakolun önüne gelmişti.Yaralıyı Guraba Hastahaneslne kaldırdıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.10.1954
  • Tunus'ta dün de çarpışmalar oldu ANKA Ajansı Tunus,1 Fransız Tunus müzakerelerinin çıkmaza girmesi üzerine milliyetçilerin Fransızlara karşı giriştikleri harekât iki gündenberi şiddetlendirilmiştir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.10.1954
  • Fatimî,mahkemeye gitmek istemiyor Tahran 1 Vatana hıyanet suçundan yargılanacak olan İran'ın eski Hariciye Vekili Hüseyin Fatımî,kendisinin mahkemeye yatakta getirilmesi hakkındaki karara itiraz etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.10.1954
  • Ankara D.P.teşkilâtından ihraç edilenler Ankara,1 MİLLİYET)D.P.Ankara teşkilâtından Haysiyet Divanına verilen bazı üyeler hakkında bugün karar verilmiştir.Partinin İlçe İdare Kurulundan Sencer ve Fahr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.10.1954
  • Yunan Hariciye Vekilinin Kıbrıs'a dair konuşması A.P.Radyo New York,1 Yunanistan Hariciye Vekili Stephanopoulos,dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yaptığı konuşmada,Genel Kurulun vereceği kararla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.10.1954
  • Eksiltme İlânı İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden:1 Eksiltmeye konulan iş Guraba Hastahanesi 1954 yılı kalorifer onarımı olup keşif bedeli 46005.00 ve muvakkat teminatı 3450.37 liradır.2 Eksiltmesi 18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.10.1954
  • Malatya'da üç zorba yakalandı Malatya,30 MİLLİYET)Mehmet Tahir Doğan,Hüseyin Yılmaz,Hasan Hüseyin ve Ağahanlı admdaki dört kafadar,şehrimizin Salköprü mahallesinde oturan Kezban adlı genç bir kadının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 02.10.1954
  • v Kısa Spor Haberleri Muhtelif karşılaşmalar yapmak üzere bir müddet evvel Yugoslavya'ya giden Türkiye Basketbol Şampiyonu Modaspor takımı bu sabahki trenle şehrimize döne-İstanbul Bölgesi Futbol Hake
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.10.1954
  • Kasımpaşa'nın İsrail seyahati yalanlandı Profesyonel kulüplerimizden Kasımpaşanın İsraile gideceğine dair çıkan rivayetleri antrenör Eşref Bilgiç yalanlamıştır.Antrenör Jvef Bilgiç,Kasımpaşanın böyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.10.1954
  • itfaiyeci Ağır Sıklet.Dünya Boks Şampiyonu Rocky Marciano,Calif ornia'da bir sayfiye yerinde istirahat ederken,yakınlarda başlayan bir orman yangınını söndürmeye gönüllü gitmiştir.Kendisine,yangını sö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.10.1954
  • Türkiye kürek birinciliği bugün Beykoz'da başlıyor 1954 1955 yıh Türkiye Kürek birincilikleri bugün saat 14.de Beykozda başlayacaktır.Bu müsabakalara İstanbul Bölgesini temsilen F.Bahçe,G.Saray,Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.10.1954
  • Vefa,Beykoz'la karşılaşıyor Yarın Vefa Stadında saat 15 de profesyonel kulüplerimizden Vefa Beykoz karşılaşacaklardır.Bu maçtan evvel saat 13.30 da Beykoz Genç)Vefa Genç)hususi bir maç yapacaklardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.10.1954
  • Bir Alman güreş takımı geliyor Futbol ve Güreğ gibi spor kollarında fevkalâde bir gayretle günden güne muvaffakiyet kazanan Eskişehir Demirspor kulübü ekim ayında İstanbnlda büyük bir güreş turnuası t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.10.1954
  • BÖLGEDE ESRARENGİZ HADİSELER OLUYOR Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünden gönderilen evrak ortadan kayboldu-Hâdiseye el koyan müfettiş "Bu bir gangsterliktir.diyor Fenerbahçe ve Galatasaray Kulüplerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.10.1954
  • İRANIN EN KUVVETLİ BASKETBOLCULARI şehrimizde Kuruluşundan itibaren basketbol vadisindeki gayreti ve tertiplediği turnuvalarla spor severlerin büyük takdirini toplayan Kadıköyspor kulübü,açıkhava bask
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.10.1954
  • c Boyle hakemlere lanet olsun E utbol mevsiminin açtlmasiyle takımlar,oyuncular,idareciler ve onlarla birlikte hakemler de faaliyete geçtiler.Ma;idareci için,yanında gelirmiş olduğu çantasını kaparak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.10.1954
  • 1954 55 istanbul ATLETİZM ŞAMPİYONASI bugün başlıyor Şöhretli atletlerin katıştığı müsabakalar 17 Ekimde Yugoslavlarla yapılacak karşılaşmalar için iyi bir hazırlık olacak İstanbul Atletizm birincilik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.10.1954
  • Talihsiz kardeşler If ûztm'la Nedim.Biri Fenerli,diğeri Vefalı iki kardeş.Kader bu her iki futbolcuyu ayrı ayrı yollardan mahzun etti.Nedim.Alışık olduğu veçhile milli takımdan uzaklaştırıldı.Üzüntülü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.10.1954
  • yııımı ıııııııımıııımımmımııımııiHiıııiMM,I Millî takıma i i i k i oyuncu i daha çağrılacak I İ Mill!Futbol takımı namzetleri E dün Fenerbahçe Stadında saat 16 i da Gündüz Kılıç'ın nezaretinde bir İdm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.10.1954
  • Genç takımlar futbol şampiyonası bugün yapılıyor Şehrimizin gayri federal genç takımları arasında tertip edilen «Genç Takımlar Futbol Şampiyonası bugün Eyüp sahasındaki maçlarla başlayacaktır.Turnuvay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.10.1954
  • Sami ÖNEMLİ İmam nâmîyle mâruf sağaçık Nayati namaza gitmiş ve henüz dönmemişti.Maç saati yaklaştığından,idareciler beni çağırdılar:«Sağaçık oynayacaksın,soyun!dediler ve böylece ilk defa Beşiktaş for
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
 • Türk Zaferleri, Sayfa 1
  • 02.10.1954
  • Türk Zaferleri REŞAD EKREM KOÇU MİLLİYET GAZETESİNİN BÜYÜK TARİH İLÂVESİ-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Türk Zaferleri
   Sayfa 1
 • Türk Zaferleri, Sayfa 2
  • 02.10.1954
  • TÜRK ZAFERLERİ n kuvvetli mânasiyle mertçe asker-5 lik asü ve necip Türk mtUeünin hat i damgasıdır.Dilimizde «bir memem gazilik,bir memem şehitlik* diye erkek evlât sahibi Türk kadınının ağzından bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Türk Zaferleri
   Sayfa 2
 • Türk Zaferleri, Sayfa 3
  • 02.10.1954
  • ¦WIWiı»»iHtıııiHtMiııtiMiıtııı«ııtıtiHii(TÜRK ZAFERLERİ n kuvvetli mânasiyle mertçe asker-ç^ lı/c asil ve necip Türk mîlletinin has i damgasıdtr.Dilimizde «bir memem gazilik,bir memem şehitlik* diye e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Türk Zaferleri
   Sayfa 3
 • Türk Zaferleri, Sayfa 4
  • 02.10.1954
  • m$&nuanm «w I P I' «W «ft* AYDOS KALESİNİN FETHİ ı iğneyle bir kuyu kazayım dedim Bugün de bir destan yazayım dedim Aydos kalesini nasıl almıştı Koca Kara Rahman yazayım dedim.Akça Koca Orhan Gazi se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Türk Zaferleri
   Sayfa 4