Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 01.10.1954
  • BAŞVEKİL MENDERES'İN GAZETEMİZE BEYANATI ALMAN İKTİSADI İŞBİRLİĞİ GENİŞLEYECEK Adnan Menderes,yarın Almanyaya yapacağı ziyaretten çok istifadeli neticelerle döneceğini ümid ediyor Federal Alman Hüküme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.10.1954
  • ki kişi bir imayı soydu Zengin,fakat aynı zamanda fima olan jrahim Yılmaz adında bir adamı,bir aksi arabası içinde soyan beş kişiden klsi dün tevkif edilmiş ve hâdiseye alt dosya Ağır Ceza Mahkemesine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.10.1954
  • 5 ay önce söylenen alan hakikat oldu Hususi muhabirimizden Elâzığ,30 5 ay önce-babasına azdığı mektupta «Arızalı bir araide bir arkadaşımla giderken ji-*imiz devrildi.Arkadaşım derhal •ldü.Ben ise ağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.10.1954
  • elir vergisinin tahsilat müddeti sona erdi Telir Vergisi ikinci taksitlerinin ül müddeti dün akşam sona iş ve bir ay içinde 60 milyon iık tahsilat elde edilmiştir.Müleflerin yatırma nisbeti yüzde i bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.10.1954
  • Irak Başvekili Nuri Sait Paşa 10 Ekimde geliyor Ankara,30 MİLLİYET)Irak Başvekili Nuri Sait Paşanın memleketimize yapacağı evvelce bildirilen ziyaretinin tarihi tesbit edilmiştir.Hâlen Londra'da bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.10.1954
  • ANKAKA AJANSI Bale yıldızı-ESftrSsîE detle temsiller vermek üzere Londra'da bulunuyor.Serse Lifar'uı idaresindeki heyetin repertuvannda 18 bale vardır.Yukarda son yıllarda çok parlayan genç bale yıldı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.10.1954
  • İktidara dalkavukluk edecek misiniz?Hayır.Halk Partisini tutacak mısınız?Hayır.Millet Partisini?Hayır.ş O halde kimin gazetesi olacaksınız?Halkın gazetesi.5 Halkın gazetesi ne demek?5 Halkın gazetesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.10.1954
  • Atina Makarios'u törenle karşıladı Başpapaz "Kıbrıs Yunanistamn oluncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz" dedi Anadolu Ajansı Radyo Atina,30 ENOSİS'ci Kıbrıs Başpiskoposu Makarios burada bir kahraman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.10.1954
  • Şehir hatlarında ZAM YAPILDI,mevki farkı kalktı Şehir Hatları vapurlarında seyahat etmek isteyen halk,bu sabahtan itibaren,8 çeşit bilet'e hemen hemen iki misli ücret ödeyecektir.İşletme,şimdiye kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.10.1954
  • "Kıbrıs Tür kiür" Cemiyeti kurulda Ankara Kıbrıs Türktür Komitesinin Başkanı Mustafa Ertuğruloğlu'nun dün Türkiye Millî Talebe Federasyonunda yaptığı basın top* lantısmda,Kıbrıs Türktür Cemi* yetinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.10.1954
  • Astım hastalığını geçiren mağara Antalya'nın Damlataş mağarasında astım hastaları kür yapıyorlar Antalya Hususî Muhabirimizden Antalya'nın Alanya kazasında 1948 yılında bulunmuş olan Damlataş;mağarası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.10.1954
  • Associated Press FfİPn fâlİVOr l'ondraı,a kancaester House'da toplanan DogöllJUl kuzlar Konferansının ilk celsesine iştirak etmek üzere RoIIs Royce'undan çıkan İngiltere Hariciye Vekili Antbony Eden.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.10.1954
  • Doğrusu Bu KIBRIS İÇİN 1/ıbrıs Tiirktür.Dün tarih böyle söyltlyordu,yarın da böyle söyleyecek.Bugünkü kibri s münakaşası iki yanaşma ara» sındadır.Adanın asıl sahibi Türkler,bir kısım Yunanlılar gibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.10.1954
  • Babasından hâmile kaldı Sivas,30 MİLLİYET)Vilâyetimize bağlı Divriği kazası Areke köyü halkından,Hasan Kâhya isminde biri,kendi öz kızına tecavüz etmiş ve suçunu gizlemek için de genç kıza bir takım t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.10.1954
  • Kaptan Lorentzon İstanbul'a geliyor Nnholand şilebi Acentasının avukatları,geminin satış kararına yemden itiraz ettiler Bedirhan ÇİNAR Adliye muhabirimiz)«Bir daha Türkiyeye ayak basmam» diyen İsveç b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.10.1954
  • Menderes bugün şehrimize geliyor Menderesi uğurlamak için «yazısız» bir program tatbik edilecek Başvekil Adnan Mendederes Batı Amlanyaya gitmek üzere bu sabah Ankaradan uçakla şehrimize gelecektir.Adn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.10.1954
  • Triesle ihtilâfı sona eriyor Udine,30 AP)Burada dolaşan haberlere göre,italya ile goslavya arasında Trieste hakkında bir anlaşmaya varılmasını mütpüf akip,italyanlara verilecek olan bölgede asayişi te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.10.1954
  • Sami ÖNEMLİ fitr terkoa borusunun ağzında oturan bu mahzun çocuk,sanki bütün bir yazı su kıtlığı içinde geçiren İstanbul'un masum bir «embolüdür ANADOLU TAKASININ SU DERDİ KISMEN HALLEDİLİYOR Gün aşır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 01.10.1954
  • I HELVA ve HALVA Qir gazeteci arkadaş beni şöyle hülâsa etmiş:D«Peyami Safa helva demesini de bilir,halva demesini de.Teşekkür ederim,dostum.Bu iltifatına inanmaktan kendimi alamadım.Bütün yazı hağ ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1954
  • Bu kitabın yazılmasını istemeyen Pervane'ye Rüyasız bir uykudan uyandım.Ve derhal odada yalnız olmadığımı anladım:Sen misin Sema?Diye seslendim.Kapalı perdelerden gelen gün ışığı,darmadağınık odamın k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1954
  • SİNEMALAR Beyoğlu ciheti:Lâle Ar Elhamra «Çelik Hançer» Başrolde:Alan Ladd Virginia Mayo Amerikan filmi İngilizce.Yıldız:«Kanun Dışı» Başrolde:Jane Russel Walter Huston Amerikan filmi-İngilizce.Saray:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1954
  • Denizcilik Bankası T.A.O.İZMİR KONAK câimuı açıldı Hususî Açılış ikramiyen ve Hesap Hediyeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1954
  • Yazan:REFİ CEVAD «Okuyucularıma nakledeceğim bu eşkiyâ macerası bir roman değildir.Belki m utlakiyet devrine aid tarihi vak'aların asimi tahrif etmiyecek kadar romanlaştırılmıs bir menkibesidir.Ben b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1954
  • BİRİNCİ KISIM Görülmemiş bir firar Cinayet mahkemesi reisi Hilmi Bey,koltuğuna yerleştikten sonra biraz durdu.Maznun parmaklığında,süngülü jandarmalarla,muhafaza edilen 23 yaşlarında bir gence bakarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1954
  • Şehir Tiyatroları bu akşam faaliyete geçiyor Dramda «Veronah iki Centilmen»,Komedi'de Molyer'in «Kibarlık Budalası» ile,Şehir Tiyatroları bu akşam yeni mevsim faaliyetine bağlıyacaklardır.Dram kısmınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1954
  • Denize atılan tayfa boğuldu Savcılık,Ege Denizi motorunun kaptanı hakkında tahkikat açtı İmroza bağlı 17 tonluk,«Ege Denizi» motoru kaptanı Ahmet Ergülen ile tayfalarının,Yalova açıklarında Ahmet Kömü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1954
  • Tabancasını satan bekçi yakalandı «Görevli bir bekçi tabancasını üzerine almaz mı?Zeytinburnunda 30 uncu sokakta 12 numarada oturan ve Bakırköy gece bekçilerinden Maksut Dönmez,dün sabah Zeytinburnu j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1954
  • 500 ecnebi talebe Türkiye'de yüksek tahsil yapmak istiyor Üniversitelerimizde,yeni ders yılı kontenjanları şimdiden dolduğu için,müracaat eden talebelerin test imtihanına tâbi tutulmaları muhtemel Üni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1954
  • Baransel Ankara'ya gitti Atinada'daki üçlü pakt askerî görüşmelerine iştirak ederek şehrimize dönmüş bulunan Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Reisi Orgeneral Nurettin Baransel,dün Ankara'ya gitmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1954
  • Ucuz atlatılan vapur kazası Haydarp ve Fenerbahçe vapurh dün çarpışma tehlikesi atlattı Dün sabahki vapur kazası ucuz atlatıldı ama,üçbinden fazla yolcu da hayli korkulu anlar yaşadı,bayılanlar oldu.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1954
  • 4 yaşında bir kızın ırzına geçildi Yıldız'da oturan Burhan Eldem adında bir genç,aynı evde oturan Ayşe Tekir adında 4 yaşında bir kızın ırzına geçmiştir.Hâdise,dün sabah çocuğun ıztırabını annesine sö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1954
  • Korgeneral Kendall'in şehrimizdeki temasları NATO Güney Doğu Akdeniz Kara Kuvvetleri Başkomutanı Korgeneral Kendall,iki günden beri şehrimizde bulunmaktadır.Kendall,İstanbula Birinci Ordu ile temaslar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1954
  • Şehir Meclisi bugün toplanıyor İstanbul Umumî Meclisi,bugün saat 15 de Valinin bir nutkuyla açılacak ve ekim devresi çalışmalarına başlıyacaktır.Prof.Gökay,Meclisin bir yıllık çalışma devresini belirt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1954
  • KISA HABERLER EVVELKİ gece uçakla şehrimize gelen Kalküta Vali ve Belediye Reisi Mookarjee bir gün kaldıktan sonra Viyanaya müteveccihen Türkiye'den ayrılmıştır.BİR Alman firması memleketimizde ucuz e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1954
  • Piyasa Başvekil Adnan Menderesin Almanyaya yapacakları seyahat piyasada günün meselesi olmaktadır.Almanya,ikinci Dünya Harbinde tahrip edilen fabrikalarını mütarekeden beri fennin son terakkilerinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.10.1954
  • BORSA 30 9 1954 İstanbul Borsa» Açılış Kapanı 1 Sterlin 784.784.100 Dolar 282.30 280.30 100 Fransız Frangı 6.80.6.80.100 Liret 44.80 44.80 100 İsviçre Frangı 64.03 64.0?100 Florin 73.68.40 73.68.40 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 01.10.1954
  • P-W Hesabınızda daimi olarak en az 150 lira bulundurunuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1954
  • 1954 yılı sona ererken Ekspres mevduat sahipleri için yepyeni bir mkân hazırladı HUSUSİ istikbal Hesap açtırmakta acele ediniz Not:Tevdiat gişelerimiz akşam 19.30'a kadar açıktır Galata Şubesi İstanbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1954
  • Bu sütun okuyucuların merak edebilecekleri her şeyden bahseder.Sizin de şahsen merak ettiğiniz,aslını faslını öğrenmek istediğiniz birşey varsa lütfen BANA SOB'a sorunuz.DÜNYA NÜFUSU erbabınca hesap e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1954
  • GİZLİ EL 80Y0K ROMANCIMIZ REŞAT NUfll GUNTEKlN'in NEFİS BİR ESERİ BUGÜNLÇIKTİ 1URA Ç A Ğ N I Âl B5^ Ç «MAYAN YAV SAHNE IŞIKLARI CHARLIE CHAPLIN'in çevirdiği,bu kış göreceğimiz LIMELIGHT filminin roman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1954
  • Eski ağıza yeni taam Vazifesini yeni ve mütekâmil şekliyle yapmakta devam edecek olan «Milliyet» in bu mes'ud istihalesinde ilk fıkramı,bıraktığım yerden devam etmek suretiyle yazabildim.Bunu temin ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1954
  • A rkamdan bir ses:«Dur» i diye gürledi.Hava on beş 1/derece birden serinlemişti,aylardır beklenen yağmur,rüzgârla karışık tatsız tatsız yağıyordu,yüreğim hop ederek döndüm.Yukarıdaki satırları okuyanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.10.1954
  • MATRAK AĞABEY Matrak ağabey,son hafta Acaba sebebi nedir?Vita-Yoksa yeni ilâçlar,antibiyo-Biç biri değil Nonoş!Büyük içinde İstanbul'da ölümler azal-minler ve vitaminli gıdalar mı?tikler ve yeni tedav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 01.10.1954
  • ¦HHKMÛ'V Yazanlar:E.DİNET ve SÜLEYMAN BİN İBRAHİM ÖNSÖZ İslâmın Peygamberi Hazret-i Muhammed'ln hayatı kadar heyecanlı hâdiselerle dolu bir hayatı bütün teferruatiyle anlatmamız İmkânsızdır.İler kitab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.10.1954
  • Amerika'nın en kudretli sanatkârları:ALAN LADD VIRGINIA MAYO'nun zaferleri.Sinema dünyasının en büyük şaheseri:ÇELİK HANÇER "The Iron Mistress,Tamamiyle renkli Bugün LÂLE ve AR Sinemasında.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.10.1954
  • Şişmanlık vücudun yağ bağlamasıdır.Üç türlü pişmanlar iki türlüdür:'Bir kısmı kanlı canlı,göolur:«Hafif şişmanlık» balık elliliği ile 90 kilo ara-bekli,yüzleri kurmızı,ense ve çeneleri kat kattır,sınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.10.1954
  • Neşeli,dayanılmaz derecede eğlenceli mevzu ve sahnelerle BUGÜN MELEK Sinemasında TEHLİKELİ OYUN Voronof aşısı yaratıcıları)CARY GRANT-GİNGER ROGERS ve Sarışın Bomba MARİLYN MONROE'nin ilk filmi Ayrıca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.10.1954
  • Yeni sinema mevsiminin en muhteşem iki filmi birden 1—GİZLİ ÇETE Storm Warning)GİNGER ROGERS STEVE COCHRAN 2 Hong Kong Ateşler İçinde Hong Kong)Renkli RONALD REAGAN RHONDA FLEMING Bugün ELHAMRA Sinema
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.10.1954
  • OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak)Bugünlerde belki şimdi si ze mühim görünmeyen l fakat haddizatında hayati olan bir karar almak mecburiyetinde kalacaksınız.Fedakârlıktan çekinmeyin.Hayatta hiç bir şey b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.10.1954
  • KRAL FARUGUN ELNASLARI PEŞİNDE Tefrika No.1 Ülke durdu.Evvelâ havaya,sonra çamurlu kaldırıma baktı.Yağmur hafiflemişti.Rüzgâr bulutları dağıtıyor,fakat akşam olduğu için hava karalıyordu.Deminden beri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.10.1954
  • KAR TOPU GİBİ.BÜYÜK DEDEKTİF HİKÂYESİ Yazan:William IRISH Çeviren:Neyyire KOÇER l,MIII.MIIIMIMIMtllMm Paine,evin yanında çakılı gibi durmuş,Burroughs'un misafirinin gitmesini bekliyordu.Çünkü ihtiyarl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 01.10.1954
  • I I I I I 11 I I t 111 1 I I.11 111 1111111111111.11111 1111 11111111111111111111 1111111111 f^.GÜNÜN İŞİĞİNDA TARİH ı RE$AD EKREMK°cu 1 OĞUL Matrak geçtim!Ulan bugün mektebi asalım!Moruğu sızdırsaydı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.10.1954
  • yfoş4wfâfiS»Hât?Yazan:CEMİL CAHİT CEM Tefrika No.1 Roma'dan Rodos adasına sürgün edilen genç BAŞLANGIÇ Devirlerinde dünyaya dehşet salmış,kralları dize getirmiş,devletlerle ittifaklar akdetmiş meşhur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.10.1954
  • [CISCO KID Çizenler:Jose Salinas,Rod Reed Tefrika No.1 Ye$tL ÇİFTÜKTC,SAHlBi Ve&VONVN başka hiç eleses YOM/fAPAN\MÜHLET.I K^AAZEI?BT-CANIW\A TAK PEPÎ APTIfcîL BU İŞTE 8İC BİT YSMSÎ VAI?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.10.1954
  • JOHNNY HAZARD v—Çizen:Frank Bobbins Tefrika No.1 İŞURAtf* BAK*.•NEFT5 yEMEKLERI* ^ioip sip tadinA JOHNNY BU GÛN YENİ MACEPAYA BASUYOBm LOKANTAMA HOŞ eyyûL^TAM 137İBfeVE AACVSlMLÖNCff ONUN TAPINA fBASÜ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.10.1954
  • ALLAHLIK ALİ BEY Çizen:SWAN AMANIN* BHÜVET İLE POLAŞANA KAPAJ?AkLA KAPAVl SECTf/VU OH OLMU^L BEN SANA ONU VENÎLE PEPÎM1.te**&LJ I I I I fj VMZPIM,VOLL APIAA HAP TALACPIR CEVAP VEf?EN OLMAPlJ,*YCANKiA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.10.1954
  • 'Kadıköy SÜREYYA Sineması Yeni Sinema mevsimini senenin en müstesna iki şaheseri ile açtı İ-ÖLÜM HARBİ «Springfielf Rifle.GARY COOPER—THAXTER Baştanbaşa renkli 2-CANCİĞER KARDEŞLER SAHNEDE Orijinal)«T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.10.1954
  • REKLAM ve AFİŞÇİ Ser!ve teminatlı iş Ank.Cad.No.31 İst.Tel:26552
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.10.1954
  • Net ücretler üzerine vergi ve İşçi Sigortalan hesabmı kolay yapmak ve kendi kendinize muhasebe öğrenmek için Sait Çelebi'nin)Muhasebe kayıtlarını kolay öğreten metod ve Vergi Sigorta cetvellerinden al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.10.1954
  • PİZA KULESIMN 50 YILLIK OMR U KALDI Günden güne iğrilen kulenin 50-60 sene sonra yıkılacağı tahmin ediliyor PIZA'nın meşhur eğri kulesini bilmeyen yoktur.Kitaplarda ve gazetelerde bu kulenin resmini g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.10.1954
  • BİZ KADINLAR Neyyire Su başlarında Su kenarında oturmuş düşünüyordum.Bakkal,kasap,oduncu,kıştan yaza,yazdan sonbahara devreden borçlar neyi bulacaktı.Su,zeytin yeşili idi.Sanki içinde ezilmiş boyadan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.10.1954
  • Î J-kl Mdto S î BİR ASK HİKAYESİ I GÖNÜL YARASI i Tefrika No.1 Ne güzel bir akşamdı.Jalelerde balo vardı.Babası,operatör Seyfi Cansev'in bütün genç talebeleri baloya gelmişlerdi.Yeni s yirmi birine gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 01.10.1954
  • YAPI w KREDİ BANKAS Kuruluşundan 1 Vll ll sonra Sermayesi 1.500.000 Lira Memur sayısı 111 Şube sayısı 4 EVDUAT 10 milyon lira Kuruluşundan 5 Vlt yı sonra Sermayesi 4.000.000 Lira İhtiyatları 432.000 t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 01.10.1954
  • BULMACA 1 2 J 4 5 6 7 9 10 ti I u u u u u i TrTi 1MB İri 2 i z SOLDAN SAĞA:i 1 Namık Kemal'in fırtına koparan piyesi.2 sinin âymesi insan alnının rengi.3 Eskiden gitin ikinci eşiydi,şimdi acayip bir'k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.10.1954
  • &â£HeitC4teût cU Yazan:F.BROWN Tefrika No.1 Çeviren:Neyyire KOÇER BÜYÜK ŞİMŞEK «Ay» a füze göndermek için 1954 de yapılan ilk teşebbüs,mu* vaffakiyetsizliğe uğramıştı.Herhalde,makinedeki bir bozukluk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.10.1954
  • i Hz&s.Cj&pbfau b.Sahibi ve Başmuharriri ALİ NACİ KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden TURHAN AYTUL Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASI Senelik TO T.L.6 Aylık 17 T.L.AyıiK y ı.Lı.1 Ayak 8 T.L Ecnebi me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.10.1954
  • HİCRÎ Cuma RUMİ 1374 1 1370 S EKİM 18 Sefer 1954 Eylül VAKİT VASATİ EZANİ î-lbSİ 5.57 12.04 15.22 17.52 19.25 4.18 12.02 641 9.29 12.00 1.31 10.25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.10.1954
  • adımlar ewe I.Bunu gerçekleştirecek en büyük amil.kuvvetli gıdadır.Bütün dünya Doktorlarının tavsiye ettiği FOSFATİn FALYER mamasını siz de çocuğunuza emniyetle verebilirsiniz.«Tabii vitaminleri ihtiv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.10.1954
  • Bayar Ankara'da Ankara,30 MİLLİYET)Reisicumhur Celâl Bayar,bugün trenle Ankara'ya avdet etmiştir.Reisicumhurumuz Ankara garında,Başvekil Adnan Menderes,Vekiller,Büyük Millet Mec lisi Reisi Vekilleri,M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.10.1954
  • Kaptan Lorentzon istanbul'a geliyor t Baş tarafı birincide Diğer taraftan kazaya sebebiyet veren Nabolant vapuru acentasının vekilleri geminin satış kararını durdurmak veya satış fiilini geciktirmek m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.10.1954
  • Memur Subay feci Öğrenel-Er İS 10 20 20 ıs 25 25 10 20 ıs 35 20 35 M 100 70 175 100 200 100 70 70 20 ıs Şehir Hatları Yeni Ücret Tarifesi Denizcilik Bankası T.A.0.ŞEHİR HATLARI İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.10.1954
  • Radyo ile idare edilen yeni bir roket yapıldı Washington,30 AP)Ordu Bakanı Robert Stevens «Restone» adı verilmiş olan ve İkinci Dünya Harbinde V-2 roketlerini yapmış olan Alman âlimleri tarafından gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.10.1954
  • İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 arkılar.Tülin Korman Çanlar:Sadi Işılay,Yorgo Ba-«unos,İzzettin Ökte,Cüneyt Or-on 13.00 Türküler:Ali Can 13.15 Şarkılar:Mustafa Çağ-ar Çalanlar:Hakkı Derman,erif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.10.1954
  • Fransız kıt'aları Vietnam'ı terkediyor Fransız kuvvetleri bir müddet zarfında tedrici olarak çekilecekler ANADOLU AJANSI Washington,30 Hindicin!hakkındaki Amerikan Fransız muza kerelerinin son oturumu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.10.1954
  • Şehir hatlarında zam yapıldı t Baştarafı birincide res Seferleri» olarak değiştirilmiştir.Bunların bilet ücretleri ise diğer seferlerin bir misli fazlasıdır.Kış tarifesi Şehir Hatları vapur işletmesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.10.1954
  • iki kişi bir ağmayı soydu t Baştarafı birincide termeleri karşısında şoför Talât'ın arkadaşları sıkışmış ve bu suretle iki kişi içeriye alınmıştır.Taksi.Unkapanı köprüsü üzerine geldiği sırada zengin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.10.1954
  • Migro,yılbaşında faaliyete geçiyor Teşkilât hazırlıkları ikmâl edilir,60 seyyar satış kamyonu getirtilir ve muhtelif semtlerde umum!satış depoları kiralanabilirse,Türk Migro Teşkilâtı yılbaşında faali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.10.1954
  • Pakistan'da yağmur ve sel bir felaket halini aldı 96 saattir mütemadiyen yağan yağmur suları bütün Peneap'ı istilâ ettiinsan kaybının muazzam olmasından korkuluyor Karaşi,30 PHS)Pencap'taki sel durumu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.10.1954
  • Şimal Kutbun'da petrol kaynakları bulundu Boston,30 USIS)Amerikalı fen adamları,Kutup bölgesinde iki ay devam eden 8000 millik bir seyahatten dönmüşlerdir.Bu seyahat esnasında Manyetik Şimal Kutbunun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.10.1954
  • T.C.ZİRAAT BANKASI Vadeli,vadesiz çiftçi tasarruf hesap sahipleri arasında tertiplenen 30.Kasım.1954 HUSUSİ İKRAMİYE çekilişinde:Ekipmanlariyle birlikte 2 TRAKTÖR Ayrıca 1 Tane 5.000,5 tane 1.000,5 ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 01.10.1954
  • Beden terbiyesi teşkilâtının lağvına doğru.Türkiye Spor birliği kuruluyor B eden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Teşkilâtının lağvı meselesi,bugünlerde tekrar ortaya çıkmış bulunmaktadır.Hemen hemen bütün f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.10.1954
  • mlüıılerâenMekerter ÜALATi^AR&Y1 Kadın yüzme rekortmenlerinden Evin I.RhH I HvHnıl I ı Saraçoğlu tahsilini tamamlamak üzere cumartesi günü uçakla Londra'ya gidecektir.Sağ haf Kâmil,santrafor Ergun ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.10.1954
  • Y"~ingiliz lig maçlarının ilk devresi epeyce ilerledi.Maçların,formda takımı olarak birinci kümede Manchester U.West Bromwich,Sunderland ve Manchester City'dir.Lig lideri ise Manchester 0.dir.ikinci k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.10.1954
  • PROFESYONEL LİG FİKSTÜRÜ TASDİK EDİLDİ Futbol Federasyonu,tertip komitesi tarafından hazırlanan 1954 1955 profesyonal lig maçları fikstürünü tasdik etmiştir.6 ekimde başlaması kararlaştırıldığı halde,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.10.1954
  • FUTBOL MAÇLARINDA YAPI-LAN tSTAT!$Tİ8e GÖRE "İÇLER* If Km,AÇIKLAR ve HAPLAR 10 KITI SANTRFOR BEKLER «m "SANTRHAF" B Km.vr KA-LECİ" 600 M.KATEOER HAKEME GELİNCE,ORTAlAmaJ OLARAK 10 KITI lib BİR ME.SAFE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.10.1954
  • İstanbul atletizm şampiyonası başlıyor İstanbul atletizm birinciliklerine yann saat 15 te Mithatpaşa Stadında başlanacak ve müsabakalara Pazar günü de saat 14.30 dan itibaren devam edilecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.10.1954
  • Beykozlu futbolcular arasında tasfiye Profesyonel kulüplerimizden Beykoz,bu mevsim kadrosunda bulunan yaşlı oyuncuları oynatmayacaktır.Buna,çok iyi olan amatör takımlarmm lağvı sebep olmuştur.Zayıf ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.10.1954
  • Turgay eleme imtihanlarını verdi Millî takım ve Galatasaray kalecisi Turgay Seren,Yüksek Ticaret Okulundaki eleme imtihanlarını çok iyi derecelerle vermiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.10.1954
  • BUTUN ÜMİTLER GUNDUZ'UN ELİNDE Millî futbolcularımı?in kaderi,şimdi tam mânası ile «Baba» Gündüz'ün elindedir.Fakat ne yazık ki,Yugoslavya ne kadar kuvvetli ise,bizim Federasyon da o kadaı karışıklık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.10.1954
  • TURGAY millî takıma seçilişini okuyor W HER MİLLÎ MAÇ ARİFESİNDE hâdiselere sebep olan futbolcu Turgay.Her millî maçta idarecilerin başını derde sokan,gazetelere mevzu olan,taraftarlarını da üzüntüye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.10.1954
  • SEYHAN BÖLGESİ,ANKARA VE İSTANBUL TAKIMLARI İLE FUTBOL TEMASI İSTİYOR Seyhan bölgesi kulüpleri,İstanbul ve Ankara kulüpleri ile futbol teması temini hususunda İstanbul Bölgesinin tavassutunu istemişle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.10.1954
  • iranlı basketçilerle bu geceki maç Tac takımında İran'ın en iyi basketbolcuları oynuyor.Kadıköyspor kulübünün davetlisi olarak şehrimize gelen İran şampiyonu Tac basketbol takımı,F.Bahçe,Kadıköyspor v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.10.1954
  • I Nedim 5 inci defa kadro HARİCİ BIRAKILDI |i Babür ARDAHAN Futbol meraklıları,Fenerbahçeli Nedim'in Yugoslavya'ya karşı oynayacak millî takım kadrosundan çıkarıldığını duydukları zaman muhakkak ki bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.10.1954
  • YUGOSLAVYA HAÇI YAKLAŞIRKEN Millî Futbol Takım Muhtelif vesilelerle Federasyon Oyelerinin herbiri bir tarafa gitmiş bulunuyoı A "JF Ekim tarihinde Sarajevo şehrindeki rakibimiz Yugoslavlar,muazzam bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
 • Haftalık İlave, Sayfa 1
  • 01.10.1954
  • şre ZİFAF ODAMIZ SEVGİLİM/t s^ 1,XT,i «iNDİsmu'DA *MM fef yiLUK HÜFUS WL TANİMİ BALTALARSA iA?SFNİ G.RUyA &KAW£J3lECeâ/Aİtâ* I?f-rr«r-je» î—l *y t—I:hatim'.iiır,Ke*r[i zTİ i^_fc H *&TERİ*J' ERKFk TURİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 1
  • 01.10.1954
  • Aşağıdaki muhterem zatı fanımasaydiniz onun adamakıllı kafayı çekmiş vt sızmış olduğuna hükmederdiniz.Halbuki bu bizim ünlü Valimiz Gökay'dır.Yataktan yeni kalkmıştır.Uykuya doyamamış olacak ki,bahçed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 1
  • 01.10.1954
  • SACLARININ BEHER TELİNE 1 dolar isteyen kadın DAVASINI KAZANIRSA 100.000 DOLAR TAZMİNAT ALACAK Yirminci yüzyılın tam ortalık yerinde «Atom asrı» na girdiğimizi duymayan kalmadı.İlk atom bombaları Naga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 1
  • 01.10.1954
  • Meşhur Arap darbımeseli kadma dair şu hükmü de ortaya atmıştır:Etin salçası,atın nalçası,kadının kal* çası en rağbet edilecek hususlardır.Neriman Koksal film yıldızı)kalçası güzel,vücudu mevzun olan s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 1
 • Haftalık İlave, Sayfa 2
  • 01.10.1954
  • EŞHAS:Meşhur aktris Memur Ali 17 yaşında)Hollywood'dan gelen Amerikalı sinema kralı Ayşe giydirici)Zehra diğer giydirici)AYŞE:Aman yine ne dağıttı,ne dağıttı ortalığı,toplaya toplaya bitiremiyorum!Ah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 2
 • Haftalık İlave, Sayfa 3
  • 01.10.1954
  • Hollywood'da herkesin bahsettiği kadın:Elaine Stewart A *AA,A A AAA'A'ftArJ Î Î r tt r Dünya yüzünde güzel kadın pek çok ama,şanslı kadın nâdirdir.Onun için değil midir ki,analar kızlarının güzelliğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 3
  • 01.10.1954
  • ÇOCUKLUK HATIRALARINI ANLATIYORLAR HACI BEKİR SEVDİĞİ VE EVLENDİĞİ KADINLARIN SAYISINI UNUTMUŞ!Çocukluk ve gençlik günlerini anlatan Türkiyenin Ağa Han'ı,başından ilk aşk H rüzgârlarının yedi yaşında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 3
 • Haftalık İlave, Sayfa 4
  • 01.10.1954
  • M/fi.PANivoc?sARip\SEN macgqa:Ra'MAft-'IŞAPETLE» ÇlZİYORsA LAKINA FA2TI.A OAJ.M^ SAKİN CASUS SIN Ö4SU3-OLMASlN.X-LAR Ş?FPE VAZMAZr LAR TELEPATf kUU-AN 'Wm& "l Pacab HABEP VEPSEM 3/Yfi 3 HWV1» Mİ ^MUT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 4
  • 01.10.1954
  • CULLSl* HÜRPHY BU MAMMâ P&A/yAStNM BELİĞİ' BW.TEHLİKELİ CANİSİ Çİ'û-NEYECEK APAM A2A2 &ÎBİ SOKAKLAZ-&A MEftfe POKUYAM $A#HÛŞ m ŞOFÖZÛU8,KENDİNİ TOPAR-L AO I MI DOKTOR A&&ISI SIZISI VOX VA?yORULMAKMl?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 4