Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 19.09.1954
  • jfai&*thdUuMi B| Bugün şehrimizde havanın H umumiyetle az bulutlu gecece^ sıcaklık derecesinin de-¦1 çişmiyeceği tahmin edilmiştir ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1954
  • 1 Z&asm.İV Vitrine giren taksi Dün Ankara caddesinde frenleri patlayan bir taksi bir kitapçı dükkânına girmiş ve bir çocuğun da tehlikeli surette yaralanmasına sebep olmuştur.Şoför Ahmet Arpacı'nm ida
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1954
  • Celâl Bayar bugün izmir'e gidiyor krafr,18 ANKA)Yugoslav-Federatif Halk Cumhuriyeti ¦^icumhuru Mareşal Josip Broz *°oun şahsî davetlisi olarak bir *ddet Yugoslavya'yı ziyaret eden feicumhur Celâl Baya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1954
  • Amerika'lı genç bir kadının asil hareketi 'varaborsada dolar bozduraı* Amerikalı,elde ettiği kârı iade etti Ankara 18 A.A.Geçen sene-11 ekim ayında turist olarak eşi B birlikte memleketimizi ziyaret l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1954
  • Bebek sırtlarında bir duvar çöktü,2 amele yaralandı 16 metre boyundaki temel duvarının altında kalan dört ameleden ikisi de ağır şekilde yaralandı Dün Bebek sırtlarında toprak^ kayması sonunda iki ame
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1954
  • Galatasaray Turgay'a 1 ay ceza verdi Cezaya,millî takım antrenmanlarına Turgay'ın isitrâk etmemesi sebep oldu Türkiye Yugoslavya millî maçı için davet edilen futbolcularımızdan bazılarının millî takım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1954
  • Dağa kadın kaldıran Reisicumhur Jakarda 18 A.P.Endenozya Cumhurbaşkanı Soekarno'nun boşanmış bir kadını dağa kaldırarak 2 numaralı karısı yapmış olduğu hakkındaki haberler Endonezya'da büyük bir fırtı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1954
  • Ankara Balâ yolunda bir otobüs devrildi.11 kişi öldü Kum yığınına çarpan kamyon içinde bulunan" 38 yolcudan 16 sı da ağır şekilde yaralandı Ankara,18 MİLLİYET)Dün gece yarısından sonra Ankara Bolu yol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1954
  • Eskişehir çimento fabrikasının temel atma töreninde Menderes" Türkiye'ye gıpta ile bakılmaktadır" dedi fimento istihsali ve yeni fabrikalar hakkında rakkamlarla izahat reren Başvekil mes'uf bir istikb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1954
  • HAKIM NAMZETLERİ KURA-LARINI ÇEKTİLER Stajlarını bitiren 24 hakim namzedi Adliye Vekâletinde kur'alarmı çekmişlerdir.Bu münasebetle Adliye Vekili adına bir konuşma yapan Müsteşar Vekili Rüştü Uskent,g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1954
  • takara'da üç tolcu yakalandı 18 MİLLİYET)Bu-^nkara İkinci Ağır Ceza Mahnde,komünizm propagandacılıktan sanık 3 kişinin ifaalmmiştır.Faruk Ural ve «•kadaşinm İstanbul'da muha-devam eden 161 kişilik şe-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1954
  • 5 kişi Kartal'da geleyi soydu t "qm* polis süsü veren j'fy.dördü yakalandı e $ı gece Karatl'da bir yol nadisesi olmuş ve iki amele rine polis süsü veren beş afrndan soyulmuştur;«uf k*1" mğaata çalışan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1954
  • ¦aı"ciano,Ezzard aıarles'I nakavt etti ka* i 18 AP)Yüzünfa^u ^•^kan' gong aldlktan neay^uk sallamağa devam et-R.kendisine üç defa ihtar V Ü Rocky Marciano,dün ncl ^an vanği Dİr maçın seıM taunda eski
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1954
  • Kıbrıs Türktür komitesinde Jüri bir toplantı yapıldı l»kara'da yapılan toplantıda ise T.M.T.F.ile T.M.T,Birliği arasında ihtilâf çıktı «Kıbrıs Türktür» Komitesi dün saat 15 te Türkiye Millî Talebe Fed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1954
  • Yeni tesislerin oazefesi sekli mmel bir halk a hazırlanıyor MİLLİYET 4 renkli ilavelerle 8,10,12,16,24,32 sayfa olarak intişar edecektir MİLLİYET,önümüzdeki günlerde mükemmel ve zengin bir halk gazete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.09.1954
  • ÇELİKBAŞ İYİLEŞTİ Bir müd det evvel apandisit ameliyatı geçiren İşletmeler Vekili iyileşmiş ve şehrimizdeki tetkiklerine başlamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 19.09.1954
  • SAYFA:2 MİLLİYET 19 EYLÜL 1954 ÇEŞİTLİ OLAYLAR Otomobil yarışlarının sanayi'e yaptığı yardım Milletlerarası Alp otomobil yarışları muhakkak ki,mühim bir hâdisedir.Belki de dünyada mevcut yarışların en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 19.09.1954
  • 19 EYLÜL 1954 MİLLİYET SAYFA:S iktisadî ve Ticarî Bahisler r iki gün evvel temeli atılan Tunç-r bilek Santralı,memleketin sanayi E mıntakası olan batı vilâyetlerine ğ E ucuz cereyan vermekle şüphesiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 19.09.1954
  • SAYFA:4 MİLLİYET 19 EYLÜL 1954 STANBÜL 12.27 Açılış ve program 12.30 Şarkılar Pl.13.00 Saz eserleri Çalanlar:Nubar Tekyay,Feyzi Arslangil 13.15 Şarkılar Okuyan:Safiye Ayla 13.45 Haberler 14.00 Beraber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4