Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 18.09.1954
  • Yeni tesislerinde mükemmel bir halk gazetesi şeklinde çıkmaya hazırlanıyor MİLLİYET 4 renkli ilavelerle 8,10,12,16,24,32 sayfa olarak intişar edecektir MİLLİYET,önümüzdeki günlerde mükemmel ve zengin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1954
  • Celâl Bayar Ulustan Yenisehire doğru ilerlerken Celâl Bayar Ankarada tezahüratla karşılandı Gar fo Ankara halkına hitap eden Bayar:«Yugoslavya'da memleketimize karşı beslenen itimatla iftihar edebilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1954
  • Katil Ziya Katil Polis dün tevkif edildi Ziya:«Gazinoya benimle gelen Fatma'nın,başkasiyle çıkmasına dayanamadım» diyor Evvelki akşam Florya'da metresi Fatma Şirin'i kıskançlık yüzünden tabanca ile öl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1954
  • Kıbrıs mevzuunda meclise dün bir sözlü soru verildi Memleketimizde bulunan bir hareketini ''siyasî hata" iz diplomatı,Yunanlıların olarak vasıflandırıyor Ankara,17 MÎLI|f5nET)Denizli Mebusu Baha Akşit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1954
  • Ticarethane i| kiraları Toptancı tacirler,kiraların:serbest bırakılmaması için];teşebbüse geçtiler Toptancı Tacirler Derneği,yeni yıl basında yürürlüğe girecek olan kira kanunu müeyyidelerini şid detl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1954
  • Hava Harp Okulu Izmire naklediliyor eht^' 17 M*LLİYET E8ki" Hava Harp Okulunun İzmir'e ^T11^ kararlaştırıldığını evvelce jj^niştim.Bu nakü keyfiyeti iki «enberi başlamış bulunmaktalîuhu?11 ^e 0^ttu*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1954
  • Bî* Kraliçe Riome,Us oIuy°r ellik müSa?apÜaniİÜ^a f" JrezUya^fi^sa8ma eden rai Din nam**!kon8re seçimlen S» »»ntted gösterilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1954
  • Yunanlı kaçakçılat-SS^tes sokan iki Yunanlı geçilmiştir.Selânikte oturan Talamark Glanfors admda biri ile Georgetta admda bir kadın onbeş gün kadar evvel şehrimize gelirken,beraberinde getirdikleri al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1954
  • 13 üncü Tıp kongresi İzmir'de toplanıyor 27 Eylülde İzmirde toplanacak olan 13 üncü Türkiye Mili!Tıp Kongresi münasebetiyle Türkiye Tıp Encümeni Reisi Ord.Prof.Dr.Kâzım İsmail Gürkan dün saat 15 te Ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1954
  • Bir otobüs devrildi 20 kişi yaralandı Yaralananlar arasında Antalya Ağırceza Reisi de bulunuyor Antalya,17 MİLLİYET)Şehrimize 10 kilometre mesafede bulunan Çatay mevkiinde içerisinde 32 yolcunun bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1954
  • BAŞVEKİL DÜN KUTAHYADA HARİCİ SİYASETİMİZİ İZAH ETTİ Komşularımızla yapılan anlaşmaların önemine işaret eden Menderes,Arap devletleriyle bir pakt kurulacağını söyledi Yurdumuzdaki iktisadi kalkınmayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 18.09.1954
  • KİSA HABERLER •k Temizleme işlerinde kullanılan «Triklor etilen» piyasada tamamile tükendiği için ilgili müesseseler faaliyetlerini tâtll etmek mecburiyetinde kalacaklarını dün açıklamışlardır.Giyim e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1954
  • POLİSTE tc Mecidiyeköyde ikinci Taşocaklarında 14 numarada oturan Salâhaddin Metin adında 20 yaşında bir genç,bindiği bisikletten düşmüş ve başından ağır surette yaralanmıştır.Yaralı kaldırıldığı has
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1954
  • Şehir vapurları bilet ücretine zam yapıldı Şehir Hatları vapurları için hazırlanan zam teklifini ihtiva eden liste,Ankara'da ilgililerce tasvib edilmiştir.Karara göre,bilet ücretlerine yüzde 70-100 ni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1954
  • Bandırmanın kurtuluş yıldönümü kutlandı Bandırma,17 MİLLİYET)Bandırma'nın düşman istilâsından kurtuluşunun 32 nci yıldönümü bugün saat 10 da yapılan parlak bir törenle kutlanmıştır.Törene mebuslar,civ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1954
  • Bekilli elektrik ve içme suyuna kavuştu Ankara 17 AA.İller Bankasından alınan malûmata göre,Denizli iline bağlı Bekilli kasabasının banka tarafından yaptırılmakta olan elektrik ve içme suyu tesisleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1954
  • Vilâyetlerde kışlık ekim hazırlıklarına başlandı Kış mevsiminin yaklaşması münasebetile Ziraat Vekâleti tarafından kış ekimine ait hazırlıklara başlanmıştır.Vekâlet şimdiden bütün vilâyetlerdeki tohum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1954
  • Karşıyaka,160 hacı getirdi «Karşıyaka» isimli yolcu vapuru ile,Cidde'den İstanbul'a dün 160 hacı gelmiştir.Hacıların eşyası arasında yine naylon ve ipekli gümrük dışı mal* lar görülerek müsadere olunm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1954
  • Vali,«İşe göre adam seçiyoruz» dedi Şehirde gürültü ile mücadeleye hız verilmiştir.Bu arada ilgililerce kurulan bir komisyon bu hususta tetkiklere başlamıştır.Komisyon hazırlıyacağı raporu ay sonuna k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1954
  • Avusturya Rejisi Umum Müdürü geliyor Avusturya Rejisi Umum Müdürü Dr.R.Wlasnk,yanında Reji erkânı ve tütün mütehassıslarından mürek kep bir heyetle ay sonunda şehrimize gelecektir.Dr.R.Wlasak,Avustury
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1954
  • Havacılık Bahisleri J Hava nakliyatında inkişaflar Elde ettiği süratli terakkilere rağmen,havacılık hâlâ inkişaf devresinin başlangıcında olup daha bir çok terakkilere önü açık bulunmaktadır.Bu da uça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1954
  • Sekiz yaşındaki çocuklara sarkıntılık eden ahlâksız Edirnekapıda oturan Şakir Bozkır adında 25 yaşında bir genç nişanlısının evine götürdüğü ve akrabası olarak tanıttığı 8 er yaşında iki kız çocuğuna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1954
  • Taksim Bahçesi,Halk Bahçesini bırakıyor Taksim Belediye Gazinosunca 940 tarihinde gazinonun dışındaki Halk Bahçesine ait yerin ne suretle işgal edildiği Belediye tarafından incelenmekteydi.Bu hususta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1954
  • Tarihî Azapkapı çeşmesi açıldı Büyük bir titizlikle restore edilen tarihî Azapkapı çeşmesi,dün saat 12 de merasimle halkın istifadesine açılmıştır.Vali Prof.Gökay,milletvekilleri,profesörler,Daimî Enc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1954
  • Hora gemisi geldi Denizcilik Bankasının «Hora» kurtarma gemisi,yedeğinde bir seyyar havuzla iki mazot dubası olduğu halde dün İskenderun'dan limanımıza gelmiştir.Hora gemisi,pazar günü Münakalât Vekâl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1954
  • Bıçak taşıyan bir kadın tevkif edildi Küçükmustafapaşada Şerif soka» ğmda 19 numarada oturan Ayşe Göksel adında 27 yaşında biri dün Cibali karakolunun önünden geçerken,şüphe üzerine çevrilmiş ve üzeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1954
  • Dünkü ihracat Limanımızdan dün,muhtelif yabancı memleketlere 1.207.433 liralık ihracat yapılmıştır.Bu meyanda,Birleşik Amerika'ya 756.000 lira değerinde ham afyon,20.359 liralık 15 ton kırmızı biber d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1954
  • i HİCRİ Cumartesi RUMİ 1374 18 1J70 20 Eylül S "Sr 1954 Eylül VAKİT VASATI EZANI Ottaei 543 11.28 OH» 12.08 S.S3 ikindi 15.37 12.00 kfam 18.14 1.32 Y»Uı 19.48 1.47 teıtk 403 9.47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1954
  • Harb Akademisi Kumandanı geldi Harb Akademileri Kumandanlığına tâyin edilen Orgeneral Fevzi Mengüç vazifesine başlamak üzere bu sabah ekspresle şehrimize gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1954
  • Sahte diploma dâvası Ağırcezaya intikal etti Naci Bezer ve Muzaffer Aydın adında iki kişi,Yıldız ve Fatih Telsiz Okulunda okuyan beş talebeye sahte diploma verdikleri iddiasile mahkemeye verilmişlerdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1954
  • Sarayburnu önündeki deniz kazasının duruşması Sarayburnu önünde cereyan eden ve 11 musevinin ölümü ile neticelenen deniz kazası mes'ullerinin duruşmasına dün 1 inci Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1954
  • Bir derece terfi eden öğretmenler İstanbul'da bir üst dereceye terfi eden ilkokul öğretmenleri şunlardır:Vehbi Demir,Leman Sun,Emine Topkara,Fazilet Kaymaz,Hüseyin Uzun,Nazmi Arığ,İsmail Konuk,Mecit T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1954
  • Üsküdar Bağlarbaşı ve Kadıköy dolmuş tarifesi Emniyet Altıncı Şube Müdürlüğü Üsküdar Kadıköy ve Üsküdar Bağlarbaşı dolmuş duraklariyle ücretlerini tesbit etmiştir.Bu tarifeye göre Üsküdar Kadıköy ve Ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1954
  • Yurl'da 30.000 hemşireye ihtiyaç olduğu açıklandı Kızılay İl Temsil Heyeti Reisi Faruk Sargut faaliyeti izah etti Teknik Üniversitede dün yaptığı basın toplantısında Kızılay İl Temsil Heyeti Başkanı D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1954
  • Mülteci Kongresi dün sona erdi Prof.Gökay,Birlik Başkanlığına seçildi Avrupa Mülteci Meselelerini Tetkik Birliği kongresi dün iki toplantı yapmış ve Vali Prof.Gökayın bir konuşmasile çalışmalarını son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1954
  • HALKIN SESİ İ.E.T.T.nin dikkatine.Adresi bizde mahfuz bir okuyucumuz yazıyor:Tünel otobüs durağında çöp sepeti bulunmadığı için,otobüs biletleri yerlere atılmakta ve bu yüzden Tünel meydanı kirletilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1954
  • Trafik Kanunu izah ediliyor Emniyet 6 ncı Şube Müdürlüğü bir tebliğ yayınladı Yeni trafik kanunu 29 Eylülde mer'iyete gireceğinden,kanunun suç saydığı fiilleri ve bunlara karşı verilecek cezaları 6 nc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1954
  • İLMÎ BAHİSLER Müsteşrikler kongresinde Türk ilim adamlarının faaliyeti Geçen ağustos ayında Kembriç'te toplanan 23 üncü Beynelmilel Müsteşrikler Kongresinde Türk ilim adamlarının başarılı faaliyeti di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1954
  • Sanayiciler için seıttfffeTİe* açılacak Sanayiciler ve mütehassıs sanayi usta ve işçileri için açılacak olan seminerlerin hazırlığına devam edilmektedir.Bu seminerlerde vazife alacak Amerikalı mütehas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1954
  • Beyoğlunda bir tramvay alev aldı Dün saat 17.45 te İstiklâl Cadde* sini heyecana veren bir hâdise ce« reyan etmiştir.Sirkeci'den Taksi' me gelmekte olan 345 numaralı vatmanm idaresindeki 189 numara* l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1954
  • Tabancasını metresi için satan bekçi tevkif edildi Edirnekapıda Tekfur Saray mahallesinin gece bekçisi Sabri Uyan,metres hayatı yaşadığı bir kadmla alenî fuhuş yaparken yakalanmıştır.Tahkikat sonunda,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1954
  • M.T.A.Enstitüsü Avrupaya talebe gönderecek M.T.A.Enstitüsü,maden mühendisi yetiştirmek maksadiyle namzetler arasında teşvik müsabakası tertiplemeye karar vermiştir.Enstitü bu yıl maden fakültesine kay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1954
  • Mısır anlaşmasını ele alan Observer şunları yazıyor:«İmparatorluk an'anesinin bir sembolünün daha elden çıktığından teessür duyanlar geçen harpten bu-yana Asya'da Commonwealth'in tabi olduğu değişikli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1954
  • Mülteciler Kongresinde alına* kararlar Avrupa Mülteci Meselelerini ted' kik Birliği kongresi dün de İktisat Fakültesinde çalışmalarına devan etmiştir.Dünkü toplantıda İsviçre delege si Pfister,raporun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1954
  • Bandırma vapuru bugün Pire'ye gidiyor Denizcilik Bankasiyle Fatad Turizm Bürosu arasında imzalanan mukavele mucibince Pire'ye bir kruaziyer tertip edilmiştir.Tertip edilen bu kruaziyere tahsis edilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1954
  • Fındık piyasasında ferahlık' başladı Türkiye Kooperatifleri Birliğinin elinde mevcut eski mahsul fındıklara dış piyasalardan alıcı bulması,memleketimiz fındık piyasasında büyük bir ferahlık husule get
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1954
  • Talebe yurtlan işi Bakanlıkça ele alınıyor Ankara 17 ANKA)İlk iki gün içersinde yapılan müracaatlara bakılarak,bu yıl Üniversiteye geçen yıllardan fazla bir alâka gösterileceği umulmaktadır.Bakanlık b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1954
  • Bir tacire cürmümeşhud yapıldı Fatura dışı fazla para almak suretile 140 kuruşluk saç demirini 190 kuruşa satan bir tacir hakkında dün bir cürmü meşhud zaptı tanzim edilmiştir.Millî Korunma Kanunu hük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1954
  • Sanat Tenkidçileri memleketlerine dönüyorlar Milletlerarası Sanat Tenkidçileri kongresinin sona ermesi münasebetiyle yapılan bir toplantıda kongre başkanı M.Tierens kongrenin gayet müsbet bir hava içe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 18.09.1954
  • Canavar sodası içen Çocuk feci şekilde öldü I«mir 17 MİLLİYET)Azime jsminde 2,5 yaşında hasta bü' çocuk u8Ün uykudan kalkınca,harare-söndürmek maksadiyle ve su aılniyle içtiği bir fincan canavar odası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1954
  • Katil Polis dün tevkif edildi [Baştarafı 1 incide] genç,sorgusu sırasında durumu öğrenince fenalık geçirmiş ve güçlükle yatıştırılmıştır.Ziya Sebat,genç kadına,öldürmek gayesiyle ateş etmediğini belir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1954
  • Bir otobüs devrildi 20 kişi yaralandı [Baştarafı 1 incide] kişi ağır surette yaralanmışlardır.Burdur'dan Antalya'ya gelmekte olan şoför Mehmet idaresindeki otobüs Çatay yokuşundan aşağı inerken üçüncü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1954
  • Ticarethane kiralan [Baştarafı 1 incide] bir iktisadî buhran da doğabileceği ileri sürülmektedir.Dernek,bu hususlar üzerinde bilhassa durmaktadır ve neşrettikleri beyannamede şöyle denilmektedir.1949
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1954
  • 16 yaşında bir kız ahırda intihar etti Kayseri 17 MİLLİYET)Vilft-yetimizin Tomarza kazasına bağlı Toklar nahiyesi halkından Lûtfi Özalp'm 16 yaşlarındaki kızı Fatma,henüz tesbit edilemeyen bir sebepte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1954
  • Kanımda ameliyat makası unutulan kadın öldü Merzifon'da hastasının ki Vahit Işık hakkıı Ankara,X7 MİLLİYET)Merzifon'lu bir doktorun ameliyat esnasında hastasının karnında unuttuğu bir filetin çıkarılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1954
  • Dien Bien Fu kahramam'nin basın toplantısı General De Castries,«Amerika hava kuvvetleri müessir olsaydı kale düşmezdi» diyor Paris,17 AP)Hindiçinideki Dien Bien Fu kalesinin müdafii general Christian
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1954
  • Dulles ile Adenauer bir müşterek tebliğ neşretti Batı Almanya Şansölyesi ile anlaşan Amerika Dışbakanı,Londraya giderek devlet adamlariyle müzakerelere başladı Bonn,17 AP)Birleşik Amerika Dış Bakanı F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1954
  • Paris'te muazzam bir yangın çıktı Paris 17 AA.Paris'in uzun *w»andanberi görmediği,korkunç büyük bir yangın,şehrin doğusundaki Millet Meydanı yakınında bulunan Vilmerin tesislerinden çıkmış ve bir kaç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1954
  • '"ıııtıııllımıııııi inimin ılMiımııııılııııılıllııııılMM/I İktisadî ve Ticarî Bahisler i I Petrol sarfiyatı bütün dünyada f Etinden güne artmaktadır.Düne ka-ğ dar kömürle işleyen fabrikalar,şi-'ş mend
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1954
  • 13 üncü Tıp kongresi İzmir'de toplanıyor [Baştarafı 1 incide] edecek kongreyi bizzat Başvekil Adnan Menderes açacak ve Sağlık Sosyal Yardım Vekili Behçet Uz da hazır bulunacaktır.Yapılacak ilmî çalışm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1954
  • Bir atom âlimi tevkif edildi Buenos Aires 17 A.P.Arjantin Mebusan Meclisi,aslen Avusturya/h olan atom fiziği âlimi Ronald Richter'in,Kongreye hakaret SuÇUndan beş gün tevkif edilme» sine karar vermişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1954
  • Yunanlı kaçakçılar [Baştarafı 1 incide] biblo ve benzeri eşyayı,gümrükten kaçırmaya muvaffak olmuşlardır.Boğaziçinde bir otele inen ve 15 gün içinde otel sahibine 200 lira kadar borçlanan Yunanlılar,g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1954
  • Acı bir kayıp Emekli Mülkiye Kaymakamla* rından ve Divrikli Memişpaşazade,Meşrude Aygün'ün eşi,Belediye tahakkuk şube müdürü $1nasi Aygün'ün,Ankara Valisi Kemal Aygün'ün ve Nazıma Balkan'ın babaları D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1954
  • 3 nhisarlar Umum Müdürlüğü İlânları in I Satmalma Komisyonu Başkanlığından:^"»evzuu Miktarı M.Teminatı Tarihi Günfi saati m ı »ı ı m ı ııı ı ı |iıı ı ^yedekleri rB2« yedeği)Muhtelif 933.22/9/54 Çarşam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1954
  • Bolu As.Sa.Al.Kom.Bşk.lığından """Devrek garnizon birlikleri hayvanı ihtiyacı için 550 ton yulaf satın,2 alınacaktır.3 Muhammen bedeli 192500 Lr.olup geçici teminatı 9937 Lr.50 Kr.tur.ihalesi 4 ekim 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1954
  • *aaık Kazan Izgarası Satılacak 'stanbul Sular İdaresinden:jçjjj^^emjzin Terkos fabrikasında mevcut tahminen 30 T 40 ton ŞftM?kazan ızgarası pazarlık suretiyle satılacakta-ItZriamesi bedelsiz olarak id
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1954
  • Bidault dün şehrimizden geçti Sabık Fransız Başvekili ve Hariciye Vekili Bidault ile karısı Akdeniz turuna çıkmış olarak «Mediteroneon» vapuru ile bir gezinti yapmış ve bugün limanımızdan geçmiştir.Fr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1954
  • Celâl Bayaı tezahüratla [Baştarafı 1 İncide] tün istasyonlarda bu arada bilhassa Esenkent,Sincanköy,Etimesgut ve Gazi'de de hararetli tezahürlerle karşılanmış ve nihayet tren saat 9.36' da Ankara gar'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1954
  • Nehire düşen uçaktaki eşya çıkarıldı Londra 17 A.A.İrlanda'da Shannon köyünde düşen KXJVI.Konstelasyon uçağının enkazı ara» sından dün akşam tonlarca bagaj ve koli çıkarılmıştır.Bunların arasmda su ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1954
  • Amerika ile Güney Kore arasındaki ihtilâf büyüyor Kızıl Çin radyosu ise,Formozanın işgaline hazrlanıldığını bildirdi Seoul,17 AP)Birleşik Amerika ile güney Kore arasındaki münasebetler,mütarekenin imz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1954
  • Clement Attlee bir öpücükten oldu Honolulu,17 AP)Honoluludaki Amerikan askeri ve sivil ileri gelen şahsiyetleri,İngiliz işçi Partisi lideri Clement Attlee'yi merasimle karşıhyacaklardır.Komünist Çin'e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1954
  • Kıbrıs mevzuunda Meclise dün bir sözlü soru verildi [Baştarafı 1 incide] Trakya ve Adalar'daki Türklerin haklarının korunması hususunda ve milletlerarası anlaşmalar çerçevesi içinde hükümetin ne gibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1954
  • Başvekil dün Küiahyada harici sivaseiimizi izah etti [Baştarafı 1 incide] Başvekilin konuşması Adnan Menderes öğleden sonra Tunçbileğe hareket etmiş ve santralın temeline ilk harcı koymuştur.Bu arada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1954
  • Sevgilisini kaçırırken erkek kardeşini öldürdü Kayseri 17 MEJİYET)Vilâyetimizin Sarız kazasında bir kız kaçırılmış ve hâdise esnasında kızın kardeşi vurularak ölmüştür.Damızlık köyünden Ayşe Kaygusuz,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1954
  • Kemal Aygûn'ün baban olda Ankara 17 ANKA)Ankara Valisi ve Belediye Reis Vekili Kemal Aygûn'ün babası İstanbul'da vefat etmiştir.Babasının cenaze merasiminde bulunmak üzere Vali ve Belediye Reis Vekili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 18.09.1954
  • R A D Y 0 İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Beraber şarkılar 13.00.Saz eserleri Nubar Tekyay,Ercüment Batanay 13.15 Şarkılar Muallâ Gökçay 13.45 Haberler 14.00 Şarkılar Recep Birgit 14.20 Haftanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.09.1954
  • 1 2 3456789 10 11 12 SOLDAN SAĞA 1 iki kişi arasından geçerse dargınlığa sebep olacağı söylenir iki kelime)Rumelilinin sık sık kullandığı hitap.2 Alâ^ hem bayıltır,hem ayıltır.3 Bir uzunluk ölçüsü,har
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.09.1954
  • Açık Eksiltme İlânı Kandilli Kız Lisesi Müdürlüğünden 1 Kandilli Kız Lisesi çatı onarımı işi.Keşif bedeli 20.000)lira 00)kuruştur.Eksiltme:21/9/954 tarihinde sah günü saat 15 te istanbul Okullar Muhas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.09.1954
  • izmir Yurtiçi Sat.Ai.Kom.Bşk.dan Aşağıda mahiyetleri,keşif bedelleri,kat'i teminatları ihale gün ve saatleri lık suretiyle yaptırılacaktır.İsteklilerin girmek istedikleri ihaleye ait yeterlik az üç gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.09.1954
  • BU jiETOOtt ^EOİNtt Cildinizi,bol PURO Köpüğü ve MI İle tahriş atmadan yıkayınız va hafifçe naminf alınızcilde nüfuz ederek I yabancı ve zararlı maddeleri temizler £|aizt daha güzel ve cazip yapar PUR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.09.1954
  • Ankara Tıp Fakültesi Dekanlığından Eksiltmeye konulan işin Mahiyeti Tahminî keşif bedeli L.K.191279.15 129.76854 Geçici teminatı İhale tarihi,saati L.K.10.813.96 4/10/954 10.15 7.738.43 4/10/954 10.45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.09.1954
  • Yapı İşleri İlânı Nafia Vekâletinden 1 Eksiltmeye konulan iş:Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti bahçesinde yapılan garaj ve ek binanın ikmal inşaatı işidir.2 Keşif bedeli:43.961.03)liradır.2 Eksiltme 27.9.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.09.1954
  • istanbul Kadastro Müdürlüğünden:Eminönü kazasına dahil Çadırcı Ahmet Çelebi Rtistem Paşa Kemal Paşa,Ishak Paşa Kalenderhane,Saraç İshak,Mahmut Paşa,Alemdar,Küçük Ayasofya,Cankvırtaran,Tülbentçi Hüsame
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.09.1954
  • Kilimli Belediye Reisliğinden 1 Belediyemizce yeni mezbaha binası inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltme suretiyle yaptırılacaktır.2 Mezkûr işin keşif bedeli 71931 lira 08 kuruş olup muvakkat teminat 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.09.1954
  • izmir-Yurt içi Satinalma Komisyonu Bşk.lığından Kışla 1 16500)kilo sade yağı kapalı zarfla satın alınacaktır.Kilosunun muhammen fiatı 650 kuruş olup geçici teminatı 6612 lira 50 kuruştur.2 ihalesi 27/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.09.1954
  • Üsküdar Sulh Hukuk Hâkimliğinden 954/17 t Ş.Hasene Üste ve sairenin şayi hissedarı bulundukları Üsküdarda Tabaklar mahallesinde Meydancık sokağında kâin 16 No.lu maa baraka bostanın hissedarlar arasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.09.1954
  • Açık Ekşilime İlânı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Satmalına Komisyonu Reisliğinden 1 Emniyet mensuplarmm ihtiyacını karşılamak üzere diktirilecek olan 8.600 aded gravat açık eksiltmeye konulmuştur.2 Eksi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.09.1954
  • Deniz Eğitim Kumandanlığından 1 Yassıada Topçu Okulunun Uçaksavar atışları 21,22,23,24/Eylûl/1954 tarihlerinde gündüzleri saat 10.00 ile 13.00 ve 14.30 ilâ 16.30 arasında yapılacaktır.2 Atışlar için a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.09.1954
  • Kapalı Zarf Usulile Rulo Gazete Kâğıdı Satışı)İstanbul Defterdarlığından:Muhammen bedeli Teminatı Lira K.t Lira K.52800 00 3890 00 Umumî-Mağazalar Şirketinin Unkapanı Kâğıt Deposunda bulunan 153 adet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.09.1954
  • EKSİLTME İLANI istanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden:1 Eksiltmeye konulan iş:Fatih'te Nişancımehmetpaşa caddesindeki kapıların 1954 yılı onarımı olup keşif bedeli 2412.00 ve geçici teminatı 180.90 liradı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.09.1954
  • orsa ISTANBUL BORSASİ 18/9/1954 HATLARI 1 Sterlin 100 Dolar 100 Liret 100 isviçre frangı 100 Florin 100 Drahmi 78440-7844» 280.30-280.30 44.80-44.80 64.03-64.03 3.68.40-73.68.40 9.334-8.334 100 Çekosl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.09.1954
  • Sahip v* Başmuharriri:A.N.KABA* CAN Sazı isterini fiilen İdare adan Mea'nl Müdür:Turhan ASTtJL Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.09.1954
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı yiyecek,nakliyat ve muhtelif malzeme kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında yazılt gûn ve saatlerde Izmit Dz.As.Sa.AL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.09.1954
  • Özalp As.Sat.Al.Kom.dan Askerî ihtiyaç için Özalp'ta:Saray,Satmanis ve Takorengiz kilerlerine teslim 600 ton koyun tezeği kapalı zarf usûlü ile satm alınacaktır.Tahmin edilen bedeli 27000 lira olup,ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.09.1954
  • Kapak Zari Usulile Menkûl Nal Satışı)İstanbul Defterdarlığından:Muhammen bedeli Teminatı Lira K.Lira K.750 00 56 25 Hasköy Tekel Umum Müdürlüğü Oto parkında bulunan 939 modeli Linkolen marka 58334 mot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4