Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 17.09.1954
  • Bugün şehrimizde havanın umumiyette az buluttu geçeceği,sıcaklık derecesinin değişmiyeceği tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.09.1954
  • Yeni tesislerinde mükemmel bir halk gazetesi seklinde çıkmaya hazırlanıyor MİLLİYET 4 renkli ilavelerle 8,10,12,16,24,32 sayfa olarak intişar edecektir MİLLİYET,önümüzdeki günlerde mükemmel ve zengin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.09.1954
  • AFYONDA YEN!BİR ÇİMENTO FABRİKASININ TEMELİ ATILDI îemel atma töreninde bulunan Başvekil "İnşa faaliyeti devam etmekte ve yeni bir devir açılmaktadır" dedi 7gün sürecek yurt seyahatine çıkan Menderes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.09.1954
  • Cemal Abdiil Nasır geliyor Mısır Büyükelçisi Menderesle görüşmek üzere dün Afyona gitti Ankara,16 MİLLİYET)Çimento fabrikasının temel atma töreni münasebetiyle Afyon'a giden Başvekil Adnan Menderes il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.09.1954
  • 54 Güzelleri-954 Güzellik Kıraliçesi seçiminde derece alan Suna Canıtez,Suna Soley,Su-na Arean ve Efser Soley,dün Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etmişler ve gazeteciler tarafından kendisine sorulan su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.09.1954
  • Mürettebatsız kaçakçı motörü Antalya,16 MİLLİYET)Bugün devriye gezmekte olan Güm» rük Muhafaza motörü,içerisinde mürettebatı bulunmıyan bir Yunan motorunu yakalamıştır.Yakalanan motorun içinde 24 koyu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.09.1954
  • Genç bir polis,barda çalışan dostunu tabanca ile öldürdü Cinayet Floryadaki Kalender Gazinosunda kıskançlık yüzünden çıkan bir münakaşa neticesinde işlendi Dün gece Floryada bir cinayet* işlenmiş,bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.09.1954
  • Fransa-Almanya ile işbirliğini kabul elli Eden ile Mendes France arasındaki müzakereler müsbet netice verdi Paris 16 AP)İngiltere Hariciye Vekili Eden ile Fransfe Başvekili Pierre Mendes France bu gec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.09.1954
  • Kıbrıs Türk heyeti dün uçakla ingiltere'ye gitti Hey'et Reisi «Türklere,Rumlarla eşit haklar tanınmazsa hazırlanacak anayasayı desteklemiyeceğiz» dedi B» müddetten beri şehrimizde •Jwunan Faiz Kaymak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.09.1954
  • Doğan Şahin Manş'ı geçmeden geri geldi Bir müddettenberi Manş'ı geçmek üzere Fransada bulunan Üniversiteli uzun mesafe yüzücüsü Doğan Şahin dün gece saat 21.30 da S.A.Suçağiyle şehrimize dönmüştürrDev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.09.1954
  • Celâl Bayar dün Ankara'ya gitti *eisicumhur Celâl Bayar,refakatinde MiUÎ Müdafaa VekiU Eta\u ^*enderesf Başyaver Kurmay bay Refik Tulgu olduğu halde akşam 20.05 de eksprese bağanan hususî vagon Ue Ank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.09.1954
  • Resimle şantaj yapan yahudinin duruşmasına dün başlandı Tavan arasında açık saçık resimler çekerek para sızdıran Yuda dünkü duruşmada tevil yoluna saptı Çektiği birtakun resimlerle zen-didi ile kendis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.09.1954
  • Üçlü Pakl görüşmeleri Askeri müzakerelerin programı tesbit edildi Atina,16 TÜRKTEL)Üçlü Balkan Paktına müteallik askeri meseleleri gözden geçirmek üzere Türk,Yunan ve Yugoslav Erkânı Harbiyei Umumiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.09.1954
  • General Ridgway tekaüde sevkediliyor Washington,16 TÜRKTEL)İyi haber alan mahfillerden öğrenildiğine göre,yüksek rütbeli Amerikan asker!şefleri arasında yeniden bir.vazife taksimi yapılacaktır.Bu cüml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.09.1954
  • Belediye ve muhtar seçimleri Mahalli seçimlerin 7 Kasımda yapılmasına karar verildi Ankara,16 MİLLİYET)Hükümet Belediye,Vilâyet Meclisleri ve muhtar seçimlerinin üçünü birden 7 kasımda yapmağa karar v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.09.1954
  • m iki gündenberi Şâle köşkünde toplanmakta olan Dünya Mültecileri kongresinde bir de resim sergisi açılmıştır.Sergide mültecilerin hayatlarına ait fecaat tabloları bulunmaktadır.Mülteciler Sergisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 17.09.1954
  • r HİCRİ Cuma 17 Eylül 1954 RUMÎ 1374 19 1379 4 Eylül VAKJT VASATI EZANI Güne» 5.42 11.26 OJle 12.08 5.52 İkindi 153» 922 Akfam 18.16 12.00 T«Uı 1950 1.32 fensUc 4.01 9.44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1954
  • MALÎ BAHİSLER INĞİTfFRFNiN DOLAR BORCU SAHfSLER [FRENİN DOLAR E Tanınmış Malî Yazarlardan Paul Barceau tarafından kaleme alınan bu makalede tngilterenin Milletlerarası para fonuna olan 112 milyon dola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1954
  • Ankarada bir gün içinde 4 taşıt kazası oldu Ankara,16 ANKA)BugÖ şehrimizde dört taşıt kazası ol muştur.Bunlardan biri Dörtyol'a" olmuş ve frenleri tutmayan bir ar* ba bir kamyona çarpmıştır.İkincisi,D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1954
  • Hastahaneye giderken ayağı kırılan kadın Hasköy'de Kızılminare sokağında 45 nuumarada oturan 45 yaşında Hasibe Bal adında hasta bir kadın,tedavi edilmek üzere Guraba Hastahanesine giderken,ayağı kayar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1954
  • Rahmi Duman aleyhinde açılan dâvanın duruşması Sinir hastalıkları mütehassısı Dr.Rahmi Dumana ait klinikte ölen Harika Canbakan adında üniversiteli bir kızın anne ve kardeşleri,bir müddet evvel adlî m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1954
  • Girdiği evi yakmak isteyen hırsız aranıyor Girdiği evi yakmak isteyen bir hırsız zabıtaca aranmaktadır.Balatta Ayan caddesinde 57 numarada oturan Cevdet Tüzün adında 65 yaşında bir emekli öğretmen,bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1954
  • San'at Tenkitçilerinin dünkü tetkik gezileri Çalışmaları sona eren Beynelmilel san'at tenkitçileri kongresi delegeleri,dün Rüstempaşa ile Kariye camilerini ziyaret ve Eyüpteki tarihî yerleri tetkik et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1954
  • Kendini ağaca asarak intihar etti Paşabahçede Gümüşsüyü mevkiinde 72 numarada oturan Hasan Erikli adında birisi,evvelki gece saat 22 sıralarında,kardeşinin çocuğuna ait salıncak ipi ile,İzzet Genç adı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1954
  • Kreasyonlardan müteşekkil bir sergi açılıyor Ankara,16 AA.Haber aldığımıza göre,Sibel Çetin'in kreasyonlarından müteşekkil bir sergi 19 eylül pazar günü saat 15 de,Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi küçü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1954
  • Bir sarhoş köprüden düşüp öldü İzmir,16 ANKA)Bergama kazasında oturan Mehmet Efe adındaki 32 yaşlarında bir şahıs,bugün fazla içkili olarak bağına giderken,yol üzerindeki bir köprüden muvazenesini kay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1954
  • Çöplüce Köyü muhtar seçimini D.P.kazandı Çatalca,16 ANKA)Çöplüce köyünde pazar günü yapılan muhtar seçiminin neticesi alınmış vfl muhtarlığa D.P.aday listesinden Mustafa Özcan seçilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1954
  • Motorlu tren bir adamı parçaladı Ankara,16 ANKA)Bugü Şehrimizde fed bir tren kazan ol muştur.Şehrimize gelmekte ola motorlu tren Esenkent ile,Sincan köyü arasında Agop Balaban adın daki bir şahsa çarp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1954
  • Bir köy delikanlısı pusu kurularak öldürüldü İzmir,16 ANKA)Tire kazasının Yenioba köyünde iki delikan* linin aynı kıza gönül vermesi yü' zünden kanlı bir hâdise cereyan et' miş ve rakiplerden biri tab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1954
  • Bir eroin satıcısı 8 sene 4 aya mahkûm oldu Eroin satmaktan sanık Mehmet Şersöz'ün duruşmasına dün şehrimiz 4 üncü Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilmiştir.Sanığın suçu sabit görülmüş ve 8 sene 4 ay ağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1954
  • Beyoğlunda 15 muhabbet tellâlı yakalandı Ahlâk Zabıtası memurları,evvelki gece Beyoğlunda,15 muhabbet tellâlını,kadm satmak için sokaklarda müşteri ararken yakalamışlardır.Ayrıca Beyoğlundaki barlarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1954
  • İnşaattan demir çalan üç hırsız yakalandı Rafet Çılgın,Ali Aydın,ve Eşkıya Mehmet namile maruf Mehmet Demir adında üç kişi,Galatada bir inşaattan demir çalarken suçüstü yakalanmışlardır.Tahkikat sonun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1954
  • Kömür işine Fethi Çelikbaş elkoydu Vekil yarın Etibank ve ilgili temsilcileri topluyor Zonguldak kömür istihsalinin,istihlâk bölgelerindeki ihtiyaca cevap vermediğini nazarı dikkate alan ilgililer,ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1954
  • Türkiyenin Kıbrıs siyaseti Londrada iyi karşılandı s Başvekil Adnan Menderes'in Kıbrıs hakkındaki son beyanatını tahlil eden London Pres Service'in diplomatik muharriri «Türkler,şayet İngiltere adayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1954
  • HALKIN SESİ Beylerbeylilerin bir şikâyeti Adresi bizde mahfuz bir okuyucumuz yazıyor:Beylerbeyi,İstanbulun sevimli bir köşesi hattâ nezih bir muhitidir.Bir zamanlar temizliği ve beledî nizamlara riaye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1954
  • Belediyeye bağlı sağlık müesseselerinde terfiler Belediyeye bağlı hastahane,dispanser ve sağlık merkezlerinde vazifelilerden bir kısmı terfi ettirilmiştir.Birer üst dereceye yükseltilen doktor,hemşire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1954
  • Mülteciler Kongresi bugün sona eriyor lif memleket delegeleri soz »nuştular Dünkü toplantıda muhtel alarak kc Avrupa Göçmen ve Mülteci Meselelerini İnceleme Birliği dördüncü kongresinin çalışmalarına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1954
  • İngiliz Havacılık Sergisi İngiliz Uçak İmalcileri Cemiyetinin Farnborough'da tertip ettiği yıllık hava gösterisi 12 eylül pazar günü sona ermiştir.Pazar günü gösteriye serginin ilk açıldığı 1932 yılın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1954
  • Muallimlerin Şile ve Marmara gezileri Türkiye Muallimler Birliği Turizm Bürosunun tertiplediği etüd gezileri,öğretmenlerin gösterdikleri rağbet ve birliğe yapılan müracaatlar üzerine iki hafta müddetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1954
  • Seyrüsefer işinde yeni tedbirler Halk otobüsleri durak harici yolcu alamıyacaklar Emniyet 6 ncı Şube Müdürlüğü,vasıtaların yollarda gelişigüzel durmalarını önlemek için yeni tedbirler almıştır.Bu maks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1954
  • KISA HABERLER ir istanbul Konservatuarı Türk Musikisi icra Heyeti Başkanlığına,sanatkâr Münir Nurettin Selçuk getirilmiştir.Bu münasebetle yapılan mukavele dün ilgililerce imza edilmiştirir Ord.Prof.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1954
  • POLİSTE it Yeşilköy Meydan Müdürlüğü Malzeme Deposu memuru,polise müracaat ederek,depoya giren meçhul bir hırsız tarafından bazı eşyanın çalındığını ve bir kısmının götürülmeyip binanın yanına bırakıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1954
  • Bazı tıbbî nebat ihraç edilecek Ankara,16 TÜRKTEL)Bir Alman firması,dijitalin imalinde kullanılan ve memleketimizde bol miktarda bulunan «Digitalis Purpurea» adındaki nebatı,daimî surette satın almak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1954
  • Ulvi Yenal Almanyaya gitti Denizcilik Bankası Genel Müdür Muavini Ulvi Yenal beraberinde Şilepçilik IşletmesiMüdür Muavini olduğu halde dün Almanya'ya hareket etmiştir.Ulvi Yenal Almanya'dan Amerika'y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1954
  • Unkapanı Köprüsünün asfaltlanması devam ediyor Belediye Fen İşleri Müdürlüğünce Unkapanı Köprüsünün asfaltlanma ameliyesine devam edilmektedir.Halen köprünün dörtte üçü tamamlanmıştır.Geri kalan kısmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1954
  • 6 çöp kamyonu ve 1 arazöz alındı Belediyenin Temizlik İşleri vasıtalarını arttırmak için aldığı kararlar tatbik mevkiine konmakta-dır.Bu meyanda Temizlik İşleri Müdürlüğü için dün 200 bin liraya 6 çöp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1954
  • Denizcilik Bankasında ikramiye verilmiyor Denizcilik Bankası İdare Meclisi,Banka camiasmda vazife gören memur ve işçilere barem dahili memurlara verilmiş bulunan Eylül ikramiyeleri gibi ikramiye veril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1954
  • Hastahaneye kaldırılırken yolda öldü Uzunçarşı caddesinde 111 numarada kunduracılık yapan Şakir Bal adında 40 yaşlarında biri,vitrinin üzerinde temizlik yaparken ayağı kayarak düşmüş ve ağır surette y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1954
  • Yeniden tanzim edilecek hava meydanlarımız Ankara,16 TÜRKPRES)Memleketimizin muhtelif yerlerinde mevcut hava meydanlarına ilâveten bazı yerlerde yeniden hava meydanlarının inşası kararlaştırılmıştır.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1954
  • Bir Türkkuşu filosu uçuşlar yapacak Ankara,16 A.A.Üç uçaklı bir Türkkuşu filosu,beyannameler atmak ve Türk Hava Kurumuna bağışta bulunan halkı uçurmak için bu sabah Kastamonu ve Çorum bölgelerine hare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1954
  • C.H.P.ocak kongreleri devam ediyor C.H.P.Ocak kongreleri devam etmektedir.Bugün saat 16 da Büyükdere,saat 20 de Defterdar,saat 20,30 da Samatya ocak kongreleri yapılacaktır.Şehrimizde bulunan C.H.P.Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1954
  • Balık bolluğundan istifade edilmesi tavsiye olunuyor Son iki hafta içinde Balıkhaneye 445.000 çift Palamut ve 40 ton da muhtelif balık gelmiştir.Bu balıklar 523.000 lira kjymetindedir.Palamutların 30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1954
  • Ehliyet ve Plâkalar değiştiriliyor 22 Eylülde 6084 sayılı Karayolları Trafik Kanunu mer'iyete girecektir.Bu tarihten sonra vasıta kullanma ehliyetnamesi ve plâka,sadece İl Trafik Şubesinden verilecekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1954
  • Belediyede tayinler Belediye dairelerinde tayinlere devam edilmektedir.Bu cümleden olarak Fen İşleri tetkik Şubesi Şefi Faruk Tırnakçı,Fen Müdür Muavinliğine1,Yollar ve Mecralar eski şefi Nail Yandaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1954
  • Yakalanan kaçak eşyalar Ankara,16 AA.Gümrük Muhafaza birlikleriyle istihbarat teşkilâtı tarafından 1.9.954 den 15.9.954 tarihine kadar İstanbul bölgesinde 1 olayda 1190,Hatay bölgesinde 3 olayda 41.34
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1954
  • Sağır,Dilsiz ve Körler biçkidikiş yurdu açıldı Ankara,16 AA.Türkiye Sağır,Dilsiz ve Körler Tesanüt Cemiyetinin Ankara şubesince,şehrimizde bir biçki ve dikiş yurdu açılmıştır.Tercihan sağır ve dilsiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1954
  • Karakolda dostuna bıçak çekmek istedi Fatihte Hobyar mahallesinde Güzel Sebzeci sokağında oturan Hilmi Aytaç adında biri,bir müddet evvel kendisini terkeden ve evvelki akşam tekrar dönen metresini eve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1954
  • Türklüğe ve Kanunlara hakaret eden Yunanlı Kurtuluşta,Açık Yol sokağında 10/4 sayılı evde oturan ve Yunan tebaah olduğu bildirilen Elefteri adında bir kadın,Türklüğü ve Kanunları tahkir etmek suçundan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1954
  • Meteoroloji istasyonları takviye ediliyor Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü,taşra meteoroloji istasyonlarının yeni memurlarla takviye edilmesine karar vererek bir imtihan açmıştır.18 ekimde yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.09.1954
  • Limandan dün yapılan ihracat İstanbul limanından yabancı memleketlere dün yapılan ihracatın miktarı 772.828 liradir.İhraç edilen mallar arasında bilhassa bağırsak vardır.Almanya ve Agurtoya bağırsak»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 17.09.1954
  • j İktisadî ve Ticarî İ Bahisler Yeni çimento fabrikalarından 5 ikincisinin temeli dün Afyon'da I i atıldı.Bu fabrika senede 85.000 ton çimento yapacak ve on milyon i i liraya mal olacaktır.Kapasitesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.09.1954
  • Bir kadın aniden milyoner oldu Galveston,16 AP)62 yaşında,kır saçlı bir kadın dün,dünyanın en zengin kadınlarından biri ol muş ye Moody müesseseleri kendisi* miras kalmıştır.Dün 89 yaşın-W.L.Moody Jr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.09.1954
  • Bir otakar tren çarpışmasında 10 kişi öldü Yeni Delhi,16 AA.Yeni **ni Delhi'nin 80 kilometre kuzende demir yolu geçidinde bir tren Curadan geçmekte bulunan bir oto-çarpmış ve otokarı parçala kıstır.Ot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.09.1954
  • Konya As.Sat.Al.Ko.Bask.lığından A As.İhtiyaç için aşağıda yazılı arpa ve yulaf Konya'da veya ^apazarı Çaycuma istasyonlarında müteahhit depolarında teslim şar-yk kapalı zarf usûlü Ue satın alınacktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.09.1954
  • İtalyan polisi yeni bir kazanova peşinde Mesina,16 AA.Polis devriyeleri,şiddetli bir donjuancılığa tutulmuş esrarengiz bir şahsı yakalamak üzere Mesina şehrinin bütün mahallelerinde dolaşmaktadır.Bu y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.09.1954
  • Sabıka rekoru kıran ihtiyar Kingston İngiltere)16 AP)Soa.6 İngiliz hükümdarının saltanat devirlerinde 44 yıl müddetle çeşitli suçlardan hapis yatan 80 lik bir sabıkalı,Arthur Pevett dün hırsızlık suçu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.09.1954
  • Mürettebatsız kaçakçı motoru [Baştarafı 1 incide] birlikte Gümrük Muhafaza Kısım Şefliğine teslim edilmiştir.Bu Yunan mojtörü mürettebatının devriyeyi daha evvelden göre» rek yakalanmamak için kendile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.09.1954
  • General Ridgway tekaüde sevkedildi [Baştarafı 1 incide] idrak edecek olan Amerikan Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi General Ridway tekaüde sevkedilecek,onun yerine Atlantik Qrduları Başkumandanı General
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.09.1954
  • Monako prensliği toprakları genişliyor Monte Karlo,16 AA.Monako Prensliği topraklarının genişletilmesi için hazırlanan bir tasarı hakkında dün Monako vekillerinden M.Pierre ve M.Arthur Grvetto tarafın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.09.1954
  • Marciano Ezzard Charles maçı tehir edildi New-York,16 AP)Dünya Ağır siklet boks şampiyonu Rocky Marciano ile rakibi Ezzard Charles arasındaki maç yağmur sebebiyle ikinci defa tehir edilmiş ve cuma gec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.09.1954
  • Milliyetçi uçaklar bombardımana devam ediyor Son bombardımanlar Kızıl Çin'e ait Amoy adasında büyük tahribat yaptı Taipeh,Formoza,16 AP)Milliyetçi Çin savunma bakanlığından bildirildiğine göre,Milliye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.09.1954
  • Ava Gardner,Rio halkından şikâyetçi New-York,16 AP)Aktris Ava Gardner dün gece uçakla Brezilya'dan Amerika'ya dönmüş ve hava alanında gazetecilere ömründe bir daha Brezilya'ya gitmiyeceğini,orada «kas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.09.1954
  • İhtiyarlık 24 yaşından itibaren başlıyormuş New-York,16 AP)Yeni psikolojik tetkikler insanların çoğunda ihtiyarlığın 24 yaşından itibaren başladığını ortaya koymuştur.Amerika psikoloji cemiyetinin sen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.09.1954
  • Güneşten çok parlak bir yıldız bulundu Mount Palomar,16 USIS)Ca-*tfomia'da palomar rasathanesinde *5 santimetrelik gayet kudretli te-Jeaköptan faydalanmak suretiyle peşten takriben 100.000.000 kere Wı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.09.1954
  • Marilyn Monroe'niıt etekleri havalandı New York 16 AP)Vücut güzelliğe ile meşhur aktris Marilyn Monroe,bugün yer altı tren şebekesinin bir hava menfezinin ızkarasına basmış ve alttan gelen hava ^eyanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.09.1954
  • frınir-Yıırt içi Satmaima Komisyonu Bşk lığından X^.Kışla ^Çdc eksiltme İle kışla onarımı yaptırılacaktır.Keşif tutarı 2 w^83 lira 17 kuruş olup geçici teminatı 1874 liradır.Eksiltmesi 29/Eylûl/1954 g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.09.1954
  • Fransa Almanya ile işbirliğini kabul etti [Baştarafı 1 incide] miş fakat bu işbirliğini gerçekleştirecek yollar üzerinde mutabakata vardıklarını söylememişlerdir.2 gün,süren müzakereler neticesinde ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.09.1954
  • üçlü Pakt görüşmeleri [Baştarafı 1 incide] Türk ve Yugoslav Askerî Heyetlerinin Reisleriyle azaları,Atina'ya pazartesi günü öğleden sonra vasıl olacaklardır.Pazartesi günü başlıyacak olan konferansın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.09.1954
  • Yeni bir maden kanunu hazırlanıyor Ankara,16 MİLLİYET)Son zamanlarda maden işlerindeki müracaatların çoğalması ve bu sahadaki faaliyetin artması dolayısiyle İşletmeler Vekâletince Maden Umum Müdürlüğü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.09.1954
  • Pamuk istişare kongresi toplandı İzmir,16 MİLLİYET)Üçüncü Pamuk İstişare Kongresi bu sabah İhracatçı Birlikleri salonunda toplanarak çalışmalara başlamıştır.Toplantıda Ziraat Vekili,Ziraî Donatım ve O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.09.1954
  • Senenin en büyük orman yangını Antalyanın Kavak ve Gelincik mıntakalarmdaki ormanlar yanıyor Antalya 16 Milliyet)Şehrimizin Çakırlar orman bölgesine bağlı bulunan Kavak ve Gelincik mmtakalarında senen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.09.1954
  • Kansere karşı yeni bir antibiyotik New York 16 AA.New York doktorları tarafından Amerika Kimya Cemiyetine dün yapılan bir tebliğde,kanser mütehassıslarının puromycine adındaki yeni bir antibiyotik'i i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.09.1954
  • İran'da yakalanan kızıl casusların sayısı artıyor Şimdiye kadar 500 e yakın subay ve emniyet mensubu tevkif edildi Casuslar arasında mühim şahıslar var.Tahran,16 AP)Ordu ve Millî Emniyet saflarında So
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.09.1954
  • Amerikada seçim mücadelesi şiddetleniyor Stevenson,iktidara şiddetle hücum ederek hükümetin dış itibarını kaybettiğini söyledi Cincinati,16 AP)Demokrat Partinin 1952 seçimlerinde Cumhurreisliğine aday
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.09.1954
  • Bir Rus kendini Eyfel kulesinden attı Paris,16 AA.Alexandre Borodkine adında ve 35 yaşlarında bir Rus dün akşam kendisini cEyfel» kulesinin birinci katından atarak intihar etmiş ve derhal ölmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.09.1954
  • Dörde inen beşizler Montreal,16 AP)Kanadalı beşizler olarak tanılan Dionne hemşirelerden sağ kalan 4 ü yeni meslekî tahsillere girişmişlerdir.Cecile ve Yvonne dün St.Laurent'de kâin Notre Dame hastaha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.09.1954
  • Amerika incire konan gümrükleri arttırıyor Washington,16 AP)Birleşik Amerika gümrük tarifeleri komisyonu,kuru incir üzerine konmuş olan gümrük resminin halen değiştirilmemesi hakkında aldığı kara rai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.09.1954
  • Yeni bîr muayene âleti keşfedildi Denver,16 A.A.Colorado Üniversitesi tıp fakültesinde,hastaların muayenesinde kullanılmak üzere yeni bir âlet hazırlanmaktadır.Bunu bulan doktor Douglas Howry âletin b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.09.1954
  • Resimle şantaj yapan yahudinin duruşmasına dün başlandı [Baştarafı 1 incide] Fotoğrafçı Yuda son olarak aynı usulle Avni Ermiş admda evli bir tacirin birkaç poz resmini çekmiş,sonra da kendisine şanta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.09.1954
  • Doğan Şahin Manş'ı geçmeden geri geldi [Baştarafı 1 incide] Yeşilköy Hava Alanında Türkiye Millî Talebe Federasyonu Spor Komisyonu üyeleri tarafından kar» şılanan Doğan Şahin,kendisiyle görüşen bir ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.09.1954
  • Kıbrıs Türk heyeti dün uçakla ingiltere'ye gitti [Baştarafı 1 incide] ruyacak esas hükümlerin anayasaya ithal edilmesi ve Türklerin askıda kalan cemaat işlerinin halledilmesi şartiyle İngiliz Hükümeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.09.1954
  • Afyonda yeni bir çimento fabrikasının iemeli atıldı [Baştarafı 1 incide] da işletmeye açılması merasiminde bulunacğktır.Başvekilin ziyareti münasebetiyle,hava alanından şehre giden yollarda 20 den faz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.09.1954
  • Genç bir polis barda çalışan dostunu tabanca ile öldürdü [Baştarafı 1 incide] di Ziya,zamanla genç kadına karşı sevgi duymağa başlamış ve onunla samiyetini arttırmaya çalışmıştır.Bu maksatla Fatmayı m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.09.1954
  • İngiltere'de çocuk yüzlü katil cinayetlerine devam ediyor Kuvvetlerine mensup olduğu k öldüren bir caniyi arıyor İngiliz polisi Amerikan Hava sanılan ve genç kızları boğara)Ruislip İngiltere)16 AP)21
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.09.1954
  • SERGİ Foto muhabiri Hilmi Şahenk son yıllarda memleketimizdeki ziraî kalkınmayı belirtmek maksadiyle Amerikan Haberler Bürosu galerisinde fotoğraflardan mürekkep bir sergi açmıştır.Kuvvetli bir fotoğr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 17.09.1954
  • îoksör-Heinz Neuhaus' un yeni zaferi Avrupa hafif sıklet boks şampiyonu Heinz Neuhaus Dartmund'da yaptığı karşılaşmada Amerikalı Dan Bucceroni'yi on rauntta sayı hesabile yenmiştir.Maçı 16 bin meraklı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.09.1954
  • Puronan faydasını elle tutular şekilde görürsünüz.Kremli Puro köpüğü cildinize bambaşka bir teravet ve zindelik verir.sizi daha güzel yapzr.BOL KÖPÜKLÜ NEFİS KOKULU PURO Tuvalet Sabunlan 100 da 100 ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.09.1954
  • Denizcilik Bankası T.A.0.Malzeme Müdürlüğünden Bankamızın ihtiyacı için 71 kalemde cem'an 177150 metre çeşitli kablo teklif alma suretiyle satın alınacaktır.Tekliflerin tetkikine 18.10.1954 tarihinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.09.1954
  • 1 Asker!ihtiyaç için aşağıda birlik adı,miktarı,muhammen fiat,muvakkat teminat ile ihale gün ve saati yazdı iki kalem kuru fasulye kapalı zarf usulü ile satm alınacaktır.2 İhalesi belirtilen gün ve tl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.09.1954
  • BEŞİKTAŞ BUGÜN İSRAİL'E GİDİYOR SİYAH-BEYAZMARIH SEYAHATİM A.İHSAN ve KÂMİL İŞTİRAK ETMİYOR Üç maç yapmak üzere bugün İsraile hareket edecek olan 1954 profesyonel lig şampiyonu Beşiktaş takımı.Resimde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.09.1954
  • F.Bahçe Klübü Sacit Seldüz'e ceza verecek Geçen cumartesi gecesi yapılan basketbol maçmda G.Saray'a karşı Modaspor takımında kulübünden müsaade almadan oymyan Sacit Seldüz'e F.Bahçe tarafından ceza ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.09.1954
  • Ankara lig maçları gelecek hafta başlıyor Ankara,16 AA.1954 1955 yılı Ankara futbol şampiyonası müsabakalarına 25 eylül cumartesi günü merasimle başlanacaktır.Açılış programı şu şekilde tesbit edilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.09.1954
  • Kısa Spor Haberleri BOKS:Yunanistan ile Mısır arasındaki milli boks karşılaşması 17 eylül perşembe günü yapılacaktır.Fransız boksörü Cohen,sinek siklet dünya şampiyonluğu için 19 eylülde Sonkitra ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.09.1954
  • Federasyon kupası eskrim müsabakaları Ankara,16 A.A.17,18,19,eylül tarihlerinde Izmirde yapılacak olan Federasyon Kupası eskrim müsabakalarında Ankara bölgesini Nefi Güven,Nihat Ateşöz,Olcay Yelkin,Or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.09.1954
  • Ankara bölgesinin kulüplere yapacağı yardım Ankara,16 AA)Beden Terbiyesi Bölge Başkanlığı,muhtelif branşlarda faaliyette bulunan kulüplere her yıl yapılması mutad olan nakdî yardımın bu seneki tevziin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.09.1954
  • Su topu lig maçlarında G.Saray D.Y.İhtisas karşılaşıyor Su Sporları Ajanlığının tertip ettiği su topu lig maçlarına bugün Lido'da devam edilecektir.Modaspor ile oynanma icap eden Fenerbahçe,su topu li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.09.1954
  • Atatürk Kupası boks maçları Cumhuriyet Bayramında Ankara' da Ankara istanbul boks karmaları arasında «Atatürk Kupası» namı altmda bir turnuva tertip edilmiştir.Müsabakalar on sıklet üzerinden yapılaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.09.1954
  • Fatih İkinci Mıntaka Tapu Sicil Muhafızlığından Eski Beyazıt Ağa Hallaç sokak eski yeni 1 kapı sayılı gayrimenkulun üzerinde Dersaadet icra Memuriyetinin 2 mart 331 tarih ve 2/32 K.ve 36 sayılı yazdar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.09.1954
  • Sahip V» Başmuharriri:A.N.KARACAN Yazı islerini Ailen tdare «dm Mahiri Müdür:Tartan AYTUL Banldt»ı rat:MİLLİYET MATBAA» aaaaaMaaaataaa^aaawMaaajtfja-aa-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.09.1954
  • Macabi Pariste berabere kaldı Paris,16 AA.Paris'in «Racing Club» ü ile Tel-Aviv'in «Maccabi» takımı arasında dün akşam yapılan maç 1-1 berabere neticelenmiştir.Birinci haftayımda vaziyet 0-0 idi.İsrai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.09.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ İLÂNLARI Duralit,20 Kalem Kereste,Yazı Makinesi Alınacak,Ser,Okul ve Sıhhî Tesisat Onarımı Yaptırılacaktır.1 Köprülerin ihtiyacı olan 1800 metre kare Duralit 8640 lira tahmin bedel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.09.1954
  • R A D Y 0 İSTANBUL 12.27 Açıllg ve program 12.30 Şarkılar PL)13.00 Türküler PL)13.15 Şarkılar 13.45 Haberler 14.00 Caz müziği Pl.14.15 Küçük orkestra idare eden:Orhan Borar 14.40 Film müziği Pl.15.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.09.1954
  • orsa ISTANBUL BORSASI 16/9/1954 FIATLARI 1 Sterlin 784.00-784.00 100 Dolar 280.30-280.30 100 Liret 44.80-44.80 100 Isvtere Frangı 64.03-64.03 100 Florin 3.68.40-73.68.40 100 Drahmi 9.334-9.334 100 Çek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.09.1954
  • Kastamonu Belediyesinden 20 lira kadrolu Belediyemiz Fen Dairesi Kalfalıfa açılmıştır,isteklilerin evrakı müsbiteleriyle müracaatları ilân olunur.12759)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.09.1954
  • Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul Bölge Müdürlüğünden 1 Maltepe portatif çelik hangarlar sahasında inşa edilecek olan 8713.lira 32 kuruş keşif bedelli çalışma binası kapalı zarf usûlüyl* birim fiat bed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.09.1954
  • Erzurum Vilâyeti Daimî Komisyon Başkanlığından 1 Erzincan kapısı çarf ısında özel idareye ait Büyük sinema binası müştemilâtı üç sene müddetle kiraya verilmek üzere açık arttır» maya çıkarılmıştır.2 S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.09.1954
  • Konya As.Sat.Al.Ko.Bşk lığından a)As.ihtiyaç için Konya,Samsun,Amasyada teslim şartiyle 800)ton yulaf kapalı zarf usulü ile satm almacaktur.Muhammen fiatı beher kilosu 26)kuruş,geçici teminatı 11650)l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.09.1954
  • Bolu As.Sa.Al.Kom.Bşk.lığından 1 Askerî ihtiyaç için 150000 Kg.arpa satın alınacaktır.2 Muhammen bedeli 51000 Lr.olup geçici teminatı 3825 Lr.dır.3 İhalesi 29 eylül 1954 çarşamba günü saat 16.00 da Tu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.09.1954
  • Sivas Bölge As.Sat.Al.Kom.Bşk.lığından:Askerî İhtiyaç için Sivas teslimi 720 ton buğday kırdırılacaktır.Kepek ciheti askeriyeye İade edildiği takdirde tahmin bedeli 27000 Ura olup muvakkat teminatı 20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.09.1954
  • AÇIK EKSİLTME İLÂNI Kandilli Kız Lisesi Müdürlüğünden 1 Kandilli Kız Lisesi çeşitli onarım işi.Keşif bedeli İO.OOO)lira 00)kuruştur.Eksiltme 24/9/954 tarihinde cuma günü saat 15 de Beyoğlu'nda Okullar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.09.1954
  • ABONE ŞARTLARI tb Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Uç aylık 12 00 Bir aylık 4 SO Ecnebi memleketlere iki mislidir İLAN ŞARTLARİ 2 ve 3 öncü sayfa tant 4 T.L.4 üncü sayfa sant 2.50 T.L ilânlardan mesuliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.09.1954
  • Sîablize Malzemesi Nakli İşi Konya Karayolları 3 Bölge Müdürlüğünden 1 işletmeye konulan iş:Konya Ereğli yolunun 6-f-000—42+000 kilometreleri arasında yapılacak stablize malzemesi nakli ve istifi işi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.09.1954
  • İNŞAAT İLANI Sümerbank Genel Müdürlüğünden 1 izmit Selüloz Sanayii Müessesesi Müdüriyet binası tevsii ve 1&boartuvar binası inşaatı görülen lüzum üzerine ikinci defa birim fiat esasiyle ve kapalı zarf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.09.1954
  • «Barbaros» Kupası kürek yarışları bu hafta yapılıyor Mevsimin son kürek seçme müsabakası olan «Barbaros» Kupası yazışları 19 eylül pazar günü Beykoz'da yapılacaktır.Bölge Birincilikleri ise 3 ekimde b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.09.1954
  • İranlı basketbolcular şehrimize geliyor Bu mevsim yaptıkları basketbol organizasyonlariyle,sporseverlerin sevgisini kazanan Kadıköyspor Kulübü,İran'ın Taç basketbol takımını da şehrimize davet etmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.09.1954
  • Ankaralı yelkenciler İzmir'e gitti Ankara,16 AA.18 19 eylül günlerinde izmir'de yapılacak olan Türkiye şarpi birinciliklerine katılmak üzere,idareci Muhittin Arsan'ın başkanlığında,Turgut,Akal,Osman B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4