Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 15.09.1954
  • Yeni tesislerinde mükemmel bir halk gazetesi seklinde çıkmaya hazırlanıyor MİLLİYET 4 renkli ilavelerle 8,10,12,intişar edecektir 16,24,32 MİLLİYET,önümüzdeki günlerde mükemmel ve zengin bir halk gaze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.09.1954
  • Vf&c Avrupalı mülteciler şehrimizde de Devlet Vekili Osman Kapanî'nin bir konuşmasiyle çalışmalarına başhyacaktır.Kongrede,Bulgaristan-3an şehrimize göç eden mültecilerin durumu da görüşülecektir.Kong
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.09.1954
  • İl Assubaylara ait talimatname değiştirildi l^hay olmak isteyen Assuo bayların imtihan şekli de tesbit edildi Ankara,14 MİLLİYET)Ve-pfer Heyeti yeni bir kararname lle assubay talimatnamesinin 6,17,e 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.09.1954
  • Belediye Müdürlerinin bir kısmı tekaüde sevkedildi I Fen İşleri Müdür Muavini ve Yollar Şubesi Müdürü vazi-felerinden uzaklaştırıldı.Fen İşleri Müdürü de istifa ettiJ Belediye çalışmalarını daha rasyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.09.1954
  • Yasemin,annesi Rita Hayworth ve kardeşi Rebec» üc birlikte Hitanın kızı,Ag* Han'dan r miras alabilmek Los Angeles,14 AP)Sinema artisti Rita Hayworth'un avukatının bildirdiğine göre,artistin kızı yakın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.09.1954
  • Türk gazetecileri Lyon'da Lyon 14 TURKTEL)Avrupa f^atine çıkmış olan ve Paris'ten u**ya gelen 35 Türk gazetecisi şe-I^e bugün buradaki Fransız Ga-^^eciler Cemiyeti tarafından bir te«jÜ kabul tertip ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.09.1954
  • PRENSES KİMİNLE EVLENE-CEK Son günlerde bütün İngiltere büyük bir dedikodu ile çalkanmaktadır.Dedikodunun mevzuu pek çok kere olduğu gibi Prenses Margaret'in aşkıdır.Margaret Ross diye adlandırılan gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.09.1954
  • Milli takım çalışıyor-Futbol Federasyonu dün bir tebliğ yayınlamıştır.Bu tebliğde söyle denilmektedir:5j—T eylül 1954 salı günü yapılan birinci milli takım antrenma-Mehmet Ali,Letter,Recep,Ali İhsan,[
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.09.1954
  • Yanaldılar rey avcılığına çıktı Birleşmiş Milletlerde rey toplamak için Yunanlılar faaliyeti arttırdı New York 14 ANKA)Cumartesi günü buraya gelen Yunanistan Hariciye Müsteşarı Kyrou,hafta tatili olma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.09.1954
  • Bir tren kazasında 20 kişi öldü Lizbon,14 AP)Lizbon'a gelmekte olan bir yolcu treni Portekizin cenubunda tam sür'atle giderken raylardan çıkmıştır.Üç vagonun parçalanması üe neticelenen kazada 20 kişi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.09.1954
  • Kayalıbay dâvasına tekrar başlanıyor Ömer İnönü Muzaffer Kayalıbay dâvasında yalan şahadette bulundukları iddiasile mahkemeye verilen Olga Kayalıbay ile altı arkadaşının 2 nci Ağır Ceza Mahkemesinde y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.09.1954
  • Adliye veznesini dolandıran üç kişi daha yakalandı Sahte senet tanzimiyle adliye veznesinden çekilen 75.060 liranın ancak 48.257 lirası bulundu Sahte makbuz ibraz etmek suretile Adliye veznesinden 75
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.09.1954
  • Bayar Pazartesi günü izmir'e gidiyor İzmir,14 MİLLİYET)Reisicumhur Celâl Bayarm Fuarı ziyaret maksadiyle pazartesi sabahı uçakla Ankaradan şehrimize geleecği bildirilmektedir.Bayar şehrimizde büyük bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.09.1954
  • Liselerin on bir yıla indirilmesi Talim ve Terbiye Heyetîtm meseleyi incelemek üzere toplanıyor Bir müddetten beri şehrimizde bulunan Maarif Vekili Celâl Yardımcı,dün liselerin 11 yıla indirilmesi hak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.09.1954
  • Harice tahsile giden öğrenciler I Döviz verilme yetkisi Maarif Vekiline bırakıldı Ankara,14 MİLLİYET)Şimdiye kadar Maarif Vekâletinin gördüğü lüzum üzerine ayırdığı kontenjan dahilinde hariçte okuyaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.09.1954
  • KÖYLERDE SAĞLIK İSTASYONLAR I KURULUYOR Kazalardaki Sağlık merkezleri motorlu vasıtalarla takviye edilerek anî vakalara zamanında müdahale edilecek Halkın bulaşıcı hastalıklara karşı korunması ve maha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.09.1954
  • ^ıtfaimu Bugün şehrimizde havanın bulutlu geçeceği,rüzgârların orta kuvvette eseceği,uçaklı* çın artacağı tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 15.09.1954
  • TECESSÜSLER Denizaltı televizyonu Deniz pervanelerinin yeni şekilde imâl edilmesi denizaltında faaliyette bulunan televizyon ahizeleri sayesinde muhtemelen mümkün olacaktır.Bu haber geçenlerde Londrad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1954
  • Dün iki hırsızlık hâdisesi oldu Büyükadada Güzeller sokağında 10 numarada oturan Davit Benbahar adında birinin evine giren meçhul bir hırsız,5000 lira çalarak kaçmıştır.Ayrıca,Şehremininde Ereğli maha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1954
  • i HİCRİ Çarşamba BUMt 1374 15 1379 11 Eylül 2 Mabat» MM 1954 Eylül VAKİT VASATI EZANİ Güneş 5.40 11.20 on* 12.09 5.49 ikindi 15.41 921 Akjam 18.19 12.00 Tatıı 19.54 1.32 baaftk 3.59 9.39
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1954
  • SEATO hakkında Sunday Times şunları yazıyor:«Güneydoğu Asya Paktı Manilla'da o kadar süratle ve o kadar az propaganda ile tamamlanmıştır ki,bu,küçümsemek ve hattâ diplomatik bir süs addetmek temayülü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1954
  • Dört yaşında bir kızın ırzına tecavüz etmek istedi Senirkent 14 TURKTEL)Ay* şe Armağan acunda dört yasında bir kız çocuğu,saçmı kestirmek üzere berber Ahmet Urper'e gefei mistir.Ahmet,Aysenin saçlarui
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1954
  • Ayrı yaşadığı karısını jiletle yaraladı Kasımpaşada oturan İlhan Yavuz adında birisi,Yeşildirekte Hocahan caddesinden geçerken,ayrı yaşadığı karısı Refika Yavuzla karşılaşmıştır.Refika'ya barışma tekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1954
  • YAPI ve KREDİ BANKASI Kuruluşundan Sermayesi 1.500.000 Lira Bir yıl sonra Memur m Şube sayısı 4 LVDUAT 10.400.000 Lira Kuruluşundan Sermayesi 4.000 000 Lira Beş yıl sonra ihtiyatları 432.000 Memur say
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1954
  • HALKIN SESİ Çöpçü derdi!Adresi bizde mahfuz bir oku» yucumuz yazıyor:«Aksara yd a Oyunbozan sokağında oturan bizler,temizlik mevzuunda çok sıkıntı çekmekteyiz.Zira çöp kamyonlarındaki vazifeliler,çöpl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1954
  • Dün limanımızdan yapılan ihracat Dün limanımızdan muhtelif memleketlere 315444 lira değerinde çeşitli mal ihraç edilmiştir.İhraç edilen mallar arasmda Amerika'ya 2786 lira değerinde 1119 kilo bağırsak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1954
  • Beş firmaya ceza zaptı tutuldu Suçlular bugün adliyeye teslim edilecekler İhtikârla mücadele mevzuundaki kontrollere devam edilmektedir.Bu meyanda dün de 5 firma hakkında cezaî zabıt tanzim olunmuştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1954
  • POLİSTE Taksim'de Zambak sokağında bir saz salonunda içki içen Mustafa Özgüler,Muhsin Ozyörük,Haldun Çınar ve Mehmet Çınar adında dört kişi içki tesiri ile garson Mehmet Demirağ'a hakaret etmiş ve mas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1954
  • KİSA HABERLER Kızılay istanbul Şubesi Başkanlığınca önümüzdeki cuma günü saat 13 de Teknik Üniversitede bir basın toplantısı tertip edilmiştir.Toplantıda Kızılayın faaliyet ve çalışmaları hakkında bas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1954
  • Üniversitede kayıtlara bugün başlanıyor istanbul Üniversitesinin muhtelif şube ve fakültelerinde kayıtlar bugün başlayacaktır.Mezuniyet ve sınıf geçme imtihanları da 1 ekim 1954 tarihinden itibaren ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1954
  • Amayı dolandıranlar yakayı ele verdiler ibrahim Yılmaz adında bir âmânın,1100 lirası beş gün evvel bir dolmuşta yankesicilik suretile çalınmıştı.Tahkikat sonunda paranın şebeke halinde çalışan beş kiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1954
  • Ahlâk Zabıtası teşkilâtının yeni faaliyeti Ahlâk zabıtası son günlerde faaliyetini arttırmıştır.Evvelki gece,üsmail Ceylân,Mahir Tekin,Abdullah Çakmak,Cahide Çakmak ve Muzaffer Özdoğan adında beş muha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1954
  • Sahte vekâletname sahibi hüküm giydi Tepebaşında oturan ve birbuçuk yıl evvel ölmüş bultınan Olimpiya Bozoğlu adında bir kadın namına çıkardığı sahte vekâletname ile Eminönü Birinci Sulh Hukuk Mahkeme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1954
  • Karısını başkasiyle dansederken gördüğünden,üzülüp intihara kalkıştı Taksimde Yenişehir mahallesinde Hacı İlbey sokağında 37 numarada oturan Mehmet Arif Askan adında birisi,evvelki gece bilinmeyen bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1954
  • Kadıköy Yakacık otobüsleri için tarife hazırlandı Kadıköy Yakacık arasında işleyen halk otobüsleri için hazırlanan tarife,tasdik edilmiş bulunmaktadır.Diğer taraftan bu hafta otobüs işletmek için yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1954
  • Belediye 6 çöp kamyona ve 1 arazöz alıyor Belediye,Temizlik işleri Müdürlüğü için 6 çöp kamyonu ve bir arazöz daha almaya karar vermiştir.Bu hususta 49400 lira tahsisat ayrılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1954
  • Ruslar Ege'den tütün alıyorlar izmir piyasasından şehrimiz Ticaret Odasma gelen haberlere göre,bir kaç günden beri İzmir tütün bölgelerinde tetkikler yapmakta olan Rus mubayaa heyetinin,külliyetli mik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1954
  • Sanat Tenkidçileri kongresi sona eriyor Bir müddettenberi şehrimizde çalışmalarına devam eden Milletlerarası Sanat Tenkidçileri kongresi bu gün sona ermektedir.Kongrenin dünkü toplantısında «Kübizm ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1954
  • Yugoslav askerî heyeti gitti Izmir ve Erzurum'daki Kilittaşı Key Stone)manevralarını takip etmek üzere bundan bir müddet evvel memleketimize gelen Tuğgeneral Petroviç Draguliub başkanlığındaki bir Alb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1954
  • Gangster taslağı Nazif muayeneye sevkedildi Muhtelif gasp ve soygunculuk suçlarının faili olan gangster taslağı Nazif Kubat'ın duruşmasına dün 2 nci Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilmiştir.Mahkeme,Naz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1954
  • Mülteci Meselelerini Tetkik Cemiyeti Kongresi Bugün Şâle Köşkünde toplanacak olan kongrenin delegeleri şehrimize geldiler Avrupa Mülteci Meselelerini Tetkik Cemiyetinin 4 üncü kongresi,bugün saat 10 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1954
  • Zeytinyağı,nebatî yağ ve sabun fiatları düşüyor İzmir'den bildirildiğine göre,Ege piyasasında zeytinyağı fiatlan devamlı olarak düşmektedir.Bununla alâkalı olarak nebatî yağ ve sabun fiatlarında da bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1954
  • Geneve Diş Tababeti Fakültesi Di ırk türü pel i yor İsviçrenin Ceneve Diş Tababeti Fakültesi Direktörü Prof.Dr.A.Helt,konferanslar vermek üzere şehrimize gelecektir.Prof.Türk Diş Tabibler Cemiyetinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1954
  • Tamir edilecek ilkokullar Belediye ilkokulların tamirine devam etmektedir.Bu defa Eminönü Cevrİkalfa Mimar Sinan,Sultanahmet,Beyazıt,Vezneciler,Süleymaniye,Mahmudpaşa ve Büyük Reşitpasa ilkokullarının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1954
  • Gençliğin Atatürk'e hitabı hazırlıkları Büyük Atatürk'ün gençliğe yap* mış olduğu tarihî hitabeye karşılık hazırlamak üzere «Gençliğin Atatürk'e Hitabını Hazırlama Komitesinin tertip ettiği müsabaka s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1954
  • Osman Kapani Teknik Üniversite'de meşgul oldu Şehrimizde bulunan Devlet Vekili Osman Kapani,beraberinde Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürü olduğu halde dün sabah Teknik Üniversiteyi ziyaret etmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1954
  • Milli Piyango bugün çekiliyor Millî Piyangonun 15 Eylül çekilişi bugün saat 13,30 da Ankara'da yapılacak,ikramiye kazanan numaralar bu gece saat 23 t» Ankara Radyosu ile yayınlanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1954
  • Antep fıstığı kontrol nizamnamesi değiştirildi Verilen malûmata göre Antep fıstığının ihracatım kontrol eden nizamnamede değişiklik yapılması kararlaştırılmıştır.Hazırlanan yeni nizamnameye nazaran nu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1954
  • Batı Almanya memleketimizden pamuk ve buğday alacak Batı Almanya'dan bir çok ithalâtçılar iktisat ve Ticaret Vekâletine müracaat ederek memleketimizden mal almak sitediklerini bildirmekte ve kendileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1954
  • Bir hacının ölümü şüpheli görüldü Dün sabah Guraba Hastahaneslnde ölen bir hacının ölümü şüpheli görülmüştür.Göynüklü olup bir kaç gün evvel son Hacı kafilesi ile şehrimize gelen ve akrabaları tarafın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1954
  • Topkapı dışındaki tecavüz hâdisesinin duruşması Bir müddet evvel Topkapı dışında bir tecavüz hâdisesi olmuş ve Cemile admda bir kadm,dört ki* şi tarafından zorla kaçırılarak kirletilmişti.İsmet Baysal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1954
  • Karaağaç Kurumlarının yeni soğukhava depoları istanbul Belediyesi Karaağaç Kurumları yeni tesisleri meyanında bulunan beyaz peynir,kaşar,yağ,krema,yoğurt,pastırma,sucuk,tuzlu balık,çiroz ve havyar gib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1954
  • Yüksek fiatla çinko satan tacir yakalandı Yeni Kâr Hadleri Kararnamesinin tatbikatıyla ilgili olarak,piyasadaki kontrollere aralıksız olarak devam edilmektedir.Dün yapılan kontrollar sırasında bir tac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1954
  • Plâkalar üzerinde tadilât yapılıyor Hazırlıklar bitince değişme işine başlanacak Emniyet 6 ncı Şube Müdürlüğü,taksi ve hususîlerin plâkalarında bir değişiklik yapmağa karar vermiştir.Hazırlanan yeni n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.09.1954
  • Casusluk Vak'aları:3 j Kılık değiştirerek gizli plânları çalan casus Bir casus bazan işini görebilmek için uzun uzun çalışmaya,bir sanatkâr gibi hareket etmeye ve gözünü budaktan sakınmamaya mecburdur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 15.09.1954
  • Bolu As.Sa.Al.Bşk.lığından Devrek garnizon birlikleri hayvanı ihtiyacı için 550 ton yulaf satın 2 alınacaktır.Muhammen bedeli 192500 Lr.olup geçişi teminatı 9937 Lr.50 Kr.tur.ihalesi 4 ekim 1954 pazar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.09.1954
  • istanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden ıcak eşyanın Muhammen Muhammen İlk Cinsi Miktarı Kilo «atı bedeli teminatı Lr.Ki-Lr.Kr.Lr,Ki.^ttda pik kalorifer ***amı.m 20,000 Kg.12 2400.00 180.00 1 İdaremize ait
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.09.1954
  • Assubaylara ait talimatname değiştirildi [Baştarafı 1 İncide] muameleler tamamlandıktan sonra bu husus Genel Kurmayca veya Kuvvetler Komutanlığınca düzenlenecek,bir emirle yayınlanacaktır.Seçme imtiha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.09.1954
  • Kırklareli P.T.T.Müdürlüğünden Ormandaki depo Taşınacağı Direklerin Beher direğinin Muhammen bedel tutarı yeri merkez adedi Boyu muhammen taşıma Lira Kuruş metre bedeli Lira Kuruş Demirköyde Çakmantep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.09.1954
  • Sahip ve BagiHihwrttt:A.M.KABA* CAN Yazı Allen Mai» idn Mes'ul MttdUı:Turhan ACTTJL Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.09.1954
  • £K I İktisadi ve Ticari Bahisler S I Ticaret Vekaleti Müsteşarının ri-î vasetlnde kurulan bir komisyonun ğ i ithal taleplerini kontrol ve tasnif 5 edeceği ve gelecek malların tevzi İ 'siyle de alâkada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.09.1954
  • Yedinci Amerikan filosu Milliyetçi Çin' i tanıyacak Hükümet,Kemoy adasının müdafaasında filoya vazife verdi New York,14 AA.«New York Herald Tribün» gazetesinin bugünkü sayısında Washington'dan alındığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.09.1954
  • Bir Bulgar casusu Yunanistan'da idam adildi *tinaf 14 AP)Casusluk suçu |ja*t görülen Aviv Bassov adlı bir B,%ur tab'ası,bugün Korfo Adamda kurşuna dizilmek suretiyle lclam edilmiştir.Bu şahıs,bundan m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.09.1954
  • Kayalıbay dâvasına tekrar başlanıyor [Baştarafı 1 incide] Danyal Kayalıbay reddi hâkim talebinde bulunmuştur.İlgili mahkemece bir müddettenberi tetkik edilmekte olan bu talep kabul edilmiş ve dâvaya y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.09.1954
  • dud Açık Eksiltme İlânı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Satmalına Komisyonu Reisliğinden İhale günü ve saati Muhammen bedeli İlk teminatı i K.L.Kpolis karara* binası onarımı f^a reviri diş lâî**atuarı onar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.09.1954
  • Yeni bir Avrupa Birliği teşkili iyi karşılandı niıı eden Anthony Eden,bugün deııdes France ile görüşecek İtalyanııı da müzaheretini ten Paris'te Fransız Başvekili ft Roma,14 AP)Büyük Britanya,akim kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.09.1954
  • Belediye Müdürlerinin bir kısmı tekaüde sevkedildi Baştarafı 1 incide 1 Akkerman ve Yollar Şubesi Müdürü Fahir İnce'nin vazifelerine son verilmiştir.Fen İşleri Müdürü İhsan Bingüter de istifa etmişler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.09.1954
  • Sıtkı Yırcalı dün Viyana'ya gitti İktisat ve Ticaret Vekili Sıtkı Yırcalı,Avusturya hükûmetinia davetlisi olarak,dün sabah uçakla Viyana'ya hareket etmiştir.Vekil,Avusturya'da bir hafta kalacak,bu müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.09.1954
  • «Deniz Altında 20.000 Fersah» filmi tamamlandı Hollywood 14 USIS)Jules Verne'in meşhur romanına istinaden Walt Disney'in çevirmekte olduğu «Deniz Altında 20.000 Fersah» isimli film Bahama adalarında,J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.09.1954
  • Cezayjrde dün de orta şiddette zelzeleler oldu Yeniden bazı binaların duvarları çöktü ve ölü sayısı 1900 e yükseldi Cezair,14 ANKA)Geçen hafta şiddetli zelzelelere maruz kalarak harabe haline gelen Or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.09.1954
  • Pamuk komitesi izmir'de toplanıyor İzmir,14 MİLLİYET)Pamuk İstişare Komitesi perşembe gününden itibaren şehrimizde çalışmalarına başlıyacaktır.Bu münasebetle Ziraat Vekili Nedim Ökmen yarm sabah vapur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.09.1954
  • Her türlü sahada gidebilen otomobil Londra 14 AA.Daily Mirror gazetesi,ingiltere'nin büyük sanayicilerinden Harry Ferguson'un yakında niyasaya sürmeyi tasarladığı yepyeni bir otomobil tipi hakkında ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.09.1954
  • Japonya'da kasırganın yaptığı tahribat Tokyo,14 AA.Bütün Japonya'yı tehdit etmiş olan şiddetli kasırga,dün Kiyu Siyu Adasının doğu kısmında hükmünü şiddetle icra ettikten sonra süratle hafiflemeğe yüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.09.1954
  • Ağa Han İyileşiyor Cannes,14 AA.Hususî doktorunun bildirdiğine göre,şiddetli bir bronşit geçirmiş olan Ağa Han'ın sıhhati gittikçe düzelmektedir.38 ateşi olmasına rağmen İşleriyle daim!alâkadar olmakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.09.1954
  • Milli takım çalışıyor fBaştarafı 1 incide I Eşref,14 eylül 1954 günü yapılan ikinci idmana Turgay gelmemişler,birinci idmanda Burhan,ikinci idmanda Naci,Garbis,Suat,Rober sakatlıklarını veya hastalıkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.09.1954
  • «Hindistan'da Matbuat» Sergisi açıldı Türkiye Hindistan Kültür Cemiyeti,Beyoğlu Olgunlaşma Ensütüsünde «Hindistan'da Matbuat» isimli bir sergi hazırlamıştır.Sergi dün saat 18 de Devlet Vekili Dr.Müker
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.09.1954
  • Harice tahsile giden öğrenciler [Baştarafı 1 İncide] Bu talimatnameye tevfikan ya* bancı memleketlerde tahsilde bulunmak için Maliye Vekâleti tarafından döviz kontenjanı,Maarif Vekilinin resen ve zaru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.09.1954
  • Yunanlılar rey avcılığına çıktı [Baftarafı 1 Incidel Yunan isteklerine karşı lakayt davranması,dâvanın Birleşmiş Milletlerde muvaffak olması ihtimalini azaltmaktadır.Birleşik Amerikanın menfi bir duru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.09.1954
  • Liselerin on bir yıla indirilmesi fBaftarafı 1 incide] kararındayım.Bilhassa 12 nci sınıfa geçen öğrenciler hakkında alınan jubat ayı kararını tetkik etmek istiyorum.Müfredat programları üzerindeki ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.09.1954
  • İki Yunan çocuğunun maceralı seyahati Atina,14 TÜRKTEL)Roditis ve Veropulos adlarında,15 ve 17 yaşlarında iki genç Yunanlı,macera için Mısır'a gitmeğe karar vermişler ve yanlarına sadece biraz zeytin,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.09.1954
  • Kore'deki İngiliz kuvvetleri azaltılıyor Londra,14 AP)İngiltere bugün İngiliz Milletler Camiası memleketlerinin Kore'de bulundurdukları silâhlı kuvvetlerin gelecek 6 ay zarfında üçte iki nisbetinde az
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.09.1954
  • Son hacı kafilesi dün izmir'e geldi İzmir,14 MİLLİYET)addeden dönmekte olan hacı kafilelerinin sonuncusu bu sabah Karşıyaka vapuru ile limanımıza gelmiştir.Takriben 1400 hacıyı hâmil bulunan Karşıyaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.09.1954
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları 2/Ekim/1954 Cumartesi saat 11 de Balıkesir Lv.A.Sa.Al.Ko.da kapak zarfla 50 ton Sığır eti satın alınacaktır.Bedeli 94.000 lira geçici teminatı 5950 l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.09.1954
  • istanbul C.Müddeiumumiliğinden İstanbul Cezaevi hastahanesiyle eczabanesinin 954 yılı ilk yarısına ait müstahzar ilâç ve malzemelerinin 26/8/954 günü yapılan açık eksilt* meşine müracaat eden istekli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.09.1954
  • D.D.Y.ve D.H.Y.Ölüm Yardım Cemiyeti İdare Heyeti Reisliğinden:D.D.Y.ve D.H.Y.rından emekli olanlara ilân D.D.Y.ve D.H.Y.Memur ve Müstahdemleri Ölüm Yardun Cemiye* ti umumî hey'et i,emekli azasından öl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.09.1954
  • Bütün köylerde Sağlık istasyonları kuruluyor [Baştarafı 1 incide] Talimatname hükümlerine göre,sağlık merkezlerinde kaza hükümet ve Belediye hekimlerile,sağlık merkezleri için hususî surette yetiştiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.09.1954
  • Müslüman Kardeşler faaliyetlerini geliştiriyor Şam,14 AA.Suriye,Irak ve Ürdün Müslüman Kardeşler Cemiyeti azaları,üç gün içinde ikinci defa olarak İngiliz Mısır Süveyş Anlaşmasını takbih eden bir beya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.09.1954
  • Adliye Veznesini dolandıran üç kişi daha yakalandı [Baştarafı 1 incide] geçirilmesi için de,Mersin zabıtasına telgraf çekilmiştir.Matbu evrak komisyonculuğu yapan Timurhan,Mehakim veznesinden çektiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.09.1954
  • I İnhisarlar Umum Müdürlüğü İlânları Satmalına Komisyonu Başkanlığından 1 Mevcut şartname ve resimlerine göre 52 adet kâğıt kesme pa-^r*ık suretiyle satın alınacaktır,su 2 Pazarlığı 18/10/954 pazartes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 15.09.1954
  • Muayyen zamanlardaki sancılara karşı ÇRîPîN m.KİNİNLİ 186 GRİPİN KULLANINIZ 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.09.1954
  • fcabab w° Cildinizi,bol PURO köpüğü ve su ile tahriş etmeden yıkayınız ve hafifçe nemini alınız.MHŞPIcilde nüfuz ederek laVaaaJyabancı ve zararlı maddeleri temizler ^Hİ7.i daha güzel ve cazip yapar PU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.09.1954
  • T.C.ZİRAAT BANKASI Vadeli,vadesiz tasarruf hesapları 20 Ekim 1954 çekilişinde İkramiyeler:60.000 Lira,30.000 Lira,Ekipmanlariyle birlikte)1 TRAKTÖR,Ayrıca,10 tane 1.000,20 tane 500,40 tane 250,200 tan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.09.1954
  • İNŞAAT İLÂNI T.C.Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünden:1 Kapalı sarf usulü ile eksiltmeye konan iş:Aşağıda isimleri yazılı şube lojmanlı hizmet binalarıdır.Yeri Hk keşif tutarı Geçici teminatı Ceyhan şub
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.09.1954
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.Denizyolları İşletmesinden:Derince araba vapurunun senelik tamiri dolayısiyle Ç.Kale Kilya arasında yapılmakta olan araba vapuru seferlerinin 24.9.1954 trihinden itibaren muva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.09.1954
  • Erzurum Vilâyeti Daimî Komisyon Başkanlığından 1 Erzincan kapısı çarşısında özel idareye ait Büyük Sinema binası ve müştemilâtının üç sene müddetle kiraya verilmek üzere açık arttırmaya çıkarılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.09.1954
  • RA D Y İSTAN BUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Şar-«lar Fİ.13.00 Türküler Fatma rürkkan 13.15 Şarkılar irfan Doğ-•usöz 13.45 Haberler 14.00 Radyo salon orkestrası konseri Pl.idare »den:Semih Argeşo 14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.09.1954
  • Savaştepe ilk öğretmen Okulu Müdürlüğü Cinsi Miktarı Fiyatı Tutarı Li.Kr.Lira Kr.M.teminatı Eksiltmenin Lira Kr.Seldi Günü Saati Kumaş elbise Siyah iskarpin Çift kösele)Linyit parça kömürü 50 Çam odun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.09.1954
  • istanbul üniversitesi Rektörlüğünden 1 İstanbul Üniversitesi Profesörler Evinin alt katında bulunan lokanta kısmı açık arttırma usulüyle kiraya verilecektir.2 Lokantanın aylık muhammen kira bedeli 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.09.1954
  • Yalova Sulh Hukuk Hâkimliğinden 954/43 Yalovanın Samanlı köyünden Sadriye Korkmaz tarafından açılan ve Samanlı köyünde Bentalb mevkiinde doğusu:Necip Tetik,batısı:Bent,Kuzeyi:Şadiye »Tunç,güneyi:Bekir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.09.1954
  • MAARİF VEKÂLETİNDEN Ecnebi Memleketlere öğrenci Gönderilecek 1 M.i'.A.Enstitüsü hesabına,1416 sayılı kanun hükümlerine göre tahsil için,yabancı memleketlere müsabaka imtihanı ne aşağıda yazılı şartlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.09.1954
  • Bolu As.Sa.Al.Kom.Bşk lığından 1 Askerî ihtiyaç için 35000 Kg.kuru fasulya satın alınacaktır.2 Muhammen bedeli 31500 Lr.olup geçici teminatı 2362 Lr.SS Kr.tur.3 İhalesi 20 eylül 1954 pazartesi günü sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.09.1954
  • Biga Belediye Reisliğinden Belediyemiz hoparlör tesisatına ilâve olarak bir adet 120 voltluk amplifikatör,4 adet hoparlör ve boruları,1600 metre 4 milimetrelik kablo ve lüzumlu diğer malzeme açık eksi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.09.1954
  • ZATİ Eminönü Emniyet Sandığından almış olduğum 7116 numaralı hesap defterimi zayi ettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Mustafa Örer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.09.1954
  • Kartal Sulh Hukuk Mahkemesinden 954/121 Tuzla istasyon civan 8 sayıda mukim Ahmet Süslü'nün Kartal Sulh Hukuk Mahkemesinde ikame eylediği tescil ve men'i müdahale dâvasında:dâvâlı yer Tuzla istasyon c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.09.1954
  • 1 23456789 10 11 SOLDAN SAĞA 1 Bir cins bonbon şekeri.Vazife.2 Hafif açma.3 Kov,ittihat.4 Kemiğin içindedir,Padişah Deli ibrahim'in düşkün olduğu şeylerden birii Kıyı.6 Çalma.Bir renk.7 Bir edat,Sıcak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.09.1954
  • ISTANBUL BORSASI 14/9/1954 FIATLARI 1 Sterlin 784.00-784.00 100 Dolar 280.30-280.30 100 Liret 44.80-44.80 100 İsviçre Frangı 64.03-64.03 100 Florin 8X8.40-73.68.40 100 Drahmi 9.334-9.334 100 Çekoslova
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.09.1954
  • inhisarlar Umum Müdürlüğü Müfettiş Muavinliği Müsabaka İmtihanı:Umum Müdürlüğümüz Teftiş Heyetinde münhal Müfettiş Muavinlikleri için müsabaka imtihanı açılmıştır.Müsabakaya kabul edilmek için Memurin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.09.1954
  • Bismil Belediye Reisliğinden 1 Bismil Belediyesi hizmet binası inşaatı kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konulmuştur.2 Muhammen bedeli 45780 lira 74 kuruş olup muvakkat teminatı 3433 lira 55 kuruştur.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.09.1954
  • Ankara Valiliğinden 1 Ankara Sıtma Savaş Başkanlığı ihtiyacı için 50.000 kilo «mazot» kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.2 Eksiltme ve ihalesi 17.9.954 cuma günü saat 15 te Ankara Işıklar caddesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.09.1954
  • ABONE ŞARTLARI rKı Senelik 42 00 Altı aylık.22 50 Uç aylık.12 00 Bir aylık 4 SO Ecnebi memleketler» iki mislidir.İLAN ŞARTLARI 2 ve 3 üncü sayfa «ant 4 T.L.4 üncü sayfa sant.250 T.Lilânlardan mesuliye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4