Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 14.09.1954
  • Bugün şehrimizde havanın bulutlu geçeceği,rüzgârların orta kuvvette eseceği,sıcaklığın artacağı tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.09.1954
  • Yeni tesislerinde mükemmel bir halk gazetesi seklinde çıkmaya hazırlanıyor MİLLİYET 4 renkli ilavelerle 8,10,12.16,24,32 sayfa olarak intişar edecektir MİLLİYET,önümüzdeki günlerde mükemmel ve zengin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.09.1954
  • $^fe:'*0f?1 ft v^k^ 4#W i Celâl Bayar yanında Başvekil Adnan Menderes bulunduğu halde açık bir otomobille halkın tezahüratı arasında Sarayburnundan Dolmabahçe Sarayına giderken Savarona Yatı ile Yugos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.09.1954
  • ft 70 yaşında ilk defa evlendi Nesip Bakır,25 yaşında bir delikanlı kadar kudretli olduğunu söylüyor Aksaray,13 MİLLİYET)Kazamızda Nesip Bakır isminde ve 70 Vaşında gayet zengin bir zat,tam '0 sene be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.09.1954
  • Mareşal Tito'nun Bayar'a mesajı Yugoslavya Reisicumhuru Mareşal Josip Broz Tito,Celâl Bayatın kendisine göndermiş olduğu mesaja aşağıdaki cevabı vermiştir:«Yogaslavya kara sularını terkederken ekselan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.09.1954
  • Otomobil yedek parça ithaline izin verildi Ticaret Vekâleti tarafından yayınlanan bir sirkülerde,yedek parçaların ne şekilde dağıtılacağı bildirildi Ankara,13 MİLLİYET)İkti-küler neşretmiştirsat ve Ti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.09.1954
  • Kemalpaşa'da aynı saatte 3 yangın çıktı İzmir,13 MİLLİYET)Bugün Kemalpaşa'da aynı saatte üç mühim °ı*man yangını çıkmıştır.Yangınlar »ütün çalışmalara rağmden hâlâ [Devamı Sa.3 Sü.5 de]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.09.1954
  • Bir deli karısını ustura ile kesti Diyarbakır,13 MİLLİYET)Bugün şehrimizde eşine ender rastlanan bir cinayet işlenmiştir.Bir müddet evvel Elâzığ Akıl Hastahanesinden taburcu edilmiş bulunan 50 yaşları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.09.1954
  • Adliye veznesinden 51.000 lira dolandıranlar dün yakalandı f Bünyamin Altmsu,Fazlı Çopur,Mustafa Balcı ve Nedim Bezmenin adliye veznesinden daha önce de 24.000 lira dolandırdıkları tesbit edildi On be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.09.1954
  • Hapishaneye esrar sokan gardiyan mahkûm oldu Izmir 13 MİLLİYET)izmir Cezaevine esrar sokmaktan sanık Gardiyan ismail,bugünkü duruşma-Sl neticesinde 10 sene ağır hapse,1000 lira para cezasına ve 3 sene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.09.1954
  • f Ormancılık semineri dün açıldı t Hukuk Fakültesi salonunda açılan seminere iştirak edenler Birleşmiş Milletler gıda ve ziraat teşkilâtı ile hükümetimiz arasında yapılan anlaşma gereğince,Yakın Şark
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.09.1954
  • Yolkesen iki haydut yakalandı Bursa,13 MİLLİYET)Bugün Yenişehirde bir yol kesme hâdisesi cereyan etmiştir.İnegölün Sungurpaşa köyünden Ramazan,Birlir ismindeki bir köylü Yenişehirdcki panayırdan bir k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.09.1954
  • iki uçak kazasında 11 kişi öldü Westower,13 AP-AA.Amerikan hava servisleri,dün akşam Groenland'da hava üssü Thule'de bir nakliye uçağının düşerek parçalandığını bildirmişlerdir.4 motorlu nakliye uçağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.09.1954
  • Şüpheli bir ölüm Çekmece Gölünde bulunan cesedin bir cinayete kurban gittiği anlaşılıyor Bakırköyde bir gazinoda aşçı olarak çalışan Mustafa Kantarcı adında bir genç,birkaç gün önce jandarma karakolun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.09.1954
  • İKİNCİ Ankarada yapılan ve alâka ile takip edilen konkurhipikler dün neticelenmiş ve başarı gösteren subaylarımıza kupalar verilmiştir.Resimde ikinciliği kazanan Teğmen Nail Gönenli aldığı kupa ile gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 14.09.1954
  • İLMÎ BAHİSLER] Penisilin üzerinde araştırmalar Son seneler zarfında Oksfordda yapılan ilmi araştırmalar son derece şümullü olmuştur.Bu araştırmaların arasmda bilhassa İkinci Dünya Harbi sırasında Pato
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.09.1954
  • KISA HABERLER ¦k Unkapanı Köprüsünün Beyoğlu tarafındaki Çesmemeydanı'nda yeniden ve esaslı bir seklide belediye tarafından restore ettirilen Azapkapı çeşmesi,cuma günü saat 12 de törenle açılacaktıri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.09.1954
  • Komünist sanıklarının duruşmaları başladı Bir müddet evvel meydana çıkarılmış ve suçluları Askerî Mahkemeye verilmiş olan «Türkiye Gizli Komünist Partisi» nin kurucu ve mensupları ile işbirliği yaptık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.09.1954
  • Üç tren kazası Kartal Maltepesinde oturan Tacettin Oral adında biri,elinde karpuz olduğu halde,Pendik istasyonundan trene binerken,katarın henüz durmamış olmasından dolayı vagonların altına düşmüş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.09.1954
  • Esham,tahvilât,altın vesair borsası olur da,Artist Borsası neden olmasın?Organizatörlerin yazıhanelerini borsa olarak kabul edemeyiz,oralan olsa,olsa Artist ticarethaneleridir.Aramak lâzım geldi,aradı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.09.1954
  • Çiçek Pasajındaki kavga Evvelki gece Beyoğlunda Çiçek Pasajında bir hâdise olmuştur.Galata'da Zürafa sokağmda 6 numarada genel kadın Elmas Topaloğlu,dostu Ziya Ergün'ü aramak üzere evvelki gece Çiçek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.09.1954
  • Beyoğlu Kaymakamlığının kontrolleri Beyoğlu Kaymakamlığı ekipleri ağustos ayı içinde 1440 esnaf ve müesseseyi kontrol etmiş,belediye nizamlarına aykırı hareket eden 188 kişiyi cezalandırmıştır.Ayrıca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.09.1954
  • Terfi ettirilen Emniyet memurları İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosundan 33 polis memuru,komiser muavinliğine terfi ettirilmiş.Terfi eden memurlardan 13 ü Istanbulda kalmış,20 si ise muhtelif taşra vi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.09.1954
  • Seyrüsefere dair şikâyetler takip ediliyor Seyrüsefere müteallik vâki şikâyetler Altıncı Şube Müdürlüğünde faaliyette bulunan büro tarafından hassasiyetle takip edilmekte ve neticeler şikâyet sahipler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.09.1954
  • HALKIN SESİ Markaları taklit edilen jiletler Adresi bizde mahfuz bir okuyucumuz yazıyor:«Son günlerde piyasada,ban tanınmış marka jiletlerin taklitleri görülmektedir.Bu yüzden jilet kullanmak adeta im
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.09.1954
  • Migros kurucusu 25.000 lira veriyor Beynelmilel ucuzluk teşkilâtı Migros)nın kurucusu isviçreli Senatör Duttweiller,Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunundan faydalanarak,memleketimize 25 bin liralık bir se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.09.1954
  • İşletmeler Vekili Fethi Çelikbaş,hastahaneden çıktı Bir müddettenberi apandisit ameliyatı neticesinde Amerikan Hastahanesinde tedavi edilmekte bulunan işletmeler Vekili Fethi Çelikbaş,iadei sıhhat ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.09.1954
  • HİCRİ Sah 14 Eylül 1954 RUM!1374 16 Muhat* aaaa 137» 1 Eylül VAKTİ VASATİ EZANI Güneş Oile ikindi Aksam Yatsı taaftk 5.39 I2.lt 1542 13.21 19.53 3.58 11.17 548 9.21 12.00 1.33 9.36
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.09.1954
  • mim AFRİKA YERLİLERİ.yaktıkları ateşten yükselen alevlerin ışığında geceyi geçirirler.BUGÜN memleketimizde yOzblnlereo Türk ailesine bol elektrik ışığı temin eden GENERAL® ELECTRIC ampulü Bol 191k ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.09.1954
  • Öz kızını salan kadın yakalandı Ahlâk Zabıtası memurları bir cürmümeşhud yaptılar Doretiya Kuma* adında bir kadın 18 yaşlarındaki 6a kızını fuhfa teşvik etmek ve zengin erkeklere satmak suçundan dolay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.09.1954
  • Casusluk Vak'alan:2 I «J Redl,garip bir hâdise sonunda yakayı ele verdi Harb tarihlerinde vatanları için tereddütsüzce canlarını veren milyonlarca insan olduğu gibi,para için vatanlarma ihanet edenler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.09.1954
  • Sanat Münekkidlerî kongresi Milletlerarası Sanat Münekkidlerî kongresi dün de Güzel Sanatlar Akademisi salonunda çalışmalarına devam etmiştir.Sabahki müzakereler «eğitim ve sanat» ve «Muasır sanat arş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.09.1954
  • Dünkü ihracat Dün limanımızdan muhtelif Avrupa memleketlerine 278 bin 612 lira değerinde çeşitli mal ihraç edilmiştir,ihraç edilen malların başhcasını Almanya'ya 8 bin 200 lira değerinde 9843 kilo kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.09.1954
  • Kauçuk fabrikatörleri Ankara'ya heyet yolluyor Şehrimizde mevcut kauçuk' sanayi fabrikatörleri dün saat 15 te Ticaret Odası konferans salonunda bir toplantı yapmışlardır.Toplantıda,kauçuk ithali husus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.09.1954
  • Mülteci Meselelerini Tetkik Birliği kongresi yarın açılıyor Merekzi isviçre'de bulunan Avrupa Mülteci Meseleleri Tetkik Birliğinin dördüncü milletlerarası kongresine iştirak edecek delegelerden bir kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.09.1954
  • İktisat ve Ticaret Vekili bugün Viyana'ya gidiyor iktisat ve Ticaret Vekili Sıtkı Yırcalı,Avusturya hükümetinin resmî davetlisi olarak bugün uçakla Viyana'ya gidecektir.Yırcalı,Viyana'da sanayi müesse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.09.1954
  • İşçi Sigortaları Kurumunun faaliyeti Üç buçuk senedenberi İstanbul Vilâyetinde tatbik edilmekte olan hastalık ve analık sigortası kanunu,bu bölgede çalışan 100 bini mütecaviz sigortalının her nevi has
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.09.1954
  • Deniz işçilerinin duruma müfettişlerce inceleniyor ı ı m Teftiş,Şehir Hatlarında çalışan işçilerin Çalışma Müdürlüğüne vâki şikâyetleri üzerine başladı Deniz işçilerinin mesaî saatlerini tâyin eden ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.09.1954
  • Kürk almak için hırsızlık yaptı Acemilik ederek de yakayı ele verdi Şık giyinmek maksadile hırsızlığa kalkışan genç bir kadın dün adli makamlara teslim edilmiştir.Fatihte oturduğu anlaşılan Mükerrem K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.09.1954
  • Topkapı surları dışında zorbabk hâdisesi Evvelki gün akşam üzeri saat 19 sıralarında Topkapı surları dışında bir zorbalık hâdisesi olmuştur.Şehremininde oturan Hüseyin Orat,eşi Zeliha,19 yaşlarındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.09.1954
  • Kızılay,Teknik Üniversitede dispanser açıyor Kızılay İstanbul temsil heyeti başkanlığı tarafından,Teknik Üniversitede talebeler için bir dispanser tesisine karar verilmiştir.Dispanserin kısa zamanda f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.09.1954
  • POLİSTE Kurtuluş Çekici,Şamil Delikkaş.Mehmet Güngör ve Ferhat Gürsoy adında dört kişi.Kasımpaşa'da Arabacılar sokağında 24 numaralı kahvede,kılıç açmak suretiyle kumar oynarlarken suçüstü yakalanmışl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 14.09.1954
  • Şüpheli bir ölüm [Bastaraü 1 incide] çıkmışlar ve bir hayli açıldıktan sonra sandalın devrilmesi üzerine suya düşmüşlerdir.Bunlardan Mustafa yüzerek karaya çıkmış,Basan ise yüzme bilmediği için boğulm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.09.1954
  • Yolkesen ki haydut yakalandı f Baştarafı 1 İncide)zarlığmdan çıkan iki kişi önüne çıkmış ve bunlardan birisi tabancasını çekerek Ramazanın göğsüne dayamıştır.Diğer şahıs da Ramazanı tehdit ve tazyik e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.09.1954
  • İktisadî ve Ticarî Bahisler l istanbul Belediyesinin narhtan hoşlanmadığı malûmdur.Eskişehir'-I de,Bursa'da,izmit'te et 220 ile 280 ğ kuruş arasında satılırken Şehrimiz-5 de beş liradan asası alınamıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.09.1954
  • 21 köyün yeri değiştirildi Ankara,13 MİLLİYET)Merkezî İskân Komisyonunca yapılan tetkikat «onunda heyelan ve kaya sükûtu dolayısiyle yerlerinden nakledilmelerine lüzum ve zaru ret bulunduğu anlaşılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.09.1954
  • Hacıların son kafilesi de geliyor izmir 13 MİLLİYET)Memlekete dönmekte olan hacıların son kafilesini teşkil eden 1400 kişilik bir grup yarın Karşıyaka vapuriyle şehrimize gelecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.09.1954
  • Bir vatansız kendim yurt buldu Paris 13 AA.«Bretagne» vapurunun hiçbir yerde kabul edilmeyen ve bu yüzden Marsilya ile Buenos Aires arasını 8 defa katetmiş olan yolcusu Nicolas Levitsky,kendisine ilti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.09.1954
  • 2000 yılında İnsanlar mikroplara hâkim olacak Londra 13 A.P.Penisilinin kâşifi Sir Alexander Fleming,2000 yılında insanların mikropları hâkimiyetleri altına alacaklarını söylemiştir.«25 sene evvel ins
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.09.1954
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı yiyecek,nakliyat ve muhtelif malzeme kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında yazdı gün ve saatlerde izmit Dz.As.Sa.Al.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.09.1954
  • Meşhur bir kadın romancı oldu Versailles 13 A.P.Tanınmış kadın romancı Luise Hervieu aylardanberi tedavi altında bulunduğu Versailles sivil hastahanesinde dün ölmüştür.76 yaşmda ölen Louise Hervieu,Or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.09.1954
  • Papa,zürrjyetin kontrolü aleyhinde Vatikan 13 AJ\Papa Pius XQ.bugün Roma'da toplantı hainde bulunan eczacılar kongresine gönderdiği bir mesajda,Katolik eczacılara,zürriyeti kontrol eden ilâçlar satmam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.09.1954
  • istanbul Konservatuarı Talebe Derneği Başkanlığından Derneğimizin senelik kongresi 17/9/1954 cuma günü saat 15 de Konservatuar binasında yapılacaktır.İlgililere ilân olunur.Y 12577)Yönetim Kurulu Günd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.09.1954
  • Afyon Devlet Hahtahanesi Satmalına Komisyonu Başkanlığından Cinsi Çamaşır yıkama makinası Santrifüj sıkma makinası Çamaşır kaynatma kazam Kurutma makinası Utü makinası Çamaşır basma havuzu Çamaşır yık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.09.1954
  • İki uçak kazasında 11 kişi öldü [Baştarafı 1 incide!Thule üssünden hareketinden az sonra mecburî iniş yapmak zorunda kalmış ve inerken de parçalanmıştır.Uçakta bulunan 15 kişiden 10 u ölmüştür.Bir yol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.09.1954
  • Bir deli karısını ustura ile kesti f Baştarafj 1.İncide] Çoban adındaki şahıs,gece yarısı geçirdiği bir sinir buhranı esnasında,eline geçirdiği bir tcör ustura ile karısı Gülbaharın başım keserek öldü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.09.1954
  • Kemalpaşa'da aynı saatte 3 yerde yangın çıktı Baştarafı 1 incide 1 söndürülememiştir.Yangınların aynı saatte çıkması,ilgilileri ehemmiyetle bu nokta üzerinde tahkikata sevketmiştir.Diğer taraftan Pına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.09.1954
  • Ormancılık semineri dün açıldı PBaştarafc 1 incide] let!F.O.A.memleketin muhtelif bölgelerinden gelen orman başmüdürlükleri temsilcileri ile Profesörler ve Suriye» Lübnan,Ürdün,Mısır,İrak,İran,Afganis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.09.1954
  • Bayar dün tezahüratla [Baştarah 1 incide] önceden limanda demirlemişlerdi.Denizcilik Bankasının,spor kulüplerinin,hususi teşekkül ve şahısların temin ettikleri vapur,motor ve taka gibi deniz vasıtalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.09.1954
  • 70 yaşında ilk defa evlendi [Baştaraf ı 1 İncide] Nesip Bakır'ın,karısı Meymenetle sevişmeleri şu şekilde cereyan etmiştir:Meymenet 20 yaşında ilk kocasından boşanmış ve mecnun olan kız kardeşi Hikmet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.09.1954
  • Otomobil yedek parça ithaline izin verildi [Baştarafı 1 Ayni sirkülerde bu kararlar şu şekilde ifade •dilmektedir:1)Bundan böyle yedek parça ithali maksadiyle E.P.U.dan yapılacak tahsislerin dernekler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.09.1954
  • Adliye veznesinden 51.000 lira dolandıranlar dün yakalandı f Baştarafı 1 incide] kimin ve başkâtibin imzalan bulunan sahte senedin Nedim Bezmez tarafından hazırlandığı ve paranın yine kendisi tarafınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.09.1954
  • Dr.Jagan serbest bırakıldı Georgetown 13 AJ .ingiliz Güyanının eski Başvekili Dr.Jagan bugün serbest bırakılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.09.1954
  • Midilli'den 106 Yunanlı öğrenci İzmir'e geldi izmir 13 MİLLİYET)Midilli Adası Yetim Okulu talebelerinden 106 kişilik bir grup,bugün şehrimize gelmiştir.Yunanlı talebeler Namık Kemal Lisesinde misafir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.09.1954
  • Gayrı Menkul Satış İlânı Beyoğlu 3 uncu Sulh H.Mahke Şuyuun izalesi zımnında mahkememizin 12/5/1948 gün ve esas 947/848 sayılı ilâmı mucibince icra ve İflâs kanunu hükümlerine tevfikan Beyoğlu Asmalım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.09.1954
  • Bolu As.Sa.Al.Kom.Bşk.lığından 1 Askerî ihtiyaç için 150000 Kg.arpa satın alınacaktır.2 Muhammen bedeli 51000 Lr.olup geçici teminatı 3825 Lr.dır.3 ihalesi 29 eylül 1954 çarşamba günü saat 16.00 da Tu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.09.1954
  • Ankara M.M.V.2.No.lu Sa.Al.Ko.nından As.ihtiyaç için Ankara'da gösterilecek yere teslim şartiyle 2S57iki bin sekiz yüz elli yedi metre uçak kaplama bezi kapalı zarfla satm alınacaktır.Ecnebi malı olar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.09.1954
  • Mareşal Tito'nun Bayar'a mesajı [Baştarafı 1 incide] ve zatı devletleri ile ve mümtaz mesai arkadaşlarınızla yaptığımız görüşmeler,aramızda mevcut ittifak ve işbirliğinin milletlerimizin sulh içinde y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 14.09.1954
  • E333SESZ] 2 1 2 8 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 m ¦1 a 1 5 6 7 8 0 10 11 SOL 1 ıin bt ettir.mir.Cadın 31,Bİ Zerahi idir,ikma,larfin iınlatı ki i-ıı-oı.ir.r-18İ 111 ğı "1.DAN AlU,jüzel,iyük d Katı 5 1 7 iyük.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.09.1954
  • Çuval İhtiyacı Türkiye Şeker Fabrikaları A.Şistanbul Bürosundan Fabrikalarımızın acele ihtiyacı için 100.000)adet kadar Liver-Pul Twils veya buna mümasil evsafta 100 kilo hacminde jüt çuval)derhal tes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.09.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:A.N.KARA-CAN Yan İtlerini flllen tdare eden Mes'oJ Müdür:Torban AYTUL Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.09.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ İLÂNLARI Gaz Idrofil,Yaş Meyve,Battaniye,Salça ve Sirke,Hortum Satın Alınacaktır.1 Beyoğlu Hastahanesine lüzumlu 90 X 100 ebadmda 150 top gas idrofil 11250 lira tahmin bedeli çevre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.09.1954
  • Konya As.Sat.Al.Ko.Bask.lığından A As.İhtiyaç iğin aşağıda yazılı arpa ve yulaf Konya'da veya Adapazan Çaycuma istasyonlarında müteahhit depolarında tealini fartiyle kapalı zarf usûlü ile satın alınac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.09.1954
  • DSİ Umum Müdürlüğünden Adana Karaisalı yoluna ait 13 eylülde açılacağı evvelce ilân edilmiş olan ihale vahit fiyatlardaki değişiklik dplayısiyle 24 eylül 1954 tarihine bırakılmıştır.1255İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.09.1954
  • GRiPiN KİNİNLİ 16* GRİPİN KULLANINIZ günde 3 adet alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.09.1954
  • Gayrimenkul Satışı Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk Hâkimliğinden 954/494 Abdullah Koncanın varislerinin iştirak halinde hissedar bulunduğu Kasımpaşa Kulaksız mahallesinin Kurtçelebi Cami sokağında eski ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.09.1954
  • rastgele tabun fa* rlne terkibinde krem hastalan bulunan PURO Tuvalet Sabunu kullanın».Daha GÜZEL olursunuz.BOL KÖPOKLO NEFİS KOKULU PURO yüzde yüz saftır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.09.1954
  • baş,diş,adale,sinir ve lumbago ağrılarına karşı t*-İ vJMS ARI İLE KULLANILIR 4 saat ara ile günde 3 adefWahnafcilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.09.1954
  • Açık Ekşilime İlâm istanbul Emniyet Müdürlüğü Satın Alma Komisyonu Reisliğinden Muhammen bedeli İlk teminatı Cinsi Lira Kr.Lira Kr.İhale gün ve saati Anadolukavağı karakol binası onarımı 1739.70 130.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.09.1954
  • Ankara Tıp Fakültesi Dekanlığından Eksiltmeye konulan İşin Talimini Geçici İhale tarihi,saati Mahiyeti Tahminî keşif bedeli Geçici teminatı Personel yatakhanesi Adlî Tıp Enstitüsü ikmali ve büst kaide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.09.1954
  • RAD Y 0 STANBUL 12.27 Açılış ve program'—12.30 Şar» Jar PL)13.00 Türküler PL)15 Beraber şarkılar 13.45 Haberr 14.00 Dans müziği PL)14.15 ğle konseri PL)14.40 Hafif meloler PL)15.00 Kapanış.17.00 Açılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.09.1954
  • Stablize Malzemesi Nakli İsi Konya Karayolları 3 Bölge Müdürlüğünden 1 işletmeye konulan iş:Konya Ereğli yolunun 6+000—42+000 kilometreleri arasında yapılacak stablize malzemesi nakli ve istifi işi ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.09.1954
  • Yapı İşleri İlânı,Nafia Vekâletinden 1 Eksiltmeye konulan iş:Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti bahçesinde yapılan garaj ve ek binanın ikmal inşaatı işidir.2 Keşif bedeli:43.961.03)liradır.2 Eksiltme 27.9.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.09.1954
  • 784.00-784.00 280.30-280.30 44.80-44.80 64.03-84.03 3.68.40-73.68.40 9.334-9.334 100 Çekoslovak Kur.5.50-5.50 100 isveç Kur.54.12.50-54.12.50 ESHAM VE TAHVİLAT 7 FAİZLİ TAHVİLLER Sivas Erzurum I 953 S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.09.1954
  • ZAYİ İstanbul Gazeteciler Cemiyetinden aldığım 361 No.lu rozetimi kay bettim,yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Nurettin Demirkol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.09.1954
  • EKSİLTME İLÂNI İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden:1 Eksiltmeye konulan iş;Eminönünde Vakıf İşhanı trotuvar,cam çatı üzerine muhafaza örtüsü,kapıcı odası ve parmaklık işleri 954 yılı onarımı olup keşif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.09.1954
  • Ankara Nafia Müdürlüğünden 1 Lalahan Veteriner Zootekni Araştırma Enstitüsü binaları ikmali inşaatı işi 291587.29 liralık keşfi üzerinden kapalı zarf usulüyle eksiltme» ye konulmuştur.2 Eksiltme 1/10/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.09.1954
  • Kilimli Belediye Reisliğinden 1 Belediyemizce yeni mezbaha binası inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltme suretiyle yaptırılacaktır.2 Mezkûr işin keşif bedeli 71931 lira 08 kuruş olup muvakkat teminat 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.09.1954
  • Bolu As.Sa.Al.Kom.Bşk.lığından 1 50.000 Kg.sığır eti satın alınacaktır.2 Muhammen bedeli 75.000 lira olup geçici teminatı 5000 liradır.3 ihalesi 24/Eylûl/1954 cuma günü saat 16.00 da Tugay binasındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.09.1954
  • Sivas Bölge As.Sat.Al.Kom.Bşk.lığından:Askerî ihtiyaç için Sivas teslimi 720 ton buğday kırdırılacaktır.Kepek ciheti askeriyeye iade edildiği takdirde tahmin bedeli 27000 lira olup muvakkat teminatı 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4