Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 13.09.1954
  • Yeni tesislerinde mükemmel bir halk gazetesi seklinde çıkmaya hazırlanıyor MİLLİYET 4 renkli ilavelerle 8,10,12,16,24,32 sayfa olarak intişar edecektir MİLLİYET,önümüzdeki «Tünlerde mükemmel ve zengin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.09.1954
  • REİSİCUMHUR CELÂL BAYAR BU SABAH ŞEHRİMİZE GELİYOR Dün Çanakkale ve Gelibolu'da tezahüratla karşılanan Celal Bayar,saat 10.30 daSarayburnunda karaya çıkacak Bayar'ı karşılamak üzere şehrimizde yapılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.09.1954
  • Dün f»liT*ı»«yfaı muhtelif Stadlannda futbol karşılaşmaları yapılmıştır.Fenerbahçe Stadında Fenerbahçe m Havafücüntt 9-1,Şerefte Beyoğluspor Adaleti 3-2,Eyüpte İstanbulspor Eyübü 5-2,Karagümrükte Vefa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.09.1954
  • Amerika Güzellik Kraliçesi seçildi Atlantic City,12 AP)Birleşik Amerika Güzellik Kraliçesini seçmek için dün gece burada yapılan müsabakada 44 eyaleti temsil eden güzel kızlar arasından 19 yaşında Kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.09.1954
  • Dayak yiyen hoca öldü İddiaya göre,Hayrettin hocanın ölümüne,Kur'an dersi vermek yüzünden yediği dayak sebep olmuş Müddeiumumilik şüpheli bir ölüm hâdisesine el koymuştur.Kasımpaşada,Bedrettin mahalle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.09.1954
  • Konya'da yol ortasında çıkan bir kavgada üç kişi öldü Kadm meselesinden bir saat kadar döğüşcn kavgacılardan hepsi yaralandı,beşinin durumu tehlikeli.Konya,12 MİLLİYET)Bugün Ağız adında beş kişi Ermen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.09.1954
  • HHacılar Bari |İ artistlerine zem i;zem suyu içirdi İzmir'de hac'dan dönenle-rin fazla para sarf etmesi t dikkati çekiyor S İzmir,12 MİLLİYET)Türk Armatörlerine ait Muzaffer vapuru ile bu sabah limanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.09.1954
  • Yeni ticaret rejimi yarın ilân ediliyor Ankara,12 MHJLİYET)ni Dış Ticaret Rejiminin tatbikatı ile alâkalı talimatname Ticaret Vekâletince hazırlanmıştır.Vekilin de tetkikinden geçen talimatname bu haf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.09.1954
  • New York'u tehdit eden kasırganın Bostonda yaptığı tahribat Amerika'daki kasirqa felâket halini aldı Elli senedir görülmemiş bir şiddetteki kasırga tehlikesi karlısında New York'ta fevkalâde hal ilân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.09.1954
  • Ava Gardner,Rio'da rezalet çıkarttı Rio de Janeiro,12 ANKA)Birkaç günden beri burada «Gloria Hotel» de kalmakta olan tanınmış sinema yıldızı Ava Gardner otelini terketmek mecburiyetinde kalmıştır.Otel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.09.1954
  • KONKURHİPİKLER Ankarada yapıan ordu atlı müsabakaları büyük bir kalabalık tarafından alâka ile takip edilmiştir.Resimde konkurhipiklerde derece alan bir subayımız mania aşarken görülüyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.09.1954
  • Maarif Vekili Amerikadan döndü Celâl Yardımcı,Atatürk Üniversitesi hakkında yaptığı temasları anlattı Doğu vilâyetlerimizde kurulacak Atatürk Üniversitesi ile ilgili tetkiklerde bulunmak üzere Amerika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.09.1954
  • Ankarada bir Türk genci Katolik kilisesinde evlendi Namık Kemal,Fransız sevgilisi Jean Roger'in arzusuna uyarak nikâhım Katolik papazma kıydırdı Ankara,12 MİLLİYET)Dün akşam şehrimizde enteresan bir e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.09.1954
  • İzmir'de iki feci kaza oldu Bir otobüs devrildi,22 kişi ağır surette yaralandı İzmir,12 MİLLtYET)Bu gün Akhisar Manisa yolunda ve Torbalı izmir arasında iki fecî taşıt kazası olmuştur.Manisa yolunda 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.09.1954
  • Eskişehirde bir fabrika yandı Halı ipliği fabrikası tamamen kül oldu.Zarar 3-4 milyon civarında Eskişehir,12 MİLLİYET)Bu gece Eskişehir.de muazzam bir yangın çıkmış ve Kasımoğulları Halı İpliği Fabrik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.09.1954
  • Başvekil dün ingiliz elçisi ile görüştü Adnan Menderes,Vilâyette,şehrimizde bulunan Vekillerle de bir toplantı yaptı Başvekil Adnan Menderes,dün saat 18.00 de Vilâyete gelerek şehrimizde bulunan Vekil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 13.09.1954
  • ASKERÎ BAHİSLER Naio manevralarından elde edilen neticeler İngiliz Kraliyet Hava kuvvetlerine Hunter ve Swift uçaklarının iltihak etmeleriyle ses duvarını aşan ava uçakları devri meydana çıkmıştır.Ses
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1954
  • Büyükdere'de kumar oynatan bir kahve basıldı Büyükdere'de Çayırbaşı caddesinde 214 sayılı Beşir'e ait kahvede kumar oynanmakta olduğu haber alınarak bir baskın yapılmış ve Mehmet,Kâzım,Sadık,Ali,Karah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1954
  • C.M.P.Eyüp ilçe idare kurulu toplandı Cumhuriyetçi Millet Partisi Eyüp üçe idare Kurulu dün saat 14 te Defterdar Nişanca ocağında umumî bir toplantı yapmıştır.Bucak,ocak idare kurullariyle ocaklara ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1954
  • Hindiçini'de iyi haber alan kaynaklardan gelen haberler Ho Şi Minh'in milletlerarası diplomatik cephede yapılmak üzere bir seri yeni muharebe stratejisi hazırlamakta olduğunu göstermektedir.Ho'nun gay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1954
  • Roma Jeoloji Kongresinde okunacak Türk raporu Onuncu Milletlerarası Jeodesi ve Jeofizik kongresi 14 eylül salı günü Romada çalışmalarına başlayacaktır.Bu kongrede memleketimizi izmir mebusu Jeolog Dr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1954
  • Bir sarhoş Türklüğü tahkirden yakalandı Edirnekapıda,Yağhane çıkmazı sokağında 2 sayılı evde oturan Şerafettin Gürdal adında bir işçi,evvelki gece saat 24 ten sonra,son derece sarhoş bir halde Beyoğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1954
  • HALKIN SESİ Beyaz peynir buhranı Tarlabaşında Sakızağacı caddesinde Tavla sokağında oturan Nasuhi Şeyhoğlu adında bir okuyucumuz yazıyor:Piyasada bir beyaz peynir buhranı var.Fakir ve orta sınıf halkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1954
  • Kontrollerin geceleri de yapılması kararlaştı Bazı mağaza ve gazino sahiplerinin mesai saatinden sonra fiatları arttırdıkları anlaşıldı Belediye İktisat murakıplarının,geceleri de kontrollar yapmasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1954
  • Sanat Tenkidçileri Boğaz'da bir gezi yaptılar Şehrimizde toplanan beşinci Sanat Tenkitçileri Kongeresine iştirak eden delegeler dün hususi* bir vapurla tatil gününü Boğazda gezinti yapmak suretiyle ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1954
  • Tekstil işçileri yakında bir miting yapacak Tekstil ve Örme Sanayii İşçileri Sendikası,3 önemli işçi meselesinde tatmin edilemiyen işçilerin haklarını korumak ve durumu umumî efkâra açıklamak maksadiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1954
  • UNESCO Umum Müdürü geliyor Hükümetimizin davetlisi olarak UNESCO Umum Müdürü Dr.Luter H.Evans 14 eylül salı günü saat 21 de uçakla şehrimize gelecektir.Umum Müdür 15 eylül günü şehrimizde tetkik ve zi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1954
  • Hacı götüren iki vapur limana boş döndü 390 Türk hacısını Cidde'ye götürmüş olan iki yerli armatöre ait Selçuk vapuru,dün sabah istanbul limanına boş olarak dönmüştür.Avdetinde 390 Türk ve 402 Lübnanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1954
  • Belediye 6 yangın su deposu yaptıracak Belediye Cerrahpaşa,Çarşamba,Bağlarbaşı,Açıktürbe,Sultançeşme ve Bâlipaşa caddesi mevkiinde 6 yangın su deposu inşası için 42 bin lira tahsisat ayırmıştır,inşaat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1954
  • Sinop'tan gelen balıklar bozuldu Buz kifayetsizliğinden balıklar denize döküldü Sinoptan İstanbula ve diğer mıntakalara gönderilen balıkların,iyi muhafaza edilemedikleri için denize döküldükleri anlaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1954
  • Üzüm ihraç beyannamelerinin müddeti uzatıldı Çekirdeksiz kuru üzüme ajt gümrükçe tasdikli ihraç beyannamesi suretlerinin,en geç üç ay sarfında,ilgililerce Merkez Bankasına tevdi edilmesi ve bu suretle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1954
  • Bir apartman halkını heyecana düşüren yangın Evvelki gece Beyoğlu'nda bir apartman halkını heyecana şevke den bir yangın hâdisesi olmuştur.Yangın,Halepli Bekir sokağında Mazlumyan apartmanının 4.numa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1954
  • Fethi Çelikbaş bugün hastahaneden çıkıyor Şehrimizdeki Amerikan Hastahanesinde bir apandisit ameliyatı geçiren işletmeler Vekili Fethi Çelikbaş,muhtemelen bugün taburcu edilecektir.Vekit,icısa' bir za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1954
  • İki kadm,meçhul yankesiciler tarafından soyuldu Çubuklu'da oturan Vahide Canol adında bir kadın,Köprünün Üsküdar iskelesinde vapur beklerken meçhul bir kimse tarafından çantası açılmış ve 450 lirası y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1954
  • Bir adamın ölümü şüpheli görüldü Küçükpazar'da Astar Değirmen çıkmazında 4 numarada oturan Necati Kulaksız adında 32 yaşında birisi,evinde otururken birdenbire fenalaşmış ve hastahaneye kaldırılırken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1954
  • Ruhsatsız bıçak satan bir dükkân sahibi yakalandı Kapalıçarşı'da,Içbedestanda dükkânı olan Yusuf Akgün adında birinin,mevcut kanuna aykırı hareketle ruhsatsız olarak bıçak sattığı haber alınmış ve dük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1954
  • Kocasını aldatan bir kadın,suçüstü yakalandı Kocasını aldatan bir kadın,dostu ile birlikte,dün adlî makamlara teslim edilmiştir.Fatih'te oturan Tevfik Sucu adında bir genç karısı Emine Fatma'nın kendi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1954
  • Kongre sırasında tdare Heyeti raporu kayboldu istanbul Liman ve Dokları Gemi Sanayii işçileri Sendikası Hasköy şubesinin evvelki gün yapılan kongresinde yıllık idare heyeti raporunun aslının,müzakerel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1954
  • Bir sarhoş iki kardeşi yaraladı Muğber olduğu kardeşleri bıçaklıyan suçlu yakalandı Kasımpaşada kanlı bir hâdise olmuştur.Bu semtte Kolon sokağında 1/1 numarada oturan Yaşar Palabıyık adında birisi,ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1954
  • Ziraî gelirler vergiye bağlanmıyor Ziraî gelirlerin vergiye bağlanması hususunda ilgili Vekâletlere müracaatlar yapıldığı bildirilmektedir.Ziraatle uğraşan vatandaşların,geçim sıkıntısına mâruz kalmam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1954
  • İki aile yemekten zehirlendi Elmadağında Kınalı Keklik sokağında 19 numarada oturan Serkis Aşçı adında birisiyle Agop ve Haçik adındaki oğulları yedikleri palamut balığından zehirlenmişlerdir.Serkisle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1954
  • KİSA HABERLER ir iktisat ve Ticaret Vekaleti,Brezll-ı gezilerini daha da geniş bir program ya'dan kahve ithal olunmasına karar halinde tertip edecektir,vermiştir.Merkez Bankası ve başlıca Ticaret ve S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1954
  • POLİSTE Dolapdere'de Ziba sokağında oturan Ahmet Ekici ve Osman Ekici adında iki kişi,şakalaşma sırasında komşuları Necati Saatçl'yi taşla başından yaralamışlardır.Yaralı tedavi altına alınmış,suçlula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1954
  • Bozkır elektrik santralı işletmeye açıldı Bozkır 12 AA.ilçemizin inşaatı biten hidro elektrik santralının açılışı,kalabalık bir davetli kitlesi huzurunda yapılmıştır.Hidro elektrik santral sayesinde ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1954
  • NATO Sulh Sergisi Adana'da açıldı Adana 12 AA.Şehrimize gelmiş olan NATO Sulh Sergisi bu sabah saat 9 da merasimle açılmışta-Merasime NATO ve NATO'ya mensup devletlerin bayraklarının çekilmesiyle başl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1954
  • Bir deniz motörü ile sandal çalındı Yeşilköy'ün istanbul caddesinde 102 numaralı evde oturan Robert'e ait bir deniz motörü ile büyük bir sandal çalınmıştır.Meçhul deniz hırsızının aranmasına başlanılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1954
  • Ormancılık politikası semineri başlıyor Brleşmiş Milletler gıda ve ziraat teşkilâtı ile hükümetimiz tarafından tertip edilen Yakın Şark memleketleri ormancılık politikası semineri bugün saat 10 da ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1954
  • men!1J74 Pazartesi 13 RUMt 1270 15 Eylül 31 Mahar-1954 VAKİT VASATI EZANI 5.38 11.15 Oil* 12.10 5.46 Drindi 15.43 9.20 Akşam 18.24 12.00 T«Uı 19.58 1.83 teıAk 35T 9.38 i J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1954
  • Havacılık Kongresi delegelerinin yapacağı tetkikler Milletlerarası havacılık kongresinin 20 eylülde şehrimizde yapılacak kongresine iştirak edecek delegelerin şehrimizde yapacakları tetkiklere ait pro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1954
  • Libya Ticaret Vekili dün gitti Bir müddettenberi memleketimizi ziyaret etmekte olan Libya Ticaret Vekili Muştam Saraç dün sabah uçakla şehrimizden ayrılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1954
  • Dünya Muallimler Konfederasyonu İstanbul'da toplanıyor Türkiye Muallimler Birliğinin d* âzası bulunduğu Dünya Muallimleri Konfederasyonu geçenlerde Osloda yaptığı kongresinde gelecek senek i umumi kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.09.1954
  • Birinci Cihan Harbinde Alman casusluk teşkilâtı Devletler ister dost,ister düşman olsun,daima birbirlerinin hakikî kuvvet ve niyetlerini Öğrenmek istemişler ve bunun için de teşkilâtlar kurarak parala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 13.09.1954
  • Ankara Belediye Reisliğinden 1 Belediye hastahaneleri İçin alınacak 214)kalem ilâç ve malzeme kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 Muhammen bedeli 34922)lira 79)kuruştur.3.Teminatı 2619)lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.09.1954
  • istanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden:Aylık Muvakkat kirası teminatı Semti Aksaray Mahallesi Sokağı Kapı No.Küçük Lânga Bostancıbaşı Cinsi Li ra Kr.Lira K r.Çaknrağa Camii V AbduUahaga arsa 20.00 18 00 t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.09.1954
  • j İktisadî ve Ticarî Bahisler Piyasamızda deri fiatlarım yük-sek bulan Alman firmalarının Ihtl-f İ saçlarını Suriye ve Lübnan'dan tc-S min etmekte oldukları haber veril-i İ inektedir.Biz öteden beri k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.09.1954
  • Bismil Belediye Reisliğinden 1 Bismil Belediyesi hizmet binası inşaatı kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konulmuştur.2 Muhammen bedeli 45780 lira 74 kuruş °*UP muvakkat teminatı 3433 lira 55 kuruştur.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.09.1954
  • Özalp As.Sat Al.Kont.dan Askerî ihtiyaç için Özalp'ta:Saray,Satmanla ve Takorengiz kilerlerin» teslim 600 ton koyun tezeği kapalı zarf usûlü ile satm alınacaktır.Tahmin edilen bedeli 27000 lira olup,g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.09.1954
  • izmir-Yurt içi Satınalma Komisyonu Bsk.lığından Kışla 1 16500)kilo sade yağı kapalı zarfla satın alınacaktır.Kilosunun muhammen fiatı 650 kuruş olup geçici teminatı 6612 lira 50 kuruştur.2 ihalesi 27/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.09.1954
  • Yeni ticaret rejimi yarın ilân ediliyor [Baştarafı 1 incide!edilmiş ve bu kararnamenin de tadili yoluna gidilmesi takarrür etmiştir.Bu değişiklikle bilhassa toptancı ve perakendeciler arasında mutavas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.09.1954
  • Bir Milliyetçi Çin uçağı denize düştü tfaipeh 12 AP.Milliyetçi Çin uçakları bugün,kızıllara ait Amoy adasına yeniden bir hava akını yapmışlardır.Verilen malûmata göre,akma iştirak eden uçaklardan biri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.09.1954
  • Bir leylek yavrusu ameliyat edildi Munich 12 TURKTEL)Neumünster bölgesinde,uçmayı öğrenmekte olan bir leylek yavrusu,bir elektrik teline çarpmak suretiyle bir ayağı ile bir kanadını kırmış ve civardak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.09.1954
  • Kazablanka'da yeni bir suikast Kazablanka,12 AA.Kazablanka'nın Arap mahallelerinde bir Arap öğretmeni,dün akşam bir tedhişçi tarafından tabanca kurşunu 4le Öldürülmüştür.Öğretmenle o esnada konuşmakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.09.1954
  • Motosiklet kazalarını önlemek için film Stockholm,12 AA.Motosiklet kullanan gençlerin bilhassa yanlarında kız arkadaşları olduğu zaman daha fazla kaza yaptıklarını tespit eden isveç makamları bu durum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.09.1954
  • Yunan öğrencileri izmir'e gelmedi İzmir,12 MİLLİYET)Evvelki gün izmir'den gelmesi beklenen Midilli'deki Yunan öğrencilerinden 100 kişilik grup şehrimize gelmemiştir.Yunanlı öğrencilerin şehrimizi ziya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.09.1954
  • Eden,dün Batı Almanya Başvekili ile görüştü İngiltere Hariciye Vekili,Avrupa Savunma Camiasının yerini tutabilecek bir teşkilât kurulması imkânım araştırıyor Bonn,12 AP-A.A.İngiltere Hariciye Vekili A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.09.1954
  • «Muhabbet tellâlı» tâbirine kızan genelev sahibi Galata'da,Kadem sokağında 4 sayılı genelevin sahibesi olan Haykuli Berber admda biri Müddeiumumiliğe müracaat ederek,İbrahim Coşkun admda bir satıcı ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.09.1954
  • Cezayir'de dün yeni bir zelzele oldu Orleansville,12 AP)Bu gün öğleye doğru OrleansvilTi yeni bir deprem sarsmıştır.Lisanca zayiat olup olmadığı henüz bilinmemektedir.Perşembe günü bu havalide vukua g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.09.1954
  • Avra Warren ve Leon Dayton İzmir'e gidiyor Izmir 12 MİLLİYET)Amerika'nın Ankara Büyük Elçisi Mr.Avra Warren ile Orta Elçilerden Mr.Dayton önümüzdeki salı günü izmir'e geleceklerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.09.1954
  • Güney Afrika Nato camiasına girmek istiyor Müdafaa Vekilinin Londra'da yaptığı temaslara büyük ehemmiyet veriliyor Pretoria 12 AA.Güney Afrika Müdafaa Vekili Francois Erasmus'un bu hafta zarfında Lond
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.09.1954
  • Adnan Menderes'in Almanya seyahati Bonn,12 TÜRKTEL O—Bütün Alman gazeteleri,Türk Başvekili Adnan Menderes'in önümüzdeki 2 ekim tarihinde Almanya'yı ziyaret edeceği haberini yayınlamakta ve bunlardan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.09.1954
  • Maarif Vekili Amerikadan döndü [Baştarafı 1 incide Maarif Vekili bize şunları söylemiştir:Atatürk Üniversitesine numune ittihaz edilecek Nebraska.Üniversitesinin teşkilât tarzını tetkik ederek F.O.A.i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.09.1954
  • İlkokullarda kayıtlar başladı Şehrimiz ilkokullarında yeni ta» lebe kaydına bu sabahtan itibaren başlanacaktır.Gerekli bütün hazırlıklar ikmal edilmiştir.Bu yıl,ilkokullara 1948 doğumlu çocuklar kabul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.09.1954
  • Dayak yiyen hoca öldü [Baftarafj 1 inddej hastalanmış ve kaldırıldığı İlk Yar dun dün sabah ö» müştür.Bu arada adlî makamlara müracaat eden Hocanın kanat Zeynep Yukay,ayni semtte oturan Say {ettin adı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.09.1954
  • Ava Gardner,Rio'da rezalet çıkarttı [Baştarafı 1 incide] diği bir açıklamada artistin iki gece evvel sarhoş olarak bir çok eşyaları kırdığını rezalet çıkardığını iddia etmiştir.Rivayete göre Ava Gardn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.09.1954
  • Amerika'daki kasırga felâket halini aldı [Baştarafı 1 incide)edilmiştir.İki günden beri denize açılamayan birçok gemiler,bugün güçlükle Atlantiğe çıkmışlardır.Vapurlar,kasırganın mıntakasından uzaklaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.09.1954
  • Müslüman i Kardeşlerin çıkarttığı hâdise Tanta 12 AA)Cuma günü,şehrin bir camiinde vukubulan hâdiseler üzerine* açılan tahkikat sonunda 17 Müslüman Kardeşler üyesi tevkif edilmiştir.Bu şahıslarm evler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.09.1954
  • Beynelmilel izci kampı açılıyor İzmir,12 MİLLİYET)Önümüzdeki Çarşamba günü Buca'da Kızılay tarafından Orta ve Lise okul jimnastik öğretmenlerinin iş* tirâkiyle beynelmilel bir izcilik kampı açılacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.09.1954
  • Başvekil dün İngiliz elçisi ile görüştü [Baştarafı 1 İncide] Diğer taraftan Başvekil dün öğleden sonra Vilâyette İngiliz Büyük Elçisi Sir James Bowker'i kabul ederek bir müddet kendisiyle görüşmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.09.1954
  • Antalya'da lokantacılar grev ilân etti Antalya,12 MİLLİYET)Bugün şehrimizin birinci sınıf lokantaları Belediyenin fiat listesini protesto etmek maksadiyle dükkânlarını kapatmışlardır.Evveldenberi Bele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.09.1954
  • Reisicumhur Celâl Bayar bu sabah şehrimize geliyor [Baştarafı 1 incide] halinde Haydarpaşa önünde demirleyecekler ve Savarona gemisi bu iki hat içersinde seyredecek geçit esnasında keisicumhuı gemiler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.09.1954
  • Sirkeci ve Soğuksu arasında elektrikli tren inşaatı Sirkeci ile Soğuksu arasında yapılmakta olan elektrikli tren inşaatı devam etmektedir.Bu hususta kendisiyle görüştüğümüz Devlet Demiryolları Haydarp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.09.1954
  • Kıbrıs'a dair Türk görüşü Amerika'da takdirle karşılandı Başvekil Menderes'in son beyanatı Birleşmiş Milletlerde müsbet bir tesir uyandırdı New-York,12 TÜRKTEL)Türkiye Başvekili Adnan Menderes'in son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.09.1954
  • İsveç sularında meçhul denizaltılar görüldü Stockholm,12 TÜRKTEL)İsveç sularında görülen yabancı denizaltılarım yakalamak üzere dört destroyer tahrik edilmiştir.Denizaltıların hangi devlete ait olduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.09.1954
  • Korgeneral Vedat Garan yurda döndü İkinci Kolordu Kumandanlığına tâyin edilen Tokyo İrtibat Heyeti Başkanı Korgeneral Vedat Garan,yeni vazifesine başlamak üzere dün saat 16.00 da uçakla Tokyo'dan şehr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.09.1954
  • Yunan Kral ve Kraliçesinin ziyaretleri Atina 12 AA.Yunan Kral ve Kraliçesi,Avusturya ve Almanyaya bir ziyarette* bulunmak üzere bu akşam Navarin destroyeri ile Venediğe hareket etmişlerdir.Hüküm darla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.09.1954
  • Eskişehirde bir fabrika yandı rBaştaraf ı 1 incide] mmda bir yangın çıkmış ve kısa zamanda büyümüştür.Derhal haberdar edilen Belediye,Şeker Fabrikası ve Devlet Demiryolları itfaiyesi hâdise mahalline
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.09.1954
  • izmir'de iki feci kaza oldu f Baştarafı 1 inridel Torbalı yolundaki kaza hızla seyretmekte olan bir kamyonun viraj alması ile vukua gelmiş ve kamyonda bulunan işçilerden ikisi derhal olmuş biri de ağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.09.1954
  • Konyada yol ortasında çıkan bir kavgada üç kişi öldü flBaştarafı 1 incide] Ahmet Çürük,Kasan Kara,İsa İnce,Ahmet İnce ve Ahmet Katıoğlu adında dört kişinin taarruzuna uğramışlardır.Bir kadın meselesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.09.1954
  • Rusya'da çiftlik öşürü azaltıldı Moskova 12 AJ .Çiftlik Müdürünün bildirdiğine göre,Başkan Gropi Malenkov hükümeti,hükümete teslim edilen çiftlik mahsulleri öşürünü geçen senelere nisbetle 1/60 nisbet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.09.1954
  • Amerika Güzellik Kraliçesi seçildi [Baştarafı 1 incide] Müsabaka 15 bin kişi tararından seyredilmiştir.50 kilo ağırlığında,uzun boylu yeni kraliçeye geçen yılın güzellik kraliçesi Evelyn Ay tacını giy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.09.1954
  • Vilâyetin açıklaması Hususî bir ajans tarafından bazı gazetelere verilen haberde Vilâyette yapılan basın toplantısı esnasında Taksim Bahçesi ve Gülhane Parkı mevzuları görüşülürken Vali gazetecileri m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.09.1954
  • istanbul üniversitesi Rektörlüğünden İstanbul Üniversitesinin muhtelif fakülte ve dallarına öğrenci kayıtlan 15 eylül 1954 çarşamba günü başlayıp 15 ekim 1954 cuma günü saat 17 de sona erecektir.Kayıt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 13.09.1954
  • Devlet Orman işletmesi Bilecik Müdürlüğünden İ İşletmemizin Muratdere Bölgesinin Muratdere istif yerinde mevcut aşağıda müfredatı yazılı çam tomrukları 5.parti halinde 28/8/54 tarihinden itibaren ve 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.09.1954
  • PURO Sabun Fabrikasının en son imalâtından Krem I i %W PURO TUVALET İLSS SABUNU V2 BOL KÖPÜKLÜ NEFİS KOKULU PURO 100 de 100 saftır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.09.1954
  • a i,«T,r.ı T^foTiTSti ABONE ŞARTLARI r Kr Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Uç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki misildir.İLAN ŞARTLARI 2 ve 3 üncü sayfa «ant 4 T.L.4 üncü sayfa sant.2.5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.09.1954
  • Bütün ağrılara GRiPiN başarı ile kullanılır det alınabilir.4 saat ara ile günde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.09.1954
  • T.C.ZİRAAT BANKASI Vadeli,vadesiz tasarruf hesapları 26 Ekim 1054 çekilişinde ikramiyeler:60.000 Lira,30.000 Lira,Ekipmanlariyle birlikle)1 TRAKTÖR,Ayrıca,10 fane 1.000,20 tane 500,40 tane 250,200 tan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.09.1954
  • M.M.V.1.No.lu Sa.Al.Ko.Başkanlığından Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulan 500 ton koyun etine teklif edilen fia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.09.1954
  • Biga Belediye Reisliğinden Belediyemiz hoparlör tesisatına ilâve olarak bir adet 120 voltluk amplifikatör,4 adet hoparlör ve boruları,1600 metre 4 milimetrelik kablo ve lüzumlu diğer malzeme açık eksi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.09.1954
  • ist.Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilânları 27/9/954 pazartesi saat 17 de Balıkesir Lv.Â.Sa.Al.Ko.da kapalı zarfla Edremit'te servis binası yaptırılacaktır.Keşif bedeli 14517747 lira,geçici tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.09.1954
  • Galatasaray Hacette peyi 2-1 mağlûp etti Ankara,12 MİLLİYET)Ankara'ya gelen Galatasaray bugün ikinci maçını Hacettepe ile yapmıştır.Baştan sonuna kadar müsavi geçen oyunda Galatasaray,tecrübesinin ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.09.1954
  • Fenerbahçe Havagücünü dün 3 1 mağlup etti MAÇ BEKLENİLDİĞİ KADAR ZEVKLİ GEÇMEDİ.LEFTER OYNAMADI Fenerbahçe Profesyonel takımı dün kendi sahasında mevsimin dördüncü maçını Ankara Havagücü ile oynadı ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.09.1954
  • t İsianbulsporun gol panayırı İstanbulspor dün Eyüp'te hazırlık maçlarından birini Eyüp takımına karşı yaptı.San Siyahlılar,5—2 kazandıkları bu karşılaşmaya şu kadro ile çıktılar:Osman Alâattin,Metin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.09.1954
  • Beyoğluspor dun Adaleti 3-2 yendi Kalabalık bir seyirci kütlesinin seyrettiği maç zevkli geçti Profesyonel kümenin iki takımı Adalet ve Beyoğluspor dün Şeref Stadında iki bin seyirci önünde karşılaştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.09.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:A.N.KABA» CAN Yazı İşlerini fiilen İdare eden Mes'ul Müdür:Turhan AYTUL Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.09.1954
  • Erzurum Vilâyeti Daimi Komisyon Başkanlığından 1 Erzincan kapısı çarşısında özel idareye ait Büyük Sinema binası ve müştemilâtının üç sene müddetle kiraya verilmek Üzere açık arttırmaya çıkarılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.09.1954
  • AÇIK EKSİLTME İLANI Kandilli Kız Lisesi Müdürlüğünden 1 Kandilli Kız Lisesi çeşitli onarım işi.Keşif bedeli 10.000)lira 00)kuruştur.Eksiltme 24/9/954 tarihin*» cuma günü saat 15 de Beyoğlu'nda Okullar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.09.1954
  • 1 2 3 456789 10 11 fL SOLDAN SAĞA 1 Kamama amcası,Bizde Kınalı'si da var Heybeli'si de.2 Ced,Bir sür vezni,S Rutubet,Eski harfler onların delaletiyle daha kolay okunur.4 Tersi yuva,Tersi tatlının semb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.09.1954
  • RA D Y O İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Şarkılar Sami Toker 13.00 Oyun havaları Çalanlar:Ahmet Yamacı,Selfihattln Erorhan.Refakat eden:Coşkun Özer 13.15 Türk musikisi korolarından şarkılar Öze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.09.1954
  • Beşiktaş Izmirspor'u 1-0 yendi izmir 12 MİLLİYET)Beşiktaş bugün kalabalık bir seyirci kütlesi önünde Izmirsporla oynadı.Siyah Beyazlılar üstün bir oyunla sahadan 1-0 galip ayrıldılar.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.09.1954
  • G.Saray Basketbol takımı bugün gidiyor Yugoslavya,italya,Fransa ve isviçre'de muhtelif karşılaşmalar yapacak olan G.Saray basketbol takmu bu sabah trenle hareket edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.09.1954
  • Vefa Karagümrük'ü 3-0 mağlûp etti Vefa profesyonel takımı,dün kendi sahasında Karagümrük'le hususî bir karşılaşma yapmış ve 3-0 galip gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4