Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 12.09.1954
  • rf&i&'İHifUttmi Bugün şehrimizde havanın bulutlu geçeceği,rüzgârların orta kuvvette eseceği,sıcaklığın artacağı tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.09.1954
  • [Hac seyahatine tahditler konuyor Hacı namzetlerinin fazla döviz götürmesi ve gayri sıhhî vaziyete düşmesi önleniyor v Ankara,11 MİLLİYET)Hükümet hac seyahatleri mevzuunda bazı tahditler koymağa karar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.09.1954
  • YÜZME BİRİNCİLİKLERİ SONA ERDİ Üç günden beri Ortaköy'deki Lido yüzme havuzunda devam edilen Bölge Yüzme Seçmeleri,dün yapılan müsabakalarla sona ermiştir.Fenerbahçe ve Yüzme İhtisas yüzücülerinin kat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.09.1954
  • Amasya ve Konya şeker fabrikaları açıldı Ankara,11 A.A.Geçen sene eylül ayında temelleri atılan Amasya ve Konya şeker fabrikalarının inşaat ve montajı ikmal edilmiş ve bu fabrikalar bu sene kampanyası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.09.1954
  • Belediye Yapı Kooperatifinin kongresi Belediye Memur ve Müstahdem Jeri Yapı Kooperatifi fevkalâde kongresi dün saat 15 de,Şehir Meclisi salonunda yapılmıştır.Kongre Riyaset Divanı seçimini müteakip,İd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.09.1954
  • Ankarada Türk Kıbrıs Enstitüsü kuruluyor Komitesi kuruldu ve Kıbrıs nya' açılması kararlaştı Ankarada da «Kıbrıs Türktür için akademik kampaı Ankara,11 MİLLİYET)Bugün,saat 15 de Gazeteciler Cemiyetind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.09.1954
  • Izmir limanında izdiham ariiı Bir çok şilep rıhtıma yanaşmak için mendirek dışında sıra bekliyor İzmir,11 MİLLİYET)İhraç mevsiminin açılması ile izmir Limanında yine izdiham başgöstermiştir.Gelen gemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.09.1954
  • Korkunç bir kasırga Nevyork halkını dehşet içinde bıraktı Büyük bir paniğe kapılan New York halkından bir günde 286.000 kişi şehri terketti.Tehlikeye karşı tedbirler alındı Nevyork,11 AP)Meteoroloji ^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.09.1954
  • Ticaret Vekili bugün Avusturya'ya gidiyor Avusturya hükümeti tarafından hususi surette davet edilmiş bulunan İktisat ve Ticaret Vekili Sıtkı Yırcalı bugün uçakla Viyana'ya hareket edecektir.Vekil bura
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.09.1954
  • Guatemala'da kızıl vahşet Burada gördüğünüz resim kızılların mezalimini 611 beliğ bir şekilde anlatmaktadır.Dahilî harb sırasında Guatemala'da komünistler,muhaliflerini,şehir civarındaki umumî mezarlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.09.1954
  • Sarkıntılık yapan öğretmen yakalandı İzmir,11 MİLLİYET)Adagüme köyü öğretmeni Raşit Altay,Hüseyin isminde bir berber çırağı» na sarkıntılık yaptığı iddiasiyle izmir'de tevkif edilmiştir.Raşit,evvelâ 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.09.1954
  • Kömürün yerini alacak mayi bulundu İzmir,11 MİLLİYET)Faik Çeker adında Turgutlulu bir vatandaş,kömür yerini tutabilecek mat bir madde meydana getirmiştir.Enjektör vasıtasiyle her türlü buhar kazanında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.09.1954
  • Uç büyük sanatkâr öldü Hamburg,11 AP)Tanınmış Alman opera sanatkarlarmdan tenor Peter Naders,6 gün evvel geçirdiği bir otomobil kazası neticesinde aldığı yaralardan dolayı,yattığı hastahanede ölmüştür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.09.1954
  • Mısır'lı yobazlar Atatürk'e dil uzatıyor Bir camide toplanan Müslüman Kardeşler hâdise çıkarttılar Kahire 11 A.A.Dinî Siyasi Müslüman Kardeşler Cemiyet tinin hükümet alyhindeki faaliyeti dün öğleyin t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.09.1954
  • Orgl.Baransel Atina'ya gidiyor Atina,11 TÜRKTEL)Türkiye,Yunanistan ve Yugoslavya Erkânı Harbiyei Umumiye Reisleri,20 eylülde Atina'da toplanacaklardır.Balkan Paktına dahil üç memleketin askerî şefleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.09.1954
  • Cezayirde yeni zelzele Üç gündenberi devam eden zelzele Orleansville'de taş taş üstünde bırakmadı Orleansville,11 AA.Şiddetli bir zelzele ile yerle bir olan Orleansville'e şimdi her taraftan kazazedel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.09.1954
  • CELAL BAYAR YARIN SABAH YUeOSLAVYADAN DONUYOR Donanma tarafından Segri feneri önlerinde karşılanacak olan Bayar,saat 10 da Sarayburnunda karaya çıkacak Savarona ile yurda dönen Bayar bu sabah Çanakkal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.09.1954
  • Yeni tesislerinde mükemmel bir halk gazetesi seklinde çıkmaya hazırlanıyor MİLLİYET 4 renkli ilavelerle 8,10,12,16,24,32 sayfa olarak intişar edecektir MİLLİYET,önümüzdeki günlerde mükemmel ve zencin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 12.09.1954
  • HİCRİ Pazar RUMİ 1374 12 1370 14 Eylül 30 Muhmr.«m 1954 A^Mt*sa VAKİT VASATI EZANI Güneş 54» 11.12 Oü» ia.ii 545 ikindi 15.44 9.20 Aksara 1824 12.00 Y»teı 19.59 123 İmsak İM 920 i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1954
  • Sanat Tenkidçileri kongresi Şehrimizde toplanan 5 inci Sanat Tenkidçileri kongresi dün de Güzel Sanatlar Akademisinde sabah saat 9 dan itibaren komiteler halinde çalışmalarına devam etmiştir.Delegeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1954
  • Temizlik personeli için kışlık elbise Belediye Temizlik İşleri personeli için 1650 takım kışlık elbise yaptıracaktır.Elbiseler,in yaptırılması işi 62.700 liraya ihale edilecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1954
  • Gizli fuhuş yapan kadın adliyeye verildi Gizli fuhuş yaptırdığı tesbit edilen bir kadın dün adliyeye verilmiştir.Beyoğlunda Kornişçi sokağında 25 sayılı evde oturan ve buraya bir terzi atelyesi süsü v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1954
  • Kumarhane olan kahve basıldı Emniyet ikinci Şube Müdürlüğü memurları evvelki gece Taksim'de Büyükdoğancı sokağında Kemal Yıldırım adında birine ait kahvede kumar oynayan Halit Ulgen,Cafer Şenay,Mehmet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1954
  • Bir intihara teşebbüs hâdisesine elkondu Zabıta ve adli makamlar enteresan bir intihara teşebbüs hâdisesine elkoymuşlardır.Yenikapıda ikamet eden bir ailenin 18 yaşlarındaki kızı Maksude Altan,evvelki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1954
  • Mekteplerin mahrukat ihtiyacı istanbul Maarif Müdürlüğü ile ilkokulların mahrukat ihtiyaçlarım şimdiden temin etmek için faaliyete geçilmiştir.Mekteplerin bir yıllık ihtiyacı olan 1400 ton kok,527 ton
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1954
  • 3 yıldan beri bulunamıyan suçlu 36 ncı celseden sonra tekrar aranmasına karar verildi Garip bir mahiyet arzeden bir hâdisenin duruşmasına dün de 1 ci Ağır Ceza Mahkemesinde devam olunmuştur.İstanbul B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1954
  • Öğretmenler bugün Terkos Gölüne gidiyorlar Türkiye Muallimler Birliği Tu* rizm Bürosu tarafından tertip edilen etüd gezileri öğretmenler arasında geniş bir alâka toplamaktadır.Bu seneki gezi programı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1954
  • 1954 ikramiye plânının son çekilişleri 1 KASIMDA BAHÇELİ ZENGİN PARA İKRAMİYELERİ 30 Aralıkta BAHÇELİ ZENGİN PARA İKRAMİYELERİ TÜRKİYE İŞ BANKASİ paranızın.istikbalinizin emniyeti mmm o-tı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1954
  • Hürriyeti Seçen Bir Doktorun Maceraları:11 NİHAYET FİRAR EDİYORUM Seçen Bir Doktorun Maceraları:11 YElflRAR EDjYÇ Polonya yolcu gemisi Batory'nin doktorluğunu yaptığı I sırada İngiltere'de hürriyeti s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1954
  • Merzuka'yı tutan gümrük memuru Dün ifadesi alınan şahit,hâdiseyi anlattı Ankarada memur olan Sedat Akçam adında bir memurun eşi Merzuka Akçam,bir müddet evvel Etimesut Hava Alanında Suriye'ye kokain v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1954
  • Vali,Adalet mensuplariyle toplantı yaptı Yeni adlî yılın başlaması münasebetiyle istanbul Valisi,dün Büyükdere fidanlığında adalet mensuplariyle bir meyva toplantısı tertiplemiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1954
  • HAVACILIK BAHİSLERİ Yeni bir tip motor ve pilot sandalyası Üstün dolmuş turboprop motoru diye tanınmış yeni tip bir uçak motoru Hakkında Bristol Uçak Kollektif Şirketi tafsilâtlı malûmat vermektedir.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1954
  • KİSA HABERLER Galatasaray isesi önündeki satış kulübesi,açık arttırma ile 27 Leylülde kiraya verilecektir.Diğer taraftan,belediye,rağbet gördüğünden,yeni satış kulübeleri yaptırmağa karar vermiştirir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1954
  • POLİSTE ir Beyoglu'nda Küçükyazıcı sokağında 10 numarada oturan Makbule Mercan ve Bahriye Yandus adında iki kadın komşu geçimsizliği yüzünden kavga etmiş ve birbirlerini dövmüşlerdir.Kavga sırasında.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1954
  • İstanbul'un kurtuluş bayramı 6 ekim istanbul'un kurtuluş bayramıdır.Bu münasebetle yapılacak merasimin hazırlıklarına başlanmıştır.Kurtuluşu müteakip ilk defa şehrimize girmiş olan Ordu Kumandanı merh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1954
  • 1953 yılı nakil vasıtalacı kazaları 1953 yılı içinde şehrimizde 1559 nakil vasıtası kazası vukubulmuştur.Bu kazaların 395 i Beyoğlunda,303 ü Fatihte,301 i Eminönünde,594 ü de diğer ilçelerde cereyan e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1954
  • Adana vapuru 306 yolcu ile döndü Adana vapuru dün saat 17.30 da 306 yolcu ile Kuzey Akdeniz seferinden limanımıza dönmüştür.Vapurla gelen yolcular arasında sabık Kahire Büyük Elçimiz Fuat Hulusi Tugay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1954
  • Prodüktivite mevzuunda Sanayi Odası Komisyonu çalışmaları Şehrimiz Sanayi Odasında teşkil edilen 8 kişilik Prodüktivite Komisyonu dünden itibaren çalışmalarına başlamıştır.Komisyon çalışmalarında sana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1954
  • M.T.A* hesabına yabancı memleketlerde okutulacak talebeler M.T.A.Enstitüsü hesabına tahsil için muhtelif yabana memleketlere 50 öğrenci gönderilecektir.Bu öğrencilerin en geç 20 eylüle kadar mezun old
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1954
  • Dünkü satışlarda gıda maddeleri fiatları Bazı gıda maddelerinin dünkü rayiçleri şöyledir:Şeftali yarma toptan 40-80-150 perakende 55-100-180 Armut toptan 30-70-120 perakende 45-90-150,üzüm çavuş topta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1954
  • Sekizer sene hapse mahkûm oldular Eroin satışı yaparken suçüstü yakalanan ve adliyeye verilen Abdullah ve Ali adındaki iki sabıkalının duruşması dün 3 üncü Ağır Ceza Mahkemesinde sona ermiştir.Suçu sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1954
  • Zahire ve Ticaret Borsasında yapılan satışlar Dün Zahire ve Ticaret Borsasın» da yarım gün olması hasebiyle muamele hacmi nisbeten dar olmuştur.Fındık:iç sura tombul kontrollü Ordu malları 248 den 20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1954
  • Tahvil piyasası çok hararetlendi Devlet tahvilleri hafta içinde çok hareketli bir vaziyet göstermiştir.Bilhassa yüzde.6 ve yüzde 7 faizli tahvillerin hemen hemen hepsi yükselmiştir.Düşen kıymetler pek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1954
  • Milletlerarası Havacılık Federasyonu konferansı Türk Hava Kurumunun da üyesi bulunduğu Milletlerarası Havacılık Federasyonunun 47 nci konferansı 20 eylülde Yıldız Şfile Köşkünde acüacaktır.Konferansın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1954
  • Anıt Kahirdeki bütün noksanlar tamamlanıyor Ankara 11 ANKA)Atatürk Anıt Kabir kabul binasının duvar tavanı ve mozelede kuru freak illeriyle müteharrik demir merdiven,demontabl demir merdiven işi ihale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1954
  • Bir Alman ticaret heyetinin gelmesi bekleniyor Ankara 11 D^A.Hafta içinde bir Afman ticaret heyetinin Ankara'ya gelmesi beklenmektedir.Bu heyet müddeti tamamlanmakta bulunan Türkiye Batı Almanya ticar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1954
  • Bir esrar satıcısı suçüstü yakalandı Tophanede Karabaş mahallesinde Dtreboyu çıkmazında 16 numarada kahvecilik yapan Şükrü Boğalar adında birinin,Tophane ve civarında esrar satışı yaptığı zabıtaca tes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1954
  • Dünya Sivil NATO Teşkilâtı Türkiye şubesi kuruldu Dünya sivil NATO teşkilâtının Türkiye şubesi kurulmuş bulunmaktadır.Müteşebbis heyet başkanı Emin Gazi Kösemihal,Vali ve Belediye Reis Vekili Prof.Gök
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1954
  • Yeni deniz Assubaylan törenle diplomalarını aldılar Deniz Assubay Okulundan 1953-1954 senesinde mezun olan Assubaylara dün Beylerbeyinde saat 15 te yapılan törenle diploma ve mükâfatları tevzi edilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1954
  • Güney Doğu Asya Savunma Paktına verilen ehemmiyet Bu ayın 8 inde Manilla'da 9 devlet Hariciye Vekil veya temsilcileri tarafmdan imzalanan Seato anlaşmasına büyük ehemmiyet verilmektedir.Burada Londra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1954
  • Tren altında ayak ve eli kesildi Bakırköy'de İstanbul caddesinde eski telefon santral binasında oturan Diruhi Arsalan adında bir kız çocuğu,54 sayılı banliyö trenile Sirkeciden Bakırköye gelmiş ve kat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1954
  • Bir âmânın dolmuşta 1100 lirasını çaldılar Şoför,zavallının şikâyetine kulak asmadan onu yolun üstüne bıraktı Bir âmânın dolmuşta 1100 lirası yankesicilik suretile çalınmıştır.Fatihte Horhor caddesind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1954
  • İki kişi kamyon altında can verdi Dün şehrimizde ölümle neticelenen iki vasıta kazası olmuştur.Sultanselim'de Mollabey sokağında 67 numarada oturan Hasan Okşar admda 11 yaşında bir çocuk,Edirnekapı Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1954
  • Tarihî Mezarlıkları İnceleme Komisyonu Tarihî mezarlıkları incelemek ve arşivlerini tanzim etmek üzere Mezarlıklar Müdürlüğünde bir komisyon kurulmuştur.Prof.Mükrimin Halil,Prof.Süheyl Unver,Reşat Ekr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.09.1954
  • HALKIN SESİ Umumi telefon yerlerindeki rehberler Son zamanlarda,P.T.T.İdaresinin umumî telefon yerlerindeki rehberlerin parçalanmış hali devamlı bir şikâyet konusu olmaktadır.Adresi bizce mahfuz bir o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 12.09.1954
  • Hindlçinî'de bir infilâk Hanoi,11 AP)Bu akşam Hanoi'nin en güzel eski mabetlerinden birinde muazzam bir infilâk husule gelmiştir.Ahşap bina tamamiyle harap olmuştur.Mabet,kuzey Vietnam'daki Fransız Ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.09.1954
  • Toprak Mahsulleri Ofisi istanbul Bölge Müdürlüğünden 1 Maltepe portatif çelik hangarlar sahasında inşa edilecek olan 8713.lira 32 kuruş keşif bedelli çalışma binası kapalı zarf usulüyle birim fiat bed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.09.1954
  • Sivas Bölge Sat.Ai.Kom.Bşk.lığından:Askerî ihtiyaç için Sivas'ta teslim 55 ton yeşil mercimek alınacaktır.Muhammen bedeli 27500 lira olup geçici teminaü 2062 lira 50 kuruştur.Kapalı zarfla ihalesi 27
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.09.1954
  • Hac seyahatine tahditler konuyor Baştarafı 1 incide)Ayrıca,hacdann'iıer Bene çok fazla miktarda döviz çıkardıkları gözönüne alınmış ve bunda da kısıntılar yapılmasına karar verilmiş» tir.Bütün devlet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.09.1954
  • Şah Mahmud'un Başvekile mesajı Memleketimizde bir kaç gün geçirdikten sonra dün şehrimizden ayrılan Afganistanın eski başvekillerinden Altes Ruayal Şah Mahmud Gagi Han Başvekil Adnan Menderes'e aşağıd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.09.1954
  • Izntirde tekrar Şehir Tiyatrosu kuruluyor İzmir,11 MİLLİYET)İzmir şehrini bir tiyatroya kavuşturmak hususundaki tasavvurlar nihayet tahakkuk safhasına girmiştir.Buna göre belediye,satm aldığı Tayyare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.09.1954
  • 1 İktisadî ve Ticarî i Bahisler s Şeker istihsalimizin bu sene 220.000 5 r tona yükseleceği anlaşılmaktadır,I 1953 kampanyası 174.000 ton olarak İ kapanmış,talepler 203.000 tonu bul-ğ E duğu için arad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.09.1954
  • Korkunç bir kasırga Nevyork halkını dehşet içinde bıraktı [Baştaraf j 1 incide Mountauk'dan takriben 500 kişi tahliye edilmiştir.Newyork'ta panik Newyork,11 ANKA)Bu sabah intişar eden bütün Newyork ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.09.1954
  • ŞEHREMİNİ ALTINOK GENÇLİK KULUNUNUN KONGRESİ 11.9.954 cumartesi günü ekseriyet hasıl olmadığından yapılamamış bulunan Umumi Heyet toplantısı bu kere 26.9.954 pazar günü saat 10 da Kulüp Lokalinde yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.09.1954
  • Belediye Yapı Kooperatifinin kongresi [Baştarafı 1 incide I sahile isabet eden kısmının turistik tesislere tahsisi hususunda Belediye tarafından yapılan teklif müzakere edilmiştir.Hissedarlar,evvelce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.09.1954
  • İngiliz polisi bir kaatilin peşine düştü Londra,11 AA.Bütün İngiliz polisi,«Bebek yüzlü» diye anılan 22 yaşında,sarışın bir Amerikalı asker kaçağını aramaya başlamıştır.Şimdi bu gibi kaçakların gitmel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.09.1954
  • Koramiral Altıncan İstifa etmedi Ankara,11 AA.Millî Müdafaa Vekâleti Temsil Bürosundan bildirilmiştir:Deniz Kuvvetleri Kumandanı Koramiral Sadık Altıncan'm vazifesinden istifa ettiğine dair bazı gazet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.09.1954
  • Mülhak kazalar futbol turnuvası Mülhak kazalar arasında devam eden futbol turnuvasının finali bu sabah saat 10 da Çatalca Yalova arasında Şeref stadında oynanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.09.1954
  • Marmara Bölgesi Uman ve Denizişleri Müdürlüğünden Müdürlüğümüze ait Kuş,İnci,Deniz,Mazot ve Geçer adlı motorların tekne ve makine tamirleri açık eksiltmeye konulmuştur.Muhammen bedel 9453)dokuz bin dö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.09.1954
  • Amasya ve Konya şeker fabrikaları açıldı rBaştarafı 1 incide] Muntazam bir şekilde çalışmalarına devam eden Amasya ve Konya şeker fabrikalarının açılış merasimleri önümüzdeki haftalar içinde yapılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.09.1954
  • Tütün Bankası kuruluyor Bankanın sermayesini tütün müstahsilinden kesilen yüzde 5 1er teşkil edecek Ankara,11 MİLLİYET)Tütün Bankası kurulması için Tekel Vekâletince bir kanun tasarısı hazırlanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.09.1954
  • Kasımpaşa dün Bursa'da 2 1 galip geldi Bursa,11 MİLLİYET)Muhtelif karşılaşmalar yapmak uzara şehrimize gelmiş olan İstanbul profesyonel lig takımlarından Kasımpaşa ilk karşılaşmasını bugün Bursa dördü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.09.1954
  • Mısır'I ı yobazlar Atatürk'e dil uzatıyor [Baftarafi 1 incide] takib ettikleri politikayı takbih etmiş ve onları Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Kemal Atatürk'ü taklide çalışmak,memleketi lâikleştirme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.09.1954
  • Cezayir'de yeni zelzele [Baştarafj 1 incide] otelinde enkaz arasında cesetleri çıkarmak için dinamit kullanmak lâzım gelmi} ve felâketzede halk bu husustan vaktiyle haberdar edil* mediği için,dinamit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.09.1954
  • izmir limanında izdiham arttı f Baştarafı 1 İncide] yapılmakta,geri kalanı ise mendirek içinde beklemektedir.Bu halin 2 ay daha devam edeceği alâkalılar tarafından belirtilmektedir.Diğer taraftan hâle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.09.1954
  • Denizli'de şehir hoparlörü kuruluyor Denizli,11 MİLLİYET)Denizli Belediyesi 20.000 lira sarfiyle şehirde yeni bir Neşriyat Bürosu kurmaktadır.Yeni Neşriyat Bürosu,günün muayyen saatlerinde şehriıi muh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.09.1954
  • Vakil geçirmek için hırsızlık yapan milyoner Nice,11 TÜRKTEL)Polis,yakaladığı 80 yaşındaki bir ihtiyarı buradaki bütün mağazalara götürerek,patron ve tezgâhtarlara tanıtmış ve $öyle demiştir:«Bu ihtiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.09.1954
  • Celâl Bayar yarın sabah Yugoslavyadan [Baştarab 1 incide] nlan bu muhriblerin birinde bulunacaktır.Denizcilik Bankasının,spor kulüblerinin,hususî şahısların temin edecekleri vapur,motor ve taka benzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.09.1954
  • Eden,Avrupa Birliğini kurtarmak için çalışıyor İngiliz Hariciye Vekili dün Brüksel'e giderek görüşmeler yaptı Brüksel,11 AP)İngiltere Dışişleri Vekili Anthony Eden,Belçika,Hollanda ve Lüksemburglu mes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.09.1954
  • Ankarada Türk Kıbrıs Enstitüsü kuruluyor [Baştarafı 1 incide 1 Toplantıda ilkönce,Talebe Federasyonu adına gençler konuşmuşlar,Kıbrıs dâvasının tarihçesini yaparak bu hususta Federasyonun görüşünü iza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.09.1954
  • Dien Bien Fu kahramanı De Castries Fransa'da Paris,11 AP)Hindicin!harbinde Komünist Vietminh kuvvetlerine esir düşen eski Dien Bien Fu komutanı Tuğgeneral Christian de Castries bugün 30 kadar muhabir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.09.1954
  • Galatasaray Ankara'da ilk maşını 8-0 kazandı Ankara,11 MİLLİYET)İki maç yapmak üzere Ankara'ya gelen Galatasaray bugün ilk maçını Güneş Sporla yapmıştır.Turgay,Ali,Necmi,Coşkun,Rober,Necdet,Suat,Vedat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.09.1954
  • Batı Almanya Atlantik Paktına girmeye hazır Başvekil Adenauer,Almanya takdirde NATO'ya girmeye Neumuenster Almanya)11 AP)Başvekil Konrad Adenauer,hükümranlığı tanındığı takdirde Batı Almanya'nın Kuzey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.09.1954
  • Milliyetçi Çin uçakları dünde taarruz ettiler Şiddetle bombardıman edilen kızıl askerî tesislerinde büyük yangınlar çıktı Taipeh,İl AP)Milliyetçi Çin uçakları ile harb gemileri Amoy Adası yakınlarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.09.1954
  • ist.Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları ri 25 ton salça kapalı zarfla 23/Eylûl/954 perşembe saat 16 da Yassıviran As.Sa.AL Ko.da satın alınacaktır.Bedeli 25.000 lira,geçici teminatı 1875 li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.09.1954
  • Oç büyük sanatkâr öldü fBastarafı 1 İncide] nmmış ressamlarından Andre Derain» geçen temmuzda bir otomobil kazası neticesinde aldığı yaralardan ölmüştür.Andre Derain 74 yaşında bulunuyordu.Marika Koto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 12.09.1954
  • F.Bahçe Havagücü bugün karşılaşıyor Şeref Stadında ise,Adalet Beyoğlusporla oynayacak Yeni futbol sezonuna hazırlanan futbol kulüpleri bugün muhtelif stad ve sahalarda hususî karşılaşmalar yapacaklard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.09.1954
  • Turk Yunan spor temasının kesilmesi sebebiyle OLİMPİYÂKOS GELEMİYOR Bundan bir müddet evvel Beyoğluspor Kulübü tarafından 4 maç yapmak üzere şehrimize davet edilen Yunanistan'ın Olimpiyakos futbol tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.09.1954
  • Ereğli Kömürleri işletmesinden Zeytin Alınacak Şartnamesinde gösterilen evsaf ve müddetlerde teslim sartiyle satın alınacak olan 40 ton zeytinin 27/9/954 pazartesi günü saat 16 da eksiltmesi yapılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.09.1954
  • 1 Adet İtfaiye Motopompa Teçhizat ve Malzemesi Satın Alınacaktır t.E.T.T.İşletmelerinden:1 Yukarıda yazılı malzeme mektupla fiat ve teklif isteme us iliyle mubayaa edilecektir.2 Teklif mektuplarının,t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.09.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ İLÂNLARI l_Bebek'te Nispetiye namiyle maruf arazinin 1/500 ölçekli mevziî imar plânının,Nafıa Vekâletince tasdik edildiği ilân olunur.12504)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.09.1954
  • Şafakspor Demirkale futbol maçı Bugün saat 13,30 da Eyüb sahasında Şafakspor ile Demir Kale takımları arasında bir karşılaşma yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.09.1954
  • $s*5 GRiPiN I '^4UT\V w W:GRiPiN 4 saat ara İla günde 3 adat alınabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.09.1954
  • MAARİF VEKÂLETİNDEN Ecnebi Memleketlere öğrenci Gönderilecek 1 M.T.A.Enstitüsü hesabına,1416 sayılı kanun hükümlerine göre tahsil İçin,yabancı memleketlere müsabaka imtihanı ile aşağıda yazdı şartları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.09.1954
  • için rastgele sabun ye* rine PURO kullanınız PURO cildinizin krem ihtiyacını karşılıyan en müessir temizlik ve güzellik müstahzarıdır* I ftöPÖKLÖ-NEFİS K0KU\A^ PURO Tuvalet sabunları 100 4a 10P »attır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.09.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:A.N.KARA» CAN Yan islerini fiilen idare «den Mes'ul Müdür:Tornan AYTUL Basıldığı yer:BULLITET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.09.1954
  • vi-Xav.v-n a d y 0 Istanbul 12.27 Açılış ve program 12.30 Şarkılar PI.Okuyan:Rıza Rit 13.00 Saz eserleri Çalanlar:Nubar Tekyay Feyzi Arslangil 13.15 Şarkılar Okuyan:Perihan Sözeri 13.45 Haberler 14.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.09.1954
  • ISTANBUL BORSASİ 11/9/1954 FIATLARI 1 Sterlin 100 Dolar 100 Üret 100 isviçre Frangı 100 Florin 100 Drahmi 100 Çekoslovak Kur,100 isveç Kur.784.00-784.00 280.30-280.30 44.80-44.80 64.03-64.03 3.68.40-7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.09.1954
  • 1 23456789 10 11 12 SOLDAN SAĞA 1 Denizde bulunur olta ile tutulur,Soylu.2 iyi,Meşhur bir kotra.S Bir Havayollarının rumuzu,Avrupa'da bir başkent,Favori.4 Yat borusu.Bir renk,Bir edat.5 Ağ,Bir nota.6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.09.1954
  • Denizli Belediyesinden Gökpınar Hidro-Elektrik Santrallarında istihdam edilmek üzere 3659 sayılı kanunun 10 uncu maddesine istinaden 1000 lira aylık ücretli yük* sek makine mühendisi alınacaktır.Talip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.09.1954
  • izmir-Yurt içi Satmalına Komisyonu Bşk lığından Kışla 1 Açık eksiltme Üe kışla onarımı yaptırılacaktır.Keşif tutarı 24.983 Ura 17 kuruş olup geçici teminatı 1874 liradır.2 Eksiltmesi 29/Eylûl/1954 gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.09.1954
  • Konya As.Sat.AL Ko.Bşk lığından a)As.ihtiyaç için Konya,Samsun,Amasyada teslim şartiyle 800)ton yulaf kapalı zarf usulü Ue satm alınacaktır.Muhammen fiatı beher kilosu 26)kuruş,geçici teminatı 11650)l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.09.1954
  • Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğünden:1 Çocuk Tiyatrosu)Bölümümüze alınacakların imtihanları,13/Eylûl/1954 Pazartesi günü saat 10 dan itibaren Küçük Tiyatro binasında yapılacaktır.2 Ankara haricinde ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.09.1954
  • istanbul Sıhhat ve İçtimaî Muavenat Şişli Çocuk Hastahanesi ile Haydarpaşa Numune Hastahanesi Hemşire,Laborant ve Ebe Okullarına parasız yatılı öğrenci kaydına başlanmıştır.Kabul Şartlan:1 En az orta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.09.1954
  • ç^TÜ^-Türkiye Şeker Fabrikaları A.Şistanbul Bürosundan Fabrikalarımızın acele ihtiyacı için 100.000)adet kadar Liver-Pul Twils veya buna mümasil evsafta 100 kilo hacminde jüt çuval)derhal teslim kaydi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.09.1954
  • İstanbul Belediyesinden Tenbihi Beledi 1 Belediye hududu dahilinde tekerlekli demir bandajlı nakil vast» tatarının seyrüsefer etmeleri yasaktır.2 Hayvanla çekilen nakil vasıtalarının yolların tahribin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.09.1954
  • Açık Eksiltme İlânı Kandilli Kız Lisesi Müdürlüğünden İ'—Kandilli Kız Lisesi çatı onarımı işi.Keşif bedeli 20.000)lira 00)kuruştur.Eksiltme:21/9/954 tarihinde salı günü saat 15 te istanbul Okullar Muh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.09.1954
  • Istanbul Nafia Müdürlüğünden Kapalı Eksiltme ilânı 1 Haydarpaşa Lisesi onarımı keşif bedeli 95000)liradır.Eksiltme 30/9/1954 tarihinde perşembe günü saat 15 de Nafıa Müdürlüğünde toplanacak komisyon t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.09.1954
  • Bait rap atış müsabakaları 25-26 eylül 954 tarihlerinde 'Küçük Çekmece Soğuksu mevkiindeki poligonda yapılacak olan TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ Bahrap atış müsabakalarına mermi ve plâk bedeli kendilerine ait
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.09.1954
  • Sammy Lee'nin dünkü gösterisi 1948 Londra ve 1952 Helsinki olimpiyatları kule atlama şampiyonu Amerikalı Binbaşı Dr.Sammy Lee dün saat 10,30 da Büyükderedeki Denizcilik Yüzme İhtisas kulübünü ziyaret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.09.1954
  • Dün Lido'da yapılan müsabakalarda 200 metre serbestin çıkışı:ilk plânda görülenler Engin Ünal ve Yılmaz Özüak.Her ikisi de Türkiye rekortmenidirler.Yüzme birincilikleri dün Lido'da sona erdi G.Saraylı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4