Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 11.09.1954
  • 4ftoıfo 'ZhıfUtnm Bugün şehrimizde havanın bulutlu geçeceği,rüzgârların orta kuvvette eseceği,sıcaklığın artacağı tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1954
  • Bayar'ı karşılama töreni hazırlandı Devlet Reisimiz pazartesi günü şehrimize avdet ediyor 13 eylül pazartesi günü Yugoslavya Seyahatinden şehrimize avdet edecek olan Celâl Bayar'ı karşılamak için bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1954
  • Liitfi Kırdar Tarsus,un turistik seyahati hakkında izahat verdi Turizm Kurumu Başkam Tarsusla yapılan seyahatin birçok bakımlardan faydalı olduğunu ileri sürüyor «Tarsus» vapurunun,Türkiye Turizm Kuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1954
  • ATLAMA GÖSTERİLERİ—Ta-¦ihte Olimpiyad Kule atlama şampiyonluğunu iki kere kazanan yegâne insan Dr.Sammy Lee,dün Heybeliada Deniz Kolejinde 10 metre yüksekliğindeki kuleden atlama gösterisi yapmıştır.R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1954
  • 5 yıllık askerî eğitim plânı Genel Kurmay Başkanlığında Generallerin iştirakiyle toplantılara başlandı Ankara,10 MİLLİYET)Genel Kurmay Başkanlığında bu sabah mühim bir askerî toplantı yapılmıştır.Topl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1954
  • YUNANİSTAN'DAKİ TAŞKIN HAREKETLERE SON VERİLİYOR Atina Hükümeti Kıbrıs yüzünden Türk-Yunan dostluğunun sarsılmaması için kanuni tedbirler alıyor Birleşmiş Milletlerde m üzakereler açılmadan önce Yunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1954
  • Ami.Altmcan istifa eiii Ankara,10 MİLLİYET)Haber verildiğine göre Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Sadık Altıncan bugün vazifesinden istifa etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1954
  • İZMİRİN KURTULUŞU İzmir'in 32 nci kurtuluş yıldönümü münasebetiyle yapılan törende kurtuluş ordusunu temsilen süvarilerimiz de iki koldan şehre girmişlerdir.Resimde dolu dizgin şehre giren bir süvarim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1954
  • Sabık İtalyan Kralı şehrimizde İtalya'nın sabık ve son kralı ikinci Umberto dün gece saat 10 da uçakla Roma'dan şehrimize gelmiştir.Beraberinde,karısı ve çocukları bulunan sabık kral cehrimizde bir mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1954
  • Bir öğretmen Yenişehir hâkimi ile oğlunu tabancayla yaraladı Aleyhinde verilen karara muğber olan öğretmen Zeki kanlı hâdiseyi müteakip firar etti Bursa,10 MİLLİYET)Bugün Bursa'ya bağlı Yenişehir kaza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1954
  • Amerikadaki doktorlar aleyhindeki neşriyat karşısında dün saat 14 de Marmara Lokalinde genç tıbbiyeliler bir toplantı yapmışlardır.Devamı 3 üncü sayfadadır}.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1954
  • Izmirde bir ölü teneşir tahtasında "Ben ölmedim" dedi İzmir,10 ANKA)Şehrimiz hastahanelerinden birinde heyecanlı bir hâdise cereyan etmiş,vefat ettiği zannedilen bir hasta,30 saat sonra teneşir tahtas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1954
  • Yeni tesislerinde mükemmel bir halk gazetesi seklinde çıkmaya hazırlanıyor MİLLİYET 4 renkli ilavelerle 8,10,12,16,24,32 sayfa olarak intişar edecektir MİLLİYET,önümüzdeki günlerde mükemmel ve zengin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1954
  • Gene bîr kadın sarkıntılık yapan üfürükçüyü yaraladı 50 yaşındaki hoca baş ağrısın fesle tedaviye çakşırken te Fenerde,eşine ender tesadüf edifen.yaralama ve üfürükçülük hâdisesi olmuş,zabfta ve adlî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1954
  • ğ£İ5fei& Irak Veliahtı gitti Bir müddettenberi şehrimizde,Başvekil Adnan Menderesin davetlisi olarak ikamet ve istirahat eden,Irak Veliahdı Prens AbdüliUâh,dün Batı Akdeniz seferine çıkan Ankara vapur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1954
  • Başvekil 2 Ekimde Batı Almanya'ya gidiyor Adnan Menderes'e bu seyahatinde Hariciye Vekili Fuat Köprülü ve Malî müşavirler refakat edecek Ankara,10 TÜRKTEL)Başvekil Adnan Menderes'in Almanya'ya yapacağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.09.1954
  • Bir esrar tüccarı daha yakalandı tdris Beyesinin evinde yapılan aramada 3 kilo esrar ele geçti Dün İdris Beyesi adında bir esrar satıcısı yakalanmış ve evinde yapılan aramada 3 kilo esrar ele geçirilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 11.09.1954
  • N HİCRİ Cumartesi RUMİ 1374 11 1370 13 Eylül 29 Muharrem 1954 Ağasto» VAKİT VASATI EZANİ Güne» 5.36 11.09 OİU 12.11 5.44 ikindi 1545 9.19 Âkıam 18.26 12.00 YaUt 20.01 1.33 imakk 3.54 9.27
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1954
  • 12-20 Eylül Spor ve Sergi Sarayında RESİM ve AFİŞ sergisi Yarın saat 11 de açılıyor Yapı ve Kredi Bankası'nın 10-uncu Yddönümü münasebetiyle tertip ettiği Sanat ve Kültür Mükâfatlarından RESİM ve AFİŞ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1954
  • HAVACILIK BAHİSLERİ] Diklemesine havalanan kanalsız uçaklar İngiliz Uçak İmalâtçıları Cemiyetinin Furaborough'da tertiplediği gösterilerin ilk günü olan 7 eylül salı günü,bu havacılık sergi ve gösteri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1954
  • Ev kiralarında büyük artış oldu Ticaret Odası Ağustos ayına ait geçim endeksini neşretti istanbul Ticaret Odasının ağustos ayma ait geçim endeksi de hazırlanmıştır.1938 yılı umumî endeks sayısı 100 ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1954
  • Libya Ticaret Nazırı tetkikler yapıyor Libya İktisat ve Ticaret Nazın Mustafa Saraç,dün Vilâyete gelerek Vali Gökayla görüşmüştür.Cuma namazını Süleymaniye camiinde kılan Nazır şerefine Çadır köşkünde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1954
  • Avrupa mülteci meselelerini tetkik kongresi Başvekil Adnan Menderes'in yüksek himayelerinde Avrupa Mülteci Meselelerini Tetkik Cemiyeti 15 eylül çarşamba günü Yıldız Sale köşkünde çalışmalarına başlıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1954
  • Guraba hastahancsinde bıçaklı kovalamaca Evvelki gün Gureba Hastahanesinde hastaları ve bu müessesede çalışan personeli heyecan ve korku içinde bırakan bir hâdise olmuştur.Burada çalışan Bayman Uysal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1954
  • KİSA HABERLER ir Vali Prof.Gökay,dün saat 17 de Büyükdere Fidanlığında istanbul Üniversitesi,Teknik Üniversite profesörlerine bir çay ziyafeti vermiş ve kendileriyle samimi hasbıhalde bulunmuştur.4r T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1954
  • POLİSTE k Beyoğlu'nda Abanoz sokağında 10 ıumaralı genelevin sahibi Gülizar Bien'in,çocuk denecek yastaki gençleri •vine aldığı tespit edilmiş ve haklında gereken kanuni muamele yapılaiftırk Karagümrü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1954
  • Dün denizden üç ceset çıkarıldı Onbeş gün kadar evvel Dolmabahçe önlerinde bir deniz kazası olmuş ve Denizcilik Bankasına ait leyterlerden birine çarpan bir motorlu sandaldaki on kişiden dördü boğulmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1954
  • Tedavüldeki para miktarı Merkez Bankasının hazırladığı son bültene göre,tedavüldeki para miktarı 1.544.116.117 liradır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1954
  • Cibali Fener yolu yaptırılacak Belediye Cibali Fener caddesini yeniden yaptıracaktır.Yol ve bu yolun kanalizasyon inşaatı 820.861 lira keşif bedeli çevresinde 30 eylülde ihale edilecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1954
  • Oduna konulan narh yürürlüğe girdi Belediye Daimî Encümeni tararından odun fiatlarına konan narh,iünden itibaren yürürlüğe girmiş-u*.Narha göre kesilmiş odunun çecisi depoda teslim 17 lira,deponun bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1954
  • P.T.T.Güzel San'atlar Akademisinde bir şube açtı Milletlerarası Sanat Tenkitçileri kongresi münasebetiyle P.T.T.Bölge Baş müdürlüğü,Güzel Sanatlar Akademisinde bir P.T.T.şubesi açmıştır.Bu şubede bugü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1954
  • ipek Sinemasının tâdili İpek sinemasının tiyatro binası haline getirilmesi için bütün hazırlıklar tamamlanmıştır.Belediye,sinemanm 253,295 lira keşif bedeli çevresinde tâdilini,ihaleye çıkarmış bulunm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1954
  • San'at Tenkitçileri Kongresi Beynelmilel San'at Tenkitçileri Kongresi Güzel Sanatlar Akademisinde çalışmalarına devam etmektedir.Dün kongreye plâstik san'at larda stil ve kaliteye dair tebliğler yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1954
  • Sir kavga Adliyeye intikal etti Halıcıoğlunda vuku bulan garip bir cavga hâdisesi adliyeye intikal etmiş ir,Bu semtte oturan Necla Birgül ıdında genç bir kız,teyzezadesi »lan Kenan Olcay adında bir ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1954
  • İki yankecisi aranıyor Sirkecide Küçük Karadeniz ötende kalmakta olan İdris Gündüz dında Kütahyalı bir tacir,Mısır jarşısmdan geçerken,pantalonuun cebinde bulunan 1070 lirasını,ıtçhul bir yankesiciye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1954
  • 6500 lira çalan hırsız aranıyor Evvelki gece Küçük Çiftlik gazinosunda bir kırsızlık hâdisesi olmuştur.Şef garson Mehmet Kolver'in,gazinonun üstünde bulunan odasma meçhul bir hırsız girmiş ve masanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1954
  • Hacca giden Kızılay ekibi başkanı izahat verdi Şehrimiz Kızılay Temsil Heyetinde dün saat 15 de bir basm toplantısı yapılmış ve Kızılay hac sağlık ekibi şefi müfettiş Kemal Akadur,son yıllarda hükümet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1954
  • Ankara 466 yolcu ile yola çıkü Batı Akdeniz seferine dün saat 12 de hareket eden Ankara vapuru 466 yolcu götürmüştür.Yolcular arasında Türkiye'nin Libya Büyükelçisi Celâl Tevfik Karasapan ve Milletler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1954
  • Bir işçi babasını sille tokat dövdü Araya girenlerin de üstüne yürüyen genç tevkif edildi Cibali Tekel Fabrikasında çalışan Hilmi Taşkıran adında bir işçi,ayni yerde çalışan babası Mehmet Taşkıran ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1954
  • f Boğaziçinin amatör balıkçıları arasında Heves etmeyin beyim,sonu yok bunun.Dalyan sahibi bile olsan para etmez.İşte böyle eğlence için çılanız.Boğaziçi'nin balığı kadar balıkçıları da boldur.Bunları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1954
  • Libya Ticaret Vekili Valiyi ziyaret etti Ankara'dan şehrimize gelen Libya İktisat Vekili Mustafa Saraç ve beraberindeki Heyet dün saat 10.30 da Vali ve Belediye Reis Vekili Prof.Gökay'ı makamında ziya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1954
  • Saadet Kaçarın duruşnTT^ dün başlandı Adliyenin manevî şahsiyetini tahkir suçundan dolayı tevkil edilmiş olan Avukat Saadet Kaçar'ın duruşması dün saat 11 de Birinci Sor gu Hâkimliğinde yapılmıştır.Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1954
  • Sis yüzünden vapur seferleri aksadı Dün sabah şehri kaplayan kesif bir sis tabakası yüzünden Şehir Hatlarına sefer yapan vapurlar işlememiştir.Bu fırsattan istifade ederek,bazı motor sahiplerinin dolm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1954
  • Toprak Mahsulleri Ofisinin yaptığı ihracat Toprak Mahsulleri Ofisi ağustos ayı sonuna kadar evvelki anlaşmalar dahilinde 215 bin ton hububat ihraç etmiaiir.Bu ihracatın 11 bin tonu Avusturya'ya,10 bin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1954
  • Florya arsaları işi bugün karara bağlanacak Belediye Müntesipleri Yapı Kooperatifi olağanüstü kongresini bugün saat 17 de,Şehir Meclisi toplantı salonunda yapacaktır.Kongrenin bu toplantısında Florya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1954
  • Bir genç Küçükçekmece gölünde boğuldu Bakırköy'de Yeşil Konak Gazinosunda aşçılık yapan Mustafa Kantarcı ve Hasan Coksu admda iki genç Küçükçekmece gölünde sandal gezintisi yaparlarken,saıuH&l devrilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1954
  • Arkasında Jan Kaminski oldu» ğu halde ufak yapılı U.B.binbaşısı odaya girdi.Binbaşı masanın başına oturdu.Kaminski:«Otur» dedi.«Şef seninle konuşmak istiyor.Oturdum.Küçük binbaşı vaziyeti hulâsa edere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1954
  • Bursanın kurtuluşunun 32 inci yılı kutlanıyor Bursa,10 MİLLİYET)Şehrimizin düşman istilâsından kurtuluşunun 32 nci senesi yarın yapılacak olan büyük bir merasimle kutlanacaktır.Hazırlanan program gere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1954
  • Karabükten fazla demir isteniyor Şehrimiz sanayicileri,Karabük demir fabrikasının kendilerine ayırdığı miktarın kâfi gelmediğini ileri sürmektedirler.Şehrin 3 aylık demir ihtiyacı 12.000 ton olduğu ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1954
  • İstanbul Üniversitesi Fakültelerinin Talebe kaydı İstanbul Üniversitesinin muhtelif fakülte dallarına öğrenci kayıtları 15 eylül 1954 çarşamba günü başlayacak 15 ekim 1954 cuma günü saat 17 de sona er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1954
  • HALKIN SESİ Temizlik işlerinin bir cevabı Sayın gazetenizin 7/8/954 tarihli nüshasında intişar eden «Temizlik teşkilâtı takviye edilmelidir» başlıklı yazı hakkında Temizlik İşleri Müdürlüğünden aldığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1954
  • Beyoğlunda sarhoşlar bekçiyi dövdüler Muhtelif meyhanelerde İçki içen Rasim Atsal ve Necdet Kızıler adında iki kişi,evvelki gece saat 24 sıralarında Beyoğlunda,İstiklâl caddesinde rezalet çıkarmış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1954
  • İşçi Sendikaları bugün toplanıyor Üsküdar Yaprak Tütün İşçileri Sendikasındaki ihtilâf,İstanbul işçi Sendikaları Birliği Komisyonu tarafından neticelendirilmiştir.Bilindiği gibi 2 ay kadar evvel mezkû
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1954
  • Gecekonduları kaldıran memurlara takdirname Valilik Esentepe'deki geee konduları hâdisesiz âmirlere takdirname verdi yıkan Mecidiyeköyü Esentepedeki gecekonduların hiç bir hâdiseye mahal verilmeden ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1954
  • Polonya 5 milyon kilo tütün alacak İktisat ve Ticaret Vekâleti ile Polonya Ticaret Ataşeliği arasında yapılan müzakerelerden sonra bu memlekete 5 milyon kilo tütün satılması hususunda mutabık kalınmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1954
  • Evinden zorla alarak dövdüler Mustafa Civelek,Kemal Özdemir,Alâaddin Arslân,Hüsnü Yüksel,Niyazi Altmer ve Akif Açıkgöz adında altı kişi,bir kız kaçırma meselesinden dolayı,Şilenin Teke Nahiyesinde otu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1954
  • Sıtkı Yırcah Viyana'ya gidiyor Ticaret Vekili Sıtkı Yırcah Avusturya Hükümetinin davetlisi olarak pazar günü Viyana'ya hareket edecektir.Yırcah,yanında hususî kalem müdürü olduğu halde cumartesi günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.09.1954
  • Sarkıntılık eden seyyar satıcı bulunamadı' Evvelki gece Küçükpazarda cür'etkârane bir sarkıntılık hâdisesi olmuştur.Adresi ve hüviyeti tesbit edile» miyen Tabir adında bir,seyyar satıcı,geç vakit Küçü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 11.09.1954
  • Anıerikadaki doktorlar [Bastarafı 1 incide)Toplantıyı Tıp fakültesi adına bir pfrenci açmış müteakiben Tıp dej^u İhsan Şükrü Aksel Ord.Profesör Tevfik Remzi Kazancıgil,Do-Sent Dr.Bülent Kancan,Prof.Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1954
  • İstanbul Sıhhat ve içtimaî Muavenat Müdürlüğünden Şişli Çocuk' Hastahanesi ile Haydarpaşa Numune Hastahanesi Hemşire,Laborant ve Ebe Okullarına parasız yatılı öğrenci kaydına başlanmıştır.Kabul Şartla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1954
  • 8 ya;ındaki bir çocuğu uçuruma atarak öldürdü Bilecik,10 MİLLİYET)Bilecik Vilâyetine bağlı Bekdemir köyünden 19 yaşında İbrahim isminde bir genç,yine aynı köyden sekiz yaşında Alı adında bir çocuğu,ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1954
  • Namık Kemal Savun yeni bir vazifeye alındı Ankara,10 MİLLİYET)Ticaret Vekâleti Dış Ticaret Dairesi Reisi Namık Kemal Savun bu vazifeden alınmış ve Başvekâlet Umumî Murakabe Heyeti azalığına tâyin edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1954
  • izmirde de Migros teşkilâtı kuruluyor İzmir,10 MİLLİYET)İzmir Belediye Reisliği,Migros teşkilâtının şehrimizde de kurulması maksadiyle teşebbüse geçmiştir.Bu şirkete belediye de ortak olarak girecekti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1954
  • Mısır'ın bir kısmı sular altında kaldı Kahire,10 AA.Journal d'Egipte gazetesinin bu sabah haber verdiğine göre yukarı Mısır'da Mavi Nil'in taşmasiyle Komomboda yüzlerce ev su altmda kalmıştır.Suların,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1954
  • Başvekil 2 Ekimde Batı Almanya'ya gidiyor [Bastarafı 1 Incidel ile birçok yüksek memur refakat edeceklerdir.Bunlar meyanında,Hariciye Vekâleti Umumi Kâtibi Muharrem Nuri Birgi,İktisat ve Ticaret Vekâl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1954
  • Uçak hâdisesi Güvenlik Konseyinde Birleşmiş Milletler Newyork)10,AA.Bir Amerikan uçağının Sovyetler tararından düşürülmesi üzerine vâki Amerikan şikâyetini incelemek maksadiyle toplantıya çağırılmış o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1954
  • Rusya Almanya'nın silâhlanmasını istismar ediyor Sovyet Hariciye Vekâleti yayınladığı son beyannamede yeni bir dünya harbinden bahsetti Moskova,10 AP)Sovyet Rusya Hariciye Vekâleti yayınladığı 8 sahif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1954
  • Karısını ve dört çocuğunu kesti,sonra da maça gitti Paris,10 TURKTEL.29 yaşında bir işçi,sabah saat beşte,âni bir cinnet neticesinde,henüz uykuda olan 27 yaşındaki karısı ile 3,5 ve 7 yaşlarındaki üç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1954
  • Motosikletten düşen iki subay yaralandı Ankara,10 MİLLİYET)Bugün Millî Müdafaa Vekâleti önünde bir kaza olmuş ve Sait Çelik idaresinde Haymana plâkalı kamyon,iki üsteğmenin binmekte olduğu bir motosik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1954
  • Binbaşı Salâh Salim vazifesine dönüyor Kahire,10 AP)Kahire Radyosunun bildirdiğine göre,Hükümet içinde çıkan bir anlaşmazlık üzerine dün kendisine «mecburi izin» verilmiş olan Binbaşı Salâh Salim,yarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1954
  • Şoför muavini kamyon altında kalarak öldü Bursa,10 MİLLİYET)Bu gün şehrimizde fecî bir taşıt kazası daha vukua gelmiştir.Hâdisenin cereyan şekli şöyledir.Dün akşam saat 18 sıralarında kömür yüklü olar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1954
  • İktisadî ve Ticarî 1 Bahisler Blr ajans telgrafı.1953 de mem-ğ İ eketimizde 10.909.000 «sığır.öküz.ğ.manda ve diğer büyük baş» hay-vanla 27.594.000 koyun ve kuzu.%0.000 hindi.22.000.000 tavuk mev-5 cu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1954
  • Kanada muhalefet liderinin beyanatı Ottawa,10 A.A.Batı Avrupa memleketlerine yaptığı üç aylık bir seyahatten dönen Kanada muhalefet lideri George Drew,Avrupa ordusu tasarısının reddinden sonra Batılıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1954
  • Cezayirdeki zelzele büyük tahribat yaptı Ölenlerin sayısı bini,yaralıların ise iki bini buldu.Orleansville'e kaybolmuş nazariyle bakılıyor Cezayir,10 A.A.Bu sabah Grenvic ayariyle saat 6 da verilen ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1954
  • Lûtfi Kınlar Tarsus,turistik seyahati hakkında izahat verdi [Baştarafı 1 İncide] iyi ve faydalı sonuçlar verdiğini» bilhassa ileri sürmüştür.Kırdar,kendisi hakkındaki ithamları kastederek şöyle demişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1954
  • Musaddık hapishanede de faaliyete geçti Tarhah,10 AP)Iranın eski Başvekili Dr.Musaddık,yazdığı 30.000 kelimelik bir mektupta yeni petrol anlaşması ile İran'ın «Tehdit» edildiğini söylemiştir.İran Şahı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1954
  • Bir kadın sarkıntılık yapan üfürükçüyü yaraladı [Baştarafı 1 incide] Tavsiyeye uyan genç kadın iki gün evvel Fenerde,Salmatomruk caddesinde 132 sayılı hanede oturan Recep Hocanın evine gelmiş ve ücret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1954
  • Bir öğretmen Yenişehir hâkimi ile oğlunu tabancayla yaraladı Baş tarafı 1 incide)gitmiş ve kapıya çıkan oğlu ile münakaşaya başlamıştır.Bu sırada kapıya gelen Hâkimi gören Zeki tabancasını çekerek ate
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1954
  • Bir esrar tüccarı daha yakalandı a [Baftarafj 1 incide)Dün sabah İdris'i,esrar satışı yaparken suçüstü yakalıyan Turan Can idaresindeki ekip,evinde yaptığı arama sonunda,oda kapısuun üstündeki hususi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1954
  • Altın madenindeki bir kazada on kişi öldü Johennesbourg,10 AA.Orange serbest eyaletinde I/ raine altın madeninde yukubulan bir kazada,yerli maden isçilerinden 10 kişi ölmüş ve 4 kişi yaralanmışta-Yerl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1954
  • Kaçakçılık vak'aları arttı Antalya,10 MİLLİYET)Sahillerimizde son günlerde kaçakçılık vakaları gittikçe artamkta olup bu cümleden olarak KiUdonya'ya 30 metre kadar yaklaşarak getirdiği kaçak eşyayı ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1954
  • 5 yıllık askerî eğitim plânı [Baştarafı 1 incide] eğitimi,sosyal işler,lojistik,levazım gibi meseleler görüşülmüştür.Hâlen orduda tecrübî mahiyette tatbik edilen elbise,yiyecek,yatacak islerinden orta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1954
  • Bir idam mahkûmu hapishaneden kaçtı Antalya,10 MİLLİYET)Alanya Cezaevinden,idam mahkûmu bulunan Hasan Yılmaz adındaki bir kaatil,dün gece cezaevinin duvarını delerek firar etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1954
  • Yunanistandaki taşkın hareketlere son veriliyor [Baştarah 1 incide)edilmemesi temennisinde bulunmuştur.Atina'da Dışişleri Vekâletine men» sup bir sözcü,Yunan hükümetinin iki memleket arasındaki dostlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1954
  • 'Memlekette millî petrol sanayii kuruluyor Yenin tesis olunan anonim bir şirket Türkiyenin muhtelif yerlerinde petrol yatakları arayarak işletecek Ankara,10 AA.Büyük Millet Meclisince 6 ay evvel kabul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1954
  • Milliyetçi Çin duruma hâkim Uçak ve harp gemilerinin bombardımanı dün de bütün şiddetiyle devam etti Taipeh,Formosa)10 AP)Bugün de,Formozanın karşı kıyısındaki komünist Çin istihkâm bataryaları ve ask
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1954
  • Çimentoya zam yapıldı 15 Eylülden itibaren portlan çimentosu 72 liraya çıkıyor Ankara,10 MİLLİYET)Hükümet çimento fiatlanha zam yap* mıştır.Alınan karara göre,15 eylülden itibaren Sivas Fabrikasında i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1954
  • Yeni alom silâhları Pasifik'te denenecek Atom enerjisi komisyonu başkam silâhlar arasında artik bir farkın mevcut olamıyacağmı belirtti Washington,10 AP)Atom Enerjisi Komisyonu Başkanı Lewis L.Strauss
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1954
  • İzmir'den incir ihracına başlandı izmir,10.MİLLİYET)Yani mahsul islenmiş ilk indr partisi bu gün merasimle limanımızdan ihraç edilmiştir.30 tondan ibaret olan incir partisi bir İsveç gemisin* yüklenmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1954
  • İzmirde bir ölü teneşir tahtasında "Ben ölmedim" dedi [Baştarafı 1 incide)tansiyonunun fazla yükselmesi sebebi ile damarlarındaki kan pıhtı* lasmış ve kalp adeta çalışamaz bir hale gelmiştir.Bu arada*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1954
  • Bayan karşılama töreni hazırlandı f Baştarafj 1 indde] den atılacak toplarla Reisicumhur selâmlanacaktır.Merasime katılacak harp gemilerimiz Haydarpaşa açıklarında muvazi iki «ıra halinde dizilecek,ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1954
  • C.H.P.Meclisinin dünkü toplantısı CHP.Meclisi dün sabah saat 10 da Genel Başkan İnönü'nün riyasetinde toplanarak gündemindeki maddeleri gözden geçirmiştir.Kısmî seçimlere girilmesi mevzuunda karara va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.09.1954
  • Manşı geçmek üzere Doğan Şahin hazırlık yapıyor Türk yüzücüsü havanın müsait olmasını bekliyor Londra,10 ANKA)Manş'ı geçmek üzere buraya gelen Türk yüzücüsü Doğan Şahin,müsait bir hava beklemektedir.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 11.09.1954
  • RAD Y O ISTANBUL 1227 Açılış ve program 12 20 Beaber şarkılar 13.00 Saz eserleri Nu- ar Tekyay Ercüment Batanay 13.15 arkilar Muallâ Gökçay 13.45 Hairier 14.00 Şarkılar Nadir Hilkat ulha 1420 Haftanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.09.1954
  • İNŞAAT HANI r.C.Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünden:1 Kapak zarf usulü ile eksiltmeye konan iş:Aşağıda isimleri yazılı şube lojmanlı hizmet binalarıdır.»ri ilk keşif tutarı Geçici teminatı •yhan şubesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.09.1954
  • Sivas Bölge As.Sat.Al.Kom.Bşk.lığından:Askeri ihtiyaç için Sivas teslimi 2000 ton buğday kırdırılacaktırpek ciheti askeriyeye iade edildiği takdirde muhammen bedeli 75 lira ip.G.teminatı 5000 liradır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.09.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ İLÂNLARI Muhtelif İşler İhale Edilecektir 1 Beykoz itfaiye müfreze binası için lüzumlu malzeme 10354.64 lira tahmin bedeli çevresinde mubayaa edilecektir,ilk teminatı 776.60 liradı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.09.1954
  • İSTANBUL BORSASİ 10/9/1954 FIATLARI 1 Sterlin 100 Dolar 100 Liret 100 isviçre Frangı 100 Florin 100 Drahmi 100 Çekoslovak Kur 100 isveç Kur.784.00-784.00 280.30-280.30 44.80-44.80 64.03-64.03 3.68.40-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.09.1954
  • t i v T.C.ZİRAAT BANKASI Vadeli,vadesiz tasarruf hesapları 20 Ekim 1954 sekilisinde ikramiyeler:60.000 Lira,30.000 Lira,Ekipmanlariyle birlikte)1 TRAKTÖR,Ayrıca,10 iane 1.000,20 tam 500,40 fam 250,200
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.09.1954
  • 1st Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları 1 Askerî ihtiyaç için aşağıda birlik adı,miktarı,muhammen fiat,muvakkat teminat ile ihale gün ve saati yazılı iki kalem kuru fasulye kapalı zarf usul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.09.1954
  • M1 AĞRIUVRINA KARŞI GRiPiN faydalıdır GRİPİN 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.09.1954
  • Tapı İşleri Hânı Nafia Vekâletinden 1 Eksiltmeye konulan iş:Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti bahçesinde yapılan garaj ve ek binanın ikmal inşaatı işidir.2 Keşif bedeli:43.961.03)liradır.2 Eksiltme 27.9.9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.09.1954
  • Bismil Belediye Reisliğinden 1 Bismil Belediyesi hizmet binası inşaatı kapalı zarf usulüyle ektmeye konulmuştur.2 Muhammen bedeli 45780 lira 74 kuruş olup muvakkat teminatı 53 lira 55 kuruştur.3 İhale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.09.1954
  • Bolu As.Sa.Al.Kom.Bşk.lığından 50.000 Kg.sığır eti satın alınacaktır.Muhammen bedeli 75.000 lira olup geçici teminatı 5000 liradır.ihalesi 24/Eylûl/1954 cuma gûnfi saat 16.00 da Tugay binasındaki Komi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.09.1954
  • Biga Belediye Reisliğinden Belediyemiz hoparlör tesisatına ilâve olarak bir adet 120 voltluk amplifikatör,4 adet hoparlör ve boruları,1600 metre'4 milimetrelik kablo ve lüzumlu diğer malzeme açık eksi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.09.1954
  • Kiralık Arsalar)İstanbul Defterdarlığından:Dosya No.su:517 2592 Cinsi Senelik kira bedeli lira Eyüp,Taşlıtarla mah.Muhacir,Havuz So.ile 180 Küçük Köye giden yol arasında 330 ada,1 parsel saydı arsanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.09.1954
  • Stablize Malzemesi Nakli İşi Konya Karayolları 3 Bölge Müdürlüğünden 1 işletmeye konulan iş:Konya Ereğli yolunun 6+000—42+000 kilometreleri arasında yapılacak stablize malzemesi nakli ve istifi işi ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.09.1954
  • Sivas Bölge As.Sat.Al.Kom.Bşk.lığından:Asker!ihtiyaç için Sivasta teslim 54000 kilo patates alınacaktır.Muhammen bedeli 17280 lira olup geçici teminatı 1296 liradır.Evsaf ve şartnamesi komisyonda görü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.09.1954
  • Elektrik Dış Şebeke Tesisatı Yaptırılacak Aydın Ortaklar ilköğretmen Okulu Müdürlüğünden:15737,50 lira keşif bedelli okulumuz elektrik dış şebeke tesisatı on beş gün müddetle açık eksiltmeye konulmuşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.09.1954
  • Denizcilik Bankası T.A.0.Şilepçilik İşletmesinden,Hopa vapuru 18/9/1954 tarihinde İstanbul'dan hareketle,sırasiyle izmir,Mesina,Genova,Marsilya,Barselona ve dönüşte Marsilya,Genova,Pire,İzmir limanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.09.1954
  • Erzurum Vilâyeti Daimî Komisyon Başkanlığından 1 Erzincan kapısı çarşısında özel idareye ait Büyük Sinema binası ve müştemilâtının üç sene müddetle kiraya verilmek üzere açık arttırmaya çıkarılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.09.1954
  • Vekâletimiz muhasebe makinelerinde kullanılmak üzere 4 milyon kart baskı işi müteahhidi nam ve hesabına pazarlıkla yaptırılacaktır.f 1 Muhammen bedeli 19.040)liradır.2 Kafi teminatı 2.856)Uradır.3 Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.09.1954
  • 1 234567 89 10 11 12 OLDAN SAĞA 1 Harb,Kıldan İnce kılıçtan kes» n 2 Nezir,bir sayı,su getiren.3 •ğul edatı,insan.Saklanması lazım Y 4 Göktekilerden,demokrasinin kardeşi,nefi edatı 6 Sabah kanıklığınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.09.1954
  • ZATİ İstanbul Ticaret Odasından aldığım 3639 numaralı İthalât vesikamı zayi ettim,yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.25284 sicilde.Kevork Fındıklıya»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.09.1954
  • PURO Sabun Fabrikasının en son imalâtından i Kremli *Ss^i PURO f J TUVALET SABUNU BOL KÖPÜKLÜ NEFİS KOKULU PURO 100 de 100 sJfİır ııııımıımnınııtıııınııııııııııııtıiM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.09.1954
  • ist Devlet Kitapları Müdürlüğünden:150-175 Ura aylık ücretle memur alınacaktır.Askerliğini yapmış olmak şarttır,isteklilerin 15 Eylül 1954 tarihine kadar Sultanahmet Maarif Matbaası içerisinde devlet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.09.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:A.N.KARACAN n-Yazı talerin} fMen İdare eden Mes'ol.Müdür:Turhan ATTÜL Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAAM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.09.1954
  • Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğünden:1 Mevcut şartname ve numunesine göre kumaşı idareden verilerek altmış bir takım hademe,bekçi ve yedi takım itfaiyeci elbisesi ile kumaşı da müteahhide ait olmak üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4