Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 10.09.1954
  • İzmir'in kurtuluşu törenle kutlandı 32 nci kurtuluş yıldönümü I münasebetiyle parlak bir tören yapıldı İzmir,9 AA.İzmir'in 32 inci kurtuluş yıldönümü bu sabah yapılan parlak bir törenle kutlanmıştır.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.09.1954
  • CELÂL BAYAR DUN SAVARONA İLE YUGOSLAVYADAN AYRİLDİ Brioni adasında Mrşl.Tifo tarafından uğurianan Bayar,"İki memleket arasındaki dostlukla övünebiliriz" dedi Bayar,pazartesi günü şehrimize avdet edece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.09.1954
  • t Beş yıllık askerî eğitim programı Genel Kurmay Başkanlığında yapılacak istisarî toplantılar bugün başlıyor Ankara,9 MİLLİYET)Yarın Millî Müdafaa Vekâleti Askerî Şura toplantı salonunda,Genelkurmay B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.09.1954
  • Gençlik,Kıbrıs için miting teşebbüslerinden vazgeçti Talebe federasyonu dün bir deklerasyon yayınlayarak hükümet görüşünü benimsediklerini bildirdiler İzmir,9 MİLLİYET)Başvekil Adnan Menderesin Kıbrıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.09.1954
  • Çocuğunu öldüren Hayrinin idam edileceğini öğrenen anne «yaşasın adalet» diye bağırırken Sarıyer canavarı Hayri Uyumaz idama mahkûm oldu Sekiz ay önce 6 yaşındaki Meryemi,tecavüz ettikten sonra öldüre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.09.1954
  • Gezayirde korkunç bir zelzele 800 kişinin ölümüne sebep oldu Zelzele merkezi olan Orleansville bombalanmış bir şehir manzarası arzediyor.Felâket mınta kasma havadan yardım yapıldı Cezayir,9 A.A.Çarşam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.09.1954
  • Kömürler arasında 115.000 lira bulundu Diyarbakır,9 MİLLİYET)Bundan bir müddet evvel Ankaradan Urfa'nın Suruç kazası Ziraat Bankasına gönderilen ve her biri 25.000 lira kıymetinde olan dört koli ile H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.09.1954
  • Sibel Göksel Gazeteciler Cemiyetinin şeref defterini imzalarken Geçen cumartesi gecesi 1954 Türkiye Güzellik Kraliçesi seçilen Sibel Göksel,dün Gazeteciler Cemiyetinde basın mensuplarıyle tanışmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.09.1954
  • Gaziantep treninde 100.000 liralık kaçak eşya bulundu İki bavul ve beş çuval içinde ele geçen kaçak eşyanın sahipleri henüz yakalanamadı Adana,9 MİLLİYET)Gazian-tarda kaçak eşya,Fevzipaşa'da ele tep't
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.09.1954
  • BOĞANIN BOYNUNDAKİ KA-DIN Geçenlerde Meksika'nın en tanınmış kadın boğa güreşçisi bir müsabaka sırasında boğa tarafından boynuzlanmıştır.Resimde son derece ağır yaralanan kadın güreşçi boğanın boynuzl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.09.1954
  • Safa Kılıçhoğlu 6 aya mahkûm oldu Ammenin telâş ve heyecanını mucip asılsız,mübalâğalı,maksadı mahsusa müstenid ve millî menfaatlere aykırı neşriyatta bulunmaktan sanık Yeni Sabah gazetesi sahibi Safa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.09.1954
  • Bugün şehrimizde havanın bulutlu geçeceği,rüzgârların orta kuvvette eseceği,sıcaklığın artacağı tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.09.1954
  • Yeni tesislerinde mükemmel bir halk gazetesi seklinde çıkmaya hazırlanıyor MİLLİYET 4 renkli ilavelerle 8,10,12,16,24,32 sayfa olarak intişar edecektir MİLLİYET,önümüzdeki günlerde mükemmel ve zengin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 10.09.1954
  • POLİSTE if Cerrahpaşa'da oturan Fatma Coşkun adında bir kadın,Fâtih'ten Sofular caddesinden geçerken,kamyondan karpuz boşaltan Erdoğan Kayaman adında biri tarafından atılan karpuzun ba|ina isabet etme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.09.1954
  • KİSA HABERLER ¦ir Yeni ders yılının yaklaşmış olması dolay isiyle,Vekâletçe girişilen hazırlıklara muvazi olarak,şehrimizdekl çalışmalar da süratle ilerlemektedir.Bu maksatla 13 eylülde ilkokullarda,2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.09.1954
  • Üniversitede kürsülere tayinler yapılıyor İstanbul Üniversitesine bağlı muhtelif Fakülte ve Yüksek okullarda münhal bulunan kürsülere yeni tayinler yapılmağa başlanmıştır.İlk olarak,Tıb Fakültesinde a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.09.1954
  • İki hırsızlık hâdisesi Beyoğlunda Sakızağacı caddesinde 75 numarada oturan ve ayni yerde terzilik yapan İrini Lefkaro,polise müracaat ederek,içinde 4800 lira ve iki adet İngiliz altını bulunan portföy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.09.1954
  • f' N HİCRİ Cuma BUM!1374 10 1370 12 Eylül 28 Muharrem 1954 AfrtMtoa VAIUT VASATI EZANI Günej 5.36 11.07 Öğle 12.11 5.42 ikindi 15.46 9.19 Akçam 18.28 12.00 Yattı 20.03 1.33 imsak 3.53 924
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.09.1954
  • Gydnia'ya muvasalatımızdan bir gün evvel ikinci kaptan Peter Szemiel beni arattı.13 numaralı kamaraya girince bana Batory'nin Newcastle-on-Tyne'e gideceğini ve 380 kişilik mürettebattan yalnız 90 tane
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.09.1954
  • TAKVİMDEN &h YAPRAK Atlı arabalar ULUNAY Emniyet 6 ncı Şube Müdüriyeti seyr ü sefer talimatnamesine aykırı olan atlı arabalar hakkında sıkı tedbirler almış.Kontrol neticesinde hayli araba toplanarak Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.09.1954
  • Libya bizden mal satın alıyor İktisat nazırı dün uçakla Ankaradan geldi Libya İktisat ve Ticaret Nazırı Mustafa Saraç,dün,uçakla Ankara'dan şehrimize gelmiştir.Libya'nın ticarî ve iktisadî ihtiyaçları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.09.1954
  • P.T.T.nin yaptırdığı hususî tarih damgası 14 18 eylül tarihleri arasında Yıldız Şale köşkünde toplanacak olan Avrupa Göçmen ve Mülteci Meselelerini Tetkik Cemiyetinin 4 üncü Milletlerarası kongresi mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.09.1954
  • Atlı arabalar kaldırılıyor Arabacılar Cemiyeti adına bir heyet dün Vilâyeti ziyaret ederek,ath arabaların kaldırılması mevzuu üzerinde İstanbul Valisile görüşmüşlerdir.Araba sahipleri,mağdur edilmeksi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.09.1954
  • Kadıköyde deniz üzerinde kurulan sergi yerleri Kadıköy rıhtım boyunda kurulan kavun ve karpuz sergilerinin arzettiği çirkin manzara Kadıköy Kaymakamlığınca alınan tedbirlerle giderilmiştir.Kaymakamlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.09.1954
  • Mecidiyekbyündeki gecekondular yıktırlıdı Mecidiyeköyünde Gazeteciler Sendikası ve Gazeteciler Cemiyeti Yapı Kooperatiflerine ait arsada bulunan gecekondular,Vilâyetçe alınan tedbirlerle hiç bir hâdis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.09.1954
  • Mikrobiyoloji kongresi 20 22 eylül tarihleri arasında şehrimizde toplanacak olan mikrobiyoloji kongresi hazırlıkları tamamlanmaktadır.Dün ilgililerden müteşekkil bir heyet Vilâyeti ziyaretle kongreye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.09.1954
  • Amerikalı iş adamları geliyor Amerikanın tanınmış iktisatçılarından ve New-York şehrinin ileri gelen iş adamlarından müteşekkil beş kişilik bir heyet 27 ekimde şehrimize gelecektir.Amerikalı iş adamla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.09.1954
  • Lokantalarda çalışanlar imtihan olacaklar Belediye Zabıta Talimatnamesine uyularak İstanbul Lokantacılar Derneği,bütün lokantacı ve lokantada çalışan sanatkâr ve yardımcılarını imtihan edip ehliyet ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.09.1954
  • Emniyet ikinci şube müdürü işe başladı İstanbul Emniyet İkinci Şube Müdürlüğüne tayin edilen Yaşar Yiğit,dün sabahtan itibaren yeni vazifesine başlamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.09.1954
  • Kızılay hac ekibi yurda döndü Hacca gidenlerin sağlık işlerile meşgul olmak üzere Kızılay tarafından gönderilen sağlık ekibi Istanbula dönmüş bulunmaktadır.Kızılay hac ekip şefi tarafından bugün saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.09.1954
  • Türk Millî Gençlik Teşkilâtı idarecilerinin basın toplantısı Türkiye Millî Gençlik Teşkilâtı adına Singapurdaki Dünya Gençlik j Birliği W.A.Y.toplantısına iştirak etmiş olan Türk delegeleri,dün saat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.09.1954
  • Yakın Sark ormancılık semineri toplanıyor Seminere Suriye,Lübnan,İrak,Ürdün,Mısır,İran,Afganistan,Libya,Pakistan,Kıbrıs,Türkiye iştirak ediyor Birleşmiş Milletler Gıda ve Ziraat Teşkilâtı ile hükümeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.09.1954
  • İki can kurtaran arabası daha hizmete girdi Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından 1954 bütçesile kabul edilen 50 bin liralık tahsisatla iki adet can kurtaran arabası alınmıştır.Bunlardan biri Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.09.1954
  • San'at tenkitçileri kongresi çalışmaları Milletlerarası Sanat Tenkitçileri Kongresi dün sabah çalışmalarına Güzel Sanatlar Akademisi salonlarında devam etmiş,sanat tenkidi ve felsefe üzerinde durulmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.09.1954
  • Ticaret Vekâleti teftiş reisi Ankaraya gitti Kâr Hadleri Kararnamesinde yapılacak değişiklikler etrafında fikirleri alınmak üzere,Ticaret Vekâleti İstanbul teftiş heyeti başkanı Taha Torös,Ankara'ya d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.09.1954
  • Tekel idaresi çay satın alıyor Bir hey'et dün Pakistana hareket etti Gümrük ve İnhisarlar Vekâletini temsil eden 3 kişilik bir heyet,çay mubayaasında bulunmak üzere,dün Pakistan'a hareket etmiştir Hey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.09.1954
  • RÖPORTAJ Eyüb otobüslerinde bir yolculuğun hikâyesi Bu hikâyenin geçtiği dört tekerlekli vasıtaya otobüs demekle muhakkak ki,saygısızhk ediyoruz ama ne yapalım ki mecburuz Eyüb'e daima vapurla gidip g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.09.1954
  • Şehrimizde oto-park saatleri kullanılacak Amerika ve Avrupa'nın muhtelif şehirlerinde olduğu gibi,İstanbul'da da şehrin ana caddelerinde yaya kaldırım kenarlarına otomobil bırakacak olanların bu müdde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.09.1954
  • Ziraat Bankasına olan borçların tecili Orta Anadolu çiftçisinin Ziraat Bankasına olan borçlarının tecil* için bir kararname lâyihası hazır* lanarak Vekiller Heyetine sunulacaktır.Çiftçiler,Valilikler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.09.1954
  • Amerikalı sanayi uzmanları konferanslar verecek İktisat ve Ticaret Vekâleti Sana* yi Umum Müdürü Ahmet Ce*111 Conk,beraberinde Vekâletlerarasi Prodüktivite Müdürü Nizamettiu Elgün ve bir Amerikalı müt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.09.1954
  • Tekel 141 bin kilo anason satın aldı Alâkalılar tarafından verilen ma* lûmata göre,Tekel İdaresinin bölgesindeki anason mübayaalarJ sona ermiştir.Yapılan mübayaal3 şimdiye kadar 141 bin kiloyu bü»' mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.09.1954
  • r a=Mes'ut Bir Nikâh Yeni Istanbul gazetesi YaZJ İşleri Müdürlerinden arkadaş1" mız Muzaffer Soysal ile Ferdan Cetintürk'ün nikâh törenleri dün Beyoğlu Evlenme Dairesinde güzide bir davetli kütlesi hu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.09.1954
  • HALKIN SESİ E.T.T.İdaresinin bir cevabı Gazetenizin 29 ağustos tarihli nüshasında intişar eden «Taşlıtarla sakinlerinin bir dileği» başlıklı yazıya Elektrik Tramvay Tünel Müdürlüğünden aşağıdaki cevab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 10.09.1954
  • Onuncu Yılımız Dolayısile Dün akşam Açıkhava Tiyatrosunda Ikramiyeli Aile Cüzdanı sahipleri ve Noter huzurunda çekilen kurada Acıbadem'de,dörder odalı ve beheri en az 35.000 lira değerinde DÖŞELİ 10 E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 10.09.1954
  • iktisadî ve Ticari j Bahisler Fransa,ikinci Dünya Harbinden E î sonra Monnet Plânı ile harbin te-ğ S sirlerini süratle izale ve memleketin E E kalkınmasını temin eyliyecek büyük E ğ işlere girişmiş,ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1954
  • Türkiye Güzelinin basın toplantısı fBaştarafj 1 incide] sualler,salonda fısıltı halinde yayılıyor.Fakat,meslek icabı,beklemesini bildiğimizden,bu gecikişi pek o kadar da yadırgamıyoruz amma,sabırsızla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ İLÂNLARI Kulübe kiraya verilecektir Beyoğlu İstiklâl caddesinde Galatasaray Mektebi önündeki satış kulübesi aylığı 200 lira üzerinden 3 sene müddetle 7200 lira muhammen bedelle kir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1954
  • İnhisarlar Umum Müdürlüğü İlânları Satınalma Komisyonu Başkanlığından 1 Mevcut şartnamesine ve şekil numunesine göre 850" takım ceket,pantalon ve kukuletadan ibaret)balıkçı muşambası pazarlık suretiyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1954
  • Dört Yüksek Mühendis Alınacaktır I.E.T.T.Umum Müdürlüğünden:İkisi elektrik mühendisi ve ikisi makine mühendisi olmak üzere 25 er lira yevmiye ile 4 yüksek mühendis alınacaktır.Taliplerin 25/9/954 günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1954
  • Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletinden Ebe Laborant Hemşire)okulları Ankara,Haydarpaşa,Trabzon,Sivas,Erzurum,Numune,İzmir Devlet Hastahaneleriyle,İstanbul Çocuk Hastahanesindedir.Parasız ve yatılıdır.Öğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1954
  • Safa Kılıçlıoğlu 6 aya mahkûm oldu [Baştarafj 1 incide)müdürü Reşat Mahmut Yanardağ'm 4 üncü Ağır Ceza Mahkemesinde gizli olarak yapılmakta olan duruşmaları dün sona ermiştir.Mahkeme,Safa Kılıclıoğlu'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1954
  • Ankara Valiliğinden 1 Ankara Sıtma Savaş Başkanlığı ihtiyacı için 50.000 kilo «mazot» kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.2 Eksiltme ve ihalesi 17.9.954 cuma günü saat 15 te Ankara Işıklar caddesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1954
  • Salâh Salim azledildi Mısır İhtilâl Konseyi,İstikamet Vekilini bütün vazifelerinden affetti Kahire,9 AA.İhtilâl Konseyinin bir kararı ile Millî İstikamet Vekili Binbaşı Salâh Salim,belirli olmıyan bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1954
  • Naboland 5 milyon liraya satılacak Dumlupınar faciasına sebebiyet veren İsveç bandralı Naboland şilebinin satılması hakkında,Üçüncü Ticaret Mahkemesince karar verildiğini bildirmiştik.Bu kararla ilgil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1954
  • Irak Veliahdı dedesinin kabrini ziyaret etti Başvekil Adnan Menderesin davetlisi olarak memleketimizi ziyaret etmekte olan Irak Veilahdı Prens Abdülilâh dün sabah saat 10.30 da Acar motörile Küçüksu k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1954
  • Dünya güzeli film çevirme tekliflerini reddetti Hollywood,9 A.A.Bu yaz Long Beach de yapılan müsabakada dünya güzeli seçilen Miriam Stevenson,muhtelif film şirketleri tarafmdan yapılan teklifleri kabu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1954
  • Beş yıllık askerî eğitim programı TBaştarafı 1 tncide Bu toplantıya ordu ve kolordulardan davet edilen ilgililer de katılacaklardır.Toplantıda Millî Müdafaa Vekâletinin hedef ve gayeleri hakkında beş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1954
  • izmir'in kurtuluşu törenle kutlandı [Baştarafı 1 incide] tören yapılmıştır.Muhtelif teşekküllere mensup hey'etlerin huzurunda söz alan bir öğretmen günün mâna ve ehemmiyetini belirten bir konuşma yapm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1954
  • Kömürler arasında 115 bin lira bulundu [Baştarafı 1 incide!lirayı evin bodrumunda kömürler arasında ele geçirmişlerdir.Paralar Ziraat Bankasına ve Halfetiye Malmüdürlüğüne teslim edilmiştir.Firari mut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1954
  • Celâl Bayar dün Savarona ile Yugoslavya'dan ayrıldı [Baştarafı 1 incide 1 Yugoslav muhribinin refakatinde mahallî saatle 18,30 da Türkiye'ye müteveccihen hareket etmiştir.Mareşal Tito'nun bugün öğle ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1954
  • Gençlik,Kıbrıs için miting teşebbüslerinden vazgeçti [Baştarafı 1 İncide] rak bu mevzuda bir deklârasyon yayınlamıştır.Deklârasyonda,gençliğin Başvekil tarafından izah edilen hükümet görüşünü tamamen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1954
  • Cezayir'de korkunç bir zelzele 800 kişinin ölümüne sebep oldu [Baştarafı 1 İncide] mıntakasiyle Cezayir'deki Maison Blanche Hava Meydanı arasında bir uçak servisi ihdas edilmiştir.İlk nakledilen yaral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1954
  • istanbul Belediyesi Karaağaç Kurumları Müdürlüğünden Kurumumuz yeni tesisleri meyanmda bulunan beyaz peynir,kaşar,yağ,krema,yoğurt,pastırma,sucuk,tuzlu balık,çiroz ve havyar gibi emsali emtianın muhaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1954
  • Açık Eksiltme Usulile Onarım Yaptırılacak istanbul Defterdarlığından Keşif bedeli Teminatı Lira K.Lira K.28642 13 2148 16 Beşiktaş Hükümet Konağı binasının tamiri işi.513-1234 Yukarıda yazılı tamirat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1954
  • İstanbul Belediyesinden:Daimî Encümenin 6/9/954 gün ve 6568/8366 sayılı kararı ile hilâfına hareket edenler hakkında 944 sayılı koordinasyon heyeti kararının 7 nci maddesine istinaden Millî Korunma Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1954
  • Maliye Vekâletinden:Vekâletimiz muhasebe makinelerinde kullanılmak üzere 4 milyon kart baskı işi müteahhidi nam ve hesabına pazarlıkla yaptırılacaktır.1 Muhammen bedeli 19.040)liradır.2 Kat'î teminatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1954
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları 60 ton arpa kapalı zarfla 20/Eylûl/954 pazartesi saat 10 da Başkale As.Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır.Bedeli 22.038 lira,geçici teminatı 1652,85 lirad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1954
  • Sarıyer canavarı Hayri Uyumaz idama mahkûm oldu fBaştarafı 1 incide!yem'in annesi Neriman Uzun ile avukatı,yerlerini almışlardı.Samiine ayrılan yer kalabalık bir meraklı kitlesi ile dolmuştu.Duruşmaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 10.09.1954
  • İSTAN BUL 12.27 Açılı;ve program 12.30 Şarkılar Tülin Korman 13.00 Türküler Pl.13.15 Şarkılar Mustafa Çağlar 13.45 Haberler 14.00 Caz müziği Pl.14.15 Öğle konseri Pl.14.40 Film müziği Pl.14.40 Film mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.09.1954
  • 1 23456789 10 11 SOLDAN SAĞA 1 Turşu,Su.2 Yeni dünya.3 Ağız tavanı,Bazılarınca nakit gibidir.4 Dişle,Güç.5 Koyuveren.6 Yönler,Akıllı.7 Nefi edatı,Bakış.8 Sulanan,Bir harfin okunuşu.9 Edevat,Türk yemeğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.09.1954
  • Türkgeldi Devlet üretme Çiftliği Müdürlüğünden Lüleburgaz 1 Çiftliğimizden tahminen 45 ton inek sütü 24/9/954 günü çiftlikte saat 14 de açık arttırma suretiyle satılacaktır.2 Geçici teminat 1013 lirad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.09.1954
  • Balıkesir Defterdarlığından:Yukarıda bulunduğu mahal ile durumu,muhammen bedeli ve teminat akçesi yazılı Hazine namına tapuda kayıtlı bir adet ahşap ev 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi uyarınca kap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.09.1954
  • Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğünden:1 Çocuk Tiyatrosu)Bölümümüze alınacakların imtihanları,13/Eylûl/1954 Pazartesi günü saat 10 dan itibaren Küçük Tiyatro binasında yapılacaktır.2 Ankara haricinde ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.09.1954
  • İstanbul Jandarma Satmalına Komisyonu Reisliğinden Eksiltme gün ve saati 5/10/954 sah 11 de 5/10/954 sah 11 de 5/10/954 sah 11 de 5/10/954 sah 11 de 1 Jandarma birliklerinin ihtiyacı için yukarıda cin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.09.1954
  • Alacaklı ve borçlu ilâm İst.Eminönü 3 üncü Sulh Hukuk Hâkimliğinden 954/38 Tereke Galata Rıhtım caddesi eski Şarap iskelesi sokağında kâin Naili handa askerî taahhüt işleri yapmakta ve Eminönü Eminsin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.09.1954
  • Beyoğlu 4 üncü Sulh Hukuk Hâkimliğinden Vasiyetname ilânı 54/164 Evvelce Büyükada Maden Yılmaz Türk caddesi 13/1 Nolu evde bilâhare Kadıköy Dumlupmar sokağı 31/1 No.da ve son olarak da Çengelköy Bakır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.09.1954
  • T,C.ZİRÂAT BANKASI VADELİ,VADESİZ TASARRUF HESAPLARI 26 AĞUSTOS ÇEKİLİŞİNDE İKRAMİYE KAZANANLAR:60.000 Liralık İkramiye DİYARBAKIR'DA No.4983 hesap sahibi Mevlûde'ye,30.000 Liralık İkramiye BOZÖYÜK'DE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.09.1954
  • Tamirat Yaptırılacak)istanbul Defterdarlığından:Keşif bedeli Teminatı Lira K.Lira K.2145 37 160 90 Bakırköye bağlı Mahmut Bey Nahiyesi Hükümet konağı binasının tamiri işi.512-7002 Yukarıda yazılı tami
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.09.1954
  • M.M.V.1.No.lu Sa.Al.Ko.Başkanlığından Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için 2490 saydı kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulan 500 ton koyun etine teklif edilen fiat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.09.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:A.N.KARA-CAN Yazı islerini fiilen idare eden Mesul Müdür:Turhan AYTUL Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.09.1954
  • f rlUUitjcl ABONE ŞARTLARİ r Kr Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Uç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidir.İLAN ŞARTLARİ 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.4 üncü sayfa sant.2.50 T.Lilânl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.09.1954
  • ü*Ün k *r fi KİNİNLİ GRİPİN KULLANINIZ günde 3 adet alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.09.1954
  • MAARİF VEKÂLETİNDEN Ecnebi Memleketlere öğrenci Gönderilecek 1 M.T.A.Enstitüsü hesabına,1416 sayılı kanun hükümlerine göre tahsil için,yabancı memleketlere müsabaka imtihanı ile aşağıda yazılı şartlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.09.1954
  • PURO İÇİN NE DİYOR-••PURO,fevkalâde bir Tuvalet Sabonu olmakla beraber,aynı zamanda,terkibinde krem bassaları bulunan müessir ve pratik-bir güzellik müstahzarıdır.Cildinizi korumak,genç ve güzel kalma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.09.1954
  • Ereğli Kömürleri işletmesi Umum Müdürlüğünden 1 Müessesemizin muhtelif iş yerlerinde çalıştırılmak üzere ehliyet imtihanı ile 6 adet işletme muhasebe şefi 6 adet işletme muhasebe şef muavini ve 20 ade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.09.1954
  • Bolu As.Sa.Al.Kom.Bşk lığından 1 Askerî ihtiyaç için 35000 Kg.kuru fasulya satın alınacaktır.2 Muhammen bedeli 31500 Lr.olup geçici teminatı 2362 Lr.50 Kr.tur.3 İhalesi 20 eylül 1954 pazartesi günü sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.09.1954
  • İNŞAAT İLANI T.C.Emekli Sandığı Umum Müdürlüğünden:1 Yaptırılacak iş:istanbul'da Hilton Oteli bahçesinde yeniden yaptırılacak yüzme havuzu ve teferrüatile tenis kortları inşaatıdır.2 Eksiltme,kapalı z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.09.1954
  • Ankara Nafia Müdürlüğünden 1 Lalahan Veteriner Zootekni Araştırma Enstitüsü binaları ikmali inşaatı işi 291587.29 liralık keşfi üzerinden kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konulmuştur.2 Eksiltme 1/10/95
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4