Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 09.09.1954
  • Yeni tesislerinde mükemmel bir Kalk gazetesi seklinde çıkmaya hazırlanıyor MİLLİYET 4 renkli ilavelerle 8,10,12,16,24,32 sayfa olarak intişar edecektir MİLLİYET,önümüzdeki günlerde mükemmel ve zengin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1954
  • Perişan vaziyette yurda dönen Hacıların sıhhî muayeneye tabi tutulmaları isteniyor Dün İstanbul vapuriyle şehrimize gelen 800 den fazla hacının üstünde ipekli ve naylon kaçak eşya çıktı «İstanbul» vap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1954
  • Bayar bugün Yugoslavyadan ayrılıyor Devlet Reisimizin hareketi sırasında muazzam bir uğurlama töreni yapılacak Brioni,8 AA.Celâl Bayar ve Mareşal Tito saat 20.30 da Brioniye vâsıl olmuşlardır.Postonya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1954
  • FUAT AKNA'NIN MUHAKEME-Sİ Millet gazetesinde yazdığı bir başmakale dolayısiyle tevkif edilerek mahkemeye verilen Fuat Amanın muhakemesi dün başlamıştır.Resim Fuat Arna ve Millet gazetesi mes'ul müdürü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1954
  • BAŞVEKİL KIBRIS MİTİNGLERİNİN HEN EDİLECEĞİNİ BİLDİRDİ Menderes/Kıbrıs meselesi üzerinde başkalarında beğenmediğimiz tahriklere benzer hareketlerin bizde yapılmasını millî menfaatlere aykırı görüyoruz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1954
  • Gençliğin mesajı Kıbrıs heyetine ön tevdi edildi Türkiye ve Yunanistan arasındaki spor temaslarının kesildiği bildirildi Millî Türk Talebe.Birliği Öğrenci Lokalinde dün öğleden sonra bir tÖMJh yapılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1954
  • Kömür sıkıntısı yüzünden fabrikalar güç durumda Ereğli Kömür işletmesinin ihtiyacı karşılayamadığı için bazı hatlarda mazotlu tren işletilecek Maden kömürü istihsalinin,ihtiyaca cevap vermez hâle gelm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1954
  • Sterinde iki de kadının bulunduğu Yunanlı kaçakçıların Emniyet Müdürlüğünde haklarında tutulan zaptı imzalarlarken 70,000 lira tutarında kaçakçılık yapan 11 Yunan turisti yakalandı Yunanlı turistlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1954
  • özden inönü evleniyor Ankara,8 ANKA)Haber aldığımıza göre,CHP.Genel Başkanı İsmet İnönü'nün kızı Özden İnönü,Akis mecmuası sahibi Metin Toker ile çok yakın bir zamanda evleneceklerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1954
  • Bir mahkemenin mühürü çalındı Hırsızların sahte kefalet senetleriyle dolandırıcılık yaptığı anlaşılıyor Adliyede mühim ve enteresan bir hırsızlık hâdisesi olmuş,2 nci Sulh Ceza Mahkemesinin mühürü meç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1954
  • lir milyon liralık nikâh hediyesi Beyrut,8 AP)Suudî Arabistaft Kralı Suud'un erkek kardeşi Entfr Tallâl Aziz ile Lübnan'ın merhum Başvekili Riad Sulh' kızı Muna Sulh arasında pazartesi güftu bir nikâh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1954
  • Ava Gardner kriz geçirdi Rio de Janeiro,8 AP)Aktris Ava Gardner bugün Brezilya başkentinde varışından az sonra indiği otelde bir asabi buhran geçirmiştir.Aktris ile kendisine*refakat edenlerin yerleşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1954
  • f San'at Münekkidleri kongresi açıldı Sanat münekkitleri kongresine Beşinci Milletlerarası Sanat Münekkitleri kongresi dün saat 10,30 da Yıldızda Şale köşkünde açılmıştıriştirak edenler Bu açılış mera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1954
  • HALK OYUNLARI EKİBİ «Halk Oyunları Müsabakası münasebetiyle şehrimize gelmiş bulunan ekipler dün toplu bir halde Taksime giderek abideye çelenk koymuşlardır.Müteakiben otobüslerle Beyazıta gelen ekipl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1954
  • Harp Akademisi kuruluyor Ankara,8 MİLLİYET)Harp Okulunun islâhı ve akademi haline getirilmesi hususundaki çalışmalar sona ermiş ve hazırlanan kanun tasarısı son şeklini almıştır.Yakında Meclise sevked
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 09.09.1954
  • Yeşilay Gençlik Başkanı döndü Geçen ay içinde Finlandiya'da toplanan Milletlerarası beşinci içki aleyhtarı gençlik kongresine iştirak eden Türkiye Yeşilay Gençlik Şubesi başkanı Cevat Geray,dün sabahk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1954
  • f HİCRİ Perşembe BUM!1374 9 1370 11 Eylül 27 Mater» sem 1954 Afıulot VAKİT VASATI EZANI CKfeMI 5.35 11.04 Oğl* 12.11 5.41 ikindi 1547 9.18 Aktara 18.30 12.00 Yatsı 20.05 1.34 Inutk »Jl 0.21
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1954
  • Üçüncü pamuk kongresi İzmir'de toplanıyor İzmirde toplanacak olan 3 üncü İhtisas Pamuk Kongresine ticari muhitlerde.önem verilmektedir.Kongre'de pamuklarımızın ihracatını arttırmak,İslahını temin etme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1954
  • Kaçak eşya aramalarında daha titiz davranılacak Gümrük ve inhisarlar Vekili Emin Kalafat,şehrimiz Gümrük ve İnhisarlar tesislerinde tetkikler yapmaktadır.Vekil,bu arada dün Gümrük Muhafaza Müdüründen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1954
  • 9 Eylül 1944 1954 HİZMET AHLÂKINI REHBER BİLDİK.HALKIN GÜVENİ DESTEĞİMİZ OLDU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1954
  • TAKVİMDEN gft,YAPRAK İsimler ve Müsemmalar ULUNAY Ne zaman trenle geçecek ol* sam,Küçük yalı)ile Maltepe)arasında yeni ihdas edilen bir banliyö semtine verilen isim beni rahatsız ederisimlerin,müsemma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1954
  • Mülteci meselelerini tetkik Derneğinin toplantısı Avrupa mülteci meselelerini tetkik derneğinin 4 üncü kongresi,15 Eylül çarşamba günü Yıldız Şale köşkünde Avrupanın muhtelif mem leketlerine mensup yü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1954
  • KISA HABERLER r Şehrimizde misafir bulunan Ingilere'nin sabık Ankara Büyük Elçisi Sir Javld Kelly,bugün Vilâyette istanbul Talisini ziyaret etmiş,kendisiyle bir ıüddet görüşmüştürr Vilâyet Ziraat Müdü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1954
  • POLİSTE İr Büyükada'da oturan Şevket Akdoğan adında bir genç,ailevî bir meseflden ötürü kavga ettiği kardeşi Ayîün Akdoğan'ı çakı ile yaralamıştır.Taralı tedavi altına alınmış,suçlu yacalanmıştır.Kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1954
  • HALKIN SESİ Ada vapurlarının dönüşte yanaşacakları iskele bilinmiyor Bilhassa son günlerde,Adalardan Köprüye dönüş seferini yapan vapurların hangi iskele» ye yanaşacakları bilinmemekte ve bu sebeble d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1954
  • Maarif memurları dün toplandılar Mecburi öğrenim çağında bulunan çocuklar tesbit edilecek İstanbul Maarif memurları dün saat 14,30 da Maarif Müdür Muavini Lütfü Engin'in başkanlığında bir toplantı yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1954
  • Kadınlar Birliği Migros'a yardım için faaliyete geçti Türk Kadınlar Birliği idare Heyeti Şube başkanlarının iştirakile yaptığı bir toplantıda,Migros merkezine gönderilecek rapor ve mahallî ihtiyaçları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1954
  • Fırın işçileri haklarının tanınmasını istiyorlar ¦m Dün yapılan Ekmek ve Simit İşçileri Sendikasmın Umumî Hey'et toplantısında Fırın sahiplerinden şikâyet edildi Ekmek ve Simit İşçileri Sendikasının,d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1954
  • Muallimler Birliği Dil Encümeni toplanıyor Muallimler Birliği Dil Encümeni 26 Eylülde toplanacaktır.Bu toplantıda encümenin bir yıllık faaliyeti ile Maarif Vekâletine sunulacak raporun esasları konuşu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1954
  • Şehrimizde bir boru fabrikası kurulacak Bir Alman firmasının,İstanbulda iki milyon dolar sermayeli bir boru fabrikası tesisi yolundaki teşebbüsü İcra Vekilleri Heyetine» kabul edilmiştir.Alman firması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1954
  • Merhum Sedat Simavinin köşküne hırsız girdi Merhum Sedat Simavinin Büyük adada Nizam caddesindeki 56 numaralı köşküne evvelki gece meçhul bir hırsız girmiştir.Merhumun refikası Melek,Sima-•vi'nin poli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1954
  • Bir çift sinema locasında uygunsuz vaziyette yakalandı Küçükpazarda Karanlık Çeşme sokağında oturan Resul Bulut adın da 35 yaşlarında birisi ile Beyoğlunda oturan Zekiye Kara-adında bir kadın,Şehzadeb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1954
  • Denizcilik Bankasındaki suistimal hâdisesi Denizcilik Bankası Umum Müdürü Ulvi Yenal,bir suiistimal hâdisesine dair iddiayı dün bizzat tahkike koyulmuş ve mesullerin derhal cezalandırılmasın* istemişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1954
  • Ortaokul öğretmen muavinliği imtihanları Lise mezunları ile ilkokullarda öğretmenlik yapan öğretmen okulu mezunlarının orta okul öğretmen muavıuVği imtihanları 20 Eylülde Çapa Eğiti.iı Enstitüsünde ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1954
  • Jan Kaminski yerinden kalkarak kamaramı terketti.Biraz şaşırmıştım.Karaşi'de ifa etmekliğimi emrettiği vazifede biraz acayip^ birşeyler vardı.Bana bulmamdan bahsettiği böyle bir doktorun Karaşi'de bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1954
  • Bir günde dokuz vasıta kazası oldu Muhtelif semtlerde cereyan eden kazalarda 3 kişi yaralandı Şehremininde oturan Melâhat Şirin adında genç bir kızı Ramazan Çakır adında 22 yaşında bir gençle Topkapıd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1954
  • Bendlerde normal ihtiyacı karşılayacak su var Son günlerde yağan yağmurların şehrin su ihtiyacının karşılanması bakımından kayda değer bir fayda sağlamadığı dün resmen açıklanmıştır.İlgililerden aldığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1954
  • Yüzme bilmeyen bir genç denizde boğuldu Fatihte imam Niyazi sokağında 24 numarada oturan Alâaddin Yavuz admda 15 yaşlarmda birisi Burgaz adasında Türk mezarlığı altında denize girmiş ve yüzme bilmediğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1954
  • Şehrimize dün bin turist geldi İngiliz «Shusan» yolcu gemisi île,dün sabah İstanbula 1000 turist gelmiştir.Gemi,bugün limanımızdan ayrılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1954
  • E.T.T.Umum Müdürüiddiaları tekzip ediyor Tünel,cer kayışının tellerinin mühim bir kısmının koptuğu ve vagonların bu eksik tellerle çekildiği yolunda söylentiler çıkmıştır.Dün bu hususta malûmatına mür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1954
  • RÖPORTAJ Köprü altında şimdide sakallı çocuklar türedi Köprüaltı çocuklanmn,dubaları kendilerine mesken yapmalarına mukabil,Köprüaltınm şimdiki sakallı çocukları nisbeten daha iyi olan bekleme salonla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 09.09.1954
  • 70.000 lira tutarında Kaçakçılık yapan 11 Yunan turisti yakalandı [Baştaraft 1 İncide 1 teki İstanbul ve Canseva Otellerinde ikamet etmeğe başlayan 11 kişilik Yunanlı turist kafilesinin hareketlerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.09.1954
  • İran ordusunda büyük mikyasta tevkifler yapıldı Mühim mevkilerde bulunan bir kısım Subaylar casusluk suçu ile divanı harbe verildi TaKran,8 AP)Ordu,hava gücü ve polis teşkilâtı saflarına yerleştikleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.09.1954
  • Polonyalı bir atlet hürriyeti seçti Bern,8 AP)Geçen ay Avrupa Atletizm müsabakalarına katılan Leh takımı ile buraya gelen Polonyalı mukavemet koşucusu Jan Miecznikowski bilâhare takımla birlikte yurdu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.09.1954
  • I İktisadî ve Ticarî Bahisler f l I işletme Umum Müdürlüğü,kömür İ istihsalinin mütemadiyen arttığını ğ gösteren istatistikler neşrettikten bir E müddet sonra Devlet Demiryolları E Umum Müdürlüğü,kâfi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.09.1954
  • Bismil Belediye Reisliğinden 1 Bismil Belediyesi hizmet binası inşaatı kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konulmuştur.2 Muhammen bedeli 45780 lira 74 kuruş olup muvakkat teminatı 3433 lira 55 kuruştur.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.09.1954
  • Bir mahkemenin mühürü çalındı [Baştarafı 1 incide] Tahkikat sonunda,hırsızların şebeke halinde çalıştıkları ve ele geçirdikleri mahkeme mühtirü ile sahte kefalet senetleri tanzim ederek birçok müesses
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.09.1954
  • San'at Münekkidleri kongresi açıldı fBastarafı 1 incidel profesörleri,kordiplomatik,18 memleketten 110 delege ile büyük bir davetli topluluğu hazır bulunmuştur.Kongreyi saat 10,30 da Milletlerarası Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.09.1954
  • Kömür sıkıntısı yüzünden fabrikalar güç durumda fBaştarafı 1 incide] İzmit Sellüloz Fabrikası kömür sıkıntısı çekmektedir.Ayrıca Darıca çimento fabrikasının faaliyetine ara verdiği bildirilmektedir.İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.09.1954
  • İzmirin Kurtuluş bayramı kutlanıyor İzmir,8 MİLLİYET)İzmir düşman istilâsmdan kurtuluşunun 32 inci yıldönümü münasebetiyle yarın en heyecanlı günlerinden birini yaşayacak,kurtuluş bayramını kutlıyacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.09.1954
  • Bir NATO kumandanı Kendisini Eiffelden atfı Paris,8 TÜRKTEL)NATO Deniz Kuvvetlerine bağlı Georges Leygnes kruvazörünün eski kumandanı Henri Begouen Demeaux,kendisini Eiffel'in birinci katından aşağıya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.09.1954
  • C.H.P.31 inci kuruluş yıldönümünü kutluyor Ankara,8 MTT.T.TYET)Yarın CHP.nin kuruluşunun 31 inci yıl dönümü münasebetiyle şehrimizde parti binasında bir tören yapılacaktır.Töreni müteakip C.H.P.liler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.09.1954
  • 9 Eylül 1944 1954 Bu on yıl içinde Bankada çalışanlara karşı esirgemedikleri itimat ve çalışanların takip ettikleri sistemlere karşı gösterdikleri büyük anlayış dolayısile hissedarlarımıza derin şükra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.09.1954
  • Harp Akademisi kuruluyor [Baştarafı 1 incide] kanunlaşacak ve 1955 ders yılından itibaren mer'iyete girecek olan bu tasarıya göre,Harp Okulu,Kara,Deniz ve Hava Harp Okullarını içine alan asker!bir Fak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.09.1954
  • Hacıların sıhhî muayeneye tâbi tutulmaları isteniyor [Baştarah 1 incide] lan hacıların vücutlarından,bavul ve heybelerindeki eşya'dan intişar eden fena kokular,gümrük muayenesi yapan memurları müşkül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.09.1954
  • Bayar bugün Yugoslavyadan ayrılıyor [Baştarafı 1 incide)Brioni açıklarında yarın öğleden sonra geçid resminde bulunacak olan Yugoslav donanması gemileri yer almış ve donatılmıştı.Bu sabah Rijeko'dan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.09.1954
  • Başvekil.Kıbrıs mitinglerinin men edileceğini bildirdi [Baştarafi 1 incide!9 eylülün kudsî mânasının,herhangi bir siyast buhran sebebi iie istismar edilmesini tecviz etmek millî vicdanı rencide eder k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.09.1954
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı yiyecek maddesi hizalarında yazılı gün ve saatlerde kapalı zarfla Selimiye As.Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır.Şartnamele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.09.1954
  • 8%hlp v» Başmuharriri:A.N.KARACAN Yazı İtlerini fiflt» idare «dan ttttfıu Müdür:Turhan AYTUL Basıldıiı yer:MİLLİYET MATBAASI umu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.09.1954
  • Güney Doğu Asya Güvenlik andlaşması dün imzalandı Muahedenin ilgilendirdiği bölgede vuku bulacak bir silâhlı tecavüz,sekiz devlet arasında müşterek tehlike sayılacak Manila,8 AP)Doğu ve Batıya mensup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.09.1954
  • Türk parasının itibarını korumak için yeni kararlar Paramızın yabancı memleketlerde birikmesine mâni olmak için tedbir almıyor Ankara,8 TÜRKTEL)Seyahat tahdidi ile girişilen döviz tasarrufundan sonra,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.09.1954
  • Gençliğin mesajı Kıbrıs heyetine dün tevdi edildi [Baştarafı 1 incide] liyaoğlu,bir konuşma yaparak Kıbrıs meselesinde Türk gençliğinin gösterdiği hassasiyeti belirtmiş ve Kıbrıs Türk Heyetine başarıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 09.09.1954
  • PURO SABUN FABRİKASININ' en son İmalâtından MtemÜ rımımş^m BOL KÖPÜKLÜ NEFİS KOKULU PURO 100 de 100 saftır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.09.1954
  • Dün Lido yüzme havuzunda başlayan Bölge birincilikleri heyecanla takip edilmiştir.Bu arada 100 metre kelebek kurbağalama ile 200 metre klâsik kurbağalamada Türkiye rekoru yenilenmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.09.1954
  • Açık Eksiltme Usulile Tamirat Yaptırılacak)istanbul Defterdarlığından:Keşif bedeli Teminatı Lira K.Lira K.7485 48 561 41 Defderdarlık binasının tamiri için 516—845/2 4292 60 321 94 Beşiktaş hükümet ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.09.1954
  • Devlet Orman İşletmesi Bilecik Müdürlüğünden 1 İşletmemizin Muratdere Bölgesinin Muratdere istif yerinde mevcut aşağıda müfredatı yazdı çam tomruklan 5.parti halinde 28/8/54 tarihinden itibaren ve 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.09.1954
  • Ankara Belediye Reisliğinden 1 Belediye bastahaneleri için alınacak 214)kalem ilâç ve malzeme kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 Muhammen bedeli 34922)lira 79)kuruştur.3 Teminatı 2619)lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.09.1954
  • Ankara M.M.V.2 No.lu Sa.AI.Ko.Başkanlığından As.birlik ihtiyacı için Ankara'da gösterilecek yere teslim şartiyle 100.000 yüz bin adet baltrap tabağı kapalı zarfla satın alınacaktır.Muhammen bedeli 20.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.09.1954
  • Biga Belediye Reisliğinden Belediyemiz hoparlör tesisatına ilâve olarak bir adet 120 voltluk amplifikatör,4 adet hoparlör ve boruları,1600 metre 4 milimetrelik kablo ve lüzumlu diğer malzeme açık eksi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.09.1954
  • Özalp As.Sat Al.Kom.dan Askerî ihtiyaç için Özalp'ta:Saray,Satmanis ve Takorengiz kilerlerine teslim 600 ton koyun tezeği kapalı zarf usûlü ile satın alınacaktır.Tahmin edilen bedeli 27000 lira olup,g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.09.1954
  • Ankara Tıp Fakültesi Dekanlığından:1 Fakültemiz Hastahanesi için 50 adet çift katlı ranza açık eksiltme usuliyle yaptırılacaktır.2 Bir adedinin tahmin!fiatı 150 lira hesabiyle 50 adedinin tahmin!bedel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.09.1954
  • izmir-Yurt içi Satinalma Komisyonu BskJigindan Kışla 1 16500)kilo sade yağı kapalı zarfla satın alınacaktır.Kilosunun muhammen fiatı 650 kuruş olup geçici teminatı 6612 lira 50 kuruştur.2 ihalesi 27/9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.09.1954
  • Sivas Bölge Sat.Al.Kom.Bşk.lığından:Asker!ihtiyaç için Sivas'ta teslim 55 ton yeşil mercimek alınacaktır.Muhammen bedeli 27500 lira olup geçici teminatı 2062 lira 50 kuruştur.Kapah sarfla ihalesi 27 e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.09.1954
  • Nakliyat Yaptırılacaktır Toprak Mahsulleri Ofisi istanbul Bölge Müdürlüğünden 1 Lüleburgaz anbarında mevcut Ofisimize ait hububat bakliyat ve sair maddelerden 1000 tonun İstanbul'a taşınması işi açık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.09.1954
  • Muayyen zamanlardaki sancılara karşı GRiPiN KİNİNLİ 18« GRiPiN KULLANINIZ 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.09.1954
  • R A D Y 0 Istanbul 12.27 Açılış ve program 12.30 Şarkılar Türkân Dizer 13.00 Türküler Okuyan ve çalan:Şemsi Yastıman 13.15 Şarkılar irfan Ooğrusöz 13.45 Haberler 14.00 Dans müziği Pl.14.15 Sevilmiş or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.09.1954
  • ISTANBUL BORSASİ 8/9/1954 FIATLARl 1 Sterlin 784.00-784.00 100 Dolar 280.30-280.30 100 Liret 44.80-44.80 100 isviçre Frangı 64.03-64.03 100 Florin 3.68.40-73.68.40 100 Drahmi 9.334-9.334 100 Çekoslova
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.09.1954
  • 0 OHM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3İ 41 5 6 7 8 9 10 11 12 SOLDAN SAĞA 1 Düzineden biraz küçük.Taş gibi,Akıl.2 VÜâyet,Su.idam et.S Bir vilâyetimiz,Bir din adamı.4 Baş,Devamlı müşteri.5 Çocuk gıdası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.09.1954
  • Bakır Cüruf ve Bakiye Yığını Satışı Maliye Vekâletinden:1 Kastamonu Vilâyetinin Küre kazasındaki bakır madenî sahasında mevcut bulunan ve tahminen azamî 2 milyon ton olan bakır bakiye yığını ve cürufu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.09.1954
  • Ankara M.M.V.2 No.lu Sa.AI.Ko.Başkanlığından As.birlik ihtiyacı için Ankara'da gösterilecek yere teslim şartiyle 2)iki adet otobüs kapalı zarfla satın alınacaktır.Muhammen bedeli 150000)yüz elli bin l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.09.1954
  • Ankara M.M.V.2 No.lu Sa.AI.Ko.Başkanlığından As.birlik ihtiyacı için Ankara'da gösterilecek yere teslim şarüyle 8 kalem matbaa eczalarijkapalı zarfla satın alınacktır.Muhmmen bedeli 18390 on sekiz bin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.09.1954
  • Çuval İhtiyacı Türkiye Şeker Fabrikaları A.Şistanbul Bürosundan Fabrikalarımızın acele ihtiyacı için 100.000)adet kadar Liver-Pul Twils veya buna mümasil evsafta 100 kilo hacminde jüt çuval)derhal tes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.09.1954
  • *L *m I i^ 5 VN/3 IT?"^E^gr^ BÖLGE BİRİNCİLİKLERİ DÜN LİDO'DA «BAŞLADI YAPILAN MÜSABAKALARDA TÜRKİYE REKORU KIRILDI İstanbul Yüzme birinciliklerine dün saat 10 da Lido Yüzme havuzunda başlanmıştır.Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.09.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ İLANLARI u_ı_Surpagop'taki blok apartmanlar hakkındaki gabari Nafıa Vekâletince tasdik edildiği ilân olunur.12229)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.09.1954
  • T.C.ZİRAAT BANKASI Vadeli,vadesiz tasarruf hesapları 26 Ekim 1954 çekilişinde ikramiyeler:60.000 Lira,30.000 Lira,Ekipmanlariyle birlikfe)1 TRAKTÖR,Ayrıca,10 fane 1.000,20 fane 500,40 fane 250,200 fan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.09.1954
  • izmir Vilâyeti Daimî Encümeninden Nafıa Müdürlüğü hizmetlilerine verilecek olan 355 takım elbise ve ayakkabı satın alınması işi 9/9/1954 tarihinden itibaren 15 gün müddetle kapalı zarf usûlü ile eksil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.09.1954
  • Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğünden:1 Mevcut şartname ve numunesine göre kumaşı idareden verilerek altmış bir takım hademe,bekçi ve yedi takjm itfaiyeci elbisesi ile kumaşı da müteahhide ait olmak üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.09.1954
  • Profesyonel lig maçları 6 Ekimde haşlayacak Lig'in en son karşılaşması Beşiktaş Galatasaray maçıdır Pazartesi günü akşamı Bölge binasında toplanan profesyonel küme tertip komitesi 1954 55 yılı fikstür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.09.1954
  • Tiftik İhracatçılarına istanbul Bölge ve Ticaret Müdürlüğünden Tiftik tip-numune hey'eti,mevcut numunelerin bu yıl için de mer'î olmalarına karar vermiştir.Fazla malûmat için ihracat başkont rolörlüğü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4