Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 08.09.1954
  • Millî takım ilk antrenmanını yaptı 17 «kimde Sarajova'da oynanacak Türkiye Yugoslavya millî futbol karfüaşmaaı için çağırılan futbol-«tiejr idmanlarım dün saat 1650 da sı iştirak etmiştir.Antrenmana k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.09.1954
  • ADNAN MENDERES,EKİM AYINDA BATI ALMANYA'YA GİDİYOR Başvekil ve Adenauer arasında ticarî meseleler ile bize verilecek 150 milyon dolarlık kredi mevzuu görüşülecek Faiin Rüştü Zorlu'nun da iştirak edece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.09.1954
  • Yeni tesislerinde mükemmel bir halk gazetesi seklinde çıkmaya hazırlanıyor MİLLİYET 4 renkli ilavelerle 8,10,12,16,24,32 sayfa olarak intişar edecektir MİLLİYET,önümüzdeki günlerde mükemmel ve zengin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.09.1954
  • Bir profesör yaralandı Asit üstüne düşen Prof.Nusret Atay'ın muhtelif yerleri yandı Kadir Alır ve Celâl Metin adında iki hamal,Karaköy'de Havyar Hanına götürdükleri asit dolu bir damacanayı,hanın kapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.09.1954
  • Bir Nazi Generali tahliye edildi Werl,7 AP)Bir zamanlar Hitler Gençlik Teşkilâtına bağlı S/S Panzer tümenine kumanda etmiş olan ve «Panzer Meyer» lâkabiyle anılan 45 yaşındaki Alman tümgenerali Kurt M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.09.1954
  • Irak'ta bir şehir tamamen yandı Bağdad,7 AJi.İran hududu yakuunda 70 bin nüfuslu Halapşa şehrinde çıkan büyük bir yangın hemen hemen bütün şehri tahrip etmiştir.Irak Başvekili Nuri Elsait felâketzedel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.09.1954
  • Ankara'da iki cinayet Ankara,7 ANKA)Bugün şehrimizde iki cinayet işlenmiştir.Bunlardan birisi Kızılcahamam'ın Aşağıada köyünde bir kadın yüzünden çıkmıştır.Mustafa Unsal,Emin Güven isminde birisini ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.09.1954
  • Ingrid Bergman Almanyada film çeviriyor Münih,7 ANKA)Meşhur isveçli yıldız ve İtalyan rejisörü Rossalini'nin karısı İngrid Bergman Münihte yeni bir film çevirmeğe hazırlanmaktadır.Bergman'a partöner o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.09.1954
  • Celâl Bayar Bled'e gitti Mrşl.Tito Reisicumhur şerefine Bled villâsında bir suvare verdi Bled,7 AA.Zagreb'den hususî trenle saat 14.30 da hareket eden Reisicumhurumuz Celâl Bayar,Yugoslav Federatif Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.09.1954
  • Çamura saplanan uçak Evvelki gün 59 kişi ile New York'a gitmek'üzere Islanda hava alanından hareket eden Hollanda Hava Yollarına ait bir uçak motöründe vuku bulan arıza yüzünden bir nehir sahiline mec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.09.1954
  • 80 kuruş yüzünden 9.yaşında bir çocuk feci şekilde öldürüldü 17 yaşındaki kaatil alacağını isteyen Mehmet Aliyi başını taşla,ezmek ve gözlerini oymak suretiyle öldürmüş f İzmir,7 MİLLİYET)Balıkesir'de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.09.1954
  • Menderes ve Abdülillah İzmir uçağma binerlerken Başvekil ve Irak Veliahdi tzmir'de izmir,7 A.A.Başvekil Adnan Menderes misafirleri Irak Veliahti Emir Abdülillah ile birlikte bugün saat 12,25 de uçakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.09.1954
  • Kilittaş!harekâtı gece yarısı sona erdi Üçüncü Ordunun yaptığı karşı taarruz başarı ile neticelendi Erzurum,7 Hususî muhabirimiz bildiriyor)NATO'nun Kilittaşı manevraları,doğuda Üçüncü Ordu-nun yaptığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.09.1954
  • Gençlik 10 Eylülde İzmir'de Kıbrıs için miting yapıyor Talebe Federasyonunun mitingine iştirak edecek teşekküller gruplar halinde Izmire.geliyor İzmir,7 MİLLİYET)Türkiye Milli Talebe Federasyonu taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.09.1954
  • Londra ve Helsinki Olimpiyatla» rı Dalma ve Kule Atlama Şampi* yonu Amerikalı Binbaşı Dr.Sammy Lee,dün saat 16.30 da uçakla Karaşi'den şehrimize gelmiştir.[Devamı Sa.3 Sü.4 de]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.09.1954
  • Kömürsüzlükten bazı tren seferleri tatil ediliyor Devlet Demiryolları Müdürlüğü aynı 14 ünden itibaren muvakkat bir zaman için sekiz ekspres ve altı posta seferini kaldırmaya karar verdi Aknara,7 AA.D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 08.09.1954
  • KİSA HABERLER r Ağustos ayı içinde Sandal Bedesteinde 430 parça eşya 65115 liraya sa-lnuştır.Bu satışlardan belediye 1809 ra gelir temin etmiştir.Alâkalılar tarafından verilen maimata göre geçen ay za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1954
  • HALKIN SESİ Gelen cevap Otobüs sıkıntısı mevzuunda neşrettiğimiz bir şikâyet mektubuna İ.E.T.T.İdaresi aşağıdaki malûmatı vermektedir:Saym gazetenizin 13/8/954 tarihli nüshasında intişar eden «İ.E.T.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1954
  • tetkikler Komünist memleketlerde bürokrasi bataklığı Bürokrasiden şikâyet etmeleri için kuvvetli sebeplere sahip olduklarına inanan Batılı vatandaşların,Sovyetler Birliğinde yaşıyan kimselerin bu bakı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1954
  • Onuncu Yıidönümümüz D o lay ı sil e Ikramiyeli Aile Cüzdanı sahiplerine hediye edeceğimiz 10 DÖŞELİ EV ve 1000 SAAT ikramiyelerini kazanan müşterilerimizi 10 Eylül Cuma günkü gazetelerle ilân edeceğim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1954
  • Yeni trafik kanunu 22 Eylülde mer'iyele giriyor Kanuna göre şehirlerarası ve şehir içi trafiğin idaresiyle doğrudan doğruya Emniyet teşkilâtı meşgul olacak Yeni Trafik Kanunu bu ayın 22 sinde mer'iyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1954
  • İkinci büyük demir fabrikası Edremit'de kuruluyor Edremitte ikinci büyük demir fabrikasının tesisi hazırlıklarına başlanmıştır.Alman mütehassıslarının etüdleri müsbet olarak neticelenmiştir.Bu mevzuda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1954
  • Komşusunu tabanca ile öldürmek istedi Fatihte Haliç caddesinde 75/3 numarada oturan Süleyman Meral ile Mustafa Taşkın admda iki kişi,çocuk yüzünden kavgaya tutuşmuşlardır.Süleyman tarafından dövülmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1954
  • Garsonluk bir san'atdır Hilton Oteli inşaatına başlandığı sırada bu müesse ile alâkadar bir tanıdığıma sormuştum:Otel müstahdemleri mes'elesini,bilhassa garson mes'elesini nasıl halledeceksiniz?Bu zat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1954
  • Bir çoban tren altında ezildi Kazlıçeşme'de cereyan eden ikinci kazada ise bir amele ağır surette yaralandı Dün sabah Haydarpaşa garında bir çobanın ölümü ile sona eren fecî bir kaza olmuştur.Saat 8,3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1954
  • »OLlST E Yeşilköy'de Kalemkâri sokağında 4 umarada oturan Faruk Bel adında binin 6 yaşındaki çocuğu Jan.evinin anındaki kilisenin duvarında oynarın ayağı kayarak düşmüş ve ağır süitte yaralanmıştır.Ja
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1954
  • Sağlık Vekilinin dün yaptığı tetkikler Şehrimizde bulunan Sağlık Vekili Dr.Behçet Uz temaslarma dün de devam etmiş Yedikule Verem ve Bakırköy Akıl Hastahanesinde tetkiklerde bulunmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1954
  • Bir barda sarkıntılık yüzünden kavga çıktı Evvelki gece Beyoğlunda Turan Barda bir hâdise olmuştur.Geç vakit varyete yapmak üzere birlikte yaşadığı Kâzım Tokyay adında birisi ile bara gelen Betül Biro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1954
  • Prof.Fethi Çelikbaşın sıhhî durumu düzeldi Bir kaç gün evvel bir apandisit meliyatı geçiren işletmeler Vekili rof.Fethi Çelikbaş'ın sıhhî durulu düzelmiştir.Cuma günü hastaaneden çıkarak olan Vekil,bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1954
  • Fahiş fiatla demir satan bir tacir yakalandı İktisadî Tetkik Heyeti,dün bir demir taciri hakkmda fahiş fiatla mal satmak ve istifçilik yapmak suçlarından zabıt tutmuşlardırismi açıklanmayan bu tacirin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1954
  • Yugoslavya geniş mikyasta buğday mubayaa edecek Yugoslavya'nın önümüzdeki aylar zarf mda memleketimizden bol miktarda buğday ve pamuk satın alacağı tahmin edilmektedir.Yugoslavya,geçen yıl,yirmi milyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1954
  • Haraç almaya kalkışan bir zorba yakalandı Zabıta bir otelciden haraç almaî teşebbüs eden bir zorbayı yaalamıştır.Beyoğlunda Saksağan caddesin-37 numarada oturan Halûk Fırna adında birisi,Yeniköyde iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1954
  • Kendisinden patlıcan alan kızı kaçırmak istedi ıkisehir,7 TÜRKTEL)Muhrem Eşitgen adında bir seyyar sarı,kendisinden patlıcan alan Ha-Güzelyah isimli genç kıza âşık muş ve küfesini bir tarafa bırarak,k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1954
  • ir sabıkalının evinde patlayıcı maddeler bulundu Eskişehir,7 TÜRKTEL)Cuadiye mahallesinde oturan Tahsin ırnak adındaki sabıkalının evinyapdan aramada,12 kutu dinat,14 kutu kapsül ve 2 asker!kat bulunm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1954
  • Samsun'da iki büyük köprü tamamlandı Samsun,7 AA.Vilâyetimizin imâr faaliyetleri geniş ölçücu inkişaf etmektedir.Bu cümleden olarak bugün Lâdik ilçesinde Hırlaa kaplıcalarına giden yol güzergâhında ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1954
  • Baruthane sahasının imar plânı tetkik ediliyor Kimya Sanayii Enstitüsü ile İstanbul Belediye'sinin müşterek olarak imar edecekleri Bakırköy Baruthane sahasının imâr plânları,Bayındırlık Bakanlığı tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1954
  • Zeytinyağı fiatları düşüyor Stok yapan tacir ve esnaf elindeki mak piyasaya çıkarmaya başladı Yeni mahsul zeytinyağı yakında piyasaya sürülecektir.Rekoltenin gecikeceğini sanarak fazla miktarda zeytin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1954
  • Sivil NATO teşkilâtına mensup hey'et Vilâyette Sivil NATO teşkilâtına mensup bir heyet ile,Türk Avrupa Amerikan ve Türk Yunan Dostluk Cemiyetleri reisleri,bugün Vilâyette,Vali Gökay'ı ziyaret etmişler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1954
  • Dahiliye Vekili şehrin asayişi hakkında izahat aldı Şehrimizde bulunan Dahiliye Vekili Namık Gedikoğlu,dün öğleden önce,beraberinde Adana milletvekili Ahmet Topaloğlu olduğu halde Emniyet Müdürlüğüne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1954
  • İstanbul Kız Lisesi çift tedrisat yapacak istanbul Kız Lisesi öğrencileri,Lisesinin tamiratı dolayısiyle 1955 yılı ocak ayma kadar Koca Reşit Paşa ilkokulunda çift tedrisat yapacaklardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1954
  • Limanımızdan yapılan ihracat Ticaret Odasından verilen menşe,şahadetnamelerine nazaran limanımızdan muhtelif memleketlere 324 bin 382 liralık iç fmdık,ham afyon kayısı,kuşyemi,yaprak tütün ve buğday i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1954
  • Sultanahmet camii imamının duruşmasına devam edildi Talebesinin ırzına geçmekten sanık Sultanahmet camii ikinci imamı Hacı Hilmi Topoş'un duruşmasına,dün Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesinde gizli olarak dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1954
  • Türkiye Mensucat İşçileri Sendikaları Birliği kuruluyor Bir ay kadar önce kurulan ve kısa bir müddet içinde büyük bir gelişme kaydeden «istanbul Mensucat işçileri Sendikası» Istanbulun mensucat işçile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1954
  • Ayasofya müzesi tamir ediliyor Ayasofya Müzesinin kubbeleri ile müştemilâtının harici tesirlerle bir hayli yıpranmış olduğu görülerek tamirine karar verilmiştir.Müzenin kubbeleri ve tuğla minaresinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1954
  • Ankara Üniversitesi Rektörü Avusturyaya gitti Ankara Üniversitesi Rektörü Prof.Hüseyin Cahit Oğuzoğlu dün akşam uçakla Avusturya'ya hareket etmiştir.Rektör Viyanada toplanacak olan Üniversiteliler kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1954
  • Otomobilin çarptığı iki çocuk hastahanede öldü Kumkapıda Hemşeri sokağında 10 numarada oturan Fazıl Özyener adında 12 yaşında bir çocuk,dört gün evvel Beyazıtta Ordu caddesinde,plâkası tesbit edilmiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1954
  • Batory gemisinde gizlice hakiki iktidarı elinde tutan adam Jan Kaminski idi.Şüphelendiği muhakkak olmakla beraber hat» ta gemi kaptanı Cwiklinski bile resmen Kaminski'nin gemideki gizli polis şefi old
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1954
  • Traktör fabrikaları tam randımanla faaliyete geçiyor Ankara,7 TÜRKTEL)Amerika'nın büyük firmalarından Minneapolis Moline ile müştereken Ankara'da kurulması takarrür eden ilk Türk Traktör fabrikasına a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1954
  • Kendisine polis süsü veren ayyaş Eskişehir,7 TÜRKTEL)Ali Koksal adında bir ayyaş,parasız ve içkisiz kalınca,kendisine polis süsü vererek gazinoları dolaşmağa ve gözüne kestirdiklerine çorla içki ısmar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1954
  • Merkezî Avrupa memleketleri için döviz tahsisi yapılacak Ankara,7 TÜRKTEL)koslavakya,Macaristan ve Polonya ile memleketimiz arasında yapılan ticarî mübadelelerden mühim miktarda döviz temin edildiği,i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1954
  • Elâzığda Bayındırlık faaliyeti Ankara,7 AA.Nafıa Vekâletinden aldığımız malûmata göre 1953 senesinde Elâzığ Vilâyetinde yapılan' Nafıa işleri şunlardır:İl ve köy yolları:81 kilometre yolun tesviyesi,4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1954
  • Yoğurda da narh konulması isteniyor Piyasada peynirin azalmasına yoğurt fiatlarının sebep olduğu iddia edilerek,Yoğurda da narh konulması için teşebbüse geçilmiştir,ilgililerin ifadesine göre,yoğurt f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 08.09.1954
  • izmir-Yıırt İçi Satmalına Komisyonu Bşk lığından Kışla 1 Açık eksiltme ile kışla onarımı yaptırılacaktır.Keşif tutarı 24863 lira 17 kurut olup geçici teminatı 1874 liradır.2 Eksiltmesi 29/Eylûl/1954 g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1954
  • I İktisadi ve Ticarî i Bahisler j Bir İddiaya göre bazı ithalâtçılar faturalarına kararname hükümleri E i dahilinde yalnız yüzde on beş kâr geçirmekte,fakat toptancılardan hu-susi anlaşmalarla yüzde U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1954
  • Çamura saplanan uçak [Baştarah 1 incide] Bu yüzden iniş sırasında burunları dahi kanamayan 29 kişi çamur içinde boğularak ölmüştür.Resimde çamura saplanan uçak görülüyor.V_J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1954
  • Şampiyon Sammy Lee şehrimizde fBaştarafı 1 tncidel Amerikalı şampiyon Yeşilköy Hava Alanında,Bölge Müdürü ile Ziyaret Komitesi tarafından karşılanmıştır.Ortadoğu memleketlerini ziyaret etmekte olan Dr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1954
  • Arap Devletlerinin Ürdün'e yardım etmesi isteniyor Arap Liderleriyle yapüğı görüşmelerden dönen Salâh Salim görüş ayrılıklarının kaybolmak üzere olduğunu söyledi Kahire,7 AA.ANKA)Mısır Millî İstikamet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1954
  • İzmir'e dünde 182 hacı geldi İzmir,7 MİLLİYET)Hac fa« rizesini yerine getirmek üzere Mek» ke'ye gitmiş olan Türk hacılar^ peyderpey memleketimize dönmektedirler.Bugün de Denizcilik Bankasının İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1954
  • Bir yanardağ indifa etti Tokyo,7 AA.Tokyo'nu 100 kilometre kadar kuzeybatısına Asama yanardağı dün akşam tize] aiddetü bir şekilde indifa etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1954
  • 80 kuruş yüzünden 9 yaşında bir çocuk feci bir şekilde öldürüldü rBaştarafı 1 İncide)beri kaybolup zabıta tarafından devamlı bir şekilde aranmaktaydı.Nihayet bugün şehir civarında bulunan bir bağ kena
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1954
  • Celâl Bayar Bled'e gitti [Baştarafı 1 incide] Zagreb'den Lubniana'ya kadar trenimizin durak yaptığı veya durmadan geçtiği bütün istasyonlar Türk ve Yugoslav bayraklariyle süslenmiş ve halkla hıncahınç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1954
  • Kızıl ve Milliyetçi Çin kuvvetleri arasında çarpışma Milliyetçi uçaklar kızılların yığmak merkezlerine hücum ettiler Taipeh,7 A.A.Kamoy Adası civarında bulunan 7 nci Amerikan Filosundan alman haberler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1954
  • Tahrandaki İngiliz elçiliği yakılıyordu Tahran,7 AP)Hüviyetleri tesbit edilemiyen mütecavizler pazar gecesi burada İngiliz elçiliğinin dış kapılarından birini tutuşturmuşlardır.Polis ateşin,itfaiyenin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1954
  • Hububat rekoltesi geçen yıla nazaran az farklı Bu yılki istihsal,sadece bir milyon ton farklı olduğu için ihracat yapılacak Ankara,7 TÜRKTEL)Bu yıl memleketin bazı yerlerinde hüküm süren kuraklık dola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1954
  • Manşı tek başına geçmek isteyen yüzücü Londra,7 A.A.İngiliz yüzücüsü Ted May,önümüzdeki salı günü Manş'ı tek başına geçmeğe yeniden teşebbüs edecektir.Bilindiği gibi,Manş'ı bu suretle geçmek şimdiye k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ İLÂNLARI l_s Enkaz Satılacak 1 Haseki Keçi Hatun mahallesi Kuyulu sokak 31 No.lu bina enkazı 714 lira keşfi üzerinden satılacaktır,ilk teminatı 53.55 liradır,gf 2 Şehzadebaşı Selim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1954
  • Saray muhafızları mu-hafaza ediliyor Londra,7 AA.Buckingham sarayı muhafızlarını turistlerin tecavüzünden korumak maksadiyle Kraliçe tarafından tayin edilen hususi polisler,dünyanın en güç işini yaptı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1954
  • Siablize Malzemesi Nakli İşi Konya Karayolları 3 Bölge Müdürlüğünden 1 işletmeye konulan iş:Konya Ereğli yolunun 6+000—42+°00 kilometreleri arasında yapılacak stabjize malzemesi nakli ve istifi i|i ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1954
  • İki otomobil kazasında 10 kişi öldü Dallas,7 AA.Hearne demir yolu geçidinden geçmekte olan bir kamyona çarpan tren kamyonda bulunan ayni aile efradından beş kişinin ölümüne sebep olmuştur,ikinci kaza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1954
  • Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğünden:1 Çocuk Tiyatrosu)Bölümümüze alınacakların imtihanları,13/Eylûl/1954 Pazartesi günü saat 10 dan itibaren Küçük Tiyatro binasında yapılacaktır.2 Ankara haricinde ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1954
  • Millî takım ilk antrenmanını yaptı [Baştana 1 incide)Erol,Ercan,Garbis,Suat,Bülent,Kadri,Coşkun.Mustafa henüz Ankara'dan gelmediğinden,Burhan ve Eşref sakat bulunduklarından,A.ihsan,M.Ali,Lefter ve Re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1954
  • Bir profesör yaralandı Baştarafa 1 incide] dökülmüş bulunan asitlerin üstüne basarak kaymış ve yere düşmüştür.Düşme neticesinde profesör,ayaklarından ve gözlerinden yanmıştır.Nusret Atay tedavi altına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1954
  • Başvekil ve Irak Veliahdı İzmir'de t [Baştarafı 1 incide] ları,askerî ve mülki erkân,parti başkan ve mümessilleri,matbuat erkânı ve çok kalabalık bir hali;kitlesi tarafından büyük tezahüratla karşılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1954
  • Adnan Menderes Ekim ayında Batı Almanya'ya gidiyor [Baştarafı 1 incide)Yerli ve yabancı siyasi çevrelerde büyük bir ehemmiyet atfedilen ve alâka ile beklenen bu seyahatin memleketimiz için de iktisadi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1954
  • İtalya'yı sıcak dalgası kapladı Roma,7 AA.Birkaç günden beri italya'nın güneyinde hüküm sürmekte olan sıcak hava dalgası şiddetini arttırmıştır.Sicilyada sühunet gölgede 38,güneşte 45 derece olarak ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1954
  • Korede iki günde 1100 ceset teati edildi Seul,7 AP)Komünistler harp sırasında Kuzey Korede ölen 279 Amerikalı 21 İngilizin ceesfle-rinin bugün Birleşmiş Milletler Komutanlığına teslim olunacağmı söyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1954
  • Motosikletin arkasından uçan genç kadın Ankara,7 TURKTEL)Bugün Etlik yolunda garip bir hâdise olmuş,motosikletten düşen bir kadın,mucize kabilinden kurtularak sağ salim evine dönmüştür.Ahmet Mutlu adı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1954
  • Gençlik,10 Eylülde izmir'de Kıbrıs için miting yapıyor [Baştarafı 1 incide 1 Mitingde bulunacak olan talebe,işçi teşekkülleri peyderpey şehrimize gelmeğe başlamışlardır.Bir Yunan heyeti Amerikaya gidi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1954
  • Ankara'da iki cinayet rBastarah l incide)İkinci cinayet,Polatlı kazasının Hacı köyünde cereyan etmiştir.İsmail Yücetürk adında birisi,akrabası Paşa Yücetürk'ü tabanca ile öldürmüştür.Her iki kaatil de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1954
  • Kömürsüzlükten bazı tren seferleri tatil ediliyor [Baştana 1 incide] ekspres trenleri,3 Haydarpaşa'dan Gaziantep'e salı günleri,Gaziantep'ten Haydarpaşa'ya perşembe günleri meram ekspres trenleri,4 Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1954
  • Boğa güreşleri yapmak İçin bir Arjantin ekibi Türkiye'ye geliyor Buenos Aires,7 TURKTEL)Arjantin'in meşhur boğa güreş ekiplerinden biri.Türkiye,Yunanistan,Lübnan,Irak ve Suriye'de boğa güreşleri yapma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1954
  • Gl.Erdelhun ve Şelışık'ın yeni vazifeleri Ankara,7 AA)Millî Müdafaa Vekâleti Temsil Bürosundan bildirilmiştir:18 inci Kolordu Kumandanlığından Erkânı Harbiyei Umumiye İkinci Reisliğine tâyin edilen Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1954
  • Kilittaşı harekâtı gecı yansı sona erdi rBaştarafi 1 İnddel düşman kuvvetleri geri püskürtül mekle kalmamış,geri çekilen düf man birlikleri nihai netice alınır caya kadar takip edilmeğe başlar mıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1954
  • Bir otobüs uçlu 8 kişi yaralandı İzmir,7 MİLLİYET)Balıkesir'den alınan bir habere göre,Yenice'den İvrindi'ye gelmekte olan şoför Rüstem idaresindeki 3 plâkalı açık kamyon Naldöken Köprüsünden geçerken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1954
  • Liselerin yeni ders programı Maarif Vekilinin avdetini müteakip yeni müfredat ilgililere tamim edilecek Ankara,7 MİLLİYET)Liselerin 11 seneye indirilmesi ile alâkalı hazırlıklar tamamlanmış ve Amerika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1954
  • San'at tenkidleri kongresi açılıyor Toplantıya katılacak olan delegeler dün Ankara vapuriyle şehrimize geldi «Ankara» vapuru,dün,Batı Akdeniz seferinden 460 yolcu ile İstanbul limanına dönmüştür.8u sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1954
  • Dış ticaretimiz genişliyor Bu yılki ihracat ve ithalât geçen yıldan daha fazla Ankara,7 TÜRKTEL)İilgili makamlar,bu seneki ihracatın,1953 yılma nazaran,yüzde sekiz nispetinde bir fazlalık kaydedeceğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1954
  • Libya Ticaret Vekilinin Ankarada yaptığı temaslar İki memleket arasındaki ticaretin inkişaf ettirilmesiyle ilgili meseleler görüşülüyor Ankara,7 AA.Bugün Izmirden şehrimize gelmiş olan Libya iktisat V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1954
  • Konya As.Sat.Al.Ko.Bşk lığından a)As.ihtiyaç için Konya,Samsun,Amasyada teslim şartiyle 800)ton yulaf kapak zarf usulü ile satm alınacaktır.Muhammen fiatı beher kilosu 26)kuruş,geçici teminatı 11650)İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 08.09.1954
  • ÎNŞAAT İLÂNI T.C.Emekli Sandığı Umum Müdürlüğünden:1 Yaptırılacak iş:istanbul'da Hilton Oteli bahçesinde yeniden yaptırılacak yüzme havuzu ve teferrüatile tenis kortları inşaatıdır.2 Eksiltme,kapalı z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.09.1954
  • Çuval İhtiyacı Türkiye Şeker Fabrikaları A.Şistanbul Bürosundan Fabrikalarımızın acele ihtiyacı için 40 50 bin adet Liverpul Twils veya buna mümasil evsafta 100 kilo hacminde jüt çuval)derhal teslim k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.09.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:A.N.KARA-CAN Yan İğlerini fiilen İdare eden Mes'ul Müdavi Turhan AYTUL Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.09.1954
  • aiUliyel ABONE ŞARTLARI t Ex seneme 4Z uo Altı aylık A.22 50 Uç aylık 12 00 Bir aylık.4 50 Ecnebi memleketlere İki misildir.İLAN ŞARTLARI 2 ve 3 üncü sayfa sant 4 T.L.4 üncü sayfa sant.2.50 TJU Hanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.09.1954
  • RADY0 İSTAN BUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Şarkılar Sami Toker 13.00 Türküler Fatma Türkkan 13.15 Haberler 14.00 Radyo salon orkestrası konseri idare eden:Semih Argeşo 14.30 Dans ve caz müziği Pl.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.09.1954
  • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığından:1 Aşağıda cinsi,miktarı ve tahminî fiatı yazılı ilâçlar ve eczane malzemesi alınacaktır.2 Firmalar verebilecekleri malm her kaleminin fiatı ile tutarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.09.1954
  • ISTANBUL BOBSASI 7/9/954 MATLARI 1 Sterlin 784.00-784.00 100 Dolar 280.30-280.30 100 Liret 44.80-44.80 100 isviçre Frangı 64.03-64.03 100 Florin 3.68.40-73.68.40 100 Drahmi 9.334-9.334 100 Çekoslovak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.09.1954
  • Sümerbank Nazilli Basma Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden:Aşağıda yazılı mallar 27 eylül 954 pazartesi günü saat 9 da müessesetizde açık arttırma ife ve şartnatnemizdeki esaslar dahilinde satılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.09.1954
  • Devlet Havayolları Umum Müdürlüğünden idaremiz Yeşilköy Hava Meydanında ve istanbul Bilet Satış Büromda istihdam edilmek üzere imtihanla,ingilizce mükâlemeye vakıf danışma memuru alınacaktırimtihanda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.09.1954
  • Sivas Bölge As.Sat.Al.Kom.Bşk.lığından:Askerî ihtiyaç için Sivas teslimi 2000 ton buğday kırdırılacaktırepek ciheti askeriyeye iade edildiği takdirde muhammen bedeli 75 lira up.G.teminatı 5000 liradır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.09.1954
  • Sivas Bölge As.Sat.Al.Kom.Bşk.lığından:Asker!ihtiyaç için Sivasta teslim 54000 kilo patates alınacaktır.Mubedeli 17280 lira olup geçici teminatı 1296 liradır.Evsaf v» rtnamesi komisyonda görülebilir,i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.09.1954
  • Elâzığ As.Sat.Al.Kom.Bşk.lığından Keşif bedeli 17500 a ve G.teminatı 1313 Ura olan Elâzığ Ağ.Bak.Tmd.Fab.sına ait su kulesi inşaatı işinin kapalı zarfla eksiltmesi 13 eylül 1954 günü saat 11 de Gar.Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.09.1954
  • Bolu As.Sa.Al.Kom.Bşk.lığından 1 50.000 Kg.sığır eti satın alınacaktır.2 Muhammen bedeli 75.000 lira olup geçici teminatı 5000 liradır.3 ihalesi 24/Eylûl/1954 cuma günü saat 16.00 da Tugay binasındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.09.1954
  • AÇIK EKSİLTME İLÂN!Kandilli Kız Lisesi Müdürlüğünden 1 Kandilli Kız Lisesi çeşitli onarım işi.Keşif bedeli İO.OOO)lira 00)kuruştur.Eksiltme 24/9/954 tarihinde cuma günü saat 15 de Beyoğlu'nda Okullar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.09.1954
  • Elektrik Dış Şebeke Tesisatı Yaptırılacak Aydın Ortaklar ilköğretmen Okulu Müdürlüğünden:15737,50 lira keşif bedelli okulumuz elektrik dış şebeke tesisatı on beş gün müddetle açık eksiltmeye konulmuşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.09.1954
  • İst.Asliye Üçüncü Hukuk Hâkimliğinden 953/1172 Aralarında geçimsizlik olduğundan bahsile boşanmalarına karar verilmesi hakkında,Nüket Gürel tarafından evvelce Ankara Şefaktepe No.20 de ve yine İstanbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.09.1954
  • Türkgeldi Devlet Üretme Çiftliği Müdürlüğünden Lüleburgaz 1 Çiftliğimizden tahminen 45 ton inek sütü 24/9/954 günü çiftlikte saat 14 de açık arttırma svıretiyle satılacaktır.2 Geçici teminat 1013 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.09.1954
  • Balıkesir Beden Terbiyesi Bölge Başkanlığından 1 Balıkesirin Akıncılar mahallesi Vasıf Çınar caddesinde kâin 426)ada 7)parsel No.lu 665.50)metre murabbaı ahşap kulüp binası bahçe ve kuyuyu müştemil ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.09.1954
  • İnhisarlar Umum Müdürlüğü İlânları Satmalma Komisyonu Başkanlığından 1 Mevcut şartnamesine göre Malatya Tütün Fabrikamız için 3 adet kalorifer kazanı pazarlık suretiyle satın alınacaktır.2 Pazarlığı 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.09.1954
  • ZAYİ Şehremini Nüfus Memurluğundan aldığım ve içinde askerî durumum yazdı nüfus hüviyet cüzdanımı zayi ettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.929:Kemal oğlu Refik Öden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.09.1954
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Kapalı zarfla Samanpazan As.Şube inşaatı yaptırılacaktır.Keşif bedeli 31346.61 lira,geçici teminatı 2352 liradır.İhalesi 16/9/954 perşembe saat 11 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.09.1954
  • luğundan aldığım ve içinde askerî durumum yazdı nüfus hüviyet cüzdanımı zayi ettim.Yenisini çıkaracağımdan eskisinin hükmü yoktur.Balıkesir Vilâyeti Gönen kazası Pilevne Mahallesinden 1331 doğumlu Hüs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.09.1954
  • ZAYİ Çatalca Mimarsinan köyü fırınına ait 219 Na ofis ambaya cüzdanımı zayi ettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Çatalca Mimarsinan köyü fırmı sahibi Recep Marangoz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.09.1954
  • PURO Sabun Fabrikasının en son imalâtından PURO TUVALET SABUNU I BOL KÖPÜKLÜ NEFİS KOKULU PURO tOO de 100 Sdftır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.09.1954
  • Yapı İşleri Hânı Nafia Vekâletinden 1 Eksiltmeye konulan iş:Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti bahçesinde yapılan garaj ve ek binanın ikmal inşaatı işidir.2 Keşif bedeli:43.961.03)liradır.2 Eksiltme 27.9.9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.09.1954
  • Erzurum Nafia Komisyonundan:Pasinler Cezaevinde yaptırılacak olan noksan inşaat işleri açık arttırma usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır.1 Bu işin keşif bedeli 18279)lira 01)kuruş olup geçici teminatı 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.09.1954
  • 1 2 3 4 8 6 7 8 9 10 n 12 1 2 3 4 51 6 7 8 9 10 111 I 2 IOLDAN SAĞA 1 Gönül,Bir kızartma aracı.2 enbih edatı.Bir mülkiye âmiri.3 asalların dağı,ikinci Dünya Harbinen sonra Fransa'da idam edilen bir ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4