Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 07.09.1954
  • GENÇLİĞİN KIBRIS KIN ACMI KAMPANYA TANZİM EDİLİYOR Kıbrıs heyetinin iştirakiyle talebe federasyonunda yapılan toplantıda,Kibrisin yeni anayasası için teklifler hazırlandı İstanbul mebusu Hacapulos,din
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1954
  • Gl.Fechteler Nene Hatunla görüştü Erzurum,6 AA.Hususî muhabirimiz bildiriyor:Keystone tatbikatını takip etmekte olan NATO Güney Avrupa kesimi kuvvetleri başkumandanı William Fechteler,beraberinde NATO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1954
  • m?Halk Oyunları Müsabakası '55?t yunlan Müsabakası» nın jüri heyeti dün sabah Gazeteciler Cemiyetinde ilk toplantısını yaparak müsabakalarda kullanılacak derecelendirme esaslarını tesbit etmiştir.Resi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1954
  • Nil nehri taştı Hartum,6 ANKA)Orta Afrikada yağan şiddetli yağmurlar neticesinde Nil Nehri 50 seneden beri görülmemiş bir şekilde taşmış ve Halfe vadisinde bir çok köyü sular istilâ etmiştir.600 kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1954
  • Cr Celâl Bayar Zagrebe gitti Devlet Reisimiz dün Tito ile beraber Saraybosnada bazı ziyaretlerde bulundu Saraybosna,6 AA.Bütün Saraybosna bu sabah Celâl Bayar'ı emsaline az tesadüf edilir bir samimiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1954
  • Erzurumdaki tatbikatla atom taarruzları yapıldı Harekâtı takip eden Türk ve yabancı generaller ordumuzun gösterdiği üstün başarıyı övdüler Erzurum,6 Hususî muhabirimiz etmektedir.Dün transit yolu üzeb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1954
  • Beykoz açıklarında bir motor yanarak battı Denize atlayan motor kaptanı ve makinistinin akıbeti meçhul,özcan adında bir kadm da ağır surette yandı Dün sabah Beykoz açıklarında fecî bir hâdise olmuştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1954
  • Milletlerarası atom ittihadı Başkan Eisenhower atom enerjisi kaynaklarının sulhçu gayeler için kullanılacağını belirtti Denver,6 AP)Başkan Eisenhower bugün B.Amerikanın diğer bazı devletlerle birlikte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1954
  • Karakoldan adam kaçıran gazinocu Evvelki gece Elmadağında cüretkârane bir hâdise olmuş ve bir suçlu bir gazino sahibi tarafından karakoldan kaçırılmıştır.Beyoğlu Kaymakam Vekili,yanında bir belediye k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1954
  • GÜZEL CASUS Yeni Kaledonyada Rusya hesabına casusluk yaptığını itiraf eden Madam Rose Mayi» Oilier tevkif edilerek Parise getirilmiştir.Güzel casus Olga ismiyle uzun müddet kızıllara haber sızdır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1954
  • Meriç Köprfisünfin temeli dün atıldı Meriç köprüsünün direklerinin temeli atılırken İpsala,6 MİLLİYET)Türkiye ve Yunanistanı birbirine bağlıyan Meriç köprüsünün temel atma merasimi bugün saat 10 da Na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1954
  • Yeni Adlî Yıl dün törenle açıldı I Ankarada yapılan açıhş merasiminde Temyiz Reisi Bedri I Köker Adli işler hakkında izahat verdi Ankara,6 MİLLİYET)Yeni adlî yü,mahkemelerin bir buçuk aylık tatilinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1954
  • Sel ışık 18 inci Kolordu kumandanı oldu Ankara,6 A.A.Millî Müda-l faa Vekâleti Temsil Bürosundan bildirilmiştir:Millî Müdafaa Vekâleti Müsteşarı Korgeneral Salâhaddin Selışık tayin edilmiş olduğu Erzi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1954
  • Amerikanın yeni yardımı Sanayicilerimiz için 6.5 milyon dolarlık tahsisat ayrıldı Ankara,6 MİLLİYET)Memleketin sanayi tesislerinin tevsii,modernleştirilmesi,yeni sanayi tesisleri kurulması için Türkiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1954
  • Doğu Üniversitesi ile ilgili anlaşma Celâl Yardımcı Nebraska Üniversitesi ile bir anlaşma imzaladı ve 1.5 milyon dolarlık kredi sağladı New-York,6 ANKA)Doğuda açılacak Atatürk Üniversitesi için tetkik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.09.1954
  • Yeni tesislerinde mükemmel bir halk gazetesi seklinde çıkmaya hazırlanıyor MİLLİYET 4 renkli ilavelerle 8,10,12.16,24,32 sayfa olarak intişar edecektir MİLLİYET,önümüzdeki günlerde mükemmel ve zengin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 07.09.1954
  • HİCRÎ 1374 9 Makat» rem Sah 7 Eylül 1954 RUM!1370 25 Afnsloa VAKİT VASATI EZANİ Süneı 5.33 10.59 Dfl« 12.12 5.38 [kindi 15.40 9.16 fckfun 18.33 12.00 ratal 20.09 1.34 msik 3.49 9.15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1954
  • 15 mart 1953 pazar sabahı âdetim olduğu üzere,saat 6.30 da uyandım.Yatağımın yanındaki elektriği yakarak yarım saat Alman sanat tarihi hakkında bir kitabı okudum.Bunu müteakip traş olup giyindim ve sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1954
  • Hiyleli su satanlar Şehirde içme suyu sıkıntısı devam etmektedir.Bunu vesile bilen bazı açıkgözler geceden terkoz sularını şişelere doldurarak evvelce yaptırmış oldukları aliminyum kapaklarla bunları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1954
  • Sevgilisi yüz çevirdiği için intihara teşebbüs etti Kadıköyde,Piri Çavuş sokağında 14 sayılı evde oturan Şerife Nuru adında 22 yaşlarında bir kadın,fazla miktarda tentürdiyot içmek suretiyle intihara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1954
  • HALKIN SESİ Açıkta satılan gıda maddeleri.Adresi bizde mahfuz bir okuyucumuz yazıyor:Son zamanlarda seyyar satıcıların Belediye Jiizamlarına aykırı hareket ettikleri ve sedyelerde üstü açık yiyecek ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1954
  • Meslekî istişare kongresi Batı Almanyada otplanıyor Milletlerarası Meslekî istişare Kongresi Batı Almanya'da toplanacaktır.Federal Almanya Çalışma Vekilinin himayesinde toplanacak olan bu kongrede Tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1954
  • Hasta bir memure hakkında takibat yapılıyor Belediyede çalışan ve kleptomoni hastalığına müptelâ olduğu tahmin edilen bir memure hakkmda tahkikat açılmıştır.iddiaya göre,memure,bürosundaki bazı eşyala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1954
  • Bina ve yol inşaatı arttı Dün vilâyette yapılan toplantıda bazı kararlar alındı Geçen yıla nisbetle bu yıl şehrimizde bina ve yol inşaatının memnuniyet verici bir şekilde arttığı müşahade olunmaktadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1954
  • Yabancı firmaların müracaatları arttı Türkiye'de iş görmek isteyen yabancı sermaye sahiplerinin sayısı,gün geçtikçe çoğalmaktadır.Son haftalar zarfında tekrar 21 müracaat sahibine müsbet cevap verilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1954
  • Karaköy köprüsünün tamiratı Karaköy köprüsünün açılış kısmındaki dubanın değiştirilmesi ameliyesine bugün başlanacaktır.Bu münasebetle bu sabahtan itibaren perşembe akşamına kadar Karaköy köprüsünün H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1954
  • Sahte polis bir Hollandalıyı dolandırdı Beyoğlunda Şehbender sokağında 5/2 numarada oturan Hollanda tabah Dehaan Oene adında birisi,Beyoğlunda,kendisine polis süsü veren meçhul bir şahıs tarafından do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1954
  • Gençlik Birliği asamblesinde bulunanlar dönüyorlar Dünya Gençlik Birliği WAY)Asamblesine,Türkiye Millî Gençlik Teşkilâtı adma katılan Nazlı Tılabar'ın başkanlığındaki delegasyon bugün 16.25 de Singapu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1954
  • Selçuk Vapurunun haczi kaldırılıyor Beyrutta hacze tabi tutulan Selçuk vapuru,yakında serbest bırakılacaktır.Vapurun Beyruttaki acentesi ile sahipleri arasında zuhur eden ihtilâf,60 bin lira ile halle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1954
  • Karaya oturan emek şilebi getirildi Birkaç gün önce,Karadenizde karaya oturan Emek şilebi,dün,bir başka geminin yedeğinde limanımıza getirilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1954
  • Sarkıntılık hâdiseleri arttı Sarkıntılık hâdiselerinin arttığı müşahede edilmektedir.Dün Sirkecide Güler Senear adında bir kıza sarkıntılık eden Memduh Halıcı,Aslan Özkan,Ethem Hün,Eminönünde Münevver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1954
  • Sarıyerde iki erkek iki kadın kavga ettiler Sarıyerde iki erkek ve iki kadın arasında cereyan etmiş olan bir kavga hâdisesi,adliyeye intikal etmiştir.Boyacıköyde,Hakim Ata caddesinde 44 sayılı evde ot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1954
  • Manisa yaş ve kuru üzüm müsabakası Manisa,6 MİLLİYET)Müstahsilimizi standart ve temiz mahsul yetiştirmeğe teşvik etmek,istihsal miktarını çoğaltmak gayesile çeşitli ziraî mahsuller üzerinde şehrimiz T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1954
  • Teknik Üniversitede kayıtlara ayın 15 inde başlanıyor Teknik Üniversitede kayıtlara 15 eylülde başlanacaktır.Bu yıl üniversitenin inşaat,mimarlık,makine,elektrik ve maden fakültelerine talebe alınacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1954
  • üyükadada nişanlılara sarıntrlık edenler tutuldular Büyükada'da vuku bulan bir sarıtılık ve 2orbalık hâdisesine iiddeiumumilik ve zabıtaca el kolmuştur.Beyoğlunda,Sakızağasemtinde oturan Yorgo Roni ın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1954
  • îtalcada iki kişi yıldırımdan öldü Çatalcada müessif bir hâdise oluş ve iki kardeş yıldırım isabeti ticesinde ölmüştür.Çatalcaya bağlı Çanakçı köyün-oturan 17 yaşında Refika Koçan ile kardeşi 14 yaşın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1954
  • Adaları Güzelleştirme Cemiyeti Kongresini yaptı Adaları Güzelleştirme Cemiyeti senelik kongresini dün Yat Kulübünde yapmıştır.Bu toplantıda adaların korunma ve güzelleştirilmesi için bazı kararlara va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1954
  • TAKVİMDİN &i YAPRAK Cürümde şahsiyet Geçenlerde gazetelerde bir haber vardı:Dört ortaokul talebesi Kadıköy tramvayında iki kadın öğretmene musallat olmuşlar.Hiç bir mukabele görmedikleri halde bu dil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1954
  • KİSA HABERLER Apandisit ameliyatı geçiren Işletler Vekili Fethi Çelikbaş'ı dün BUt Millet Meclisi Reisi Refik Koral-'ın başkanlığında Vekiller ve medardan mürekkep bir heyet ziyaret ıiştir.Şelikbaş şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1954
  • Şehrimize 1000 turist geliyor İngiliz bandıralı Chusan seyyah gemisile yarın şehrimize 1000 turist gelecektir.Turistlerin şehrimizde yapacağı geziler esnasında seyyar satıcılar tarafından iz'aç edilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1954
  • O LtSTE Kadıköy.de,Cihan Sarasker sokaıda 12/4 numarada hiemetçilik yat Ulviye Bilen adında 20 yaşında iç bir kız,polise başvurarak,ev sai Niyazi Ulutürk tarafından ki Heliğin i iddia etmiştir.Sanık y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1954
  • Test imtihan komisyonu seçildi Istanbul Üniversitesi namzet öğrencilerinin tâbi tutulacakları test imtihanı komisyonu seçilmiştir.Komisyon ilk iş olarak imtihan sorularını tesbit edecektir.Müracaat ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1954
  • Öğretmen gezilerine ait film Türkiye Muallimler Birliği merkezinde dün tertiplenen bir toplantıda,öğretmenlerimizin gezilerine ve yabancı öğretmenlerin memleketimizi ziyaretlerine ait birlik tarafında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1954
  • İrak Kral Naibinin ziyaretleri Irak Kral Naibi Abdülilâh dûn beraberinde İstanbul Valisi Prof.Gökay olduğu halde Topkapı Sarayı müzesini ziyaret etmiş,tarih!eserlerimiz hakkında kendisine izahat veril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1954
  • Beria'nın idamından bir yıl sonra Kremlin'in durumu Stalin'in ölümü ile Beria'nın idamını takip eden devrelerdeki gelişmeler ancak başlangıçtır.Yeni bir diktatör çıkmadığı taktirde Rusyada karışıklık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1954
  • Ruj yüzünden gelini dövdüler Gelin de Adliyeye gelip davacı olduğunu bildirdi Garip bir gelin kaynana kavgası evvelâ zabıtaya sonra da adliyeye intikal etmiştir.Kartalda İstasyon caddesinde oturan Rif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1954
  • Demir satışı için yeni karar alındı İthal edilen demirlerin karaborsaya intikalini Önlemek maksadı ile ithalâtçılarla ilgili resmi makamların işbirliği yapmaları teinin olunacaktır.İktisat Vekâleti mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1954
  • Üniversiteden ayrılacak profesörlerin durumu Tekaütlük kararı Maarif Vekâletinden geldikten sonra esami senatodan da geçirilecek Hizmet hayatında 25 yılı doldurmuş ve 60 yaşını bitirmiş Üniversite pro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1954
  • Atlı arabalar hakkında alınan bir karar Atlı ve demir bandajlı arabaların asfalt yollardan geçmelerini yasak eden karar tatbik olunmaktadır.Bu arada fenersiz,frensiz ve arabacının oturacağı yeri bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1954
  • Memleketimizde bir otomobil fabrikası kurulacak Verilen malûmata göre,Amerikalı iş adamlarından mürekkep bir heyet,pek yakında memleketimize gelerek,Amerikan sermayesi ile Türkiye'de yapılacak işler ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1954
  • 10 uncu Jeodezi ve Jeofizik kongresi Milletlerarası 10 uncu Jeodezi ve Jeofizik kongresi 14 eylülde Roma'da toplanacaktır.Türkiye'nin de katılacağı bu kongre,28 eylüle kadar devam edecektir.Kongreye m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1954
  • Bir çocuk kireç ocağında yandı Ramide ölümle neticelenen bir kaza olmuştur.Bu semtte Sangüzel mahallesinde oturan Kıymet Topal adında 5 yaşında bir kız çocuğu,civardaki bir.inşaatta çalışan işçilerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.09.1954
  • Şehir Tiyatrosu ekimin birinde açılıyor Şehrimiz Dram ve Komedi Tiyatroları 1 ekim 1954 cuma gününden itibaren senelik faaliyetlerine başlayacaklardır.Dram Tiyatrosu,ilk olarak Şekspir'in,«İki Centilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 07.09.1954
  • I iktisadî ve Ticarî j Bahisler j Eşyaya etiket konmasının ucuzlu-s I 4u temine kâfi geleceği kanaatinde I 5 olanlar,hayal sukutuna uğramakta-ğ dırlar.Hayat pahalılığında muhte-ğ 5 lif âmillerin tesir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1954
  • Sir Davit Kelly bugün şehrimize geliyor Ingilterenin sabık Ankara Büyük Elçisi Sir David Kelly hükümetimizin resmî davetlisi olarak memleketimizi ziyaret edecektir.Sir David Kelly bearberinde eşi oldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1954
  • Doğu üniversitesi ile ilgili anlaşma rBaştarafı 1 incide] nan Celâl Yardımcı ezcümle şunları söylemiştir:«Amerikalıların kültür hareketlerimize gösterdikleri yakın alâkadan fevkalâde memnunum.Washingt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1954
  • Ticaret rejiminde tadilât yapılıyor Ek talimatnamenin bugünlerde ilân edilmesi bekleniyor Ankara,6 MİLLİYET)Bu ayın ilk haftasında neşredilmesi beklenen Dış Ticaret Rejimine ek talimatname,Ticaret Vek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1954
  • Balkan Paktı askerî görüşmeleri başladı Roma,6 TÜRKTEL)Türk,İtalyan ve Yunan Erkânı Harbiye temsilcileri arasındaki toplantı,bugün burada başlamıştır.Üç gün devam edecek olan bu toplantı esnasında,üç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1954
  • Güney Doğu Asya Güvenlik Konferansı dün açıldı Filipinler Cumhurbaşkanı açış nutkunda «Dünyada önümüzcjeki bin yıl için hürriyetin istikbali bu konferansın muvaffakiyetine bağlıdır» dedi Manila,6 AP)B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1954
  • Milletlerarası Atom ihtihatı [Baştarafı 1 incide] Başkan,karardan millete hitaben Radyo ve Televizyonda verdiği kısa bir hitabede bahsetmiştir.Eisenhower bu konuşmayı esasen Amerikanın sulhçü istimall
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1954
  • Meriç Köprüsünün temeli dün atıldı [Baştarafı 1 incide)Burada ilk sözü alan Kemal Zoytinoğlu,Türkiye Başvekili Adnan Menderesten,Yunan Kralı ve Yunan milletine selâmlarım bildirmiştir.Müteakiben Vekil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1954
  • Amerikanın yeni yardımı rBaştarafı 1 incidel yon yüzbin doları da madencilere tahsis edilmiştir.Döviz tahsisinden istifade ederek getirtilecek sanayi ve madencilik malzemesi 26 kalemde toplanmıştır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1954
  • Dokuz müttefik Devlet Dışbakanı bu ay toplanıyor Londra'da Avrupa Müdafaa Camiası projesinin yerine yeni bir hal çaresi aranacak Londra,6 AP)İngiltere bugün 9 müttefik devlet dışişleri vekillerinin Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1954
  • iiinya sür'at rekorunu kıran havacı düşerek öldü Dayton,6 AA.500 kilometrelik kapalı daire içined kendisi tayfından tesis edilmiş olan Dünya *ür'at rekorunu kırmağa teşebbüs eden binbaşı John Armstron
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1954
  • istanbul üçüncü it Mahcuz olup paraya çevrilmesine karar verilen:Beyoğlu Meşrutiyet Mahallesi kodaman sokak ve baytar Ahmet sokak eski 23 mü.23 eski 70-72 yeni 70-72 41,1,41,2 kapı 941 ada 95 parsel s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1954
  • istanbul Cibali Tütün Fabrikası Müdürlüğünden:1 Fenni ve hususî şartnamesinde kayıtlı evsafı haiz 1 adet elek» trikli ağaç kesmek için şerit destere makinesi satm alınacaktır.2 Muhammen bedeli 4000.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1954
  • istanbul ikinci Gurup Kütüphaneler Şefliğinden 1 Yapılacak iş Atıf Efendi Kütüphanesinin onarımıdır.2 Keşif bedeli 15.000)liradır.3 Geçici teminatı 1125)liradır.4 Onarım açık eksiltme ile Süleymaniye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1954
  • Beykoz açıklarında bir motor yanarak battı [Baştaraiı 1 İncide)Hâdiseyi haber alan Deniz İtfaiyesi,vak'a yerine gelerek tamamile yanmış bulunan ve batmak üzere olan motördeki yaralı kadını kurtarmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1954
  • Malta'da polis île İngiliz askerleri çarpıştı Valetta,6 AP Dün Malta başkentinde ingiliz deniz piyade askerleri ile polis arasında 5 saat süren büyük bir arbede olmuş 26 asker,2 polis ve iki sivil yar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1954
  • Gl.Fechteler Nene Hatunla görüştü [Baştarafı 1 incidel Hatun'u evinde ziyaret etmiştir.Bu ziyaret esnasında Oramiral Fechteler ile Nene Hatun arasmda şu enteresan konuşma cereyan etmiştir:Nene Hatuna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1954
  • Milliyetçi Çin uçakları kızıllar üzerine ateş açtı Formoza'da tehlike işareti verildi.7 nci Amerikan filosunun harekete geçmesi muhtemel Paipeh Formoza)6,AP)Milliyetçi Çin Hava gücüne ait bombardıman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1954
  • Yeni Adlî Yıl dün başladı IBaştarafı 1 incide)lunmuşlardır.İstiklâl Marşı ile başlıyan törende Temyiz Mahkemesi Reisi Bedri Köker,yeni adalet yılının başarılı geçmesini temenni ederek ezcümle şunları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1954
  • Izmirde incir piyasası açıldı Izmir,6 MİLLİYET)Yeni mahsul incir piyasası bugün merasimle açılmıştır.Piyasaya arzedilen 7500 çuval incirden bir kısmı satılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1954
  • Celâl Bayar Zagreb'e M.M.gitti [Baştarafı 1 incide] Üçlü İttifakm yeni bir halk plebisitini teşkil eden bu tezahürlerin coşkunluğu karşısında Celâl Bayar,Mareşal Tito ile beraber bindiği açık otomobil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1954
  • Gençliğin Kıbrıs için açlığı kampanya tanzim ediliyor [Baştarafı 1 İncide] «Kıbrıs Türkleri,Büyük Britanya tarafından Kıbrıs Adasına verilecek yeni Teşkilât Kanununu,ancak aşağıdaki şartlarla kabul ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1954
  • Erzurumdaki tatbikatla atom taarruzları yapıldı [Baştarafı 1 incide] vetler elinde bulunan bir tepeyi alan yeşil kuvvetlerin 5-6 eylül gecesi yaptıkları bir taarruz,cepheye sürülen mavi kuvvetler ihti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.09.1954
  • Karakoldan adam kaçıran gazinocu fBaştarafj 1 incide 1 bir mezeci,polisin vazifesine fiilen müdahale etmek istemiş Ve bu sebeple karakola götürülmüştür.İddiaya göre gazino sahibi Mahmut Anlar,karakola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 07.09.1954
  • Dünya şampiyonları arasındaki GÜREŞLERDEN VAZ GEÇİLDİ!Rusların ve diğer şampiyonların iştirak etmeyişi karara sebep oldu 12 eylülde şehrimizde yapılmasına evvelce karar verilmiş bulunan dünya serbest
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.09.1954
  • Muayyen zamanlardaki sancılara karşı KİNİNLİ GRiPiN KULLANINIZ 4 saat ara ile qünde 3 adet alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.09.1954
  • BÎÜÎhjel ABONE ŞARTLARI r Kr Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Uç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidir.İLAN ŞARTLARI 2 ve 8 üncü sayfa sant.4 T.L.4 üncü sayfa sant 2.50 T.L.Hânlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.09.1954
  • 1st Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat Hânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı yiyecek maddesi hizalarında yazılı gün ve saatlerde kapalı zarfla Selimiye As.Sa.AL Ko.da satın alınacaktır.Şartnameler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.09.1954
  • PURO SABUN FABRİKASININ en son imalâtından •Ot KÖPÜKLÜ NEFİS KOKULU PURO 100 de 100 saftır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.09.1954
  • M.M.V.1.No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.dan Asker!birlikler ihtiyacı için aşağıda cinsi yazılı malzeme 2490 sayılı kanunun 31.maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.Evsaf ve şartlar her gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.09.1954
  • Bugün saat 16.30 da uçakla şehrimize gelecek olan Amerikan Askerî Doktoru Binbaşı Sammy Lee,1948 ve 1952 Olimpiyatlarında Atlama ve Dalma şampiyonu olmasmı sağlayan gösteriyi yapıyor.Spor tarihinde il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.09.1954
  • Profesyonel lig maçları başlamadan tehir mi edilecek Profesyonel Lig Tertip Komitesi dün akşam Bölge binasında haftalık toplantısını yapmıştır.Bu toplantıda İstanbulspor'un bir itirazı fikstürü karışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.09.1954
  • ımıııı Sahip ve Bagmuharriri:A.N.KABA-CAN Yan islerini fiilen İdare eden Mertd Torban AYTUL Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI ımııııııııımııııımınıımııiMi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.09.1954
  • T.CD.D.İşletmesinden:Iran Transit nakliyatma mahsus 270 sayılı tarifede 20/9/1954 den itibaren tatbik edilmek üzere değişiklik yapılmıştır.Fazla izahat istasyon ve ambarlardan alınabilir.12176)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.09.1954
  • D.D.Y.ve D.H.Y.Ölüm Yardim Cemiyeti İdare Heyeti Reisliğinden:D.D.Y.ve D.H.Y.rıntlan emekli olanlara ilân D.D.Y.ve D.H.Y.Memur ve Müstahdemleri Ölüm Yardım Cemiyeti umumî hey'eti,emekİi azasmdan ölenl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.09.1954
  • İNŞAAT İLANI T.C.Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünden:1 Kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konan iş:Aşağıda isimleri yazılı şube lojmanlı hizmet binalarıdır.Yeri keşif tutarı Geçici teminatı Ceyhan şubesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.09.1954
  • 1 2 3 4 5 6 7 e 9 IO II 1 III;2 $P j 3 m ~N 4 M S m!If.t g 6 7 tfH M.k 8 Tp 9 ğ;10 I 1 i II11 111 I II lii:SOLDAN SAĞA 1 Bir nevi para yollama vasıtası,Z Sinir doktoru.3 t» irmikten yapılan bir tatlı,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.09.1954
  • RAOİ0 İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Şarkılar Suzan Güven 13.00 Oyun havaları Çalanlar:Ahmet Yamacı,Selâhattin Erorhan.Coşkun Özer 13.15 Türk musikisi korolarından şarkılar 13.45 Haberler 14.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.09.1954
  • Bill ISTANBUL BORSASİ 6/9/1954 FIATLARI 1 Sterlin 784.00-784.00 100 Dolar 280.30-280.30 100 Liret 44.80-44.80 100 imlere Frangı 64.03-64.03 100 Florin 3.6840-73.68.40 100 Drahmi 9.334-9.334 100 Çekosl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.09.1954
  • Açık Eksiltme Hânı 4-Kandilli Kız Lisesi Müdürlüğünden 1 Kandilli Kız Lisesi çatı onarımı işi.Keşif bedeli 20.000)lira 00)kuruştur.Eksiltme:21/9/954 tarihinde sah günü saat 15 te istanbul Okullar Muha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.09.1954
  • cjaMbfrrijr.s tssra ^tb T.C.ZİRAAT BANKASI Vadeli,vadesiz tasarruf hesapları 26 Ekim 1954 çekilişinde ikramiyeler:60.000 Lira,30.000 Lira,Ekipmanlariyle birlikte)1 TRAKTÖR,Ayrıca,10 tane 1.000,20 tane
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.09.1954
  • Nuri Baytorun İtalya'ya gitmeye hazırlanıyor Ekimde Roma'da başlıyacak olan İtalyan Güreş Antrenörleri Kursuna başkanlık etmek üzere Nuri hoca 12 ekimde İtalya'ya hareket edeceğini kendisile konuşan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.09.1954
  • Üç şehir arasında 'Genç takımlar,Basketbol turnuvası 30 eylül ve 1 2 ekim tarihlerinde istanbul,Ankara ve İzmir genç muhtelit takımları arasında izmir'de bir Basketbol Şampiyonası tertiplenmiştir.Bask
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.09.1954
  • Voleybol ve Basketbol Teşvik Turnuvaları Spor Oyunları Tertip Komitesi dün toplanarak Voleybol Teşvik Turnuvasının 25 eylül de,Basketbol Teşvik Turnuvasının da 10 ekimde başlamasına karar vermiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.09.1954
  • Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğünden:1 Mevcut şartname ve numunesine göre kumaşı idareden verilerek altmış bir takım hademe,bekçi ve yedi takım itfaiyeci.elbisesi ile kumaşı da müteahhide ait olmak üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.09.1954
  • Çankaya Kaymakamlığından:1 Kazamız mıntakasında vazife gören çarşı ve mahallat bekçileri için 97)takım kışlık elbise ile 97)adet kaput,açık eksiltme ile diktirilecektir.2 Bekçilerimiz için diktirilece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.09.1954
  • Ankara Jandarma Satmalma Komisyonundan 1 Askerî ihtiyaç için 50000)kilo sığır ati kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.2 Muhammen bedeli 70000)liradır.3 Şartnamesi Mardin Jandarma Okulu ile Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4