Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 06.09.1954
  • Pazartesi 6 Eylül 1954 ADRES:Cağaloğlu,Mollafenarî sokak No.1 İ S T A N B U L Telgraf:MİLLİYET İstanbul YIL:5 SAYI:1554 Telefon santral t Posta kutusu t Fiatı 24219 492 15 Kuruş İt ıtthıet Bugün şehri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 06.09.1954
  • ULUNAY Bu kör düğümün orman mücadelesi olduğu anlaşılsa gerektir.Bir tarafta kanunları,mühendisleri,korucuları velhasıl bütün teşkilâtı ile koskoca bir devlet.Diğer tarafta bir avuç kaçakçı.Bu iki kuv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1954
  • KİSA HABERLER Türkiye Muallimler Birliği 12 eylül pazar günü Terkos'a bir etüd gezisi tertiplemiştir.50 den fazla öğretmenin katılacağı bu gezide Terkos' tesisleri tetkik edilecektiric istanbul'da Sam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1954
  • Bir sabah ofisimde otururken kapı çalındı ve Pawlowski adındaki bir kâtip içeri girdi.Bu kâtip Liman Sıhhiye Dairesindeki vazifesine ilâveten Birleşmiş İşçiler Partisinin mahallî sekreteri bulunuyordu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1954
  • Su isale hatlarının tamirine devam ediliyor Belediye Sular idaresi Anadolu yakasındaki su isale hatlarının ta» mirine karar vermiş bulunmaktadır.Bu hususta lüzumlu tahsisat ve personel temin edilmiş o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1954
  • Adliyenin yaz tatili sona erdi Adliye Daireleri bugün normal mesailerine başlıyor Bir buçuk aydan beri yaz tatili yapmakta olan adliye daireleri bu sabah saat 9 dan itibaren normal mesailerine başlıya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1954
  • Bir ayda 2729 kişiye tifo aşısı yapıldı II hududu dahilinde bir ay içinde sağlık ekiplerince 1913 kişiye 1 nci,582 kişiye ikinci,234 kişiye de rappel tifo aşısı tatbik edilmiştir.Yine evvelce Hasköy v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1954
  • Müstahsilden 325.567 ton buğday mubayaa edildi Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından 1 haziran tarihinden 31 ağustos tarihine kadar,müstahsilden 325.567 ton buğday,4.982 ton çavdar,10 bin ton mısır,17.36
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1954
  • VEFAT Gazetemiz makinistlerinden Nevzat Abay'm kayınvalidesi Ayşe YANIKOCAK dün gece sabaha karşı evinde vefat etmiştir.Merhumenin cenazesi dün evinden alınarak Eyüp Camiinde kılınan namazı müteakip E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1954
  • HALKIN SES!Derme çatma kuleler!Adresi bizde mahfuz bir okuyucumuz yazıyor:Unkapam otobüs durağının hemen karşısında İ.E.T.Tidaresinin yaptırdığı kuleye benzer bir sütun vardır.Önemli günlerde bu sütun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1954
  • POLİSTE Ar Taksim'de.Bostan mahallesinde Yaylaköprü sokağında 24 sayıda oturan Mehmet Tokyan adında biri,aynı binada ikamet eden Ahmet Tandoğan'ı bir kavga sonunda bıçakla yaralamıştın •k Adalar'da,Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1954
  • Gümrüklerde yakalanan kaçak eşyalar Ankara,5 ANKA)Gümrük muhafaza birlikleriyle istihbarat teşkilâtımız tarafından 28/8/954 den 30/8/954 e kadar Edirne bölgelinde 1 olayda 600,İstanbul bölgesinde 1 ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1954
  • Arkadaşının kendisini öldürmeye kalktığım iddia etti Müddeiumumiliğe müracaat eden İsmail Erdem adında biri Mustafa Tahiroğlu admdaki arkadaşının kendisini öldürmeye kalkıştığını ve tabanca ile üzerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1954
  • Tabancayı kurcalarken kendini yaraladı Eyüpte,Levent fabrikasında çalışan Temur Ayten adında bir işçi,Küçükpazarda oturan Fazlı Tekin adındaki bir arkadaşının,evinde ruhsatsız olarak bulundurduğu 6.35
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1954
  • RÖPORTAJ Mahmutpasa Çarşısı şehir hatları vapurlarında kuruldu Müvezzi peşrevi Nezleye gribe okaliptüs Hafızın vaı-I zı «Babam sizlere ömür» elccvap:«darısı başınıza» Simit-I çilerin gazetecilerden şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1954
  • 15 yaşında bir kız,kalp lira bozdururken yakalandı Kasımpaşada oturan Keresya Arasko adında 15 yaşlarındaki bir kız çocuğu,Yavuz sineması gişesinde bir kalp lira bozdururken suç üstü yakalanmıştır.Ker
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1954
  • Havacılık Federasyonunun kongresi şehrimizde toplanıyor Milletlerarası Havacılık Federasyonunun 47 inci konferansr bu sene şehrimizde toplanacaktır.Türk Hava Kurumunun da üyesi bulunduğu Federasyon 20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1954
  • Çocuk ressamlar müsabakasına katılıyoruz Hindistanda çıkan Shankais Weekly dergisinin tertiplediği milletlerarası çocuk ressamlar müsabakasına memleketimiz ilkokul çocuklarının da iştiraki kararlaştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1954
  • Şoförler Cemiyetinin sipariş ettiği kamyonlar Türkiye Şoförler Federasyonunun ihtiyacı olan şoförlere tevzi etmek üzere Fransa'ya sipariş etmiş olduğu 200 Citroen marka kamyon peyderpey memleketimize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1954
  • Gece karanlığından istifade ederek hasmını yaraladı Bir kaç gece evvel KarakÖy civarında kanlı bir hâdise olmuş ve Hasan Basri adında biri karanlıkta önüne çıkan yüzünü göremediği bir şahıs tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1954
  • Bahar Bayrammdaki usulsüz işlerin tahkikatı Bahar ve Çiçek Bayramında bazı usulsüz işler cereyan ettiği yolundaki neşriyat üzerine açılan soruşturma sona ermiştir.Belediye müfettişleri,raporlarını haz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1954
  • Seyrüsefer Müdürlüğü bir tebliğ yayınladı Seyrüsefer Müdürlüğü dün vasıta kullananlarla yayalara hitaben bir tebliğ yayınlamıştır.Bu tebliğde şöyle denilmektedir:«Seyrüsefer talimatnamesinin 58)inci m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1954
  • Bir Çalışma Enstitüsünün kurulmasına karar verildi Enstitüde bilgili ve kalifi] ma teşkilâtının ihtiyacı o Milletlerarası Çalışma Enstitüsü,diğer Avrupa şehirlerinde olduğu gibi memleketimizde de bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1954
  • Kendisini aldatan karısını polise yakalattı Fenerde çirkin bir hâdise olmuş ve Sadık Sürgit adında bir manav* kendisini başka bir erkekle aldatan karısını yakalatmıştır.Bu semtte,Avcıbey mahallesinde,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1954
  • Hilton oteli inşaatı süratle ilerliyor Cumhuriyet Bayramına kadar inşasının tamamlanması düşünülen Hilton Otelinin büyük bir kısmı tamamlanmıştır.Emekli Sandığı,otelin bahçesinde yapılacak olan yüzme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1954
  • Çanakkale-Kilya arası araba vapuru seferleri kaldırılıyor Çanakkale,5 ANKA)Derince vapurunda vukubulan bir arıza üzerine vapur,havuza alınacaktır.Tamir bitene kadar Çanakkale Kilya arasında yapılmakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1954
  • Rezalet çıkartan sarhoşlar yakalandı Feriköyde ikamet eden Recep Köseoğlu,Şükrü Yılgür ve Zeki Çalık adında üç kişi evvelki gece Şişlide,Bomonti bahçesinde sarhoşluk saikasiyle rezalet çıkarmış ve bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1954
  • Tunçbilek elektrik santrali inşaatına başlanıyor Ankara,5 ANKA)Tunçbilek bölge elektrik santralinin temeli,önümüzdeki günlerde merasimle atılacaktır.Tunçbilek termik bölge santrali,Kütahya'nın Tavşanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1954
  • HİCRİ Pazartesi RUMİ 1374 6 1370 S Eylül 24 Mabar-fftn 1054 Atoııto* VAKİT VASATI EZANI Güne?5.32 10.56 Ogle 12.13 5.37 ikindi 15.50 9.15 Aksam 18.35 12.00 Vattı 20.11 1.35 bnaalc 3.48 9.12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1954
  • Gıda maddelerinin dünkü satış fiatları Belediye Neşriyat' ve İstatistik Müdürlüğünden bildirildiğine göre,Marmara havzası ve diğer vilâyetlerden bol sebze ve meyva ile bostan mahsulleri gelmektedir.Dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1954
  • Barutla oynayan iki kardeş yandılar Şehremininde bugün müessif bir kaza olmuştur.Şehremini Kızılelma caddesi 68 numarada oturan 20 yaşında Zuhret Alkoç ile kardeşi 15 yaşındaki Tayyar arsada bulduklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1954
  • Bir kız kendini vapurdan atlı Saraybıırnu açıklarında atlayan kızı bulmak kabil olmadı Evvelki gün saat 20 sıralarında Köprüden Haydarpaşa'ya giden «Erenköy» vapurunda,intihar olduğu tahmin edilen bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1954
  • Mersin Uçaksavar Taburunda yemin merasimi yapıldı Mersin,5 A_A.Uçaksavar taburuna yeni katılan erlerimizin yemin merasimleri bugün yapılmıştır.Merasimde,vali vekili,belediye reis vekili,Astsubay Okulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1954
  • 10 yaşında bir çocuk Dicle nehrinde boğuldu Diyarbakır,5 MİLLİYET)Muş'un Bedirkan köyünden olup şehrimizde Mehmettin mahallesinde oturan 10 yaşındaki Mehmet Kaya dün sabah babasının arabasının atların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 06.09.1954
  • Almanyada kadınlara sarkıntılığın cezası Munich,5 TURKTEL)Otomobili ile kadınlara sataşan,kadınları otomobiline daveti âdet edinen 28 yaşlarındaki zengin bir genç,bir yd hapse mahkûm olmuştur.Mahkeme,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1954
  • İngiliz İşçi Heyeti dönüyor Tokyo,5 A.A.Çin'i ziyaret ettikten sonra 3 gündür Japonyada bulunan İngiliz İsçi Partisi heyeti İngiltere'ye dönmek üzere Uçakla bugün Tokyo'dan ayrılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1954
  • İzmir Yurtiçi Sat.Âl.Kom.Başkanlığından Kışla Kapalı zarfla ihalesi Bakanlıkça pahalı görülen 210 ton zeytinyağı yeniden kapalı zarfla ihaleye konulmuştur.Kilosunun muhammen bedeli 325 kuruş olup geçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1954
  • Fotoğrafla yapılan arkeolojik keşif Roma,5 AA.Tamamen bir tesadüf eseri olarak Romanm banliyösü Centocelle'de arkeoloji bakımından çok önemli bazı izlere rastlanmıştır.Bir askeri uçağın bu bölge üzeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1954
  • Dünyanın en çok cinayet işlenen şehri Mexico City,5 AP)Cinayet sayısının yüklülüğü bakımından dünya rekorunun Meksikaya ait olduğu bugün yayınlanan resmî istatistiklerden anlatılmaktadır.Meksika başke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1954
  • GiineyDoğu Asya Konferansı bugün başlıyor Pakistan Başvekili konferans neticelerine büyük ehemmiyet verdiğini söyledi Manila,5 AP)İngiliz Devlet Vekili Lord Reading ile Pakistan Hariciye Vekili Sir Mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1954
  • Yeni bir radar cihazı imâl edildi Washington,5 AA.Ordu Dairesi Araştırma Merkezinden dün verilen malûmata göre,uçaklar için hafif olmakla beraber çok kuvvetli bir radar cihazının imaline muvaffak olun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1954
  • Yunan Kral ve Kraliçesi Marsilyada Marsilya,5 AA.Dün öğleden sonra Marsilya Limanına gelen Yunan Agamemnon gemisi Pine rıhtımına yanaşmıştır.Yunan Kralı Paul ve Kraliçesi Frederica'nın Kral ve Prenses
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1954
  • Kilittası manevralarının son kısmı Erzurumda başladı «A Mavi kuvvetlere karşı bı lecek ve atom ia Erzurum,5 Hususî muhabirimiz bildiriyor)NATO'nun üç kademe halinde yapmakta olduğu Keystone tatbikatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1954
  • Mısır İsrail hududunda yeni bir hâdise Telaviv,5 AJL)Bir İsrail askerî sözcüsünün dün akşam bildirdiğine göre,1 eylül gecesi birkaç Mısırlı hududu geçerek Elyat yakınında bir pist üzerindeki köprüyü h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1954
  • Kızıl Çin Kore'den kuvvetlerini çekiyor Tokyo,5 AP)Pekin Radyosu bu akşamki bir yayımında Kızıl Çin'in eylül ve ekim* aylarında Kuzey Kore'den 7 tümen geri çekeceğini ileri sürmüştür.Harp sırasında bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1954
  • Türkiye atış birincilikleri 25-26 eylül 954 tarihlerinde Küçük Çekmece Soğuksu mevkiindeki poligonda yapılacak olan Türkiye birinciliği baltrap atış müsabakalarına mermi ve plâk bedeli kendilerine ait
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1954
  • Bayar MrşI.Tito ile beraber Saraybosna'ya hareket etti [Baştarafı 1 incide] birlikleri teftiş ettiler.Millî Marşların çalınmasını müteakip,Bayar ve Mareşal Tito,otomobilde ayakta olarak,birliklerin ön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1954
  • I iktisadî ve Ticari Bahisler Kahire'den bildirildiğine göre Ma-ş Uye Vekâleti,1 eylülden itibaren i «Ashmouni» orta elyaf pamuğun I 1 iyi ve aşağı kalitelerinin ihracatı-nı yasak etmiştir.Bazı müşter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1954
  • Yufka yürek!iliği ölümüne sebep oldu Padova,5 AP)Paskuale Zotti adlı 28 yaşındaki bir şahıs dün ufak bir ameliyat için kız kardeşini hastahaneye götürmüştür.Ameliyatı seyrederken dayanamayıp bayılan Z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1954
  • Askeri Barem Kanununun esasları tesbit edildi [Baştandı 1 İncide] kanunlaşacağı bildirilen bu tasarıya göre askerlerin baremi 30 lira aslî maaştan başlıyacak ve her rütbedeki subay bugünkü derecesinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1954
  • Amerikalı dalma şampiyonu geliyor Karaşi,5 AP)Tramplenden atlama dalma olimpiyat şampiyonu Amerikalı binbaşı Sammy Lee bugün Karaşi'ye gelmiştir.Kore'deki Amerikan ordusundan mezunen güney doğu Asya m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1954
  • Milliyetçi ve Kızıl Çin kuvvetleri çarpışıyor Milliyetçi Çin uçakları dün sabah Kemoy adasını döven kızıl topçuyu bombardıman etti Taypeh,5 A.A.Kemoy adasındaki Milliyetçi Çin kuvvetleri ile komünist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1954
  • iran'da kızıllar halkı isyana teşvik ediyor Komünistlerin hazırladığı beyannamenin ele geçirilmesi üzerine sıkı tedbirler alındı Tahran,5 TÜRKTEL)İran gizli komünist teşkilâtı,petrol anlaşması münaseb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1954
  • Avrupa'da mahsûl durumu çok kötü Kıt'anm her yerinde halk güneşin çıkması için dua ediyor Londra,5 AP)Yazın serin ve yağmurlu geçmiş olması,Avrupa'da mahsul için zararlı olmuştur.Kıt'anm hemen hemen b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1954
  • Fas'ta yeni bir suikast hâdisesi Rabat,5 AA.Bir Faş'h polis müfettişi dün gece,Mazagandaki evinin önünde 20 yaşlarında kadar bir Fas'Iı tarafından tabanca ile öldürülmüştür.Kaatil,polis müfettişinin k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1954
  • İrlanda'da bir yolcu uçağı çamura saplandı [Baştarafı 1 İncide] hücum etmiş ve mürettebatın sükûneti temin için uğraşması boşuna olmuştur.Yolcular birbirlerini ezmişler ve dışarı fırlayınca da batağa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1954
  • Bir Rus destroyeri bir Danimarka gemisine ateş açtı Cophenaque,5 AA.Politiken adındaki Danimarka gazetesine göre bir Sovyet destroyeri salıyı çarşambaya bağlayan gece Murmanrk açıklarında sahilden 25,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1954
  • Millî takıma alınacak futbolcular belli oldu [Baştarafı 1 İncide] Beşiktaş Kulübünden Bülent Gürbüz,Ali İhsan Karayiğit,Eşref Özmeç,Coşkun Taş,Ercan Ertuğ,Bülent Esel,Recep Adanır.Fenerbahçe Kulübünde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1954
  • Yeni döviz tasarrufları [Baştarah 1 incide] almağa karar vermiştir.Bu arada,yabancı memleketlere yapılan tetkik seyahatlerine dahi döviz tahsis edilmemesi mukarrerdir.Tedavi maksadiyle yabancı memleke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1954
  • Diyarbakır'da kaçakçılarla silâhlı çatışma rBaştarafı 1 incidel Bir kaçakçı grupunun Suriye'den getirdikleri kaçak eşyaları gece yarısı şehrimize sokacağım haber alan motorlu jandarma devriye grupu,Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1954
  • İki haftada 700 aspirin alan hasta [Baştarah 1 İncide} böbrek kullanması suretiyle hayatının kurtarılmış olduğunu bildirmiştir.Hasta,ameliyata tekaddüm eden birkaç gün zarfında 300 den fazla komprime
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1954
  • C.H.P.ve C.N.P.Ocak kongreleri C.H.P.İstanbul Teşkilâtı Ocak kongrelerine başlamıştır.Sarıyer ilçesine bağlı Emirgân ocağı,dün saat 10 da İnci gazinosunda yıllık kongresi,parti ileri gelenlerinin işti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1954
  • Menderes Ekim'de Bonn'a gidiyor rBaştarafı 1 incide)sırada Türk Başvekili Adnan Menderes'in Almanya seyahati daha büyük bir ehemmiyet kesbetmektedir.Bu noktayı belirten Alman hükümet çevreleri,ekim ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1954
  • Kıbrıs heyeti şehrimizde [Baştarafı 1 incide] Cumhuriyet âbidesine çelenk koyduktan sonra Sedat Simavi'nin mezarını ziyaret etmiştir.Heyet üyeleri bugün «Kıbrıs Türktür» Komitesinin yapacağı toplantıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1954
  • Libya Ticaret Vekili İzmir'de İzmir.ANKA)Hükümetimi,zin davetlisi olarak dost Libya merkezinin Ticaret Vekili Mustafa Saraç'ın başkanlığında 7 klkilik bir Libya "ticaret Heyeti bu sabah hususî bir uça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 06.09.1954
  • Çanakkale kupası kürek yarışları Çanakkale Kupası Kürek yarışları-dün sabah Beykozda yapılmıştır.Dünkü müsabakalarda alman neticeler şöyledir:Büyüklerde:1)F.Bahçe 2)Galatasaray Gençlerde:1)Beykoz 2)Ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.09.1954
  • İzmir Yurtiçi Sat Al.Kom.Başkanlığından Kışla Aşağıda cinsleri,miktarları geçici teminatı ihale gün va saati yanlı dört kalem yem maddesi kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.Kapalı zarfla ihalesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.09.1954
  • Ereğli Kömürleri İşletmesinden Kuru ot alınacak,Şartnamesinde gösterilen evsaf ve müddetlerde teslim şartiyle satın alınacak olan 1000 ton kuru otun 10.9.954 cuma günü saat 10 da üçüncü defa eksiltmes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.09.1954
  • Ankara Tıp Fakültesi Dekanlığından:1 Fakültemiz Hastahanesi için 50 «det çift katlı ram» »çık »ksiltme usuliyle yaptırılacaktır.2 Bir adedinin tahminî fiatı 150 lira hesabiyle 50 adedinin tahminî bede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.09.1954
  • İNŞAAT İLANI T.C.Emekli Sandığı Umum Müdürlüğünden-1 Yaptırılacak iş:istanbul'da Hilton Oteli bahçesinde yeniden yaptırılacak yüzme havuzu ve teferrüatile tenis kortları inşaatıdır.2 Eksiltme,kapalı z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.09.1954
  • PURO Sabun Fabrikasının en son imalâtından PURO TUVALET SABUNU i\BOL KÖPÜKLÜ NEFİS KOKULU PURO 100 de 100 saftır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.09.1954
  • V-ABONE ŞARTLARI ıKı Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Uç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidir.İLAN ŞARTLARI 2 ve 8 üncü sayfa sant.4 T.L.4 üncü sayfa sant 2.50 T.L.Hanlardan mesul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.09.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:A-N.KARA-CAN Ya» islerini fiilen İdare eden Mes'ul Müdür:Turhan AYTUI» Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.09.1954
  • K A U T ISTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Şarkılar Lütfü Güneri 13.00 Türküler Pl.13.15 Şarkılar Afife Ediboğlu 13.45 Haberler 14.00 Chansonlar Pl.14.15 Küçük orkestra idare eden:Orhan Borar 14.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.09.1954
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Hava Harb Okulundaki bazı binaların elektrik onarımları kapalı zarfla yaptırılacaktır.Keşif bedeli 34272.39 lira,geçici teminatı 2571 Uradır.İhalesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.09.1954
  • inilir İŞGÜZARLIK I Dün Fener Stadında yapılan İ hususi futbol maçlarında spor E i muharriri arkadaşları son dere-f ce müteessir eden bir hâdise ce-E reyan etti.İ Maçları takip etmek üzere İ Stadm gaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.09.1954
  • Karagümrük klübünün bayramı dün kutlandı BU MÜNASEBETLE YAPILAN MAÇTA i.SPOR,KARAGÜMRÜĞÜ 4-2 YENDİ Karagümrük kulübünün bayramı dün Vefa Stadyomunda kalabalık bir seyirci kütlesi önünde kutlanmıştır.I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.09.1954
  • Anadolu Kavağı Büyük Ada arasında yüzme rekoru kırıldı Beykoz kulübü yüzücülerinden Nihat Şenol,dün Anadolu Kavağı Büyük Ada arasındaki mesafeyi 9 saat 3 dakikada yüzmeye muvaffak olmuştur.Nihat Şenol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.09.1954
  • Güreş şampiyonası revanş müsabakaları Federasyon bugün bu mevzuda kat'î karara varacak Rus güreşçilerinin 12 eylülde şehrimizde yapılması kararlaştırılan Dünya Serbest Güreş Revanş müsabakalarına işti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.09.1954
  • Yugoslavlar yüzme ve su topu teması teklif ettiler Yugoslavya'nın en büyük spor kulüplerinden biri,istanbullu yüzücülerle su topu ve yüzme teması yapmak arzusunda olduğunu Bölge Müdürlüğüne mektupla b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.09.1954
  • Vefa Eyübü 5-0 yendi Vefa profesyonel takımı dün Eyüp sahasında Eyüple hususî bir karşılaşma yapmış ve 5-0 galip gelmiştir.Takımlar maçı şu kadrolarla oynamışlardır:Vefa Orhan Fuat,Atillâ Salâhaddin,G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.09.1954
  • Ankara Belediye Reisliğinden 1 Belediye hastahaneleri için alınacak 214)kalem ilâç ve mal-"zeme kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 Muhammen bedeli 34922)lira 79)kuruştur.3 Teminatı 2619)li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.09.1954
  • Erzurum Nafia Komisyonundan:Pasinler Cezaevinde yaptırılacak olan noksan inşaat işleri açık arttırma usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır.1 Bu işin keşif bedeli 18279)lira 01)kuruş olup geçici teminatı 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.09.1954
  • Balıkesir Beden Terbiyesi Bölge Başkanlığından 1 Bahkesirm Akıncılar mahallesi Vasıf Çınar caddesinde kâin 426)ada 7)parsel No.lu 665.50)metre murabbaı ahşap kulüp binası bahçe ve kuyuyu müştemil yeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.09.1954
  • Bolu Belediye Reisliğinden 1 34000 lira bedel üzerinden kapalı zarf usuliyle bir Vidonjor arazöz satın alınacaktır.2 ihalesi l5/Eylûl/954 çarşamba günü saat 15 te Bolu Belediye Daimî Encümeninde yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.09.1954
  • ISTANBUL BORSASI 4/9/1954 1 Sterlin 100 Dolar 100 Liret 100 isviçre Frangı 100 Florin 100 Drahmi 100 Çekoslovak Kur.100 isveç Kur.FIATLARl 784.00-784.00 280.30-280.30 44.80-44.80 64.03-64.03 3.68.40-7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.09.1954
  • Yeşilköy Ziraî Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden 1 226 daktilo sayfalık 42 resim ve kiliseden ibaret tahminen 14-16 forma 68/100-1/6 ebadında 2000 adet kitap basılacaktır.2 Dizgi,baskı,cildiye ve kliş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.09.1954
  • BULMACA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 fO 1» 1 4 2 H 3 Villiııııı Rubra 4 •J:i:ii:ür 5 6 x:7 8 iihlUUi ip 9 ilHIIIÜ!IO II iüüilll illi hn:î J f SOLDAN SAĞA 1 Dell ibrahim tarafından öldürülen bir sadrazam.2 Cefa,S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.09.1954
  • F.Bahçe 6 O,G.Saray 5 2 Beşiktaş 4-0 galip geldi Dün yapılan hazırlık maçlarının mağlûp takımları:B.Spor,Taksim,Adalet Yeni futbol mevsimine hazırlanan kulüplerimiz dün muhtelif stad e sahalarda husus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4