Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 05.09.1954
  • Yeni tesislerinde mükemmel bir Kalk gazetesi seklinde çıkmaya hazırlanıyor MİLLİYET 4 renkli ilavelerle 8,10,12,16,24,32 sayfa olarak intişar edecektir MİLLİYET,önümüzdeki günlerde mükemmel ve zengin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.09.1954
  • D.P.de yeni jj tasfiyeler Cahit Evranos ve 4 kişi Partiden çıkarıldı.Anka-Jl I rada da 22 kişi haysiyet divanına verildi 5 D.P.il merkez haysiyet divanı saat 10 da il merkezinde toplanarak,il idare he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.09.1954
  • Büyükadada dün on bin metre kare fundalık yandı Henüz neden çıktığı anlaşılamayan yangın Ada halkını telâşa verdi ve güçlükle söndürüldü Büyükada'da dün büyük bir yangın olmuş,Aya Nikola caddesi ile A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.09.1954
  • Amerikan Deniz piyade birliklerinin Dikiliye yaptığı çıkartma harekâtını takip eden müttefik subayları Amerikan deniz piyade birlikleri dün Dikili'ye bir çıkartma yaptı Kilittaşı manevralarının ikinci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.09.1954
  • BAZ!VERGİLERİN KALDIRILMASI KIN ÇALIŞMALARA BAŞLANDI H.Polatkan riyasetinde yapılan toplantıda esnaf,imalat ve muamele vergilerinin ilgası meselesi müzakere ediliyor Gelirvergisinde de tadilâtyapılara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.09.1954
  • IRAK VELİAHDI Şehrimizde bulunan Irak Veliahdı Emir Abdülilâh dün öğle ve akşam yemeklerini Başvekil Adnan Menderes ile birlikte yemişlerdir.Her iki yemekde Istanbula gelmiş olan Vekiller ile Mebuslar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.09.1954
  • Başvekil'in dünkü kabulleri Menderes,İngiliz Müdafaa Müsteşarını ve Büyükelçisini kabul etti Başvekil Adnan Menderes dün saat 19.30 da Dolmabahçe Sarayında sabahleyin şehrimize gelen ingiltere Müdafaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.09.1954
  • Büyük bir kaçakçılık Sahte damgalı kerestelerle bir kaç milyon vurulduğu meydana çıkarıldı Ankara,4 MİLLİYET)Şehrimizde miktarı milyonları bulan bir kaçakçılık hâdisesi olmuştur.Mamakta Maske Fabrikas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.09.1954
  • Türkiye Güzeli Sibel Solda)ikinci ve üçüncü güzelle Sibel Gökçen 1954 Türkiye Güzellik Kraliçesi seçildi Suna Soley Halkın,Suna Arc an Bahar,Efsel Sonat Zerafet ve Suna Canıtez Gazetecilerin kraliçesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.09.1954
  • Bir Yunan kaçakçı motörü yakalandı Antalyaya kaçak eşya getirirlerken yakalanan denizcilerle silâhlı çatışma oldu Antalya,4 MİLLİYET)Sahillerimize Yunan gemileri tarafından yapılan tecavüzlerin birbir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.09.1954
  • Kırıkkale'de sabaha karşı fecî bir tren kazası oldu Ankara Kırıkkale treniyle banliyö katarının çarpışması neticesinde 12 yolcu ağır şekilde yaralandı Ankara,4 MİLLİYET)Bu'^ sabah Ankara Kırıkkale yol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.09.1954
  • Bursa'da bir otobüs devrildi,48 kişi yaralandı Bursa,4 MİLLİYET Şehrimize bağlı Çayır köyüne iki kilometre mesafede feci bir vesait kazası olmuştur.Kırksckiz yolcu ile Izmirden şehrimize gelmekte olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.09.1954
  • SU TOPU Dün Modaspor ve Fenerbahçe sutopu takımları Lido'da karşılaşmışlardır.Maçın ilk devresini Modaspor'un 8-0 galip bitirmesi üzerin»,Fenerbahçe takımı ikinci devreye çıkmamıştır.Resimde bir Modas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.09.1954
  • Borcunu ödemek için sahte para imâl etti Ankara,4 MİLLİYET)Ahmet Yılmaz adında biri,sahte bankanot sürdüğü için dün tevkif edilmiştiriddiaya göre,Ahmet Yılmaz,Emin Yücel adında birinin lokantasında uz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.09.1954
  • Celal Bayar'a dün hukuk doktorluğu tevcih edildi Bu münasebetle,hitabesinde Reisicumhurumuz iki memleket arasındaki dostluğun ehemmiyetine işaret etti.Gece de bir bale müsameresi verildi Belgrad,4 AA.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 05.09.1954
  • HİCRİ 1374 7 Mahu* MM Pazar 5 Eylül 1954 SCMl un 23 A tut o* ¡AKIT VASATI EZANI 5.31 10.54 12.13 5.36 15.51 9.15 18.36 12.00 20.13 1.35 İM İM Gûnej ou* ikindi Akfam «Mit taMk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1954
  • K:1 KASIMDA EV ZENGİN PARA İKRAMİYELERİ TÜRKİYE Jb BANKASI paranızın.istikbalinizin etnniyeti }6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1954
  • Türkiye İŞ Bankasının TAVZİHİ Bankamızın 30 uncu yıl dönümü münasebetiyle tertip ettiği ikramiyeye konulan 6000 Altından her birinin teklik Cumhuriyet Altını olduğu görülen lüzum üzerine tavzih olunur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1954
  • ONUNCU YILIMIZ MONASEBETILE 9 Eylülde Ikramiyeli Aile Cüzdanı sahiplerini hediye edeceğimiz Acıbadem'de,bahçeli,dörder odalı beheri en az 35 bin lira değerinde Döşeli 10 Ev Ayrıca 100.000 lira değerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1954
  • Bir akıl hastası yangın çıkarıyordu Bir akü hastası dün Şişliye bağlı Elmadağ semtini heyecana düşürecek bir hâdiseye sebebiyet vermiştir.Bu arada,Eskişehir mahallesinde,Pervasız sokağında 74 sayılı e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1954
  • HALKIN SESİ Haliç vapurları.Halatta oturan okuyucumuz Nuri Aksoy yazıyor:Haliçte çalıştırılan Denizcilik Bankası vapurları,çok bakımsızdır.Bilhassa vapurların alt kamaralarında oturmak için,elbiseleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1954
  • Hudutları değiştirilen kazalar Fatih ve Bakırköy kazalarının hudutları İstanbul İl Genel Meclisi kararile değiştirilmiştir.Bu değişiklikten sonra Fatih kazasının mesahhai sathiyesi 15.26 kilometre kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1954
  • Öğretmenlerin hazırladığı film Türkiye Muallimler Birliği tarafından,Türk öğretmenlerinin Avrupa gezileri ve yabancı öğretmenlerin de Türkiye'mi ziyaret ve tetkiklerine ait birbuçuk saat devam edecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1954
  • Kızılay'ın yakın ve Orta Şarka yardımı İrana 300 çadır,Hindistana 20 bin liralık ilâç yollandı Pakistan,Hindistan ve İran'da sel âfeti tarihte misline az rastlanan bir vüsat ve vehamet arz etmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1954
  • Devlet Vekili Mtikerrem Sarol'un kabulü Devlet Vekili Di.Mükerrem Sarol dün saat 11,30 da Hilton otelinin mümessili R.Bassler'i Vila** yette kabul etmiş ve otelin iman,açılışı ve hizmete girişi mevzul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1954
  • Kızılaym yeni yardımları Kızılay Kadıköy Şubesi Kadınlar Şefkat Kolu,dün yaptığı toplantıda Cumhuriyet Bayramı günü okullardaki fakir öğrencilere çamaşır,entari,elbise ve ayakkabı yardımı yapmağa kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1954
  • »Al*» sohbetiz* ucanın sarı aşı ördek Mehmet Hikâyesi uhabbet ve tellalları—Kan kırmızı cimcimeler anın sarı aşı:jnünün i'tidal siyaseti C.H.Pılebe çaldı.Seçimlere girmemek tile yapılması tasavvur edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1954
  • 1950 yazında artık istikbalimi düşünmem zamanı gelmişti.Üniversitedeki son tıb imtihanlarıma bu yılın haziran ayında girmiştim.Bir iki yıldanberidir Polonya'dan kaçmayı aklıma koymuş bulunuyordum ve b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1954
  • Kurs görecek olan öğretmenler Memleketimizdeki sağır,dilsiz ve körler mekteplerinde çalışan öğretmenler için Yıldız Sağırlar Okulunda 6 eylülden itibaren bir hafta devam edecek bir tekâmül kursu açıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1954
  • Üniversiteye yatırılacak imtihan harçları İstanbul Üniversitesinin muhtelif şube ve fakültelerinde bütünlemeye kalan öğrenciler imtihan harçlarını üniversite veznesine 15 eylül 934 gününe kadar yatıra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1954
  • Eczahanelerin teftişine başlandı "Eczahanelerin nöbetçi bulunduğu esnada,vatandaşlarımızın müracaatlerini karşılıyabilmeleri için,her eczahanenin kapısında bir zil veya çıngırak bulundurması 6197 sayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1954
  • Kadıköy P.T.T.Merkezi açıldı Kadıköyünde İstanbul Belediyesinin müzahereti ile bir.bina satın alan P.T.T.idaresi,burasını modern bir şekilde tanzim ederek dün saat 10 da halkımızın hizmetine açmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1954
  • Ankara Valisi şehrimize geldi Ankara Valisi Kemal Aygün dün sabah Istanbula gelmiştir.Emniyet Müdürlüğüne gelen Aygün,Emniyet Müdürünü,Müdür muavinlerini ve Şube Müdürlerini ziyaret ederek kendileriyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1954
  • Okul kantinleri kiraya veriliyor Bütün orta,lise ve Maarif Vekâletine bağlı meslek!teknik okullarındaki öğrenci kantinleri 2490 sayılı kanunun 46 ncı maddesine müsteniden kiraya verilecektir.Bu okulla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1954
  • Yağcılar sokağı yeniden yaptırıldı Belediye,Balıkpazarı Yağcılar sokağını yeniden yaptırmış ve çöküntüler giderilmiştir.Yağcılar sokağında ve Tütün Gümrüğü önünde izdihama meydan verilmemek ve seyrüse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1954
  • Bogaziçindeki gazinolar kontrole lâhi tutuldular Emirgândaki teftişlerde bir kısmının usulsüz hareket ettikleri tesbit olundu Son günlerde Belediyeye yapılan bazı şikâyetlerle Emirgânda bulunan gazino
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1954
  • Polis Müdürlüğü endeks neşretti Suç işleyenler azalıyor,kalpazanlık,kumar çoğalıyor Emniyet Müdürlüğü,953 ve 934 yıllarında 10 ocaktan 31 ağustosa kadar olan 8 aylık zaman içinde işlenen suçları mukay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1954
  • f(a=^s RÖPORTAJ i i nl i ii testeaafc—n r n ft t r^—Memur başka,ikramiye almış memur başkadır!İhtiyar adam,«kızım beni şapur şupur öpmeseydi aynasının geldiğini,maaş ve ikramiye alınacağını hatırlamıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1954
  • 1 KISA HABERLER)Şehrin muhtelif semtlerinde aram* yapan memurlar.Unkapanı*nda kahve* cilik yapan Ali Ozbak'ın üzerinde lı| bir bıçak bulmuşlardır.Dün geç va* kit adliyeye sevkedllen suçlu teVkl" edile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.09.1954
  • POLİSTE H Takslm'de oturan Minas Bayram adında biri,aynı semtte oturan va bir dökümhanede çırak olarak çalışan Safari Dlkimtepe adında bir çocuğa taca* vttze yeltenirken yakalanmıştır.Şükrü Yüzer adın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 05.09.1954
  • İktisadî ve Ticarî Bahisler İ Şehirle Uludağ arasında teleferik I î inşası için Bursa Belediyesinin tet-i i kikler yaptırdığı bildirilmektedir,ş Bü is birkaç defa mevzuubahi* edil-ğ İ mitti.Uludağ,yaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1954
  • Kırıkkale'de sabaha 'firşı tren kazası oldu [Baştarafı İ incide] ölmüştür.Hâdise mahalline imdat treni gönderilmiş,tahkikata başlanmıştır.Yaralılar Ankara'ya getirilerek hastahaneye yatırılmışlardır.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1954
  • İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Şarkılar PL)18.00 Sax eserleri Çalanlar:Nubar Tekyay Feyzi Arslangll 13.15 Şarkılar Okuyan:Perihan Sözeri 13.45 Haberler 14.00 Şarkılar Okuyan:Ahmet Çalan 14.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1954
  • Bîr öğreimen oğlunu öldürdü İbrahim Sc/en avlanırken oğlunu saçma ile vurdu Antalya,4 MİLLİYET)Akseki kazamızın Pelikli köy tinde çok müessif bir kaza olmuştur.Bir ilkokul öğretmeni kendi oğlunu silâh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1954
  • Radyo gazetesinin hazırlanış şekli Ankara,4 MİLLİYET)Radyo Gazetesinin şimdiye kadarki hazırlanıg şekli alâkalılar tarafından beğenilmediğinden,gazetenin bir heyet tarafından hazırlanması kararlaştırı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1954
  • Ankara üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığından:1 Aşağıda cinsi,miktarı ve tahmini fiatı yatılı ilâçlar ve eczanemalzemesl alınacaktır.2 »Firmalar verebilecekleri malm her kaleminin fiatı ile tutarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1954
  • Çanakkale As.Sa.Al.Ko.Başkanlığından:Aşağıda cins ve miktarı,ihale gün ve »aatleri yaslı Od kalem yiyecek mart hainin ihalesi kapalı sarf usulü ile Çanakkale As.Sa.AUKo.da yapılacaktır.TakUflera beürt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1954
  • Büyük bir kaçakçılık [Baştarafı 1 incide] Bundan 10 ay evvel Çamkoruda bazı kerestelerin damgalarının sahte olarak yapıldığı ve piyasaya sû» rüldüğü görülmüştür.6 kere numaralı resmi damga değiştirild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1954
  • Ankarada faaliyet Ankara,4 MILUYET)Öğrendiğimize göre,bugüne kadar D.P.nin Ankara teşkilâtında 22 kişi haysiyet divanına verilmiştir.Bunlardan altısı Cebeciden,biri Çankayadan,biri Elmadağından,dördü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1954
  • Borcunu ödemek için sahte para imâl etti [Baştarafı 1 incide)ödeyememiştir.Lokantacının borcunu ödemesi için İsrarı karşısında da,dün yemek yedikten.sonra cebinden bir miktar kâğıt para çıkararak loka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1954
  • D.P.de yeni tasfiyeler [Baştarafı 1 incide)Abdurrahman Somay ile Kasımpaşa teşkilâtından Zeki Köseoğlu Demokrat Partiden çıkarılmışlardır.Bakırköy teşkilâtından Mehmet Çelebi,Sırrı Girayalp,Kadıköy te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1954
  • Amerikan deniz piyade birlikleri dün Dikili'ye bir çıkartma yaptı [Baştarafı 1 incide] tatbikatının ikinci kısmı gelişmiş bulunmaktadır.Tuğgeneral Cavit Çevik'in kumandası altındaki Birinci Orduya men
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1954
  • Bolu As.Sa.Al.Kom.Bşk liginden 1 Askeri ihtiyaç için 35000 Kg.kuru fasulya satın alınacaktır.2 Muhammen bedeli 31500 Lr.olup geçici teminatı 2362 Lr.50 Kr.tur.3 İhalesi 20 eylül 1254 pazartesi günü sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1954
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Asker!ihtiyaç için Çorlu,Lüleburgaz ve Kırklareli'nde teslim tep* lam olaraktan 524 ton balyalı kuru ot kapalı zarf usulü ile satm alınacaktır.Muhamm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1954
  • Bazı vergilerin kaldırılması için çalışmalara başlandı [Baştarafı 1 incide)almakta olan Barem Kanunu,Bankalar Kanunu ve Maliye Vekâleti Teşkilât Kanunları üzerinde de çalışmaktadır.Vergi sistemimizin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1954
  • Balıkesir Defterdarlığından:Yukarıda bulunduğu mahal ile durumu,muhammen bedeli ve teminat akçesi yazılı Hazine namma tapuda kayıtlı bir adet ahşap ev 2490 «ayılı kanunun 81 inci maddesi uyarınca kapa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1954
  • Satılacak gayrimenkulun dn-Adedi si,bulunduğu mahal ve Birinin K.Tutarı Teminat akçesi durumu Lira K.Lira K.Lira K.Dumlu pınar Mahallesi Koca-I 16975 00 16975 00 1273 00 okul sokağında 31 kapı nuraa-r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1954
  • 1954 Türkiye Güzellik Kraliçesi dün seçildi rBaştarafı 1 incide 1 Buna güre.finale kalan 10 güzelilk Olarak tuvaletle ve toplu olarak,sonra da teker teker tanıtılacak,müteakiben mayo ile geçecekler.Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1954
  • Bir Yunan kaçakçı motoru yakalandı [Baştaraf ı 1 incide] Bu cümleden olarak dûn gece saat 21 sıralarında Rodos adasına kayıtlı 8 tonluk Vandovlç Erik a O.A.isimli bir Yunan gemisi kaçak» çılık yapmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.09.1954
  • Celâl Bayar'a dün Hukuk Doktorluğu tevcih edildi [Baştarafı 1 incide] adamı olarak meziyetlerini saymış,ayrıca milletlerarası işbirliği,dostluk,sulh yolundaki gayretlerini anmış,bundan sonra sözü huku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 05.09.1954
  • 9 v MERKEZ ŞUBEMİZ AÇILDI HEDİYELERİNE DEVAN ETMEKTEDİR DOGUBANK MERKEZİ YENİ POSTAHANE CADDESİ Tjl:İdare Meclisi Beis Vekili ve Murahhas Aza Merkez Müdürü Hesabı carî servisi 22202:28882:22110:Umum M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 05.09.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ İLÂNLARI Gaz ve Pamuk Idrofil İle Yulaf ve o3p Sdnuin AlındCdK 1 Haseki Hastahanesine lüzumu olan 25.000 metre gaz idrofil 18.750 lira tahmin bedeli çevresinde satın alınacaktır,il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 05.09.1954
  • Muhtelif işler ihale Edilecektir.1 Merkezefendi Mezarlığı betan yol ve bordur inşaatı 11.500 lira keşfi çevresinde yaptırılacaktır.İlk teminatı 862.50 liradır.Şartnamesi Belediye Mezarlıklar Müdürlüğü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 05.09.1954
  • 1 M "m mm ffki T-C 1RAAT B/IÎKASl TAHVİLL6Rİ EYLÜL 1954 S3î?i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 05.09.1954
  • Devlet Havayolları Umum Müdürlüğünden idaremiz Yeşilköy Hava Meydanında ve istanbul Bilet Satış Bürosunda istihdam edilmek üzere imtihanla,ingilizce mükalemeye vakıf 5 danışma memuru alınacaktırimtiha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 05.09.1954
  • HUH Mil III Mill I İlli ı Sahip ve Başmuharriri:A.N.KABA» CAN Yazı işlerini fiilen İdare eden Mes'ul Müdür Turhan AVTUL Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 05.09.1954
  • p flu* YARATAN SABUN Cilt bakımı için hususi bir formülle imâl edilen Puro Tuvalet sabunu cildinizin gizli kalan güzelliğini mey dana çıkarır.hayranlık yaratan bir cazibe verir.SOL KÖPÜKLÜ-NEFİS KOKU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 05.09.1954
  • Ankara Valiliğinden 1 Ankara Sıtma Savaş Başkanlığı ihtiyacı İçin 50.000 kilo «mazot» kapalı zarf usulü ile satın.alınacaktır.2 Eksiltme ve ihalesi 17.9.954 cuma günü saat 15 te Ankara İşıklar caddesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 05.09.1954
  • Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğünden:1 Mevcut şartname ve numunesine göre kumaşı idareden verilerek altmış bir takım hademe,bekçi ve yedi takım itfaiyeci elbisesi ile kumaşı da müteahhide ait olmak üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 05.09.1954
  • Bolu As.Sa.AL Kom.Bşk.lığından 50.000 Kg.sığır eti satın alınacaktır.Muhammen bedeli 75.000 lira olup geçici teminatı 5000 lira(j£r -Ihalesi 24/Eylûl/1954 cuma günü saat 16.00 da Tugay binasında-ki Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 05.09.1954
  • Çankaya Kaymakamlığından:1 Kazamız mıntakasmda vazife gören çarşı ve mahallat bekçileri için 97)takım kışlık elbise Üe 97)adet kaput,açık eksiltme üe diktirilecektir.2 Bekçilerimiz için diktirilecek b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 05.09.1954
  • Teknik Okulu Müdürlüğünden ASİSTAN ALINACAK Okulumuz matematik öğretiminde yardımcı olarak görevlendirilmek üzere Fen Fakültesi mezunu iki asistan alınacaktır.Menşe ve durumları müsait olanlarm tahsil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 05.09.1954
  • EKSİLTME İLANI istanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden y Eksiltmeye konulan iş:Yıldız Hamidiye camii 1954 yılı onarımolup keşif bedeli 9703.82 ve geçici teminatı 727.79 liradır.Eksiltme:20/9/1954 pazartesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 05.09.1954
  • SOĞUK algınlığından mütevellit GRİPİN GRİPİN 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 05.09.1954
  • i.Bl.Konservatuar Müdürlüğünden:8 yıllık birinci derecede meslekî orta ihtisas lise)öğrenimi veren konservatuvarm yatılı kısmma 1954-1955 ders yılı için,azamî 14 yaşında ilk okulu bitirmiş parasız yat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 05.09.1954
  • Kapalı Eksiltme İlânı İstanbul Nafia Müdürlüğünden Süleymaniye Kütüphaneleri Müderris evleri,Çocuk Kütüphaneleri,Millet ve Murat Molla Kütüphanelerinde yapılacak onarım işi kapalı zarf usulü ile eksil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 05.09.1954
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.Denizyolları işletmesinden:Derince araba vapurunun senelik tamiri dolayısiyle Ç.Kale Kilya arasmda yapılmakta olan araba vapuru seferlerinin 24.9.1954 trihinden itibaren muvak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 05.09.1954
  • Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi Başkanlığından 6/9/1954 tarihine tesadüf eden pazartesi günü saat 15.00 de ihalesi yapılacak oaln Mecidiyeköyü Spor sahasınm 269939.19)lira keşif bedelli ikmal inşaatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 05.09.1954
  • BAHÇELİ FERAH EVLER ARSALARI İNŞAAT MÜESSESESİ SÖĞÜTLÜ YAYLA ARSALARINI TAKDİM EDER Ferah Evlerden ayırtacağınız bir arsa,sizi omrünfizce refah içinde yaşatır.Söğütlü Yayla arsaları şimdiye kadar satı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 05.09.1954
  • r İnhisarlar Umum Müdürlüğü ilanları Satınahna Komisyonu Başkanlığından 1 Şartnameama bağlı listede renkleri ve miktarları ayrı ayrı yazılı oem'an 15288 kilo mürekkep yaldız ve vernik pazarlık suretil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan