Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 01.09.1954
  • Bugün şehrimizde havanın bulutlu geçeceği,hafif sağnak olacağı,sıcaklığın ise değiş-miyeceği tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.09.1954
  • Yeni tesislerinde mükemmel bir halk gazetesi MİLLİYET 4 renkli ilavelerle 8,10,12,16,24,32 sayfa olarak intişar edecektir MİLLİYET,önümüzdeki günlerde mükemmel ve zengin bir halk gazetesi şeklinde çık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.09.1954
  • DÖRT KİŞİNİN BOĞULDUĞU KAZA Evvelki gece Dolmabahçe önlerinde bir kayığın Denizcilik Bankasına ait bir lay terin sademesi neticesinde devrildiğini ve içinde bulunan 4 kişinin boğulduğunu bildirmiştik.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.09.1954
  • arp Okulu öğrencilerinin yeni kıyafeti ^"SSİİ'tSE raaimi münasebetiyle Harp okuluna gittiği zaman kendisine bundan sonra okul öğrenicilerinin taşıyacakları üniformayı giymif bir öğrenci takdim edilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.09.1954
  • Kıbrıs Türk heyeti bugün Ankaraya geliyor Yunanistan'ın Birleşmiş Milletlere yaptığı müracaatın,Genel Kurul tarafından reddolunacağı anlaşılıyor Ankara,31 MİLLİYET)100 bin Kıbrıs'h Türkü temsil etmekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.09.1954
  • Bir kadın dostunu tabanca ile vurdu izmir 1 MİLLİYET)Ödemiş kazasının Adagüde nahiyesinde Ali Keskin admda bir şahısla gayri meşru şekilde yaşayan Ayşe Çullu,metresi ile yaptığı bir münakaşa sonunda h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.09.1954
  • ANKARA'DA BİR YANGIN Evvelki akşam Kavaklıdere'de iki apartmanın yanmasiyle neticelenen bir yangın olmuştur.Yangın Kavaklıdere muhitini hayli heyecana vermiş ve daha büyümeden itfaiye tarafından söndü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.09.1954
  • ŞEHRİMİZE GELECEK OLİMPİ-YAT ŞAMPİYONU Amerikanm olimpiyat şampiyonlarından binba-*fi Sammy.Lee 7 eylülde şehrimize bir hafta kadar kalacak-Meaim iki kere atlama ve dalma şampiyonu olan Mammy Lee'yi A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.09.1954
  • Başvekil D.Pti Merkezinde Başvekil Adnan Menderes dün akşam beraberinde Dışişleri Vekili Fuat Köprülü bulunduğu halde D.P.İl merkezine gitmiş ve İl İdare heyetiyle iki saat süren bir görüşme yapmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.09.1954
  • Seyahati hakkında izahat veren Gökay,faydalı şeyleri şehrimizde tatbik edeceğiz,dedi Hollanda,Amerika,Kanada ve isviçre'de temas ve tetkiklerde bulunduktan sonra şehrimize dönmüş bulunan Vali ve Beled
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.09.1954
  • BAYAR BU AKSAM YUGOSLAVYA'YA VARIYOR Rijeka şehrinde merasimle karşılanacak olan Celal Bayar,kısa bir istirahatten sonra,Belgrad'a hareket edecek Belgrad Türk bayraklarile donatıldı.Bayar "Beyaz Saray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.09.1954
  • Şehrimizde 5,İzmirde 19 firma mahkemeye verildi Piyasadaki kontroller sıklaştınldı.İthal mallarının karaborsaya intikalini önleyecek tedbirler almıyor İthal maddelerinin ihtiyaç sahip-kararlaştırılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.09.1954
  • Memur ikramiyeleri bugün veriliyor Ankara,31 MİLLİYET)Devlet memurlarına 1954 yılı ikinci ikramiyeleri yarın eylül maaşları ile birlikte tevzi edilecektir.Bu husustaki emir şehrimiz alâkalılarına da g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.09.1954
  • 539 uygunsuz kadın yakalandı Şehrimiz ahlâk zabıtası 1954 ün 8 ayı içinde 176 randevu evi basmış,539 çifti uygunsuz vaziyette yakalamıştır.Devamı Sa.3 Sü.4 de]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.09.1954
  • Yeni bütçe ısmaları 1955 bütçesinde de yatırımlara büyük tahsisler ayrılacak Ankara,31 ANKA)Maliye Vekâletinde geç vakte kadar devam eden bir toplantı yapılmıştır.Maliye Vekâleti Müsteşarı Mehmet İlme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.09.1954
  • "Kilit t ası" manevraları dün sabahtan itibaren başladı Son senelerin en büyük müşterek harekâtı olan bu tatbikata altı NATO devletine mensup kara,deniz ve hava kuvvetleri katılıyor izmir 31 MİLLİYET)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.09.1954
  • Türk dostu bir Amerikalı öldü Petrol uzmanı Max Ball Washington'da kalb krizi neticesinde vefat etti Ankara,31 AA.Amerika'nın tanınmış simalarından ve hükümetimizin Petrol Kanununun hazırlanması münas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 01.09.1954
  • TAKVİMDEN YAPRAK alkın huzuru namına ULUNAY İngiliz zabıta şeflerinden birinin,tefrika edilen hatıratında fu satırları okudum:«Bir kaç saat sonra,genç haydutların dördü de tevkif edilmişti.Sonradan şi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.09.1954
  • 1953 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğine yaptığı bir ziyareti müteakip bir İngiliz kereste işçileri delegasyonu Sovyet sendikalarının vazifesinin «cebirle disiplin ve azamî istihsal» tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.09.1954
  • TOPLANTI £fiSd£2?•ubMİ »dınUr Seflcat Kolu.cuma günü U.30 d* yapıca* toplntıd.tJS Sdin ve çocuklara yardım meveuunda kararlar alacaktır.JWUOT istanbul Uhlverettee!Talebe B«â Gençlik Tiyatrosu Kumlu cu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.09.1954
  • Ders kitapları yayınlandı 1954-55 ders yılında İlk öğretmen okullarında okutulacak ders kitaplarile,yardımcı kitapların ve müracaat kitaplarının listesi Maarif Vekâletince yayınlanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.09.1954
  • HALKIN SESİ Denizcilik Bankasının dikkatine Bayan Nursen Erankara yazıyor:c—Yaz günlerinde vapur seferleri bir üzüntü haline gelmiştir.Denizcilik Bankasının iç hatlarda çalıştırdığı vapurlar,alâkasızl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.09.1954
  • KISA HABERLER Izmir Belediye Reisi,istanbul Vasi Prof.Gökay'a bir mektup gönde-•rek istanbul'da Belediye Heyeti ile irlikte misafir kaldıkları müddetçe öeterilen samimi alakaya teşekkürlerii bildirmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.09.1954
  • •OLİSTE Galata'da,Murakıp sokağında otum Hasan Yıldız adında biri,alacak azlinden çıkan bir kavga sonunda ayı semtte İkamet eden Gültekin Teker dında birini çakı ile yaralamıştır.Dikilitaç'ta oturan M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.09.1954
  • Pamuk İstişare Kongresi eylülde İzmir'de toplanıyor Pamuk istişare Komisyonu eylül yi içinde izmir'de toplanacaktır,'amuk müstahsil,tüccar,işçi ve ıracatçılan temsilcilerinin hazır ulunacağı bu toplan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.09.1954
  • Amerikalılar Etibank'm mukavelesini feshediyorlar iktisat ve Ticaret Vekâleti krom ıracatımızın durması karşısında onun sebepleri hakkında Dış Tiaret Ataşelerimizden raporlar is» sinişti.Bu raporlar g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.09.1954
  • İzmir'de 100.000 kişiye bir profesör düşüyor İzmir,31 TÜRKTEL)İzmir' ı profesör mevcudu günden güne rtmaktadır.Yüksek Ekonomi ve Ticaret Oulu Ekonomik Doktrinler öğretleni Hüseyin Timir,asistanlık ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.09.1954
  • HİCRİ 13H 3 wtm Çarşamba 1 Eylül 1954 bum!1370 19 AftUBtM TAUT VASATI İZANI 00na« 5427 1043 ıtu 12.14 s.aı OdiMU 15.55 9.18 AkfHn 1343 12.00 Ysteı 20.20 1.36 feMAk 3.40 8.57
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.09.1954
  • Yankesicilik yapan bir kadın yakalandı Beyoğlunda Güzin Sahoğlu adın» da bir kadının 160 lirasını yankesicilik suretiyle çalan Nazlı Çelikdağ adında genç bir kadın zabıtaca yakalanmıştır.Dün' adliyeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.09.1954
  • Dış ticaret rejimi talimatnamesi ilân ediliyor Türkiye Ticaret,Sanayi Odaları ve Borsalar Birliği'nin şehrimizdeki olağanüstü toplantılarında,Dış Ticaret rejimine ait talimatname üzerinde de müzakerel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.09.1954
  • Trene gizli binen biri lokomotifin altında kaldı Evvelki gece saat 21 sıralarında Samatyada bir tren kazası olmuştur.Sirkeciden Floryaya giden Askerî Posta trenine gizlice binmiş olan Haçik adında bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.09.1954
  • Talebelerin Avrupa seyahati Türkiye Millî Talebe Federasyonu Turizm Müdürlüğü her sene olduğu gibi bu yaz da talebe ve öğretmenler için Avrupa memleketlerinde 4 ayrı tetkik gezisi tertiplemiş,bunların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.09.1954
  • İki Amerikalı münekkid şehrimize geliyor Beşinci Milletlerarası Güzel Sanat Münekkidleri kongresine iştirak etmek üzere en çok tanınmış iki Amerikalı güzel sanatlar münekkidi 8-17 eylülde Istanbula ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.09.1954
  • Beyoğlu Kaymakamlığı içkili yerleri kontrol ediyor Beyoğlu Kaymakamlığı,o bölgedeki bar,saz,kokteyl salonu ve içkili lokantaları sıkı bir kontrole tabi tutmakta,durumlarını Belediye nizamlarına ve kan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.09.1954
  • Temmuz aymda kaçakçılıkla yapılan mücadele Temmuz 954 ayı içinde kaçakçılarla yapılan mücadelede 384.800 lira değerinde kaçak eşya elde edildi.Gümrük Muhafaza Teşkilâtı tarafından alman tertibat netic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.09.1954
  • Şüpheli bil-ölüm Kasımpaşada,Kabristan sokağında 57 sayılı evde oturan Emine Kaçaren adında biri,dün zabıtaya ve Müddeiumumiliğe müracaat ederek ayni evde ikamet eden Ahmet Akbaba ile kardeşi Ali Akba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.09.1954
  • Kuduz öküzün yaraladığı hasta öldü Çatalca halkından olan Ahmet Aydm adında bir çiftçinin hayvanları arasında bulunan bir öküz kudurmuş ve sahibini toslayarak muhtelif yerlerinden yaralamıştır.Dün şeh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.09.1954
  • Karaköy'de trafik değişti Karaköy meydanının mozaik parke yapılması kararlaştırılmıştır.Yolun İslahı ve trafik intizamının sağlanması için bu çevreden motorsuz vasıta ve kamyonlar bugün» den itibaren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.09.1954
  • Karacaahmet'te yol kesenler henüz yakalanmadı Üsküdarda,Karacaahmet mezarlığı civarında Paro laboratuarı sahibi Muammer Bayan soymak isteyen ve bu arada şoförü Muzaffer Gökçeyi bıçakla yaralayan suçlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.09.1954
  • Et bollanıyor Doğu illerinden bol miktarda gelmeğe başlayan kasaplık hayvan,et piyasasında uzun zamandan be* ri beklenen ucuzluğu temin etme^a başlamış ve fiatlar bir miktar düşmüştür.Tanzim satışı ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.09.1954
  • Üniversiteye namzet kaydına 15 eylülde başlanıyor İstanbul Üniversitesinin muhtelif şube ve fakültelerinde namzet öğrenci kaydına 15 eylül 1954 günü başlanacaktır.Namzet kayıtlan 15 ekim 1954 gününe k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.09.1954
  • Elektrikli iren gelecek yıl işletmeye açılıyor Bu sayede Sirkeci Soğuksu arasındaki mesafe yarı yarıya azalıyor Sirkeci Soğuksu hattı üzerin* deki demiryolu güzergâhının elek» trifikasyonu ile ilgili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.09.1954
  • ölümle sona eren üç kaza oldu Kazalardan ikisi kamyon,biri çökme yüzünden vukubuldu Dün şehrin muhtelif semtlerinde ölümle sona eren üç kaza olmuştur.Tacettin Sülün adında bir şoförün idaresindeki kam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.09.1954
  • Beşikdüzü Öğretmen Okulu müsabakasını kazananlar Beşikdüzü İlk Öğretmen Okulunun yazılı müsabaka imtihanını İstanbuldan 9 kız öğrenci kazanmıştır.İsimleri şunlardır:Emel Büyükkayalar,Meliha Dinçer,Gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.09.1954
  • Büyük bir turist gemisi geldi İngiliz bandrah Oronsan transatlantiği dün sabah saat 8 de İstanbul limanına gelerek Dolmabahçe açıklarında demirlemiştir.Gemide 1017 Amerikalı,İngiliz ve İsveç'li turist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.09.1954
  • Çukura düşen kısrağı itfaiye kurtardı Dün Şehremininde garip bir hâdise olmuştur.Bu semtte oturan Ahmet Küçük adında birinin doğurmak üzere bulunan gebe kısrağı,Odabaşı mahallesinde su borularını tami
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.09.1954
  • Dünkü ihracat Limanımızdan dün çeşitli memleketlere 242.987 liralık ihracat yapılmıştır.İhraç malları arasında barsak,küspe,tiftik,kuşyemi v.sbulunmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.09.1954
  • RÖPORTAJI Şişliden Sirkeciye dolmuşla 125 kuruşa gidiliyor İkinci Dünya Harbinin zaruretleri arasında pek faydalı bir organizasyon olarak beliren «dolmuş»,bir takım şoför ler yüzünden asıl gayesinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.09.1954
  • Orta okullarda biiirme imtihanı Dün başlayan imtihanlar devam ediyor Şehrimiz ortaokullarının bitirme imtihanları dünden itibaren başlamıştır.İlk olarak öğrenciler,matematik dersinden yazılı olarak im
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.09.1954
  • Ticaret Odası Reisi basm toplıantısı yapıyor İstanbul Ticaret Odası İdare Heyeti başkanı,Sait İbrahim Esi,son bir aylık faaliyet etrafında,bu cuma günü basm muhabirlerine çeşitli,izahatta bulunacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.09.1954
  • Türk •Yugoslav ticareti gelişiyor Türk Yugoslav ticarî münasebetlerinde büyük bir gelişme kaydedildiği belirtilmektedir,951 senesinde Yugoslavya'ya 26.000.000 liralık ihracat yapılmış iken 954 yılında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.09.1954
  • Rumelihisarında istimlâk edilen evler Rumeli Hisarı içindeki istimlâk olunan evlerin tahliyesi başlamıştır.Evlerin enkazı müteahhitlere ihale edilmeğe başlanmıştır.Bu işler bittikten sonra restorasyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.09.1954
  • Amcazade Hüseyin Paşa Yalısı tamir ediliyor Şehrimizin,Boğaziçinde tarihi bina olan Amcazade Hüseyin Paşa yalısının yıkılma tehlikesi göstermesi üzerine,alâkalılar nezdinde teşebbüste bulunulmuş,Milli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.09.1954
  • zmir'li dördüzler için festival İzmir,31 TÜRKTEL)İzmirdördüzler menfaatine,Fuarın çıhşmdan bir gün sonra,Kültür 'arkta bir festival tertibi için,ililüerin Belediye Başkanlığına yapkları teklif incelen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.09.1954
  • İzmir'de yaz mesai saati sıma erdi İzmir,31 TÜRKTEL)Daire-•rde bir müddettir tatbik edilen az mesaisi 31 ağustos sak günü ma ermiştir.1 eylülden itibaren ıutad mesaiye başlanacaktır.Bu jretle devlet v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.09.1954
  • Denizcilik Bankası işçileri Vekâlete müracaat ediyor Denizcilik Bankası işçi memur ve müstahdemlerine 'eylül ikramiyesi verilmesi yolunda hiç bir karara yarılamadığı,dün açıklanmıştır.İdarenin sözcüle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 01.09.1954
  • ra»tgele sabun yerine terkibi nde krem hastaları bulunan PURO Tuvalet Sabunu kullanınız.Daha GÜZEL olursunuz.¦Ot KfrUKLU NEFİS KOKULU yu/de lyüz saftır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.09.1954
  • İzmir-Yurt içi Satın Alma Komisyonu Başkanlığından Kışla 16588 metrekare 4 m/m.kalınlıkta düralit pazarlıkla satın alı-"•G^ktır.Metrekaresinin muhammen fiatı 350)kuruş olup kesin temi-«305 lira 90 kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.09.1954
  • İsrailliler Ürdün köylerini top ateşine tuttular Üç saat süren bir çarpışmadan sonra İsrail müfrezesi geri çekilmek zorunda kaldı Amman 31 AA.Ürdün Haberler Servisinin dün akşam bildirdiğine göre,bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.09.1954
  • Denizcilik Bankası T.A.0.Denizyolları İşletmesinden Görüleri lüzum üzerine 3/9/054 tarihinden itibaren İzmir hattm-kapılmakta olan seferlere ilaveten her hafta cuma günleri İstan-•^ftlan saat 15 da ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.09.1954
  • Fransa'nın kararı umumi bir teessür uyandırdı İngiliz Kabinesi fevkalâde toplantıya davet edildi.Batı Almanya'nın hükümranlığını temin için de teşebbüse geçildi Londra,31 RADYO)Fransız Parlâmentosunun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.09.1954
  • Doğu Pakistan'da sel gittikçe vahimlesiyor Kalküta 31 AA.Doğu Pakistan'daki Dacca'dan gelen haberlerden anlaşıldığına göre,bu havalideki sel vaziyeti gittikçe vahamet kesbetmektedir.Şehirde ancak sand
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.09.1954
  • Dünya nüfusunun sür'atle artması endişe uyandırdı Roma'da toplanan âlimler,artışın sebep olacağı meseleleri müzakere ediyorlar Roma,31 AP)Dünya nüfusunun artması ve bundan doğacak meseleleri müzakere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.09.1954
  • Türk dostu bir Amerikalı öldü {Baştana 1 mdde] evvel Petrol Kanunu ile ilgili nizamnamenin hazırlanmasında gece yarılarına kadar çalıştığı,ha+ta bazı akşamlar daha da geç kalarak nizamnamenin bir an e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.09.1954
  • Bankalararası Komitenin çalışmaları Ankara,Sİ MİLLİYET)Bankalar arası komite bugün Merkez Bankasında bir toplantı yapmıştır.Komitenin bu toplantıda Bankalar Kanunu ve banka muamelâtı üzerinde bazı mes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.09.1954
  • Yeni bütçe çalışmaları [Bastarafj 1 incide] anlaşılmaktadır.Diğer taraftan Maliye Vekâletince teşkil olunan bir komisyon 1955 mali senesi Bütçe Kanun lâyihası üzerinde çalışmalara başlamıştır.Komisyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.09.1954
  • İktisadî ve Ticarî i Bahisler Fransız Maliye Vekili Edgar Faure'un isçi yevmiyelerinin arttı-rılması için bulduğu yeni formül-ğ den evvelce bahsetmiştik,istihsali i ¡e fiatları karşılaştırarak imkân s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.09.1954
  • Mehter takımı İzmir'de büyük alâka topladı İzmir,31 AA.79 kişilik İstanbul Mehter takımının konserleri,şehrimizde büyük alâka toplamıştır.Mehter takımı,her akşam Fuarda konserlerine devam edecektir.9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.09.1954
  • Ava Gardner,hayranlarının elinden güç kurtarıldı Santiago 31 AA.Tatilini geçirmek üzere dün buraya gelen film yıldızı Ava Gardner'i polis,hayranlarının elinden güçlükle kurtararak otele götürmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.09.1954
  • Bir Yugoslav askerî heyeti Türkiye'ye geliyor Londra 31 A.P.Belgrad Radyosunun bugün bildirdiğine göre,General Rade Petroviç kumandasında bir Yugoslav ordu heyeti bu gün Türkiye'ye hareket etmiştir.Yu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.09.1954
  • Apollo Sirkinin yavru arsianlarına isim konuyor izmir 31 MİLLİYET)Bir müddet evvel Fuardaki Apollo Sirkinde üç arslanın birden yavrulamasiyle neticelenen hâdise dolayısiyle,yarın bu üç yavru arslana ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.09.1954
  • Fuarda bir haftada 17 hırsız yakalandı izmir 31 MİLLİYET)Fuar münasebetiyle şehrimize yankesici,dolandırıcı,zarfçı ve hırsız akını devam etmektedir.Son bir hafta içinde 17 yankesici ve dolandncı icra-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.09.1954
  • Bir kibrit,5 kişinin hayatına maloldu Meksiko 31 A.P.Bir yolcu tarafından çakılan bir kibrit,bir otobüsü alevler içinde bırakmış ve 35 kişinin diri diri yanmasına sebep olmuştur.Buraya gelen haberlere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.09.1954
  • Sivas Bölge As.Sat.Al.Kom.Bşk.lığından:A*k*rt totiyaç için Sivasta teslim 30.000 kilo koyun eti alınacaktır.Wuhammen bedeli 36400 lira olup muvakkat teminatı 5570 liradır,İhale» 31/9/1954 SaU günü saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.09.1954
  • Sivas Bölge As.Sat.Al.Kom.Bşk.lığından:4w*rî" İhtiyaç için Sivas teslimi 2000 ton buğday kırdırılacaktır.Ka$«öh4tl askeriyeye iade edildiği takdirde muhammen bedeli 75 lira ehij*.G.teminatı 5000 lirad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.09.1954
  • ZAYİ İLANI Maltepe Askerî Lisesinden aldı* fim 1623 numara,30/5/943 tarihli itirme ve olgunluk diplomamı zayi ettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Kemaleddin ERYDLMAZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.09.1954
  • ZATİ İst.6 ncı Şubeden al d ı ğım 3451 numarak at arabası ehliyetimi kay* bettim.Yenisini çıkaracağımdan etkisinin hükmü yoktur.AM Güvem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.09.1954
  • Monroe'nfn bir resmi müstehcen görüldü Malta 31 TURKTEL)Yerli makamlar,buraya gelmiş olan bir italyan mecmuasının kapağını süsleyen Marilyn MonroVye ait resnun sökülüp atılmasını istemişler,aksi takdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.09.1954
  • "Kilittaşı" manevraları dün sabahtan itibaren başladı I Baş tarafı l incide)kuvvetleri teşriki mesai etmektedirler.Harekât plânına göre mefruz düşman üç noktadan taarruz etmektedir.Batıda Silivri ve Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.09.1954
  • Amerika'da zenci,beyaz tefriki kalkıyor Hobbs New Mexico)31 AA.Zenci ve beyaz çocuklar bugün ilk defa olarak neşe içinde mektebe gitmişlerdir.Amerikan Yüksek MabVynetinJn,ırk tefrikine son vermesinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.09.1954
  • Iran Şahı,patrol anlatmasını imzaladı Tahran 31 AP.Iran Şahı Rıza Pehlevî,Iran petrol anlaşmasını tasdik etmiştir.Anlaşma,kabine tarafından tasdik edildikten sonra Iran Maliye Vekili Ali Amini tarafın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.09.1954
  • Kıbrıs Türk heyeti bugün Ankara'ya geliyor [Baftarafi 1 incide] Birliği âzası avukat Osman Örekten müteşekkil olan Türk heyeti şehrimizde temaslarını yaptıktan sonra bu hafta sonuna doğru İs* tanbula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.09.1954
  • Vali Gökay'ın basın toplantısı [Baştaraf j 1 incide] «Temaslarıma Hollanda'dan başladım.Burada en çok mesken inşaatı üzerinde durdum.Rotterdamda şehirlerin kuruluş tarzı ve inşaat sistemlerile ilgili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.09.1954
  • Yeni dış ticaret talimatnamesi Hazırlıkları tamamlanan tali* matname Önümüzdeki günlerde neşredilecek Ankara,31 ANKA)Öğrendiğimize göre,Ticaret Vekâleti Dış Ticaret Rejiminin 15 inci maddesine nazaran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.09.1954
  • C.H.P.Meclisi dün sona erdi Seçimlere girme karan,Ankara'da normal karşılandı Cumhuriyet Halk Partisi Meclisinin fasılasız dört gündenberi şehrimizde devam eden çalışmaları dün saat 16 da sona ermişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.09.1954
  • Celâl Bayar bu akşam Yugoslavya'ya varıyor [Baştaraf j 1 incide] ağırlamak imkânına kavuşacaktır.Rijeka bütün hazırlığını tamamlamış bir şehir olarak binlerce küçük ve büyük Türk ve Yugoslav bayraklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.09.1954
  • Celâl Bayai'ın ziyaret programı [Baştaaaf ı 1 incide] Bay ar garda Yugoslav Devlet Reisi Mareşal Tito ve diğer Yugoslav devlet ve hükümet erkânı tarafından büyük bir merasimle karşılanacaktır.Bayar ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.09.1954
  • 539 uygunsuz kadın yakalandı [Baştarafı 1 incidel Yakalanan 539 kadından 101 i gizli çalıştığı ve ilk defa yakalandıkları için kendilerine fişleri verilmiştir.Ayrıca,gene bu 539 kadının 26 w evli,17 s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.09.1954
  • 32 Japon İşçisi,maden kuyusunda mahpus kaldı Tokyo 31 AA.Hokkaydo adasında Kuşiro maden ocağında 32 işçi 2 kilometre derinde mahpus kalmış vaziyettedir.Bir infilâk sonunda meydana gelen bu kazadan kim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.09.1954
  • Şehrimizde 5,Izmirde 19 firma mahkemeye verildi [Baç tarafı 1 incide] Kâr Hadleri Kararnames:ile ilgjji talimatnamedeki değişiklikler sırasında,ithalâta alt maddelerde sanayi ihtiyaçları ön plâna alın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 01.09.1954
  • Beynelmilel turnuva bu senede muvaffak oldu Tenis maçlarına daha fazla seyirci çekmek lâzımdır Hiç şüphe yok ki İstanbul'un en nezih spor teşekküllerinden biri,Tenis,Dağcılık ve Eskrim Kulübüdür.Kulüb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.09.1954
  • Fransızlarm büyük ümidi Sillon Bern'de büyük bir muvaffakiyet gösteremedi.Fransanm en iyi sırıkçısı olan Sillon'dan Fransızlar birincilik bekliyorlardı.Yukarda Sillon'un bir karikatürü görülüyor.V s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.09.1954
  • Muayyen zamanlardaki sanoılara karşı GRiPiN KİNİNLİ ıw GRİPİN KULLANINIZ 4 saat ara ile qünde 3 adet alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.09.1954
  • r'»t'tTı:«Tı i.i ABONE ŞARTLARI Lf Ki Stuelik «I UO Altı aylık Z3 80 Uç aylık U 00 Bir aylık 60 Ecnebi memleketlere Ik)misildir İLAN ŞARTLARİ a ve S üncü «ayta «ant 4 T.L.4 üncü aayta aant 2.50 fJ* Qa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.09.1954
  • Sahlp ve Başmuharriri:A.N.KARA-CAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mesul Müdür:Torban AYTUL Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.09.1954
  • Bolu As.Sa.Al.Kom.Bşk lığından 1 Askerî ihtiyaç için 35000 Kg.kuru fasulya satın alınacaktır.2 Muhammen bedeli 31500 Lr.olup geçici teminatı 2362 Lr.50 Kr.tur.3 İhalesi 20 eylül 1954 pazartesi günü sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.09.1954
  • Sivas Bölge As.Sat.Al.Kom.Bşk.lığından:Askerî ihtiyaç için Sivasta teslim 54000 kilo patates alınacaktır.Muhammen bedeli 17280 lira olup geçici teminatı 1296 liradır.Evsaf ve şartnamesi komisyonda gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.09.1954
  • AĞUSTOS İKRAMİYEMİZ DÖŞELİ S.BAHÇELİ Lî E VI Asmaaltı Şubemizden 4610 hesap No.lu Sayın Bay METİN AYTEKtN kazanmıştır.Tapusunu almak üzere teşrifi rica olunur DOĞUBÂNK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.09.1954
  • Çankaya Kaymakamlığından:1 Kazamız mıntakasında vazife gören çarşı ve mahallat bekçileri için 97)takım kışlık elbise ile 97)adet kaput,açık eksiltme ile diktirilecektir.2 Bekçilerimiz için diktirilece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.09.1954
  • Devlet Demiıyolları işletmesi Umum Müdürlüğünden Bira ve şarap nakliyatına mahsus 205 sayılı tarife 1/10/1954 tarihinden itibaren değiştirilmiştir.Fazla bilgi istasyonlardan alınabilir.11865)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.09.1954
  • istanbul Ticaret Borsasından Borsamız Ajanlarından Ali Sahir Kökmen)istifa etmiş olduğundan mumaileyh ile borsa muamelâtından dolayı ihtilâfı olanlarm işbu ilân tarihinden itibaren on gün içinde borsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.09.1954
  • ROGER BANNISTER Bern' de 1500 metre koşmuş 3.43.8 ile birinci olmuştur.Roger Bannister'in hemen peşisura Nielsen Danimarka)3.44.4,Jungwirth Çekoslovakya)3.45.4 ile ikinci ve üçüncü olmuşlardır.Yukarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.09.1954
  • Sivas Bölge As.Sat.Al.Kom.Bşk.lığından:Asker!ihtiyaç İçin Zarada teslim 15.000 kilo sığır eti alınacaktır.Muhammen bedeli 22.500 lira olup muvakkat teminatı 1687 lira 50 kuruş tur.İhalesi 10/9/1954 cu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.09.1954
  • Sivas Bölge As.Sat.Al.Kom.Bşk.lığından:12.Mot Top.Taburunun Mutfağı,Hamamı,Çamaşırhanesi ve Bulaşıkhanesi inşaatı yaptırılacaktır.Keşif tutarı 49961 lira 02 kuruş olup muvakkat teminatı 3747 lira 76.5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.09.1954
  • Sümerbank Nazilli Basma Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden:Aşağıda yazılı mallar 27 eylül 954 pazartesi günü saat 9 da müessesemizde açık arttırma ile ve şartnamemizdeki esaslar dahilinde satılacaktır.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.09.1954
  • HfiK ıD Kfififij 8 İl» 1 Kfil ISTANBUL BORSASİ 31/8/1954 FlATLARl 1 Sterlin 7ltt.OO-784.O0 100 Dolar 282.30-282.50 100 Üret 44.8U-44.B0 100 isviçre Frangı 64.03-64.03 100 Florin 8.68.40-73.68.40 100 D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.09.1954
  • mm:'m&m İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Şarkılar Sami Toker 13.00 Türküler Ali Can Özel Pl.13.15 Şarkılar Pl.13.45 Haberler 14.00 Radyo salon orkestrası konseri idare eden Semih Argeşo 14.30 Da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.09.1954
  • BULMACA 12 3 4 5 6 1 1 2 flf 3 4 ill s nğ 11 6 mm H T 9 9 10 11 1?İr t İl t2 tan 1.ML-İ I SOLDAN SAĞA 1 Babası ölmüş kız,Çırak.2 En çok,Ses.3 Fransa'da bir şehir,Hâme,Mülki taksimattan.4 Beyaz,Osmanlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.09.1954
  • Kapalı Eksiltme İlânı İstanbul Nafia Müdürlüğünden Süleymaniye Kütüphaneleri Müderris evleri,Çocuk Kütüphaneleri,Millet ve Murat Molla Kütüphanelerinde yapılacak onarım igi kapalı zarf usulü ile eksil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.09.1954
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat Hânları Hava Harb Okulundaki bazı binaların elektrik onarımları kapalı zarfla yaptırılacaktır.Keşif bedeli 34272.39 Ura,geçici teminatı 2571 Ucadır.İhalesi 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.09.1954
  • Üsküdar Sulh Hukuk Hâkimliğinden Hasan Ali Göğüs ve sairenin şayi hissedarı bulundukları Üsküdarda Rumi Mehmet Paşa mahallesinde Külhan sokağında eski 2,2 mükerrer yeni 8,8/1 kapu sayılı ve bir çatı a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.09.1954
  • Gayrimenkul Satış ilânı Üsküdar Sulh Hukuk Hâkimliğinden 952/2 T.Terekesine mahkemece el konulan Fevzi Baykut'a ait gayrimenkulun satılmak suretiyle tasfiyesine mahkemece karar verilmiştir.Üsküdarda İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.09.1954
  • jj IIMMII.Ml.IIIIIIIIIIIIMIIHIIIIimilMIIHIIII""/İ Su sporlarında I teşkilât değiştiriliyor i j Su sporlarında müstakil I İ ajanlıklar kurulacak Efdal Nogan'm istifasıyla açık kalan Su Sporları Ajanlığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.09.1954
  • EMNİYET GALİBİYET KAZANDI!Kırklareli,31 MİLLİYET)Şehrimize iki maç yapmak üzere gelen ve ilkinde Kırklareli Gençlik kulübüne 2-1 mağlûp olan İstanbul profesyonel küme takımlarından Emniyet,ikinci karş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4