Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 31.08.1954
  • 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI DUN TÖRENLERLE KUTLANDI Havanın yağmurlu olmasına ragmen askerî birliklerimizin Taksimdeki geçit resmi on bin kişi tarafından takip edildi Gece de bütün şehir elektriklerle do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.08.1954
  • Orduya Mesajlar Ankara 30 AA.30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle Millî Müdafaa Vekili Ethem Menderes ile Başvekil Yardımcısı,Devlet Vekili ve Millî Müdafaa Vekil Vekili Fatin Rüştü Zorlu kahraman f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.08.1954
  • C.H.P.Meclisi katılmaya ka Parti Meclisinin tebliğinde iktidarın bir yolda yürütmesi için seçimlere seçimlere rar verdi demokratik rejimi salim irildiği bilhassa belirtildi C.H.P.Meclisi toplantıların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.08.1954
  • Nrşl.Tito'nun Beyanatı Belgrad,30 AA.Reisicumhurumuz Celâl Bayar'm dost ve müttefik Yugoslavya'yı ziyareti münasebetiyle ihtisaslarmı rica eden Anadolu Ajansı muhabirine,Yugoslav Federatif Halk Cumhur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.08.1954
  • mm v WWI] Bayar'ın Belgrad'a gitmeden önce ziyaret edeceği Ljubljana şehrinden bir görünüş Bayar yarın Yugoslavya'da merasimle karşılanıyor 30 Ağustos münasebetiyle Savarona Yatında yapılan törende Ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.08.1954
  • YANGIN Dün Divanoylunda Millt Emlâka ait 13 numaralı evin birinci katında bulunan takma bacak atelyesinde bir yangın çıkmıştır.Yangın sonunda atelyenin dahili tamamen ve arkasındaki binada kısmen yanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.08.1954
  • I Gençliğin Kıbrıs [kampanyası «Kıbrıs Türktür» Komitesi 1 İ Birleşmiş Milletlere veril-f mek üzere bir muhtıra ğ hazırlıyor f «Kıbrıs Türktür Komitesi» dün öğleden sonra,Türkiye Millî Talebe Federasy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.08.1954
  • İstanbul radyosu ıslah ediliyor İstanbul Radyosunda Türk musikisi neşriyatının ıslâhı yolundaki çalışmalara hız verilmiş ve sanatkâr Münir Nurettin Selçuk,tam selâhiyetle bir neşriyatı ıslâh ve progra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.08.1954
  • Şehrimizde havalar soğumaya başladı i 30 Ağustos merasimini yağ Hava,dün şehrimizde birdenbire soğumuş ve sıcaklık bazı semtlerde 20 dereceye düşmüştür.Bu arada şehrin birçok yerlerine,bilhassa Üsküda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.08.1954
  • Avrupa Ordusu çıkmaza girdi Fransa Meclisi 264 e karşı 319 reyle tasarının müzakeresini geri bıraktı MİLLİYET,30 AP)Fransız Millî Meclisi bugün geç saatlere kadar devam eden müzakereler sonunda Avrupa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.08.1954
  • Nato tatbikatı bugün başlıyor Kilittası manevrasının ilk kısmı Yunanistan topraklarında yapılacak İzmir,30 MİLLİYET)1954 senesinin en büyük manevrası olarak vasıflandırılan NATO Kilittası manevrası,ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.08.1954
  • Bir çavuş nöbetçi erini vurdu Afyon,30 MİLLİYET)Şehrimizde müessif bir hâdise olmuş,spor sahası civarındaki askerî depoda nöbet beklemekte olan Niğde'nin Aksaray kazasına bağlı Aflak köyünden Mehmet o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.08.1954
  • Çıplaklar kongresi nihayete erdi Viyana,30 AP)Milletlerarası 4 üncü Nüdistler Kongresinin sona ermesi üzerine 10 memleketten gelmiş olan delegeler elbiselerini giymişler ve memleketlerine dönmeğe başl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.08.1954
  • t Yeni tesislerinde mükemmel bir halk gazetesi şeklinde çıkmaya hazırlanıyor MİLLİYET 4 renkli ilavelerle 8,10,12,16,24,32 sayfa olarak intişar edecektir MİLLİYET,önümüzdeki günlerde mükemmel ve zengi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 31.08.1954
  • TAKVİMDEN &K YAPRAK Türkçe için bir feryad Maarif teşkilâtımızın tahsil temini ecnebi dil olmak üzere üç yeni lise kurma teşebbüsü Vâ Nû)ya haklı olarak şöyle bir feryad kopartıyor:«Başka bir şeye dah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.08.1954
  • KISA HABERLER Dofrubank'ın yeni merkez binası yalı saat t da törenle açılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.08.1954
  • Sebze,mey va ve et fiat lan Şehrimize dün de bol miktarda ebze ve meyva gelmiştir.Dün {»İde yarma şeftali toptan kilosu 0-45,perakende 40-65 kuruştan,•Venk armudu toptan 30,perakenle 45-95,çavuş üzümü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.08.1954
  • HİCRİ Salı RUMİ 1374 31 137* S Ağustos İS Kabarma 1964 AfaMM VARİT VASATI EZANI GÜMff 5.26 10.41 OİI* 12.14 530 ikindi 15.56 9.11 Afcfam 11-44 12.00 Tatil 20.22 1.36 batik 3.59 S.54
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.08.1954
  • «Yunanistan'ın Birleşmiş Milletlere Müracaatım başlıklı yazısında haftalık Spectator şunları yazıyor:«İki bakımdan,Yunanistan Başvekilinin,Britanya ile Kıbrıs meselesi hakkındaki «münazaaya» Birleşmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.08.1954
  • Etiket kontrolü iyi netice verdi Yerli malını Avrupa diye satanlar tesbit ediliyor Kâr Hadleri Kararnamesi gereğinfce yapılan etiket tatbikatı kontrolü,ilgililerce belirtildiğine göre «iyi» neticeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.08.1954
  • Fazla süratle vasıta kullananlar takip ediliyor Son günlerde bazı şoförlerin sür'atle vasıta kullandıkları hakkında Belediyeye şikâyetler yapılmıştır.Bilhassa Tepebaşı ve Tarlabaşı caddelerinde bazı v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.08.1954
  • •OLİSTE Müddeiumumilik garip bir dolanırıcılık hadisesine el koymuştur.Asn Tirebolulu olan ve Fatih'teki bir ıiaatta çalışan Kemal Aydemir admı birinin iddiasına göre.aynı yerde ılışan Ahmet Aydın adı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.08.1954
  • Şubelerimizin altmış ikincisi MANİSA Şubesi Bugün hizmete girdi.31 Ağustos 1954 YAPI ve KREDİ BANKASI 62
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.08.1954
  • HALKIN SESİ Galatasaray Postahanesin* deki bozuk telefon Galatasarayda Balo sokağında oturan okuyucumuz Nazmı Erdinç yazıyor:Galatasaray postahanesindeki telefon kabinelerinden biri uzun müddettenberi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.08.1954
  • Karacaahmet'te bir yol kesme vak'ası Hususî bir otomobili çeviren zorbalar şoförü yaraladılar Evvelki gece saat 21 sıralarında Üsküdarda Karacaahmet Mezarlığı civarında bir yol kesme hâdisesi olmuştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.08.1954
  • Türk Müsteşrikler heyeti Londra Radyosunda konuşuyor Beynelmilel XXIII üncü Müsteşirikler kongresi 28 ağustos cumartesi akşamı,bir hafta süren devamlı "çalışmalardan sonra kapanmıştır.İngiltere'nin ün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.08.1954
  • Halkevleri sağuV merkezi haline getiriliyor Halkevlerinden bazılarının sağlık merkezleri olarak kullanılması hususunda Sağlık Vekâletince yapılan müracaat hükümetçe,kabul edilmiştir.Nafia Vekâleti,bin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.08.1954
  • illi Piyangoda kazanan numaralar İki yüz bin liralık büyük ikramiyeyi 194896 numaralı bilet kazandı 30 Ağustos Zafer Piyangosu çekilişi dün Ankara'da saat 13.30 da yapılmıştır.İkramiye kazanan numaral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.08.1954
  • Beyazıt ve Lâleli fırınları az ekmek çıkarıyorlar Beyazıt,Lâleli ve Aksaray semtlerindeki fırınların akşamları az ekmek çıkararak halkı ekmeksiz bıraktıkları tesbit olunmuştur.İktisat Müdürlüğü murakı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.08.1954
  • Gelir Vergisi taksitleri yarın yatırılıyor Gelir vergisi mükellefleri 954 malî yılı ikinci taksitlerini yarından itibaren vergi dairelerine yatırmaya başlayacaklardır.İlgililer,gerekli hazırlığı ikmal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.08.1954
  • Ucuz kumaş satışı büyük büyük rağbet gördü Motorlu Sanat Dokumacıları Kooperatifinin şimdilik dar gelirli memur vatandaşlara inhisar ettirdiği ucuz kumaş satışı,büyük bir rağbet görmektedir.Bu güne ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.08.1954
  • Paris Dişçi Mektebi profesörünün konferansları Türkiye Diş Tabibleri Cemiyetinin davetlisi olarak şehrimizde bulunan Paris Dişçi Mektebi profesörlerinden Prof.O.Mayer şerefine dün akşam Taksim Gazinos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.08.1954
  • Çöp kutularının muayenesi başladı Şehir çöplerinin kolaylıkla toplanabilmesi ve sıhhate muzır bir hâle meydan verilmemesi için çöp kaplarının madeni ve kapaklı olarak temin edilmesi hususunda Belediye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.08.1954
  • tthal taleplerinin çokluğundan şikâyet ediliyor iktisat ve Ticaret Vekâletine verilmiş bulunan ithal maddesi ta» leplerinin tutarı altı milyar Türk lirasını bulmuştur.Bazı firmaların ihtiyaçlarından f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.08.1954
  • İlâç ithali lüzumsuz görülüyor Piyasada ilâç darlığı görüldüğü yolundaki iddialar,ilgililerce tetkik olunmaktadır.Döviz yokluğu yüzünden yabancı memleketlerden ilâç ithali de durmuştur.Yerli müstahraz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.08.1954
  • Askerî ierii listesinin neşrine devam ediyoruz Birer üst dereceye yükselen subay ve astsubaylarımızın isimleri aşağıdadır İSTİHKÂM SUBAYLARI Yüzbaşı olan Üsteğmenler:Sadık Soner,Sami Erhan,Şakir Savur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 31.08.1954
  • Deniz dibine yerlejtirilen heykel Cenoya 30 A.P.Denizcilere ve denize kurban gidenlere ithaf edilen Hazreti isa'nın 80 ton ağırlığındaki bir heykeli dün merasimle denize İndirilmiştir.Merasimde italya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1954
  • TÜRK TİCARET BANKASI HER 190 LİRAYA BİR KURANUNARASI S Eylül akşamına kadar bankamızda bir hesap açtıtmz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1954
  • r Izmir Yurtiçi Sat Al.Kom.Başkanlığından Kışla Aşağıda cinsleri,miktarları geçici teminatı ihale gün ve saati yazılı dört kalem yem maddesi kapalı fcarf usulü ile satm alınacaktır.Kapalı sarfla ihale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1954
  • Ankara M.M.V.2 No.lu Sa.AI.Ko.Başkanlığından At.birlik ihtiyacı için Ankara'da gösterilecek yere teslim sartiyle 2)iki adet otobüs kapalı sarfla satm alınacaktır.Muhammen bedeli 150000)yüz elli bin li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1954
  • Mesut bir doğum Vatan gazetesi gece sekreteri ar* kadaşımız Nezih Yener ile esi Servet Yener'in bir ku çocukları dün» yaya gelmiştir.Fatma Nüket ismi verilen yavru* nun uzun ömürlü olmasını temenni ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1954
  • İzmirde kapalı salon toplantıları yapılacak İzmir,30 MİLLİYET)Kibrisin Yunanistana ilhakı mevzuunda sarfedilen gayretleri protesto etmek maksadiyle şehrimiz gençlik teşekkülleri geniş bir faaliyette b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1954
  • Sovyetlerin hür dünyaya yaptığı baskı azalmadı Amiral Radfort,Amerika'nın yeni bir umumî harbe karşı hazırlanmasını istedi Washington,30 AA.Amerika Erkânı Harbiyei Umumiye Reisleri Komitesi Reisi Amir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1954
  • K.Fikret antrenmanlara bu hafta başlıyor Bir müddettenberi sakat bulunan Fenerbahçeli sağaçık Fikret Kirean,bu haftadan itibaren antrenmanlara bajlıyacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1954
  • 30 Ağustos Zafer Bayramı dün törenlerle kutlandı [Bastarafi 1 inci del Bandolanyla birlikte askeri birliklerin ve Deniz Harp okulu ve Koleji Öğrencilerinin iştirak ettiği merasimde Başvekil Adnan Mend
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1954
  • İran'da seylâp bir felâket halini aldı Yalnız Halka!mint akasında kır kbin kişi açlıktan ölmek tehlikesine mâruz bulunuyor Tahran 30 TURKTEL)Azerbaycan ve Iraki Acem dahil olmak üzere,Kuzey Batı ve Or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1954
  • Sellerin Kızıl Çin'de yaptığı tahribat Hong Kong 30 AA.Yeni Çin Haberler Ajansının bildirdiğine göre,Batı Çin bölgesinde Yangçe nehri yeniden taşma istidadı göstermektedir.Son iki ay zarfında seller b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1954
  • Stefanopulos,Amerika'ya jidiyor Atina,30 AA.Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Kıbrıs meselesi müzakere edilirken Yunan heyetine Hariciye Vekili Stefan Stefanopulos'un başkanlık edeceği açıklanmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1954
  • İstanbul Radyosu ıslah ediliyor [Bastarafı 1 Indite] kerlik imtihanı açılması muhtemeldir.Diğer taraftan İtalyan Radyosu «Dış Münasebetler Şubesi» müdürü Fransesco Formosa,yakında memleketimize gelere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1954
  • Başvekil Yardımcısının dünkü kabulleri Başvekil Yardımcısı ve Devlet Vekili Fatin Rüştü Zorlu,dün öğleden sonra Vilâyete gelerek evvelâ Batı Almanya Büyükelçisi Wilhelm Haas,müteakiben ingiliz Büyükel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1954
  • Kıbrıs Çiftçiler Birliği heyeti gidiyor Ankara,30 AA.Ziraat Vekâletinin davetlisi olarak 2 ağustostan beri Çukurova,Ege ve Marmara bölgelerinde,zirai tetkiklerde bulunan Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1954
  • Bayar yarın Yugoslavyada merasimle karşılanıyor [Baştarah 1 incidel muhriplerimizin subay ve mürettebatı baş güvertelerde toplanmışlardır.Reisicumhurumuza refakat etmekte olan heyet âzası da toplu bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1954
  • Avrupa Ordusu çıkmaza girdi [Baştarafı 1 incide] Tasarının tehirine Sabık Meclis Reisi Edward Herriot'un,anlaşmanın Fransa için büyük bir darbe olacağını ifade eden konuşması sebep olmuştur.Bundan son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1954
  • Gençliğin Kıbrıs kampanyası [Baştarah 1 incide] hazırlanmasına doğru el birliği ile çalışıldığı bir sırada bazı Yunan gruplarının kilise ve komünistlere dayanarak ortaya attıkları Kıbrıs kundağından T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1954
  • Nat o tatbikatı bugün başlıyor [Baştana 1 incide] un an kara,deniz ve hava kuvvetleri katılacaklardır.Tatbikat ayni saha üzerinde tekemmül ettirilecek ve ertesi günü bir nehir geçme gösterisi yapılaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1954
  • C.H.P Meclisi seçimlere katılmaya karar verdi fBaştarafı 1 incide] ve bilhassa yaklaşmakta olan mahalli seçimler konusu üzerinde ehemmiyetle,durmuştur.İç politikamızın bu gün içinde bulunduğu hususi ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1954
  • Orduya mesajlar [Bastarafj 1 indde)ordumuza birer mesaj göndermif* lerdir.Ethem Menderes'in masajı «Aziz yurdumuzun ve Cumhuriyetimizin korunması ye yükselmesi yolunda en büyük teminatımız olan kahdam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1954
  • islâm kongresi İran'da toplanıyor Tahran,30 TÜRKTEL)Burada büyük bir İslâm Kongresi toplanması kararlaştırılmış ve bu maksatla hazırlıklara başlanmıştır.Kongrenin kasım ayı içinde toplanması için,evve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1954
  • i iktisadî ve Ticarî Bahisler I Bütün Avruoa'da olduğu s-lhi I Fransa'da da büyük bir mesken E i buhranı vardır.Bu sahada geniş I5 ğ I İmkânları gören müteşebbisler ara-I sında,vatandasın ev sanibi ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 31.08.1954
  • Galatasaray Kadıköyspor Maçı G.Saray Kadıköyspor basketbol maçı yarın gece saat 21 de Kadıköy Açıkhava Sahasında oynanacaktır.Bölge Su Topu Birincilikleri bugün başlıyor istanbul Su Sporları Ajanlığın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.08.1954
  • Üniversite Spor Kulübü maçlara iştirak ediyor Bu seneki futbol maçlraına iştirak edecek olan istanbul Üniversitesi spor kulübü,yarın hiçbir kulübe bağlı olmayan Üniversiteli sporcuların lisansalrını d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.08.1954
  • fr#* ¦a lill 4" w If ""few 800 METRENİN FİNALİ:Macar atleti Szentgali 746)birinci gelirken.Derecesi 47.7 dir.ikinci rak Belçikalı Muynck 326)gelmiştir.Resimde atletler ipi göğüslerlerken görülüyorola-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.08.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:A.N.KARA-CAN Yazı içlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Turhan AYTUL Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.08.1954
  • Ankara icra Gayrimenkul Satış Memurluğundan:Suyunun izâlesi için Sulh Hukuk Mahkemesince satılmasına karar verilen Ankaranın Deliler tepesi mevkiinde imarın 4901 ada 8 parsel numaralı 699 metrekare mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.08.1954
  • Ankara M.M.V.2 No.lu Sa.AI.Ko.Başkanlığından As.birlik ihtiyacı için Ankara'da gösterilecek yere teslim şartiyle 8 kalem matbaa eczaları kapalı zarfla satm almacktır.Muhmmen bedeli 18390 on sekiz bin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.08.1954
  • TENİS TURNUVASI DÜN SONA ERDİ Tek kadınlarda Vogler,çift erkeklerde Arkinstall Howe birinci oldular İstanbul 9.Enternasyonal Tenis Turnuvasının son günü,hava muhalefeti dolayısiyle maalesef çok sönük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.08.1954
  • Dünya güreş şampiyonası Türk Güreş Federasyonu 12eylülde İstanbul da yapılacak olan Dünya Güreş Şampiyonası revanamüsabakalarına Beynelmilel Güreş Federasyonu başkanı Coulon ve Genel Sekreteri Pascal'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.08.1954
  • İzmir Yurtiçi Sat.Al.Kom.Bşk.dan Kışla 2 nci Ordu birlikleri ihtiyacı için 120 ton kuru üzüm kapak zarf usulü ile satm almacaktır.14 kiloluk tahta kutular içinde Standart 9 No.kilosunun muhammen fiatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.08.1954
  • izmir Yurtiçi Sat.Al.Kom.Bşk.dan Kışla 2 nci Ordu birlikleri ihtiyacı İçin 60 ton kuru incir Seri A No.4)kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.Kilosunun muhammen fiatı 12.5 kiloluk tahta kutular içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.08.1954
  • ^w 2+fcLL r~i imj v -k 1-^B-tfffiffiS&sffify* î ii?fa'J&aJ&r' A f ff Demirsporu yenerek mevsimi açan Profesyonal lig şampiyonu Beşiktaş ta kum «TAS'DA D.SPORU YENDİ:3 0 Karşılaşmanın gollerini Coşkun,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.08.1954
  • Ankara Valiliğinden 1 Ankara Sıtma Savaş Başkanlığı ihtiyacı için 50.000 kilo «mazot» kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.2 Eksiltme,ve ihalesi 17.9.954 cuma günü saat 15 te Ankara Işıklar caddesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.08.1954
  • Ankara M.M.V.2 No.lu Sa.AI.Ko.Başkanlığından As.birlik ihtiyacı için Ankara'da gösterilecek yere teslim şartiyle 100.000 yüz bin adet baltrap tabağı kapalı zarfla satm alınacaktır.Muhammen bedeli 20.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.08.1954
  • İzmir Yurtiçi Sat.Al.Kom.Başkanlığından Kışla Kapalı zarfla ihalesi Bakanlıkça pahalı görülen.210 ton zeytinyağı yeniden kapalı zarfla ihaleye konulmuştur.Kilosunun muhammen bedeli 325 kuruş olup geçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.08.1954
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Askerî ihtiyaç için Çorlu,Lüleburgaz ve Kırklareli'nde teslim toplam olaraktan 524 ton balyalı kuru ot kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.Muhamm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.08.1954
  • ISTANBUL BORSASI 28 AĞUSTOS 1964 1 Sterlin 78«.oO-7s4.W 100 Dolar 280.50-280.50 100 Üret 100 İsviçre Frangı 100 Florin 368.40-73.6g40 100 Drahmi MİMİM 100 Çekoslovak Kor.5.50-450 100 isveç Kur 54.M.8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.08.1954
  • EU30E3IH] 12 3 1 2 3 4 J 5 HP 4 5 6 7 8 9 10 11 12 o Tr 61 7 I "fâH 8 1 1' 9 10 11 12 t 1 SOLDAN SAGA 1 Mukaddes kitabımızı ezbere okur.Bir din mümessilinin alâmeti farikası.2 Eskiden askere öyle deni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.08.1954
  • RADYO İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Şarkılar Lütfi Güneri 13.00 Oyun havaları Çalanlar:Ahmet Yamacı,Selâhattin Erorhan,Nezihe Darga 13.15 Şarkılar Riza Rlt 13.45 Haberler 14.00 Dans müziği Pl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.08.1954
  • Bolu Belediye Reisliğinden 1 34000 lira bedel üzerinden kapalı zarf usuliyle bir Vidonjor arazöz satın alınacaktır.2 ihalesi 15/Eylûl/954 çarşamba günü saat 15 te Bolu Belediye Daimî Encümeninde yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.08.1954
  • Kırpıntı Demir Satışı Türkiye Demir Ve Çelik Fabrikaları Müessesesinden Hâlen müessesemizde mevcut muhtelif hadde mamulleri kırpıntıları Gruplar halinde pazarlıkla satışa çıkarılmıştır.Şartname ve muk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.08.1954
  • Yüksek Denizcilik Okulu Müdürlüğünden 1 Okulumuzun 2540 lira keşif bedelli kalorifer kazanı tamiratı açık eksiltmesi 2/9/1954 perşembe günü saat on beşte Müdürlüğümüzde toplanacak Satın Alma Komisyonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4