Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 29.08.1954
  • BAYAR DÜN SAVARON AVYAYA HAREKET ETTİ Sarayburnunda törenle uğurianan Bayar'a,Floryadan Gülhane Parkına gelirken,büyük tezahürat yapıldı Dayar harekeli sırasında,"İki memleket arasındaki dostluğun lak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.08.1954
  • Celâl Bayar'ın beyanatı Reisicumhur Celâl Bayar,Yugoslavya'ya hareketlerinden evvel kendilerinden ihtisaslarını rica eden Anadolu Ajansı Müdürüne şu beyanatı vermiştir:«Memleketimden ayrılmanın heyeca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.08.1954
  • AMİRAL COMBS'un BASIN TOPLANTISI Limanımızda bulunan Amerikan Filosu Komutanı Koramiral Thomas G.Combs,dün Park Otelde bir basın toplantısı yaparak Türk Amerikan işbirliği hakkında izahat vermiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.08.1954
  • Başvekil "Kıbrıs meselesinde endişeye mahal yoktur,dedi Kıbrıs Türktür Komitesine A.Menderes "Kıbrıs'ın Yunanistan'a Ühakı bahis konusu değildir" dedUzmirdeki mitinge izin verilmedi Kıbrıs dâvasını yu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.08.1954
  • Feihi Çelikbaş Migros toplantısından döndü İşletmeler Vekili,şehrimizde kurulacak Migros teşkilâtının,kadınların iştirakiyle kuvvetleneceğini söyledi İsviçre,Migros'u bizden onbeş bin kilo kavun alıyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.08.1954
  • Seçimler mevzuu ile ilgili görüşmelere bugün başlanıyor C.H.Partisi 11 inci Kurultayı tarafından seçilen Parti Meclisi dün saat 19 da İl binasında İsmet İnönü'nün başkanlığında toplanmıştır.Toplantıda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.08.1954
  • Fransa'da lapa lapa kar yağıyor Paris,28 TÜRKTEL)Paris'te havanın güneşli olmasına rağmen öğleden sonra termometre 15 dereceyi aşamamıştır.76 yıldan beri [Devamı Sa.3 Sü.1 dej
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.08.1954
  • Ordu terfi listesi Yüksek tasdikten çıkan listenin neşrine devam ediyoruz Ankara,28 A.A.30 ağustosta bir üst dereceye terfi eden kara sınıfına mensup subayların isimlerini vermeğe devam ediyoruz:TOPÇU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.08.1954
  • *Vat Gülerin Fransa'da çekilen bir resmi Manşı geçen Ok Türk yüzücü Murat Güler Fransadan döndü Fransız hakemin önünde Manş'ı geçtiğini söyleyen Mu-*t Güler,«Dedikodu çıkaranların daha sonra kendisind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.08.1954
  • Kilit Taşı" Manevraları salı günü İzmir'de başlıyor Tatbikata Türk,Yunan,İtalyan ve Mountbatten'in idaresindeki İngiliz kuvvetleri ile Altıncı Amerikan filosu katılıyor kmir,28 TÜRKTEL)NATO'-2(*ı Şark
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.08.1954
  • Yeni tesislerinde mükemmel bir halk gazetesi şeklinde çıkmaya hazırlanıyor MİLLİYET 4 renkli ilavelerle 8,10,12.16,24,32 sayfa olarak intişar edecektir MİLLİYET,önümüzdeki günlerde mükemmel ve zengin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.08.1954
  • fao* et uMtmxK ggf Bugün şehrimizde havanın bulutlu ve rüzgârlarm hafif eseceği,sıcaklığm pek az düşeceği tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 29.08.1954
  • KISA HABERLERİ İlli 1111111111111111 ir Ortaköy'de ölümle sona eren bir kaza olmuştur.Ikl gün evvel Bursa'dan şehrimize gelen ve Ortaköy'de,Muallim Naci caddesinde 101 sayılı evde ikamet eden bir akra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.08.1954
  • POLİSTE Cibali'de,Bostansamam sokağında oturan Mehmet Kahraman adında biri,bir kavga sonunda aynı semtte oturan Talât Yüksel'l bıçakla yaralamıştır.Kaçan suçlu aranmaktadırir Taksim'de,Timsah sokağınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.08.1954
  • t—hîcr!Pazar 29 BUMÎ 1373 1370 30 Ağustos 16 Zilhicce 1954 Afcustoa VAKİT VASATI EZAM Güneş 5.24 10.35 Oile 12.15 5.27 ikindi 15.58 9.10 f kjam 18.48 12.00 Yatsı 20.26 1.37 Inısâk 3.36 8.48 i_
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.08.1954
  • PA1AK %9MBEt^Em^ZZ% Suçlu leylekler Mevsime dair Çöller ve geceler-Şeytan ve papaslar-Güzel hırsızlar—Radyo edebiyatı Suçlu Leylekler:Bu hafta sohbete Eskişehirdeki tayyare faciası ile başlıyorum.Faci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.08.1954
  • Nebatî çöplerden sun'î gübre yapılıyor Bir Fransız firması,dün şehrimiz Ticaret Odasına dikkati çeken bir müracaatta bulunmuştur.Firma,nebatî çöplerden sun'î gübre yapmak arzusunda olduğunu bildirmekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.08.1954
  • Bir çocuk düşürme hâdisesi tahkik ediliyor Müddeiumumilik bir çocuk düşürme hâdisesine el koymuştur.Büyükderede ikamet eden Hidayet Adıgüzel adında 25 yaşlarında genç bir kadın,evvelki gece birdenbire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.08.1954
  • Almanya'dan alacağı olanların hesapları tasfiye ediliyor Almanya'dan alacağı olan tacirlerimizin hesaplarının tasfiyesi takarrür etmiştir,iki buçuk milyon lira tutan bu alacaklar,Merkez Bankası tarafı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.08.1954
  • Dolar kaçakçısı ana-oğul yakalandı Evlerinde yapılan aramada da naylon eşya ele geçirildi Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Bürosu memurları döviz ve eşya kaçakçılığı yapan bir ana oğulu yakalamışlardır.Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.08.1954
  • HALKIN SESİ Taşlılarla sâkinlerinin bir dileği Adresi bizde mahfuz bir okuyucumuz yazıyor:Eminönü Taşlıtarla oto büslerine binmek imkânsız oldu.Bu sebepten vazifemize gitmek ve dönmek mühim bir mesele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.08.1954
  • Denizcilik Bankası iş Kanununu tatbik etmiyor Dün işçilerle İdare arasında toplantı oldu.16 saat çalışan işçiler mevcut Şehir hatları gemilerinde çalışan işçiler,Denizcilik Bankasını,«Deniz İş Kanunun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.08.1954
  • Hükümete yapılan ithal talepleri Sene başından bu güne kadar iktisat ve Ticaret Vekâletine verilmiş bulunan ithal taleblerinirı tutarının 6 milyar Türk lirasını bulduğu bildirilmektedir.Vekâle*tin kan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.08.1954
  • Mecmualar sıkı kontrol ediliyor Akbaba'nm neşriyatı da müstehcen görülüp toplatıldı Akbaba mecmuasının son nüshasında yayınlanan bazı resim ve yazılar müstehcen mahiyette görülmüş ve Müddeiumumilikçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.08.1954
  • Etiketlerdeki fiatları hakikate uymayan ticarethaneler Kâr Hadleri Kararnamesinin tatbiki ve etiket koyma mecburiyeti,piyasada bir kısım ihtiyaç maddeleri fiatlarında düşme husule getirmiştir.Ancak,bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.08.1954
  • Talebe her okula yazılamıyacak Maarif Müdürlüğünden bildirildiğine göre bundan böyle şehrimizde bir üst derecedeki okula devam edecek öğrenciler bu okullara mezun "oldukları mektepler göz önüne alınar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.08.1954
  • General Sadık Aldoğan dün tevkif edildi Emekli General Sadık Aldoğan tarafından Millet gazetesinde yayınlanan «Medenî Haklarımızı Bilelim» başlıklı yazı,adaletin manevî şahsiyetini tahkir ve tezyif ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.08.1954
  • 24 saatte 26 hırsızlık vakası oldu Rami'de,Oruç sokağında oturan Hasan Topuz adında birinin evine girerek 1200 lira parasını çalan Hamdi Süzen adında 16 yaşlarında bir hırsız,dün yakalanmıştır.Ayrıca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.08.1954
  • Dün gece eğlence yerleri kontrol edildi Belediye İktisat Müdürlüğü ekip leri dün gece İstanbul'un tekmil bar,dğlence yerleri ve gazinolarını kontrol etmişlerdir.Ekipler,kâr hadleri ve etiket kararname
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.08.1954
  • Teriî eden Hava ve Deniz subavlarının listesi 30 Ağustos'fa terfi edecek subaylara ait listeyi neşre devam ediyoruz Ankara 28 A.A.30 Ağustos Zafer Bayramında bir üst dereceye terfi eden hava sınıfına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.08.1954
  • Yıldız Teknik Okulda P.T.Tmerkezi açılıyor P.T.T.İdaresi Yıldız civarınd3* ki müessese ve okullarla,halkımızın ihtiyaçlarının karşılanması İÇ* Yıldız'da bulunan Teknik OkuW» bit P.T.T.Merkezi açmağa k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.08.1954
  • yfoüTfTfli TOKEN ir Deniz Harb Okulunun 178 inci mezunlarının diploma ve and İÇ"18 yi» töreni bugün okul binasında yapılacaktır;ir Meriç Köprüsünün temel atma reni 5 eylül pazar günü yapılacak' KONFER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.08.1954
  • Bundan bir müddet evvel İzmir Çocuk Hastahanesinde Bayındırlı Mehmet isminde bir vatandaşın karısı bir batında ikisi erkek bir tanesi de kız olmak üzere tam sıhhatte üçüz bir doğum yaptığını gazete ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.08.1954
  • BİR ğ11111 Türkiye Bankası paranızın.istikbalinizin emniyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 29.08.1954
  • İktisadî ve Ticarî Bahisler Kâr adleri üzerinde tadilat yapı-ş larak yarı toptancılara da bir hisse jj ayrılması tekarrür ettiğini gazeteler 1 yazdılar.Yarı toptancı kimdir?Her jeyden evvel bunu tâyin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 29.08.1954
  • Yankesiciler izmir'e hücum ediyorlar İzmir,28 MİLLİYET)Fuar münasebetiyle İzmir'e yankesici akını devam etmektedir.Bugün de emniyet mensupları şehrimize ge-'ten on yankesiciyi yakalamışlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 29.08.1954
  • Fethi Çelikbaş Migros toplantısından döndü rBaştarafı 1 incide)Wİ günlük fasılasız bir mesaî yaptı.Ticaretin,memleket içinde ve milletlerarası münasebetlerde °ynayabileceği roller üzerinde ehemmiyetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 29.08.1954
  • Fransada kar yağıyor [Baştarafı 1 incide] ^aris ağustos aynıda bu derece dülük bir sühunet görmemiştir.Normandiya'da Bray ve Certes bölgelerinde lapa lapa kar yağmıştır.Bu bölgelerde ağustos ayında ^w
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 29.08.1954
  • Amerika'da bir uçak kazasında 24 kişi öldü B-36 dev bomba uçağı meydana inerken bir tepeye çarparak parçalandı Rapid City,28 A.P.B 3G tipindeki bir dev bonbardıman uçağı dün gece buradaki Ellsworth ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 29.08.1954
  • Atletizm şampiyonasında aldığımız dereceler Berne 28 A.A.Avrupa birinciliklerine bugün de devam edilmiş ve müsabakalarda şayanı dikkat derece ve rekorlar elde edilmiştir.Türk atletlerinin aldıkları de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 29.08.1954
  • Başvekil "Kıbrıs meselesinde endişeye mahal yoktur,dedi [Baştarafı 1 incidel Türkiyedeki fikir müesseseleri temsilcileri katılmışlardır.Toplantı,Kıbrıs Türktür Komitesi Genel Sekreteri Orhan Birgit'in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 29.08.1954
  • Misafir Ürdün Kralı dün Eskişehir'i ziyaret etti Özel ııçağiyle Eskişehir'e giden misafir Kral,şerefine yapılan hava gösterilerini büyük bir alâka ile takip etti Dün sabah saat 10.40 da hususî uçağı i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 29.08.1954
  • Müslümanlarla Hindular arasında kanlı çarpışmalar Hint Mabetlerine Pakistan bayrağının çekilmesi yeni hâdiselere sebep oldu Bombay,28 AP)Haydarabad eyaletinde Hintlilerle müslümanlar arasında çarpışma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 29.08.1954
  • Celâl Bayar dün Savarona ile Yugoslavya'ya hareket etti [Baştarafı 1 incide)halk kalabalığı tarafından doldurulmuş bulunan yol güzergâhında selâmlanmıştır.Reisicumhur ve Başvekili hâmil bulunan açık o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 29.08.1954
  • "Kilittaşı" manevraları Salı günü izmir'de başlıyor [Baştarafı 1* incide] varında yapılacaktır.Bu manevralara Amiral Mountbatten'in kumandası altında bulunan İngiliz kuvvetleri ile Altıncı Amerikan fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 29.08.1954
  • C.H.P.Meclisi dün toplandı [Baştarafı 1 incide] Parti Meclis üyeleri ilham!Sançar,Emin Dazıroğlu,Şahap Gürler,Celâl Dora,Fazıl Şerafettin Bürge,Kâmil Boran,Mebrure Aksoley,Ratip Tahir Burak,Tahsin Ban
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 29.08.1954
  • Celâl Bayar'ın beyanatı fBaştarafı 1 incide)kuvvetli müttefikimiz Yugoslavya'yı ziyaret edeceğimden dolayı sevinç duymaktayım.Geçen nisanda,memleketimize yaptığı ziyaretle,kalblerimizde unutulmaz hatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 29.08.1954
  • Manş'ı geçen ilk Türk yüzücü Murat Güler Fransa'dan döndü TBaştarafı 1 incide] yaşından beri denize karşı yakın bir.alâka duymuş ve ilkokul sıralarında iken yüzmeğe başlamıştır.İlerliyen yaşıyla berab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 29.08.1954
  • ORDU TERFİ LİSTESİ [Baştarafı 1 incide)Arabacıoğlu,Süleyman Gülcüoğlu,Adnan Aytaç,Y.Kayhan Özçelik,İ.Orhan Söyyal,A.İhsan Ataman,İrfan Alpaz,Kemal Kalıt,İ Hakkı Ertübey,H.Hikmet Karakullukçu,M.Behiç G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 29.08.1954
  • YENİ MEVSİMİM şttH FENERBAHÇE D.SPOR Ankara Demirsporu yarında şampiyon Beşiktaş'la oynayacak Profesyonel kümenin futbol takımları,kısa bir istirahati müteakip başta Fenerbahçe olmak üzere arka arkaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.08.1954
  • M A N ğ I GEÇEMEDİLER Mısır'lı yüzücüler İngiltere sahillerine yaramadan abandone ettiler Londra,28 A.A.Manş denizini geçmeğe teşebbüs eden Mısırlı yüzücü 25 yaşlarında Nazik Riyad denizde 14 saat kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.08.1954
  • Şehremini Altmok kulübünün kongresi Şehremini Altınok Gençlik Kulübünün fevkalâde kongresi 11 eylûl cumartesi günü saat 20.30 da yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.08.1954
  • YUZUCU Eski G.Saraylı,Beşiktaşlı futbolcu HALİL YÜKSEL Almanya'dan döndü Bu seneki Cumhuriyet Bayra-kupa maçlarına Adana takımiyle mında tertip edilen Ankara'daki iştirak eden Halil Yüksel ayağından s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.08.1954
  • GALATASARAYLI MUII TAB:Şimdi Bursa'da bulunmakta ve çiftlik işleriyle uğraşmaktadır.Bilindiği gibi Muhtar iki kere mili)takımda isveç ve Almanya karşılaşmaları)oynamış ve isveç'i İstanbul'da 1*0 yendi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.08.1954
  • Galatasaray Taksim futbol maçı Galatasaray takımı bugün sabah Şeref stadında saat 10.00 da Taksim ile hususî bir futbol karşılaşması yapacaktır.Galatasaraylılar bu maçta yeni elemanlarını deneyecekler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.08.1954
  • Branik İzmit'e gidiyor Şehrimizde bulunan Yugoslav Branik voleybol takımı izmit kulüplerinin davetini kabul etmiştir.Yugoslav voleybolcuları bu gün izmit'e giderek iki karşılaşma yapacaklardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.08.1954
  • FRANSIZ BOZON:Avrupa yüzme şampiyonasında memleketine bir birincilik getireceği mulıakkaktır.Kendisi hazırlıklarını bitirmiş ve formunu tutmuştur.Resimde Bozon görülüyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.08.1954
  • 1954-55 AVRUPA ATLETİZM ŞAMPİYONASINDAN RESİMLER Avrupa Atletizm şampiyonası bütün heyecanı ile devam et mektcdir.Atletlerimizin seçmelerde elenmesi takımımızın derece alamıyacağını göstermektedir.Nit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.08.1954
  • TEK ERKEKLER FİNALİNİ ç.f.l bugün saat 15 te 3ir0İâ-3K0neCKI DynayacaklaT DÜN YAPİLAN MAÇTA İTALYAN Sirola,Remy'yi geçen yılın 1 incisi)yendi İstanbul 9 uncu Enternasyonal Tenis Turnuvasına dün Tenis,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.08.1954
  • Elâzığ As.Sat.Al.Kom.Bşk.lığından Keşif bedeli 17500 lira ve G.teminatı 1313 lira olan Elâzığ Ağ.Bak.Tmd.Fab.sma ait su kulesi inşaatı işinin kapalı zarfla eksiltmesi 13 eylül 1954 günü saat 11 de Gar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.08.1954
  • ilUUhjol '¦hu.t.ı.ıı Mm/Zk%ı*\ABONE ŞARTLARİ Lx Ks Senelik V M 42 UO Altı aylık.22 60 Uç aylık 12 00 Bir aylık 50 Kcnebl memleketler* İki misildir.İLAN ŞARTLARİ Z ve S QncO layfa «ant 4 tM* 4 üncü say
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.08.1954
  • Niğde Sulh Hukuk Hâkimliğinden 953/434 Niğdenin Giledere köyünden Tahir oğlu Mehmet Açık tarafmdan:1 Adana Alman fabrikası arkasında eyleşen Çengene göçebe Ayus kocası Hasan oğlu Cuma 2 Hatice kocası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.08.1954
  • OooS r V 1 fcj 1 ISTANBUL BORSASI 28 AĞUSTOS 1954 784.00-784.00 1 Sterlin 100 Dolar 100 Liret 100 isviçre 100 Florin 100 Drahmi 100 Çekoslovak Kur,100 fsvec Kur-Frangı 280.50-280.50 44.80-44.80 64.03-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.08.1954
  • WUi'jftWtl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CO II 1 2 3 Pill!4 5 3 u 6 t 7 ÜÜÜ2Ü 8 jifiî 9 IO II i:SOLDAN SAĞA 1 Dördüncü Murattan sonra taht'a çıktı.2 Massinin birinci adı.Derviş sopası.3 Sondaki harfsiz bir bayan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.08.1954
  • Zafer Bayramında Tramvay ve Otobüs Seferleri i.E.T.T.Umum Müdürlüğünden:Zafer Bayramı münasebetiyle 30/Ağustos/1954 pazartesi günü saba* saatlerinden merasim sonuna kadar:1 Beyoğlu şebekesinde sabah s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.08.1954
  • Marmara Bölgesi Liman ve 'Deniz işleri Müdürlüğünden:1 Galata Rıhtım Caddesindeki Müdürlüğümüz binasının elektrikli donanma tesisatı ile bina üzerine bir işaret direği tesisi işi açık eksiltm ile ihal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.08.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİNDEN Karaköy Köprüsünün açılıp kapanan kısmındaki dubarım değiş1*16" si dolayısiyle:1 Karaköy ve Gazi Köprüleri 8 eylül çarşamba ve 9 eylül P*1"' şembe günü sabahları açılmıyacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.08.1954
  • Aşağıda cins ve miktarı yazılı yiyecek maddeleri hizalarında yazılı gün ve saatlerde ayrı ayrı Selimiye As.Sa.Al.Ko.da kapalı zarfla satın alınacaktır.Şartnameler Komisyonda görülür.Teklif mektupların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.08.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:A.N.KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mesul Müdür i Turhan AYTUL Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.08.1954
  • ISTAN BUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Şarkılar Pl.13.00 Saz eserleri Çalanlar:Nubar Tekyay Feyzi Asrlangil 13.15 Şarkıfar Okuyan:Safiye Ayla 13.45 Haberler 14.00 Şarkılar Okuyan:İrfan Doğrusöz 14.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4