Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 28.08.1954
  • Yeni tesislerinde mükemmel bir halk gazetesi seklinde çıkmaya hazırlanıyor MİLLİYET 4 renkli ilavelerle 8f 10,12,16,24,32 sayfa olarak intişar edecektir MİLLİYET,önümüzdeki günlerde mükemmel ve zengin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.08.1954
  • •if&AMk*jtktfoı*mı Bugün şehrimizde havanın buluttu ve rüzgârların hafif eseceği,sıcaklığın pek az düşeceği tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.08.1954
  • Avrupaya gidiş-Dün Kuzey Akdeniz seferine çıkan Ankara vapurunun limandan ayrılışı ban yolcularla uğurlayıcıları heyecanlandıran ve pek çoğunu da güldüren hâdiselere sebep olmuştur.Ankara vapuru mütea
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.08.1954
  • Necla Ateş,tarihî bîr filmde rol aldı Hollywood 27 ANKA)iki sehedenberi Amerika'da bir çok gazinolarda muvaffakiyetli danslar kaparak nazarı dikkati çeken Türk dansözü Necla Ateş,bir çok tanınhuş arti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.08.1954
  • Ürdün Kralı bugün Eskişehir'e gidiyor Ürdün Meliki Majeste Hüseyin'in bugün Eskişehir'e gideceği,bilâhare Ankara,Bursa vs izmir'e hususî ziyaretler yapacağı bildirilmektedir.Kralın,bu hususî gezileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.08.1954
  • C.H.P.Meclisi bugün toplanıyor İnönü ve Kasım Gülek,dün 2 saat süren bir konuşma yaptılar Cumhuriyet Halk Partisi Meclisi bugün saat 10 da İstanbul İl Merkebinde toplanacaktır.Genel Başkan İsme^ İnönü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.08.1954
  • Gençliğin Kıbrıs mitingi için hazırlıklar ilerliyor «Kıbrıs Ttirktür» Komitesinin bugünkü toplantısında seri mitingler hakkında yeni kararlar alınacak Türk Kıbrıs dâvasını yurtta ve yaptığı toplantıda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.08.1954
  • Antalyada sıcaktan 9 kişi bayıldı Antalya 27 MİLLİYET)Vilâyetimizde bir müddettenberi mutedil giden havalar tekrardan ısınmış ve bugün Antalya yazm en sıcak günlerinden birini yaşamıştır.Hararet gölge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.08.1954
  • Ordu Terfi Listesi dün ilân edildi 30 Ağustosta 4 tümgeneral korgeneralliğe,10 tuğgeneral tümgeneralliğe ve 22 albay da generalliğe terfi edecek Yüksek Komuta Heyetinde de yeni tayinler yapıldı.Korgen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.08.1954
  • Celâl Bayar bugün Savarona ile Yugoslavya'ya gidiyor Tito'nun davetlisi oiarak Yugoslavya'ya giden Celâl Bayar'a ane Parkında parlak bir uğurlama merasimi yapılacak Belgrad,27 AA.Dost ve müttefik Yugo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.08.1954
  • Rus notası henüz gelmedi Ankara 27 MİLLİYET)Bled' de imzalanan üçlü anlaşma münasebetiyle,Sovyet Rusya'nm,bu anlaşmanın,tecavüz!mahiyet taşıdığından bahisle bize bir nota verdiğine dair iki gündenberi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.08.1954
  • ^mm* t*4» j Mll9ITIPİP VorffİCİ Şehrimiz Sanayi Odası dün sabah top-ITIUaillGIC lanarak 0dByl miendiren meseleleri v« bu arada muamele vergisinin kaldırılması mevzuunu görüşmüştür.Sanayiciler Muamele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.08.1954
  • Bir kısım tacirler etiket usulüne itiraz ediyor Müşteri karşısında zor duruma düşen toptancı tacirler adına şikâyette bulunuldu Etiket tatbikatı bazı tacirleri memnun etmemiştir.Toptancı Tacirler Dern
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 28.08.1954
  • KISA HABERLER Sabıkalı eroin satıcılarından Hiris-Nikoladl adında birinin bazı şüpheli «ketlerini gören Emniyet Müdürlü-Kaçakçılık bürosu memurları kenini dün sabah Galatada yakalamış* dır.Üzerinde yü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1954
  • O L İ S T E* Sirkecideki,Demiryollarına ait meni anbarı önünde esrarlı sigara içen Mustafa Yurdakul ve Kerim Dericiler adında iki kişi suçüstü yakalanmış,ayrıca üzerlerinde 55 gram esrar da bulunan es
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1954
  • »davüldeki parada,yeniden azalma oldu Tedavüldeki para miktarında son ftalara nazaran bir azalma golmüştür.Merkez Bankası tarafından dıin ıklandığına göre tedavüldeki pahalen 1.448.836.843 liradır.15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1954
  • 2 lik bir ihtiyar,8 yeni diş çıkardı Giresun,27 TÜRKTEL)İUcra kazasının Tohumluk köyü kinlerinden olan 82 yaşlarında r ihtiyar,yeniden sekiz dişinin ktığını hayretle görmüştür.Muharrem adındaki bu ih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1954
  • İzmir'de orman yangınları tamir,27 TÜRKTEL)Yaz jyunca,bölgemizde,orman yannları fasılasız olarak devam etektedir.Bu yüzden onbinlerce İaçhk ormanlar kül haline geliştir.Bir sene içinde Ege mıntakasını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1954
  • Cemiyet Hukuk Müellifleri Cemiyeti bugün at 11 de Baro Kütüphanesinde kuruş toplantısını yapacaktır.»EK:Meriç Köprüsünün temel atma töre* 8 Eylül pazar günü yapılacaktır.9KGRE:Hür Fikirleri Yayma Cemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1954
  • Akümüiâtör ve pil fabrikası inşa ediliyor Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunundan faydalanan yabancı fir* malar,Türkiyede tesisler kurmak üzere sayısız müracaatta bulunmaktadırlar.Bu meyanda akümüiâtör ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1954
  • Rasathanenin kaydettiği zelzele Kandilli Rasadhanesinden bildirilmiştir:Dün gece mahalli saatle 2 yi 34 dakika 40 saniye,24 ü 28 dakika 47 saniye geçe şiddetlice ve 01 i 29 da* kika 31 saniye geçe haf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1954
  • Migro için İsviçre'ye 8 kişi gidiyor Migro Teşkilâtı yakında faaliyete geçecektir.Teşkilât isviçre'de «taj görmek üzere 8 kişi istemiştir.Bunlardan 4 ü idarî işlerde,4 ü de satış kamyonları hizmetinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1954
  • Ankara vapuru dün hareket etti Dışarda kalan yolcular sandalla gemiye alındı Ankara vapuru dün saat.12 da 490 yolcu ile Kuzey Akdeniz seferine çıkmıştır.Geminin haraketi sırasında,alâkadar bazı memurl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1954
  • Almanya'dan talebe geliyor Almanya'nın Turlingen Üniversitesinin muhtelif fakültelerine mensup 20 kişilik bir öğrenci kafilesi tütün ve pamuk sanayii mevzuunda tedkiklerde bulunmak üzere ekim ayında m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1954
  • Hırsızı görünce bayıldı Evvelki gece Kadıköy'de bir mahalle halkını ayağa kaldıran tuhaf bir hırsızlık hâdisesi olmuştur.Aslen Uşaklı olan ve bir müddet evvel istanbul'a gelmiş bulunan Ahmet Yürsel ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1954
  • Orman yangınına kastı tedbir Ziraat Vekâleti,orman yangınlarına karşı bu yıl diğer senelerdekinden daha sıkı ve müessir tedbirler almış bulunmaktadır.Bu yaz havaların sıcak geçmesi yüzünden orman yang
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1954
  • Su isâle hattının tamiri Belediye Sular idaresi,isâle hatlarının onarım ve bakım işlerine devam etmektedir.Bu cümleden olarak Çengelköy Orta Çeşmenin tamiri tamamlanmış,Paşabahçe Cami Yolu,Emirgân Tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1954
  • Bir büyücü yakalandı Eyüp'te Gümüşssuyu mahallesinde,Dere sokağında 2 sayılı evde oturan Hüseyin Ispartah adında bir büyücü dün suçüstü yakalanmıştır.Hüseyin'in üfürükçülük ve büyü yapıp şirinlik musk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1954
  • «Devir» mecmuası dün satışa çıktı Bir müddettenberi hazırlanmakta olan «Devir» mecmuasının ilk sayısı dün neşredilmiştir.Bir çok yenilikleri ihtiva eden mecmuada bilhassa makalelerin enteresanlığı dik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1954
  • İşletmeler Vekili bugün geliyor İsviçrede milletlerarası Migros kongresine iştirak eden İşletmeler Vekili Fethi Çelikbaş,bugün şehrimize gelecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1954
  • Bu da geçer ya hu!ULUNAY Köprü ile Kadıköy arasında işleyen 54 kişilik bir motor 90 yolcu alarak yola çıkmış.Bu yüzden de az kalsın batacak mış.Motor Köprüye gelince yolcular arasında bulunan İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1954
  • İtalya ile ticaret anlaşması yenileniyor Türk italyan ticaret anlaşmasının yenilenmesi için cereyan eden müzakereler,yakında sona erecektir.Anlaşma tahakkuk ettiği takdirde İtalyanın pamuk,deri ve gıd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1954
  • Köylüye kredi işinde yeniden değişme yapılıyor Ziraat Vekâleti Teşkilât Kanununun tâdilinden yeni faydalar bekleniyor Ziraat Vekâleti Teşkilât Kanununda değişiklik yapılmaktadır.Bu suretle,küçük sanat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1954
  • Yeşilay Cemiyetinin dünkü basın toplantısı Dün saat 18.30 da Yeşilay Cemiyetinin Cağaloğlundaki Genel Merkez binasında,Milli Talebe Federasyonu davetlisi bulunan 16 Anadolu gazetesi muhabiriyle bir ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1954
  • Reşid olmayan bir kızı kaçırdılar Bakırköyde,Taşlan caddesinde 94 sayılı evde oturan İbrahim Sever adında biri,dün Müddeiumumiliğe müracaat ederek kızının kaçırıldığını bildirmiştir.İddiaya göre,ayni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1954
  • Dolmuşlar Karaköy Köprü başından yolcu alacaklar Bütün dolmuş arabaları ile otomobillerin Karaköy Köprüsü başında bulunan Karaköy Postahanesinin Önünden yolcu almaları ve yolcu indirmeleri Altıncı Şub
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1954
  • Sanayi Odası Ticaret Vekâletine müracaat ediyor Sanayi Odası Meclisinin,dün saat 11 de Ticaret Odası salonunda yaptığı toplantıda,İmalât Muamelesi Vergisinin kaldırılması temenni olunmuştur.Bu meyanda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1954
  • Otomatik tazyikli çöp kamyonu servise girdi Temizlik işleri Müdürlüğünün bir müddet evvel getirttiği otomatik tazyikli ve 18 metremikâbı çöp alabilen 8 kamyonuna ilâveten Hollanda'dan getirilen yeni 8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1954
  • Karaköy Köprüsünün açılma ve kapanma saatleri Karaköy Köprüsünün açılıp kapanan kısmındaki dubanın değişmesi dolayısiyle Karaköy ve Atatürk Köprüleri 8 eylül çarşamba ve 9 eylül perşembe günü sabahlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1954
  • VASATI EZANI 5.23 10.33 12.15 5.25 15.58 9.09 18.49 12.00 20.28 1.37 3.35 8.45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1954
  • Harpten bu yana Rusya'nın en büyük avantajlarından birini de Fransız Komünist Partisi teşkil etmiştir.Fransada kuvvetli bir komünist cereyanının mevcudiyeti diğer memleketlerde bulunan komünistlerle y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1954
  • Ordu Terfi Listesi dün ilân edildi Bu senek!terfi listesinde 3 Tümgeneral Korgeneral,22 Albay da General oldu [Baştarafı 1 İncide] Tümgeneralliğe yükselen tuğgeneraller:Tuğgeneral Reşit Erkmen,tuğgene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1954
  • Takside münasebetsizlik edenler polise teslim edildiler Taksim'de,bir taksi içinde cereyan etmiş olan bir hâdise,zabıtaya intikal etmiştir.Emirgân'dan dolmuş yaparak Taksim'e gelmekte olan bir arabanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1954
  • Kandilli ve Çamlıca Liselerine talebe tehacümü oldu Şehrimizde 25 ağustosta başlayan okul kayıtları devam etmektedir.Kız liselerinin yatılı kısmına müracaat eden talebe adedi günden güne fazlalaşmakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1954
  • Odalar Birliği dün toplandı Hazırlanacak rapor,Ticaret Vekâletine gönderilecek Ticaret ve Sanayi Odaları ile Borsalar mümessillerinden müteşekkil Türkiye Odalar Birliği,dün öğleden sonra Ticaret Odası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1954
  • HALKIN İkinci defa satılan arsa Edirnekapı Küçükçekmece sokak 11 no.da oturan okuyucumuz Saim Bayındır yazıyor:Altın Evler İnşaat Kollektif Şirketi isimli şirketin satışa çıkardığı arsalardan 150 metr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1954
  • Barlarda yakalanan vesikasız kadınlar Ahlâk Zabıtası memurları evvelki gece Beyoğlu mıntakasındaki saz,bar ve kokteyl salonlarını kontrol etmişlerdir.Bu kontroller sonunda Meksika Barda 4,Tabarin Bard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 28.08.1954
  • timing İktisadî ve Ticarî j I Bahisler ğ Etiket koyma mecburiyeti beklen-İ miyen neticeler vermeye başladı.I i Vitrinlere bakanlar 6300 liraya satı-ğ lan buz dolabının 3100 liraya alın-mığ Olduğunu ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1954
  • D.P.Bakırköy yeni ilçe idare heyeti JfeBMkrat Parti İl Haysiyet Dia «Ajıca iğten el çektirilen Bakırköy ilçV* İdare heyeti,Dr.Rahmi Duman'ın başkanlığında yeniden teşekkül etmiştir.Dünden itibaren faa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1954
  • C.H.P.Meclisi bugün toplanıyor [Baştarafı 1 incide] Meclis çalışmalarına mesnet teşkil edecek olan,Parti,meclisi İcra Komitesi raporu dün Genel Sekreter yardımcısı Turgut Göke tarafından şehrimize get
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1954
  • Izmir 2.Yurtiçi Sat.Al.Kom.Bask.tından Kula 1 Asker!birlik ihtiyacı için 124 ton tel balyalı kuru ota talipli çıkmadığından tekrar kapalı zarfla satın alınacaktır.Kilosunun muhammen fiatı 16 kuruş olu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1954
  • M.M.V.I.No.lu Sa.Al.Ko.Başkanlığından Ankara Evvelce kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılan 150 ton domatesi mûtaahhit teslim etmediğinden 2480 sayılı kanunun 5L maddesi gereğince 110 ton domates mûta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1954
  • 1 III.II M.M.V.I.No.lu Sa.Al.Ko.Başkanlığından Ankara Asker!birlikler ihtiyacı Ida 19/7/954 günü saat U de kapalı zarf usulile eksiltmeye konulan 500 tea koyun etine teklif edilen fiat Amiri İtaca pah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1954
  • İzmir Yurtiçi Sat Al.Kom.Başkanlığından Aşağıda cinsleri,miktarları geçici teminatı ihale gün ve saati yazılı dört kalem yem maddesi kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.Kapalı zarfla ihalesi 15/Ey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1954
  • Kapalı Eksiltme Hânı istanbul Nafia Müdürlüğünden Süleymaniye Kütüphaneleri Müderris evleri,Çocuk Kütüphaneleri,Millet ve Murat Molla Kütüphanelerinde yapılacak onarım isi kapalı zarf usulü ile eksilt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1954
  • Ereğli Kömürleri İşletmesinden Kırmızı Mercimek Alınacak Şartnamede gösterilen evsaf ve müddetlerde teslim şartiyle satın alınacak 175 ton kırmızı mercimeğin 13/9/954 pazartesi günü «ut 16 da eksiltme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1954
  • RıA D?Y İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Şarkılar Sami Toker 13.00 Saz eserleri 13.15 Şarkılar Muallâ Gökçay 13.45 Haberler 14.00 Şarkılar Suzan Güven 14.20 Haftanın programı 14.30 Radyo salon o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1954
  • AĞRILARINA KARŞI KİNİNLİ GRİPİN faydalıdır GRİPİN 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1954
  • muinlini ı im mıııı mu mu m m ilimim imi 11 Millininim Sahip ve Başmuharriri:A.N.KARA-CAN Yazı isterini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Turhan AYTUL Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1954
  • Atinada yapılacak üçlü askeri görüşmeler Üç devlet arasındaki bazı ask gözden geçirilecek ve muh Ankara 27 ANKA)Türk Yunan ve Yugoslav devletleri arasında bir müddet evvel Bled şehrinde imzalanan aske
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1954
  • Ürdün Kralı bugün Eskişehir'e gidiyor rBaştarafı 1 incide] lunan Hâşimî Urdun Kralı Majeate Hüseyin Bin Tallal'ın ziyaretini iade etmek üzere Reisicumhur Celâl Bayar'ın Amman'ı ziyareti takarrür etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1954
  • Muharrem Birgi Umumî Kâtip oldu Ankara,27 AA.Hariciye Müsteşarı Büyükelçi Muharrem Nuri Birgin'in Hariciye Vekâleti Umumi Kâtipliğine,Umumi Kâtip Büyükelçi Cevat Açıkalın'm Roma Büyükelçiliğine,Roma B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1954
  • Gençliğin Kıbrıs mitingi için hazırlıklar ilerliyor TBaştarafı 1 incide] hşmalarınm tek ses halinde çıkmasını temin için,bugün saat 17 de Türkiye Millî Talebe Federasyonunun Cağaloğlundaki genel merke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1954
  • Komuta heyetinde yapılan tayinler [Baştandı 1 incide] Harbiye!Umumiye Personel Baş* kanlığına,6 ncı Tümen Komutanı Tümgeneral Canip İskilipligil 8 inci Yurdiçi Bölge Kumandanlığına,Erkini Harbiyei Umu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1954
  • izmir 2.Yurtiçi Sat.Al.Kom.Bask.ğından Kışla 1 Askerî birlik ihtiyacı için 300 ton kuru incir Seri A.No» 4)kapab zarf usulü ile satm ahnacaktır.Kilosunun muhammen fiatı 12,5 kiloluk tahta kutularda 75
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1954
  • Ankara Jandarma Satınalma Komisyonundan 1 Askerî ihtiyaç için 50000)kilo sığır eti kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.2 Muhammen bedeli 70000)liradır.3 Şartnamesi Mardin Jandarma Okulu ile Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1954
  • izmir Yurtiçi Sat.Al.Kom.Başkanlığından Kışla Kapalı zarfla ihalesi Bakanlıkça pahalı görülen 210 ton zeytinyağı yeniden kapalı zarfla ihaleye konulmuştur.Kilosunun muhammen bedeli 325 kuruş olup geçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1954
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları 200 ton arpa kapalı zarfla 13/9/954 pazartesi saat 11 da Diyarbakır As.8a.Al.Ko.da satan alınacaktır.Bedeli 54.000 lira,geçici teminatı 3950 liradır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1954
  • izmir Yurtiçi Sat.Al.Kom.Bşk.dan Kışla 2 nci Ordu birlikleri ihtiyacı için 60 ton kuru incir Seri A No.4)kapah zarf usulü ile satın alınacaktır.Kilosunun muhanunen fiatı 12.5 kiloluk tahta kutular içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1954
  • Izmir 2.Yurtiçi Sat.Al.Kom.Bask,ğından Kışla 1 Askeri birlik ihtiyacı için 300 ton kuru usum kapalı zarfla satm alınacaktır.14 kiloluk tahta kutular içerisinde kilosunun muhammen fiatı 80 kuruş olup g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1954
  • İzmir Yurtiçi Sat Al.Kom.Bşk.dan Kışla 2 nci Ordu birlikleri ihtiyacı İçin 1X0 ton kara üzüm kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.14 kiloluk tahta kutular içinde Standart 9 No.kilosunun muhammen fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1954
  • Kastamonu Vakıflar Memurluğundan:1 Kastamonu vilâyet merkezinde kâin Ferhatpaşa Hacıkadm Camiinin 16.642.39)lira keşif bedelli onarımı işi,kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır.2 Bu işe ait ek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1954
  • Celâl Bayar bugün Savarona ile Yugoslavya'ya gidiyor [Baştarafı 1 incide] lavya,Mareşal Tito ile resmî makamlardan gayrî,bütün Yugoslav halkı da büyük,bir sabırsızlıkla beklemektedir.Senelerden beri i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1954
  • Antalya'da sıcaktan 9 kişi öldü [Baştana 1 incide] dar yükselmiştir.Bu şiddetli sıcaklar yüzünden bugün yalnız vilâyet merkezinde dokuz kişi bayılmıştır.Diğer taraftan sıcakların bastırmış olduğu iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1954
  • Bir kısım tacirler etiket usulüne itiraz ediyor [Baştarafı 1 incidel Polisle işbirliği yapan iktisad müfettişleri evvelki gün,bir firmaya baskın yaparak faturasız ve fahiş fiatla akümülâtör satıldığın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1954
  • Avrupa Atletizm Şampiyonasının 3 üncü günü Bern 27 A.A.Avrupa Atletizm müsabakasının üçüncü gününde şu neticeler alınmıştır:Gülle atma Erkekler arası)birinci Skobla Çak)1720 metre.Kadınlar arası 100 m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1954
  • Fevzi Uçaner'in Belgrad'taki ziyaretleri Belgrad,27 AA.Bir müddet evvel memleketimizi ziyaret etmiş olan Yugoslav Kava Kuvvetleri Kumandam Ulepiş Zenko'nun ziyaretini iade maksadiyle Hava Kuvvetleri K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1954
  • KAYIP Üsküdar Altunizade ilkokulun» dan aldığım 1953 ders yılına ait şahadetnamemi kaybettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Melih Aşık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1954
  • YARATAN SABUN Cilt bakımı için hususi bir formülle imâl edilen Puro Tuvalet sabunu didinişin gidi kalan güzelliğini mey dana çıkarır.hayranlık faratan bir cazibe verir.•Ok KÖPÜKLÜ NEFİS KOKULU PURO w
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1954
  • Istanbul Belediye Konservatuarı Aşağıdaki bölümler için kız ve erkek gündüzlü TALEBE ALINACAKTIR Kompozisyon,Piano ve Harp Şan:Konser veya Opera muganniliği ve tatbikatı)Yaylı sazlar:Keman,Viyola,Viyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1954
  • Ankara Tıp Fakültesi Dekanlığından:1 Fakültemiz Hastahanesi için 50 adet çift katli ranza açık eksiltme usuliyle yaptırılacaktır.2 Bir adedinin tahmini fiatı 150 lira hesabiyle 50 adedinin tahminî bed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 28.08.1954
  • 30 000 HESAP SAHİBİNE 1954 E Y t 0 t ÇARŞAMBA 30 00 0 ALTIN AÇILIŞ HEDİYESİ DOGUBANK'ın İ M "I?"O MZ T?*W Mli MM,İV Mli Mı M.İSTANBUL YENİ POSTAHANE CADDESİ HİZMETİNİZE GİRİYOR 30.000 ALTIN BİR NUMARA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4