Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 26.08.1954
  • Yeni tesislerinde mükemmel bir halk gazetesi şeklinde çıkmaya hazırlanıyor MİLLİYET 4 renkli ilavelerle 8,10.12.16,24,32 sayfa olarak intişar edecektir MİLLİYET,önümüzdeki günlerde mükemmel ve zengin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.08.1954
  • Bir uçan daire yere mi indi Oslo,25 AA.Mahallî bir gazetenin bildirdiğine göre,geçen cuma günü,Trondheim'in 300 kilometre kuzeydoğusundaki Mosjoeen bölgesine bir uçan daire inmiş ve bronz renkli,uzun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.08.1954
  • GENÇLİK KIBRIS İCIN İLK MİTİNGİ IZMIRDE YAPIYOR 9 Eylül günü yapılmasına karar verilen mitinge memleketin her köşesinden gelen teşekküller katılacak Şehrimizdeki "Kıbrıs Türktür Komitesi" beyanname ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.08.1954
  • Terfi eden jandarma subayları belli oldu 30 Ağustosta bir Albay Generalliğe,yedi Yarbay da Albaylığa yükseltildi Ankara,25 AA.İçişleri Hulki Ersü,Abdurrahman Çakır,Vekâleti Jandarma Umum Ku-M.Fehmi Ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.08.1954
  • Etiket mecburiyetine riayet etmeyenler cezalandırılıyor Murakıplar dün piyasayı devamlı surette kontrol ettiler.8 esnaf hakkında ceza zaptı tutuldu Kâr Hadleri Kararnamesiyle ilgili olarak piyasadaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.08.1954
  • FİRARİ ŞOFÖR YAKALANDI Bir ay evvel Unkapanında fecî bir otomobil kazası olmuş ve askerî bir jeep Halûk Yener adında bir tahsildara çarparak ölümüne sebebiyet vermişti.Hâdiseyi müteakip firar eden şof
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.08.1954
  • Avrupa atletizm şampiyonası Bern,25 AA.Bugün burada 28 memlekete mensup 930 atletin katıldığı atletizm düsabakalarmda,maraton yarışını Veikko Karvonen Fin)kazanmış,110 metre manialı seçmelerinde Yugos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.08.1954
  • AlTIPrİlfan f İlnCIl OrPİdİ Koramiral T.S.Coms'un kumanda-HiıımKaıı ıııusugeıuı-mâm Amerika Birlefik Bahriyesine mensup 11 parçadan müteşekkil filo,dün sabah saat 8 de limanımıza girerek Dolmabahçe aç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.08.1954
  • İş Bankasının 30 uncu yıl dönümü bu gün kutlanıyor 1924 yılında 250.000 lira ile kurulan bankanın sermayesi bu gün 67.135.000 liraya yükseldi Türk bankacılığının kuruluşunda ve memleketin iktisadi kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.08.1954
  • C.H.P.nin seçimler hakkında kararı Nihaî karar,ayın 28 inde toplanacak olan Parti Meclisinde verilecek Ankara,25 MİLLİYET)Şehrimiz siyasî çevrelerinin en çok üzerinde durduğu mesele,ayın 28 inde topla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.08.1954
  • MENDES FRANCE ve CHUR-CHILL Avrupa Ordusunu kurtarmak üzere yapılan Brüksel Konferansının akamete uğraması üzerine Fransız Başvekili Mendes France,uçakla Londra'ya gitmiş ve İngiliz Başvekili Churchil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.08.1954
  • Urdun Kralı ve Celâl Bayar,atış tatbikatını takip ederlerken Ürdün Meliki 66 ncı Tümenin atış tatbikatında bulundu Harekâtı büyük bir hayranlıkla seyreden Kral Hüseyin "Hakikî bir muharebe sahnesi sey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.08.1954
  • Harp Akademisindekı tören demilerinden mezun olan öğrenci subaylann diplomaları dün törenle verilmiştir.Merasim başlamadan evvel,[Devamı Sa.3 SİL 3 de]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 26.08.1954
  • TAKVİMDİN $K YAPRAK «Robenson» luğun mühim tarafı ULUNAY j Marmara havzasındaki hâli adalardan birini satın alarak orada tek başına yaşayan bir kadına ait röportajı benim gibi bazı okuyucularım da ala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1954
  • »millimin i mum ı m niiimiiiiiii/KISA HABERLERİ Dün Umanımızdan muhtelif yancı memleketlere 29 bin 526 lira derinde çeşitli mal ihraç edilmiştir,vkedilen malların başında çiçek sonı,kereste,şekerpare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1954
  • O L İ STE Beyoğlu'nda,Turan Bar'da artist arak çalışan inci Erol adında bir kail zabıtaya müracaat ederek,Süheyl «rttepe adında birinin kendisine elle rurıntıhk ettiğini İddia etmiş,tahkiıta başlanmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1954
  • Smekli,dul ve yetimlerin üç aylıkları veriliyor Emekli,dul ve yetimlerin üç ayak maaşlarının tevziine 1 eylül çarşamba günü başlanacaktır.Bu susuşta bütün hazırlıklar ikmal îilmdiş bulunmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1954
  • Sular İdaresi faaliyeti Sular idaresi Vakıf Isâle Servisi Laafrından bu ay içinde Emirgân Kanlıkavak su yollan tamir edilmiş,Beykoz Şahinkaya suyunun raenbaı temizlenmiş,bir çok semtlerde kaçaklar ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1954
  • HİCBÎ 1373 27 Zilhicce Perşembe 26 Ağustos 1954 ^1 bum!1370 13 Ağustos VAKİT VASATI EZANI Güneş 5.21 10.28 Oftle 12J6 5.23 ikindi 16.00 9.08 Aksam 18.52 12.00 Yattı 20.31 1.38 imsak 3.32 8.39
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1954
  • Defterdar,bu akşam Ankara'ya gidiyor İstanbul Defterdarı Şefik Kâzım Jfur bu akşam Ankara'ya gidecektir.Mali mevzular üzerinde ilgililerle görüşmelerde bulunacak olan Defterdar pazartesi günü şehrimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1954
  • Avrupa Birliği mevzuunda Brüksel'de yapılan toplantılarda hemen hemen tatminkâr bir netice alınmamıştır.Konferansı müteakip neşredilen tebliğ Fransız teklifleri hakkında konferansın bir anlaşmaya varm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1954
  • Emm KONFERANS it Paris Dişçi Mektebi hocalarından Prof.Dr.Roger Mayer bugün I.U.Fen Fakültesi salonunda bir konferans verecektir.SERGİ ir Hindistan Büyük Elçiliği tarafından 8 eylülde Olgunlaşma Ensti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1954
  • Emniyet Müdürlüğüne Muamelât Memuru almıyor istanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosunda münhal bulunan iki Muamelât Memurluğuna ortaokulu ve askerliğini bitirmiş olanlardan memur alınacaktır.Müracaat sahpil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1954
  • Palamut akım devam ediyor Palamut akını devam etmektedir.Balıkhaneye dün 25 bin çift palamut'gelmiştir.Sabahleyin 150 kuruştan satılan balıklar öğleden sonra çifti 80 kuruşa kadar düşmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1954
  • Gangster taslağı Nazif'in duruşması yapıldı Beyoğlunda Franguli nin kuyumcu mağazasını soyan ve Balıkpazarında bir mağazayı soymaya teşebbüs ederken yakalanan gangsler mukallidi Nazif Kubak'ın duruşma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1954
  • 30 UNCU YIL DÖNÜMÜ MÜNASEBETk Türkiye tş Bankasının Yurda 3 ARMAĞANI CELAL BAYAR'Df SÖYLEV VE DEMEÇLERİ 1920 1953 İnkılâp tarihinin ea mukim vesikalarından birini teşkil eden bn eser Bankamız tarafınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1954
  • Nafıa Vekili şehrimizde tetkikler yapıyor Şehrimizde bulunan Nafıa Vekili Kemal Zeytinoğlu dün de teftişlerine devam etmiştir.Vekil bu arada,İstanbul Bayındırlık Müdürlüğüne giderek,alâkalılardan izah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1954
  • Kötü muamele eden biletçiler E.T.T.İdaresi bu gibileri derhal cezalandıracak Son günlerde bazı otobüs ve tramvay biletçilerinin halka iyi muamele etmedikleri yolunda Belediyeye yapılan şikâyetler üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1954
  • Fabrikatörler Ankara'ya heyet yolluyorlar Şehrimiz tekstil fabrikatörlerinin,ham madde mevzuunda bir müddettenberi devam eden çalışmaları süratle ilerlemektedir.Bu toplantılarda,yabancı menşeli yün fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1954
  • Bir çocuk iki vagon arasında ezildi Dün saat 16.30 da Pendik'ten hareketle Haydarpaşa'ya gelmekte olan banliyö treninde bir kaza olmuştur.Sahanlıkta seyahat eden Ahmet Şen adında birinin kucağında tut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1954
  • Unkapanı Köprüsünün üzeri asfalta çevriliyor Belediye Fen "işleri Yollar Müdürlüğü,Galata Köprüsünden sona Unkapanı Köprüsünün tamirini le almış bulunmaktadır.Bilindiği ibi bu köprünün üstü ahşap par-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1954
  • Atatürk'e hakaretten mahkûm oldu «Volkan» isimli mecmuada,Atatürk'ün hâtırasmı tahkir ve tezyif edici mahiyette yazılar yazan ve bu yüzden mahkemeye verilen Nihat Yazar'ın duruşması dün Toplu Basın Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1954
  • Türkiye Odalar Birliği yarın toplanıyor Türkiye Odalar Birliği,yarın saat 15 de Ticaret Odasında Üzeyir Avunduğun riyasetinde toplanarak çalışmalarına başlayacaktır.Toplantıda,Odalar Birliğinin sirkül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1954
  • Öğretmenler gezisi tehir edildi Yarın Dolmabahçe Sarayına tertiplenen öğretmenler gezisi misafir Ürdün Meliki'nin şehrimizi ziyaretleri sebebiyle 9 eylül 1954 perşembe gününe bırakılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1954
  • Gelir Vergisi taksiti ödeniyor Gelir Vergisi mükellefleri 1954 malî yılının ikinci taksitlerini 1 eylülden itibaren vergi dairelerine ödemeğe başlıyacaklardır.Ödeme müddeti bir aydır.Defterdarlık,verg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1954
  • Amerikan dershanesinde bugün merasim yapılıyor Amerikan dershanesinin yaz kurs» larınm sona ermesi dolayısiyle bu gün saat 16,da bir merasim yapılacaktır.Bu merasimde derece alan öğrencilerin mükâfatl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1954
  • Hakem heyeti,işçiler lehine karur verdi Çalışma Vekâleti Yüksek Hakem Kurulu tarafından yeniden üç iş ihtilâfı karara bağlanmıştır-ihtilâf,Büyükdere Kibrit Fabrikası ile Pendik ve Maltepe Tütün Bakıme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1954
  • Açıkta talebe bırakılmamasına çalışılıyor Yeni ders yılı hazırlıkları münasebetiyle okullarda faaliyet canlanmıştır Bu arada bir kısım mektep binaları görülen lüzum üzerine tamir ettirilmiştir.Onarımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1954
  • Dün üç şüpheli ölüm hâdisesine el kondu Ölenlerden altı aylık çocuğu terkeden kadının da aranmasına devam ediliyor Müddeiumumilik dün şüpheli üç ölüm hâdisesine el koymuştur.Üsküdarda oturan Neriman H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1954
  • HALKIN SESİ Beylerbeyinde çeşme yaptırılamıyor Bir müddet evvel neşrettiğimiz bir şikâyet mektubuna,Belediye Neşriyat Müdürlüğünden gönderilen cevapta şöyle denilmektedir:Sayın gazetenizin 11/7/954 ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1954
  • Fuhuşla mücadele şiddetlendirildi Yapılan baskınlarda bir çok uygunsuz kadın yakalandı Randevuevi işleten ve şehrin muhtelif semtlerinde fuhuş maksadı ile dolaşan uygunsuz kadınlarla mücadeleye devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1954
  • Etiket koyma mecburiyeti iyi mi yoksa kötü mü oldu?I Kararnameden satıcı son derece müşteki ama halk,«Allah I razı olsun,bundan isabetli bir şey olamazdı» diyor İstiklâl Caddesi.Sıcağa rağmen koyu ren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 26.08.1954
  • Komünist Çin Formoza'nın işgaline hazırlanıyor Kızıl kara ve hava kuvvetlerinin Şimalden Cenuba doğru yaptığı harekât endişe uyandırdı Tokyo 25 AP.Pekin Radyosunun bu sabah bildirdiğine göre,Kızıl Çin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1954
  • «Mim.İktisadî ve Ticari I s Bahisler Şehrimizde etiket konma mecbu-5 ş riyeti dün başladı.Belediye elkplc-i rinin bu vesileyle 500 dükkân ve ti-i carethanede.talimatnamenin tatbik seklini kontrol etti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1954
  • Ruslar,Kuzey Koreyi geniş çapta silâhlandırıyor Güney Kore'ye yapılan Amerikan askerî yardımı da arttırılacak Taipeh,Formoza)25 AP)Milliyetçi Çin Haberler Ajansının bildirdiğine göre,Sovyet Rusya 1955
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1954
  • Güney Kore'ye yapılacak Amerikan yardımı Washington,25 A.A.Güney Kore Müdafaa VekiU Amiral Won II Sohn,gazetecilere verdiği beyanatta,Amerikan resmi şahsiyetleriyle yaptığı temaslardan son derece memn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1954
  • Serinlemek için nehre giren amele boğuldu Adana,25 MİLLİYET)Ceyhan'da amelelik yapmakta olan Mehmet Bön isminde bir vatandaş,fazla sıcaktan müteessir olarak,serinlemek maksadiyle Ceyhan nehrine girmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1954
  • üç haydut bir evi basarak 350 lira çaldı Adana,22 MİLLİYET)Şahinbeyli kazasının Beypınar köyünde oturan İsmail Dinler adlı bir vatandaşın evine gece üç şahıs baskın yaparak,ev sahibini döverek sandıkt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1954
  • İzmir'de orman yangınları İzmir 25 TÜRKTEL)Bölgemisde birbirini takip eden orman yangınları,itfaiye teşkilleri kadar askerleri de meşgul etmeğe başlamıştır.Son olarak Kamberler ve Fetrek bölgelerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1954
  • Gençlik,Kıbrıs için ilk mitingi izmir'de yapıyor [Baştarafı 1 incide] Şehrimizdeki toplantı Kıbrıs dâvasiyle daha yakından ^Süenmek maksadiyle,teşkil oludan komite,dün sabah Millî Türk Talebe Federasy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1954
  • Ürdün Meliki 66 ncı Tümenin atış tatbikatında bulundu [Baştarafı 1 incide] 66 ncı Tümen birliklerinin Metris çiftliğinde Baştabya mevkiinde yaptıkları atış tatbikatında Reisicumhur Celâl Bayar,Meclis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1954
  • Harp Akademisindeki tören [Bastarafı 1 incide] Saat 16 ya doğru Ürdün Kralı Majeste Hüseyin Bin Tallâl,Reisicumhur Celâl Bayar,Meclis Reisi Refik Koraltan,Başvekil Adnan Menderes,Dışişleri Vekili Fuat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1954
  • Krallar gazisi Olympia Yunanistan)25 AP)Yunan Kralının davetlisi olarak Yunan adalarını ziyaret etmekte olan Avrupa Kral aileleri dûn Kataholoda karaya çıkarak Olimpiyat oyunlarının yapıldığı mahalle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1954
  • Hindistan Güney Doğu Asya Paktına girmiyor Başvekil Nehru,paktın faydadan ziyade zarar getireceği kanaatinde Yeni Delhi 25 AP.Hindistan Başvekili Nehru,memleketinin 6 eylülde Manila'da yapılacak olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1954
  • D.P.den üç kişi Haysiyet Divanınan verildi Parti nüfuzunu kötüye kullanmaktan dolayı Beşiktaş teşkilâtı u Genel azan Enver Kaya,keza Beşiktaş teşkilitmdan Turhan Tepe ile Kanlıca Ocak Bagkam Sırrı Kas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1954
  • Hava Yollarına açılacak kredi Pan American Şirketi,ıslahat yapılması için 18 milyon dolar veriyor Ankara 25 MİLLİYET)Devlet Havayolları teşkilâtının ıslah ve memleket ihtiyacına kifayet edecek bir hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1954
  • Terfi eden Subayları [Baştarafı 1 incide] M.Ali Gürer,Bahattin Yağcı,Hüsamettin Timuçin,Hasan Erdoğ,Mehmet Dincer,Nazif Türköz,Basri Tüz,S.Selâmi Karaboncuk,Recep Oralkan,Kâzım Topaloğlu,S.Ahmet Topçu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1954
  • İş Bankasının 30 uncu yıldönümü bugün kutlanıyor [Baştarafı 1 incide] sahalarda giriştiği inkılâpları temsil eden bir inkılâp müessesesi telâkki etmek yerinde bir hareket olur.Bankanın bu hususiyetini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1954
  • C.H.P.nin seçimler hakkında kararı [Baş tarafı 1 incide] dır.T.K.P.ve C.M.P.nin seçimlere girmeme kararından sonra,Halk Partisinin,ana muhalefet partisi olması bakımından,vereceği karar ehemmiyetli gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1954
  • Etiket mecburiyetine riayet etmiyenler cezalandırılıyor [Baştarafı 1 incide] bir şahıs şunları söylemiştir:Kararnamenin tatbikatı,piyasada gerek murakabeye tâbi ve gerek serbest mallarda yüzde 10-15 n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1954
  • Bir uçan daire yere mi indi?[Baştaraf ı 1 İncide] lamakta olan iki kız kardeş tararından görülmüştür.Bir polis memuru,24 ve 32 yaşlarında olan ve hayalperest olarak tanınmıyan kardeşlerin uçan daireyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1954
  • Brezilya'da kanlı hâdiseler Rio de Janeiro,25 AP)Getulio Vargas'm cenazesinin bir uçakla Güney Brezilyaya gönderilmesini müteakip Rio'da karışıklıklar çıkmış ve askeri kuvvetler Hava Vekâletine hücum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1954
  • Sağlık Bankası kuruluyor ı Hazırlanan tasarıya göre,bütün hâstahaneler bankaya devredilecek Ankara,25 MİLLİYET)Sıhhat Vekâletince hazırlanan Milli Sağlık Bankası Anonim Ortaklığı kanun tasarısı son şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 26.08.1954
  • ¦N i| ii SEYAHAT 3eşıkfaşhların şanslari W YIL ÇOK AÇIK GÖRÜNÜYOR ampiyon Siyah Beyazlılar Eylül ayını inkara izmir ve İsrail'de geçirecekler Geçen yılın İstanbul profesyonel lig şampiyonu Beşiktaş il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.08.1954
  • Vvrupa ATLETİZM)Şampiyonasına îugün de devam edilecek 10.000 metre yürüyüş,kadınlar arası uzun atlama ve gülle atma finalleri yapılacak Avrupa Atletizm Şampiyonası ün Isviçrede Bern şehrinin Neu-•ld S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.08.1954
  • Bu hafta G.Saray Emniyetle karşılaşıyor Önümüzdeki cumartesi günü lig naclarma hazırlık olmak üzere Şeef Stadmda saat 17 de Galatasaray Emniyet Profesyonel takımları karşılaşacaklardır.Galatasaraydan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.08.1954
  • Amerikan Filosu ile yapılacak basketbol müsabakaları Şehrimizde bulunan Amerikan ilosu basketbol takımlariyle muhtelif karşılaşmalar yapılacaktır.Basketbol Tertip Komitesince tertiplenen program aşağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.08.1954
  • Su topu kupa maçları Su Sporları Ajanlığının tertiplediği su topu kupa maçları 31 ağustos,1 eylül ve 4 eylül tarihlerinde Lido yüzme havuzunda yapılacaktır.Maçlar eliminasyon usulü ile oynanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.08.1954
  • Beynelmilel tenis turnuvası istanbul 9.cu Enternasyonal tenis şampiyonasına dün Tenis Eskrim Dağcılık kulübü kortlarında devam edilmiştir.Kalabalık bir seyirci kitlesi önünde oynanan maçlarda şu netic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.08.1954
  • İSTANBUL BORSASI 25/8/1954 FIATLARI 1 Sterlin J84.00-784.00 100 Dolax 82020-28020 100 Liret 100 brier* 100 Florin 100 Drahmi 100 Çekoslovak Kor.«20-820 100 isveç Kur.54.12.90-S4.ia.50 ESHAM VE TAHVİLA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.08.1954
  • Hendek Sulh Hukuk Hâkimliğinden 954/112 Hendek Soğuksu köyünden Baki oğlu Salih Emet tarafından aynı köyden Hüseyin oğlu Dursun Batman aleyhine açılan dâva ile,Hendek Soğuksu köyünün Sarı Boğaz nam me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.08.1954
  • Sahip Bajmuharrttl:A.N.BASA-CAN Ta» Verini Bileri Man Mesul Müdür:Varak DSBOBTAS Basüdıjı yer:MILUTR MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.08.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ İLÂNLARI Tenbihi Beledî Ana trafik yolları müstesna olmak kaydiyle beynelmilel park yap* ma ve durma yasağı işaretleri bulunmıyan tâli cadde ve sokaklarda vasıtalarını durdurmak ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.08.1954
  • Denizcilik Bankası T.A.0.Şilepçilik İşletmesi Müdürlüğünden işletmemiş gemilerinde çalışmak üzere 8 afçıya ihtiyaç vardır.Taliplerin acele müracaatlan ilân olunur.11606
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.08.1954
  • Ankara M.M.V.2 No.lu Sa.AI.Ko.Başkanlığından As.birlik ihtiyacı için Ankara'da gösterilecek yere teslim şartiyle 2)iki adet otobüs kapalı zarfla satın alınacaktır.Muhammen bedeli 150000)yüz elli bin l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.08.1954
  • Kairansız Manila Veya Sizaî Cinsi Halat Alınacak Devlet Demiryolları Haydarpaşa Satmalma Komisyonundan 1 Muhtelif ebatta ceman 31500 Kg.katransız Manila veya Sizal cinsi halat kapalı zarf usulile satı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.08.1954
  • Toprak ve iskân Genel Müdürlüğünden 1 Toprak komisyonları için harita teknik memuru yetiştirilmek üzere Ankarada açılan Toprak ve iskân Kursuna bu yıl 35 öğrenci alınacaktır.2 Kursa lise ve orman okul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.08.1954
  • Bötiih 185 KİNİNLİ GRİPİN BAŞARI İLE KULLANILIR.GRİPİN 4 saat ara ile günde 3 'det alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.08.1954
  • fflUUtjcl ABONE ŞARTLARI Li Ri Senelik 42 uo Altı aylık 23 60 Uç aylık 12 uo Bir aylık M.n.M.m.4 SO Ecnebi memleketlere IkJ ŞARTLARİ 2 ve 8 üncü aayfa tant 4 TJL.4 üncü «ayla «ant 2.50 T.L.İlânlardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.08.1954
  • ellerinizin güzelliği ELİNİZDEDİR Terkibinde krem hassaları bulunan PURO Tuvalet Sabunu günlük temizlik İslerinin cilt üzerindeki tahribatını önler ve güzelleştlrlr.HE**9 1-26 PURO 100 de 100 saftır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.08.1954
  • Bakır Cüruf ve Bakiye Yığını Satışı Maliye Vekâletinden:1 Kastamonu Vilâyetinin Küre kazasındaki bakır madeni sahasında mevcut bulunan ve tahminen azami 2 milyon ton olan bakır bakiye yığını ve cürufu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.08.1954
  • Ankara M.M.V.2 No.lu Sa.AI.Ko.Başkanlığından As.birlik ihtiyacı için Ankara'da gösterilecek yere teslim şartiyle 100.000 yüz bin adet baltrap tabağı kapalı zarfla satın alınacaktır.Muhammen bedeli 20.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.08.1954
  • Sivas Bölge As.Sat.Al.Kom.Bşk.lığından:Talibi bulunmıyan Söğütlühan Akaryakıt Dp.ihata setleri inşaatı müteahhit namı hesabına eksiltmeye konulmuştur.Keşif tutarı 36083 lira 63 kuruş olup geçici temin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.08.1954
  • Satılık Emlâk)istanbul Defterdarlığından:Dosya No.Cinsi Kıymeti Teminat Lira Lira 515—8571 Beyoğlu,Hacı Ahmet mah.Kokoroz so.115 8.63 1196 ada,18 parsel,en eski 7,yeni ve taj 13 kapı sayılı 26.85 M2 a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.08.1954
  • Satıalcak gayrimenkulun adedi insi,bulunduğu mahal Birinin K.Tutarı Teminat akçesi ve durumu Lira K.Lira K.Lira K.Dumlupınar mahallesi Koca-1 16975 00 16975 00 1273 00 okul sokağında 31 kapı numaralı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.08.1954
  • Yugoslavya'nın en kuvvetli atletizm fakımı şehrimize geliyor istanbul Atletizm Ajanlığının tertip ve teşebbüsiyle şehrimize çok kuvvetli bir Yugoslav atletizm takımının gelmesi takarrür etmiş bulunmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.08.1954
  • Ankara M.M.V.2 No.lu Sa.AI.Ko.Başkanlığından As.birlik İhtiyacı için Ankara'da gösterilecek yere teslim şartiyle 8 kalem matbaa eczaları kapalı zarfla satın alınacktır.Muhmmen bedeli 18390 on sekiz bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.08.1954
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları Hv.K.Karargâh binasına ilâve inşaatı kapalı zarfla 10/9/954 cuma saat 15.30 da Eskişehir As.Sa.Al.Ko.da ihalesi yapılacaktır.Keşif bedeli 139236.08 l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.08.1954
  • istanbul Belediyesinden Belediye Tahakkuk ve Tahsil Müdürlükleri teşkilâtında münhal bulunan 15 ve 20 lira aslî maaşlı memuriyetler için fiilî askerlik hizmetini yapmış olan orta ve lise mezunları ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.08.1954
  • Açık Ekşilime Usulile Tamirat yaptırılacak)istanbul Defterdarlığından:Keşif bedeli Teminatı Lira K.Lira K.2145 37 160 90 Bakırköye bağlı Mahmut Bey Nahiyesi Hükümet konağı binasının tamiri işi.512—700
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.08.1954
  • Yüksek Denizcilik Okulu Müdürlüğünden 1 Okulumuzun 2540 lira keşif bedelli kalorifer kazanı tamiratı açık eksiltmesi 2/9/1954 perşembe günü saat on beşte Müdürlüğümüzde toplanacak Satm Alma Komisyonun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.08.1954
  • 1 2 34567 89 10 11 SOLDAN SAGA 1 Çocuk ruhuna ait ilim kolu,Suçu bağışlama.2 Yeni dünya.3 Lâle devri şairi,Zaman itibariyle' pek az kalmak.4 Kısa zamanlar için oda oda kiraya" verilir,Şamar.5 Sayı.6 i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.08.1954
  • HA Dt İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Şarkılar Afife Ediboglu 13.00 Türküler Şemsi Yastıman 13.15 Beraber şarkılar 13.45 Haberler 14.00 Dans müziği Pl.14.15 Sevilmiş orkestra parçaları Pl.14.40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4