Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 25.08.1954
  • Bugün şehrimizde havanın bulutlu ve rüzgârlann hafif eseceği,sıcaklığın pek az düşeceği tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.08.1954
  • Yeni tesislerinde mükemmel bir halk gazetesi seklinde çıkmaya hazırlanıyor MİLLİYET 4 renkli ilavelerle 8,10,12,16,24,32 sayfa olarak intişar edecetir MİLLİYET,önümüzdeki günlerde mükemmel ve zengin b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.08.1954
  • A ıı goruşu Yunan teklifi İngiltere için üzücü olmuştur Londra,24 ANKA)Birleşmiş Milletlerdeki daimî İngiliz delegesi Sir Person Dixon,Yunanistan'ın Kıbrıs'ın istikbalinin Birleşmiş Milletlerde müzake
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.08.1954
  • Kâr hadlerinde tadilât yapılıyor Ankara 24 MİLLİYET)Bir müddet evvel ilân edilmiş olan Kâr Hadleri Kararnamesinin,tatbikatta gösterdiği bazı aksaklıkları kaldırmak üzere,kararnamede tadilât yapılması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.08.1954
  • Manş HI 3 C3tOnU Fena hava şartlan yüzünden bir çok defa tehire uğrayan Manş maratonu,geçenlerde yapılmıştır.Dördü kadın olmak üzere 17 yüzücünün katıldığı bu müsabakayı 12 saat 25 dakika ile Portekiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.08.1954
  • GENÇLİK KIBRIS DÂVASINI HASSASİYETLE TAKIP EDİYOR illi Türk Talebe Federasyonunda muhtelif teşekküllerin iştirakiyle yapılan toplantıda gençliğin açacağı Kıbrıs kampanyası için bir komite kuruldu ı» ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.08.1954
  • eyhanda bir kamyon trenle çarpıştı ve 13 yolcu öldü agır surette yaralandı.Diğer bir kamyon kazasında da 1 kişi öldü 30 yaralı var Adana,24 MİLLİYET)Bugün Ceyhan bölgesinde iki feci kaza olmuştur.Her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.08.1954
  • Yüksek Komuta Heyetinde yeni tayinler yapılıyor Genelkurmay İkinci Başkanlığına Rüştü Erdelhun,Kara Kuvvetleri Komutanbğına İsmail Hakkı Tunaboylu getiriliyor.Terfi edecek jandarma subaylanmn adedi be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.08.1954
  • Kral Hüseyin ve Celâl Bayar Taksimdeki geçit törenini takip ederlerken Kral Hüseyin dün Taksimdeki geçit resminde bulundu Topçu ve radar tesislerini de gezen Melik,«Türk ordusunun yetişiş tarzını görm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.08.1954
  • Murakıplar etiketleri kontrol ediyorlar Etiket koymayan esnaf savcılığa veriliyor Kontrol maksadiyle teşkil olunan ekipler dün piyasayı taradılar.36 bakkal baklanda takibata geçildi 944 sayılı koordin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.08.1954
  • Apollo Sirkinin 3 arslanı da doğurdu Izmir 24 MİLLİYET)Izmir Fuarma gelmiş olan Apollo Sirkindeki dişi aslanlardan üçü de bugün aynı zamanda yavrulamışlardır.Bu üç aslan yavrusu bir kaç gün sonra,âdet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.08.1954
  • tş Bankası'nın 30 uncu yılı Üzeyir Avunduk,dün,bankanın memleket iktisadiyatında oynadığı rolü izah etti Ankara,24 MİLLİYET)İş Bankasının kuruluşunun 30 uncu yıldönümü münasebetiyle banka umum müdürü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 25.08.1954
  • Ecnebi dilile üç lise ULUNAY Şark illerinde kurulacak üniversite hakkında tetkikatta bulunmak ve temaslar yapmak üzere Ameı-ikaya giden Maarif Vekili kendisini selametleyen gazetecilere 1955 de İzmir,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1954
  • KISA HABERLER Koska Aksaray yolunun inşaatı hızla İlerlemektedir,istanbul'un en güzel yollarından biri haline gelen bu yol,ay sonunda tamamen trafiğe açılmış olacaktır.¦ir Mürelte yeraltı tabii gazlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1954
  • HİCRÎ Çarşamba 25 Ağustos 1954 RUMİ 1373 2* ZUhkce 1370 12 Aftutos VAKİT VASATI EZANI Günef Akfam Y*Uı tamkk S.20 12.1« 16.01 18.54 20.33 3.30 10.25 5.22 9.07 12.00 138 8.36
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1954
  • GÜNÜN MESELELERİ Kıbrıs asla Yunan İstan m olmamıştır MESELELERİ sla Yunanistanın ol İngiliz idaresine geçmeden üç asır Türklerin elinde bulunan Kıbrıs'ın,Yunanistan'a verilmesi ne tarihî ve ne de bug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1954
  • Akademiden mezun olan subaylara diplomaları veriliyor 953-54 senesi Kara,Deniz ve Hava Akademilerinden mezun olan subaylara bugün saat 15 de törenle diploma tevzi edilecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1954
  • Almanya'dan çiçek soğanı isteniyor Bonn Ticaret müşavirliğimizden şehrimiz Ticaret Odasına gelen bir yazıda,Batı Almanya'nın memleketimizden 45 bin Mark tutarında çiçek soğanı almak istediği bildirilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1954
  • Fındık ihracatı düzene konuyor Fındıklarımızın dış piyasalardaki sürümünü arttırmak maksadiyle,bir müddettenberi Avrupa pazarlarında tetkik ve temaslarda bulunan Fındık ihracatçılarımızdan müteşekkil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1954
  • Anadolu gazetecilerinin stajı bugün bitiyor Gençliğin Avrupa Kampanyasının,Anadolu gazetecileri için tertib ettiği «Genç Gazeteciler Millî Stajı» nın üçüncü günü evvelkilerden daha büyük bir alâkaya m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1954
  • İlkokul çağındaki çocukların tesbiti Şimdiye kadar ilkokul öğretmenleri tarafından yapılan ilk öğretim çağındaki çocukların tesbiti işi,bundan böyle kanun hükümleri gereğince bizzat muhtarlar ve ilkok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1954
  • HALKIN SESİ Sular İdaresinin bir cevabı Bir müddet evvel neşrettiğimiz bir şikâyet mektubuna.Belediye Neşriyat Müdürlüğünden gönderilen cevapta şöyle denilmektedir:«Sayın gazetenizin 24/7/1954 tarihli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1954
  • Bir teşbih tanesi hırsızları ele verdi Emniyet memurları teşbih ku bir gecede dört ev soyar Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu memurları,Kadıköy'de bir gecede dört ev birden soyan ve binlerce liralık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1954
  • İzmir'de inşaat malzemesi darlığı başgösterdi İzmirde inşaat malzemesi darlığı tekrar baş göstermiş bulunmaktadır.Bu yüzden inşaat sahipleri ne yapacaklarını şaşırmış,bir çokları işlerini tatil etmişl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1954
  • Ormancılık politikası semineri açılıyor İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesinde,Birleşmiş Milletler gıda ve ziraat teşkilâtının F.O.A.tavassutu ve hükümetimizin yardımı ile ormancılık politikası mevz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1954
  • On iki yaşındaki kızı iğfal etti Dün Müddeiumumiliğe garip bir iğfal hâdisesi intikal etmiş ve Küçük bir kız çocuğunun evlenme vaadile kirletildiği iddia olunmuştur.Kurtuluşta,Sinemköy sokağında,15 sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1954
  • Etibank Amerika'ya 288 elektrik ustası gönderiyor Etibank Genel Müdürlüğü müsabaka He seçeceği 288 elektrik ustasını mühendis yetiştirilmek üzere Amerika ve İngiltereye gönderecektir.Bunlar İngiltere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1954
  • Vali pazar akşamı geliyor 26 temmuzda Istanbuldan ayrılan ve Amerikayı,Kanadayı ve İsviçreyi ziyaret ederek muhtelif kongrelerde hazır bulunan İstanbul Valisi,29 ağustos gecesi şehrimize dönecektir.Va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1954
  • Amerikan Filosu bugün geliyor Birleşik Amerikanın 6 ncı filosuna bağlı 12 gemi Koramiral Thomas Combs'un idaresinde olarak bu sabah limanımıza gelecektir.Bu filoda bulunan Salam kruvazörü filonun en b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1954
  • Kumarbazlarla mücadele Kumar oynıyan ve oynatanları takip eden ekibin takviyesi kararlaştı Kumar oynayanlarla kumar oynatanlara karşı yapılan mücadeleye hız verilmiş ve bu gibi işlerle meşgul olan eki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1954
  • E.T.T.nin ıslahat programı hazırlandı E.T.T.İdaresi 1954-1957 yılları için bir* İslâhat ve tevsiat programı hazırlamıştır.Bu programa gö» re elektrik,tramvay,otobüs,tünel troleybüs ve havagazı işletme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1954
  • Hint Sanat Sergisi açılıyor Hindistan Büyükelçiliği tarafından 8 ve 25 eylül 1954 tarihleri arasında Olgunlaşma Enstitüsünde bir sergi açılacaktır.Sergide Hint san'at eserleri teşhir edilecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1954
  • Palamut bollaştı Marmara bölgesinde son günlerde bol miktarda Palamut balığı tutulmaktadır.Son üç gün içinde Balıkhaneye 15 bin,dün de 8 bin çift palamut gelmiştir.450 ve 6000 gram ağırlığında olan ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1954
  • Armatörler Birliği heyeti Ankara'dan döndü Eylül ayının 20 sinde meriyete girecek olan deniz iş kanunu hükümleri gereğince gemilerde tatbik edilecek dahilî talimatnamenin hazırlanması hususunda Münaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1954
  • Maliye Vekilinin dünkü tetkikleri Şehrimizde bulunan Maliye Vekili Hasan Polatkan,dün de Defterdarlıkta tetkiklerine devam etmiştir.Vekil,bu arada,hazırlanmakta olan Malî Kanun tasarıları mevzuunda,il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1954
  • Askerî tıp âleminin tanınmış bir üyesi geliyor Milletlerarası tıp âleminin en tanınmış şahsiyetlerinden Belçikalı General Jules Voncken 25 ağustos yarın akşam şehrimize gelecek ve o gece Ankaraya hare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1954
  • Ankara vapuru Ankara vapuru dün saat 17.30 da 564 yolcu ile Kuzey Akdeniz şefe* rinden limanımıza dönmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1954
  • Türk Yunan İsrail işbirliği Birleşmiş Milletler Orta-Şark mümessili Sinan Körle,teşkilâtın gayelerini anlattı Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Orta Şark mümessili Sinan Körle dün saat 15 te Gazeteciler C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1954
  • POLİSTE İr Kartal'da,istasyon caddesinde 52 sayılı evde oturan Rıfat Keskin adında birinin evine giren meçhul bir hırsız,400 lira para ve çeşitli mücevherat çalarak kaçniıştır.Hırsız zabıtaca aranmakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1954
  • Uçan şapkasının peşinden koşan bir köylü ezildi Eskişehir,24 TÜRKTEL)Şehrimizden AlpuUu'ya gitmekte olan 588 numaralı yolcu otobüsü,motora su konulması için bir çeşme önünde durduğu sırada,esen şiddet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1954
  • Ankara'nın sağlık mevzuu ele alındı Ankara,24 AA.Bilindiği gibi,bundan bir müddet evvel Vali ve Belediye Reisi Kemal Aygün' ün riyasetinde yapılan bir toplantıda şehrin sağlık mevzuu ele alınmış ve sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1954
  • Türkiye,İsrail'den ithalâtını arttırıyor İzmir,24 TÜRKTEL)Bu »eneki Enternasyonal İzmir Fuarına İsrail yüzden fazla firma ile iştirak etmektedir.Mallarını teşhir etmekte olan İsrail ihracatçılarına Tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1954
  • Kızılayın yanan Aybastı nahiyesine yardımı Ankara,24 A.A.Gölköy kazasının Aybastı nahiyesinde evleri yanan 60 aileye Kızılay umumi merkezinden 12.000 lira yardım yapılmış,açıkta kalan felâketzedelerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1954
  • Devlet Havayolları personeli İngiltere'ye gidiyor Ankara,24 A.A.Haber aldığımıza göre,Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğünün ingiltere'den satın aldığı 4 motorlu Hereton tipi tayyareler üzerinde ihtisa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1954
  • Piyasada inşaat demiri bollaşıyor Piyasada mevcut olan inşaat demiri buhranı bol miktarda mal ithal edildiğinden giderilmeğe başlamıştır.Tevzie tâbi ve Ticaret Vekâletinin hazırladığı protokoldan başk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1954
  • Cemiyet KONGRE it YediktUe Gençler Spor Kulübünün senelik kongresi,27 ağustos cuma günü saat 20.30 da Yedikule'de Tanca Sinemasında yapılacaktırir HUr Fikirleri Yayma Cemiyetinin tehir edilen kongresi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1954
  • Ressamlar Derneği kongresi yenileniyor Geçen hafta içinde yapılan Ressamlar Derneğinin kongresi yenillenecekUr.Buna,kongrede seçilen idare heyetinin ihtilâfa düşüp,toptan istifa etmesi sebep olmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1954
  • Süleymaniye ve Murat Molla Kütüphaneleri tamir ediliyor Maarif Vekâleti,tarihî değerleri olan İspanbul kütüphanelerinden Süleymaniye Kütüphanesi müderris evleri,çocuk kütüphaneleri ile Murat Molla ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1954
  • Yeni Trafik Kanunu pazar günü yürürlüğe giriyor Yeni trafik kanunu 22 eylülde tatbik mevkiine konacaktır.6 ncı Şubenin bu mevzuda hazırladığı nizamname Ankaraya tasdike gönderilmiştir.Nizamname geldik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.08.1954
  • Bab t-âlî meşhurlarının III ııact ve tatlı hatıraları Cemal Refik hayatını on yaşında bir çocuğa borçludur Mahkemelerde'deıı adliye korîodrlarma Haber peşinde «Mahkemelerde'den» «adliye koridorlarına»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 25.08.1954
  • Kanlı bir orman dansı Orissa,24 AA.Yerli halkın «Hayat İlahesi» şerefine tertip ettikleri bir orman dansı,komşu kabiledeki bir genç kız yüzünden taydan muharebesine dönmüş,bir yerli gencin bu kızla da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1954
  • Pakistan Başvekilinin Mtndaras'e teşekkürü Karaşİ,24 P.H.S.Pakistan Başvekili Muhammed Ali,Türkiye'nin Doğu Pakistan'daki sel felâketzedelerine gönderdiği yardıma tefekkür etmek maksadiyle Türkiye Baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1954
  • Bir tavzih İki gün evvel Denizli'de yapılan «tanbul Denizli güreş karşılaşliasında sehven İstanbul takımının r2 galip geldiği yazılmıştır.Aslında,müıabaklan Denizli takımı i—2 kapanmıştır.Özür diler,d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1954
  • f İSTANBUL BELEDİYESİ İLÂNLARI I J Sina Tadil Ettirilecek ve Röntgen Filmi Alınacak 1 istanbul Kuledibinde kâin Beyoğlu Belediye Hastahanesi itü-İslinde bulunan eski Hıfzıssıhha Müessesesi binosmın lü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1954
  • iş Bankasının 30 uncu yılı [Baştarafı 1 incide] sebetiyle hazırladığı dört armağanı şöyle anlatmıştır:«Bunlardan birincisi,Reisicumhur Celâl Bayar'ın Türkiye Büyük Millet Meclisinde 1920-1953 seneleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1954
  • Kral Hüseyin dün Taksimdeki geçit resminde bulundu [Baştarafı 1 İncide] Top Alayları ve tank birliklerinin büyük bir intizam içinde geçişleri,şehrimizde bulunan yabancı devletlerin askerî ataşeleri ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1954
  • İktisadî ve Ticari j Bahisler j Adapazarı'ndan verilen bir haber bizi hayrete düşürdü.Şeker fabri-ğ kası,İslediği pancar küspelerini «Çarksuyu» na döküyormug.Köylü-5 ler,öteden beri bu suyu İçtikleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1954
  • Güney Doğu Asya Güvenlik Paktı hazırlanıyor Eisenhower,bu bölgenin emin bir hale getirilmesine çalışıldığım söyledi Denver,24 AP)Dün gece radyo ve televizyonda milletine hitap eden Başkan Eisenhower,B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1954
  • Garip bir intihar teşebbüsü Viyana,24 TÜRKTEL)İntihara teşebbüs eden bir posta müvezzii,evvelâ bir dinamit yutmuş,sonra da bir kibrit çakarak ağzının içine atmıştır.Damakları ve dili yanan müvezzi,has
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1954
  • Kâr hadlerinde tadilât yapdıyor [Baştarafı 1 İncide] Bilindiği gibi kararnamede,ithalâtçı,toptancı ve perakendeci olmak üzere üç kâr haddi tâyin edilmişti.Fakat bizim piyasalarda bunlardan başka bir d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1954
  • Menderes'in beyanatı Mısır'da geniş alâka uyandırdı Bir hayli sarsılmış olan Türk Mısır münasebetlerine şimdiden düzelmiş nazariyle bakılıyor Kahire,24 TÜRKTEL)Mısır'ın İngiltere ile kadettiği anlaşma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1954
  • Milliyetçi Çin adalarının müdafaası kararlaştı Dulles,Kızılların taarruzu halinde Pasifik'teki Amerikan donanmasının müdahale edeceğini teyid etti Washington,24 A.A.Birleşik Amerika Hariciye Vekili Fo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1954
  • Yüksek Komuta Heyetinde yeni tayinler yapılıyor Baştarafı 1 incide] tâyin edilmiş olan,fakat tâyinine ait kararname henüz çıkmamış bulunan Orgeneral Abdülkadir Seven başka bir vazifeye nakledilmekte v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1954
  • Avrupa Ordusu için yeni bir teklif yapıldı Pinay,Avrupa Ordusu Plânının 18 aybk bir tecrübeye tâbi tutulmasını istiyor Paris 24 A.P.Eski Başvekil Antoine Pinay,6 devletten müteşekkil Avrupa Ordusu plâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1954
  • Ankara yolunda feci bir kaza oldu Ankara 24 MİLLİYET)Ankara Halkavun yolu üzerinde bu sabah saat 7 de feci bir taşıt kazası olmuş,bir kişi ölmüş,üç kişi de ağır surette yaralanmıştır.Ankara'ya gelen 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1954
  • Ceyhanda bir kamyon trenle çarpıştı [Baştarafı 1 incide] fiışma neticesinde kamyon hurda» haş olmuş ve içinde bulunan yolculardan 13 ü derhal ölmüştür.18 kişi de ağır şekilde yaralanmıştır.Yaralılar C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1954
  • Balıkların sebep olduğu yol kazaları Kopenhag,24 AA.Dün gece,külliyetli miktarda balıkla döşenen ve bu yüzden çok kaygm bir hal alan 13 No.lu millî Danimarka şosesinde birçok kaza vukubulmuş olduğunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1954
  • Dünyanın etrafında iki yıldız dolaşıyor Washington,24 A.A.«Aviaton Week Magazine» adlı havacılık dergisi,halen dünyanın etrafında,biri 450 kilometre,diğeri 1.000 kilometre mesafede iki büyük parlak ci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1954
  • Elâzığ As.Sat.Al.Kom.Bşk.lığından Keşif bedeli 17500 lira ve G.teminatı 1313 lira olan Elâzığ Ağ.Bak.Tmd.Fab.sına ait su kulesi inşaatı işinin kapab zarfla eksiltmesi 13 eylül 1854 günü saat 11 de Gar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1954
  • Ankara M.M.V.2 No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.dan As.Birlik ihtiyacı için Eskişehir'de gösterilecek yere teslim sortiyle 5 kalem elektrik malzemesi kapak zarfla satm alınacaktır.Muhamlaen bedeli 47260 kırk yedi b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1954
  • Apollo Sirkinin 3 arslani doğurdu [Baştarafı 1 incide] lâhaddin Akçiçek tarafından isim babalığı yapılacaktır.Aslan yavruları için başında harfi bulunan üç isim hazırlanmış bulunmaktadır.Vaftiz için a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1954
  • Gençlik Kıbrıs dâvasını hassasiyetle takip ediyor fBaştarafı 1 İncide] 15 20 gün sonra bu mevzuda büyük çapta iki miting yapmak istiyoruz.İlk miting Kıbrıs'a en yakın yer olan Anamur'da,ikincisi de 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1954
  • İngiltere'nin resmî görüşü [Baştarafı 1 incide] Milletler Genel Sekreteri Mr.Dag Hammerskjold'a cuma sabahı Birleşmiş Milletler Genel Merkezinde tevdi edilmişti.Bu müracaatta bu münazaanın 21 eylülde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1954
  • Baransel'in Atina'da yapacağı temaslar Erkânı Harbiyei Umumiye Reisinin seyahatine büyük önem veriliyor Atina,24 ANKA)General Baransel'in Yunanistan'a 10 eylülde yapacağı seyahata borada büyük ehemmiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1954
  • Brezilya Reisicumhuru dün intihar etti Rİo de Janeiro,24 AP-A.A.Brezilya Reisicumhuru Getulio Vargas bugün,askerî liderlerin kendisini istifaya zorlamaları üzerine kalbine ateş etmek suretf'e intihar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1954
  • Adnan Menderes ay başında Izmire gidiyor izmir 24 MİLLİYET)Başvekil Adnan Menderes,muhtemelen eylülün ilk haftasında şehrimize gelecek ve fuarı ziyaret edecektirizmir'den sonra Aydm'a geçecek olan Adn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1954
  • Bir Amerikan filosu bugün İzmir'e geliyor İzmir,24 MİLLİYET)Amerikanın Akdeniz donanmasına mensup 12 parçadan müteşekkil bir filo yarın limanımızı ziyaret edecektir.Limanda beş gün kalacak olan Amerik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1954
  • Ankara'dan Dumlupınar'a yaya gidecek gençler Ankara,24 AA.Türkiye Anadolu Oymağının an'anevi Dumlupınar seyahati bugün başlamıştır.Bu yıl 8 inci defa olarak Dumlupınar'a yürüyecek olan gençler,Polatlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.08.1954
  • Etiket koymayan esnaf savcılığa veriliyor [Baştarafı 1 incide] trol ve murakabe eylemektedirler.Bu mevzudaki teftişler hakkında bugün malûmatına müracaat ettiğimiz Belediye Reis Muavinlerinden Ferruh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 25.08.1954
  • Bölge yelken birincilikleri Su sporları ajanlığı tarafından tertiplenen bölge yelken birincilikleri 26-27-28 Ağustos günleri Fenerbahçede pirad,Piragon ve şarpi olmak üzere üç sınıf üzerinden yapılaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.08.1954
  • Ankara Demirspor İstanbul'a geliyor Ankara,24 ANKA)Öğrendiğhntae güre,fehrimiz Demirapor kulübü S eylülde İstanbul'da Fenerbahçe takımı ile bir maç yapaaak üaere mutabakata varnw|tır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.08.1954
  • 1 IHIIHIIUI HIM IH IHI İlli II Mill II 11 İlli I III III 11',I Beynelmilel Tenis Turnuvası I Istanbul 9.cu beynelmilel te-i nis turnuvasına dün Tenis,I Eskrim Dağcılık Kulübü' kort-l larında devam edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.08.1954
  • Selanik atletizm karması geliyor Selanik atletizm karması önümüzdeki cuma günü şehrimize gelecek ve Beyoğluspor ve diğer kulüp atletlerile yarışacaktır.Müsabakalar 28-29 ağustos cumartesi ve pazar gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.08.1954
  • QUtUyeJ ABONE ŞARTLARİ Lt Ki Senelik İL.lululllMlu„.t 42 00 Altı aylık.23 60 Uç aylık 13 00 Bir aylık 4 80 Ecnebi memleketler* tkJ misildir.İLAN ŞARTLARİ 3 ve 3 Üncü tayfa «ant 4 T.U üncü sayfa «ant 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.08.1954
  • Şampiyonaya ait bilgiler t 1954 Avrupa atletizm şampi-yonası Bern'de 25 ağustosta baş-layıp 29 ağustosta bitecektir.Jj MüsabJc adedi:930 atlet J| Yalnız Arnavutluk şampiyo-jt « naya iştirak etmemekted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.08.1954
  • 28 Milletin BngÜIl atletleri Bern'de mücadeleye başlıyorlar Avrupa atletizm şampiyonasına Lichtentein bile iştirak ediyor Fransızların Bern'de zafer kazanacak atletlerinden Thiolon.Thiolon üç adımda 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.08.1954
  • LUHP&&G LUNDBERG Sırıkla atlamada Avrupanın en iyi derecesine hâlen sahip olan İsveçli atlet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.08.1954
  • Kızıl Çin,Atletizm Federasyonuna kabul edildi Bern,24 AP)Milletlerarası amatör atletizm federasyonu bugün Komünist Çini ittifakla âzalığa kabul etmiştir.Açık reye müracaat edilmeden evvel Sovyet deleg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.08.1954
  • Çanakkale Kupası yelken yarışları Su sporları ajanlığı tarafından tertiplenen Çanakkale kupası kürek yarışları 5 Eylül pazar günü yapılacaktır.Bu müsabakalara Fenerbahçe,Galatasaray,Beykoz ve Sümerspo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.08.1954
  • 12 saat 25 dakika yüzdükten sonra Manşı geçme Maratonunu birincilikle bitiren Portekizli Baptista Pereira kendisini alkışhyanlar arasında görülüyor.Pereira yakında memleketine dönecek ve orada muhteme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.08.1954
  • SPOR DÜNYASINDAN Kısa Spor Haberleri 800 metrede çekişme Haas Rusu geçecek mi?Fransa ligleri başladı Teniste Amerika Avustralya mücadelesi 800 metrenin çok çekişmeli olacağı anlaşılıyor Bern,24 TÜRKTE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.08.1954
  • 88881 J »Ü 1 Î t ISTANBUL BORSASININ 24/8/954 FİATLARI 1 Sterlin 84.U0-784.1H)100 Dolar 280.30-280.30 100 Uret 44.80-44.80 100 isviçre Frangı 64.0S-84.03 100 Florin 3.68.40-73.68.40 100 Drahmi 9.834-9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.08.1954
  • M.M.VI.No.lu Sa.Al.Ko.Başkanlığından Ankara Evvelce kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılan 150 ton domatesi mütaahhit teslim etmediğinden 2490 sayılı kanunun 51.maddesi gereğince 110 ton domates mütaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.08.1954
  • istanbul üniversitesi Rektörlüğünden Yabancı dil muafiyet imtihanları eylülün 3 üncü haftasında yapılacaktır,imtihana girecek öğrencilerin eylülün ilk haftası içinde imti» han haremi yatırarak adların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.08.1954
  • ist.Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları 56 ton kuru soğan kapalı zarfla 8/9/954 günü saat 11.30 da Davutpaşa As.Sa.Al.Ko.da satın almacaktır.Bedeli 12740 lira,geçici teminatı 955.50 liradır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.08.1954
  • Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletinden Kapalı Zarfla Eksiltme İlânı 1 Vekâletimiz Bulaşıcı Hastalıklar Mücadelesi ihtiyacı için 75.000 kilo %yüz saf D.D.T.kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.2 Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.08.1954
  • Diyarbakır Vakıflar Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konan iş:Diyarbakır'da Hüsrev Paşa vakfından Mardinkapı civarında Deliler Hanının tamiratı olup keşif bedeli 67387.62)altmış yedi bin üç yüz seksen yedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.08.1954
  • Kayseri C.Müddeiumumiliğinden:Cinsi Miktarı Fiatı Tutarı Muvakkat teminatı Kilo Lira Kr.ş.Lira Kş.Lira Kş.Erimiş D.Bakır 4000 7 00 28000 00 2100 00 yeği Kayseri Bölge Cezaevi ihtiyacı için cins ve_mik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.08.1954
  • İSİM TASHİHİ Niğde nüfus memurluğundan almış olduğum nüfusta Fettah Salim Oylupinar isminin Feyzi Oylupuıar olarak değiştirilmiştir.Feyzi OYLUPİNAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.08.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:A.N.KARA-CAN Sazı talerini fiilen İdare eden Mesul Müdür:Faruk DEMİKTAŞ Basıldı*» ver:BSILLIYGI MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.08.1954
  • M.M.V.I.No.lu Sa.Al.Ko.Başkanlığından Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için 19/7/954 günü saat 11 de kapah zarf usulile eksiltmeye konulan 500 ton koyun etine teklif edilen fiat Âmiri İtaca pahalı gpr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.08.1954
  • HWF;W;1 i 2 3 4 s 6 8 9 fO 1* i in 2 j i I i 1 5 6 7 91 ton SOLDAN SAĞA 1 Kuru çayır,Fırtınadaki gemi gibi ol.2 Cenap Sahabettin onu «eşini kaybeyleyen bir kuş» a benzetmişti,istikbal.3 Baş,Dörtten az
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.08.1954
  • İzmir Yurtiçi Sat.Al.Kom.Bşk.dan Kışla 2 nci Ordu birlikleri ihtiyacı için 60 ton kuru incir Seri A No.4)kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.Kilosunun muhammen fiatı 12.5 kiloluk tahta kutular içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.08.1954
  • İzmir Yurtiçi Sat.Al.Kom.Bşk.dan Kışla 2 nci Ordu birlikleri ihtiyacı için 120 ton kuru üzüm kapalı zarf usulü ile satm almacaktır.14 kiloluk tahta kutular içinde Standart 9 No.kilosunun muhammen fiat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.08.1954
  • ftA D Y ISTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Şarkılar Zeki Müren Özel Pl.13.00 Türküler Pl.13.15 Şarkılar Okuyan:Tülin Korraan 13.45 Haberler 14.00 Radyo salon orkestrası konseri 14.30 Dans müziği P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4