Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 23.08.1954
  • Önlün Meliki Hüseyin bugün şehrimize geliyor Yeşilköy'de Bayar tarafından karşılanacak olan misafir Melik'in resmi ziyareti dört gün sürecek Ürdün Meliki Hüseyin Bin Tallâl bugün sat 10.30 da hususî u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.08.1954
  • Deniz ve çocuklar m istanbul halkı ağustos sıcağmda tatil günlerini plajlarda geçirmektedir.Dün de her hafta olduğu gibi binlerce insan plajlara akm etmiştir.Resim,üç küçük yavruyu kumda oynarken göst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.08.1954
  • İzmir Fuarını 2 günde 74 bin kişi gezdi İzmir,22 AA.Şiddetli sıcakların Fuar'm açüısmdan evvel kırılmış olması ve müsait havamn devamı,Fuara umumî alâkayı,bu sene bir kat daha arttırmıştır.İzmirde inş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.08.1954
  • DOĞAN ŞAHIN Mans/ı geçmek üzere önümüzdeki günlerde suya girecek olan genç mukavemet yüzücülerimizden Teknik Üniversite talebesi Doğan Şahin,halen ingiltere'de bulunmakta ve devamlı antrenman yapmakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.08.1954
  • Yunan Hariciye Vekilinin beyanatı Stefanopoulos,«Türkiye ile olan dostluğumuzu hiçbir mesele bozamaz» diyor Atina,22 ANKA)Kıbrıs ihtilâfı hususunda Tüfkiye'nin resmî görüşünü belirten dün akşamki açık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.08.1954
  • KÂR HADLERİ VE ETİKET KARARNAMESİ MERİYETE GİRDİ Belediye murakıpları piyasayı daimî şekilde tarıyarak efikefe riayet etmiyen esnafa yıldırım cezası kesecek Her iki kararnameye aykırı hareket edenler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.08.1954
  • Türk Fransız ticareti Mevcut anlaşmanın uzatılması için Paris'te görüşmeler yapılacak Ankara 22 MİLLİYET)Memleketimizle Fransa arasındaki münasebetleri tanzim ve inkişaf ettirmek arzusu ile geçen sene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.08.1954
  • ZAHİDİ AĞLADI İran Başvekili General Zahidi,iktidara geçicinin yddönümü münasebetiyle yapılan bir merasimde heyecanından hüngür hüngür ağlamıştır.Resimde,Başvekil,burnunu silerken görülüyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.08.1954
  • Maarif Vekili dün Amerikaya gitti İlkokullara 6 yaşındaki çocukların da alınacağını söyledi Maarif Vekili Celâl Yardımcı,beraberinde Maarif Vekâleti Müsteşarı Osman Faruk Verimer,Hususi Kalem Müdürü A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.08.1954
  • Futbol mevsimi açıldı-çe Hacettepe maçiyle açılmıştır.Büyük bir kalabalık tarafından takip edilen maçı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştır.Resimde,maçtan evvel takım kaptanları el sıkışırken görülüyor.Bu maçın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.08.1954
  • Amerikalı yapışık kardeşler öldü Salt Lake City 22 AA.Bundan on iki gün evvel burada doğan birbirlerine yapışık Siyamlı ikizler bugün kansızlıktan hastalana ı rak birden bir* ölmüşlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.08.1954
  • DOUGLAS FAIRBANKS Jr.GİTTİ Bir müddettenberi memleketimizde bulunan tanınmış sinema artisti Douglas Fairbanks Jr.dün sabah bir İngiliz uçağı ile Londraya müteveccihen memleketimizden ayrılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.08.1954
  • Kıbrıs meselesinde Türk görüşü iyi karşılandı Makarios'cular,yasak edilmiş olmasına rağmen,Kıbrıs Kilisesinde bir miting yaptılar Newyork,22 TÜRKTEL)Kıbrıs'ın Yunanistan'a ilhakı lehinde Yunan Hükümet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.08.1954
  • Yeni tesislerinde mükemmel bir halk gazetesi şeklinde çıkmaya hazırlanıyor MİLLİYET 4 renkli ilavelerle 8,10,12,16,24,32 sayfa olarak intişar edecektir MİLLİYET,mükemmel ve zengin bir halk gazetesi şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.08.1954
  • Bir Alman mebusu Doğuya firar etti Bonn,22 AP)Komünist Doğu Almanya dün gece,Başbakan Adenauer rejimi parlâmentosunun Avrupa emniyeti gizli komisyonu azalarından birinin doğuya kaçtığını bildirmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.08.1954
  • Abdülnâsır'ın Türkiye hakkında yeni beyanatı Mısır Başvekili,«Türkiye taarruza uğrarsa,bu,Mısıra da taarruz edilmiş demektir» dedi Kahire,22 AP)Başvekil Ab-yardım kabul etmeğe hazır oldudülnasır bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.08.1954
  • 1 Ordu Terfi I Listesi Hazırlanan listenin bu hafta içinde yüksek tasdikten 1 çıkması bekleniyor jj Ankara,22 MİLLİYET)Ordu terfi listesinin bu hafta içinde açıklanacağı tahmin edilmektedir.Halen İsta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 23.08.1954
  • Pislikle mücadele ULUNAY «Göz görmeyince gönül katlanır» derler.Fakat göz göre göre de pisliğe tahammül edil» miyor.Bizden bu fedakârlığı da istiyorlar.Meselâ bir lokantada önünüze sinekli yemek getir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1954
  • KISA HABERLER Maliye Vekili Hasan Polatkan.bugün Ankara'dan şehrimize gelerek,tetkik ve temaslarına devam edecektir.Vekilin,bilhassa döviz kaçakçılığı mevzuunda ilgililerle görüşmelerde bulunacağı bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1954
  • Sigortanın Gaziantep'e de teşmili isteniyor Gaziantep 22 MİLLİYET)Şehrimiz mahallî Sendikalar Federasyonu,Umumî Hastalık Sigortasının Adana'dan sonra Antep ve Cenup Anadolu mıntakalarma da teşmili içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1954
  • Küspelerin Çark suyuna atılmaması isteniyor Adapazarı 22 MİLLİYET)Şeker pancarının işlenmesinden sonra artan küspelerin fabrika tarafından Çark suyuna atılması,suyun geçtiği köylerin köylüleri tarafın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1954
  • Orta Doğu topraklarında uzun zamandan beri çekişme ve gerginliğe sebep olan iki «ski ihtilâf bakımından esas anlaşmaya varıl mış olduğu bir hafta gibi kısa bir zaman içinde ilân edilmiştir.Evvelâ İngi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1954
  • Refik Koraltan şehrimize geldi İzmir Fuarının açılış merasiminde hazır bulunmak üzere izmir'e gitmiş bulunan Büyük Millet Meclisi Reisi Refik Koraltan,dün sabah saat 10 da Ordu vapuru ile şehrimize ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1954
  • Sebze ve meyva Hatları düşüyor İstihsal bölgelerinden şehrimize yapılan sebze ve meyva sevkiyatı artmıştır.Evvelki gün muhtelif mm takalardan 500 ton mal gelmiş ve hâle sevkedilmiştir.Durum piyasaya d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1954
  • «Genç Gazeteciler Millî Stajı» başladı Türkiye Millî Gençlik Teşkilâtı Gençliğin Avrupa Kampanyası Türkiye Millî Sekreterliği tarafından Anadolulu genç gazeteciler için hazırlanan staja,dün saat 15 te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1954
  • Ahlâk Zabıtası dün 25 uygunsuz kadını yakaladı Ahlâk Zabıtası memurları evvelki gece gizli bir fuhuş yuvasını daha basmışlardır.Osmanbeyde Şair Nigâr sokağında oturan irfan Tanrıverdi ile metresi Peri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1954
  • Türklüğe hakaret eden Yunanlı mahkemeye verildi Ağır kelimeler sarryile Türklüğü ve millî hislerimizi tahkire yeltenen Yunan tebaalı bir bakkal hakkında gereken kanun!muamele yapılmıştır.Taksim'de Sır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1954
  • Ekmekler yine bozuk çıkıyor Siyah ve hamur çıkan ekmekler hem de eksik vezinli Son günlerde bozuk ekmek imâl eden fırınların arttığı tesbit olunmuştur.Bilhassa bazı fırmlarm siyah ve hamur şeklinde ek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1954
  • POLİSTE ir Şehrin muhtelif semtlerinde Kadınlara sarkıntılık yapan Mehmet Rube.Necati Akdiken Cemil Bilcan,Uğur Bostancı ve Alâaddin Yardımoğlu adında beş kişi zabıtaca yakalanmış,suçlular hakkında ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1954
  • Balık Kurumunun yeni soğuk hava depoları Et ve Balık Kurumu tarafından memleketimizin 12 muhtelif yerinde buz ve soğuk depo tesisleri inşasına karar verilmiş ve bu hususta bir program hazırlanmıştır.P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1954
  • Karadeniz'de balık avlama tecrübeleri yapılıyor Et ve Balık Kurumu tarafından bir müddet evvel isveç'e sipariş edilmiş bulunan Asdik cihazı memleketimize gelmiş bulunmaktadır.Cihazın gümrük muameleler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1954
  • HİCBİ Pazartesi 23 Ağustos 1954 RUMİ 24 mam •ItTt 10 vakit vasati ezani ettaMff 5.1t 10.20 OH* 12.W 5.19 İtindi w.w »os AktaM ÜST UM Tat* Mtt İM |BM4k 32T 8.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1954
  • TOPLANTI Hür Fikirleri Yayma Cemiyetinin senelik Umumt Heyet toplantı» bugün Çemberi i taç Evkaf sokağı Bilimli Apartmamndaki Cemiyet Merkezinde yapılacaktır.KONFERANS Paris Dlsçi Mektebi hocalarından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1954
  • Lokanta ve gazinoların kontrolü şiddetlendirildi Lokanta ve gazinoların kontrolüne devam edilmektedir.Bilhassa 2sınıf aşevlerinin murakabesine e* hemmiyet verilmekte ve tarife dışı yüksek ücretle satı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1954
  • Bir çok şehirlerde de Migros teşkilâtı kurulacak Şehrimizde yakında faaliyete geçecek olan Türk Migros Şirketi,hazırlıklarını tamamlamak üzeredir.Migros ucuzluk teşkilâtının gördüğü büyük rağbet üzeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1954
  • Camilerden halı çalanlar arttı Hırsızların son zamanlarda ev ve dükkânlardan daha başka yerlere musallat olduğu ve bu arada camilere de el uzattıkları müşahede olunmaktadır.Evvelki gece meçhul hırsızl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1954
  • HİKAYE)Istıraplı Günler Akşam güneşinin sularda bıraktığı rengârenk akislerle başbaşa kalıp tabiatın sıcak ve ulvi kucağına kendimi atarak hayâl ve ihtiraslarımın sesini bir çağlıyanın tatlı sesi gibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1954
  • Millî oyun ekiplerimiz takdir edildi Memleketimizin misafiri bulunan tanınmış Amerikalı sanatkâr Türk millî oyun ekiplerini görmek arzusunu izhar etmiş ve bu münasebetle dün akşam Küçüksu Kasrında bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1954
  • Şehir hatlı vapurlarından şikâyetler fazlalaşıyor Bilhassa Boğaziçi vapurlannda sefer saatlerine dikkat edilmiyor.Büfelerde müşterisine göre para almıyor Şehir Hatları vapurları hakkındaki şikâyetler,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1954
  • 60 öğretmen tzmire gidiyor Altı gün devam edecek gezide yurt içi etüdler yapılacak Türkiye Muallimler B»rI$jH Turizm Bürosu tarafından 23-29 ağustos tarihleri arasında yapıla» cak olan İzmir gezisine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1954
  • HALKIN SESİ Nizamlara riayet etmeyen şoförler Beykozda oturan Şerafettin Aksoy isimli okuyucumuzdan aldığımız bir mektupta şöyle denilmektedir.Üsküdar Beykoz arasında çalıştırılan otobüsler keyfi dura
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1954
  • Kadıköy'de çöpçülerden şikâyetler fazlalaştı Çöpçülerin bazı semt halkına karşı gösterdiği lâubalilik dikkati çekmektedir.Kadıköy halkı,bilhassa çöp kamyonlarının mahalle aralarından yıldırım hızı ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1954
  • Sular İdaresinin isâle hatları tamir ediliyor Belediye Sular İdaresi isâle hatlarında bakım ve onarım işlerine muntazaman devam etmektedir,Son hafta zarfında Kırkçeşme ciheti Küçükköy civarında Valide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1954
  • Hahcıoğlundaki Yahudi meşatlığında yangın çıktı Evvelki gün Halıcıoğlunda,o civarda oturan Musevileri heyecana düşüren bir hâdise olmuştur.Henüz tesbit edilemeyen biri tarafından bu semtteki Yahudi Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1954
  • Komünizmle Mücadele Derneğinin kongresi Komünizmle Mücadele Derneğinin kongresi dün Beşiktaş'ta yapılmıştır.Üyeler,mücadelenin şiddetlendirilmesin* temenni ve hükümetin bu mevzuda gösterdiği hassasiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1954
  • Tef mecmuasının 3 üncü sayısı toplattırıldı Şehrimizde münteşir «Tef» isimli mizah mecmuasının 3 sayılı nüshasının Müddeiumumilikçe toplattırılmasına karar verilmiştir.Karar dün yerine getirilmiş ve i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1954
  • Tekstil Sendikası Şube Başkanları toplanıyor istanbul Tekstil ve Örme Sanayii işçileri Sendikası Şube Başkanları 29 ağustos pazar günü Sendikanın Eyüp şube lokalinde toplanarak 3 aylık çalışmalarını i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1954
  • Plaj ve sayfiyelerde hırsızlıklar artıyor Muhtelif semtlerdeki plajlarda vukubulan hırsızlık hâdiseleri devam etmektedir.Son olarak iki vaka daha olmuş ve Florya'daki Belediye plajına giden Fethi Peky
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.08.1954
  • Motorlu vasıtaların muayenesi devam ediyor Belediye,motorlu kara nakil vasıtalarının senelik fennî muayenelerine muntazaman devam etmektedir.Muayeneler Spor ve Sergi Sarayı önünde yapılmaktadır.Anadol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 23.08.1954
  • Bir dilsizin korkudan dili çözüldü Trento,22 AA.Dün bulada intihar etmek isteyen genç oir dilsiz kendisini bir dereye atmıştır.Yaptığı hareketten pişman olan ve büyük bir korkuya düşen Bencin dili açı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1954
  • Japonya,Kuzey Kore ile ticaret yapıyor Tokyo,22 AP)Pyongyang radyosunun bugün bildirdiğine gör3 sekiz kişiden müteşekkil bir Japon ticaret heyeti iki memleket arasında ticarî münasebetler tesis etmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1954
  • Maarif Vekili dün Amerikaya gitti [Baştarafı 1 incide] müteveccihen şehrimizden ayrılmıştır.Celâl Yardımcımın beyanatı Vekil,hareketinden evvel,seyahati ve muhtelif maarif meseleleri hakkında gazeteci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1954
  • Abdülnasır'ın Türkiye hakkında yeni beyanatı [Baştarafı 1 incide] tehdit olacağım söylemiştir.Kurtuluş Topluluğu liderlerinin,hükümet tarafından tertip edilmiş bir mitinginde konuşan Nasır,İngiliz Mıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1954
  • Bir Türk'ün yazdığı kitap Amerika'da satış rekoru kırdı «Cehennemde bir çeyrek asır» adlı kitap Rusya'daki hayatı anlatıyor New York,22 TÜRKTEL)Bir Türk tarafından yazılmış olan bir kitap Amerikada bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1954
  • Bir tenis şampiyonu hafızasını kaybetti Burlington,22 A.A.Milletlerarası tenis şampiyonlarından 23 yaşlarında Kaliforniyalı Joan Su-zanne Ross Dilley,hafızasını kaybetmiş ve kaldırıldığı hastahanede b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1954
  • İktisadî ve Ticarî j I Bahisler Ulaştırma Vekâletinin,tren istas-ğ yonu bulunan yerler ve Denizbank s vapurlarının uğradıkları liman ve 5 iskeleler arasında hususî nakliyat Ş i yapılmasını meneden bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1954
  • İngiliz İşçi heyetinin Kızıl Çin'deki tetkikleri Londra,22 AP)Pekin radyosunun bildirdiğine göre,Cinde bulunan İngiliz İşçi Partisi heyeti dün Anshan'da Mançuryamn maden sanayii tesislerini gezmiş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1954
  • Derede bulunan cesedin hüviyeti anlaşıldı Ankara,22 MİLLİYET)İki gün evvel Akköprü'de dere içinde bulunan erkek cesedinin hüviyeti parmak izinden tesbit edilmiş ve sabıkalı hırsızlardan katli »uçundan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1954
  • İstanbul güreş takımı Denizli'yi 4 2 yendi Denizli,22 MİLLİYET)Aralarında dünya şampiyonu ^Bayram Şit ile 67 kiloda^ Türkiye birincisinin bulunduğu İstanbul Güre} takımı bugün Cem sinemasında Denizli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1954
  • Deniz altındaki servetlerin mülkiyeti New York,22 AA.Birleşmiş Milletler nezdindeki Amerikan murahhas heyeti,kara suları hudutlarının Derisinde ve ötesinde denizaltı bölgelerinin kime ait olacağı mese
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1954
  • Çorum Çimento Fabrikasının temeli atıldı Ankara,22 MİLLİYET)Çorum Çimento Fabrikasmm temeli bugün saat 15,30 da merasimle atılmıştır.Törende Nafıa Vekili Kemal Zeytinoğlu ile Maliye Vekili Hasan Polat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1954
  • Bir yelkenli İle dünya seyahatine çıkan gencin feci akıbeti Munich,22 TÜRKTEL)Bundan bir ay evvel küçük bir yelkenli ile,yalnız olarak Dünya seyahatine çıkan 21 yaşlarındaki W.Kraker'in Cenubî Afrika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1954
  • Ankara'da bir randevu evi basıldı Ankara,22 MİLLİYET)Bugün Yenişehir'de bir randevu evi basılmıştır.Tek katlı bir evde Emine adlı bir kadının işlettiği randevu evine yapılan baskın neticesinde dört ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1954
  • Türk Fransız ticareti [Baştarafı 1 incide] Bu defa meriyet müddeti 30 eylül 1954 de sona erecek olan mevzuubahis Ticaret Protokolu'nun tem didi,Sinaî ve İktisadi Teçhizat Siparişleri Anlaşmasının tatb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1954
  • ZAYİ Tıp Fakültesinden aldıfcm 8572 Now lu febakemi kaybettim.Rasta Torun 1929
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1954
  • Amerikan bandosu dün Ankara'ya gitti Ankara,22 MİLLİYET)Ame-*Uean Hava Kuvvetlerine mensup 90 kişilik Bando grupu bugün ak-5am üzeri şehrimize gelmiştir.Kendi uçakları ile gelen Bando askerî hava meyd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1954
  • Meşhur bir gangster tabancayla öldürüldü Chicago,22 AA.«Al Ca-Pone» çetesine mensup Frank Ma-Htote adlı tanınmış gangster bugün bir garajda arabasını tamir ederken tabanca ile öldürülmüştür.Aynı çetey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1954
  • Bir âlimin ölümü şüpheli görüldü Qubec,22 AA.Geçen salt günü Qubec valisine alt bir arazide baygın bir halde bulunup Qubec hastahanesine kaldırılmış olan Güdümlü füzeler mütehasssı uçak mü hendisi Ail
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1954
  • İran'da selden bin kişi öldü Tahran,22 AA.Seylâpzedefere Acil Yardım Komitesinden bi-*1,bugün verdiği beyanatta «İmamede ve Davud bölgelerinde son Sûnlerde vukua gelen sellerden,binden fazla insan ölm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1954
  • İspanya'da soğuk dalgası hüküm sürüyor Madrid,22 A.A.İspanyanın muhtelif kısımlarında ve bilhassa Madrid civarında yeni bir soğuk dalgası hüküm sürmektedir.Madrid şehrini çeviren dağlara kar yağ mış,h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1954
  • Yeni bir tip yolcu uçağı İmâl ediliyor Burbank,22 A.A.«Lockheed Aircraft Corporation» dan bildirildiğine göre,hâlen serviste bulunan Constellation uçaklarına nazaran 107 ayrı mükemmeliyeti olan yeni b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1954
  • Brüksel konferansında bir neticeye varılamadı Avrupa Ordusu hakkında anlaşmaya varılamaması üzerine Lüksemburg Başvekili,«Gözüme nasıl uyku girecek,bilmiyorum» dedi Brüksel,22 AP)Fransa ve Avrupa müda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1954
  • Mısır'da rejim düşmanlarına karşı mücadele Başvekil Abdülnâsır,komünist ve Siyonistlerin rejim aleyhinde çalıştıklarını söyledi Kahire 22 A.A.Kahire Radyosu dün akşam Mısır Başvekili Albay Cemal Abdül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1954
  • Ordu Terfi Listesi [Baştarafı 1 incide] söylemişlerdir.Ordu İstatistik Müdürlüğü kuruluyor Ankara,22 MİLLİYET)Modern askerlik sisteminin icap ettirdiği değişikliklerin ordumuzda tatbiki cihetine ait f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1954
  • Bir Alman mebusu Doğuya firar etti [Baş tarafı 1 İncide] muhalefeti karşısında Avrupa Müdafaa Camiası andlaşmasını kur tarm ağa çalışan Başvekil-Adenauer ı derhal vaziyetten haberdar edilmiştin Batı A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1954
  • Kâr hadleri ve etiket kararnamesi mer'iyete girdi [Bastarafı 1 incide!ne itirazları redde uğnyacaktır.Zira bu ve buna benzer mallar f âhif fiatla satılmaktadır.Belediye ve Ticaret Vekâleti murakıpları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1954
  • İzmir Fuarını iki günde 74 bin kişi gezdi [Baştarafı 1 İncide] saatinin artması,geçen senek!sıkıntıyı hissetirmemiştir.Bu geniş rağbetin bilhassa turistik oteller in saatini daha da arttıracağı şüphes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1954
  • C.M.P.dekî toplantı Ocak ve Bucak Başkanları seçimler,mevzuunda alman kararı müzakere etti Cumhuriyetçi Millet Partisi İstanbul teşkilâtına mensup başkan ve başkan/vekillerinin iştirâkile,dün sabah pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1954
  • Kıbrıs meselesinde Türk görüşü iyi karşılandı [Baştarafı 1 incide] açık ve sert bir vaziyet almayı,iki memleket arasındaki münasebatm ve müttefikler arasındaki tesanüdün bakası namına,istememektedir.D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1954
  • Ordun Meliki Hüseyin bugün şehrimize geliyor [Baştarafı 1 İncide] çaktır.Misafirler,otomobillerle Yeşilyurda gidecek oradan Acar motoru ile Dolmabahçe Sarayına geçeceklerdir.Saat 17 de Melik Hüseyin T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1954
  • Yunan Hariciye Vekilinin beyanatı [Baştarafı 1 incide] ajansı muhabirine aşağıdaki beyanatı vermiştir:Dün akşam İstanbul'da Anadolu Ajansı tarafından neşredilen açıklama elime geçmedi.Bittabi bu husus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.08.1954
  • Vietminh esirleri isyana teşebbüs etti Saygon,22 AA.«Skaugum» gemisi mürettebatı gemide bulunan 2.500 Vietminh esirinin isyan teşebbüsünü durdurmak üzere ateş açmak zorunda kalmıştır.Vietminh'li esirl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 23.08.1954
  • Katransız Manila Veya Sizal Cinsi Halat Alınacak Devlet Demiryolları Haydarpaşa Satmalma Komisyonundan 1 Muhtelif ebatta ceman 31500 Kg.katransız Manila veya Sizal cinsi halat kapalı zarf usulile satı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.08.1954
  • Ankara M.M.V.2.No.lu Sa.Al.Ko.nından As.ihtiyaç için Ankara'da gösterilecek yere teslim şartiyle 2857iki bin sekiz yüz elli yedi metre uçak kaplama bezi kapalı zarfla satm alınacaktır.Ecnebi malı olar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.08.1954
  • Kayseri C.Müddeiumumiliğinden:Cinsi Miktarı Fiatı Tatarı Muvakkat teminatı Kilo Lira Krş.Lira Kş.Lira Ks.Erimiş D.Bakır 4000 7 00 28000 00 2100 00 yağı Kayseri Bölge Cezaevi ihtiyacı için cins ve mikt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.08.1954
  • Konya Belediye Başkanlığından 1 Belediye hudutları dahilinde ve Konya'nın demiryolundan itibaren 5.00 Km.garbında bulunan ve kadastrosu yapılmamış olan Meram yolu ve civarının halihazır haritası yaptı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.08.1954
  • Sivas Valiliğinden 1 Eksiltmeye konulan iş:Sivas Devlet Hastahanesinde yapılacak ihata duvarı işidir.Kesil bedeli:36529.50 liradır.2 6/9/954 pazartesi günü saat 15 de Nafıa Müdürlüğünde teşekkül edece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.08.1954
  • 25 bin kişi önünde 2-0 biten karşılaşmada FENERBAHÇE HACETTEPEYİ yenerek tSum kazandı 1954-55 mevsiminin ilk golünü atan oyuncu:KEDİM Dün Fenerbahçe Stadında 25 bine yaklaşan bir seyirci önünde,Fenerb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.08.1954
  • Dün yapılan atletizm müsabakaları istanbul Atletizm Ajanlığı himayesinde tertiplenen Beşiktaş Beyoğluspor Kurtuluş.Atletizm müsabakaları dün Mithatpaşa Stadında yapılan müsabakalarla sona ermiş,netice
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.08.1954
  • Tenis turnuvası İtalya ekibi şampiyon olda İstanbul T.D.E.Kulübü kortlarında dün IX.Enternasyonal Tenis Şampiyonası tek erkekler ilk tur müsabakalarına devam edilmiş,Milletlerarası Kupa finalini ise D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.08.1954
  • izmir 2.Yurtiçi Sat.AL Kom.Bask.ğından Kışla 1 Askerî birlik ihtiyacı için 124 ton tel balyalı kuru ota talipli çıkmadığından tekrar kapalı zarfla satın alınacaktır.Kilosunun muhammen fiatı 16 kuruş o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.08.1954
  • izmir 2.Yurtiçi Sat.Al.Kom.Bask.ğından Kışla 1 Askerî birlik ihtiyacı için 300 ton kuru üzüm kapalı zarfla satın alınacaktır.14 kiloluk tahta kutular içerisinde kilosunun muhammen fiatı 80 kuruş olup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.08.1954
  • Izmir 2.Yurtiçi Sat.AL Kom.Başağından Kışla 1 Askerî birlik ihtiyacı için 300 ton kuru incir Seri A.No.4)kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.Kilosunun muhammen fiatı 12,5 kiloluk tahta kutularda 7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.08.1954
  • Bilecik Bayındırlık Müdürlüğünden:1 Eksiltmeye konulan iş,Bilecik vilâyetinin Bozöyük sağlık merkezi 11.ci kısım inşaatı olup keşif bedeli tutan 148948.59 yüz kırk sekiz bin dokuz yük kırk sekiz lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.08.1954
  • Çanakkale As.Sa.Al.Ko.Başkanlığından:Aşağıda cins ve miktarı,ihale gün ve saatleri yazılı iki kalem yiyecek maddesinin ihalesi kapalı zarf usulü ile Çanakkale As.Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Tekliflerin b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.08.1954
  • Sahip v* Başmuharriri» A.N.KARA» CAN Ya» talerini fiilen İdare eden Mesul Müdür:raruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.08.1954
  • ABONE ŞARTLARI Lb Ki Senelik ıh.4j0 W aw ayt» mjjğte.n Uc aylık mim. ı»n 12 00 Bir aylık 4 00 Ecnebi memleketlere Ud misildir İLAN ŞARTLARİ 2 ve 3 OneO tayfa «ant 4 T-L.4 üncü sayfa «ant 2.50 TJU Dama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.08.1954
  • K 1 İSTANBUL BORSASININ 21/8/954 FİATLABI 1 Sterlin 100 Dolar 100 Üret 100 İsviçre 100 Florin 100 Drahmi Frang» 784.00-784.00 280.30-280.30 44.80-44.80 64.03-64.03 3.68.40-73.68.40 9.334-9.334 100 Çek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.08.1954
  • Diyarbakır Vakıflar Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konan iş:Diyarbakır'da Hüsrev Paşa vakfından Mardinkapı civarında Deliler Hanının tamiratı olup keşif bedeli 67387.62)altmış yedi bin üç yüz seksen yedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.08.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ İLÂNLARI Süt ve Yoğurt,Elbise,Yatak takımı,Karyola inşaat Malzemesi Alınacak ve Yangın Su Depoları Tamir Ettirilecek 1 Zeynep Kâmil Doğumevi ile Beyoğlu Hastahanesi Küçükyalı ve Gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.08.1954
  • RADY0 İSTANBUL 12.27 Açılış v* program 12.30 Şarkılar Okuyan:Perihan Sözeri 13.00 Oyun havaları 13.15 Şarkılar Okuyan:Sami Toker 13.45 Haberler 14.00 Chansonlar Pl.14.15 Küçük orkestra 14.40 Dans müzi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.08.1954
  • 1 23456789 10 11 "H tcH I SOLDAN SAĞA 1 Yunanistan'da tütünü ile meşhur bir memleketli,Uslunun yarısı.2 Ihsân,Akıtma.3 Ateş küreği,Dizi.4 Kaba bir kumaş,ipe çekerek.5 Sık sık tekrarlanan hareketler,Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.08.1954
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları 56 ton kuru soğan kapalı zarfla 8/9/954 günü saat 11.30 da Davutpaşa As.Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır.Bedeli 12740 lira,geçici teminatı 955.50 liradı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.08.1954
  • Devlet Demiryolları Merkez XII Komisyonundan)1 Eskişehir gar binasının kalorifer tesisatı ile bu tesisatla ilgili mütemmim ameliyat işi kapalı zarfla teklif verme sureliyle eksiltmeye konulmuştur.2 Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4