Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 22.08.1954
  • Bugün şehrimizde havanın az bulutlu ve açık geçeceği,sı caklık derecesinde değişiklik olmıyacağı tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.08.1954
  • Polis Okulunun yeni mezunları İstanbul Polis Okulu 69 uncu öğretim dönemini basarı ile bitirmiş olan polis memurlarının diplomaları dün tevzi edilmiş ve bu münasebetle Yıldız'daki Polis Okulunda bir t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.08.1954
  • Hanş maratonu dün yapıldı Calais,21 Radyo)Bir müddetten beri fena hava şartları yüzünden yapüamıyan Manş'ı yüzerek geçme müsabakası bu gece yarısı başlmıştırcManş Maratonu» adı verilen bu müsabakaya 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.08.1954
  • Süvari Okulunda dün yapılan müsabakalar zevkli ve heyecanlı geçti Yurtiçi konkurhipikleri dün Aya zağa Süvari Okulunun parkurunda başlamıştır.Kalabalık bir meraklı kitlesinin merakla takip ettiği müsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.08.1954
  • Uç hafta ara ile jki doğum Detroit,21 AA.Üç hafta •wel ikiz kız çocukları doğuran yirmisekiz yaşındaki zenci bayan Boy Baxton dün gece de yeni bir doğum yaparak üç kilo ağırlığında sıhhatli bir kız ço
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.08.1954
  • Ürdün Kralı yarın geliyor Kral Hüseyin şehrimizde 4 gün resmî ziyaretçi olarak kalacak Hükümetimizin davetlisi olarak memleketimizi ziyaret edecek olan Ürdün Kralı Majeste Hüseyin beraberinde Yaveri,H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.08.1954
  • D.P.içinde girişilen tasfiye hareketi iyi karşılandı Teşkilâttan,Genel Başkan Adnan Menderes'e çekilen telgraflarda,duyulan memnuniyet belirtiliyor D.P.içinde hizipçilik ve nüfuz yaratmıştır.Alınan ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.08.1954
  • i W J ^ir ^Ç günden beri memleketimizde bulunan Amerikalı V fifl3 artist Douglas Fairbanks dün Florya Köşkünde Celâl Ba-1 Uilil yar tarafmcian kabul edilmiştir.Artist devlet Reisine veda ederek,görmüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.08.1954
  • Liselerin tekrar 11 sınıfa indirilmesi kararlaştı Ortaokul öğretmenleri arasında yapılan tâyinler de yeni ders yılı başına kadar tamamlanmış olacak Ankara,21 MİLLİYET)Liselerin 12 sınıftan 11 sınıfa i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.08.1954
  • Prenses Margaret 24 yaşma bastı Balmoral İskoçya)21 AA.Prenses Margaret 24 üncü yıldönümünü arkadaşları arasında sade bir toplantı ile kutlamıştır.Balmoral şatosunda yapılan bu merasimde Prenses şampa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.08.1954
  • Sanayi Kredi Izmir 21 MİLLİYET)Fuarın açılışında bulunan iktisat Vekili Sıtkı Yırcalı,bugün tüocar ve sanayicilerle ayrı ayrı toplantılar yapmıştır.Ticaret Vekili,sanayicilerle yaptığı toplantıda,bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.08.1954
  • Mihail kararı dinlerken Rus casusu Mihail 30 yıla mahkûm oldu Ankara 21 MİLLİYET)Enver ilhan Sancar adında bir jandarmayı öldüren Rus casusu Mihail Yatsikof'un muhakemesi bugün ikinci Ağırceza Mahkeme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.08.1954
  • BAREM KANUNU TASARISININ ESASLARI TESBİT EDİLDİ 1-Yeni layihada memurların terfi usullerinde de geniş değişiklik yapılarak ehliyet esası ön plana alındı Önümüzdeki günlerde Başvekâlete sevkedilecek ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.08.1954
  • Başvekile verilen ziyafet JS^^Ee";başmuharrirleri,Başvekil Adnan Menderes'e Florya Kulübünde bir öğle yemeği vermişlerdir.Yemekte Hariciye Vekili Fuat Köprülü ve Devlet Vekili Mükerrem Sarol da bulunm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.08.1954
  • Hükümet Kıbrıs ihtilâfını hassasiyetle takip ediyor İngiltere dünkü hâdiseler üzerine Yunan hükümetini protesto etti.20 Yunan suhayı Churchill'e kan gönderdi Yunanistanın Kıbrıs meselesini leri üzerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.08.1954
  • Vn 11 11111 ı.i i i i i.11111 i i i.r,I Grizu infilâkinin I sebebi belli oldu I Faciaya,bir amelenin âsa-1 i binin bozularak lâmbasını parçalaması sebep oldu Zonguldak,21 A.A.Koz-ğ lu'da Incirharmanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.08.1954
  • Bir Yunan kaçakçı motoru batırıldı Sahillerimizde balık avlayan motörcülerle çıkan müsademede 2 Yunanlı öldü izmir 21 MİLLİYET)Dikili ilçesinden alınan bir habere göre,üdn gece 28 kişilik bir Yunan ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.08.1954
  • Yeni tesislerinde mükemmel bir halk gazetesi seklinde çıkmaya hazırlanıyor MİLLİYET 4 renkli ilavelerle 8,10,12,16,24,32 sayfa olarak intişar edecektir MİLLÎYET,mükemmel ve zengin bir halk gazetes' şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 22.08.1954
  • POLİSTE Takslm'de Kocatepe mahallesinde oturduğu teaplt edilen Yasar Erkan adında biri,aynı semtte Sular idaresine ait depodan su borusu çalarken suçüstü yakalanmıştır.¦ir Erenköy'de ikamet eden Adnan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.08.1954
  • KISA HABERLER İr 27 mayısta Gülhane Parkında açılan ve 15 ağustosta kapanan P.T.T.Merkezi,bu faaliyet devresi içinde 17048 mektup kabul etmiştir.Aynı müddet zarfında merkezde 5524 şehir dahili,309 şeh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.08.1954
  • önümüzdeki çarşamba TÜRKİYE C BANKASI BAHÇELİ çeşitli para ikramiyeleri D.b hesabınızda daimi olarak 150 lira bulundurunuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.08.1954
  • Maarif Vekili Amerikaya gidiyor Celâl Yardımcı dün beraberindeki heyetle Ankaradan geldi Maarif Vekili Celâl Yardımcı,dün sabahki ekspresle Ankara'dan şehrimize gelmiştir.Vekil,doğu illerimizde açılac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.08.1954
  • Oslo'daki toplantıya Türk öğretmenleri de katıldı Bir kaç gün evvel Oslo'da toplanan Dünya Öğretmenler ve Profesörler Federasyonu ile Konfederasyonu kongrelerine Türkiye Muallimler Birliği 4 raporla i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.08.1954
  • 12 bakkal daha mahkemeye verildi Belediye iktisat işleri Murakıpları son bir hafta zarfında 1181 müesseseyi kontrol etmişler,17 gazino ve lokantaya ve 47 manava ceza zaptı kesilmiştir.12 bakkal fahiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.08.1954
  • Muzaffer vapuru hacıları getiriyor Bir Türk hacı kafilesi,26 ağustos tarihinde Muzaffer vapuru ile Cidde'den hareket edecektir.Gemi,iskenderun'da 15 gün müd detle karantinaya tâbi tutulduktan sonra is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.08.1954
  • Tekel İdaresinin iddiasını Sular İdaresi kabul etmiyor Bira sıkıntısının «susuzluk»» yüzünden husule geldiği yolunda Tekel idaresi çevrelerinde ileri sürülen iddiaları,Sular idaresi alâkalıları kabul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.08.1954
  • Topkapı Sarayı bahçesinde uygunsuz vaziyette yakalandılar Dört erkekle uygunsuz bir kadın evvelki gece saat 22 sıralarında Topkapı Sarayının bahçesinde çirkin bir vaziyette yakalanmışlardır.Bayram Boğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.08.1954
  • İstanbul Valisi Zürih'te Dünya Akıl Kongresine iştirak etmek üzere Kanada'ya gitmiş olan istanbul Valisi Prof.Gökay,New York'atn ayrılmış ve dün saat 14 te Zürih hava alanına inmiştir.Alanda Migros ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.08.1954
  • Şüpheli bir ölüm hâdisesine elkondu Müddeiumumilik şüpheli bir Ölüm hâdisesine elkoymuştur.Bir kaç gün evvel Bursa'dan istanbul'a geldiği anlaşılan ve ikametgâhı henüz tesbit edilemeyen Mustafa Yalçm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.08.1954
  • NECLA ALTAV Ue ORHAN İBRAHİMOĞLU evlendiler 21/8/1954 Düzce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.08.1954
  • Kâr hadleri kararnamesi için toplantı yapıldı Kâr hadleri ve etiket karama» mesi,yarından itibaren tatbik mevkiine konacaktır.Belediyenin,vatandaşları ve ilgilileri ikaz ve ten* vir için hazırladığı i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.08.1954
  • Emekli Sahne Sanatkârları Derneği temsil veriyor Emekli Sahne Sanatkârları Cemiyeti tarafından 4 eylül cumartesi akşamı Açıkhava Tiyatrosunda bir müsamere verilecektir.Bu husustaki hazırlıklarla meşgu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.08.1954
  • Afyon satışı hararetlendi Yabancı memleketlere afyon satışı,son günlerde hararetlenmiştiıv Kampanya başladığındanberi 104 bin 821 kiloluk afyon satışı muka veleye bağlanmıştır.Bunun 55.0 kilosu teslim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.08.1954
  • PASA» SOHBETLER Krallara dair Âşikalar ve Ma'şuklar Şeyhin kerameti Krallara Dair:Geçen hafta gazetelerde ufacık ^bir haber gördüm:«Ucuzluk kralı ve Migrosun kurucusu Senatör Duitweiler Bursaya gitmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.08.1954
  • Boğaziçi sigaraları değişti Tekel idaresi Boğaziçi sigaralarını,kutu resimlerini ve renklerini değiştirip kulüp sigaraları gibi ingiliz sürgülü paket makinelerinde imal ederek dünden itibaren yeni şek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.08.1954
  • TOPLANTİ ir Hür Fikirleri Yayma Cemiyetinin senelik Umum!Heyet toplantısı,23 ağustos pazartesi günü saat 15 de Çemberlitas Evkaf Sokağı BUimli Apartmanında,Cemiyet Merkezinde yapılacaktır.KONFERANS ir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.08.1954
  • r—HİCRİ 1373 23 Zflhiee* Pazar 22 Ağustos 1954 bum!1373 9 AfnstM VAKİT VASATI EZANI GUneı on* ikindi Akfun Y«tn 5.17 12.17 16.03 13.58 20 M 325 10.13 5.13 9.05 12.00 139 3.27
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.08.1954
  • [Dünkü sayıdan devam] Bu meyanda Yunan hükümeti de Kıbrıs'ın Yunan Krallığının ayrılmaz bir parçası olduğunu resmen ilân etti.Bu mes'eleyi müteaddit defalar Birleşmiş Milletler Genel Asamblesinde orta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.08.1954
  • Bab 1 âlî meşhurlarının acı ve tatlı hatıraları Fuat Duyar "bir gazetecide hâtıradan bol ne vardır?diyor" r 40 yıllık gazeteci Fuat Duyar'm gözü önünden senelerle beraber bir sinema şeridi gibi hâdise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.08.1954
  • Sümerbank heyeti İspanya'ya geçti On milyon liralık pamuklu mensucat mubayaa etmek üzere Müdür Faruk Gör el başkanlığında Avrupa'ya giden Sümerbank heyeti,Macaristan ve Çekoslovakya'daki tetkiklerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.08.1954
  • Bayburtlular Günü Bayburt Kültür ve Yardım Cemiyeti tarafmdan bugün Beykoz'da bir «Bayburtlular Günü» tertip edilmiştir.Akbaba semtinde yapılacak olan eğlencelere,şehrimizde bulunan bütün Bayburtlular
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.08.1954
  • Oniki saatlik su siokn için depolar yapılıyor Sular İdaresi Müdürü Cahit Çeçen,muhtelif mevzulara dair izahat vardi Sular İdaresi Müdürü Cahit Çeçen,su durumu etrafında verdiği son beyanatta,sekiz küs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.08.1954
  • Barda bir sorgu hâkimi döğüldü Garsonlar,hâkimin cebindeki paralarını da zorla aldılar Beyoğlundaki barlardan birine giden bir sorgu hâkimi,garsonlar tarafından dövülmüş ve hâdise ta* bıtaya intikal e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.08.1954
  • HALKIN SESİ Fırınların kontrolü Adresi bizde mahfuz bir okuyucumuz yazıyor:Ekmekler çok bozuldu.Bu sebeple ana gıda maddelerim izi yiyemez hale geldik.Bu arada dikkatimizi çeken bir husus var.Ekmek çe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 22.08.1954
  • Amerikan askeri yeşil elbise giyecek Washington,21 A.A.Amerikan kara ordusu mensupları henüz tesbit edilmemiş olan bir tarihten itibaren yeşil renkte üniforma giyeceklerdir.Haki renkte olan şimdiki ün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1954
  • Yunan Bulgar görüşmeleri yeniden başlıyor Atina 21 A.A.Yetkili bir kaynaktan bildirildiği üzere,temmuz ayında Paris'te inkıtaa uğrayna Yunan Bulgar tazminat görüşmeleri yakında Atina'da yeniden başlıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1954
  • Japonya'da intihar salgın halini aldı Tokyo,21 AP)Assahi gazetesinin bildirdiğine göre Japonya'da intiharlar çok artmıştır.Bir günde 54 intihar vak'asına rastlanmaktadır.Buna rağmen Japonya,intihar va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1954
  • Rus casusu Mihail 30 yıla mahkûm oldu [Baştarafı 1 incide] Karar,Yatsikof un aklî muvazenesinde bozukluk olmadığına dair Adlî Tabibin verdiği rapora istinad etmektedir.Yatsikof un,Doğu vilâyetlerimizd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1954
  • Trafik kanununun tatbikine hazırlık Vasıtaların gayri muayyen zamanlarda kontrolüne hız verildi Ankara 21 AA.Trafik Kanununun tatbikine hazırlık dolayısiyle şehir içinde ve ana trafik yollarında vasıt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1954
  • Begüm Ağa Han hacı oldu ^t^S.8^:keye gitmiş ve hacı olmuştur.Aslen Fransız ve tanınmış bir artist olan Begüm evlendikten sonra Müslüman olmuş ve kendisini tamamen kocasına hasretmiştir.Foto:A»P.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1954
  • Barda silâh atan sarhoşlar Ankara,21 MİLLİYET)Dün gece yarısından sonra 1.30 da Tabarin barda bir hâdise olmuş,bir adam cazdan istediği parçayı çalmadı diye barın müdürüne dört el ateş etmiştir.Sabaha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1954
  • 8 firma dün Savcılığa verildi Ankara,21 MİLLİYET)İhtikârla Mücadele Komisyonu bu sabah Vali Muavinlerinden Celâlettih Coşkun'un başkanlığında toplanmış ve 8 firmanın Savcılığa şevkine karar vermiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1954
  • İngiltere'de şiddetli yağmurlar tahribat yaptı Londra,21 A~A.İki gündenberi devam eden şiddetli yağmurlar,bilhassa Midland bölgesinde ehemmiyetli hasara sebebiyet vermiştir.Derbyshire'de bir köy sular
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1954
  • İki arkadaş,İkiz kardeş olduklarını ancak yirmi yıl sonra anladılar Roma,21 TÜRKTEL)Yetim kalarak,daha beşikte iken,iki muhtelif aile tarafından evlâtiığa kabul edilen iki arkadaş,aradan ancak yirmi y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1954
  • Grizu infilâkinin sebebi belli oldu [Baştarafı 1 incide!Kömür ocağında bu sabahtan itibaren normal faaliyet başlamıştır.Yaralıların tedavilerine devam edilmektedir.Hâdiseye sebebiyet veren Sefer Güler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1954
  • Polis Okulunun yeni mezunları [Baştarafı 1 incide] kısa bir konuşma yaparak,mektebi başarı ile bitiren 210 polis memuruna meslek hayatlarında muvaffakiyet dilemiştir.Bilâhare kürsüye gelen bir memur a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1954
  • Konkurhipikler dün başladı [Baştarafı 1 incide] Birinci müsabaka:Yalnız sivil biniciler iştirak etmiştir.1 Vedat Nural 2 Şaam Terzi 3 Hakkı Erkiner İkinci müsabaka:Subaylar arasında yapılmıştır.1 Yzb.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1954
  • Liselerin tekrar 11 sınıfa indirilmesi kararlaştı [Baştarafı 1 incide] lece daha evvelce mazeretlerine binaen bulundukları yerlerden başka Vilâyetlere tayinlerini isteyen Orta okul öğretmenlerinin tay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1954
  • Sabıkalılar İzmir Fuarına toplandı Memleketin dört köşesinden para avına gelenlerin bir kısmı suçüstü yakalandı İzmir,21 MİLLİYET)İzmir Fuarının açılışı,Türkiyedeki hırsız,yankesici,madrabaz gibi sabı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1954
  • Ürdün Kralı yarın geliyor [Baştarafı 1 incide] mebuslar,Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi,Ürdün Elçisi ile sivil ve askerî erkân tarafından ve askerî merasimle karşılanacaktır.Ürdün Kralı 26 ağustosa kada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1954
  • Üç hafta ara ile iki doğum [Baştarafı 1 incide] Bayan Bnxton,ikizlerini 31 temmuzda doğurmuştu.İyileştikten sonra kendisine eve gitmesi ve yeni doğumu beklemesi bildirilmişti.Kadın dün hastahaneye gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1954
  • Barem kanunu tasarısının esasları tesbit edildi [Baştarafı 1 incide] içinde işlere lakayt kalmakta ve bu sebeple işlerin sür'atle yürütülmesi güçleşmektedir.Hazırlanan yeni tasarıda bu konu dikkatle i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1954
  • D.P.içinde girişilen tasfiye hareketi iyi karşılandı [Baştarafı 1 İncide] fından çekilen telgrafı sütunlarımıza alıyoruz.Sayın Adnan Menderes Başvekil ve D.P.Genel Başkanı Florya Partimiz Beyoğlu teşk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1954
  • Yunan Kral ve Kraliçesi Napoli'ye gittiler İzmir 21 AA.23 üncü İzmri Kraliçe Frederika ile Yunan Kraliyet ailesinin diğer mensupları dün gece bir destroyer ile Napoli'ye hareket etmişlerdir.Kraliyet a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1954
  • Amerika,altılar Konferansına müdahale etti Henri Spaak da Avrupa Ordu* su için yeni bir formül hazırladığını bildirdi Brüksel,21 AP)Avrupa Müdafaa plânının gerçekleşmesi için Brükselde cereyan eden 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1954
  • î iktisadi ve Ticarî j j Bahisler j Ayakkabı lmalcileri Sendikası Re-isi,kendilerine doğrudan doğruya 5 malzeme itlıal müsaadesi verilirs» ğ s fiatları yüzde kırk nispetinde ucuz-latacaklarını İddia e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1954
  • Bir çocuk tehlikeli şekilde yandı Dün saat 15 sıralarında Lâlelide bir isçinin hafif bir çocuğun da tehlikeli surette yanmasi île neticelenen bir kaza olmuştur.Lâlelide,Fethi Bey caddesinde 7 sayılı o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1954
  • Yunan Savunma Vekili dün gitti izmir 21 AA.2 üncü izmir Enternasyonal Fuarının açılımında bulunmak üzere dün sabah şehrimize gelmiş olan Yunan Savunma Vekili Kanellopulos bugün saat 9 da hususî ucağiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1954
  • Faşta iki hafta içinde 3750 kişi tevkif edildi İspanyol Fasında da eski Sultan lehinde nümayişler yapıldı Kazablanka,21 AP)Fransız polisinin milliyetçi mahfillere yaptıkları baskınlar neticesinde perş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1954
  • Sanayi Kredi Bankası kuruluyor [Baştarafı 1 incidel müessesenin az faiz,uzun vâde ile sanayicilere kredi temin edeceğini bildirmiştir.Vekil,bundan başka,Muamele Vergisinin muhakkak kal dırılacağmı söy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1954
  • Hükümet Kıbrıs ihtilâfını hassasiyetle takip ediyor [Baştarafı 1 incide] ile takip edildiği ve son günlerde vaziyetin daha da nezaket kesbettiği ifade edilmiştir.Bunlara ilâve olarak sükûnet ve itidal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1954
  • Güney Kore,müttefiklerin sekilisinden korkuyor Başvekil Yung Tai,«Müdafa nistlerin tekrar hücum Seoul,21 A.A.Bugün bir basın konferansı tertip eden Güney Kore Başvekili Pyung Yung Tai Güney Koredeki B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1954
  • Anadolulu gazeteciler için kurs Türkiye Millî Gençlik Teşkilâtı,gençliğin Avrupa kampanyası Türkiye Millî Sekreterliğinin Anadolu lu genç gazeteciler için hazırlamış olduğu kursa bugün İ5 de Cağaloğ l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1954
  • Bir Yunan kaçakçı motörü batırıldı [Baştarafı 1 incide] etmeyen ve avladıkları balıklarla kaçan Yunan gemisine dur işareti de verilmiş,fakat gemi yoluna devam etmiştir.Bunun üzerine cereyan eden müsad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1954
  • Merinos koyunlarına rağbet artıyor Bursa,21 AA.Dost ve yabancı memleketler Türkiyede yetiştirilen merinos koyunlarına karşı rağbet ve alâka göstermektedirler.Libya hükümeti tarafından bundan bir müdde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1954
  • Manş maratonu dün yapıldı [Baştarafı 1 İncide] James İngiliz)Margaret Seathers İngiliz)Jenny Kamersgaard Danimarkalı)Erkek yüzücüler:John Barnie İngiliz)John Maddock Mac Clelland Kuzey İrlandalı)Kenne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1954
  • Fuara rağbet fazla izmir,21 A.A.23 üncü İzmir Enternasyonal Fuarının açılışı münasebetiyle şehir baştanbaşa donanmış halde bulunmaktadır.Fuarın açılış töreni münasebetiyle bu gün civar vilâyet ve kaza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1954
  • ingiltere'de futbol mevsimi başladı Londra,21 AA.1954 1955 futbol mevsiminin başlaması münasebetile binlerce futbol meraklısı havanın yağmurlu olmasına rağmen stadyomları doldurmuş ve mühim bir kısmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1954
  • Bir köylü,kazdığı kuyuda öldü Eskişehir,21 TÜRKTEL)Şehrimize bağlı Mihalıççık kazasının Hortum köyünde feci bir kaza vukubulmuştur.Ahmet Esken ile karısı Zeynep,çömlek yapmak için Sarıkaya mevkiinde d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1954
  • Dünya gençliğinin komünizmle mücadelesi Singapur,21 AP)Dünya Gençlik Kurulu toplantısına iştirak eden muhtelif milletlere men* sup delegeler komünist memleketlerde bürolar tesisine karar vermişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1954
  • Foster Dulles gelecek ay Japonya'ya gidiyor Washington,20 AA.Hariciye Vekili Foster 0111168*01 13 eylülde Tokyo'ya gelerek Japonyanın dış ticareti mevzuunda müzakerelere başlaması beklenmektedir.Dulle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.08.1954
  • Kızıl Çin'de sel tehlikesi başgosterdi Hong Kong,21 AA.Yeni Çin Haberler Ajansının bugün bil» dirdiğine göre Yangtse nehrine ak* makta olan sel suları Komünist Çin'in büyük bir kısmını yeni bir sel âf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 22.08.1954
  • İstanbul Belediyesi Karaağaç Kurumları Müdürlüğünden Buz fabrikasının peynir ve emsali sütlü maddelerle diğer çeşitli emtianın muhafazasına ait yeni tesisleri 1/9/54 den itibaren işletmeye açılacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.08.1954
  • Saim Turgut'u anma töreni Vefa Kulübü idarecilerinden ve tanınmış hakemlerimizden Saim Turgut için Vefalılar bir ihtifal tertiplemişlerdir.Bu hususta Vefa Kulübünün tebliğini aşağıda bulacaksınız.Vefa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.08.1954
  • Olson rakibini mağlûp etti San Francisco,21 AP)Dünya orta siklet boks şampiyonu Carl Bobo Olson,dün gece burada yapılan 15 raundluk bir karşılaşmada başlıca rakibi Rocky Castellani'yi ittifakla mağlûp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.08.1954
  • Toprak ve İskân Genel Müdürlüğünden 1 Toprak komisyonları için harita teknik memuru yetiştirilmek üzere Ankarada açılan Toprak ve iskân Kursuna bu yıl 35 öğrenci alınacaktır.2 Kursa lise ve orman okul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.08.1954
  • Sivas Bölge As.Sat.Al.Kom.Bşk.lığından:12.Mot.Top.Taburunun Mutfağı,Hamamı,Çamaşırhanesi ve Bulaşıkhanesi inşaatı yaptırılacaktır.Keşif tutarı 49961 lira 02 kuruş olup muvakkat teminatı 3747 lira 76.5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.08.1954
  • İzmir Yurtiçi Sat.Al.Kom.Bşk.dan Kışla 2 nci Ordu birlikleri ihtiyacı için 60 ton kuru incir Seri A No.4)kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.Kilosunun muhammen fiatı 12.5 kiloluk tahta kutular içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.08.1954
  • ABONE ŞARTLARI Lt Kt Senelik 00 Altı aylık.t» 60 Uç aylık U 00 Bir aylık 4 SO Ecnebi memleketten Od misUdlr.İLAN ŞARTLARI 2 v« s UncO tayfa «ant 4 t\L.üncü sayfa «ant »450 Damardan mesuliyet kabul edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.08.1954
  • PURO Sabun Fabrikasının en son imalâtından BOL KÖPÜKLÜ NEFİS KOKULO PURO 100 de 100 saftır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.08.1954
  • 784.U0-784.U0 280.30-280.30 44.80-44.80 64.03-64.03 8.68.40-73.68.40 9.334-9.334 5.50-5.50 54.12.50-54.12.50 İSTANBUL BORSASININ 21/8/954 FIATLARI 1 Sterim 100 Dolar 100 Üret 100 İsviçre Frangı 100 Fl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.08.1954
  • İLLER BANKASINDAN 1 Aşağıda isimleri,tahmin!bedelleri ve geçici teminatları yazılı kasabalara ait içme su ve kanalizasyon projeleri yaptırılacaktır.Kasaba adı ili Tahmini Geçici bedeli teminat Bandırm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.08.1954
  • İstanbul Belediyesinden:Millî Korunma Kanununa istinaden çıkarılan K/944 sayılı Koordinasyon Heyeti kararının 6 ncı maddesi mucibince belediyelere verilen yetkiye istinaden,1 Millî Korunma Kanununa da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.08.1954
  • Macaristan Danimarka millî futbol karşılaşması Kopenhag,21 MİLLİYET)Macar Futbol Federasyonu Danimarka'nın millî karşılaşma yapılması hakkındaki teklifini kabul etmiştir.Bu suretle Macaristan ve Danim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.08.1954
  • Futbol mevsimi açılıyor lt FENERBAHÇE karşılaşması 1 arasında bugün yapılacak JliiiJİ stadlarında oynanacak maçta Fenerbahçeliler takım deneyecekler Bugün 954 955 sezonunun ilk maçı,Fenerbahçe stadınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.08.1954
  • Dun yapılan tenis maçları Tek erkeklerin ilk t u r karşılaşmaları dün başladı Dün,Milletlerarası Tenis Turnuvalarına devam edilmiştir.Kalabalık bir meraklı kütlesinin takip ettiği maçlar oldukça heyec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.08.1954
  • Ezzard Charles tekrar şampiyon olmak istiyor Newyork,21 Geçen sene Rocky Marciano ile yaptığı maçı kaybeden Ezzard Charles,kaçırdığı dünya şampiyonluğunu geri almak için 15 eylüldeki büyük intikam maç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.08.1954
  • Humes,Milano'da Mitri ile döğüsecek Paris,21 Avrupa Orta Siklet Boks Şampiyonluğu unvanuun ortaya konduğu bir maçta Charles Humez'in İtalyan rakibi Mitri ile döğüşeceğini Humes'in menaceri Louis Sion
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.08.1954
  • Sivas Bölge As.Sat.Al.Kom.Bşk.lığından:Askerî ihtiyaç için Zarada teslim 15.000 kilo sığır eti alınacaktır.Muhammen bedeli 22.500 lira olup muvakkat teminatı 1687 lira 50 kuruş tur.ihalesi 10/9/1954 c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.08.1954
  • istanbul Deniz İkmal Grup Amirliğinden 1 XV inci Mot.Hf.Uçs.Top.Tb.nun uçaksavar toplarîyle Manşa karşı top atışları Yombumu ile Suvan adası arasında aşağıda belirtilen sahada 23.24.25/Ağustos 954 gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.08.1954
  • Sivas Bölge As.Sat.Al.Kom.Bşk.lığından:Askeri ihtiyaç için Sivasta teslim 30.000 kilo koyun eti alınacaktır.Muhammen bedeli 86.400 lira olup muvakkat teminatı 5570 liradır.İhalesi 21/9/1954 Sah günü s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.08.1954
  • izmir Yurtiçi Sat.Al.Kom.Bşk.dan Kışla 2 nci Ordu birlikleri ihtiyacı için 120 ton kuru üzüm kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.14 kiloluk tahta kutular içinde Standart 9 No.kilosunun muhammen fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.08.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:A.N.KARA-CAN Yazı talerini dilen idare eden Mesul Müdür:Famfc DEMTOTAŞ Basıldığı yer:MILLITET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.08.1954
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları 1200 ton döküm saman kapalı zarfla 6 eylül 954 pazartesi saat 15.30 da Sarıkamış As.Sa.AL Ko.da satın alınacaktır.Bedeli 84.000 lira,geçici teminatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.08.1954
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 io n 1 2 3 4 5 6 7 6 L_9 10 11 SOLDAN SAĞA 1 iskambilde bir kağıt.Bir nakil vasıtası.2 Şart edatı.Bir din farizası.3 Bir nakil vasıtasını yeden.4 Tersi eski ingiliz Başvekili.5 Sattı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.08.1954
  • D A n V' 'A K A IJ *s T İP ^t«*5-İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Şarkılar PI.13.00 Saz eserleri Çalanlar:Nubar Tekyay,Feyzi Arslangil 13.15 Şarkılar Okuyan:Safiye Ayla 13.45 Haberler 14.00 Bera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4