Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 21.08.1954
  • YUNAHİSTAN KIBRIS İHTİLAFIN!BİRLEŞMİŞ MİLLETLERE GETİRDİ Atina ve diğer şehirlerde de Kıbrıs'ın ilhakı için İngiltere aleyhine gösteriler yapıldı.Mücadelenin açıldığı bildirildi Yüzbine yakın Yunanlı'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1954
  • Bazı bölgelerde dün zelzele oldu Kuzey Doğu Anadolu'da vuku bulan zelzele hasar yapmadı Ankara,20 AA.Dün gece yarısından sonra yurdun muhtelif bölgelerinden aldığunız telgraflarda çeşitli zelzeleler k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1954
  • amerikan bandosunun KONSERİ Dün üç uçakla şehrimize gelen 100 kişilik Amerikan hava kuvvetleri bandosu gece Açık Hava Tiyatrosunda bir konser vermiştir.Resimde bando şefine hava alanında buket verilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1954
  • Kalyanın Üçlü Pakla iştiraki Köprülü ile İtalyan Elçisi arasındaki temasların paktla ilgili olduğu bildiriliyor Roma,20 TÜRKTEL)Ankara'daki İtalyan Büyükelçisinin,Türkiye Hariciye Vekili Prof.Fuat Köp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1954
  • İzmir Fuarının umumî görünüşü İzmir Enternasyonal Fuarı dun törenle açıldı 17 yabancı memleketin iştirak ettiği Fuarın açılışı münasebetiyle Ticaret Vekili bir nutuk söyledi y İzmir,19 MİLLİYET)Yirmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1954
  • Bayar şehrimizde Reisicumhur Celâl Bayar dün uçakla Ankaradan şehrimize gelmiş ve Yeşilköyde Başvekil Adnan Menderes ile mülk!ve askerî erkân tarafından karşılanmıştır.Hava alanından doğruca Florya kö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1954
  • 1954 yılı yurt içi konkur hipikleri bugün başlıyor İstanbul,Eskişehir,Ankara ve Adana'da yapılacak müsabakalar 26 eylüle kadar devam edecek Yurtiçi konkurhipikleri her sene olduğu gibi bu sene de İsta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1954
  • Bira sıkıntısının sebebi anlaşıldı Piyasada ispirto sıkıntısı çekildiği yolundaki haberleri Tekel Umum Müdürlüğüne mensup bir sözcü,dün resmen tekzib etmiştir.Bildirildiğine göre,bayilere bol miktarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1954
  • Bir erimizi öldüren kızıl casusun duruşması başladı Ankara,19 MİLLİYET)Bir müddet evvel kendisini takip ve tarassuta vazifeli Enver İlhan ismindeki Türk erini teammüden öldüren Rus casusu Mihail Yatsı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1954
  • Gökay,bir hafta İsviçrede kalacak New-York,20 AP)İstanbul Valisi ve Belediye Reis Vekili Ord.Prof.Fahrettin Kerim Gökay,bu aksam İsviçreye müteveccihen ha-Mket etmiştir.Gökay,tstanbula dönmeden evvel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1954
  • A' m i-1 «•«¦iil.Vii.ii,nui i.riTİtıtıfciııttr afijiWiF'-ft i atı m,nı.ft,ı,ı.rrfrVı'.a »n.v' ı^aT-ıiı rt H 3 f dÖnÜSÜ Kuzey Afrikadan hacca gitmiş olan Müslümanlarm bu* Kısmı memleketlerine şehri-miz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1954
  • D.P.Genel İdare Kurulu dün tasfiye işini gözden geçirdi Köprülü'nün başkanlığında yapılan toplantıda Necmi Ateş'ten izahat alındı.Parti den yeni tasfiyeler bekleniyo:semi I iyorj Ankara,19 MİLLİYET)DJ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1954
  • T 4 İSTANBULDA YAKALANAN GEYİK İstranca ormanlarında dün bir geyik yakalanmış ve şehrimize getirilmiştir.Geyik İzmir Fuarındaki hayvanat bahçesine gönderilecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1954
  • 3t Yeni tesislerinde mükemmel bir halk gazetesi şeklinde çıkmaya hazırlanıyor MİLLİYET 4 renkli ilavelerle 8,10,12,16,24,32 sayfa olarak intişar edecektir MİLLİYET,mükemmel've zengin bir halk gazetesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 21.08.1954
  • Turist celb ediyoruz ULUNAY Bir gazetede ağlanarak kadar hazin,katıla katıla gülünecek 'kadar komik bir vak'a okudum.Biz nice zamandan berû «Turizm Tunun!diye bar bar bağırıyoruz,«Memlekete turist cel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1954
  • KISA HABERLER Düseldroftan bildirildiğine göre hurda çeliğin tonu Almanyada 120 marktan 138 marka yükselmiştir.Yükaek fırın için hurda demir fiatlarının tonunda da 23 marklık bir yükselme olmuştur.Tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1954
  • EĞLENCE:TekstQ ve Örme Sanayii isçileri Sendikası Beyoğlu Şubesi bu aksam Kasımpaşa Ünal Sinemasında bir eğlence tertiplemiştir.SÜNNET DUGÜNU:istanbul P.T.T.Dağıtıcı ve Hat Bakıcıları Cemiyeti tarafın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1954
  • Şehir Tiyatrosunda temsil edilecek eserler Şehir Tiyatroları bu sene Dram kısmında Shekespeare'in «Verona'h iki Centilmen» i,Komedi kısmında da Molyer'in «Kibarlık Budalası» adlı eserleriyle perdeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1954
  • Etiket konacak maddelerin listesi Kararnamenin tatbikine pazartesi günü başlanıyor MÜH Korunma Kanununa isti» naden çıkarılan 944 sayılı kararnamenin Belediyelere verdiği selâhiyetlere uyularak alınan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1954
  • Denizcilik Bankası ikramiye işini halledemiyor Denizcilik Bankası İdare Meclisi dün sabah toplanarak,şikâyet konusu olan bazı meseleleri ehemmiyetle incelemiştir.Şehir hatları vapurlarında görülen gec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1954
  • Bakırköy'ün yeni kaymakamı vazifesine başladı Bakırköy kaymakamlığına tayin edilen Nazilli kaymakamı Nâzım Başlanışh dün yeni vazifesine başlamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1954
  • Harita teknik memuru yetiştirmek üzere kurs açılıyor Ankara,20 MİLLİYET)Toprak Komisyonları için harita teknik memuru yetiştirilmek üzere şehrimizde Toprak ve İskân Kursu)açılmıştır.Kurs yatılı olup m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1954
  • Çorum Çimento Fabrikasının inşaatına başlanıyor Ankara,20 MİLLİYET)Çorum çimento fabrikasının temel atma töreni pazar günü saat 10 da Çorumda yapılacaktır.Törene Çimento Sanayi Umum Müdürü,ikiletmeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1954
  • Ruhsatsız define arayıcıları yakalandı Eskişehir,20 TÜRKTEL)Şeh rimizin Yalınh köyünde istasyon civarında Mustafa Eltas,Mustafa Çınar,Mehmet Çeken ve Osman Şumlu adında dört kişi,define aramak üzere k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1954
  • İki kız,bir kızı,sevdiği adama kaçırdılar Eskişehir,20 TÜRKTEL)Şehrimizde rençberlik yapan Mevlût adında bir genç,Cümudiye mahallesinde oturan bir genç kısa âşık olmuş,kızın ailesi izdivaç teklifini r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1954
  • Adapazarında havalar serinledi Adapazarı,20 MİLLİYET)Birkaç günden beri devam eden şiddetli sıcaklar,nihayet dün akşam yağmur yağmağa başlamasile biraz düşmüştür.Bu sebeple,Abant ve Sapanca gölü kenar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1954
  • POLİSTE it Fındıklıda,Ömer Avni mahallesinde.Esaret sokağında.İki sayılı evde oturan Fatma Dedetaş adında bir kadının,ayni semtteki bir bakkala verdiği iki gümüş liranın kalp olduğu görülmüş ve zabıta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1954
  • Vilâyette dün bir toplantı yapıldı Ticaret Vekaleti müfettişlerinin ihtikâr ve istifçilik mevzuunda şehirde yaptıkları teftişler devam etmektedir.Bu cümleden olarak dün muhtelif semtlerde ticarethanel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1954
  • Zafer Bayramı hazırlığı devam ediyor 30 Ağustos Zafer Bayramı hazırlıklarına devam edilmektedir.Bayram münasebetile Türk donanmasına mensup filolar 23 ağustos tarihinde İstanbul limanında demirleyecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1954
  • Yedek parça satanlar ithalâtçı olmak istiyorlar Yeni kâr hadleri kararnamesinden sonra otomobil ve motorlu vasıtalara ait yedek parça ticareti ile maşgul olan zümre,mağduriyete uğradığından şikâyet et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1954
  • Lübnanh öğretmenler fittiler Memleketimizin misafiri olarak Ankara ve İstanbulda tetkikler yapan Ahmet Kara'nm riyasetindeki Lübnanlı öğretmenler dün Bursa,izmir ve Konya'da tetkikler yapmak üzere ten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1954
  • mod Cumartesi 21 RUMÎ 1S7S U7f Ağustos S SUhkc* 1954 AtutM YASTI VASATI EZANI nnim S.l« 19.15 otu 12.17 5.17 ISjM M AkfMA ltM 126» SMm M41 1.4t JJ4 1.24
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1954
  • Sandal Bedestanında bir P.T.T.merkezi açılıyor P.T.T.idaresi Kapalıçarşı Sandal Bedestanında bir P.T.T.merkezi açmağa karar vermiştir.Merkez,yarın merasimle işletmeye açılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1954
  • Hür Fikirleri Yayma Cemiyeti kongresi Hür Fikirleri Yayma Cemiyetinden bildirildiğine göre,Cemiyetin yıllık umumî heyet toplantısı 23 ağustos pazartesi günü saat 15 te Çemberlitaştaki cemiyet merkezin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1954
  • Dünkü ithalât ve ihracat İstanbul limanından dün yapılan ihracat bir hayli yüklüdür.Muhtelif memleketlere «66.756 TL.kıymetinde ham afyon,bağırsak,iç fındık,tütün,sünger,kuşyemi,halı,yumurta,tiftik,ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1954
  • 60 öğretmen İzmir'e gidiyor Türkiye Muallimler Birliği Turizm Bürosu tarafından 23 ile 29 ağustos tarihleri arasında yapılacak olan izmir gezisine 60 öğretmen iştirak edecektir.Birliğin bu yi İki turi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1954
  • Hür Macarlar millî bayramlarını kutladılar İlk Macar Kralı St.Etienne bayramı dolayısiyle dün saat 11 de Ayazpaşa katolik kilisesinde bir tören yapmıştır.Törene şehrimizde bulunan bütün hür Macar aile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1954
  • Douglas Fairbanks Jr.bugün Kore gazilerini ziyaret edecek Şehrimizde tetkik ve gezilerine devam eden Amerikalı artist ve prodüktör Douglas Fairbanks jrbugün saat 18 de Kasımpaşa Deniz Hastahanesinde t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1954
  • Orta Doğu politikasının karakteristik tarihi vasıflarından bi ri de bu bölgenin «İden kolay çıkabilmeğidir.Buna bir çare bulunmadığı takdirde bu bölgenin siyasî meseleleri arasında,bir de Kıbrıs mes'e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1954
  • Seksen sabıkası olan dolandırıcı tekrar yakalandı Dört beş gün evvel şehrimizde bir dolandırıcılık hâdisesi olmuş;evlenecek kızma mücevher ve elbise almak için istanbul'a gelmiş olan Hüseyin Un adında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1954
  • Maliye Vekili dün akşam Ankara'ya gitti Maliye Vekili Hasan Polatkan,dün de şehrimizdeki tetkiklerine devam etmiştir.Vekil bu arada beraberinde Defterdar Şefik Kâzım Yur olduğu halde,istanbul Kambiyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1954
  • İstanbul Polis Okulunun yıldönümü kutlanıyor istanbul Polis Okulu 69 uncu öğretim dönemini bitirenlerin diploma tevzi töreni bugün saat 15 te Yüdız'daki Polis Okulu binasmda yapılacaktır.Okulu bitrien
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1954
  • Tarsus gemisindeki arama işi sona erdi Bir kaç gün evvel turistik Atlan» tik seferinden dönen «Tarsus» yol» cu gemisinde gümrük muhafaza memur ve müfettişlerince yapılan kaçak eşya araması dün sona er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1954
  • Tedavüldeki paramız Tedavüldeki para miktarında bir ay öncesine nazaran onüç bin liraya yakın bir azalma müşahede edilmektedir.Bu miktar bir aralık yükselmişti.Dün,tedavülde 1.milyar 479.818.609 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1954
  • Tarabya'da bir otobüsle kamyon çarpıştı Dün sabah saat 11 de Tarabya'da üç kişinin yaralanmasıyle sona eren bir kaza olmuştur.Sarıyer'den istanbul'a doğru gelen Hüsamettin Oybaş idaresindeki halk otob
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1954
  • Serseri köpekler imha ediliyorlar Bu maksatla Temizlik İşleri ekipleri çoğaltıldı Son günlerde şehirde bazı semtlerde serseri köpeklerin arttığı görülmüştür.Bilhassa civar köylerden mal getiren satıcı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1954
  • Bu seneki tütün rekoltesi düşük Tütün rekoltesinde,bu yıl yüzde 15 veya yüzde 20 nisbetinde bir azalma hissedileceği,dün Tütün* cüler Birliği tarafından açıklanmıştır.Belirtildiğine göre,yaz ayların d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1954
  • Çöken bir balkonda ihtiyar bir kadın öldü Şişli Osmanbey Süleyman Nazif sokağında oturan 60 yaşlarında Meryani Hubeseryan adında bir kadın,dün evinin 3 üncü katındaki balkonuna çamaşır asarken ahşap b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1954
  • Antakya'da badem mahsulü son derece bol Antakya 20 MİLLİYET)Şehrimizde badem mahsulü bu*sene 17 yıldan beri görülmemiş derecede bol olarak idrak edilmiş bulunmaktadır.Bilhassa yukarı ve aşağı,Kuseyir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1954
  • Millî Oyunlar Festivaline katılacak Hatay ekibi Antalya,20 MİLLİYET)Eylül ayında İstanbulda yapılacak olan yurt içi milli oyunlar festivaline katılacak Hatay millî oyunlar ekibini seçme müsabakaları b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1954
  • Üçüncü blok apartmanın ihalesi yapıldı Atatürk Bulvarında inşa edilecek 3 üncü blok apartman,Belediye Daim!Encümeni tarafmdan 1 mil* yon 527.000.liraya ihale edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1954
  • Ayakkabıcılar tanzim satışı yapmak istiyorlar İstanbul ayakkabıcılar esnafından bir heyet,dün alâkalılara müracaatta bulunmuş ve ayakkabı tan* zim satışı yapılması hususunda Belediyeden müsaade istemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1954
  • Antakya'da tarihi bir heykel bulundu Antakya,20 MİLLİYET)Samandağının Mağaracık köyünde tarihî Selusi dö Piyeri şehrinin yerinde Vespasyan Kanalı yakınında bir heykel bulunmuştur.Takriben bir buçuk me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1954
  • TETKİKLER ingilizler Türkiye'yi nasıl tanıyorlar?İngiltere'nin İzmir'deki sabık Başkonsolosu Mr.Victor Cusden bundan bir müddet evvel İngiliz bahriyesine mensup birliklere Türkiye hakkında konferansla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1954
  • Tramvayların radyo paraziti yapmasına mâni olunuyor E.T.T.idaresi tramvayların radyo paraziti yapmaması için tedbir almıştır,idare bu maksatla yapılacak tesisat için bütçesine 30 bin lira tahsisat koy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1954
  • Muhafızların elinden kaçan katil Karaköy'de yakalandı Muhafazasına memur jandarmaların elinden kaçmaya muvaffas olan bir kaatil dün sabah Emniyet Müdürlüğü Cinayet Masası memurları tarafından şehrimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1954
  • İkramiyeler eylül maaşiyle beraber verilecek Memurlara verilecek ikramiyeler mevzuunda dairelerde yapılan çalışmaUr^;tozlandırılmıştu;Bu muyanda bir kısım dairelerde şimdiden ödenek bordroları hazırla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1954
  • Bir cinsî sapık linç edilmekten güçlükle kurtuldu Evvelki geçe Fatih'te halkı heyecan ve infiale düşüren çirkin bir hâdise olmuş ve Emniyet memurları bir cinsî sapığı linç edilmekten güçlükle kurtarmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1954
  • Bölge Ziraat Okuluna talebe almıyor İstanbul Bölge Ziraat Okuluna paralı ve parasız talebe alınacaktır.Kayıtlar 26 eylül tarihinde sona erecektir.Kayıt ve kabul şartları İstanbul Ziraat Müdürlüğünden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1954
  • Deniz kazalarında belediye suçlu görülüyor Ehliyetsiz kaptanların yakalanması işiyle Beledi* yenin meşgul olması lâzım geldiği hatırlatılıyor Mevsim münasebetile deniz üzerinde görülen hususî tekneler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1954
  • HALKIN SESİ Müsbet bir cevap Bir müddet evvel neşrettiğimiz bir şikâyet mektubuna Belediye Neşriyat Müdürlüğünden şu cevap gelmiştir:Sayın gazetenizin 20/7/1954 tarihli nüshasında intişar eden «Köpek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 21.08.1954
  • İktisadî ve Ticarî i Bahisler 1 Pahalılık ve ihtikârla mücadelede i S büyük faideleri olacağı zannedilen ğ 1 tiket konma mecburiyetine alt ha-ğ S »rlıkların ikmal edildiği,kartonla-i rın ebadı kararla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1954
  • Amerika'da 433 Türk talebe bulunuyor New York 20 USIS)Milletlerarası Eğitim Enstitüsünün bildirdiğine göre,Türkiye'ye mensup 433 öğrenci hâlen Amerika'da kolej ve Üniversitelerinde tahsil etmektedir.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1954
  • Fener alayında 40 kişi ve 12 polis yaralandı Belfast 20 AA.Kuzey irlanda'da Poombroy'da dün akşam polisi» nümayişçiler arasında çıkan bir kargaşalıkta 40 nümayişçi ve 12 polis memuru yaralanmıştır,irl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1954
  • Vişinski Amerika'ya gidiyor Cherbourg 20 AA.Refakatinde esi ile kızı olduğu halde dün »kşam Cherbourg liman istasyonuna,hususî trenle gelen M.Vişinski saat 21.00 de «Queen Mary» vapu-Hyle Birleşik Ame
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1954
  • Şarlo,karısından ayrılmıyor Lausanne 20 AA.Sinema sanatkârı Charles Chaplin'e yakın çevreler,bir Fransız gazetesinde çıkan ve Chaplin'in karısı Oanna'dan ayrılacağını bildiren haberi yalanlamaktadırla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1954
  • Çanakkale As.Sa.Al.Ko.Başkanlığından:Aşağıda cins ve miktarı,ihale gün ve saatleri yazdı iki kalem yiyecek maddesinin ihalesi kapalı zari usulü İle Çanakkale As.Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Tekliflerin be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1954
  • Türkiye'de hapis yatan Amerikalı Washington,20 AP)Dışişleri Bakanlığı dün,Türkiyede üç seneye yakın bir zaman hapis yattıktan sonra geçenlerde tahliye edilmiş olan bir Amerikan havacısının döviz kaçak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1954
  • jfer9!Havayolları uçak satıyor da revizyona tâbi tutulmuş,diğer bir kısmı da satışa çıkarılmıştır.Satışa çıkan uçaklardan 8 tanesi dün Vecihi Hürkuş tarafından satın alınmıştır.Resim revizyona tâbi tu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1954
  • Fenerbahçe Hacettepe yarın karşılaşıyor Futbol mevsimi yarın yapılacak Fenerbahçe Hacettepe karşılaşması ile açılacaktır.Bu suretle Fenerbahçeli ve Hacettepe'!futbolcular ilk defa.bu mevsim,«meşin top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1954
  • Türkiye ve Yunanistan'a iktisadî yardım Washington,20 A.A.Amerikan Ayan ve Mebusan Meclisleri tarafından dün kabul edilmiş olan yabancı memleketlere asker!ve iktisadî yardım tasarısında Avrupa müdafaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1954
  • Yugoslavya'da buğday kıtlığı Yugoslavya'nın 100.000 vagon buğday almak zorunda olduğu bildiriliyor Belgrad,20 TÜRKTEL)Yugoslavya'nın bu yıl büyük hububat sıkıntısı çekeceği anlaşılmaktadır.Bizzat İkti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1954
  • İki gün önce ölen adamın cesedi derede bulundu Ankara 19 MİLLİYET)Bu sabah şehrimizde muhiti heyecana veren bir hâdise olmuştur.Akköprü civarındaki fabrikanın dekovil hattma yakın outranlar,sabah penc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1954
  • Amerika'da komünizm kanun dışı edildi Washington 20 AJ .Kongre,Birleşik Amerika hükümetini devirmeğe matuf tertiplere âlet olduğu için,komünist partisini kanun dışı eden kanunu tasdik etmiştir.Kanun,s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1954
  • Saadet Kaç ar 'ı n tahliye talebi reddedildi C.MJE*.Genel Yürütme Kurulu üyesi Nurettin Ardıçoğlu'nun muhakemesi sırasında Türk hâkimlerinin şahsiyeti mâneviyesme hakaret etmekten hakkında takibat açı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1954
  • Konya As.Sat.Al.Ko.Bşk.lığından:A.Asker!ihtiyaç için Karaman'da yaptırılacak 190835 lira 07 kuruş kefif bedelli depo binası kapalı zarf usulü ile yaptırılacaktır.Geçici teminatı 10792 liradır.B)İhale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1954
  • De Gasperi mâkâfatı ihdas edildi Roma 2p AJ .Hıristiyan Demokrat Partisi,eski Başvekil müteveffa Alcide De Gasperi'nin hâtırasına izafeten Roma'da siyasî çalışmalar merkezi tesisine karar vermiştir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1954
  • 1952 Olimpiyatları atlama şampiyonu şehrimize gelecek 1952 Olimpiyad dalma ve atlama şampiyonu Binbaşı Sammy Lee 8 eylülde şehrimize gelecektir.Korede askerlerimizle beraber çarpışmış olan binbaşı Tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1954
  • An kara d a 8 firma savcılığa verildi Ankara,20 MİLLİYET)Bu sabah kâr hadleri kararnamesine ve esnaf kontrolüne ait bir toplantı daha yapılmıştır.Vali Muavininin riyaset ettiği bu toplantıya,belediye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1954
  • Caz müziği ile iade edilen esirler Kızıllar,Hindicinizde esirleri şarkı söylemeye mecbur tuttular Hanoi,20 AA.Fransız resmî şahsiyetlerinin bildirdiklerine göre,27 temmuzda ateş kesilmesinden beri hem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1954
  • Londra,en serîn yaz gününü yaşadı Londra 20 AJl.Havacılık Vekâleti bülteninden öğrenildiğine göre,Londra dün,1940 yıbndanberi ilk defa olarak en serin ağustos gününü yaşamıştır.Filhakika dün Londra'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1954
  • "Sulh için Allaha ihtiyacımız var" Eisenhower,insanların sulh için dua etmelerini teklif etti Evanston Illinois)20 AA.«Northwestern» Üniversitesinde top lantılarını yapmakta bulunan Dünya kiliseleri k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1954
  • Orta Doğuda yeni bir demiryolu şebekesi kuruluyor Türkiye,İran ve Pakistan'ı Avrupa memleketlerine birleştiren merkez olacak Tahran,20 TÜRKTEL)Türkiye,Iran ve Pakistan arasında trenle seyahati kolayla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1954
  • Eisenhower'in Fransa ve İtalya'ya yeni ihtarı Amerika Reisicumhuru,Alman ordusu dahil edilmedikçe Avrupa Birliğinin kurulamıyacağuu söylüyor Washington,20 AP)Başkan Eisenhower cBatı Avrupanm Sovyet te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1954
  • Amerika atom sântralları tesis ediyor Enerji merkezlerinde dağınık Amerikan üslerinin malzemesi temin olunacak Washington,20 AA.Amerikan Müdafaa Vekâleti İstihkâm Dairesi şefi General Stugis bir basın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1954
  • DOĞAN ŞAHİN INGİLTEREDE Istanbulda yaptığı müsabakalarda dikkati çeken genç mukavemet yüzücülerinden Teknik Üniversite talebesi Doğan Şahin Manş'ı geçmek üzere İngiltereye gitmişti.Resimde Doğan,Ingil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1954
  • C.H.P.Meclisi yakında toplanıyor Ankara,19 MİLLİYET)C.H.P.Meclisinin,seçimlere girip girmemesi hususunda karar almak üzere ayın 28 inde İstanbulda yapacağı toplantıya hazırlık mahiyetinde bugün CHP.Ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1954
  • Bazı bölgelerde dün zelzele oldu [Baştarafı 1 incide] Sivasta 23.35'te dipten gelen ve S saniye devam eden,Çorum'da 23.15 de Güney-Batı istikametinden gelen şiddetli ve Kırşehir'de 23.19'da kuzey'den
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1954
  • DP.Genel idare Kurulu dün tasfiye işini gözden geçirdi [Baştarafı 1 İncide] Diğer taraftan Genel Kurulun bu günkü toplantısında Necmi Ateş de davet edilmiş ve bir müddet toplantı salonunda kaldıktan s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1954
  • italyanın üçlü Pakta iştiraki f Baştarafı 1 incide] yatından anlaşılmaktadır.Bu münasebetle,bahis konusu görüşme sırasında,Balkan ittifakı ve İtalya'nın bu ittifaka iştiraki imkânları üzerinde duruldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1954
  • Bira sıkıntısının sebebi anlaşıldı [Baştaraf ı 1 incide] «su sıkıntısı» ile elele yürümektedir.Hususi surette öğrendiğimize göre,Sular İdaresi Bomonti bira fabrikasına kafi miktarda su vermediği takti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1954
  • İzmir Enternasyonal fuarı dün törenle açıldı [Baştarafı 1 incide] değil,bütün Türkiyenin malı olduğunu belirtmiş ve Fuar çalışmalarını izah etmiştir.Müteakiben Ticaret Vekili Sıtkı Yırcah mühim bir nu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1954
  • Gökay,bir hafta isviçrede kalacak [BastararVİ indde] Migro Teşkilâtının davetlisi olarak 1 hafta isviçrede kalacağını söylemiştir.Gökay hareketinden önce şunları söylemiştir:«Kanada ve Birleşik Amerik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1954
  • Bir erimizi öldüren kızıl casusun duruşması başladı [Bastarafı 1 incide] Mihail,verdiği ifadede,hâdisenin vukuundan evvel akli muvazenesinin yerinde olmadığını ileri sürmüş ve hâdise günü de hasta old
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1954
  • Yunanistan Kıbrıs ihtilâfını Birleşmiş Milletlere getirdi [Baştarafı 1 incide] üzere Yunanistan plebisiti müteakip adayı ilhaka teşebbüs edecektir.Yunan delegesi projeyi Birleşmiş Milletler sekreterin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 21.08.1954
  • 1 23456789 10 11 SOLDAN SAĞA 1 Masalların güzellik kraliçesi,Tenbih edatı,Benzer.2 Akıtma eski terim)Yönler.3 Bir kazamız,Bazıları Trakya mıntakamızı öyle telâffuz eder.4 Sulan,«Şer» in zıd biraderi.5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.08.1954
  • M.M.V.Ankara 2.No.lu Satın Alma Ko.Bşk.lığından Askeri birlikler için ve Ankara'da gösterilecek yere teslim şartiyle 120.000 adet akümülâtör separatörü kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.Muhammen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.08.1954
  • M.M.V.2.No lu Satın Alma Ko.Bşk.lığından Ankara Askeri birlikler için Ankara'da gösterilen yere teslim şartiyle 4 kalem akümülâtör ham malzemesi kapalı zarf usulü ile satan alınacaktır.Muhammen bedeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.08.1954
  • Teklif İsleme İlânı Türkiye Zirai Donatım Kurumu Umum Müdürlüğünden Kurumumuz Merkeziyle İstanbul ve İzmir Şube Müdürlüklerimizde mevcut teknik ve ticarî şartnamelerimiz dahilinde:1 5 ton Metil Bromid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.08.1954
  • Eyüp Noterliğinden Eyüpte tesis edilecek açık pazar yeri için istimlâke tâbi tutudan yerlerden Camiikebir mahallesinin Hafaflar sokağında 52 ada 72 parsel eski 3-5 yeni 5 kapı No.lu ve 20 M2 sahalı ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.08.1954
  • M.M.V.1 No.lu Sa.Al.Ko.Baş.dan Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için 2490 sayılı kanunun 46.maddesinin İ)fıkrası gereğince pazarlıkla 50.000 lira dahilinde 30.000 kilo sığır eti eksiltmeye konulmuştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.08.1954
  • Erzurum As.Sat.AL Kom.Bşk.lığından Askerî ihtiyaç için aşağıda cinsi,keşif bedeli,geçici teminatı ve ihale tarihleri yazılı bulunan inşaatlar hudut karakollar ve müşterek hamam inşaatları)ayrı ayrı ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.08.1954
  • istanbul Deniz ikmal Grup Amirliğinden 1 XV inci Mot.Hf.Uçs.Top.Tb.nun uçaksavar toplariyle Manşa karşı top atışları Yombumu ile Suvan adası arasmda aşağıda belirtilen sahada 23.24.25/Ağustos/954 günl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.08.1954
  • Devlet Demiryolları Merkez XII Komisyonundan)1 Eskişehir gar binasının kalorifer tesisatı ile bu tesisatla ilgili mütemmim ameliyat işi kapak zarfla teklif verme suretiyle eksiltmeye konulmuştur.2 Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.08.1954
  • Konya Belediye Başkanlığından 1 Belediye hudutları dahilinde ve Konya'nın demiryolundan itibaren 5.00 Km.garbmda bulunan ve kadastrosu yapılmamış olan Meram yolu ve civarının halihazır haritası yaptır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.08.1954
  • ABONE ŞARTLARİ Senelik M.43 UO Altı aylık www S3 SO Uç aylık •W—«MOW 12 00 Bir aylık SO Ecnebi memleketlere Ud misildir.İLAN ŞARTLARİ 2 ve 3 OneO sayfa tant 4 ti* 4 üncü tayla tant 2.50 fj» ilanlardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.08.1954
  • ZAYİ Kömür Tevzi müessesesinden aldığım 190241 numaralı kömür beyannamemi kaybettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Tacettin Gökçe Beyoğlu Emincamü Tennure sokak No.10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.08.1954
  • R A D Y 0 İSTANBUL 12.27 Açılı;ve program 12.30 Şarkılar Okuyan:irfan Doğrusöz 13.00 Saz eserleri Çalanlar:Nubar Tekyay,Ercüment Batanay 13.15 Şarkılar Okuyan:Muallâ Gökçay 13.45 Haberler Okuyan:Gülse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.08.1954
  • Yüksek Denizcilik Okulu Müdürlüğünden 1 Okulumuzun 2540 lira keşif bedelli kalorifer kazanı tamiratı açık eksiltmesi 2/9/1954 perşembe günü saat on beşte Müdürlüğümüzde toplanacak Satm Alma Komisyonun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.08.1954
  • Konya As.Sat.Al.Ko.Bşk.lığından:A)Konya ağır bakım fabrikası için 58332)lira 56)kuruş keşif bedelli su kulesi ve su tesisatı kapalı zarf usulüyle yaptırılacaktır.Geçici teminatı 4167)liradır.B)İhale 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.08.1954
  • Kayseri C.Müddeiumumiliğinden:Cinsi Miktarı Fiatı Tutarı Muvakkat teminatı Kilo Lira Krş.Lira Kg.Lira Kg.Erimiş D.Bakır 4000 7 00 28000 00 2100 00 yağı Kayseri Bölge Cezaevi ihtiyacı için cins ve mikt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.08.1954
  • Sivas Valiliğinden 1 Eksiltmeye konulan iş:Sivas Devlet Hastahanesinde yapılacak ihata duvarı işidir.Keşif bedeli:36529.50 liradır.2 6/9/954 pazartesi günü saat 15 de Nafıa Müdürlüğünde teşekkül edece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.08.1954
  • Diyarbakır Vakıflar Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konan iş:Diyarbakır'da Hüsrev Paşa vakfından Mardinkapı civarında Deliler Hanının tamiratı olup keşif bedeli 67387.62)altmış yedi bin üç yüz seksen yedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.08.1954
  • Sahip ve Basmubarrtrl:A N.karacan Tazı İçlerim Hilen İdare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEM IBT AS Basıldığı ver:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.08.1954
  • İSTANBUL BORSASININ 20/8/1954 FIATLARl 1 Sterlin 784.00-784.00 100 Dolar 280.30-280.30 100 Üret 4440-4440 100 isviçre Frangı 6448-644» 100 Florin 3.68.40-73.68.40 100 Drahmi 100 Çekoslovak Kur.100 isv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.08.1954
  • M.M.V.1.No.lu Sa.Al.Ko.Başkanlığından Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı yazılı 1000 ton sığır eti 2490 sayılı kanunun 31.maddesi gereğince kapalı zarf usulü lie eksiltmeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.08.1954
  • İLLER BANKASINDAN istanbul şehri haritalarının revizyonu yaptırılacak)1 istanbul şehrinin evvelce yaptırılmış olan haritaları esas olmak üzere Kadastro idaresi tarafından hazırlanmış olan kadastro tes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.08.1954
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları Kapalı zarfla 31 kalem elektrik malzemesi 9/9/954 perşembe saat 15.30 da Eskişehir As.Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır.Bedeli 20.000 lira,geçici teminat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4