Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 20.08.1954
  • Yeni tesislerinde mükemmel bir halk gazetesi seklinde çıkmaya hazırlanıyor MİLLİYET 4 renkli ilavelerle 8,10,12,16,24,32 sayfa olarak intişar edecektir MİLLİYET,mükemmel ve zengin bir halk gazetesi şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.08.1954
  • %hi%uiMi ğS|!Bugün şehrimizde havanm umumiyetle bulutla öğleye doğru mevzii aajnaklı ge* çeceği tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.08.1954
  • t 00 İ^A UCUZ KUMAŞ SATIŞI Motorlu dokumacılar kooperatifi tarafından dünden itibaren kooperatif merkezinde ucuz kumaş satışına başlanmıştır,Besimde ilk günkü satış tesbit edilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.08.1954
  • Müteveffa İtalyan Başvekili De Gasperi De Gasperi dün öldü Sabık Başvekilin ölümü bütün dünyada teessür yarattı Roma,19 AA.Eski İtalyan Başvekili Alcide de Gasperi,bulunduğu Sella Valşugana sayfiyesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.08.1954
  • izmir Fuarı bugün açılıyor Bu seneki fuara 17 yabancı devlet iştirak ediyor İzir,19 MİLLİYET)Bütün hazırlıkları tamamlanan 23 üncü &mir Enternasyonal Fuarı yarın Kültürparkm Lozan kapısı önünde yapıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.08.1954
  • KIBRIS BİRLEŞMİŞ MİLLETLERE AKSETTİRİLİYOR Yunanlılar bugün yapacakları müracaatta Kıbrıs'ın istikbalini tayin için plebisit yapılmasını istiyorlar ingiltere Kıbrıs meselesine muhalefetle bundan kızıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.08.1954
  • RaV2ir AflIOrâ'fta Reisicumhur Celâl Bayar dün Ban-Uajai niinaifl UO dırmadan uçakla Ankaraya gitmiştir.Resim Devlet Reisini Etimesgut hava alanmda kendisini karşılayan Vekillerle görüşürken tesbit et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.08.1954
  • D.P.içindeki tasfiye hareketi devam ediyor İstanbul teşkilâtından 140 kişilik bir liste hazırlandığı bildiriliyor.Selim Erengil ve Hayri Erdoğdu'nun af talepleri reddedildi Demokrat Parti içindeki tas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.08.1954
  • Fairbanks'ın basın toplantısı Amerikalı artist Atatürk filmi hakkında izahat verdi Douglas Fairbanks Jrizahat verirken Ankara'dan şehrimize dönen Douglas Fairbanks dün saat 19 da Küçüksu kasrında bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.08.1954
  • Polise yapılan kürtaj ihbarı Polis dün akşam bir doktorun muayenehanesine baskın yaptı.Hâdise hakkında takibata başlandı Zabıta bir kürtaj iddiasını tahkik etmektedir.Sirkeci otellerinin birinde kalma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.08.1954
  • Bir yumrukta adam öldüren vatman dun tevkif edildi Kadın ve sarhoşluk yüzünden çıkan kavga sonunda başına yumrukla vurulan motorcu Mahmut öldü Evvelki gece Beyoğlu'nda kadın ve sarhoşluk yüzünden çıka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.08.1954
  • Orgl.Baranse!Atina'ya gidiyor Genel Kurmay Başkanı Atinadan sonra Belgrad'ı da ziyaret edeceği anlaşılıyor Atina,19 TİİRKTEL)Türkiye Erkânı Harfaiyei Umumiye Reisi Orgeneral Baransel,eylülün ikinci ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.08.1954
  • Başvekil Ekimde Bonn'a gidiyor Müzakerelerde Almanya'nın Avrupa Birliğine katılması mevzuu ele alınacak Bonn,19 TÜRKTEL)Başvekâletten elde edilen malûmata göre,Türkiye Başvekili Adnan Menderes,Dr.Aden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.08.1954
  • Devenin başı Moskova radyosuna göre Mahmutpaşadaki işportacıların 60 ı Üivnersite mezunuymuş Ankara,19 TURKTEL)Moskova radyosu Türkiye aleyhindeki propagandasına ve memleketimiz hakkındaki yalan neşri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.08.1954
  • 18 gün önce ikiz doğuran bir kadın tekrar doğuruyor İki rahimli olduğu anlaşılan kadında çift hamilelik olduğu tesbit edildi Detroit,19 AA.Burada doktorlar dün bütün gece tıb tarihinde eşi görülmemiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.08.1954
  • Elazığ'da tifo hastalığı salgın halini aldı Sür'atle yayılan hastalığın,önlenmesi için halk Tifo aşısına tâbi tutuluyor bütün Elâzığ,19 MİLLİYET)Bir müddetten beri şehrimizde görülen birkaç tifo vakas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.08.1954
  • Hububat satışımız Ankara,19 MİLLİYET)Toprak Mahsulleri Ofisinden alınan malûmata göre,bu sene haziran başından oğustosun 15 ine kadar müs tahsilden 271267 ton buğday,2268 [Devamı Sa.3 Sû.4 de]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.08.1954
  • Murat Güler Türkiyeye dönüyor Calais Fransa—19 AA.Manş Denizini yüzerek geçen 26 yaşındaki Türk mühendisi Murat Güler,memleketine dönmeden önce Paris,Brüksel ve Londra'yı ziyaret etmek üzere dün burad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 20.08.1954
  • Zahire ve Ticaret Borsasında satış fiatları Dün Zahire ve Ticaret Borsasındaki durgunluk devam etmiştir.Fındık:İç sıra tombul kontrollü Giresun malları 249 dan 20 ton,Ordu malları 250 den 150 ton alıc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1954
  • Antika eşya ve seramik' mamullerimize talebler artıyor Son günlerde yabancı piyasalardan şehrimiz Ticaret Odasına geniş ölçüde talebler gelmektedir.Bunların arasında bilhassa antika eşya,çini,halı ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1954
  • HALKIN SESİ Telefon konuşmaları imkansızlaşıyor Adresi bizde mahfuz bir okuyucumuz yazıyor:«Son günlerde telefonlarla konuşmak bir dert oldu.Aranılan numarayı bulmak ve konuşabilmek cidden şans eserid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1954
  • Haneye taarruz ve mesken masuniyetini ihlâl hâdiseleri Müddeiumumilik iki neye taarruz ve mesken masuniyetini ihlâl hâdisesine el koymuştur.Birinci vak'a Sarıyerde cereyan etmiş ve Mehmet Çap'la Temel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1954
  • Polis Okulundaki merasim ve atış tatbikatı Yıldız Polis Okulunu başarı ile bitiren 215 polisimize,yarm saat 15 de törenle diplomaları verilecektir.Mezunlar merasimden evvel Tak sim âbidesine ve Okulda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1954
  • Duraklardan yolcu almayan şoförler takip ediliyor Son günlerde bazı otobüslerin duraklardan yolcu almadıkları ve sür'atle gittikleri şikâyet edilmiştir.Duraklardan yolcu almayan şoförlerin sevkettikle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1954
  • Malûlgazilerin şeref günü Büyük taarruzun başladığı 26 Ağustos,Malûlgazilerin şeref günüdür.Malûlgaziler Birliği bu münasebetle bir merasim hazırlamıştır.Taksmide 26 Ağustos günü saat 17 de yapılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1954
  • Tarabyada bir otomobil ağaca çarptı George Viliam Lord adında bir Amerikalının idaresindeki 37607 plâkalı jeep,Yeniköyden geçerken direksiyonunda meydana gelen arızadan ötürü,Sipahiocağı önünde ki ağa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1954
  • Armatörler Ankaraya bir heyet yolladılar Tanınmış armatörlerden müteşekkil bir heyet,dün Ankara'ya hareket etmiştir.Heyet,hazırlanmakta olan yeni Denizcilik Kanunu etrafında ilgili makamlarla temaslar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1954
  • Heybeliadada bir kısım çamlık ye fundalık yandı Heybeliadada Ruhban Okulunun alt tarafındaki sahada,henüz tesbit edilmeyen bir sebepten ötürü yangın çıkmış ve 3000 metre kare fundalık ile 7 adet çam y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1954
  • Peynircilerin narha riayet etmedikleri tesbit edildi Belediye murakabe ekipleri,pey» nircilerin narha riayet etmediklerini tesbit etmişlerdir.Beyaz peynirin karaborsada fiatı kilo basma 360 400 kurusa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1954
  • Sahte bir gayrimenkul satışına el kondu Zabıta,85 bin liralık bir sahtekârlık hâdisesine elkoymuştur.İddiaya göre Üsküdar'da oturan Ömer Yaşık,Şükrü Şengel ve İsa adında üç kişi,dün Beşiktaş Tapu dair
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1954
  • Ormanlar yanıyor İzmirden telefonla bildirildiği göre Kemalpaşa)da çam ormanları yanıyormuş.Bu satırlar intişar eylediği zaman da belki yanacak bir şey kalmıyacağı veya kalmadığı irin sönmüştür.Başka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1954
  • KISA HABERLER ir Maliye Vekili Hasan Polatkan şehrimizdeki tetkiklerini dün sona erdirmiştir.Vekil,bugün Ankara'ya avdet edecektirir Be oğlundaki barlardan birinde ar» tist olarak çalışan Aliye Seylâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1954
  • POLİSTE it Nişantaşı'nda Topağacı'nda Demir Oztürk'e ait inşaatta çalışan Hidayet Ozyurt ve ismail Gürel adında iki işçi,iş meselesinden kavga etmişlerdir.Kavga neticesinde ismail,bıçağını çekerek Hid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1954
  • Dünkü ihracat yekûnu 1 milyon 625.505 lirayı buldu Dün limanımızdan muhtelif mem leketlere 1.625.505 liralık ihracat yapılmıştır.Bunun 1.098.512 lirasını Sovyet Rusya'ya sevkedilen tiftikler teşkil et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1954
  • Liman tahmil,tahliye işçilerine zam yapıldı İstanbul liman tahmil ve tahliye işçileriyle Denizcilik Bankası arasında işçi ücretlerine zam yapılması hususunda çıkarılan iş ihtilâfı Yüksek Hakem Kurulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1954
  • İki mütecaviz bir kıza tecavüze kalkıştı Evvelki gece Acıçeşmede çirkin bir tecavüz hâdisesi cereyan etmiştir.'9 Fenerde bir konserve fabrikasında çalışan ve Kâzım isimli genç ile nişanlısı Havva adın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1954
  • Altın piyasasında gerileme başladı Altın piyasasında dün fiatlarda hafif bir gerileme görülmüştür.4 gün vadeli bir parti külçe 712 kuruştan satılmıştır.Umumiyetle altın piyasasında ağırlık hüküm sürme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1954
  • Rusya'ya 133 ton tiftik ihraç edildi 15 gündenberi gayet durgun geçen ihracatımızda dün bir kıpırdama görülmüştür.Filvaki limandan dün yapılan ihracatın değen 1.625.505 T.L.dır.İhraç edilen malların a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1954
  • HİCRİ Cuma 20 Ağustos 1954 RUM!1373 21 Zilkicc 1370 7 Afustoa vakit vasati ezani Güneş 5.15 10.13 Oil* 1217 5.15 adadı 1S.04 9.03 Ak«am UM 12.00 Yattı 20.43 1.40 İHfftk 3.23 8.21
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1954
  • İngiltere'de teknik öğretim hususî temas ve misallere dayanmaktadır.Her ne kadar asırlar boyunca çıraklık sisteminde büyük değişiklikler kaydedilmişse de gene de bütün sanayi ve teknik öğretimin temel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1954
  • Basın Yayın Genel Müdürlüğü yeni binasına taşındı Ankara,19 MİLLİYET)Basın Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü,bugün Evkaf İdaresinin Anafartalar caddesinde yaptırdığı yeni binaya taşınmaya başlamıştır.İl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1954
  • Bab 't-ait meşhurlarının acı ve tatlı hatıraları Nurettin Oryan "Basıldı" sözü yüzünden 2 yıl hapis yatmıştı Serbest fırkanın kapandığı günlerde Tanin gazetesinde çıkan bir yazı üzerine İstiklâl Mahke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1954
  • Tarsus gemisi göz hapsinde tutuluyor Bir kaç gün önce turistik Atlantik seferinden dönen «Tarsus» yolcu gemisinde kaçak eşya aramasına fasıla verilmiştir.Gemideki hamule tamamile boşaltıldıktan sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1954
  • Halka elbiselik kumaş dağıtılıyor Dokumacılar tarafından yapılan tevziat iyi netice verdi Motorlu Dokumacılar Küçük San'at Kooperatifinde,halka ucuz kostümlük kumaş tevziine dün başlanmıştır.Belirtild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1954
  • İzmir'de alivre üzüm satışları hızlandı İzmir,19 A.A.Şehrimizden yabancı memleketlere alivre üzüm satışları geçen haftalara nazaran biraz daha hızlanmıştır.İlgililerden alınan malûmata göre,buna sebep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1954
  • İzmirde yapağı piyasası hararetlendi İzmir,19 AA.Uzun zamandanberi hareketsiz kalan yapağı piyasasında son zamanlarda büyük ölçüde muameleler cereyan etmektedir.Piyasamızdan bir firma,Menemen'den 360
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1954
  • Ankarada bir ev tamamen yandı Ankara,19 MİLLİYET)Bu akşam saat 17.30 da Dışhisarda bir evin çatısı tutuşmuş evde bulunan kadın ve çocukların kurtarılmasına rağmen Hasan Özyaman'a ait ev tamamen yanmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1954
  • Millî Savuma Vekili şehrimize geldi Millî Müdafaa VekiU Ethera Menderes dün sabahki ekspresle Ankara'dan şehrimize gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1954
  • Cemiyet SÜNNET DUGUNU istanbul P.T.T.Dağıtıcı ve Hat Bakıcıları Cemiyeti tarafından 4 eylül cumartesi akşamı Çittesaraylar'da bir sünnet düğünü tertip edilmiştir.TOPLANTI it Ticaret Odaları Birliği pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1954
  • Bıçak taşıyanlar çoğaldı Son günlerde bıçak ve tabanca taşıyanların fazlalaştığı görülmüş,arama tarama faaliyetine hız verilmiştir.Evvelki gece Beyoğlunda Servet Güleç adında birinin üzerinde bir taba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1954
  • Limanımızı ziyaret edecek Amerikan filosu 25 ilâ 30 Ağustos tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletlerinin Akdenizdeki 6 ncı filosuna mensup 10 harp gemisi limanımızı resmen ziyaret edecektir.Koram
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1954
  • Seyrüsefer suçları azalıyor Radyo ve basın yolu ile seyrüsefer suçlarına dair yapılan ikazlar,müsbet neticeler vermiştir.Songünlerin vukuat raporlarından,seyrüsefer suçlarının azaldığı,şoförlerin niza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1954
  • Kundura imâlcileri fabrika kuruyorlar Ayakkabı İmâlcileri İşverenler Sendikası başkanı Ömer Şirin,bazı Vekâletlerle temaslarda bulunmak üzere,Sendika namına yakında Ankaraya gideceğini dün açıklamıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1954
  • Etiket usulü Pazartesi günü tatbik ediliyor Aynı gün tatbik mevkiine konacak kâr hadleri kararnamesine ait hazırlıklar tamamlandı Belediye Reisi muavinlerinden Ferruh İlter,dün yaptığı bir basın topla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1954
  • Şüpheli görülen iki otum hadisesi Kadınların cesedleri morga kaldırılarak tahkikata başlandı Karısının ölümüne sebebiyet verdiği iddia olunan Ali Varışlı adında bir bakkal hakkında Müddeiumumilikçe ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1954
  • Amerikan bandosu bu sabah geliyor Amerikan bandosu bu sabah saat 10,30 da Yeşilköy hava alanına üç askerî uçakla gelecektir.Aralarında bir kadın subay da bulunan Bando,ilk konserini yarın akşam Açık H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1954
  • Bozcaadada üzüm ve şarap bayramı yapılıyor Bozcaadada her yıl olduğu gibi bu yılda 22 ağustos günü Üzüm ve Şarap bayramı yapılacaktır.Mahalli bir hususiyet arzeden ve civar vilâyet kazalarının da alâk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 20.08.1954
  • Faruk'un son Mısır'lı adamı da istifa etti &fln\a»-19 AA.Tr Eski Mısır Kralı Faruk,iki sene evvel memleketinden kovulduğu zaman onunla beraber giden adamlarından yegâne Mısırlı olan Emin Fahim bu gece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1954
  • Bir adam içkiden öldü Eskişehir,19 T&RKTEL)İstiklâl mahallesinde oturan Kemal Barla adında bir adam,şiddetli sıcağa rağmen,haddinden fazla alkol almış ve evine yaklaştığı sırada ölmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1954
  • Bir Yunan hariciyecisi harakiri yaptı Atina,19 TÜRKTEL)Yunan Hariciye Vekâletinin yüksek memurlarından Aleksander Manes,dün evinede,karnına bir Japon bıçağı sokmok suretiyle intihar etmiştir.Manos'un
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1954
  • 1 İktisadî ve Ticarî j Bahisler s r I Et ve Balık Kombinası Umum E ş Müdürü Mühim mıntakalarda t e-î sisler kurulması,hususi tertibatlı S vagon,kamyon,gemi temini huşu-E i sunda yerli ve ecnebi müteha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1954
  • Avrupa Ordusunu kurtarmak için çalışılıyor Brüksel Konferansında Fransadan değişiklik tekliflerinden vaz geçmesi isteniyor Brüksel,19 AP)Beş Avrupa memleketi bugün Fransa'ya müracaatla Avrupa Ordusu p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1954
  • İran,Batı cephesine iltihaka karar verdi Başvekil Zahidi,daha fazla tarafsız kalamıyacağını resmen açıklayarak,İran milletini birliğe davet etti Tahran,19 TÜRKTEL)İran Başvekili General Zahidi,gazetec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1954
  • Ses duvarını aşma talimleri Eskişehirde 5000 metreden aşağıda yapılan talimlerde camlar kırılıyor Eskişehir,19 TURKTEL)Kanada'dan alınan uçaklarla yapılan ses dıvarını aşma talimlerine hız verilmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1954
  • Dış ticaret anlaşmaları Türk Fransız ticaret anlaşması yeniden gözden geçiriliyor Ankara,19 MİLLİYET)Dış Ticaret Rejiminin getirdiği yeni hükümlere göre muhtelif memleketlerle olan ticaret anlaşmaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1954
  • Amerikan yardımının miktarı tesbit edildi Washington,19 AP)Temsilciler ve Ayan Meclisleri azaları,müşterek toplantılarında Amerika'nın yabancı memleketlere askeri ve iktisadî yardım tahsisatını 2 mily
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1954
  • Ruslar,Pamir'in bir tepesine daha çıkmışlar Londra,19 AA.Sovyet Haberler Ajansı Tass'ın bildirdiğine göre,11 Rus dağcısı Pamir dağlarının 6955 metre yüksekliğindeki tepesine tırmanmıştır.İhtilâl adınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1954
  • Bir Amerikan filosu geliyor Atina,19 TÜRKTEL)Altıncı Amerikan filosuna mensup otuz parçadan mürekkep bir filo,Vis Amiral T.C.Combsun kumandası altında,bu sabah Faler limanına gelmiştir.Bu ziyareti,yin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1954
  • Fairbanks7!basın toplantısı [Baştarafı 1 incide] içindeyim.Buraya gelişimin sebepleri muhteliftir.Bunları size izah etmeye çalışacağım.Türkiye'ye gelmeden evvel Washington'daki sefirinizle uzun görüşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1954
  • Toprak ve iskân Genel Müdürlüğünden 1 Toprak komisyonları için harita teknik memuru yetiştirilmek üzere Ankarada açılan Toprak ve iskân Kursuna bu yıl 35 öğrenci alınacaktır.2 Kursa lise ve orman okul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1954
  • Kapalı Zarf Usnlile Enkaz Satışı)İstanbul Defterdarlığından:Muhammen bedeli Teminatı Lira Kuruş Lira Kr.ş.4000 00 300 00 Bebek Mahallesinin Eski:TürbeYeni:Bebek Rumeli Hisarı yolu 73 ada 63 parsel Esk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1954
  • Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul Bölge Müdürlüğünden 1 Hasköy'de blok depoların çatlak duvarlarına gelen yüklerin askıya alınmasına ait ahşap tertibat inşası kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1954
  • Kayıp İngiliz diplomatının eşinden gelen mektup Londra,19 AP)Kayıp İngiliz diplomatı Donald LcLean'ın ef inden annesine bugün bir mektup gelmiştir.Dışişleri Vekâleti,mektubun 1953 Kahire damgasını taş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1954
  • Amerika Formozayı müdafaaya karar verdi Taipeh,19 AP)Birleşik Amerikanın Pasifik Donanması kumandanı Amiral Felix Stump 7 nci Amerikan filosunu Formazayı müdafaa için her türlü askerî tedbiri alacağın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1954
  • De Gasperi dün öldü [Baştarafı 1 incide] ile Hıristiyan Demokrat Parti merkezine bildirilmiştir.Öğrenildiğine göre,De Gasperi,ölümünden iki gün evvel,Hıristiyan Demokrat Partinin siyasî sekreteri Amin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1954
  • Hububat satışımız [Baştarafı 1 incide] ton çavdar,9232 ton mısır,11.824 ton arpa ve 2.736 ton yulaf satın alınmıştır.Bu alım tarihinden itibaren yabancı memleketlere ihraç için mukaveleye bağlanan 135
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1954
  • Tayfandan ölenlerin sayı* sı yüzün üstünde Tokyo:19 A.A.Japonya'da salı günü çıkan tayfun yüzden fazla kimsenin ölümüne ve şimdiye kadar yapılan taminlere nazaran 40 milyon dolar civarında maddî hasar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1954
  • Helikopterle yükseğe çıkma rekoru kırıldı Grenoble,19 A.A.Askeri pilotların dağ uçuşları için yetiştirilmesinde kullanılan «Bell 47 D.A.tipinde bir helikopter dün 6ğleden sonra 5150 metrelik bir yükse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1954
  • AHlee'nin Kızılçinde'ki ziyaretleri Londra,19 AP)Pekin Radyosunun bildirdiğine göre,eski İngiltere Başvekili Clement Attlee Çinli ev sahiplerine,İngiliz İşçi Partisi heyetinin Çini ziyaret sebebinin i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1954
  • Bir kamyon kazasında 9 asker yaralandı Diyarbakır 19 Milliyet)Şehrimizde saat 16 sıralarında feci bir kamyon kazası olmuştur.İçinde 12 asker bulunan bir askerî kam yon Yağlıdere mevkiinde fazla sür at
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1954
  • Korede müttefikler kuvvetlerini geri çekmeğe başladı Amerikanın kuvvetlerim azalt ma kararı İngiltere,Kanada ve Avustralya takip ediyor Washington,19 AB)Komünist Çin'e karşı hareket kabiliyeti fazla b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1954
  • ingiltere'den yolcu uçağı getirtiyoruz Ankara,19 MİLLİYET)Ingiltereye sipariş edilen dört motorlu yedi Heron tipi uçaktan iki tanesi Eylül ortalarına doğru diğerleri de birer ay fasıla ile memleketimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1954
  • İsviçre heyeti Ağrının zirvesine erişti Doğu Beyazıt,19 AA.Haber aldığımıza göre,Zürih Yüksek Politeknik Okulu profesörlerinden İmhof'un başkanlığında ve bayan İmhof,Prof.Egli ve Dr.Keller'den müteşek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1954
  • Bir genç kız Dicle nehrinde boğuldu Diyarbakır,19 MİLLİYET)Şehrimize bağlı Bismil kazasmm Koteli köyünde fecî bir boğulma hâdisesi olmuştur.Köy sakinlerinden 18 yaşındaki Nuriye Kutlu admda bir kız te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1954
  • D.P.içindeki tasfiye hareketi devam ediyor [Baştarafı 1 incide] Cahit Evrenos,Sanayi Odası ikin ci başkanlığından istifa etmiştir.Evrenosun partiden ve Şehir Meclisi üyeliğinden de çekileceği yolundak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1954
  • Bir yumrukta adam öldüren vatman dün tevkif edildi [Baştarafı 1 incide] masada oturan 24 yaşlarında Mahmut Demirbaş adında bir motorcu ile Cemal Güner ve Mustafa Sal adındaki iki arkadaşının,lokantada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1954
  • Kıbrıs meselesi Birleşmiş Milletlere aksettiriliyor [Baştarafı 1 incide] Vekili Stephanopulos bugün verdiği beyanatta,Yunanistan ile İngiliz hükümetlerinin Kıbrıs meselesi dolayısiyle iki memleket ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1954
  • Başvekil Ekimde Bonn'a gidiyor [Baştarafı 1 incide] Adnan Menderes'in muhtelif fotoğrafları ile hal tercümesini ve siya* sî hayatını belirten yazılar iste* mislerdir.Bonn'daki Alman Türk Dost* hık Cem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1954
  • Polise yapılan kürtaj ihbarı [Baştarafı 1 inekle] aylık çocuğuna kürtaj yaptırmak üzere,Dr.Necdet Cankat'ın Çarşıkapıda Yeniokul sokağında 7 numaralı dairesinde bulunduğunu bildirmiştirihbar üzerine t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1954
  • 18 gün önce ikiz doğuran bir kadın tekrar doğuruyor [Baştarafı 1 incide] Doktor,bu bebeğin bu gece veya hafta içinde dünyaya gelmesi müm kündür,demiştir.Bayan Braxton'un son ikizlerinden başka 6 çocuğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1954
  • Devenin başı [Baştaraf ı 1 incide] radyosu,Türkiye'nin büyük gazetelerinden birinin verdiği bir habere atfen,istanbul'da Mahmutpaşada işportacılık yapan satıcılardan yüzde altmışının Üniversite mezunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1954
  • Orgl.Baransel Atina'ya gidiyor [Baştarafı 1 İncide] iki üyesi olan Türkiye ve Yunanistan'ın,aynı zamanda Kuzey Atlantik Andlaşması içinde yer almaları,buna mukabil,Bled İttifakının üçüncü ayağını teşk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1954
  • İhtikârla mücadele mevzuunda bir teklif İhtikârla mücadele mevzuunda görüşlerini açıklayan Tüccaı Derneği başkanı İzzet Akosman,«Gayri meşru hareketi tesbit olunan tacirlerin basm vasıtasiyle teşhiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1954
  • Ankara'da iki cinayet işlendi Ankara,19 MİLLİYET)Bugün Ankaranm Keskin kazasının Konur köyünde ve Kaman kazasının Delikkaya köyünde iki cinayet işlenmiştir.Konur köyünde harman dağıtma meselesinden bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1954
  • izmir Fuarı bugün açılıyor [Baştarafı 1 incide] Ayrıca merasime katılacak halk için de Lozan Meydanında yerler ayrılmış ve izdihama mahal kalmamak üzere emniyet ve belediye zabıta teşkilâtı tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 20.08.1954
  • Hastalık mevsim dinlemez GRİPİN KULLANINIZ GRİPİN,soğuk algınlığın;dan mütevellit bütün ağrı lara karşı faydalıdır^ Bayanların muayyen zamanlardaki sancılarında başarı ile kullanılır' KİNİNLİ y/Mideyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.08.1954
  • f M.M.V.I.No.lu Sa.Al.Ko.Başkanlığından Ankara Asker!birlikler ihtiyacı için 19/7/954 günü saat 11 de kapalı zarf usulile eksiltmeye konulan 500 ton koyun etine teklif edilen fiat Âmiri İtaca pahah gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.08.1954
  • P.T.T.Fabrikası Müdürlüğünden Fabrikamız ihtiyacı için lx2M2 ebadında 6 ton 14 veya 16 No.levha çinko kapah zarf usulü ile satm alınacaktır.Alâkadar müesseselerin ihale tarihi olan 1/9/954 çarşamba gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.08.1954
  • Ereğli Kömürleri İşletmesinden Bulgur Alınacak Şartnamede gösterilen evsaf ve müddetlerde teslim şartiyle alınacak 575 ton bulgurun 25/8/54 çarşamba günü saat 16 da eksiltmesi yapılacaktır.Şartname:Zo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.08.1954
  • M.M.V.I.No.lu Sa.Al.Ko.Başkanlığından Ankara Evvelce kapak zarf usulile eksiltmesi yapılan 150 ton domatesi mütaahhit teslim etmediğinden 2490 sayılı kanunun 51.maddesi gereğince 110 ton domates mütaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.08.1954
  • Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğünden 20/8/954 cuma günü saat 11 de açık arttırma ile satışı yapılacak uçaklar için yaptırılması kaydedilen kat'î teminat miktarı aşağıdaki miktarlar üzerinde muvakkat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.08.1954
  • 2^7 PURO KULLANIRI PURO Tuvalet Sabunu,terkibinde bulunan krem hassaları sayesinde cildi yumuşatır™ tazeleştlrlr.hayranlık yaratan bir cazibe temin eder PURO m 100 de 100 saftır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.08.1954
  • mUlnjel ABONE ŞARTLARİ Lr Kr Senelik 42 00 Altı aylık 22 80 Uc aylık w.w 12 00 Bir aylık m.m„ 60 Ecnebi memleketlere Ud mitildir ÎLAN ŞARTLARI 2 ve S OneO sayfa «ant 4 TX.4 üncü tayfa aant 2.50 T.I* H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.08.1954
  • BÜYÜK VOLEYBOL TURNUVASI Sahasında yarın Kadıköysporgecesaat20ı30da başlıyor Turnuvaya üç takımımızdan başka Yugoslavlar da iştirak ediyor Yugoslav Branik takımının da iştirak edeceği Dörtlü Voleybol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.08.1954
  • Sahip ve Başntunarnrt A N KARACAN Yazı İtlerin] fiilen İdare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMİRİ AŞ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.08.1954
  • Bilecik Bayındırlık Müdürlüğünden:1 Eksiltmeye konulan iş,Bilecik vilâyetinin Bozöyük sağlık merkezi 11.ci kısım inşaatı olup keşif bedeli tutarı 148948.59 yüz kırk sekiz bin dokuz yük kırk sekiz lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.08.1954
  • İthal Nah Çimento Alınacak İstanbul Sular idaresinden:İdare ihtiyacı için 4000)ton ithal malı çimento satm alınacaktır.Şartnamesi bedeli mukabilinde idare veznesinden alınabiliristeklilerin bu şartnam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.08.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ İLÂNLARI Çamaşır,Elbise,Pardesü,Bakır Matbah Levazımı Yatak ve Yastık Alınacak Deniz Motoru Tamir Ettirilecek 1 Atatürk Yetiştirme Yurdu öğrencileri için muktezi 9 kalem 2700 parça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.08.1954
  • Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletinden Kapalı Zarfla Eksiltme İlânı 1 Vekâletimiz Bulaşıcı Hastalıklar Mücadelesi ihtiyacı için 75.000 kilo %yüz saf D.D.T.kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.2 Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.08.1954
  • Kalransiz Manila Veya Sizal Cinsi Halat Alınacak Devlet Demiryolları Haydarpaşa Satmalma Komisyonundan 1 Muhtelif ebatta ceman 31500 Kg.katransız Manila veya Sizal cinsi halat kapalı zarf usulile satı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.08.1954
  • Hendek Sulh Hukuk Hâkimliğinden 954/112 Hendek Soğuksu köyünden Baki oğlu Salih Emci tarafından aynı köyden Hüseyin oğlu Dursun Batman aleyhine açılan dâva ile,Hendek Soğuksu köyünün Sarı Boğaz nam me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.08.1954
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları 72 ton patates ile 32 ton kuru soğan kapalı zarfla 3/Eylûl/1954 Cuma saat 16 da Samsun As.Sa.Al.Ko.Da.satm alınacaktır.Patatesin bedeli 18.000 lira g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.08.1954
  • mı I 2 3 4 5 6 7 8 9 IO İt 1 71 2 ¦hr,3 1 11IIII 1 1 4 5 İÜ 6 t:7 i 1 lllll11i.e 9 HIMHIM ıo ¦r 11 Jll*1IIJl •f.'MIIII SOLDAN SAĞA 1 Ağız tathlıyanlardan.2 Ara bozuculuğun sembolü.3 Bektaşiler pek sev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.08.1954
  • MA İMLİ ISTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Korolardan şarkılar 13.00 Türküler Okuyan:Mustafa Kovancı 13.45 Haberler 14.00 Caz müziği Pl.14.15 Öğle konseri Pl.14.40 Film yıldızları Pl.15.00 Kapanış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.08.1954
  • r.e.D.KLObonon Beynelmilel rAKSıMDEKi KORTLAR)Turnuvaya 1UGÜN KAPILARINI AÇACAK Turnuvaya 31 tenisçi davetli Şöhretli tenisçilerin katılacağı ba urnuvamn şampiyonları kimlerdi 1 İstanbul Enternasyonal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.08.1954
  • İSTANBUL BORSASININ 19/8/1954 FİATLARI 1 Sterlin 784.00-784.00 100 Dolar 280.30-280.30 100 Liret 44.80-44.80 100 isviçre Frangı 64.03-64.03 100 Florin 3.68.40-734840 100 Drahmi 3434-9434 100 Çekoslova
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4