Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 19.08.1954
  • t-v İzmir Fuarı Cuma günü açılıyor Açılış töreninde bulunmak Üzere bazı Vekiller ve Büyük Elçiler İzmire gittiler İzmir,18 MİLLİYET)23üncü izmir Enternasyonal Fuarı cuma günü merasimle açılacaktır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.08.1954
  • ORDUNUN MODERNLEŞTİRİLMESİ KIN YENİ KARARLAR ALINIYOR Genel Kurmay Başkanlığı dün bir özel emir yayınlıyarak ordunun iaşe meselesinde titizlikle durulmasını istedi Subay ve erler için yeni nişan ve ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.08.1954
  • KORE KAHRAMANLARI Dördüncü Kore Birliğimizin son kafilesinin de yurda döndüğünü dün bildirmiştik.Resim,bir Kore kahramanımızı,kendisini karşılıyanlarla beraber göstermektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.08.1954
  • Ticaret rejimine ait ek talimat Ankara,18 MİLLİYET)Yeni dış ticaret rejiminin-tatbikatına ait talimatname üzerindeki çalışmalar sona ermek üzeredir.Talimatnamenin önümüzdeki hafta içinde muhtemelen 23
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.08.1954
  • L T.f$f?J^ Bayar Ankara'ya dönüyor-Reisicumhur Celâl Bayar,dün askerî bir uçakla Bandırma'ya gitmiştir.Celâl Bayar,Bandırma'dan Karacabey Harasına geçecek ve geceyi orada geçirdikten sonra bugün aynı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.08.1954
  • Japonyada tayfundan 39 kişi öldü 9 gemi ballı Saniyede 115 metre hızla esen rüzgâr,bir hastahaneyi yıktı,kabaran dalgaları şehirlerin içine kadar sürdü Tokyo,18 AA.Dün akşam 22 si Nagazaki bölgesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.08.1954
  • [Douglas Fairbanks Ankara'ya gitti ve geldi"" Ankara,18 MİLLİYET)Atatürk'e dair çevireceği film için tetkikler yapmak üzere şehrimize gelen tanınmış sinema artistlerinden Douglas Fairbanks Jr.bu sabah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.08.1954
  • Şehrimizdeki cinsî sapıkların hüviyetleri tesbit ediliyor r-I Dün muhtelif semtlerden toplanarak Emniyet Müdürlüğü-L ne getirilen 40 cinsî sapığın parmak izleri almdı Cinsî sapıklığı meslek haline get
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.08.1954
  • Kraliçe Zeyn şehrimize geldi Ürdün Kralı Hüseyin de pazartesi günü geliyor Haşimi Ürdün Ana Kraliçesi Zeyn,beraberlerinde çocukları Ürdün Veliahdı Prens Muhammed,Prens Hasan,Prenses Beşme ve hususî do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.08.1954
  • SULUBOYA ÜSTADI Amerika'nın tanınmış sulu boya ressamknndan Dong Kingman,dün Amerikan Haberler Merkezinde eserlerinden mürekkep bir sergi açmış-Resim,sanatkârı çalışmaları hakkında izahat verirken gös
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.08.1954
  • Murat Güler Manş'ı geçti mi,geçmedi mi Türk yüzücüsü Murat Güler,15 ağustos günü Kuzey Fransa'nın Cap Gvis mevkiinden denize girmiş ve on altı saat yüzdükten sonra Manş'ı geçerek İngiltere sahiline ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.08.1954
  • mahkûm oldu Millet gazetesinin Neşriyat Müdürü de 7 aya mahkûm edildi 8/6/954 tarihinde Millet gazetesinde Nurettin Ardıçoğlu imzasile çıkan bir yazı Müddeiumumilikçe,millî menfaatlere aykırı görülmüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.08.1954
  • İstifçilik ve ihtikâr yapanlarla mücadele Fahiş fiatla satış yaptıkları tesbit edilen iki firma Savcılığa verildi.Kontroller devam edecek Ticaret Vekâleti müfettişlerinin piyasada istifçilik ve ihtikâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.08.1954
  • Yeni tesislerinde mükemmel bir halk gazetesi şeklinde çıkmaya hazırlanıyor MİLLİYET 4 renkli ilavelerle 8,10,12,16,24,32 sayfa olarak intişar edecektir MİLLİYET,mükemmel ve zengin bir halk gazetesi şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.08.1954
  • Bugün şehrimizde havanın umumiyetle bulutlu öğleye doğru mevzii sağnakb geçeceği tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 19.08.1954
  • «Tarsus» un turistik seyahati,kendisinden uzun müddet bahsettirecek bir hengâme oldu.Bir müddet,yolcuların vapuru terkedip iskelelerde kalmaları hâdisesi türlü tefsirlere yol açtı.Bunlara «firari» 1er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1954
  • KİSA HABERLER Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Refik Koraltan,dün saat 11 de Ordu vapuruyla izmir'e müteveccihen istanbul'dan ayrılmıştır.Refik Koraltan,23 Üncü izmir Enternasyonal Fuarının cama gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1954
  • İngiltere,piyasamızdan kuşyemi alıyor Kuş yemi fiatları gerek İstanbul,gerekse Trakya borsalarında devamlı yükselişler kaydetmektedir.Alâkalılar bunu İngiltere tarafın-dan yapılan mubayaalara atfetmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1954
  • Tarsus'taki aramalar devam ediyor İki gün evvel turistik Atlantik gezi seferinden dönen Denizcilik Bankasına ait Tarsus yolcu gemisinde,Gümrük Muhafaza Teşkilâtınca yapılan kaçak eşya aramasına dün de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1954
  • Tuna dershanesinin açılması için müsaade istendi Talebesini kirlettiği iddiasiyle yargılanmakta olan Tuna Dershanesi sahibi Adnan Tuna,dün Vilâyete müracaat ederek,kapatılan,dershanenin yeniden faaliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1954
  • Belediyede bir müracaat bürosu kuruldu İlgililerce görülen lüzum üzeri* ne Belediyede bir müracaat bürosu kurulmuştur.Büro,Belediyede işi olanların müşkülünü halle çalışacak ve kendilerine kolaylık gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1954
  • 16 yaşında bir çocuğa tecavüze yeltenenler Belirli bir ikametgâhı olmayan Musa Arslan adında 16 yaşında bir çocuk polise başvurarak evvelki ge ce Galetada Yeni Zengin sokağında,Selâhattin Taşu,Nuri İl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1954
  • Karayolları İdaresinin yaptıracağı yollar Kara Yolları Birinci Bölge Müdürlüğü,Paşabahçe Polenezköy Cumhuriyet köy,Anadoluhisarı Alemdağ ve Çengelköy Ümrani» ye yollarını inşa ettirmeğe karar vermişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1954
  • Bir kadının yolunu kesen iki kişi yakalandı Ahmet Türkışık ve Kenan Anka adında iki kişi,evvelki gece Beylerbeyinde evine dönmekte olan Şükran İncedayı adında evli bir kadının yolunu kesmiş ve tecavüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1954
  • İş Bankası 30 uncu yıldönümü için üç armağan hazırladı Millî bankacılığımızın önderi olan Türkiye" İş Bankası,30 uncu kuruluş yıldönümü dolayısiyle memlekete üç büyük armağan hazırlamış bulunmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1954
  • Üç kasa hırsızı dön yakaladı Otomobilde yakalanan hırsızlar polise bıçak çekti İzmirde cereyan eden bir kasa hırsızlığının failleri dün şehrimizde yakalanmışlardır.Sabri İpekkent,Cahit Kaya ve Ekrem D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1954
  • Güzel Sanatlar Akademisinde kayıtlar başlıyor Güzel San'atlar Akademisinde talebe kayıtlarına 10 eylülde başlanacaktır.Yüksek mimarlık bölümüne lise,Edebiyat ve Fen şubelerinden olgunluk diploması ala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1954
  • İstanbul limanında hareket çok durgun Ölü mevsim İstanbul limanında tam manası ile hükmünü sürmektedir.İthalât ve ihracatın miktarı çok düşüktür.Dün İstanbul'dan yapılan ihracat 63.328 lirayı ancak bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1954
  • Duraklarda yolcu almayan şoförler cezalandırılıyor Son günlerde bazı otobüs şoförlerinin duraklarda yolcu almadıkları Belediyeye şikâyet edilmiştir.Duraklarda otobüslerin yolcu alması mecburîdir.Yolcu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1954
  • Türk Sanat Eserleri Sergisine dair film hazırlandı Geçen sene Paris'in beynelmilel Marsan salonunda açılarak büyük bir takdir ve alâka gören Türk sanat eserleri sergisine dair renkli bir film hazırlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1954
  • Şehir Galerisi,sanatkârların enirine tahsis ediliyor 15 inci Devlet,Resim ve Heykel Sergisinin sona ermesi münasebetiyle Şehir galerisi tahliye edilmeğe başlanmıştır.Belediye galeriyi bundan böyle san
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1954
  • Babaeski'li bir tacir sahte mücevherlerle dolandırıldı Oto levazımatı almak üzere şehrimize gelen Abidin Başbuğ adında Babaeskili bir tacir,dün Harbiye'de dolandırılmıştır.Saat 12 sıralarında Harbiye'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1954
  • Ayrıldığı evden para ve eşya çalan şoför Kartal'da 23 Nisan caddesinde 25 numarada oturan ve müteahhitlik yapan Nazlı Tuncer admda bir kadın,polise müracaat ederek,Ali admdaki şoförünün,evden çaldığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1954
  • Bankaların ikramiye çeşitleri azaltılıyor Bankalararası komisyon ikramiye çeşitlerini azaltırken mümkün olduğu takdirde faiz nisbetİerini arttırmaya çalışıyor Bankaların ikramiye tevzi sisteminde yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1954
  • HALKIN SESİ Asfalt yapılması istenen cadde.Adresi bizde mahfuz bir okuyucumuz yazıyor:Şişli Halâskârgazi caddesi İstanbul'un sayılı yollarından biridir.Böyle olduğu halde cadde hâlâ eski durumunu muha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1954
  • POLİSTE ir Selimiye'de Kışla caddesinde 69 marada oturan ve aynı yerde ka lık yapan Mehmet Oğuz adında biri,polise başvurarak çalışmak üzere kendisine müracaat eden hüviyeti meçhul birinin,çekmecede b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1954
  • Zahire Borsasında satışlar durgun geçiyor İstanbul Zahire ve Ticaret Bor» sasında ölü mevsim kendisini göstermektedir.Fiatlar normal satışlar düşüktür.Hububat:Ayçiçeği Trakya 37 den 500 ton,Çalı fasul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1954
  • Bir motor;çarptığı diğer motörü parçaladı Üifat Pekcok adında birinin idaresindeki motd.Büyükadada Su is kelesi Sininde,kaj^n Hasan Altınsapan'ın idaresindeki Silivri limanına kayıtlı «Gençay» motorun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1954
  • HİCRİ Perşembe 19 Ağustos 1984 RUMİ 1373 30 Zilhiee 1370 S AfMtM YAKIT VASATI EZANI Gün*,Ofle İkindi Akfam y*taı Iriuâk 5.1* 12.17 10.05 19.03 2045 İÜ 10.il 5.14 02 12.00 141 8.1*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1954
  • Birçok sabık Nazilerin Federal Alman Cumhuriyetinde başta gelen mevkiler işgal etmekte olduğunu gösteren kat'î deliller mevcuttur.Bundan on yıldan kısa bir zaman evvel bir Nazi olmadan bir karier yapm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1954
  • Gemiuet KONGRE Belediye Müntesipleri Yapı Kooperatifinin Umumi Heyet toplantısı bu* gün saat 17.80 da Belediyede Meclis salonunda yapılacaktır.MÜSABAKA Süvari Okulu tarafından tertiplenen istanbul Kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1954
  • Dolmabahçe Sarayı ziyaretçilere kapatıldı Her hafta perşembe günleri saat 14 ten sonra halkın ziyaretine açık tutulan Dolmabahçe Saray\görülen lüzum üzerine önümüzdeki haftalarda kapalı bulundurulacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1954
  • Şişli Hâlâskârgazi caddesi asfaltlanıyor Belediye,Şişli Hâlâskârgazi caddesini asfalt olarak inşa ettirmeğe karar vermiştir.Bu münasebetle elektrik kabloları ile su ve havagazı tesislerinin yaya kaldı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1954
  • Beş gün süren orman yanığını Beykoz sırtlarındaki yangında 600 hektarlık arazi yandı Beykoz'un Ömerli köyünde Bataklık mevkiinde 13 ağustos günü başlayan orman yangını beş gün devam ettikten sonra nih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1954
  • Parlâmento heyeti Viyana'ya hareket etti Parlâmentolararası Birliğinin 28 ağustosta Viyana'da yapılacak senelik toplantısında memleketimizi temsil edecek olan Meclis heyeti* miz,dün saat 12 de Adana v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1954
  • Bir talebe kafilesi Kıbrıs'a gidiyor Millî Türk Talebe Birliğinden bir heyet,önümüzdeki günlerde Kıbrıs'a giderek bir tetkik ziyaretinde bulunacaktır.Bu arada heyet,beraberinde götüreceği Lala Paşanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1954
  • Bab i-âlî meşhurlarının acı ve tatlı hatıraları Enis Tahsin,Kürt Mustafa Paşanın karşısında ecel terleri dökmüştü V—Fransızca bir mecmuadan iktibas ederek Kâzım Paşa,Mustafa Kemal Paşa ve İsmet Beyin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1954
  • Maliye Vekili bu akşam Ankara'ya gidiyor Bir müddetten beri şehrimizde bulunan Maliye Vekili Hasan Polatkan,dün de Defterdarlıktaki çalışmalarına devam etmiştir.Vekili bugün de tetkiklerine devam edec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1954
  • İstanbulini yakacak durumu tesbit ediliyor îstanbulun yakacak durumu,iktisad tetkik ve kontrol heyeti tarafından ele alınmıştır.Geçen yılların bu husustaki endeksleri ve nüfus artışları nazarı dikkate
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1954
  • Dar gelirli vatandaşlara ucuz kumaş satılıyor İstanbul Küçük Sanat Dokumacılar Kooperatifi,dar gelirli vatandaşlara ucuz kumaş satmağa karar vermiştir.Piyasa fiâtlarmdan S 10 lira daha ucuza verilecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1954
  • Sahte evrakla para çeken memurlar mahkemede Sular İdaresi memurlarından Mecdid Arsoy,Hasan Kaçar ve Hüseyin Kaçar,sahte evrak tanzim etmek suretile bazı işçiler adına idareden para çektikleri iddiasil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1954
  • Anadolu Ajansı «Millet» gazetesini dâva etti Anadolu Ajansı Millet gazetesini dâva etmiştir.Dâvaya sebeb,Millet gazetesinde çıkan bir yazının Anadolu Ajansını yalancılıkla itham eder mahiyette görülme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1954
  • Bir derece terfi eden tabipler İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı tabiplerden bir kısmı birer üst dereceye yükseltilmiştir.Terfi eden tabipler şunlardır:Haydarpaşa Hastahanesi Bevliye mütehassısı Dr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.08.1954
  • Meyva,sebze,et ve gıda maddeleri Hatları Civar vilâyetlerden bol miktarda gönderilen sebze,meyveler ve Tarsustan gelmekte bulunan üzüm ile #t ve diğer gıda maddelerinin toptan,perakende günlük fiatlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 19.08.1954
  • İnhisarlar Umum Müdürlüğü İlanları Satmalma Komisyonu Başkanlığından isin mevzuu Miktarı M.teminatı Tarihi Günü saati Oto yedekleri Vabis yedeği)Muhtelif 933.6/9/954 pazartesi 14 Bedfort 491.15 Nihaye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1954
  • Ankara M.M.V.2 No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.dan As.Birlik ihtiyacı için Eskişehir'de gösterilecek yere teslim şartiy-1* 5 kalem elektrik malzemesi kapa h zarfla satın alınacaktır.Muhammen bedeli 47260 kırk yedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1954
  • İstifçilik ve ihtikâr yapanlarla mücadele [Baştarafı 1 incide] pılaıi kontrol neticelerinin görüşüldüğü bildirilmektedirî)iğer taraftan Belediye,piyasayı daha devamlı bif surette murakabe edebilmek üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1954
  • Dulles'in Muavini Gl.Bedell Smith dün istifa etti Ayan Meclisi,Hariciye Komisyonunda Bedeli Smith'in yerine Herbert Hower'in tâyinini tasvip etti Washington,18 AA.Washington'da.Öğrenildiğine göre gene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1954
  • Margaret yeni bir sevgili buldu Prenses,sevgilisini,Kraliçenin sarayında misafir ediyor Londra,18 A.A.Daily Express gazetesinin haber verdiğine göre son günlerde adından,Prenses Margaret ile birlikte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1954
  • Dinamit dolu bir vagon iniflâk etmek üzere Flomaton Alabama)18 AA.Alabama eyaletinde 1200 nüfuslu Flomaton köyü halkı kendilerini tehdit eden büyük bir tehlike karşısında uyanık ve köylerini icabında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1954
  • Adana vapuru 302 yolcu ile sefere çıktı Denizcilik Bankasına ait «Ada* na» vapuru,dün 302 yolcu ile Ba* ti Akdeniz seferine çıkmıştır.Yolcu sayısında bir azalma görülmediğini bildiren ilgililer,son dö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1954
  • Yeni bir satranç oyunu bulundu Peşaver 1 8(AA.Pâkistön'h meşhur satranç şampiyonu Rabnavazhan iki munzam taş ve 64 hane yerine yüz hanelik bir satranç tahtasiyle yeni bir satranç oyunu keşfetmiştir.Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1954
  • Almanya'da işçilerle polis kavga etti Frankfurt 18 AJ\ikinci Dünya Harbinden beri Bavyera sanayi bölgesinde vukua gelen ilk işçi isyanı 21 kişinin ciddî surette yaralanmasına sebep olmuştur,Siemens El
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1954
  • Mikroskopi'de yeni bir keşif yapıldı La Hay 18 A.A.Zwolle ya» kınında Kampen'de öğretmenlik yapan Bvoor Int Holt kabartım mikroskobinin prensibini keşfet* mistir.Bundan böyle bu kesif sayesinde mikros
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1954
  • Faruk,gece kulüplerinde şarkı söylemeye başladı Roma 18 A.P.Eski Mısır Kralı Faruk,şimdi de gece kulüplerinde şarkı söylemeye başlamıştır1.Faruk'un Roma civarında bir gece kulübünde sandalyenin üzerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1954
  • İktisadî ve Ticarî Bahisler j ş Denizcilik Bankasının sipariş et-tiği yeni vapurlar geldikten sonra ğ ş eskilerin kadrodan çıkarılacağı ha-3 E ber verilmektedir.Evvelce bekle-E meğe vaktimiz müsait ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1954
  • Mrs!Bulganin "Rusya harp istemiyor" dedi Sovyetlerin Müdafaa Vekili,harbi istememelerine rağmen,harbe hazır olduklarını bildirdi Moskova,18 AP)Sovyet müdafaa bakanı mareşal Bulganin,Endonezya istiklâl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1954
  • Mevlâna Oratoryosu hazırlanıyor Konya 18 TURKTEL)Devlet Konservatuarı kompozitörlerinden ve Konya'h gençlerden Muzaffer Arkan,Yunus Emre ve Atatürk Oratoryosu gibi,bir de Mevlâna Oratoryosu hazırlamak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1954
  • Seçmen kütükleri asılmaya başlandı Belediye,Genel Meclis,mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri seçimleri için hazırlıklar başlamıştır.Seçimlerle ilgili seçmen kütükleri tanzim edildikçe askıya çıkarılma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1954
  • Malkara Belediye Reisliğinden 6/Ağustos/954 cuma günü saat 14 de kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konulan 66595.19)lira keşif bedelli Hal binası inşasına istekli çıkmadığından bu işe mütedair ikinci ek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1954
  • Izmir 2.Yurtiçi Sat.Al.Kom.Bask,ğından Kışla 1 Askerî birlik ihtiyacı için 300 ton kürü üzüm kapalı zarfla satın alınacaktır.14 kiloluk tahta kutular içerisinde kilosunun muhammen fiatı 60 kuruş olup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1954
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları 50 ton kuru fasulya kapalı zarfla 23/8/954 pazartesi saat 16.30 da Bayburt As.Sa.AL Ko.da satın alınacaktır.Bedeli 28.000 lira,geçici teminatı 2100 l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1954
  • Kraliçe Zeyn şehrimize geldi [Baştarafı 1 incide] Beyrut'tan şehrimize gelmişler ve Dolmabahçe'de kendilerine tahsis edilen daireye yerleşmişlerdir.Diğer taraftan,Haşimi Ürdün Kralı Hüseyin de pazarte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1954
  • Ürdün Kralının ziyaret programı tespit ediliyor Ürdün Kralının şehrimize yapacağı resmi ziyaret programı üzerindeki çalışmalar devam etmektedir.Bu husustaki kafi program hafta sonuna kadar ikmal edilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1954
  • Japonya'da tayfundan 39 kişi öldü 9 gemi battı [Baştarafı 1 incide] arasında boğulmamak için evlerini terkederek dağa sığınmışlardır.Adanın batı kıyısı boyunca bütün evler sular tarafından götürülmüşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1954
  • N.Ardıçoğlu mahkûm oldu [Baştara/ı 1 incide] Mahkemesinde devam eden dâva dün sona ermiştir.Mahkeme,yazıyı millî menfaatlere aykırı bulduğundan,Türk Ceza Kanununun 161 inci maddesi gereğince,sanıkları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1954
  • Ticaret rejimine ait ek talimat fBaştarafı 1 indde] ilân edileceği ve 1 eylülden itibaren mer'iyete gireceği bildirilmektedir.Öğrendiğimize göre,hâlen üzerinde durulan mevzu,yüzde dörtlük teminatlarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1954
  • Kıbrıs meselesi Birleşmiş Milletlerde New-York,18 A.A.Yunanistan,önümüzdeki cuma günü saat 10 da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Dağ Hammarskjold'a,resmen müracaat ederek Kıbrıs meselesini,eylülde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1954
  • Susan Hayward,boşandı Burbank,18 AP)Hollywood'un kızıl saçlı yıldızı Susan Hayward ile kocası aktör Jess Barker arasındaki boşanma dâvasi dün neticelnmiş ve hâkim yıkılan ailenin bütün menkul ve gayri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1954
  • Ordunun modernleştirilmesi için yeni kararlar alınıyor [Baştarafı 1 incide] Kürniayâ bildirilmektedir.Yeni madalya ihdası Ankara,18 MİLLİYET)Ordu Kıyafet Talimatnamesinde yapılması düşünülen tadilât h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1954
  • M.P.nin mallarına kimse talip olmadı Ankara,18 MİLLİYET)MJ»4 nin hazineye intikal eden mallarının satışına bugün Defterdarlıkta başlanmıştır.Ancak talip bulunmadığı için satış tehir edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1954
  • Köprünün tamirinde çalışanlara bir ziyafet verildi Karaköy Köprüsünün trafik bakımından çok ehemmiyetli olan tamirini geceli gündüzlü ekipler' halinde çalışmak suretiyle kısa bir zamanda bitiren Beled
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1954
  • Antalya'da bir kadın üçüz doğurdu Antalya,18 MİLLİYET)Şehrimizin Kızılsaray mahallesinde oturmakta olan kahveci Şaban'm eşi Fahrinüsa bir batında 3 erkek çocuk dünyaya getirmiştir.Fahrinüsanın ebesi b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1954
  • Dört otomobil hırsızı yakalandı Ali Polat,Aydın Işık,Ali Küçük ve Selim Ağırbaş adında dört kişi dün sabaha karşı Aksarayda Kemalpaşa caddesinde 130 numaralı apartmanın önünde bulunan «Kütahya 159» pl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1954
  • Denizcilik Bankası vapurları mazotla çalışır hale getirilecek Mütehassıslar tarafından bir müddettenberi devam eden çalışmaların müsbet netice verdiği dün açıklandı Türk karasularında veya dış hatlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1954
  • Mendes France'in teklifi Brükselde reddolundu Churchill,Fransız Başvekiline bir mesaj göndererek,Avrupa Ordusunun kurtarılması için bir formül bulmasını istedi Brüksel,18 AP)Avrupa Müdafaa Andlaşması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1954
  • Bir denizaltı avcısı İle ahtapot arasındaki korkunç mücadele Siraguza,18 A.A.Denizaltı avcılığında mütehassıs 26 yaşlarında Antonio Mirabella adında bir şahıs dün Siraguza limanının ağzında bir kaya k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1954
  • Izmir köylerinde kuduz vakaları arttı izmir 18 TÜRKTEL)Son iki hafta içinde,izmir'e bağlı muhtelif köylerde,kuduz vakaları tesbit edilmiş ve bunların artmakta olduğu müşahede olunmuştur.Diğer taraftan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1954
  • Polisle jandarma arasındaki kavga Gülhane Park kıarakolunda cereyan eden bir hâdise Emniyet Müdürlüğünce tahkik edilmektediriddiaya göre,Gülhane Parlp karakolu mürettebatmdan Muzaffer Ekşisu ile polis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1954
  • Rita Hayworth,Paris'e yerleşmeye karar verdi Paris 18 TURKTEL)Şahısları hakkında devam eden çeşitli dedikodulardan rahatsız olan Rita Hayworth ile kocası Dick Haymes sonbaharda Paris'e gelerek yerleşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1954
  • Prof.Şükrü Baban tekaüt ediliyor Bülent Nuri Esen'in de Vekâlet emrine alınması muhtemel Ankara,18 MİLLİYET)Bugün bir İstanbul gazetesinde,profesörler arasında tasfiye yapılacağına dair intişar eden h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1954
  • Yeni futbol mevsiminin hazırlıklarına başlandı Geçen sezonda yarıda kalan maçların oynanıp oynanmıyacağı ve lig maçları fikstürü pazartesi günü belli olacak Profesyonel küme kulüpleri dün akşam Ulvi Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1954
  • Bir balerin sahnede intihar ediyordu Meşhur dansöz Nora tCovack» yanlışlıkla hakiki kamayı göğsüne sapladı Londra,18 A.A.Dün gece Şehrazad'ın temsili sırasında Londra'lı bir balerin,intihar sahnesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1954
  • Dien Bien Fu Meleği Amerika'dan ayrıldı New-York,18 AA.Amerikalılar nezdinde daha fazla Dien Bien Fu meleği adile tanınan matmazel De Gallard Terraube Amerikan kongresinin davetlisi olarak Birleşik Am
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1954
  • Tolstoy'un Harb ve Sulh romanı filme alınıyor Hollywood,18 USİS)Leon Tolsytoy'un «Harp ve Sulh» isimli eserini filme alacak olan David O.Selznick'in bundan önce hazırladığı «Rüzgâr Gibi Geçti» isimli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1954
  • Bir madende çıkan kargaşalıkta 7 kişi öldü Johannesburg,18 AA.Rastenburg'taki platin madenlerinde Ksozas kabilesiyle Nyazanland Afrikalıları arasında çıkan bir kar* gaşalık sırasında yedi kişi ölmüş v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1954
  • Çöken bir tribünde 300 kişi yaralandı Bilbao 18 AA.Bilbao eyaletinde Valmaseda'da mahalli bay» ramlar münasebetiyle tertip edilen bir boğa güreşinde seyirciler için tahtadan inşa edilmiş muvakkat bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1954
  • Douglas Fairbanks Ankara'ya gitti ve geldi [Baştarafı 1 incide] Sanatkâr,hava alanında Riyaseticumhur Yaveri,Protokol Umum Müdürlüğü mümessili ve basın mensupları üe hayranlarından müteşekkil kalabalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1954
  • Celâl Atik'in kahvesinde işlenen cinayetin duruşması Ankara 18 MİLLİYET)Bil kaç gün evvel Celâl Atik'in kahve* sinde Mustafa isminde bir arkadaşını tabanca ile öldüren Vahififi duruşmasına bugün ikinc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.08.1954
  • Yarının insanları 160 yaşma kadar yaşıyacab New York 1« TURKTEL)Bütün Amerikan matbuatı,yarımı insanları üzerinde etüdlerini tamamlıyan Pensylvania Universites Antropoloji Profesörü Dr.W» M Krogmann'ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 19.08.1954
  • M.M.V.I No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.dan Ankara Asker!birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları gösterilen altı kalem yiyecek 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.08.1954
  • Denizcilik Bankası T.A.0.Denizyolları İşletmesinden Üzüm ve Şarap Bayramı münasebetiyle tertip edilen gezi seferi dolayısiyle Gemlik vapuru 22.8.1954 pazar sabahı Çanakkale'den hareketle imroz ve Bozc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.08.1954
  • GRİ Pi N faydalıdır BUTUN AĞRILARA KARŞI GRİPİN 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.08.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:A N.KARA* CAN Yazı İslerini fiilen idare eden Mesul Müdür:Faruk DEMIKTAS Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.08.1954
  • Diyarbakır Vakıflar Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konan iş:Diyarbakır'da Hüsrev Paşa vakfından Mardinkapı civarında Deliler Hanının tamiratı olup keşif bedeli 67387.62)altmış yedi bin üç yüz seksen yedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.08.1954
  • gMUue!ABONE ŞARTLARİ Lt Ki Senelik ^w.43 UO Altı aylık 23 60 1)0 aylık M oo Bir aylık m 4 50 ecnebi memleketlere tkt mislidir İLAN ŞARTLARİ 2 ve S Oncu tayfa tant 4 İM» 4 Uncu sayfa «ant 2.50 TX.Hanla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.08.1954
  • İSTANBUL BORSASININ 18/8/1954 FIATLARI 1 Sterlin 784.00-784.00 100 Dolar 280.30-280.30 100 Üret 44.80-44.80 100 İsviçre Frangı 64.03-tt4.03 100 Florin 3.68.40-73.68.40 100 Drahmi 8.334-9.334 100 Çekos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.08.1954
  • ^v.v.v.v.şv,İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.35 Beraber şarkılar 13.00 Türküler Okuyan ve çalan:Şemsi Yastıman 13.15 parkılar Okuyan:Ahmet Çağan 13.45 Haberler 14.00 Dans müziği [Pl.14.15 Sevilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.08.1954
  • EZHSEI1E3 1 1 2 3 »567 IH 8 S 10 11 2 LP 3 jT 4 ¦r 5 I ¦i c 8ı J*l 9 10 jf V SOLDAN SAĞA 1 Müşkül durumda.Ceriha.2 [aba bir kumaş çoğul)Boyat.3 ayrak,Hgi.4 Bayram,Nişane.5 [okulu bir ot,Muvakkat.6 Ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.08.1954
  • M.M.V.I No.lu Sa.Al.Ko.Başkanlığından Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı yeni maddelerin 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi gereğince kapaü zarf usulü ile satın a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.08.1954
  • M.S.V.I No.lu.Sa.Al.Ko.Bask.dan Ankara Asker!birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı yiyecek maddeleri 2490 sayılı kanunun 31.maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile ihale edilecekti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.08.1954
  • Kastamonu Vakıflar Memurluğundan:1 Kastamonu vilâyet merkezinde kâin Ferhatpaşa Hacıkadın Camiinin 16.642.39)lira keşif bedelli onarımı işi,kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır.2 Bu işe ait e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.08.1954
  • Sivas Valiliğinden 1 Eksiltmeye konulan iş:Sivas Devlet Hastahanesinde yapılacak ihata duvarı işidir.Keşif bedeli:36529.50 liradır.2 6/9/954 pazartesi günü saat 15 de Nafıa Müdürlüğünde teşekkül edece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.08.1954
  • Konya Belediye Başkanlığından 1 Belediye hudutları dahilinde ve Konya'nın demiryolundan itibaren 5.00 Km.garbmda bulunan ve kadastrosu yapılmamış olan Meram yolu ve civarının halihazır haritası yaptır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.08.1954
  • Devlet Demiryolları Merkez XII Komisyonundan)1 Eskişehir gar binasının kalorifer tesisatı ile bu tesisatla ilgili mütemmim ameliyat işi kapalı zarfla teklif verme suretiyle eksiltmeye konulmuştur.2 Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.08.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ İLÂNLARI ı Elbise ve Çizme Yaptırılacak Temizlik Malzemesi ve Mobilya Alınacak 1 istanbul itfaiye mensubini için muktezi 559 takım resmî ve 30 takım sivil elbisenin 47120 lira muha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.08.1954
  • Teklif İsleme Hânı Türkiye Ziraî Donatım Kurumu Umum Müdürlüğünden Kurumumuz Merkeziyle İstanbul ve izmir Şube Müdürlüklerimizde mevcut teknik ve ticarî şartnamelerimiz dahilinde:1 5 ton Metil Bromid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.08.1954
  • izmir 2 Yurtiçi Sat.Al.Kom.Bask.ğından Kışla 1 Askerî birlik ihtiyacı için 124 ton tel balyalı kuru ota talipli çıkmadığından tekrar kapalı zarf la satın alınacaktır.Kilosunun muhammen fiatı 16 kuruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.08.1954
  • Istanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden Sokağı Yenicami,Celâlbey İş Han 1 inci kat Zal Mahmutpaşa Medresesi Akseki Cad.Yukarıda yazılı gayrimenkuller 28/2/955 sonuna kadar açık arttırma ile kiraya verilece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.08.1954
  • M.M.V.I No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.dan Ankara Askeri birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yanlı yiyecekler 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi gereğince eksiltmeye konulmuştur,ihaleleri hizalarm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.08.1954
  • M.M.V.1 No.lu Sa.Al.Ko.Baş.dan Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için 2490 sayılı kanunun 46.maddesinin,İ)fıkrası gereğince pazarlıkla 50.000 lira dahilinde 30.000 kilo sığır eti eksiltmeye konulmuştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.08.1954
  • M.M.V.I No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.dan Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı gösterilen 500 ton odun 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.08.1954
  • Toprak Mahsulleri Ofisi istanbul Bölge Müdürlüğünden JL Kuruçeşme'de 2488,74 kuruş keşif bedelli büro binası ve işçi helaları işi kapalı zarf usulü ile birim fiat esası üzerinden teklif almak suretiyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.08.1954
  • Açık Eksiltme Usulüyle Tamirat Yaptırılacak İstanbul Defterdarlığından Keşif bedeli Teminatı L.K.L.K.17991 00 1350 00 Büyükada hükümet konağı binasının tamir!işi 511—392 Yukarıda yazılı tamirat işi 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.08.1954
  • Izmir 2.Yurtiçi Sat.Ai.Kom.Bask,ğından Kışla 1 Askerî birlik ihtiyacı için 300 ton kuru incir Seri A.No.4)kapalı zarf usulü ile satm alınacaktır.Kilosunun 'muhammen fiatı 12,5 kiloluk tahta kutularda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.08.1954
  • M.M.V.I No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.dan Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşığada cins ve miktarları bildirilen yiyecekler 2490 sayılı kanunun 31.maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4