Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 18.08.1954
  • D.P.[CİNDE GİRİŞİLEN TASFİYE HAREKETİ GENİŞLETİLİYOR Parti teşkilatına bir tamim gönderilerek parti nüfuzunun kullanılmasına asla müsaade edilmiyeceği,bildirildi İstanbul D.P.il idare Kurulu dün F.Köp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.08.1954
  • Dördüncü Kore Birliğimizin son kafilesi İzmirde vatan toprağma ayak basarken Dördüncü Kore Birliğinin son kafilesi de döndü Birlik İzmir'de askerî merasim ve tezahüratla karşılandı.Eski Kore Komutanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.08.1954
  • C.M.P.seçimlere iştirak etmiyor İstanbul C.H.P.Başkanı da partisinin,Milletçilerin yolunu tutmasını istiyor "Cumhuriyetçi Millet Partisinin,önümüzdeki seçimlere iştirak etmiyeceği,Parti Genel Başkanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.08.1954
  • Belçikalı Jüliyet İzmirden Ankaraya döndükten sonra Belçikalı âşık kız muradına ermeden yurduna dönüyor ^admazel Colette savcılığa müracaat ederek,memleketine dönmek için müsaade talebinde bulundu Ank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.08.1954
  • ÖİEN-BİEN-FU MELEĞİ AMERİ-KADA Hindicini savaşlarında Sösterdiği yararlıklar hasebiyle "ien-Bien-Fu meleği ismiyle anılan J^atmazel Genevieve Amerikada Sunmaktadır.Resim Genevieve'yi »aşında Texas şap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.08.1954
  • Mahmuipaşadaki yangında 4 kişi ağır suretle yandı Tarak imalâthanesinde çıkan yangın,etrafa sirayet ederek üç dükkânın yanmasına sebep oldu Dün Mahmutpaşada Tarakçılar caddesinde,büyük bir yangın olmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.08.1954
  • %w M,KAZA Yalova yolunda dün bir kamyon hendeğe devrilmiş,insanca zayiat olmamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.08.1954
  • Bir taksi kazasında 4 kişi yaralandı Dün Atatürk Bulvarında dört tisinin yaralanmasile neticelenen bir vasıta kazası olmuştur.Mığırdiç Tok adında bir şoförün idaresindeki 8191 plâkalı taksi,Atatürk Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.08.1954
  • Tarsus vapurunda külliyetli miktarda kaçak eşya bulundu Gemide yapılan arama sonunda ele geçen kaçak eşyaya hiç kimse sahip çıkmıyor Evvelki gün,iki aylık turistik liyetli miktarda «kaçak eşya» ele se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.08.1954
  • Nato karargâhının ilk kadın çavuşu İzmir,17 MİLLİYET)Fransız ordusu tarafından,şehrimizdeki NATO karargâhına tayin edilmiş olan ilk kadın çavuş İzmir'e gelerek yeni vazifesine başlamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.08.1954
  • Amerikanın mâruf ressamlarından Dong Kingman,dün saat 16.30 da uçakla Beyruttan şehrimize gelmiştir.Dünyanın en iyi sulu boya ressamı olarak vasıflandırılan Dong Kingman,bugün Amerikan Haberler Bürosu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.08.1954
  • Bergamada uçan daire görülmüş 25 otobüs yolcusu gümüşî renkte yuvarlak bir cisim gördüklerini iddia ediyor İzmir,17 MİLLİYET)Dün sabahleyin Ayvalıktan hareket eden posta otobüsünün yirmi beş yolcusunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.08.1954
  • Askerî Şûra toplanmıyor Şûra toplantısı 30 ağustostan sonra yeni üyelerin iştirakiyle yapılacak Ankara,17 MİLLİYET)Bugünlerde toplanacağı evvelce bildirilen Yüksek Askerî Şûranın toplantısı geri bırak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.08.1954
  • fc Yeni tesislerinde mükemmel bir halk gazetesi seklinde çıkmaya hazırlanıyor MİLLİYET 4 renkli ilavelerle 8,10,12,16,24,32 sayfa olarak intişar edecektir MİLLİYET,mükemmel ve zengin bir halk gazetesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 18.08.1954
  • PO LtSTE ir Sanyerde Hacı Mahmut sokağında i numarada oturan Ülfet Tansukalp adında 19 yaşında genç bir kız,komşusu 25 yaşında Şahin Gürel tarafından kaçırılmıştır.Şahin yakalanmış ve hâdise etrafında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.08.1954
  • KISA HABERLER ^r Türk Hacı namzetlerinin sıhhî vaziyetleri ile yakından ilgilenmek üzere Kızılay tarafından bir ekibin Hacca gönderildiği evvelce bildirilmişti.Öğrenildiğine göre,Suudi Arabistan Kralı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.08.1954
  • Fazla fiatla demir satan firma murakabeye verildi Kâr Hadleri Kararnamesinin yürürlüğe girmesi üzerine teşekkül etmiş bulunan Fiat Murakabe Komisyonu bugün saat 15 de Vilâyette toplanarak kararnameye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.08.1954
  • Lokanta ve gazinoların kontrolü hakkında alman kararlar Son günlerde bazı gazino ve lokantaların fahiş fiat talep ettikleri ve tasdikli hesap puslalan vermekten imtina gösterdikleri görülmüştür.Yeni K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.08.1954
  • Bu scneki mahsul hakkında yürütülen tahminler Ziraat Vekâletine mensup ilgililer,ziraî mahsullerin yeni rekolteleri etrafında bazı tahminlerde bulunmuşlardır.İlk tahminlere gör:üzüm rekoltesi 70.000,i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.08.1954
  • İhracat ve ithalâttaki durgunluk İstanbul limanından yapılan ihracatın durgunluğu,son günlerde bilhassa dikkati çekmektedir.Dün,251.273 liralık ihraç malı sevkedilebilmiştir.Bunlar arasında,gülyağı,yu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.08.1954
  • Cezaevinde bir gardiyanın vazifesine son verildi Eroin imâlinde kullanmaya mahsus bazı asitleri kaçak olarak yurda soktuğundan dolayı mahkemeye verilmiş ve hapse mahkûm edilmiş olan Vedat Taşkıran adı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.08.1954
  • HİCRÎ Çarşamba 18 RUMÎ 1373 1370 İt Ağustos S Zilhice 1954 Ağustos VAKİT VASATI EZANI Güne;5.13 10.08 Ogle 12.18 5.13 ikindi 16.06 9.02 Alasın 1904 12.00 Yatsı 20.4C 141 İmsak 3.20 8.15 k J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.08.1954
  • Adliye koridorunda karısını dövdü Dün sabah adliye binasında,ortalığı telâşa düşüren bir aile kavgası olmuştur.Cihangir'de,Güneşli sokağında 6 sayılı evde oturan Münevver Akaydın adında bir kadın,eşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.08.1954
  • Anadolu yakasında seyrüsefer kontrolleri Emniyet Altıncı Şube Müdürlüğü istanbul cihetinde olduğu gibi Anadolu yakasında da seyrüseferin emniyet ve kontrolü için ekipler vazifelendirmiştir.Bu ekipler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.08.1954
  • Esnaf Hastahanesi bir sünnet düğünü tertip etti Her sene olduğu gibi bu yıl da Esnaf Hastahanesi,esnaf çocuklarını parasız sünnet ettirmek üzere 20 ağustos cuma günü Bebek Belediye bahçesinde eğlencel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.08.1954
  • Hindistan Elçiliği Başkâtibinin bavulunu çalan yakalandı Bir müddet önce Galata yolcu salonunda bir hırsızlık hâdisesi olmuş,Hindistan Elçiliği Başkâtibi Mr.Çarpa'nın içinde kıymetli eşya bulunan bavu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.08.1954
  • istanbul'a beş müddeiumumi ve üç hâkim verildi Adliye Vekâleti,istanbul adliye teşkilâtma yeniden beş müddeiumu mi yardımcısı ve üç hâkimlik kadrosu vermiştir.Kadroların tâyinleri bu ay içinde yapılac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.08.1954
  • TAKVİMDEN ğ K YAPRAK Türk Nûsikisinin zaferi ULU NAY Misafireten şehrimizde bulunan,dünyaca tanınmış film artistlerinden Duglas Ferban jrile refikasına Cumhurreisimiz bir Türk Musikisi ziyafeti vermey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.08.1954
  • Gülhane Parkında geceleri tenvirat Park içine 136 umumî tenvirat lâmbası kondu Gülhane parkı şenlikleri tertip komitesinin hesaplarının tetkikine devam edilmektedir.Belediye müfettişleri tarafından ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.08.1954
  • HALKIN SESİ Ebussuud caddesinin temizliği Adresi bizde mahfuz bir okuyucumuz yazıyor:Ebussuut caddesi şehrin başlıca yollarından biridir.Böyle olduğu halde cadde temizlik babında ihmâl edilmektedir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.08.1954
  • Et ve Balık Kurumu yeni programı tatbike başladı Umum Müdür Ekrem Barîas,muhtelif faaliyete dair gazetecilere izahat verdi Et ve Balık Kurumu Umum Müdürü Ekrem Celâl Barlas gazetelere şu izahatı vermi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.08.1954
  • Maliye Vekili Defterdarlıkta meşgul oluyor Maliye Vekili Hasan Polatkan,Defterdarlıktaki tetkiklerine dün de devam etmiştir.Bu arada Vekil,Istanbulda vergi tahsilatı hakkında alâkalılardan izahat almı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.08.1954
  • z otobüsü «Bostancı» sefere başlıyor Deniz otobüslerinden ilki ve «Bostancı» isimli olanı yakında servise girecektir.«Bostancı»,yakın.x Kadıköy Haydarpaşa ve Köprü arasında tecrübe seferleri yapacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.08.1954
  • BİR ÇEKİLİŞTE rll.1.5 Milyon Lira tutarındaki 1954 ikramiye plânına ilâve olarak Türkiye İŞ Bankası 1 çekilişte 6000 altın veriyor.İŞ Bankasındaki hesabınızda daimi olarak en az 150 lira bulundurunuz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.08.1954
  • Almanya'daki festivale katılan gençlerin toplantısı Almanya'nın Enlangen şehrinde yapılan 6 ncı Dünya Üniversiteleri Tiyatro Festivaline iştirak etmiş olan istanbul Üniversitesi Talebe Birliği Gençlik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.08.1954
  • Kumarhane haline gelen bir kahve basıldı Emniyet ikinci Şube Müdürlüğü memurları,Karagümrük'te Sabri Yaranel admda biri tarafından işletilen ve gizli bir kumarhane olarak çalıştırılan bir kahveyi basm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.08.1954
  • Bıçakla yaralanan polis memuru Suçlu kaçiı ise de yakalanarak adliyeye verildi Dün Mecidiyeköy'de bir sabıkalı,bir polis memurunu kama ile yaralamıştır.Belediye polislerinden Serdar Coşkun,dün öğleden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.08.1954
  • Bah 1 âlî meşhurlarının acı ve tatlı hatıraları Çapanoğlu,Bekirağa bölüğüne bir defa düşmüştü Bâb-ı-âlinin serâzad muharriri Münir Süleyman Çapanoğlu,«Muharrir oldum,fakat amcam Ahmet Rasim olamadım»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.08.1954
  • Sahipleri,Martı şilebini çıkarmak istemiyorlar Sarayburnu önlerinde batan ti» şilebinin çıkarılması hususun^ gemi sahipleri ile Denizcilik B0* kası arasında elan bir anlaşın8?varılamamıştır.Liman tali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.08.1954
  • Kalp para sürme hâdisele** arttı «i,Son günlerde piyasadaki kalp raların çoğaldığ müşahede «dil1*^} bu arada zabıta ve adliyeye ^y\t eden kalp para sürme hâdiseler* artmıştır.Alâkalılardan aldığ^ malû
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.08.1954
  • 40 Türkistanlı muhacir Avrupa Hükûmetlerarası j| ceret Komitesi emrine Hol*3*:Kraliyet Hava Yolları taraf^j,tahsis edilen hususî bir °5 fi Türkistan'ın Sikiang eyaletin^ Türkistanlı muhacir bugün Yeşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.08.1954
  • TÖRENLER:•k istanbul Polis Okulunun 6& g^ öğretim devresini bitirenlerin dıP ^y tevzii töreni.21 Ağustos CumarK* n(j» nü saat 15 de Yıldız Okul bin**' yapılacaktır.»nU^ •ir Işbankasının 30 uncu yıld?g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 18.08.1954
  • GÜNÜN MESELELERİ RUSYADA GENÇLİĞİN HOŞNUTSUZLUĞU MESELELERİ j GENÇLİĞİN HOJNU1 Bir çok Sovyet şehirlerinde kurulmuş olan «Kültürevleri» ne karşı Rus gençlerinin hoşnutsuzluğu günden güne artmaktadır D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 18.08.1954
  • f I İktisadî ve Ticarî j Bahisler Yugoslavya ve Japonyaya bu se-l I r' u* tUZ satllması iÇin görüşmele-s başlandığını gazeteler yazdılar,E I m imkânları bakımından ş ^mleketimiz çok zengindir.Deniz,i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.08.1954
  • Uunyanın ikinci peyki tetkik ediliyor 17 A.A.Dpa ^smın Hamburg ilmî mahfil I ej.atfen bildirdiğine göre Arizos-bulunan Flagstaff rasathanemi de astronom Clyde Tombaugk 'tfkan ordusu tarafından iki ni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.08.1954
  • 'da 120 askerî talebe tevkif edildi D-^ttala şehri,17 A.A.girildiğine göre,25 kişiw 100 den fazlasının da yaı-Jj.&1 2 Ağustos isyanına işti—etmekle itham edilen 120 aslı,Mektep talebesi divanıharbe Si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.08.1954
  • Atom Enstitüsünün kuruluş hazırlıkları kj/J^a,17 TÜRKTEL)Memty^^de bir Atom Tekkik Enseal kurulması etrafında Hukukta Verilen karar üzerine,tet-^stlre devam edilmekte ve bu hu-Wl merikalı mütahassısla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.08.1954
  • Dört Japon balıkçı j,gemisi kayıp ^tpyo,17 AA )43 mürette-&on ^enize açılmış olan dört Ja-b*lıkçı gemisinden haber alı-V^u^aktadır.Bu gemilerin evçı^ 8ece Japonya'nm güneyinde V* Jh-tay*um'ar neticesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.08.1954
  • ^*ul Asliye Birinci Ticaret Mahkemesinden J^ 954/406 V^Jj^bul limanına bağlı ve Vasıl njj l^âlunun sahip olduğu ve MehlUjjo^ntal Kaptanın süvarisi buv^KU 394 rüsum tonluk Martı St ft""1 Ö/8/954 tarihi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.08.1954
  • Bir Lübnan uçağı Türk topraklarına indî Beyrut,17 A.A.İçinde bir talebe pilot bulunduğu halde dündenberi kaybolduğu bildirilen Lübnan talim uçağının Türkiye topraklarında bir tarlaya mecburî iniş yapt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.08.1954
  • Yunanistan'ın Kıbrıs teklifini,Ruslar ve Araplar destekliyor New York 17 TURKTEL)Önümüzdeki cuma günü,Kıbrıs hakkındaki Yunan talebini Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Genel Sekreterliğine resmen sunacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.08.1954
  • Petrol aramaları devam ediyor Araştırmaların yapılacağı bölgelerin jeolojik etüdleri tamamlandı Ankara,17 A.A.Yurdumuzun muhtelif bölgelerindeki petrol aramalarına devam olunmaktadır.Alâkalılardan ald
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.08.1954
  • ingiltere,Mendes France'in teklifini tetkik ediyor Fransız Başvekili,Avrupa müdafaa konferansı için bugün Brüksel'e gidiyor Londra,17 A.A.Dışişleri Vekâletine mensup bir sözcü İngiliz hükümetinin Avru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.08.1954
  • Mendes France,bugün Brüksel'e gidiyor Paris,17 A.A.İyi haber alan çevrelerde belirtildiğine göre Başvekil ve Dışişleri Vekili Pierre Mendes France,yarın sabah saat 10 a doğru Brüksel'e hareket edecekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.08.1954
  • Attlee,Kızıl Çin Lideri ile görüşmeler yapıyor Pekin Radyosu,iki siyaset adamının dostluk için yaşamanın lüzumuna işaret ettiklerini bildiriyor Tokyo 17 A.A.Pekin Radyosunun bildirdiğine göre,dün gece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.08.1954
  • G,M.P.seçimleı [Baştarafı 1 incide] Seçimlere girmemek yolundaki kararın,«muhalefet vazifesine devam olunmıyacağı» şeklinde anlaşılmamasını isteyen Tahtakılıç demiştir ki:c—Partimizde çözülme yoktur.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.08.1954
  • Tarsus vapurunda külliyetli miktarda kaçak eşya bulundu [Baştarafı 1 incide] verdiği izahattan anlaşıldığına göre,bu fkaçak eşya» ya gemi mürettebatından hiç kimse sahip çıkmamıştır.Buna rağmen,bütün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.08.1954
  • Dördüncü Kore Birliğinin son kafilesi de döndü [Baştarafı 1 incide] Merasimde İzmir Belediye Reisi,Garizon Komutanı,Beşinci Kolordu Kumandan vekili ve diğer sivil ve askerî erkân,eski muharipler,yükse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.08.1954
  • D.P.içinde girişilen tasfiye hareketi genişletiliyor [Baştarafı 1 incide] Diğer taraftan,istanbul teşkilâtında tasfiye edilecekler,hemen hemen tesbit edilmiştir.Bunlar arasında iki milletvekilinden ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.08.1954
  • Bergamada uçan daire görülmüş [Baştarafı 1 incide] sim görerek diğer yolcu1 ara haber vermiştir.Bu vaziyet karşısında bütün yolcular otobüsten inip,büyük bir süratle ve gürültü içinde yuvarlak bir cis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.08.1954
  • Bir taksi kazasında 4 kişi yaralandı [Baştarafı 1 incide] çerken,ani olarak frenleri bozulmuş ve sür'atle Boğdoğan kemerine çarpmıştır.Müsademe şiddetli olmuş ve kaza neticesinde takside bulunan Mihra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.08.1954
  • Marmara Kupası yüzme yarışları Marmara Kupası yüzme yarışları bugün saat 17.30 da Lido yüzme havuzunda yapılacak,kayıtlara 15.30 da başlanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.08.1954
  • İngiltere Almanya futbol maçı televizyonla yayınlanacak Londra 17 TURKTEL)Bu senenin 1 aralık tarihinde Londrada yapılacak olan ingiltere Almanya maçının şimdiden gördüğü alâka dolayısiyle,ingiliz ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.08.1954
  • Şam'da çıkan bir yangına Lübnan'dan itfaiye gitti Şam,17 AP)Büyük bir kereste mağazasında çıkan yangını söndürmek için Lübnandan itfaiye celbedilmiştir.Şam tarihinde ilk defa kaydedilen bu büyük yangı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.08.1954
  • Tunus Başvekili Paris'e gitti Paris,17 A.A.Tunus Başvekili Tahar Ben Amar ve Devlet Vekili Masmudi saat 12.35 de hususî bir uçakla Villacoublay'e gelmişlerdir.Tunus'lu Vekiller,Protokol Müdürü M.De la
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.08.1954
  • Fatemi'nin idam edilmesi isteniyor Tahran,17 AP)Askerî Mahkeme bugün İranın sabık Dışişleri Bakanı Fatemiyi Şahı tahttan atmak için tertip hazırlamak suçundan itham etmiştir.Fateminin yakın siyasî müş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.08.1954
  • Bayar'ın dünkü ziyaretleri Reisicumhur Celâl Bayar dün saat 16 da Türkiye iş Bankasının Yenicami şubesini ziyaret etmişlerdir.Bankada bir saat kadar kalan Reisicumhura Umum Müdür Uzeyir Avunduk tarafı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.08.1954
  • Portekiz Hint ihtilâfı gittikçe şiddetleniyor Portekiz'liler,milliyetçilerin elindeki bir kaleyi işgal ettiler Yeni Delhi,17 AP)Portekiz kuvvetleri,pazar günü Goa milliyetçileri tarafmdan ele geçirilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.08.1954
  • Belçika ile ticaretimiz Dış ticaret rejimi hükümlerine göre yeni bir anlaşma yapıyoruz Ankara,17 MİLLİYET)Yeni dış ticaret rejiminin getirdiği yeni hükümlere uygun ve iki memleket arasındaki ticarî mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.08.1954
  • Türk Alman ticareti Ankara,17 TÜRKTEL)6 ağustos 1953 de Türkiye ile Almanya arasmdaki mal mübadelesine dair imzalanan ve müddeti bitmiş olan protokol,iki memleket arasında yapılan nota teatisi suretiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.08.1954
  • Irak Mısır görüşmele i dün de devam etti Bağdat,17 AP)İrak Mısır delegeleri bugün Sarsanak sara yında toplanarak müzakerelerine devam etmişlerdir.Mısır heyetine binbaşı Salâh Salim,Irak heyetine ise B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.08.1954
  • İngiliz Güyanında sabotaj teşebbüsü Georgetown,17 AP)Hükümet makamlarından bildirildiğine göre İngiliz Güyan'ındaki şeker plantasyonlarında sabotaj teşebbüsü meydana çıkarılmıştır.Port Mourant'da bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.08.1954
  • Japonya'da bir heyelanda 6 kişi öldü Tokyo,17 A.A.Halen Kiyu-Siyu adasında hüküm sürmekte olan tayfun'un sebebiyet verdiği toprak kayması neticesinde altı kişi ölmüş ve on bir kişi kaybolmuştur.Vak'a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.08.1954
  • Amerika'da vergilerde indirme yapılıyor Washington,17 AP)Başkan Eisenhower dün Amerika tarihinin en büyük vergi tenzil programı tasarısını imzalamış ve bunun bütün Amerika'lılar için muazzam bir hamle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.08.1954
  • Hintliler bir Amerikan uçağını çevirdiler Yeni Delhi,17 AP)Doğu Pakistandaki sel felâketzedelerine malzeme getiren bir Amerikan uçağı dün gece Yeni Delhi hava alanında Hind makamları tarafından inişe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.08.1954
  • Mahmutpaşadaki yangında 4 kişi ağır surette yandı [Baştarafı 1 incide] eşya ve takımları tamamile yaktıktan sonra üst katta,Haçık Poloğluna ait 8 numaralı terzi dükkânına sirayet etmiş,neticede 16 bin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.08.1954
  • Amerikan pilotlarının grevi devam ediyor Washington,17 A.A.Amerikan Hava Yollarına mensup pilotların 18 gündenberi devam eden grevlerine bir son vermek üzere yapılan uzlaştırıcı müzakereler dün gece t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.08.1954
  • Avrupa yüzme şampiyonasına katılıyoruz Turin 17 A.P.24 millete mensup 150 yüzücü 1 ağustos 5 eylül arasmda yapılacak olan Avrupa yüzme,dalma ve su polosu şampiyonasına iştirak etmek üzere italya'da to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.08.1954
  • Kurban derisi çalan muhtar Eskişehir,17 TÜRKTEL)Tabakhane caddesinde Türk Hava Kurumuna teberru edilen kurban derilerinden dördünü seçip kendine ayıran mahalle muhtarı Hasan Tiryaki hakkında hırsızlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.08.1954
  • Avrupa atletizm şampiyonluğuna katılacaklar Bern,17 AP)25-29 ağustos arasında yapılacak olan Avrupa Atletizm Şampiyonasına 928 atlet iştirak edecektir.Sovyet Rusya şampiyonaya 46 sı erkek ve 26 sı kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.08.1954
  • Kayıp Rus mektep gemisi bulundu Londra,17 AA.Günlerde» beri ortadan kaybolmuş bulunması Sovyet makamlarını endişeye düsürmüş olan Sovyet okul gemisi «Alfa» dün akşam Plymouth açıklarında demirlemiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.08.1954
  • Jamaika'da çocuk {elci salgın halinde Kingstone Jamaika)17 AA.Çocuk felci salgını yüzünden hükümet yeni bir emre kadar bütün ilkokuî,çocuk bahçeleri ve ana mekteblerinin kapatılmasını emret» mistir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.08.1954
  • Birleşmiş Milletler Rusya'dan daha fazla aidat îstiyecek New-York,17 AP)Birleşmiş Milletler gelecek sene bütçesi için Rusya'ya daha yüklü bir makbuz göndermeğe hazırlanmaktadır.Bunun sebebi Rus'ların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.08.1954
  • Formoza'da şiddetli bir zelzele oldu Taipeh Formoza)17 A.A.Dün Taipeh'de şiddetli bir zelzele olmuş ve yüzlerce insan evlerini v» dairelerini terkederek açıklık yerlere kaçmıştır.İnsanca kayıp ve kayd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.08.1954
  • Asım Onur tekrar muhakeme ediliyor Bir müddet evvel Sabahat adında bir kadına 250 lira mukabilinde kürtaj yaptığı iddiasile mahkeme» ye verilen Doktor Asım Onur v« arkadaşları hakkmda 4 üncü Ağır Ceza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.08.1954
  • Yeni tahsisler iyi karşıla n-d ı Pamuklu mensucat temini için 21 milyon liralık tahsiste bulunulmuş olması,piyasada kısmî bir ferahlığa yol açmıştır.Piyasadaki mal sıkıntısının giderilmesine çalışan i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.08.1954
  • Parsa ormanlarındaki yangın söndürülemedi İzmir,17 MİLLİYET)Dün sabah Kemalpaşa kazasının Parsa ormanlarında büyük bir yangın çıkmıştır.Havanın rüzgârlı olması yangının genişlemesine sebeb olmuş ve bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.08.1954
  • Mektupla nişanlandığı sevgilisini beğenmedi Palermo,17 A.A.Aslen Sicilyalı olup Birleşik Amerika'da oturan Gaetana Pane Pinto adındaki bir genç kız mektuplaşma yoliyle nişanlanmanın tehlikeli bir iş o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.08.1954
  • Amerika,Kızıl Çin felâketzedelerine de yardım edecek Washington,17 A.A.Resmî çevreler,Hariciye Vekâletinin,Amerikanm doğu Almanya'ya olduğu gibi,Kızıl Cindeki seylâp felâketzedelerine de gıda maddesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.08.1954
  • Japonya'da bir saray yandı Kiyoto,17 APP)Japon İmparatorlarının Taç giydikleri eski bir saray yanmıştır.Münferit ahşap binalardan ibaret olan Saray inşa edildiği 1794 yılından beri müteaddit yangın te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.08.1954
  • Siyam'da yakalanan Rus casusları Bangkok,17 AP)Geçen hafta casusluk suçundan tevkif edilmiş olan altı kişiden ikisinin uzun zamandan beri Siyam'da oturan Rus vatandaşları olduğu polis tarafından açıkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.08.1954
  • Mer'a yüzünden bir köylü öldürüldü Ankara,17 MİLLİYET)Bu sabah Çankaya'nın Bayındır köyünde bir cinayet işlenmiştir.19 yaşında Nazım Andiç adında bir köylü,hayvanlarını kendi merasına sokan 18 yaşında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 18.08.1954
  • Ankarada sekiz firma mahkemeye verildi Etiketsiz ve fahiş fiatla satış tüccar hakkında Ankara,17 TELEFONLA)Bu sabah Vilâyette,esnafın kâr hadleri hükümlerine riayet edip,etmediğini tetkik etmek ve ger
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 18.08.1954
  • Futbol mevsimi yaklaşırken G.Saray,Adalet,Beykoz ve I.Spor idmanlara başladı Mevsimin ilk çalışmasını Sarı Kırmızılılar Sarıyer'de,Adaletliler Eyüp'te yaptılar Futbol mevsiminin yaklaşması münasebetiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.08.1954
  • Ruslar,beynelmilel Reisini nasıl t Stokholm,17 TÜRKTEL)isveç'in en büyük spor gazetesi olan «İdrottsbladet» in sahip ve başmuharriri T.Togner,Beynelmilel Olimpiyat Komitesi Reisi Amerikalı Avery Brund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.08.1954
  • Profesyonel küme temsilcileri bugün toplanıyor Dünya Kupası futbol maçları yüzünden devamlı bir şekilde tehir edilen lig maçlarının tekrar başlayıp başlamaması hususunda bugün saat 18 de profesyonel k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.08.1954
  • Dünya Ağır Sıklet boks şampiyonluğu revans maçı New York 17 TURKTEL)Beynelmilel Boks Komitesi Başkanı Jim Norris,Rocky Marciano ile Ezzard Charles'in önümüzdeki eylül ayının on beşinde,Dünya Ağır Sıkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.08.1954
  • İstanbul C.Müddeiumumiliğinden Ceza ve tevkif evi hastahanesiyle eczahanesinin 954 yılı ikinci altı aylık müstahzar ilâç ve malzeme ihtiyaçları açık eksiltmeye çıkarılmış olup eksiltmesi de 26/8/954 p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.08.1954
  • İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığından Fakültemiz Fizikoterapi Enstitüsünde Çapa)iki adet 300 liralık hastabakıcı kadrosu münhaldir.isteklilerin adı geçen Enstitü Direktörlüğüne müracaat etmeleri.11167
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.08.1954
  • Sivas Bölge As.Sat.Al.Kom.Bşk.lığından:Askerî ihtiyaç için Zarada teslim 15.000 kilo sığır eti alınacaktır.Muhammen bedeli 22.500 lira olup muvakkat teminatı 1687 lira 50 kuruş tur.İhalesi 10/9/1954 c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.08.1954
  • Gayrı Menkul Satış İlânı Beykoz İcra Memurluğunda Bir borçtan dolayı mahcuz olup evvelce satılmasma karar verilen ve Türksesi gazetesinin 15/Haziran/954 tarih ve 81 sayılı nüshasının 5 inci sahifesind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.08.1954
  • Menkul Satış İlânı İstanbul 2 nci İcra Memurluğundan 54/397 Bir borçtan dolayı mahcuz bir adet 900 lira kıymetinde Krefft marka 6 ayak faal vaziyette buz dolabı ve 200 lira kıymetinde bir adet Mende m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.08.1954
  • Yalova Sulh Hukuk Hakimliğinden 953/134 Yalovanın Safran köyünden olup hâlen Yalova Merakuyu Karamürsel caddesinde Mazlum sokağmda mukim Hüseyin Ulaş tarafından açılan ve Yalovanın Safran köyünde Köyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.08.1954
  • YARATAN SABUN Cilt bakımı için hususi bir formülle imâl edilen Puro Tuvalet sabunu cildinizin gizli kalan güzelliğini mey dana çıkarır.hayranlık yaratan bir cazibe verir.BOL KÖPÜKLÜ NEFİS KOKULU PURO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.08.1954
  • Denizcilik Bankası T.A.0.Denizyolları işletmesinden Üzüm ve Şarap Bayramı münasebetiyle tertip edilen gezi seferi dolayısiyle Gemlik vapuru 22.8.1954 pazar sabahı Çanakkale'den hareketle İmroz ve Bozc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.08.1954
  • Toprak Mahsulleri Ofisi istanbul Bölge Müdürlüğünden 1 Hasköy'de blok depoların çatlak duvarlarma gelen yüklerin askıya alınmasına ait ahşap tertibat inşası kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.08.1954
  • Balıkesir Devlet Hastahanesi Baştabibliğinden Balıkesir Devlet Hastanahesinin 1954 yılma ait şartnamesinde ekli listede yazılı 190 kalem ve 34344 lira 50 kuruş muhammen bedelli ilâç ihtiyacı 15 gün mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.08.1954
  • Sivas Bölge As.Sat.Al.Kom.Bşk.lığından:12.Mot.Top.Taburunun Mutfağı,Hamamı,Çamaşırhanesi ve Bulaşıkhanesi inşaatı yaptırılacaktır.Keşif tutarı 49961 lira 02 kuruş olup muvakkat teminatı 3747 lira 76.5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.08.1954
  • 'Uilliyel ABONE ŞARTLARI Lr Kt Senelik.42 00 Altı aylık 22 50 Uç aylık.12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere IkJ mislidir.İLAN ŞARTLARI 2 ve 3 üncü sayfa sant 4 T.L.4 üncü sayfa sant 2.50 TX Eânlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.08.1954
  • Erzurum As.Sat.Al.Kom.Bşk.lığından Askerî ihtiyaç için aşağıda cinsi,keşif bedeli,geçici teminatı ve ihale tarihleri yazılı bulunan inşaatlar hudut karakollar ve müşterek hamam inşaatları)ayrı ayrı ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.08.1954
  • iff İSTANBUL BORSASININ 17/8/1954 İstanbul Borsası 1 Sterlin 784.00-784.00 100 Dolar 280.30-280.30 100 Üret 44.80-44.80 100 isviçre Frangı 64.03-64.03 100 Florin 3.68.40-73.68.40 100 Drahmi 9.334-9.33
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.08.1954
  • Üsküdaı Sulh Hukuk Hakimliğinden 954/305 Üsküdar Doğancılar İmrehor caddesi 42 No.da ikamet eden Ömer Faruk Elker'in akıl hastalığile malûl bulunması hasebile hacir altına alınarak kendisine aynı adre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.08.1954
  • İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Şarkılar Pl.13.00 Oyun havaları Çalanlar:Ahmet Yamacı,Coşkun Özer 13.15 Şarkılar Okuyan:Suzan Güven 13.45 Haberler 14.00 Radyo salon orkestrası konseri idare ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.08.1954
  • SOLDAN SAGA 1 Bir çocuk hastalığı.2 Sessiz sinemanın meşhur yumrukçusu,Evin taksimatından.3 Lâmbanın içindeki,Bir harfin okunuşu.4 Tersi simili,Gardner'in birinci adı.5 Tersi tatlıdır,Cereyan et.Köle.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.08.1954
  • Orman Umum Müdürlüğünden:Araç Orman Muhafaza Okuluna öğrenci Alınacak 1954 1955 ders yılı iç^ Araç O rman Muhafaza Okuluna ilkokul^ bitirmiş,askerliğini yapmış ve 25 yaşını geçmemiş olanlar arasında y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.08.1954
  • Gayrı Menkul Satış ilânı Eminönü Üçüncü Sulh Hukuk Hâkimliğinden 954/519 Serkis Panosyan,Yeğisabet İspeçeryan,Mariçe Taslak ve Serpuhi aralarında iştirak halinde bulunan ve taksimi kabil olmamasından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.08.1954
  • Konya As.Sat.Al.Ko.Bşk.lığından:A)Konya ağır bakım fabrikası için 58332)lira 56)kuruş *Ue,bedelli su kulesi ve su tesisatı kapalı zarf usulüyle yaptırılacaktır* cici teminatı 4167)liradır.^3 B)İhale 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.08.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:A.N.KARACAN Yazı işlerini fiilen td«re e.$i Mes'ul Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:MİLLİYET WlA$3.t,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.08.1954
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları Kapalı zarfla 20 ton koyun eti 9/9/954 günü saat 16 da Hoşdere As.Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır.Bedeli 77800 lira,geçici teminatı 5835 Uradır.Şartnam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.08.1954
  • Konya As.Sat.Al.Ko.Bşk.lığından:A.Askerî ihtiyaç için Karaman'da yaptırılacak 190835 lira 07 kuruş keşif bedelli depo binası kapalı zarf usulü ile yaptırılacaktır.Geçici teminatı 10792 liradır.B)İhale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.08.1954
  • Sivas Bölge As.Sat.Al.Kom.Bşk.lığından:Askerî ihtiyaç için Sivasta teslim 30.000 kilo koyun eti alınacaktır.Muhammen bedeli 86.400 lira olup muvakkat teminatı 5570 liradır.İhalesi 21/9/1954 Sah günü s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4