Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 17.08.1954
  • PANAYAKAPULU'DAKİ TÖREN Hristiyanların haç günü Münasebetiyle dün Efes'in Panayakapulu mıntıkasında yapılmıştır.Bl* münasebetle yapılan din!törende beş bine yakm katolik bulunmuştur.Resim Papa vekilin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.08.1954
  • i-M İ Tarsus vapuru Galata rıhtımında karşılanırken Mf Tarsus vapuru.Amerika seyahatinden dün döndü Çıkarılan şayialara rağmen gemide kaçak eşya bulunamadı.Gemiyle Amerika'ya gidenlerden 30 kişi geri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.08.1954
  • Kasım Gülek'în basın toplantısı C.H.P.Genel Sekreteri dün eski şeyleri tekrar etti Şehrimizde bulunan CHP.Genel Sekreteri Kasım Gülek,dün saat U de C.H.P.İl Merkezinde bir basm toplantısı yapmıştır.Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.08.1954
  • Sus vapuru kurtarıldı Karabiga postasını yapmakta iken Tekirdağ' dan hareketi sırasında Halatlardan birinin pervaneye takılması üzerine,muattal vaziyette *&lan Sus vapurunun yolcuları,dün Ayvalık gemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.08.1954
  • Enis Akaygen ve Ertugrul Akça C.N.P.den istila etli Her iki Genel Kurul azasının edip etmemek meselesinin Cumhuriyetçi Millet Partisi Genel İdare Kurulu,şehrimizdeki olağanüstü toplantısına dün de dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.08.1954
  • Murat Güler antrenörüyle Murat Güler Manşı geçti Murat,bu mevsim Manş'ı geçen ilk yüzücü oldu Calais,16 A.A.Türk yüzücüsü Murad Güler Manş'ı geçmiştir.Güler,Manş'ı geçen ilk Türk yüzücüsüdür.Bilindiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.08.1954
  • Saadet Kaçar Saadet Kaçar tevkif edildi Avukat Orhan Arsal hakkında da takibata geçildi Büyük Millet Meclisinin manevî şahsiyetini tahkir edici mahiyette neşriyat yaptığından dolayı tevkif edilmiş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.08.1954
  • Yeni tesislerinde mükemmel bir halk gazetesi şeklinde çıkmaya hazırlanıyor MİLLİYET 4 renkli ilavelerle 8/10,12,16,24,32 sayfa olarak intişar edecektir MİLLİYET,mükemmel ve zengin bir halk gazetesi şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.08.1954
  • CELÂL BAYAR VE MENDERES YUGOSLAVYA'YA GİDİYOR ı^—m Devlet ve Hükümet Reislerimizin ayın sonuna doğru yapacakları seyahatin hazırlığile Mrşl.Tito meşgul oluyor Bir çok Yugoslav şehirleri daha şimdiden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.08.1954
  • Adanada Rusya hesabına çalışan bir casus yakalandı Nizamettin adiyle faaliyette bulunan casusun sünnetli olduğu ve Şark vilâyetlerimizde bir müddet kaldığı anlaşıldı Adana,16 Mİ77İYET)Rus-kerî Mahkeme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.08.1954
  • Şehrimiz D.P teşkilâtında yeni asliyeler yapıldı Kadıköy ve Bakırköy İlçe İdare Kurullarına işten el çektirildi.Beş partili de Haysiyet Divanına verildi Demokrat Parti istanbul teşkilâtında girişilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.08.1954
  • Kore birliğimizin son kafilesi bugün geliyor İzmir 16 MİLLİYET)Evvelce bu akşam geleceği bildirilen 4 üncü Kore Değiştirme Birliğimizin son kafilesi geminin arıza yapması yüzünden yarın sabah limanımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 17.08.1954
  • KISA HABERLER Milli Türk Talebe Birliği istanbul Üniversitesi bahçesine diktireceği «Atatürk ve Türk Gençliği» adı altındaki Anıt Heykelin l/fi mikyaslı olan bir örneğini.Doğuda kurulacak Atatürk Üniv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1954
  • Karabük Fabrikası gemi saçı da imâl edecek Karabük Demir ve Çelik fabrikaları Denizcilik Bankasından bir teklif almıştır.Bu teklife nazaran fabrikanın gemi saçı imal etmesi istenmektedir.Denizcilik Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1954
  • Karabük mamullerinin tevziatı daha sıkı kontrol edilecek Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarına ait mamulâtm tevziatmda aksaklıklar görüldüğü yolundaki iddialar dikkatle incelenmiştirişletme Vekâletinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1954
  • f—HİCRÎ Sah 17 RUMÎ 1373 1378 18 Ağustos 4 Zilhice 1954 Atıuto.VAKİT VASATI EZANI Güne;5.12 10.06 Oile 12.18 5.12 ikindi 16.07 9.01 Akşam 19.06 12.00 Yatıı 2048 141 imaâk 3.18 8.12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1954
  • IHI İngiliz Devlet Vekili Mr.Hopkinson,geçenlerde,hükümetinin Kıbrıs'a,adayı ingiliz Milletler Camiası çerçevesinde dahili muhtariyete doğru sevk edecek yeni bir anayasa vereceğini beyan etti.Bu anaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1954
  • Cemiuet KONSER Birleşik Amerika Hava Kuvvetleri Bandosu tarafından 20 ağustos «uma aksamı Açıkhava Tiyatrosunda bir konser verilecektir.KONGRE Mahdut Mesuliyeti!istanbul Belediyesi Memur ve Müstahdeml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1954
  • Devlet Havayollarının İngiltere'den alacağı yeni uçaklar Devlet Hava Yollan tarafından İngiltere'den Pe Havilland şirketinden satın alınacak elan 7 yeni yolcu uçağının devir teslim muamelelerinde bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1954
  • Şişli kazasının adli teşkilâtı faaliyete seçiyor Bir müddet evvel teşekkül etmiş olan Şişli kazasının adlî teşkilâtı önümüzdeki ay başından itibaren faaliyete geçecektir.Şişlide,adliye için münasip bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1954
  • Bir konsumatris kadın,müşterisinin 1200 lirasını çarptı Bey oğlunda bir saz salonunda konsumatris olarak çalışan bir kadının,müşterisinin 1200 lirasını yankesicilik suretile çaldığı iddia edilmiştirid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1954
  • Silivri'de 102 hektar meşelik tamamen yandı Silivri'ye bağlı Sinekli nahiyesinde Tilkitepe mevkiinde evvelki gün bir orman yangını olmuş ve 102 hektar meşelik tamamiyle yanmıştır.Yangın,jandarmanın ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1954
  • İstanbul'un kadastro haritaları revizyona tâbi tutuluyor Kadastro İdaresi tarafından hazırlanmış olan kadastro tesbitlerine ait vesaikden faydalanmak suretile İstanbul cihetinin haritaları revizyona t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1954
  • İstanbul konkuripikleri cumartesi günü yapılıyor Süvari Okulu tarafından tertiplenen İstanbul Konkuripikleri müsabakaları 21 ve 22 ağustos günleri saat 16 dan itibaren Süvari Okulunda yapılacaktır.Müs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1954
  • İngiltere'nin sabık Ankara Büyük Elçisi geliyor ingiltere'nin sabık Ankara Büyükelçisi ve Türk dostu Sir Davit Kelly eylülde Ankara vapurile şehrimize gelecektir.Sabık Elçi 8 eylülde Ankara'ya gidecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1954
  • Maliye Vekili,Defterdarlıkta dün tetkikler yaptı Şehrimizde bulunan Maliye Vekili Hasan Polatkan,dün Defterdarlığa giderek,alâkalılardan izahat almıştır.Bu arada yeni hazırlanmakta olan,Veraset ve İnt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1954
  • İşçilerle fırıncılar arasındaki anlaşmazlık gideriliyor Fırın işçileri ile fırıncılar arasındaki anlaşmazlığı önlemek maksadiyle,dün saat 17 de Vilâyette bir toplantı yapılmıştır.İç Ticaret Umum Müdür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1954
  • İstanbul'da bir kauçuk fabrikası kuruluyor Bir İsviçre ve İtalyan firması tarafından müştereken kurulacak fabrika,senede 150.000 dış,90.000 iç lâstik yapacak Bir İtalyan ve İsviçre firması müştereken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1954
  • Misafir Fransız öğretmenleri Şile'yi gezdiler Şehrimizde misafir bulunan Fran sız öğretmenleri dün Türk Muallimleri ve Muallimler Birliği İdare Heyeti âzalarile birlikte Şile'yi ziyaret etmişlerdir.Öğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1954
  • Çöplerin imhası işinde titizlik gösteriliyor Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü temizlik ekipleri,motorize bir hale getirilmektedir.1954 yılı bütçesile müdürlük elindeki vasıta sayısı 114 de çıkarılmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1954
  • Polis Okulu mezunlarının diploma töreni istanbul Polis Okulunun 69 uncu öğretim devresini başarı ile bitiren 1954 yılı öğrencilerinin diplomaları cumartesi günü törenle verilecektir.Bu münasebetle mez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1954
  • Bütün öğrenciler E.T.T.vasıtalarında tenzilâtlı seyahat edecek Tatil aylarında yurdumuzun muhtelif yerlerinden şehrimize gelen ilk,brta ve lise talebelerinin de İstanbul öğrencileri gibi tramvay ve tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1954
  • Ceylâni ailesinin cenazeleri dün defnedildi Fransa'da bir otomobil kazası neticesinde vefat eden Galip Ceylâni ile ailesinin cenazeleri,dün öğle namazını müteakip Şişli Camiinden kaldırılarak Zincirli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1954
  • İki İtalyan askerî bölgede resim çekerken yakalandı Emniyet Birinci Şube Müdürlüğü memurları iki şüpheli şahsı yaka lamışlardır.Beyoğlunda,Park Otelde ikamet ettikleri tesbit edilen Farcion Maro ve Co
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1954
  • Kauçuk tahsisi esasa bağlandı Sanayiciler,tahsisin kapasiteler dikkate alınarak yapılmasını kararlaştırdılar Kauçuk sanayicileri,dün saat 15 de Ticaret Odası salonunda toplanarak «tahsis» meselesi etr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1954
  • TAKVİMDEN ftl YAPRAK Jübileler!Bizde herşey hüviyetini değiştirdiği gibi «jübile» de hakiki mefhumunu kaybetmiş,büsbütün başka bir şey olmuştur.Jübile,ibranice iobel)den gelir.Mukaddes seneyi tebliğ i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1954
  • O L t S T ı •k Kumkapı'da Mollatası caddesinde 81/1 numarada oturan Perihan Öğür adında bir kadın,polise başvurarak,Niyazi Yeğin ve Niyazi Aksoy adında 27 yadlarında iki kişinin,gece saat 2 sıralarınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1954
  • Romanya'dan kereste üçlükle getirtiliyor Romanyadan kereste ithali için İstanbul ve İzmir ithalâtçıları tarafından yapılan teklifler hükümet tarafından çok müsait karşılanmaktadır.Bu taleplere ait lis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1954
  • Prodüktüvite Komisyonu ihzari çalışmalarına başladı Vekâletler arası Prodüktivite Komisyonu şehhrimizde ihzarı mahiyetteki çalışmalarına başlamıştır.Sanayi Umum Müdürü Ahmet Cemil Conk ve Vekâletler a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1954
  • Gelir Vergisi mükellefleri için kurs açılıyor Maliye Vekaleti tarafından 25 vilâyette mükellefler için Gelir Vergisi kursları açılması kararlaştırılmıştır.Kurslarda,vergi kanunları,defter tutma esasla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1954
  • Bab i âlî meşhurlarının j" acı ve tatlı hatıraları Ulunay,Atina Sefirini nasıl faka bastırmıştı?Girit meselesinin en hararetli bir safhasında Atina Sefirinin bana anlattığı vakaları gömleğimin kolalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1954
  • Bir kadın çocuğu olmadığı için intihara kalkıştı Bakırköy'de Cevizli mahallesinde,Reyhan sokak 33 numarada oturan Şükrü karısı Hanife Dalkılıç,fazla miktarda uyku ilâcı içerek intihara teşebbüs etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1954
  • HALKIN SESİ Tamiri istenen yol Adresi bizde mahfuz bir okuyucumuz yazıyor:«Fatihte,Eskialipaşada Yediemirler ismiyle anılan bir sokak vardır.Yolun iki tarafındaki muntazam binalara bakılırsa burası ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1954
  • Kahve yüzünden çıkan aile kavgası Tiryaki koca,«Sen arpa içmeye alışmışsın» diyen karısını tekmeyle dövdü Garip bir aile kavgası dün Adliyeye intikal etmiştir.Alemdarda,Küçükayasofya semtinde,yabancı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.08.1954
  • İstanbul'da bir günlük sergi açacak Amerikalı ressam Amerikan Haberler Merkezinde 18 ağustosta 20 eser teşhir edecek olan Amerikalı sanatkâr Dong King man,Time dergisi tarafından cDünyanuı en mükemmel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 17.08.1954
  • İki kardeş birden cinsiyet değiştiriyor Tokyo 16 TURKTEL)Wakoyama eyaletinde biri 13,diğeri 5 yaşında iki kızkardeş,son zamanlarda kendilerinde gayri tabiî haller hissederek doktora müracaat etmişlerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1954
  • Rusya'nın sabık Ankara Elçisinin yeni vazifesi Ankara 16 TURKTEL)Moskova Radyosunun bugün verdiği bir habere göre,Ankara'daki sabık Sovyet Büyük Elçisi Lavrişçev,komünist Vietnam hükümeti nezdine elçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1954
  • Tarsus,manevî kârımız pek fazla olarak yurda dönmüş Turizm Kurumu erkâmmn bütün beşaretine rağmen yine de zarar hanesi bir hayli kabarık Evvelâ,«12 de geliyor!dediler.Sonra saat yarım oldu!«Tam 13 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1954
  • r İktisadî ve Ticarî j Bahisler 1 Dün bu sütunda Petrol Ofisin E ğ Wr devlet iktisadi teşekkülü olarak E 5 faaliyetine devamı takarrür eyledi-İtni yazmıştık.Ticaret Ofisi de E 5 Petrol Ofisle aynı zam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1954
  • İstanbul Asliye Mahkemesi 2 nci 'Hukuk Dairesinden 1948/8 Evdoksiya Kasapidis tarafından Doğan Film Tahsin Somer ve Ortakları Komandit Şirketi aleyhine açılan 5000 lira tazminatın tahsiline mütedair d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1954
  • İstanbul Asliye Mahkemesi 2 nci Hukuk Dairesinden 948/0 Hristo İstilyanos tarafından Doğan Film Tahsin Somer ve Ortakları Komandit Şirketi aleyhine açılan 4000 lira tazminatın tahsiline mütedair dâvad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1954
  • Sümerbank Defterdar Yünlü Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden Eyüp 1 Müessesemizin Defterdar Fabrikasında mevcut tahminen 186 ^t muhtelif cins hurda malzeme 31/8/954 şalı günü saat 14 de Müesse-Müdürlüğü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1954
  • Savcılık,Hikmet Bi!hakkında bir dâva açıyor 7 ağustos tarihli «Hürriyet» gazetesinde Hikmet Bil imzasiyle yayınlanan «Türk Nezaketsizliği» baş hklı yazı Müddeiumumilikçe Türklüğü tahkir ve tezyif mahi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1954
  • Murat Güler Manşı geçti [Baştarafı 1 incide] suya girmeden teşebbüsten sarfınazar etmiştir.Bu suretle Güler,bu yıl Manş'ı geçen ilk yüzücü olmaktadır.«Rolande Sonia» römorkörü Manş'ı geçtiği müddetçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1954
  • Saadet Kaçar tevkif edildi [Baştarafı 1 incide] dilekçe vererek Adliyenin şahsiyetini ve dâvayı gören hâkimleri tahkire yeltenmişti.Adalet Vekilliğince Saadet Kaçar hakkında kanunî takibat yapılması h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1954
  • Ankara'da etiket mecburiyeti kondu Ankara,16 MİLLİYET)Kâr Hadleri Kararnamesine göre,bugünden itibaren Ankara'deki bütün mağaza ve dükkânlarda etiketli satışa başlanmıştır.Etiketler ve kararname tesir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1954
  • Fas'ta bir günde 130 kişi tevkif edildi 15 gündür muhasara altında bulunan Fas'ta şüpheli görülen her yer basılarak tedhişçilerin yakalanmasına çalışılıyor Fas,16 AP)Yabancı lejyon askerleri dün Fas ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1954
  • Adanada Rusya hesabına çalışan bir casus yakalandı [Baştarafı 1 incide] muslu ve Ermeni olan casusun ailesi Rusya'da oturduğu için,kendisi Ruslar tarafından hususî surette yetiştirilmiş ve temin edile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1954
  • Sivas Valiliğinden 1 TT Eksiltmeye konulan if:Sivas Devlet Hastahanesinde yapılacak ihata duvarı işidir.Kesif bedeli:36529.50 liradır.2 t-6/9/954 pazartesi günü saat 15 de Nafıa Müdürlüğünde teşekkül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1954
  • Kasım Gülek'in basın toplantısı [Baştarafı 1 incide] tığı konuşmayı tekrarlamıştır.Kurultay çalışmaları hakkında da izahat veren Gülek,ezcümle şöyle demiştir:Bayram münasebetiyle güney bölgesinde idim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1954
  • Gloria G rah a me,bir prodOktörle evlendi Hollywood 16 A.P.Sinema yıldızı Gloria Grahame,dün televizyon prodüktörü Cy Howard ile evlenmiştir.Sivil nikâh merasimi Howard'in evindeki yüzme havuzunun ken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1954
  • Facia ile sona eren mehtap sefası Kahire 16 Dün gece mehtap sefasına çıkan bir grubun bindiği tekne devrilmiş ve 13 Mısırlı boğulmuştur.Hâdise Nil nehrinde Semiramis Otelinin karşısında vuku bulmuştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1954
  • Şehrimiz Demokrat Parti teşkilâtında yeni tasfiyeler başladı [Baştarafı 1 incide] Keza Beyoğlu Merkez Bucak İdare Heyetine de işten el çektirilerek Bucak Başkanı Vahit Cebeci ve Firuzağa Ocak Başkam L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1954
  • Hindiçinî'de bir uçak kazasında 42 kişi öldü Hanoi'den mültecileri tahliye eden uçak,bir eve çarptıktan sonra denize düştü Saygon,16 A.A.Hanoi-Saygon hava köprüsü üzerinde tahliye edilen kadın ve çocu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1954
  • Kızıl Çin ve Nepal'de büyük sel felâketi Yangtz nehri görülmemiş bir seviyeye çıktı.Nepal'de 600 kişi öldü Tokyo,16 AA.Yangtze neh rinin asırlardanberi ilk defa olarak bir rekor teşkil edecek derecede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1954
  • Yeni ticaret anlaşması Dış ticaret rejimindeki mevzuata uygun olarak ticaret anlaşmaları yenilenecek Ankara,16 MİLLİYET)Yeni dış ticaret rejiminin ilânından sonra yeni mevzuata uygun olarak bir çok me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1954
  • Kaatil Vahit'in idamı isteniyor Ankara,16 MİLLİYET)Bir kaç gün evvel Celâl Atik'in kahvesinde arkadaşını tabanca ile öldüren Vahit'in duruşmasına bugün şehrimizde başlanmıştır.Bugünkü duruşmada şahitl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1954
  • C.Bayar ve Menderes Yugoslavya'ya gidiyor [Baştarafı 1 incide] hazırlanmıştır.Mareşal Tito,bütün Yugoslav Devlet erkânı ile birlikte kıymetli misafirleri karşılayacaktır.Dost Türk devlet adamları Yugo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1954
  • Esat Mahmut Karakurt Vekâlet emrine alındı ilgililerce görülen lüzum üzerine,şehrimiz okullarında bazı öğretmenlerin Vekâlet emrine almması kararlaştırılmıştır.Bu cümleden olarak,Galatasaray Lisesi Ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1954
  • Tarsus vapuru Amerika seyahatinden dün döndü [Baştarafı 1 incide] 381 yolcunun gümrük muayenesi,tam 8 saat devam etmiştir.Gümrük müfettişleri tarafından,basın muhabirlerine verilen bilgiye bakılırsa,m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.08.1954
  • Ustura ile yüzünü kesti Adana 16 MİLLİYET)Ulucami mahallesinde oturan Nevzat bij genç,Kooavezir mahallesinde oturan Hayri Tagçı'nın önfi» ne ejkajrak,ustura ila yüaünün muh |»UJ yerlerini kesmiçtjr.Ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 17.08.1954
  • RAD Y 0 İSTANBUL 12.27 Açılış ye program 12.30 Şarkılar Okuyan:Mustafa Çağlar 13.00 Türküler Okuyan:Ali Can Özel Fİ.13.15 Beraber şarkılar 13.45 Haberler 14.00 Dans müziği Pl.14.15 Öğle konseri Pl.14.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.08.1954
  • Gayrimenkul Satış İlânı Kadıköy İkinci Sulh Hukuk Mahkemesi başkanlığından 953/187 Kadıköy Rasimpaşa mahallesi Halitağa sok.eski 18,yeni 50 taj,64 kapı,221 ada,20 parsel sayüı ve 113.50 M2 sahasmdaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.08.1954
  • Yüksek Denizcilik Okulu Müdürlüğünden 1 Okulumuzun 2540 lira keşif bedelli kalorifer kazanı tamiratı açık eksiltmesi 2/9/1954 perşembe günü saat on beşte Müdürlüğümüzde toplanacak Satın Alma Komisyonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.08.1954
  • P.T.T.Fabrikaları Müdürlüğünden Fabrikamız ihtiyacı için lx2M2 ebadında 6 ton 14 veya 16 No.levha çinko kapalı zarf usulü ile satm alınacaktır.Alâkadar müesseselerin ihale tarihi olan 1/9/954 çarşamba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.08.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ İLÂNLARI ilkokul Binası Tamir Ettirilecek 1 Beyoğlu kazası dahilinde Firuzağa,Hürriyeti Ebediye,Taksim,Tophane İlkokulları lüzumlu tamiratının 11914.35 lira keşfi çevresinde yaptır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.08.1954
  • Kafransız Manila Veya Sizal Cinsi Halat Alınacak Devlet Demiryolları Haydarpaşa Satmalma Komisyonundan 1 Muhtelif ebatta ceman 31500 Kg.katransız Manila veya Sizal cinsi halat kapalı zarf usulile satı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.08.1954
  • Konya Belediye Başkanlığından 1 Belediye hudutları dahilinde ve Konya'nın demiryolundan itibaren 5.00 Km.garbmda bulunan ve kadastrosu yapılmamış olan Meram yolu ve civarının halihazır haritası yaptır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.08.1954
  • Erenköy Amerikan Asma Fidanlığı Müdürlüğünden Üzüm Mahsulü Göztepe fidanlığı Kıymeti Muvakkat İhale tarihi kolleksiyon bağı L.K.teminat L.K.1 ve 2 No.lu 800.60.23/8/954 parseller pazartesi günü saat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.08.1954
  • İSTANBUL BORSASININ 16/8/1954 FIATLARl 1 Sterlin 784.UU-784.00 100 Dolar 280.30-280.30 100 Liret 44.80-44.80 100 İsviçre Frangı 64.03-64.03 100 Florin 3.68.40-73.68.40 100 Drahmi 9.334-9.334 100 Çekos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.08.1954
  • Teklif isteme ilânı Türkiye Zirai Donatım Kurumu Umum Müdürlüğünden Kurumumuz Merkeziyle İstanbul ve İzmir Şube Müdürlüklerimizde mevcut teknik ve ticarî şartnamelerimiz dahilinde:1 5 ton Metil Bromid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.08.1954
  • Gayrimenkul Satış İlânı İstanbul İkinci İcra Memurluğundan 952/1707 Hissedarları arasında taksimi kabil olmadığından satılmak suretiyle şuyûun izâlesine karar verilen tamamına bilirkişi tarafından 44.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.08.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:A.N.KARACAN Yazı talerini dilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMİBTAŞ Boüdtfı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.08.1954
  • Denizcilik Bankası T.A.O.Denizyolları İşletmesinden Üzüm ve Şarap Bayramı münasebetiyle tertip edilen gezi seferi dolayısiyle Gemlik vapuru 22.8.1954 pazar sabahı Çanakkale'den hareketle imroz ve Bozc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.08.1954
  • 1st.Sıhhî Kurumlar Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan:Aşağıda cinsi» miktarları,muhammen bedeli ve ilk teminatları yazılı ihtiyaçlar,sıhhî müesseseler için ayrı ayrı ve hizalarmda gösterilen gün ve sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.08.1954
  • üstüpü Satın Alınacaktır Petrol Ofisi Umum Müdürlüğünden Ofisimiz ihtiyacı için kapalı zarf usulüyle ve derhal teslim kaydiyle 15 ton üstüpü satın alınacaktır.Taliplerin eksiltme şartnamesini İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.08.1954
  • EHEEB3 12 3 4 5 6 7 8 9 IP H ı:ü!mwrniw H»»I'.I!t MIIIIMll i:i^-11:111 iii;n iii SOLDAN SAĞA 1 Muharebeye hareket eden lkl kelime)2 Tetiği çek iki kelime)Ran.3 Nefi edatı,Yama.4 Tersi kısaltılmış fiat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.08.1954
  • M.M.V.1 No.lu Sa.Al.Ko.Baş.dan Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için 2490 sayılı kanunun 46.maddesinin İ)fıkrası gereğince pazarlıkla 50.000 lira dahilinde 30.000 kilo sığır eti eksiltmeye konulmuştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.08.1954
  • Bilecik Bayındırlık Müdürlüğünden:1 Eksiltmeye konulan iş,Bilecik vilâyetinin Bozöyük sağlık merkezi 11.ci kısım inşaatı olup keşif bedeli tutarı 148948.59 yüz kırk sekiz bin dokuz yük kırk sekiz lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.08.1954
  • İnşaat İlâm Ereğli Kömürleri İşletmesi Genel Müdürlüğünden 1 işletmemizin Kandilli bölgesinde yaptıracağı dispanser binası ile taş kırma fabrikası şev tahkimi inşaatı kapalı zarf usulü ile ve vahidi f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.08.1954
  • i ı.ı.i me 11 ABONE ŞARTLARI Lx Kf Senelik 42 00 Altı aylık.22 80 Uç aylık 12 00 Bir aylık.4 50 Ecnebi memleketlere Ud misildir.İLAN ŞARTLARİ 2 ve 3 UncO sayfa «ant 4 TJL 4 üncü sayfa sant 2.50 T.Lilâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.08.1954
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı yiyecek ve yem maddeleri hizalarında yazılı gün ve saatlerde kapalı zarfla Adapazarı As.Sa.AL Koda ayrı ayrı satın alı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4