Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 16.08.1954
  • Yeni tesislerinde mükemmel bir halk gazetesi şeklinde çıkmaya hazırlanıyor MİLLİYET 4 renkli ilavelerle 8,10,12,16,24,32 sayfa olarak intişar edecektir MİLLİYET,mükemmel ve zengin bir halk gazetesi şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.08.1954
  • j Reisicumhur Kupası Deniz Yarışları j Reisicumhur Kupası Telken ve motor yarışları dün 15.30 da Florya Deniz Köşkü önünde yapılmıştır.Heyecanlı ve zevkli bir şekilde cereyan eden yarışlar sonunda kaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.08.1954
  • Tarsus vapuru bugün Amerikadan dönüyor Avrupa ve Amerikanın muhtelif şehirlerinde turistik seferde bulunan Tarsus yolcu gemisi,bugün saat 12 de limanımıza dönecektir.Bu münasebetle,Türkiye Turizm Kuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.08.1954
  • 8f i DÖVÜLEN İŞÇİLER Bavyerada 200 bini mütecaviz işçi dört gün süren bir grev yapmıştır.Greve polisin müdahalesi üzerine hâdiseler çıkmış ve bir çok işçi dövülmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.08.1954
  • î Akdeniz Nato Komutanlığı İzmir'e geliyor Karargâhın,Malta'dan nakli hakkında müzakerelere başlandı Napoli 15 TURKTEL)izmir limanmın bir deniz üssü haline getirileceği hususundaki haberler,buradaki N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.08.1954
  • Bayar Amerikalı artistle görüştü ^T1 sinema yıldızı Douglas Fairbanks Jr.dün arada Reisicumhur Ceiâl Bayar Florya kBşkünde n^ur SStS^tu^ve »ldcoymuştur.Gece de Moda Deniz Kulübünde Fairbanfa,Jr.serefi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.08.1954
  • Dış ticaret rejiminin tatbik şekli üzerindeki çalışmalar I IHI—Ticaret ve Sanayi Odaları mümessillerinin iştirakiyle yapı* lan toplantı sonunda bir talimatname hazırlandı Ankara,15 MİLLİYET)Ge-bikatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.08.1954
  • Murat Güler dün Manş'ı geçmek üzere denize girdi Calais,15 A.A.Manşı yüzerek geçme teşebbüsü bu sabah 07.40 da başlamıştır.Kaim bir sis tabakası altmda Türk yüzücü Murat Güler yüzmiye başlamıştır.Aynı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.08.1954
  • i ı\m SARPER GİTTİ Birleşmiş Milletler nezdinde hükümetimizi temsil eden büyük elçi Selim Sarper dün akşam uçakla Amerikaya hareket etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.08.1954
  • Bahar Bayramı dün sona erdi 81 gün içinde Gülhane Parkını 2.150.000 kişi gezdi Gülhane Parkında tertip edilen Bahar Bayramı şenlikleri,sona ermiştir.Parkın kapanışı münasebetiyle dün erken saatlerde b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.08.1954
  • YUNANİSTAN'DA KIBRIS KIN YENİ BİR KAMPANYA ACİLDİ Atina'da 6000 talebe sokaklarda dolaşarak kanlarının son damlasına kadar mücadele edeceklerini bildirdi 20 Ağustosta üniversiteliler Yunanistanın her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.08.1954
  • Genç bir terbiyeci arslanlar tarafından parçalanıyordu Ankara'da temsiller veren Apollo Sirkinde cereyan eden hâdise,seyircileri dehşete düşürdü lar da terbiyecinin üzerine saldırmışlar fakat dehşete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.08.1954
  • Galata Köprüsü açıldı 0^ rüsefere açılmıştır.Bu suretle tramvaylar da eskiden olduğu gibi köprü üstünden geçmeye başlamışlardır.Alâkalılara göre bu tamiratla köp rüden 30 sene daha istifade etmek mümk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.08.1954
  • Tren kazası hakkındaki tahkikata devam ediliyor Hastahaneye kaldırılan yaraklardan birisi daha öldü.Kaza mahallinde bugün bir keşif yapılacak caat olunacak,ayrıca bazı şahit lerinde sorgusu yapılacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 16.08.1954
  • TAKVİMDEN g% YAPRAK Nâm-ı diğer "Kır Kahvesi" Rumelihisarından geçerken benim de dikkatimi celbetmişti:Türkün ve İslâmın mefahiri olarak lâyemût bir şan ü şeref âbidesi şeklinde yükselen Fatihin kalel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1954
  • Memurlara verilecek ikramiyeler B.M.M.inde kabul edilen bir kanunla devlet daireleri ile iktisadî teşekküllerinde bulunan memurlara senede üç maaş nisbetinde ilâve tediye yapılmasının mümkün kılındığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1954
  • Dünya bugün yeni bir komünist manvrası ile karşı karşıyadır.Moskova ile Pekin propaganda yapmak için hiç bir fırsatı kaçırmıyorlar.Kendilerine göre demir tavında dövülür.Molotof tarafından Cenevreden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1954
  • KOKTEYL Şehrimizde bulunan Bengali Şirki MUdUriyeti tarafından bugün saat 17 de basın mensuplarına bir kokteyl veri* leçektil\KONGRE Mahdut Mesuliyetti istanbul Belediyesi Memur ve Müstahdemleri Yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1954
  • Demiryolları İşletme Müdürleri toplanıyor Devlet Demir Yolları İşletme Müdürleri bu sabah Sirkeci'de mühim bir toplantı yapacaklardır.Bu toplantıya katılmak üzere Devlet Demir Yolları Genel Müdür Veki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1954
  • Şehirde ağaç kesme yasağına riayet edilmiyor Son günlerde şehirde,bazı semtlerde ağaç kesme yasağma riayet edilmediği müşahede olunmaktadır.Yasağı dinlemiyenlerin daha ziyade kiptiler olduğu da tesbit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1954
  • HALKIN SESİ Fazla süratle vasıta kullananlar Adresi bizde mahfuz bir okuyucumuz yazıyor:«Tepebası caddesinin tamiri,muhitimizde yeni bir dert oldu.Zira,otomobillerin süratle geçişi yüzünden buradan' g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1954
  • Yabancı bir diplomatın Galata' da bavulunu çaldılar Emniyet 2 nci Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu memurları Istanbula yeni gelmiş olan bir diplomatın çalınan ve içi kıymetli eşyalarla dolu bulunan bav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1954
  • Karaağaç Kurumları yeni depolar inşa ettirecek Belediye Karaağaç Kurumları çeşitli gıda maddelerinin stoku için yeni buz depoları inşa ettirecektir.Bu hususta bir heyet halen tetkiklerde bulunmaktadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1954
  • Ortaokul ve liselere alınacak parasız yatılı öğrenciler Bu sene ortaokul ve liselere alınacak parasız yatılı öğrenci imtihanları geçen temmuz ayı içinde yıplmıştır.Verilen malûmata göre bu imtihanlara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1954
  • Türkiye İş Bankasının otuzuncu yıldönümü Türkiye İş Bankası 26 ağustos 954 perşembe günü kuruluşunun 30 uncu yıldönümünü idrak edecektir.Millî bankacılığımızın önderi olan Büyük Atatürk tarafından kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1954
  • Beyoğlu'nda ve Beykozda dün iki yangın oldu Dün akşam saat 19,45 sıralarında Beykoz Çallı Sokak bir numaralı evde yangın çıkmış ve itfaiye tara fmdan sirayetine meydan verilmeden söndürülmüştür.Yine d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1954
  • HİCRİ 1373 ti Zilhlce Pazariwi 16 Ağustos 1984 RUMÎ 1370 'Ağustos VAKİT VASATI EZANI Güneş 5.11 10.03 Oile 1218 5.11 ikindi 18.07 900 Aksam 19.07 12.00 Yatsı 2050 1.42 Şnıâk 3.17 8.09
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1954
  • Amatör tiyatro topluluğu Ankara'da temsiller verecek Geçen sene şehrimizde kurulan Tiyatro Derneğine mensup ama* tör gençlerin Kadıköyde bir salonda verdikleri temsiller ilgi ile karşılanmıştır.Gençle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1954
  • Bab 1 alî meşhurlarının p—ı—ı—ı ı acı ve tatlı hatıraları VâlâNureltine soğuk terler döktüren üc hâdise f Adliye binasının tamamen yamp kül olabileceğini bir gün önce yazmıştım Kubilây'ı öldürtenler a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1954
  • Sağlık Vekili,seyahatinden memnun olduğunu belirtti Ankara 15 A.A.Yurdumu» zun Doğu hududundan Batı hududuna kadar geniş bir sahasında bir aydanbei yraptığı teftiş ve tetkiklerden cumartesi günü Ankar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1954
  • Genç bir kız,bir şoför muavini tarafından kaçırılmak istendi Müddeiumumilik bir zorbalık hâdisesine elkoymuş,tahkikata başlanmıştır.Edirnekapıda,Sefa Beşir sokağında 40 sayılı evde oturan 18 yaşlarınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1954
  • İki iğfal iddiasının tahkikine başlandı Son günlerde polis ve adil ma* kamlara intikal eden iğfal hâdiseleri nazarı dikkati celbedecek kadar fazlalaşmıştır.Dün de,bu kabil iki hâdise olmuş ve Lâlelide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1954
  • Bir fabrikatör vurulmak istendi Hücuma uğrayan fabrika sahibi,güçlükle kurtarıldı Yenimahallede garip bir hâdise olmuş ve bir kadın bir fabrikatörü bıçakla vurmak istemiştir.Zeytinburnundaki gecekondu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1954
  • illi Piyangoda kazanan numaralar Dün Ankara'da yapılan çekilişte yüzbin liralık bilet 426681 numaraya isabet etti Kazanan numaralar:426681 numara 100.000 lira 031210 numara 20.000 lira 209981 numara 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1954
  • Komünizm propagandası yapan Musevi Bir müddet evvel İsrailden gelmiş olan Yako Güleryüz adında bir musevi komünizm propagandası yapmak suçundan dolayı yakalanmıştır.Büyükadada bir otelde büfecilik yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1954
  • C.M.P.il merkezinde yapılan toplantı C.M.P.İstanbul İl Merkezinde dün saat 14 te bir toplantı yapılmıştır.Geç vakte kadar devam eden toplantıya,parti meclîs grupu ve genel idare kurulu azaları iştirak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1954
  • Hesap puslasına kızanlar hükümete hakaret ettiler Evvelki gece Beyoğlunda Tepebaşı gazinosunda bir hâdise olmuştur.Eğlenmek maksadiyle gazinoya gelen Baki Mehmet Toksal,eşi Hediye Toksal,Eşref Ünaydın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1954
  • Edirnekapı mezarlığında bir tüccarın 500 lirasını çaldılar Polsi,çirkin bir vak'aya elkoymuş,tahkikata başlanmıştır.Dün sabah emniyet makamlarına müracaat eden Mehmet Arslancan admda bir tacir evvelki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1954
  • Tekstil Örme Sanayii Federasyonunun toplantısı Türkiye Tekstil ve Örme Sanayii Sendikaları Federasyonunun Yönetim Kurulu dün saat 10 da Federasyon binasında toplanmıştır.Anadoludan gelen delegelerin d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1954
  • Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontroller İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin şehirde yaptıkları sıhhî murakabe faaliyeti devam etmektedir.Bu arada son bir hafta içinde muhtelif yerlerde yapılan teftişlerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1954
  • KISA HABERLER Irak'ın Atina Elçisi Eminül Emabi,dün sabah uçakla Bağdat'tan şehrimize gelmiştirir C.H.P.Genel Sekreteri Kasım Gülek,bu sabah saat 11 de II Merkezinde bir basın toplantısı yapacaktır.¦i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1954
  • POLİSTE îr Galata sakinlerinden Gafur Çakır adında biri,küçük bir mesele yüzünden çıkan kavga sonunda aynı aemtte kahvecilik yapan Yakup Akcay'la Cemal Akçay'ı tasla baslarından tehlikeli surette yara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1954
  • Ayvalık'ta bir Et ve Balık Kombinası kurulacak Ayvalık 15 Milliyet)Ayvalık ta 5 tonluk et deposu ile 12 tonluk buz imâl edilecek tesisi havi bir et ve balık kombinasının kurulmasına karar verilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1954
  • Ankara'da bir randevu evi daha basıldı Ankara 15 MİLLİYET)Emniyet ikinci Şube Ahlâk Kısmı memurları dûn gece saat 23.30 da Yenimahallede 6 inci durakta büyük bir randevu evi basmışlardır.6 kadın,5 erk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1954
  • İktisat Müdürlüğü murakıp bulamıyor Maaşların azlığı duruma sebep olarak gösteriliyor Belediye iktisat Müdürlüğü murakabe kadrosunu takviye etmek bir mesele haline gelmiştir.Teşkilâttaki murakıp sayıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 16.08.1954
  • Tiyatro Haftasında Türk talebeleri Bonn,15 TÜRKTEL)Bir müddettenberi Erlangen şehrinde devam eden Beynelmilel tiyatro haftası,nihayete ermiş bulunmaktadır.On altı memlekete mensup Üniversite talebeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1954
  • Attlee,Kızıl Çin liderleri ile tanıştı Tokya 15 A.P.i-Pekin radyosunun bildirdiğine göre,Çini ziyaret etmekte olan Clenemt Attlee başkanlığındaki İngiliz İşçi Partisi heyeti bugün komünist Çin Başbaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1954
  • İsviçreli dağ heyeti Ağrıya tırmanıyor Doğu Beyazıt 15 AA.Ağrı dağma çıkmak üzere Doğu Beyazıt'a gelmiş olan isviçreli profesör Dr.Edward Imhof riyasetindeki heyet dağa tırmanmaya başlamış ve kesif si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1954
  • General Burns Kudüs'e gidiyor Birleşmiş Milletler New York)15 AA.Birleşmiş Milletler Teşkilatmın Filistin mütarekesini kontrol eden heyet nezdine yeni tâyin ettiği Erkânıharbi ye Reisi General Buma,dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1954
  • i İngilizheyeti Kremlinde heyet Moskovada dört gün süren tetkiklerden sonra,Pekine gitmiştir.Resim İşçi Partisi heyetini Kremlinde tesbit etmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1954
  • Kore,kurtuluşunun yıldönümü kutlandı Bu münasebetle sokakları dolaşan halk ve talebeler,komünistler aleyhinde tezahürat yaptılar Pusan,Kore,15 AP)Aralarında talebelerin ve eski muhariplerin de bulundu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1954
  • Doğu Berlin'de mahkûm edilenler Paris:15:AA.Tass Ajansı Doğu Berlin Yüksek Mahkeme* sinin dört kişiyi 12 seneden 15 seneye kadar muhtelif hapis cezalarına mahkûm ettiğini bildirmektedir.Tass Ajansına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1954
  • I İktisadî ve Ticarî j Bahisler i ğ Petrol Ofisin İktisadî devlet te-ğ s şekkülü olmasına karar verildiği E bildirilmektedir.Milli Korunma Ka-mimi hükümlerine uyularak kuru-ğ E lan müesseselerin muvak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1954
  • Fransızlar Fas şehrini taramaya tâbi tuttular Lejyon taburlarının da katıldığı harekâtta hâdise olmadı Fas,15 A.A.Fas şehrinin Arap mahallelerinde bu sabah girişilen tarama hareketine yabancı lejyona
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1954
  • tki Japon diplomatı tevkif edildi Tokyo,15 AA.Japon polisi,dün Japon Hariciye Vekâleti memurlarından Hiroşi Şoji»ve Nobunori Higure adında iki kişiyi tevkif etmiştir.Bunlar Tokyodaki Sovyet elçiliğind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1954
  • Hintliler bir Portekiz limanını işgal ettiler Bombay 15 A.A.United Press Of İndia Ajansından bugün alınan Rajkot mahreçli bir telgrafta bildirildiğine göre,Simer Kota adındaki küçük Portekiz limanı,ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1954
  • Nikaragua'da Komünist Partisi lâğvedildi Managua 15 A.A.Nikaragua hükümeti komünist partisini kanun dışı ilân etmiştir.Umumî celse halinde toplanan kongre siyasî partilerin faaliyeti hakkındaki anayas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1954
  • Ankara'nın et istihlâki Ankara 15 MİLLİYET)Ankara'da 1954 senesinin ilk yedi ayı zarfında ceman 192.256 baş hayvan kesildiği açıklanmıştır.Bundan baş ka Et ve Balık Kurumu tarafından kesilmiş olarak g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1954
  • İnhisarlar Umum Müdürlüğü İlânları S-ı ııı j Satmalına Komisyonu Reisliğinden 1 İstanbul Kasımpaşa tuz ambarlan,betonarme plâk ve yeniden ahşap ça^ı işleri 4/8/954 çarşamba günkü pazarlığına iştirak e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1954
  • istanbul Jandarma Satmalına Komisyon Reisliğinden:1 İstanbul Jandarma Er Okul Kumandanlığı ihtiyacı için 87 kalem Muhtelif cins dişçi malzemesi pazarlık eksiltmesiyle satm alınacaktır,tahmin bedeli 84
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1954
  • İngiltere'de bir uçak düşerek parçalandı Londra,15 AA.İçinde 26 yolcu bulunan bir uçak alevler içinde Londra civarında Blackbushe hava meydanına düşmüştür.Bu sabah Blackbushe hava meydanına düşen uçağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1954
  • "Alfa" Sovyet okul gemisi kayboldu Stockholm,15 AA.300 tonluk «Alfa» Sovyet okul gemisi sah gününden beri kayıptır.İçinde 40 öğrencinin bulunduğu gemi son olarak sah akşamı Danimarka ile İsveç kıyılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1954
  • Kılıbık Emniyet Müdürü azledildi Buenos Aires 15 TURKTEL)Arjantin'deki Cordoba eyaletinin küçük bir şehri olan Tanti'nin Polis Müdürü,işinden azledilmiştir.Bu azle,işlerin bizzat müdür tarafından deği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1954
  • Türkiye-Suriye hudut toplantısı Ankara 15 MİLLİYET)iki memleket arasındaki hudut meselelerini görüşmek üzere her yıl toplanan Türkiye Suriye hudut vilâyetleri valilerinin eylül başında toplanmaları ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1954
  • Güney Doğu Asyada kızıl faaliyetler inleniyor Seato konferansında Amerika,derhal harekete geçecek bir sistemin kurulması hususunda ısrar edecek Paris,15 AA.Güney-Doğu Asya'da komünist yayılmasına karş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1954
  • Salâh Salim Irak'a gitti Bağdat,15 A.A.Mısır Milİî İstikamet Vekili Binbaşı Salâh Salim bugün saat 11.25 de Musul hava alanına gelmiş ve Mısırın İrak Büyükelçisi Necip Elravî,Musul Valisi,Garnizon Kum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1954
  • Tudeh Partisi yeniden teşkilâtlanıyor Tahran,15 TÜRKTEL)Hükümet tarafından kanun dışı ilân edilmiş olan Komünist Tudeh Partisi,resmen faaliyete geçmek maksadile,Demokrat Parti» adı altında bir teşkilâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1954
  • ingrid Bergman "KorkiTyu çeviriyor Munich,15 TÜRKTEL)ingrid Bergman,kızlara ve oğluyla birlikte Paris'ten buraya gelmiştir.Meşhur film yıldızını kocası Roberto Rosselini ile birkaç yakın ahbabı karşıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1954
  • Migro teşkilâtı faaliyete geçiyor Şehrimizde yakında faaliyete geçecek olan Migros teşkilâtı büyük bir alâka toplamı?bulunmaktadır.Nitekim bir çok vilâyetlerden ilgililere yapılan müracaatla,Migros ni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1954
  • Galip Ceylânı ailesinin cenazeleri bugün kaldırılıyor Alp dağlarında bir otomobil kazası neticesinde vefat eden Galip Ceylânı ailesinin cenazeleri evvelki gün Adana vapuruyla şehrimize getirilmiş.Cena
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1954
  • Almanya'dan satın alacağımız gemiler ^Kremeh;15 TİJRKTEL7 ^"Türkiye'deki Denizcilik Bankası T.A.O.dan 100 milyon marklık takriben 70 milyon Türk liralık)sipariş alan buradaki Weser adındaki gemi inşaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1954
  • Efes'te dün büyük bir dinî tören yapıldı Hazreti Meryem'in ikametgâhında yapılan merasimde binlerce Katolik hazır bulundu İzmir,15 MİLLİYET)Hiristiyanların büyük haç günü olarak kabul ettikleri bugün,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1954
  • Kaza geçiren turistlerimiz Ankara,15 A«A.Yugoslavyada demirkapı civarında içinde 21 Türk turistinin bulunduğu bir otobüsün kayalara çarpması neticesi dört kişinin yaralı olduğu ve hastahaneye kaldırıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1954
  • Kızıl Çin,Formoza'ya taarruza hazırlanıyor Moskova,15 AP)Sovyet resmî haberler ajansı Tass'ın bildirdiğine göre milliyetçi Çinliler tarafından Formoza boğazında müsadere edilmiş olan Rus tankeri Tuaps
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1954
  • Rusların kaçırdığı Yunanlı çocuklar Tahran,15 TÜRKTEL)Son defa Rusların iade ettikleri İranlılar arasında bulunan Iran tabiyetinde bir ermeni,halen Sovyetler Birliğinde altı bine yakın Yunanlı çocuğun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1954
  • Genç bir terbiyeci arşla nlar tarafından parçalanıyordu [Baştarafı 1 incide] fade eden sirkin ayı terbiyecisi kafese girmiş-ve elindeki kamçı ilaarslanlan sindirerek arkadaşını kurtarmıştır.Yaralı ter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1954
  • Yunanistan'da Kıbrıs için yeni bir kampanya açıldı [Baştarafı 1 incide] leketin her tarafında nümayişler yapılacaktır.Umumiyetle Yunanistanda her türlü nümayiş yasak edil mistir.Fakat bu sefer hükümet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1954
  • Selanik'te kurulan «Serbest Bölge» Selanik 15 TÜRKTEL)Burada,Yugoslavya için bir «Serbest bölge» kurulmuştur.Bu suretle,Sırplar ve Karadağlılar,buradan serbest bir şekilde gelip gitmeğe başlamışlardır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1954
  • Amerikan Meclisi dış memleketlere yardımı azalttı Kabul edilen yeni tasanda 650 milyon liralık kısıntı var Washington,15 AA.Amerikan Ayan meclisi 2 milyar 759 milyon 824.816 dolarlık bir tahsisatı iht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1954
  • 1 PRENSES ANNA 4 YAŞINDA İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in ikinci çocuğu Prenses Anna dün 4 yaşma basmıştır.Resim Prensesin evvelki gün çekilen fotoğrafıdır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1954
  • ¦¦88 ABANDDAKİ KAMP Kızılaym gençlik kolu tarafından Abandda bir kamp açılmıştı.Resim Baymdırlık Vekili Kemal Zeytinoğlıinu kampı ziyareti sırasmda tesbit etmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1954
  • Mural Güler dün Manş'ı geçmek üzere denize girdi [Baştarafı 1 incide] Fransaya doğru geçme rekorunu kırmak için bugün denize açılmışlardır.Bunlar 25 yaşındaki Abdülmoneym Abdo ve 27 yaşındaki Bakru Sü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1954
  • Hindistan'ın kuruluşunun T ncl yıldönümü Yeni Delhi,15 AA.Hindistan'ın bağımsızlığa kavuşmasının 7 nci yıldönümü dolayısiyle,bu sabah cereyan eden bir törende Hindu dili ile verdiği bir nutukta Başvek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1954
  • Bir Rus subayı,İran'a iltica «HI Tahran 15 TURKTEL)Iran Kafkasya hududunda bir Sovyet subayı,gece yarısı Araş nehrini geçerek,silâhlariyle Iran makamlarına teslim olmuştur.Hudut muhafızları,firari sub
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1954
  • Kore Birliğinin son kafilesi geliyor İzmr,15 MİLLİYET)4 üncü Kore Değiştirme Birliğimizin,son kafilesi yarın akşam üzeri bir Amerikan nakliye gemisi ile limanımıza gelecektir.Bu münasebetle büyük bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1954
  • Akdeniz Nate Komutanlığı İzmir'e geliyor [Baştarafı 1 incide] Komutanlığının Malta'da kalmasına taraftar görünmektedir.Mamafih,Türk Amerikan tezinin galip gelmesi ve Orta Doğu Akdeniz Filosu Komutanlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1954
  • Tren kazası hakkındaki tahkikata devam ediliyor [Baştarafı 1 încidel banliyö seferleri normal bir sekil de çalışmaya başlamıştır.Diğer taraftan kaza neticesinde ağır yaralananlardan Orhan öz dil adınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1954
  • Dış ticaret tatbik şekli üzerindeki rBaştarah 1 tneidal Hazırlanan bu bunun gibi tereddüt uyandıran hususlar sarih bire?eşaaa bağlanmakta} ve 4 teminat yatırılarak yapılnuf müracaatların iptalini derp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 16.08.1954
  • M.S.V.I No.lu.Sa.Al.Ko.Bask.dan Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı yiyecek maddeleri 2490 sayılı kanunun 31.maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile ihale edilecekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.08.1954
  • M.M.V.I No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.dan Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşığada cins ve miktarları bildirilen yiyecekler 2490 sayılı kanunun 31.maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.08.1954
  • M.M.V.I No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.dan Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı gösterilen 500 ton odun 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.08.1954
  • M.M.V.I No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.dan Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı yiyecekler 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi gereğince eksiltmeye konulmuştur,ihaleleri hizalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.08.1954
  • rastgele sabun ye-1 rine terkibinde krem hassaları bulunan PURO Tuvalet Sabunu kullanınız.Daha GÜZEL olursunuz.BOL KÖPÛKLO NEFİS KOKULU PURO yüzde yüz saftır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.08.1954
  • Bülent EseVin bonservisi geliyor Beşiktaş kulübüne transfer olan Bülent Esel'in bonservisi bugünlerde gelecektir.S.P.A.L.kulübü Bülent'in bonservisini federasyon kanaliyle yollayacaktır.Bilindiği gibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.08.1954
  • Beşiktaş Eylülde izmir'e gidiyor İzmirspor kulübü Fuarda iki maç yapmak üzere halen İstanbul lig şampiyonluğunu garantilemiş bulunan Beşiktaş takımını Izmire davet etmiştir.Beşiktaşlılar muhtemelen Ey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.08.1954
  • Yaşar Karahan,Ortaköy Florya arasını 8 saat 22 dakikada aldı Fenerbahçe'nin genç yüzücülerinden Yaşar Karahan dün saat 9.10 da Ortaköy'den denize girerek 8 saat 22 dakikada Flirya Deniz Köşküne çıkmağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.08.1954
  • Reisicumhur Kupası yelken ve motor yarışları DUN FLORYADA YAPILDI Kazananlara kupaları Celâl Bayar verdi.3 şarpi alabora oldu m Reisicumhur kupası yelken ve motor yarışları dün Florya Deniz köşkü önün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.08.1954
  • EL MABROUK Fransızların Avrupa atletizm şampiyoi nasında en büyük ümitlerinj dendir.Geçen hafta Fransa'da yaptığı koşu El Mabrouk'un kıy-metini ortaya koymuştur.800 i metrede 1.52 1/10 ile birinci ge-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.08.1954
  • Basketbol antrenör kursu bugün başlıyor Meşhur basketbol otoritesi Fransız Robert Busnel'in idare edeceği basketbol antrenör kursu bugün bölgede saat 18.30 da verilecek ders le başlıyacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.08.1954
  • M.M.V.I.No.lu Sa.Al.Ko.Başkanlığından Ankara Evvelce kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılan 150 ton domatesi mütaahhit teslim etmediğinden 2490 sayılı kanunun 51.maddesi gereğince 110 ton domates müta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.08.1954
  • M.M.V.I.No.lu Sa.Al.Ko.Başkanlığından Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için 19/7/954 günü saat 11 de kapalı zarf usulile eksiltmeye konulan 500 ton koyun etine teklif edilen fiat Âmiri İtaca pahah gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.08.1954
  • Dz.K.K.İskenderun Dz.Sa.Al.Ko.Bşk.lığından iskenderun'da bir adet L,K,M,istasyon binası kapalı zarf usulü ile yaptırılacaktır.Keşif bedeli 22426 lira 18 kuruş olup geçici teminatı 1683 liradır,ihalesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.08.1954
  • r.Sahip v* Başmuharriri:A.N.KARACAN Yası islerini flllen İdare «den Mes'ul Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yar:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.08.1954
  • mUligtJ m lı »t M| ttf II I I İl ABONE ŞARTLARİ I* Sı Senelik m.42 00 Altı aylık 22 60 Uç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere tkJ mislidir İLAN ŞARTLARİ 2 ve 9 üncü sayfa sant 4 T.I* 4 üncü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.08.1954
  • M.M.V.1.No.lu Sa.Al.Ko.Başkanlığından Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı yazılı 1000 ton sığır eti 2490 sayılı kanunun 31.maddesi gereğince kapalı zarf usulü lie eksiltmeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.08.1954
  • M.M.V.I No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.dan Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları gösterilen altı kalem yiyecek 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksilt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.08.1954
  • M.M.V.I No.lu Sa.Al.Ko.Başkanlığından Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı yem maddelerin 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile satın a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.08.1954
  • İLLER BANKASINDAN istanbul şehri haritalarının revizyonu yaptırılacak)1 istanbul şehrinin evvelce yaptırılmış olan haritaları esas olmak üzere Kadastro idaresi tarafından hazırlanmış olan kadastro tes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.08.1954
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları 72 ton patates ile 32 ton kuru soğan kapalı zarfla 3/Eylûl/1954 Cuma saat 16 da Samsun As.Sa.Al.Ko.Da.satm alınacaktu*.Patatesin bedeli 18.000 lira g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.08.1954
  • EHEEgg 1 2 3 A 5 6 7 8 9 IO II 1 J 2 I 3 A liiiiiiin 5 •Hi:1 6 7 Ull 8 Hi:i V ¦}uttu IO irii:1 II SOLDAN SAĞA 1 Bac alan.2 Yönetme,Düş» man.3 Tersi çare bulan.4 Başına K gelirse meşhur bir menba suyu,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.08.1954
  • iSlifll R A 0 1 ISTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Şarkılar Okuyan:irfan Doğrusöz 13.00 Türküler Okuyan:Selâhattln Erorhan 13.15 Şarkılar Okuyan:Saime Sinan 13.45 Haberler 14.00 Chansonlar Pl.14.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.08.1954
  • ISTANBUL BORSASININ 14/8/1954 Istanbul Borsası 1 Sterlin 784.00-784.U0 100 Dolar 280.30-280.30 100 Liret 44.80-44.80 100 isviçre Frangı 64.03-64.03 100 Florin 3.68.40-73.68.40 100 Drahmi 9.334-9.334 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4