Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 15.08.1954
  • Bugün şehrimizde hava,sabahleyin puslu,öğleden sonra kısmen bulutlu geçecek,hava sıcaklığı biraz düşecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.08.1954
  • Yeni tesislerinde mükemmel bir halk gazetesi seklinde çıkmaya hazırlanıyor MİLLİYET 4 renkli ilavelerle 8,10,12,16,24,32 sayfa olarak intişar edecektir MİLLİYET,mükemmel ve zengin bir halk gazetesi şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.08.1954
  • Grevci işçilerin muhakemesi İzmir,14 MİLLİYET)Grev yapan 557 deniz işçisinin duruşmasına bugün İzmir İkinci Asliye Ceza Mahkemesinde başlanmıştır.Duruşma 4 saat devam etmiş ve ifadesi alman 50 işçi gr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.08.1954
  • Fecî kazayı müteakip tekerlekler arasmda ezilerek ölen çoban Sirkecide dün sabah fecî bir İren kazası oldu Bakırköyden gelen tren,hatta bırakılan bir vagona çarptı.Kazada bir kişi öldü,30 kişi yaralan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.08.1954
  • Douglas Fairbanks Jrdün gece şehrimize geldi Tanınmış artist,çevireceği Atatürk filmi hakkında şehrimizde ve Ankara'da tetkiklerde bulunacak Sinema âleminin meşhur yıldızlarından Douglas Fairbank Jr.R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.08.1954
  • Migros kurucusunu hayretler içinde bırakan bir öğle yemeği Belediye Reis Muavini ile bir gazinoda yedikleri 5 kap yemek için 24.5 lira istenince,Duttweiller şaşkına döndü Ucuzluk teşkilâtı kurmaya gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.08.1954
  • Belçikalı bir kız Ankarada bir Türk gencini kaçırdı Bir kaç gün önce öpüşmek yüzünden mahkemeye düşen genç kızın Kraliyet Hanedanına mensup olduğu söyleniyor Ankara,14 MİLLİYET)Şehrimizde çok enteresa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.08.1954
  • Temel taşı tatbikatı Trakya'da bu ayın sonunda büyük bir tatbikat yapılacak Ankara 14 CTURKTEL)Öğrenildiğine göre,bu ayın sonunda,Trakya'da büyük askerî manevralar yapılacaktır.«Temel Taşı» adını taşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.08.1954
  • Efese götürülen mukaddes meş'ale Efesie yapılacak dinî merasim Katolikler,Meryem Ana meşalesini bugün törenle Panayakapulu'ya götürecekler İzmir,14 MİLLİYET)Vatikan tarafından 1954 yılının mukaddes gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.08.1954
  • BAZI MEBUSLARIN D.P.DEN İHRAÇ EDİLMESİ BEKLENİYOR t—i—'i İstanbul teşkilatından iki şehirmeclîsi üyesi daha partiden ihraç olundu.Ankarada daNecmi inanç.Zafer Gökçer ve Dağıstan Binerbay'ın tasfiye ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 15.08.1954
  • CM.P Genel İdare Kurulu toplandı Üç fttn devam edecek toplan* tıdan sonra bir beyanname yayınlanacak Cumhuriyetçi Millet Partisi Genel İdare Kurulu,dün İstanbul İl merkezinde olağanüstü bir toplantı y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1954
  • KONGRE Mahdut MeauliyeUi Istanbul Beledi,yesi Mamur ve Müstahdemleri Yapı Kooperatifinin Umumi Heyet toplantısu İt atuateenereambe tünü aaat 17 de tır.KOKTEYL Bengali Sirki Müdüriyeti tararından yana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1954
  • 3 0 uncu YILDÖNÜMÜ MÜNASEBETİYLE Hesabınızda daimi olarak en az 150 lira bulnndurunuz Dili DITI Dili HU I lira bulundurunuz o6ö I TÜRKİYE IS BANKASI paranızın.istikbalinizin emniyati
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1954
  • HALKIN SESİ Emniyet Müdürlüğünün dikkatine Cağaloğlunda Nuruosmaniye caddesinde 29 No.da terzilikle iştigâl eden okuyucumuz Al* ber Cendere yazıyor:«Geçen hafta Cumartesi veya Pazar gecesi mezkûr adre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1954
  • MIA» SĞUBİTUn Mahrumiyet bölgelerine dair Bayram gecikmeleri Mahrumiyet bölgelerine dair:Öğretmenlerin mahrumiyet bölgelerine gitmelerini te'min için yapılan kanun tasarısı hayli dedi koduya sebep old
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1954
  • KİSA HABERLER •ir Yüzme ihtisas Kulübünü ziyaret eden Danimarka ve isveç Sefirleri,burada gördükleri hüsnükabulden mütehassis olmuşlardır.Sefirler,kulübe su topları ve kronometreler hediye etmişlerdir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1954
  • Maarif memurları toplanıyorlar Yar m maarif memurları Maarif Müdürünün reisliğinde Şile'de-bir toplantı yapacaklardır.Toplantıda muhtelif mevzular konuşulacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1954
  • Millî Piyango bugün çekiliyor Millî Piyangonun 15 ağustos çekilişi bugün saat 13.30 da Ankara'da yapılacak,ikramiye kazanan numaralar bu gece saat 23 te Ankara Rad yotu ile yayınlanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1954
  • HİCRÎ Pazar 15 Ağustos 1954 RUMÎ 1373 1« Zllhic.1370 2 Afustac VAKİT VASATI EZANI #üne?0|le İkindi YaUı talik 5.10 12.18 1648 19.08 20.52 3.16 1041 S.09 8.59 12.00 142 8.06
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1954
  • Hariciye Vekili İtalyan ve Almail Birileriyle sürüştü Hariciye Vekili Prot Fuat Köprülü,dün saat onbirde İstanbul Vilâyetinde İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Ekselans Kont De Pietro Markiyi kabul ederek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1954
  • Fırıncılar alınan mtisbet kararları tanımıyorlar Yarın İç Ticaret Dairesi Reisinin iştirakiyle yapılacak toplantıda,uzlaşmaya varılacağı umuluyor Fırıncılarla fırın işçileri arasındaki anlaşmazlık git
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1954
  • Belediye murakıplarının yeni vazifeleri Kâr Hadleri Kararnamesi.tatbikatı etrafında tetkikler yapmak üzere vazifelendirilen kontrol ha* yeti,yarın,piyasada vazife görecek olan Belediye müfettiş,ve mur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1954
  • Devlet Resim ve Heykel Sergisi kapandı Belediye Şehir Galerisinde açıl* mis olan 15 inci Devlet Retim ve Heykel Sergisi binlerce istanbullu tarafından takdir ve alâka ile xiyaret edilmiştir.Sergi dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1954
  • Yumurta muhafaza deposu inşaatı bitti Belediye Karaağaç Kurumlarının yeni tesisleri meyanında bulunan yumurta muhafazasına ait deponun montaj işleri ikmâl edilmiştir.Da* poya bugünden itibaren mal kab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1954
  • Bir kısım mallarımıza yeni talepler alındı Çeşitli mamullerimize karşı dış piyasalardan fazla miktarda talep vukubulmaktadır.Bu meyanda israil'den bir firma tuzlu balık ve dondurulmuş et,Paris'ten bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1954
  • C.H.P.liler yârın İstanbul'da hi.toplam,ı-ıpıvorlar Sekreteri Kasım Gülek yarın saat 11 de il merkezinde bir basın toplantısı yapacaktır.Ayrıca» saat 17 de C.H.P.Eminönü ilçesi lokalinde bir toplantı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1954
  • Kasımpaşa araba vapurunda lostromoyu bıçakladılar Dün sabah Sirkeci'den Kadıköye kalkan Kasımpaşa araba vapurunda yolcuları heyecana düşüren kanlı bir hâdise olmuş ve adlî makamlar vak'a etrafında tah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1954
  • Okullarda bütünleme imtihanları Lise,ortaokul,teknik okul ve öğretmen okullarında bütünleme imtihanlarına 31 ağustos tarihinde başlanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1954
  • Yeniden bazı Ticaret Ataşelikleri ihdas ediliyor Memleket dışı ticarî münasebetlerin gelişmekte olduğu nazarı dikkate alınarak yeniden bazı Ticaret Ataşelikleri kurulmasına karar verilmiştir.Ataşelikl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1954
  • Yalova daki cinayetin feist yakalandı Üç gün evvel Yalovada bir einayet islenmiş Etem Soysal ad rada bir Omun Bakım mamuru,karısı Kâniy e Soysalı bıçak la öldürdükten sonra firar etmişti.Kaatil dün sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1954
  • Bir işçi parçalanarak «Mil Evvelki gece sabaha karcı,saat 3 sıralarında Hasköy'da Ahmet Ramazanoğlu adında birin» ait bakır fabrikasında fad bir kasa olmuş* tur.Burada çalışan işçilerden HÜ« şeyin Koc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1954
  • LUbnanlı öğretmenler Beledi* yeyi ziyaret ettiler Şehrimizde misafir ti ulunan Lübnanlı öğretmenler,dün İstanbul Belediyesini ziyaret etmişlerdir.Ahmet Karan'ın riyasetindeki hey'et,memleketimizde gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1954
  • Bir rejisör stajyeri iğfal ^Uçundan aranıyor Zabite ve Müddeiumumilik deri ikodulu bir iğfal hâdisesine el koymuş,tahkikata başlanmıştır.Küçükpazarda,Yeni Hayat sokağın da 31 sayılı evde oturan orta h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1954
  • Bâb-ı-âli meşhurlarının 1 ı act ve tatlı hâtıraları Cevat Fehmi,gazetecileri atlatırken tevkif edilmişti Atatürk'ün İstanbul'a ilk gelişinde,bir grup gazetecileri İzmit'e götürmüşlerdi Cevat Fehmi,ark
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1954
  • Esnafa tekaütlük hakkı tanınıyor Sanatkârları da içine alan tasan etrafında inceleme yapılıyor Esnaf ile san'atkârlarm muayyen bir yaftan sonra tekaüdlerini istemeleri ve kendilerine bir tekaütlük hak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1954
  • Avam Kamarasında Mr.Eden Sovyet notasının Fransız ve Amerikan hükümetleri ve diğer Nato üyeleri ile istişarelerde bulunarak «dikkatle tetkik» edileceğini temin etmiş ve bu tetkikten gayenin «notanın b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1954
  • POLİSTE Eyüp'te Göktürk köyünde oturan Halit Ertekln adında biri,komşusunun oğlu 7 yaşında Hüseyin Cengiz'i,kandırarak tarlaya götürmüş ve kirletmiştir.Suçlu yakalanmış ve adli makamlara teslim edilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1954
  • Milletlerarası Sanat Tenkidçileri Birliği kongresi 5 inci Milletlerarası Sanat Tenkidçileri Birliği kongresi 8 eylülde şehrimizde Güzel Sanatlar Akademisinde toplanacaktır.Kongre hazırlıklarını yapmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1954
  • Tarsus,yarın turistik Amerika seferinden dönüyor Turistik seferde bulunan Denizcilik Bankasına ait «Tarsus» yolcu gemisinin yarın saat 16 da limanımıza muvasalat etmesi beklenmektedir.Gemide kaçak eşy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.08.1954
  • İzmir'den son bir hafta içinde yapılan ihracat İzmir» 14 TÜRKTEL)Son bir ay içinde,limanımırdan 26 yabancı mmlekete 12 milyon lira değerinde 40.000 ton muhtelif emtea ihraç edilmiştir.Bu arada 500 baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 15.08.1954
  • Muayyen zamanlardaki sancılara karşı ÇRiPİN KİNİNLİ 48C GRiPiN KULLANINIZ •»uot ura ile qunde 3 adet alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1954
  • Temel taşı tatbikatı [Baştarafı 1 incide] Batı Trakya'da genig mikyasta manevralar yapacaktır.Dört gün sürecek olan bu manevralara Kara,Hava ve Deniz Kuvvetleri katılacaklar ve NATO' nun Paris,Napoli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1954
  • Gül ha ne Parkı bugün kapanıyor Gülhane Parkı şenlikleri Komitesinin hesaplarının tetkikatınm devam edilmektedir.Bu arada incelemenin süratle ikmali için,müfettişlerin sayısı dörtten sekize Çıkarılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1954
  • M igr o s kurucusunu hayretler içinde birakan bir öğle yemeği [Baştarafı 1 incide] rek fatura istenmiştir.Bir ara hâdiseye müessese müdürü de karışmış ve Duttweillerin yanında bu* lunan Belediye Reis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1954
  • Fuat Arna'nın dün ifadesi alındı Millet gazetesinde Büyük Millet Meclisinin şahsiyetini ve Başvekil Menderes'in çalısını tahkir «did mahiyette neşriyat yaptığından dolayı Ankara'da tevkif edilmiş olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1954
  • Douglas Fairbanks Jrdün şehrimize geldi [Baştarafı 1 incide] büyük bir sevinç ve gurur duymaktayım.Atatürk gibi tarihe mal olan bir kahramanı beyaz perdede canlandırmak benim için bir iftihar vesilesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1954
  • Bazı mebusların D.Pden* ihraç edilmesi bekleniyor [Baştarafı 1 incide] kademelerinde de tasfiyeye başlanmış ve Çankaya ilçe teşkilâtından yirmi kadar âza da Haysiyet Diva* nına sevkedilmişlerdirizmir'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1954
  • Belçikalı bir kız Ankarada bir Türk gencini kaçırdı [Baştarafı 1 inekle] şiirlerken cürmümeşhud halinde yakalanıp mahkemeye düşmüşler,fakat cezaları tecil edildiği için serbest bırakılmışlardır.Fakat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1954
  • ıı ı HER AY BİR ÇEKİLİŞ AğOStOB ayında 100 TALİHLİ Notar huzurunda yapılan çekilişte hesabındaki kadar para kaşanan 100 talihlinin isimlerini gösterir lists bütün şubelerimizde müşterilerimizin emrind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1954
  • Izmirde etiket mecburiyeti kondu İzmir,14 MİLLİYET)Etiket koymak mecburiyeti mevzuunda İ/mirde hasıl olan anlaşmazlık bugün Belediye Encümeninin bir kararı ile halledilmiştir.Buna göre,•tiket koyma me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1954
  • Hintlilerin Goa üzerine yürüyüşü dün başladı Bugün yapılacak olan büyük tezahürata Mozambik'teki Hintliler de iştirak ediyor Bombay,14 AA.Yüzlerce Hindli pazar günü Portekiz müstemlekesi Goa'nın hürri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1954
  • Mozambik'teki Hintliler Johannesburg,14 A.A.Koazmbik'teki Portekiz askeri kuvvetlerinin 15 ağustos için özel tedbirler aldıkları bildirilmektedir.Bu tarihte Hindistan'da Goa Portekiz müstemlekesi üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1954
  • Portekiz,Hindistan'ın talebini reddetti Lizbon,14 AP)Portekiz hükümeti dün Hindistan'daki Portekiz müstemlekelerine Hindli müşahitler gönderilmesi talebini reddetmiş ve Hindlilerin Portekiz toprakları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1954
  • Churchilln istifası geri kaldı Londra,14 AP)Bir müddetten beri İngilizlerin zihinlerini kurcalamakta olan Churchill'in ne zaman istifa edeceği sualine bugün yeni bir cevap daha verilmiştir.Daily Sketc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1954
  • Cina Lolliobrigida film şirketini dâva etti Cenova,14 AP)İtalya'nın l numaralı film yıldızı Cine Lolliobrigida,bir film şirketi aleyhine 4 milyon liretlik dâva açmıştır.Yıldız,«Achtung,Bandits» isimli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1954
  • İzmir'de iki firma mahkemeye verildi İzmir,14 MİLLİYET)Ticaret Vekâleti müfettişlerince yapılan aramalar neticesinde bugün yeniden iki ihtikâr hâdisesi tesbit edilmiştir.Bu iki firma umumî ithalât işl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1954
  • Yasak yoldan giden kamyon kaza yaptı Bursa,14 MİLLİYET)Bu sabah şehrimizde 9,30 sıralarında istasyon önünde fecî bir kaza olmuş,Eskişehir 959 plâka numaralı kamyon Çekirge istikametinde ve kamyonlara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1954
  • Hürriyeti seçen casus bildiklerini anlattı Washington,14 AP)Bir Rus casusunun Japonyadan Demirperdeyi aşarak B.Amerikadan iltica hakkı istemesi Doğu-Batı arasında casusluk yarışını hızlandırmıştır.Bat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1954
  • Amerika'da yirmi beş bin işçi grev halinde Cleveland,14 AP)Amerikan kauçuk sanayii dün yeni grevler yüzünden felce uğramıştır.8 büyük şehirde 25.500 işçi işlerini terk etmişlerdir,işçilerle şirketler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1954
  • cide dün sabah tren kazası oldu [Baştarafı 1 incide] gara giren bu katar da duvarın dibindeki 1 numaralı hatta alınmıştır.Ancak,marşandizin 50 vagonlu oluşu,«limit» denilen giriş makasını kapamış ve t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1954
  • Zeplin'i keşfeden âlim öldü Friede Sichshofen Almanya)14 A.A.Yaptığı zeplin ile bütün dünyaya ismini duyuran Alman kabili sevk balon mütehassısı Dr/Hugo Eckener 86 yaşında olduğu halde bugün burada öl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1954
  • Bir samı;uçağı düşerek parçalandı Newark,14 A.A.Dört motorlu B.29 tipinde bir sarnıç uçağı iki motorunun birden ateş alması üzerine düşerek parçalanmıştır.Mü rettebatım teşkil eden 16 kişi paraşütle a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1954
  • Ürdün Kralı geliyor Ankara,14 TÜRKTEL)Ürdün Kralı Hüseyin'in,yakında Ankara'yı ziyaret edeceği Hariciye Vekâletinden resmen bildirilmektedir.Resmî mahiyette olan bu ziyareti,diğer Arap hükümdarları ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1954
  • Tamiri biten Galata Köprüsü gün seyrüsefere açılıyor r,Tramvayların Köprüden geçirilip geçirilmemesi hususun da henüz bir karara varılamadı Tamiratı sona eren Galata Köprüsü,görülen lüzum,üzerine bu s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1954
  • Güney Doğu Asya konferansı Londra,14 AP)İngiltere bugün sekiz memleketin bir güneydoğu Asya paktı kurulması hususunda müzakerelerde bulunmak üzere 6 eylülde Filipinlerde toplanacaklarını bildirmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1954
  • Attlee Pekin'de törenle karşılandı Tokyo 14 AP.Pekin Radyocu,Clement Attlee'nin başkanlığındaki ingiliz işçi Partisi heyetinin bugün Komünist Çin başşehrine vardığını bildirmiştir.Radyo,heyeti karşıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1954
  • ve Ticarî Bahisler s Birleşik Amerika Hükümeti Zira-ğ İ at Vekaleti bu sene pamuk rekol-E I tesinln geçen seneye nazaran yüzde I i yirmi üç noksan olduğunu bildirdi.ğ I Amerika Hükümeti,öteden beri ğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1954
  • Af inada Kıbrıs için bugünkü_nümayişler Komünistlerin,nümayişleri fırsat bilerek hâdiseler çıkaracağı anlaşılıyor.Papagos balkın dikkatini çekti Atina,14 TÜRKTEL)Yunan üniversitelileri,yarın burada Kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1954
  • Avrupanın müdafaa anlaşması sıkmaza girdi Fransız Meclisinin anlaşmada tâdil İsteyen teklifi Batılı müttefikler arasında iyi karşılanmadı Paris,14 AP)Fransanın At-J pa Müdafaa Andlaşmasının tâdilini r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1954
  • Muhammed Ali'nin beyanatı Karaşi 11 AJ\Pakistan Başbakanı Muhammed Ali bugün Pakistan'la Birleşik Amerika arasındaki karşılıklı müdafaa yardım anlaşmasının Pakistan'ın müdafaasını kuvvetlendireceğini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1954
  • Endonezya'da tethiş hareketleri Jakarta 14 A.A.Dârülislâm teşekkülüne mensup âsilerin ağustos başındanberi Java'nm batısında ve Seleplerde tekrar faaliyete geçerek bir çok tedhiş hareketlerinde bulund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.08.1954
  • Komünist Çin Formozayı işgale karar verdi Kızılların Başvekili,bir müdahalenin vahim neticeler doğuracağını iddia ediyor Tokyo,14 A.A.Resmî Pekin Radyosunun bugün bildirdiğine göre fevkalâde bir topla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 15.08.1954
  • ŞAMPİYON BARTHEL:Avrupa şampiyonasına iştirak etmiyor.1952 Helsinki Olimpiyatları şampiyonunun Berne'de koşmaması atletizm meraklılarını bir hayli üzecektir.Barthel Olimpiyatlara kadar meçhul bir atle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.08.1954
  • Galatasaray kampa girdi istanbul profesyonel küme kulüplerinden Galatasaray dün Sarıyerde kampa girmiştir.Sah kırmızılıların kampı 15 gün devam edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.08.1954
  • ARCHIE MOORE UNVANINI KORUDU Meşhur dünya şampiyonu Moore 11 ağustosta New Tork'un Madison Squara Gardan'in* da rakibi Harold Johnaon'u 15 raundluk maçtan sonra yanarak şampiyonluk tacım muhafaza etmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.08.1954
  • Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletinden Kapalı Zarfla Eksiltme İlânı 1 Vekâletimiz Bulaşıcı Hastalıklar Mücadelesi ihtiyacı için 75.000 kilo %yüz saf D.D.T.kapalı zarf usulü üe satın alınacaktır.2 Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.08.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:A,N.KARA-CAN Tazı Iflarlnl fiilen idare «dan Mesul Müdür:«arak DEMJBTAg Basıldığı yari MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.08.1954
  • T.C.ZİRAAT BANKASI Vadeli,vadesiz tasarruf hesap sahiplerine mahsus ikramiyenin 30 EyİÛİ 1954 çekilişinde öç büyük ikramiye 60.000 Lira ve 30.000 lira,Ekipmanlariyle birlikte x 1 TRAKTÖR N ı ııınnıuıı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.08.1954
  • Erzurum As.Sat.Al.Kom.Bşk.lığından Askerî ihtiyaç için aşağıda cinsi,keşif bedeli,geçici teminatı ve ihale tarihleri yazılı bulunan inşaatlar hudut karakollar ve müşterek hamam inşaatları)ayrı ayrı ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.08.1954
  • 50.000 URANIN SAHİPLERİ BELLİ OLDU.Şubemizle Tahmis Büromuzda tasarruf hesapları bulunanlar arasmda tertip olunan Elli bin liralık hususî ikramiyenin keşidesi bugün Noter huzuriyle yapılmıştır.Kur'a n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.08.1954
  • REİSİCUMHUR KUPASI yelken ve motor yarışı Kazananlara kupaları bizzat Sayın Celâl Bayar tarafından verilecek Reisicumhur Kupası yelken ve motor yarışları bugün Florya'da Deniz Köşkü önünde yapılacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.08.1954
  • Yılmaz özüak ve Eşfak Baytın'm lisansları iade edildi l Bu transfer ayı sırasında Fenerbahçeden Galatasaray» transfer eden ve öğrenci olmaları dolayısile transferleri bir bayii dedikodu* yu mucin olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.08.1954
  • Pirî Reis Kupası kürek yarışları Su Sporları Ajanlığının tertip ettiği Piri Reis Kupası kürek yarışları bugün saat 11 de Beykoz'da yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.08.1954
  • Meşhur kadın yüzücü Florence Chadwick şimdi de Faca Boğazmı geçmeye hazırlanıyor.Daha evvel memleketimize gelerek Çanakkale Boğazmı geçen Chadwick bütün Boğazları geçmek niyetinde olduğunu söylemişti.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.08.1954
  • Üstüpü Satın Alınacaktır Petrol Ofisi Umum Müdürlüğünden Ofisimiz ihtiyacı için kapalı zarf usulüyle Te derhal'teslim kaydiyle İS ton üstüpü satın alınacaktır.Taliplerin eksiltme şartnamesini İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.08.1954
  • Konya As.Sat Al.Ko.Bşk.lığından:A)Konya ağır bakım fabrikası için 58332)lira 56)kuruş kesif bedelli su kulesi ve su tesisatı kapalı zarf usulüyle yaptırılacaktır.Geçici teminatı 4167)liradır.B)İhale 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.08.1954
  • Konya As.Sat.Al.Ko.Bşk.lığından:A.Askeri ihtiyaç için Karaman'da yaptırılacak 190835 lira 07 kuruş keşif bedelli depo binan kapalı zarf usulü ile yaptırılacaktır.Geçici teminatı 10792 liradır.B)İhale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.08.1954
  • Galatasaray Lisesi Müdürlüğünden 1 1954 1955 öğretim yılı için İlk kısım birinci ve Yetiştirici sınıfa yeni öğrenci namzet kaydı 21.ağustos/4.eylül 1954 tarihleri arasında yapılacaktır.Yetiştirici sın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.08.1954
  • 1954 Temmuz ayında Tramvay,Tünel ve Otobüslerde bulunan eşyanın müfredatlı listesidir Adet Muhtelif cins çantalar 33 Çift kadın eldiveni.1 Tek ve çift kadın ve erkek ayakkabı ve çocuk patikleri.20 Kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.08.1954
  • i.Bl.Konservatuar Müdürlüğünden:8 yıllık birinci derecede meslekî orta ihtisas lise)öğrenimi veren Konservatuarın yatılı kısmına 1954-1955 ders yılı için,azamî 14 yaşın* da ilkokulu bitirmif,parasız y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.08.1954
  • Erenköy Amerikan Asma Fidanlığı Müdürlüğünden üzüm Mahsulü Göztepe fidanlığı Kıymeti Muvakkat İhale tarihi kolleksiyon bağı LJK.teminat J K.•üö 1 1 ve 2 No.lu «00—60—23/8/954 nü saat 15 de parseller p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.08.1954
  • ist.Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları Mut As.Şubesi binası onarımı açık eksiltme ile 17/8/954 salı saat 10 da Mut As.Şubesindeki As.Sa.AL Ko.da ihalesi yapılacaktır.Keşif bedeli 10501,74
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.08.1954
  • BULMACA i 2 34567 89 fO ti SOLDAN SAĞA 1 Bir sayı,top gözleyen.2 Firar et.Bir edat.S Gece eğlence yerlerinden,Elektrikte bir kanun,Fasıla.4 Gardner'in 1 inci adı.Nida,Nefesli sazlardan.5 Güzel,Ciğer.6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.08.1954
  • İLLER BANKASINDAN 1 Aşağıda isimleri,tahmini bedelleri ve geçici teminatları yasut kasabalara ait içme su ve kanalizasyon projeleri yaptırılacaktır.Kasaba adı m Tahmini Geçici bedeli teminat Bandırma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.08.1954
  • R A Diri İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Şarkılar Okuyan:Sami Toker 13.00 Saz eserleri Çalanlar:Nubar Tekyay Feyzi Arslangil 13.15 Şarkılar Okuyan:Perihan Sözeri 13.45 Haberler 14.00 Şarkılar O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.08.1954
  • İSTANBUL BORSASININ U/8/1954 istanbul Borsası 784.00-784.00 280.30-280.30 44.80-44.80 64.03-64.03 3.68.40-73.68.40 9.334-9.334 5.50-5.50 54.12.50-54.12.50 Frangı 1 Sterlin 100 Dolar 100 Üret 100 isviç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4