Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 14.08.1954
  • Yeni tesislerinde mükemmel bir halk gazetesi seklinde çıkmaya hazırlanıyor MİLLİYET 4 renkli ilavelerle 8,10,12,16,24,32 sayfa olarak intişar edecektir MİLLİYET,mükemmel ve zengin bir halk gazetesi şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1954
  • Sanayicilerin toplantısı £r St nunda toplanarak ihtiyaçlar üzerinde müzakerelerde bulunmuşlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1954
  • ili TEKNİK OKULDA YENİ ÇALIŞMALAR Şehrimizde bulunan Devlet Vekili Osman Kapani dün Yıldızda Teknik Okulu ziyaret etmiş ve yeni kurulmuş olan Foto Grometre enstitüsü çalışmaları hakkında alâkalılardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1954
  • "Ankara,dün 376 yocu ile gitti Denizcilik Bankasının Ankara vapuru dün saat 12 de 376 yolcu ile Batı Akdeniz seferine çıkmıştır.Ankara ile giden yolcular arasında İşletmeler Vekili Profesör Fethi Çeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1954
  • Gülhane Parkı hesapları kontrol ediliyor Müfettişler,dünden itibaren Eğlence Komitesinin hesaplarını tetkike başladılar Gülhane Parkı Eğlence Şenlikleri Komitesinin usulsüz para tevziatında bulunduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1954
  • UÇLU BALKAN İTTİFAKI ASKERİ GÖRÜŞMELERİ ATINADA BAŞLIYOR Genel Kurmay Başkanı Nurettin Baranselin riyasetindeki askerî heyetimiz önümüzdeki hafta içinde hareket edecek Askerî görüşmelerin bir hafta ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1954
  • Bugün şehrimizde hava,sabahleyin puslu,öğleden sonra kısmen bulutlu geçecek,hava sıcaklığı biraz düşecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1954
  • Celâl fltikin kahvesinde aşk yüzünden cinayet işlendi Sarı Vahit adında bir sabıkah,sevgilisine olan alâkasından dolayı saz sanatkârı Gazi'nin yeğeni Mustafa'yı ensesinden 'tabanca ile vurarak öldürdü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1954
  • Douglas Fairbanks Jrşehrimize geliyor Amerikan filmciliğinin meşhur artist ve rejisörlerinden,Douglas Fairbanks jr.beraberinde eşi olduğu halde bu akşam saat 21,15 de KLM uçağı ile şehrimize gelecekti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1954
  • Artist Jenifer Jones'in bir kız çocuğu oldu Santa Monica California)12 A.P.Sinema yıldızı Jenifer Jones bugün bir kız çocuk dünyaya getirmiştir.Artistin bu,yeni kocası David O.Selznik'ten olan ilk çoc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1954
  • Gangsterler Amerika'da bir bankayı soydular Baltimore 13 A.P.Gizli polisin bildirdiğine göre,bugün silâhlarla mücehhez üç zenci,Washington yakınındaki Andrewe hava üssündeki bir bankayı basarak 160.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1954
  • FETHİ ÇELİKBAŞ GİTTİ Isviçrede toplanacak olan Migronun dördüncü beynelmilel kongresine katılmak üzere İşletmeler Vekili Fethi Çelikbaş dün Ankara vapu-ruyla Marsilyaya hareket etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1954
  • Araba vapurlarıyle Anadolu yakasına 3 saatle geçilebiliyor İş saatlerinde Kabataş iskelesinden Dolmabahçeye kadar kuyruk yapan otomobiller saatlerce sıra bekliyorlar Şehir hattı vapur seferlerinde,yaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1954
  • Murad Güler bugün Manşı geçiyor Calais,Fransa)13 AP)İstanbuldan Murat Güler ve Chicago'dan Glen Burlingame yarm Manşı geçmeye teşebbüs edeceklerini bildirmişlerdir.İki yüzücü Manşı geçen hafta yüzerek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1954
  • Komuta heyetinde değişiklik yapılmıyor Alâkalı çevreler tâyin ve nakil haberlerini tekzip ediyorlar Ankara 13 MİLLİYET)Yüksek komuta heyetinde bazı tâyin ve nakillerin yapıldığı hakkında gazetelerde ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1954
  • İhtiyat subayların eğitimi başladı Yeni silâhlarla yapılan eğitim 7 eylüle kadar devam edecek Ankara 13 A.A.Millî Müdafaa Vekâleti Temsil Bürosundan bildirilmiştir:Erzurum'da eğitim görecek olan bir k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1954
  • İzmirdeki grevci işçilerin duruşması bugün başlıyor İzmir,13 MİLLİYET)Geçen ayın onbeşinden yirmisine kadar limanda grev yapan 557 tahmil ve tahliye işçisinin duruşmasına yarından itibaren Birinci Asl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1954
  • Galata köprüsü yarın gece seyrüsefere açılıyor Gece gündüz devam eden çalışmalar sonunda,tamirat İşi 69 günd e tamamlandı Galata köprüsünün tamiri sona' ermiştir.Köprü yarın gece saat 24 ten itibaren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 14.08.1954
  • Lüzumsuz Heyecanlar ÜLÜNAY Danimarkada iki Müzik Hol)artisti yaptıkları bir numara ile seyircilerde büyük bir alâka ve bilhassa derin bir heyecan ııvandırıvorlarmış.Yaptıkları numara şudur:Resminden a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1954
  • ünya Havayolları şirketleri Paris'te toplanıyor Dünya Hava Yollarının «Parlâ-•ntosu» diye adlandırılan Beylmilel Hava Nakliyat Teşkilâtı,ile 17 eylül arasında Paris'te 10 cu senelik toplantısını yapac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1954
  • ayvan kaçakçılığına mâni lmak için alman bir tedbir Suriye hududundaki mıntakalarkaçırılan koyunlar,transit namı ında yük vagonları ile serbestçe dudlarımızdan geçirilmekte İdidema bunu önlemek için G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1954
  • uallimler Birliğinin gezileri Öğretmenlerimizin yurdumuzu rerek tanımaları gayesile Türki-Muallimler Birliğinin tertiple-Ü yurdiçi etüd gezileri muallim ıhitinde büyük ilgi toplamakta-Muntazam bir pro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1954
  • HCRÎ Cumartesi 14 Ağustos 1954 RUMİ 1373 İS 137» 1 Ağustos AKIT VASATI EZANI iuneş m* kindi Vktam "aUı msak 5.09 12.18 16.09 19.10 20.54 3.15 9.58 5.08 8.59 12.00 1.43 8.04 J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1954
  • Pakistana bir şâirin rüyan ve enerjik bir hukukçunun tatbik sahasına koyduğu bir hayal veya bir tarih hâdisesi gözüyle bakmamak lâzımdır.Şâir İkbal ile M.Ali Cinnah'ın bu devletin kurulmasında büyük r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1954
  • Cemiyet JÜBİLE:Bestekâr Sadettin Kaynak için fartip edilen jübile bu akfam Açık Hava Tiyatrosunda yapılacaktır.Poiiı Emeklileri ve Mensupları Yardım Demetinin-tertipledin konser dün aksam Açık Bava Ti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1954
  • İzmir'de işlenmiş tütün piyasası hareketlendi İzmir,13 TÜRKTEL)Eğede bu sene tütün rekoltesinin tahmin lerden çok aşağı olduğu haberleri teyit edilmektedir.Mahsul kuraklık yüzünden inkişaf edemediği i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1954
  • Garsonlar Çalışma Müdürlüğüne başvurdular Garsonların yüzde onları mesele* si yine bir dâva olarak ortaya atılmış ve haklarının tanınmadığını ileri süren bazı garsonlar Çalışma Müdürlüğüne müracaat ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1954
  • Fransız öğretmenleri şerefine çay verildi Şehrimizde misafir bulunan Fran sız öğretmenler şerefine dün saat 18 de İstanbul Vilâyeti adına Vali Vekili Mehmed Ali Çeltik tararından bir çay verilmiştir.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1954
  • Ham madde darlığı çeken sanayiciler Ticaret Odasında toplanarak hükümetten yardım istediler Ham madde darlığı çeken sanayiciler dün saat 14 de Ticaret Odasında bir toplantı yapmış ve ham madde ihtiyac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1954
  • HALKIN SESİ Pazar yerlerinin kontrolü Adresi bizde mahfuz bir okuyucumuz yazıyor:«Pazar yerlerinde,satışlarda etiket usulü iyi neticeler vermekte ve bu husus müşteriye bir kolaylık vermektedir.Fakat b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1954
  • Altı orman yangını oldu Son yirmidört saat içinde şehrimizde 6 orman yangını olmuştur.Yangınların 1 i Şile'de,2 si Beykoz' da,2 si Eyüp'te ve diğer 1 i de Bakırköy'de vuku bulmuştur.Yangınlar itfaiyen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1954
  • Pamuklarımızın dünya piyasalarındaki durumu Alâkalılar tarafından verilen malûmata göre,Ameikra'da bu sene pamuk rekoltesi geçen seneye nazaran yüzde yirmi üç daha azdır.Geçen seneki rekolte on altı b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1954
  • P.T.T.kursları yakında faaliyete geçiyor Geçen sene kapatılan P.T.T.Meslek Okulunun meydana getirdiği boşluğu doldurmak üzere yeniden bir okulun açılması kararlaştırılmıştır.Ancak bu defa açılacak oku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1954
  • Kıskançlık yüzünden karısını öldüren jnemur aranıyor Evvelki gün Yalovada bir cinayet işlenmiş Gaçik köyünde oturan ve bölge Orman bakım memurluğu ypmakta olan 25 yaşında Ethem Soysal,23 yaşındaki kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1954
  • Karpuz bollaştığı halde fiatlar düşmedi Son günlerde istihsal mıntakalarından şehrimize mühim miktarda karpuz sevkiyatı yapılmıştır.Dün de Karabigadan 120 kamyon Karpuz getirilerek Hâl'e nakledilmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1954
  • Pakistan istiklâl Bayramı bugün kutlanıyor Dost Pakistan'ın İstiklâl Bayramı münasebetiyle bugün saat 16 da Eminönü Öğrenci Lokalinde bir toplantı yapılacaktır.Türkiye Pakistan Dostluk Cemiyeti tarafı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1954
  • Uç tecavüz hâdisesi tahkik ediliyor Dün şehrimizde üç ırza geçme hâdisesi olmuştur.İlk hâdise Küçükpazar'da cereyan çtmiştir.Bu semtte Tavanlı Çeşme sokağında 20 numarada oturan Hızır Tunca adında bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1954
  • İş Bankasının yıldönümü hazırlıkları Türkiye İş Bankası 26 Ağustos 1954 Perşembe günü kuruluşunun 30 uncu yıldönümünü idrak edecektir.Millî bankacılığımızın önderi olan ve büyük Atatürk tarafın dan ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1954
  • KISA HABERLER Beyoğlundaki Zührevi Hastalıklar spanserinin tamir ve tevsiine karar rilmiştir.Bu iş için gereken tahsisat rılmış,tamir hususunda faaliyete jilmesi için hazırlıklara başlanmış-Ayrıca Ahı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1954
  • O LtST E Bebekte bir inşaatta çalışan Hüse-Camcı ve Ali Yılmaz adında 27 larında iki amele,bir alacak meîsinden ötürü kavgaya tutuşmuşlar-Kavga sonunda Ali,çakı ile Hüini muhtelif yerlerinden yaralamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1954
  • Dünya Müsteşrikler Kongresi Cambridge'de toplanıyor Dünya 2 üncü Müsteşrikler Kongresi 21 ağustosta Cambridge'de toplanacaktır.Bu kongrede memleketimizi temsil etmek üzere Maarif Vekâleti adma Prof.Ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1954
  • Avusturya'dan bir ticaret heyeti geliyor Türkiye ile Avusturya arasındaki ticari münasebat hergün biraz daha gelişmektedir,iki memleket arasındaki ticarî gelişmeyi daha da arttırmak maksadı ile ticari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1954
  • Bir kısım fabrikalar zorluk çekiyor iktisat ve Ticaret Vekaleti tarafından 89.200 numaralı gümrük tarifesine giren mallar için 16 aydan beri Avrupa memleketleri üzerine tahsis verilmediğinden bir çok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1954
  • Çocuğunu asan baba,tevkif edildi Paşabahçe'de Tuğla Fabrikası yan' sokağında oturan Rafet Akçay adında birinin,11 yaşındaki oğlu Yusuf'un ikmale kalmasına sinirlenerek,çocuğu ayaklarından bahçedeki as
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1954
  • Nigros kongresi salı günü İsviçre'de toplanıyor Toplantılara katılacak olan İşletmeler Vekilinin reisliğindeki heyet hareket etti Migros dördüncü beynelmilel kongresi,17 ağustosta,İsviçre'de Zürich'te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1954
  • Temizlik kadrosu takviye ediliyor Çöpçü kadrosuna tercihan kadınlar almıyor Şehrin temizlik mevzuunda ilgililerce yeniden bazı kararlar alınmıştır.Çöpçü kadrosunun takviyesi cihetine gidilmekte ve kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1954
  • Milli Türk Talebe Birliğinin Yönetim Kurulu toplantısı Mili!Türk Talebe Birliği 1954 yılı üçüncü Genel Yönetim Kurulu toplantısı 20 ağustosta İmir'de yapılacaktır.Bu toplantıda Birliğin muhtelif faali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1954
  • Sandaldaki ölüm vakan şüpheli görüldü Küçük Çekmece'de oturan Mehmet Kaşgül admda 35 yaşlarında biri,Ada plajı açıklarında,sandal içinde balık avlarken birdenbire fenalaşmış ve ölmüştür.Adalet doktoru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1954
  • Kakao fiatı arttı Bir müddetten beri piyatada kakao bulunamamakta ve sıkıntı hergün biraz daha artmaktadır.Bu yüzden fehrimizdeki çikolata fabrikaları imalâtlarını yarı yanya denecek şekilde azaltmış,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1954
  • Bir genç kamyondan düşerek öldü Şoför Sabri Ertul idaresindeki 755 plâkalı kamyon,Çatalca istikametinden şehrimize gelmekte iken kamyonun üzerinde seyahat eden Kasan Tayhan adında bir genç yol da atla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1954
  • Bankacılar Cemiyetinin Jbmir şubesi faaliyete geçti İzmir,13 TÜRKTEL)Türkiye Bankacılar Cemiyetinin İzmir şubesi resmen kurulmuş ve faaliyete geçmiştir.Bankacılar arasındaki dayanışmayı arttırmak gaye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1954
  • Ormancılık semineri şehrimizde açılıyor Ankara,13 TÜRKPRES)Avrupa İktisadî İşbirliğinin merkezi Roma'da olan EF.A.O.teşkilâtı İstanbul Üniversitesi ve Ziraat Vekâletile işbirliği yaparak İstanbul Üniv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1954
  • Ekonomi ve Ticaret Vekili İzmir tüccarlariyle görüşecek İzmir,13 TÜRKTEL)Tüccar ve sanayicilerin istekleri üzerine şehrimiz Ticaret Odasının davetini kabul eden Ekonomi ve Ticaret Bakanı Sıtkı Yırcalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1954
  • Bab t ^âli meşhurlarının acı ve tatlı hatıraları Ercüment Ekrem Talüyu tirtir titreten yanlışlık t-Hünkârın gaxabina uğrayıp sürgün edilen Müşir Fuat Paşayı yanlışlıkla methetmiştik.Bir gürültüdür kop
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 14.08.1954
  • frenlerdeki seyahat güçlükleri önleniyor 82 yıllık Nakliyat Kanunu değiştiriliyor ve Devlet Demiryolları yeni vasıtalarla takviye ediliyor Ankara,13 MİLLİYET)Ulağ Jrma Vekâletince hazırlanın De* miryo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1954
  • Macaristan,Amerikan yardımını kabul etti Washington,İS A.A.Orta Avrupa'da son defa vukubulan seylâplardan zarar gören memleketlere gıda maddeleri göndermek suretiyle yapılması Başkan Eisenhower tarafı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1954
  • Dört gün içinde Adana'da 30 hâdise oldu Adana,13 MİLLİYET)Son dört gün içerisinde Adana'da 30 zabıta vak'ası olmuştur.Zabıta vak'alarından 3 ü taşıt kazası 1 i nehirde boğulma diğerleri ise adî vak'al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1954
  • Adana'da bir genç ağabeysini taşla öldürdü Adana,13 MİLLİYET)Kazanm Turunçlu köyünde bir cinayet işlenmiştir.Bir kadın meselesinden "araları açık bulunan Güler adında bir genç afabeysi Hüseyini taşla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1954
  • Hendek Sulh Hukuk Hâkimliğinden tu/tu Hendek Soğuksu köyünden Baki tğlu Salih Emci tarafından aynı köyden Hüseyin oğlu Dunun Battı an aleyhin* açılan dâva ila,Hendek Soğuktu köyünün San Boğaz ham mevk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1954
  • Yafeva Sulh Hukuk Hâkimliğinden m/u Yalovamn Samanlı köyünden Bedriye Korkmaz tarafından açılan V# Samanlı köyünde Bentaltı mevtinde doğusu:Necip Tetik,battın Bent,Kuşeyi:Şadiye Tunç,Ittneyi:Bekir Ayk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1954
  • İstanbul Üçüncü İcra Memurluğundan •S4/3824 elr borçtan dolayı hacizli olup bu fcerre paraya çevrilmesine karar Verilen Beyoğlu Tarlabagı Süslü Sakıt sokak ı/3 No.lu mahalde feuvto,Dekar,Kadife perde,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1954
  • İhtiyat subayların eğitimi başladı {Bastarafı 1 İncide] baren her halleri,tam bir intizam ile cereyan etmiştir,ihtiyatlarımız Türk erduau mensuplarına yakışan tam bir vakar ve memleket severlikle vazi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1954
  • "Ankara,dûn 376 yolcu ile gitti [Baştaraf ı 1 incide] Milletvekili Mekki Sait de bulun* maktadır.Pasaport tahdidi hususunda alâkadılarca alınan son kararın tesiri dün bariz bir şekilde görülmüş ve kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1954
  • Suriye'de Ordu hükümet darbesi yapmak istedi Sivil politikacılarla subaylar şimdilik bir anlaşmaya vardılar Beyrut,13 AP)Buraya gelen haberlerden öğrenildiğine göre Suriye'de yeni bir askeri hükümet d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1954
  • Yarasa ile fare çiftleştirildi Londra,13 TÜRKTEL)Bruce adında bir İngiliz tabiat âlimi,yarasa ile farenin çiftleşme* sinden,renkli fareler elde etmiştir.1941 yılındanberi tetkiklerine devam eden Miste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1954
  • Syngman Rhee itham ediyor New-York,13 TÜRKTEL)U.S.News And World Repost)mecmuası,Güney Kore Cumhurbaşkanı Syngman Rhee'nin bir demecini yayınlamıştır.Rhee,bu demecinde,dünya meselelerine ve memleketin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1954
  • Amerikada Komünist Partisi lâğvediliyor Ayan Meclisinin kabul ettiği kanun tasarısına göre,parti mensupları hapis ve para cezasına çarptırılacak Washington 13 AA.Ameri* kan Ayan Meclisi,Minnesota eyal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1954
  • Mendes France hükümeti güç bir duruma düştü Paris,13 A.A.Başvekil Mendes-France,hükümetinin üçüncü daliyet merhalesinde Avrupa savunma camiası meselesiyle karşılaşmış ve güç bir duruma düşmüş bulunmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1954
  • Rusya'da ilâç sıkıntısı başgösterdi Lozan,13 TÜRKTEL)Moskova'dan alınan haberlere göre,Sovyet Rusya'da müthiş bir iliç sıkıntısı başgöstermiştir.Bu yüzden hastahanelerde taburcu nisbetiazalmış ve yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1954
  • 20 ağustosda Kıbrıs için Ati miting yapüıyor Kıbrıstaki Rumlar da,İngiliz dün 24 saatlil Atina,13 TÜRKTEL)Kıbrıs meselesinin,Yunan hükümeti tarafından,Birleşmiş Milletler Teşkilâtına aksettirileceği 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1954
  • 7 yolcu uçağı satın aldık Ankara,13 MİLLİYET)On dört tayyaresi satışa çıkarılan Devlet Hava Yollarının ihtiyacını karşılamak üzere İngiltereye sipariş edilmiş bulunan 4 motorlu De Havilland tipi 7 tay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1954
  • Robinson ile Jean Gabin döğüşecekler Paris 13 TURKTEL)16 ağustosta Marsilya'da çevrilmesine başlanacak olan bir filmde Jean Gabin ile zenci boks şampiyonu Ray Robinson birlikte rol alacaklardır.Köhne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1954
  • ölüm köprüsü Paris 13 TURKTEL)Kanal işlerinde çalışan ameleler Meymaud köprüsünün altında infilâk etmemi} bir maynı meydana çıkarmışlardır.Limoges Bordeaux tren yolunun geçtiği köprünün,bugüne kadar h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1954
  • Pakistan'ın 7 nci I İH yıldönümü Ankara,13 A-A.Dost Pakistan devletinin kuruluşunun yedinci yıldönümü münasebetiyle Türkiye Pakistan Kültür Cemiyeti tarafından bugün saat 18 de Dil ve Tarih,Coğrafya F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1954
  • Bir kamyon devrildi,14 kişi yaralandı Adana,13 MİLLİYET)Dün Toprakkale'de bir taşıt kazası olmuştur.Elâzığ 254 plâkalı bir Kamyon,içerisinde 40 yolcu ile beraber Adana'ya gelmekte iken bir virajda dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1954
  • Dien Bien Fu Meleğinin seyahati Yeni Orlean,13 AA.Ameri» ka dahilindeki seyahatine devam,etmekte olan Dien Bien Fu meleği,Fransız hastabakıcısı Genevieve'de Gallard,Montgomery'ye gitmek* üzere San Fra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1954
  • üçlü Balkan İttifakı Askerî görüşmeleri Atina'da başlıyor [Baştarafı 1 incide] lar tahsis etmiştir.Umumiyetle bütün gazeteler,italya'nın coğrafî ve stratejik durumuna temas,ederek,bu pakta dahil edilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1954
  • Tebrik telgrafları Ankara 13 MİLLİYET)Bled anlaşmasının imzası münasebetiyle Celâl Bayar ile Yunan Kralı Paul ve Yugoslav Reisicumhuru Mareşal Josip Broz Tito arasında tebrik ve teşekkür telgrafları t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1954
  • Milliyeti belli olmayan bir uçak denize düştü Saint Naıaire,İS A.A.Bir uçağın dün aksam Croisic açıklarında denize düşmüş olduğu bildiriliyor.Uçağın düştüğünü görenler derhal polisi haberdar etmişlerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1954
  • Fas'ta tedhişler devam ediyor Paris,8 AP)Fransız Haberler Ajansının bildirdiğine göre bugün Fas'ın Port Lyautey şehrinde vuku bulan ve üç saat devam eden ayaklanmalar esnasında iki kişi ölmüştür.Ölen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1954
  • Amerika'dan beş gemi alıyoruz New-York,12 AP)Prof.Ata Nutku'nun başkanlığındaki 4 kişiden müteşekkil Türkiye Denizcilik Bankası heyeti satın alınacak gemileri seçmek üzere bugün uçakla buraya gelmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1954
  • Gülhane Parkı hesapları kontrol ediliyor [Baştaraf ı 1 incide] menin pazartesi gününe kadar ikmâl edileceği bildirilmektedir.Diğer taraftan Parktaki vazifelilerden bazılarına Temmuz ve Ağus tos aylıkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1954
  • İstanbul İkinci İcra Memurluğundan Menkûl Satış İlânı 953/1587 Bir borçdan dolayı mahcuz 200 lira kıymetinde camlı ceviz yazıhane,1000 lira kıymetinde 4 adet bir orta iki yan maroken yazıhane koltuğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1954
  • Araba vapurlariyle Anadolu yakasına 3 saatte geçilebiliyor [Baştarafı 1 incide] Ancak,meselâ saat 17 de sıraya giren bir otomobil,o da fevkalâdeden olarak üç saat sonra vapura alınmakta,böylelikle Boğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1954
  • Kastamonu Vakıflar Memurluğundan:1 Kastamonu vilâyet marketinde kâin Ferhatpaşa Hacıkadın Camimin 16.64239)lira kesif badeUi onarımı işi,kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır.2 Bu işe ait eksi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1954
  • İzmir de sıcaklar tehlikeli oluyor İzmir,13 TÜRKTEL)Şiddetli sıcaklar,bölgemizde çeşitli ölüm hâdiselerine sebep olmaktadır.Yatağan'da Mustafa Eral adında bir rençber,tarlada çakşırken güneş çarpmasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1954
  • Kardeşini open genci yaraladı Ankara,13 MİLLİYET)Bu sabah şehrimizde kıskançlık yüzünden bir yaralama hâdisesi olmuştur.Ankara'nın Özgen mahallesinde oturan Zeki adında bir genç,bir kaç gün evvel kız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1954
  • Celâl Atik'in kahvesinde aşk yüzünden cinayet işlendi [Baştaraf ı 1 incide] Mustafa ve San Vahit iki senedenberi Yenişehirde oturan Melâhat isminde bir kızı sevmektedirler.Melâhatin ailesi kızlarını M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1954
  • Çıplak bir adam rahibeyi kovaladı Paris,13 TÜRKTEL)Francis Kochennee isimli 24 yaşında ruh hastası bir genç,Angers manastırına mensup,genç bir kızı,evinin önünden geçerken gördüğü zaman,çıplak olmasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1954
  • Askeri vesait iki kişiyi ezdi Ankara,13 MİLLİYET)Bugün akşam üzeri Akköprü caddesinde gümrük binaları önünde bir taşıt kazası olmuştur.Yusuf Türk men isminde bir erin idaresinde bulunan askeri kamyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1954
  • Japon İmparatoruna suikast teşebbüsü Tokyo,13 A.A)Polis makamlarının bugün açıkladıklarına göre,perşembe günü Japon İmparatoru Hirohito bir merasimde hazır b.ulunduğu sırada genç bir işçi imparatoru h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1954
  • Kore Birliğimizin son kafilesi geliyor İzmir,13 MİLLİYET)Dördüncü Kore değiştirme birliğimizin 2500 kişiden müteşekkil ikinci ve son kafilesi,16 Ağustos pazartesi günü bir Amerikan nakliye gemisi ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1954
  • İçme suyuna eşek kafası atmışlar izmir 13 MİLLİYET)Kemalpaşa kazasının Soğukpınar içme suyu menbaında bugün bir eşek kafası bulunmuştur.Kafatasının üzerinde eski harflerle bir takım yazılar bulunduğun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1954
  • Robinson'un oğlu iki şoförü soydu Beverly Hills,California,13 AP)Aktör Edward G.Robinson'un 21 yaşındaki oğlu iki taksi şoförünü soymaktan dolayı bugün yargılanmaya başlamıştır.Edward G.Robinson jr.un
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1954
  • Amerika'da kırk sekiz bin işçi grev halinde Akron Ohio)13 A.A.Akron'da Firestone ve Iowa'da Des Moins fabrikalarının kapılarına grev nöbetçileri konmuştur.Bu sabah 25.000 amele greve başlamıştır.Bu su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1954
  • Usulsüz olarak ihraç edilen mallar Galata Eski Gümrük sokağında 4 numaralı handa ticaret yapan Yuda Seranga admda bir tacirin bir müddet evvel italya'ya ihraç ettiği 1.300.000 liralık malın,1567 sayıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1954
  • MES'UT BİR NİKAH Gazeteci arkadaşlarımızdan İktisat ve Ticaret Haberler Ajansı sahibi Ziya Tansu ile Güneş Kız Talebe Yurdu sahip ve müdiresi Bayan Saide Gölge'nin kızı Türkân'ın nikâh merasimleri dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1954
  • Macarisfanda gayri meşru çocuk satışı Viyana,13 TÜRKTEL)Macaristan'dan henüz dönen bitaraf bir diplomat,burada şayanı dikkat bir ifşada bulunmuştur.Buna göre,Macaristan'daki komünist hükümet,gayri meş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1954
  • büyük mikyasta inşaat yapacak Ankara,13 TÜRKTEL)Türkiye'deki geniş inşaat programına yabancı endüstrilerin alâkası git gide artmaktadır.Bu arada büyük Fransız firma* larından bazıları,memleketimizdeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:A.N.KARA-CAN Yazı i«lerinl fiilen idare eden Mesul Müdür:Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı ver:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1954
  • Komuta heyetinde değişiklik yapılmıyor [Baştarafı 1 İncide] ilân edilecektir.Gerek Genelkurmay,gerekse Milli Müdafaa Vekftletindeki ban yetkililer,Askeri Şûranın toplanması ihtimalinin bugün biraz dah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1954
  • Komünistler İsviçrede de faaliyete geçtiler Bern,13 AA.İsviçre Federal polisi,Cenevre'de Uzak Doğu konferansı cereyan ettiği sırada faaliyette bulunan bir komünist şebekesinin meydana çıkarıldığını ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1954
  • Mısır Başvekili Pâkistana gidecek Karachi,13 AP)Başvekil Muhammed Ali,Mısır Başvekili Cemal Abdülnasır'm aralık ayı için» de Pakistani ziyaret edeceğini bil* dirmiştir.Pakistan Umumî Valisi Gulara Muh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1954
  • Almanya'ya olan borcumuzun büyük kısmı temizlendi Önümüzdeki ay Ankara'da Almanya ile yeni bir ticaret anlaşması imzalanıyor Bonn,13 TÜRKTEL)Alman iktisadî çevreleri Türk Alman ticarî münasebetlerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1954
  • Hint Portekiz mücadelesi Goa,13 AA)Önümüzdeki pazar günü «Gönüllüler» in Portekiz müstemlekeleri üzerine yürümeye hazırlandıklarına dair verilen malûmatla ilgili olarak Goa'daki Portekiz makamları ted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 14.08.1954
  • T.C.ZİRAAT' BANKASI Vadeli,vadesiz tasarruf hesap sahiplerine mahsus ikramiyenin 30 Eylül 1954 çekilişinde Üç büyük ikramiye 60.000 Lira ve 30.000 lira,Ekipmanlariyle birlikte 1 TRAKTÖR Bunlardan başk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.08.1954
  • Motopomp Alınacak filer Bankasından:1 Siirt hidro elektrik tesisatında kullanılmak üzere bir adet motopomp alınacaktır.2 Motopompun teknik evsafı iller Bankası Ticaret Servisince parasız olarak verile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.08.1954
  • Bilecik Bayındırlık Müdürlüğünden:1 Eksiltmeye konulan iş,Bilecik vilâyetinin Bozöyük sağlık merkezi 11.ci kısım inşaatı olup keşif bedeli tutarı 148948.59 yüz kırk sekiz bin dokuz yük kırk sekiz lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.08.1954
  • Malzeme Alınacaktır.Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden F.O.A.dan temin edilecek kredilerle Amerika'dan aşağıda 12 maddede cins ve miktarları yazılı malzeme ve teçhizat satın alınacaktır.1 400
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.08.1954
  • R A Pi ¦P,v.v.v.v* My:İSTANBUL 12.27 Açılıg ve program 12.30 Şarkılar Okuyan:Şükran Özer 13.00 Saz eserleri Çalanlar:Nubar Tekyay,Ercüment Batanay 13.15 Sevilmiş şarkılar Özel Pl.13.45 Haberler 14.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.08.1954
  • 8888T* "71 mil i İSTANBUL BORSASININ 13/8/1954 Istanbul Borsası 1 Sterlin 784.00-784.00 100 Dolar 280.30-280.30 100 Liret 44.80-44.80 100 isviçre Frangı 64.03-64.03 100 Florin 3.68.40-73.68.40 100 Dra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.08.1954
  • 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 1 I 1 7-8 9 10 11 SOLDAN SAĞA 1 Garanti,Tersi mastar eki.2 Kanaat getir.Estetiğe uygun değil.3 Konukluk.4 Erkek,Beyhude.5 Köylü bir ressamın soyadı.6 Taharri edilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.08.1954
  • mmm ABONE ŞARTLARİ U Kr Senelik 41 00 Altı aylık.S3 60 Uç aylık 12 00 Bir aylık 4 60 Ecnebi memleketlere İki misildir.İLAN ŞARTLARİ 2 ve 3 üncü sayfa «ant 4 T.L.4 üncü sayfa sant 2.50 TJ* Hanlardan me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.08.1954
  • ^Sh PURO KULLANIRI PURO Tuvalet Sabunu,terkibinde bulunan krem hassaları sayesinde elidi yumuşatır-tazelestl Hr.hayranlık yaratan bir cazibe temin eder a0^Ö^KLO.^S,tOKüU,PURO 100 de 100 saftır.vM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.08.1954
  • Devlet Demiryolları Haydarpaşa Satmalına Komisyonundan idaremiz ihtiyacı için muhtelif No.larda dize ve kasığa kadar uzunlukta lâstik çizmeler satm alınacaktır.Taliplerin çizme nümüneleriyle birlikte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.08.1954
  • ist.Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları 44 ton ayaktan sığır eti kapalı zarfla 20/8/954 cuma saat 11 de Kars As.Sa.Al.Ko.da satm alınacaktır.Bedeli 39,600 lira,geçici teminatı 2970 liradır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.08.1954
  • Bayram Kupası final maçı Kadıköyspor Kulübünün tertiplediği Bayram Kupası)basketbol maçlarının finali,bu gece Kadıköyspor açık hava sahasında saat 21.30 da Modaspor Galatasaray A takımları arasında ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.08.1954
  • Fransa'nın en yüksek transferleri Fransanm bu mevsimde en yüksek transferini Marcel yapmıştır.Sochaux'dan Marseille'e geçen bu futbolcunun transfer ücreti 16 milyon Fransız frangıdır.Diğer transferler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.08.1954
  • Fenerbahçeli futbolcular artık denize veda ederek Ağustosun bu sıcak günlerinde tekrar ¦meşin topun» peşine düşmüşlerdir.Dün Fenerbahçe Stadında yapılan antrenman çok hafif bir egzersiz olmasına rağme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.08.1954
  • Beyoğluspor Kulübünde dünkü toplantı Beyoğluspor kulübünde dün sporcuların,idarecilerin ve basm mensuplarının iştiraki ile bir toplantı yapılmıştır.Bu toplantıda Antrenör Cihat Arman futbolcularla tan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.08.1954
  • Basketbol o.otoritesi PUSiel Dün geldi Meşhur Fransız antrenörü şehrimizde 3,5 aylık bir antrenör kursunu idare edecek Fransız Millî takım antrenörü ve dünyanın sayılı basketbol otoritelerinden Robert
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.08.1954
  • 20/30AivsTos MİLLETLERARASI TAuauMME İSTANBUL TENİS NUVASI BAŞLIYOR Başvekil turnuvayı himayelerine aldı Organizasyon Komitesi,turnuvanın daha cazip olabilmesi için gerekli hazırlıkları tamamlamak üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.08.1954
  • BÜTÜN FRANSADA Bobet hayranlığı FRANSA TURU Bir Fransızın galebesiyle sona erdi.İtalyanların iştirak etmediği 1954 turuna Fransızlar ümitli olarak başlamışlardı.Meşhur bisikletçi Louison BOBET geçen s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4