Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 13.08.1954
  • Bugün şehrimizde hava,sabahleyin puslu,öğleden sonra kısmen bulutlu geçecek,hava sıcaklığı biraz düşecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1954
  • Kurban Bayramı şehrimizde hadisesiz ve nes'e içinde geçti Havaların sıcak olması yüzünden İstanbul halkmm büyük bir kısmı dört günlük tatilde sayfiye yerlerinde dinlendi Pazartesi sabahı başlıyan ve d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1954
  • Askerî Terfi Listesi hazır Liste önümüzdeki günlerde tekrar gözden geçirilerek yüksek tastike sunulacak Ankara,12 MİLLİYET)Yüksek Askerî Şûranın evvelce ilân edildiği veçhile önümüzdeki günlerde topla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1954
  • KÖPRÜLÜ BALKAN İTTİFAKI HAKKINDA İZAHAT VERDİ Dün Belgrafdan şehrimize dönen F.Köprülü,Üçlü İttifakın diğer devletlerin iştirakine açık bırakıldığını bildirdi Bayar Hariciye Vekilini Floryada kabul ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1954
  • Vali Gökay'm beyanatı Amerikada bulunan Vali klâk son yasağiyle İstanbullular rahata kavuştu diyor Ottawa,12 AP)Dr.Fahrettin Kerim Gökay Türkiyenin hem tanınmış bir asabiyecisi ve hem de Istanbulun Va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1954
  • Otomobille Dünya turuna çıkan kıza 1 tecavüz edildi Edirne,12 MİLLİYET)İki Fransız genci ile birlikte otomobille dünya turuna çıkmış bulunan bir Fransız kızı,dün gece Necati köyü civarında 19 yaşların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1954
  • Yunanistandan balon kaçıran bir şebeke meydana çıkarıldı 20 bin lirayı bulan kaçakçılığın başlıca elemanlarından birinin Yunanistana,diğerinin Bergamaya kaçtığı anlaşıldı 20 bin Türk lirası kıymetinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1954
  • They pledge W^'Tito comes defence IJIi closer of Balkans INONU to NATO TITO the Bat*»»».The Ueatjr Wiw' in the Vittft Ble4 Tilo"» «ftirtw mteenee,u tont r«mt w Ufa oiur.tl» Mrtirtifit It* vJı«J» It
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1954
  • Ankarada bir imam abdest alırken öldürüldü Bayramın birinci günü de Çankaya imamı vaaz verirken cemaat tarafından dövüldü Ankara,12 MİLLİYET)Kur ban Bayramı,Ankara'da sakin cereyan etmiş ve Kızılcaham
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1954
  • Meryem Ana Meş'alesi Fransadan İzmire geliyor izmir,12 MİLLİYET)Önümüzdeki pazar günü Efeste Katolikler tarafından yapılacak büyük dinî âyin dolayısiyle girişilen hazırlıklar bitmek üzeredir.Bu büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1954
  • Yeni tesislerinde mükemmel bir halk gazetesi şeklinde çıkmaya hazırlanıyor MİLLİYET 4 renkli ilavelerle 8,10,12,16,24,32 sayfa olarak intişar edecektir MİLLİYET,mükemmel ve zengin bir halk gazetesi şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1954
  • Nakdî belediye cezaları hapse tahvil ediliyor Ankara,12 MİLLİYET)Bazı savcılarda bir kısım nakdî belediye cezalarının hapse tahvil edilip edilemiyeceği hakkında hasıl olan tereddüt üzerine,Adliye Vekâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1954
  • beşizlerden biri öldü Birkaç gün önce ölen Kanadalı beşizlerden Emilie Dionne'nin naşı orbeil manastırında yakılmıştır.Resim Emilie'yi öldükten birkaç dakika sonra tesbit etmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 13.08.1954
  • Bayram ertesi Bayram gazetesinin arifeden hazırlanan nüshasından öğrendik ki bu sene Bayram güzel geçmiş.Evvelâ temenni mahiyetinde olan bu klişe tahakkuk etti.Burada ufak bir kayd var:«Sıcağa rağmen.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1954
  • Gülhane Parkım Bayramda gezenler 4 gün bayram müddetince Gülhane Parkını 250.000 kişi gezmiştir.Bu suretle Bahar ve Çiçek Bayramını,açılışmdanberi ziyaret edenlerin sayısı 2 milyonu aşmış bulunmaktadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1954
  • İSÎYASÎ MESELELER I II i Balkan ittifakının yarattığı akisler Türkiye,Yugoslavya ve Yunanistan arasmda imzalanan Üçlü Balkan İttifakmdan sonra,Yugoslavyanm Nato' ya ithali düşünülüyor Türkiye,Yugoslav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1954
  • Ömerbey Nahiye Müdürü tabanca ile öldürüldü Edirne,12 MİLLİYET)Uzun köprünün Omerbey Nahiye Müdürü Nairn dün gece meçhul bri şahıs tarafından tabanca ile öldürülmüştür.Vak'aya el koyan zabıta kaatili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1954
  • Konya ve Amasya Şeker fabrikaları faaliyete geçiyor Ankara,12 TURKTEL)Konya ve Amasya şeker fabrikalarının evvelce tesbit edilen tarihten evvel tesellüm edileceği haber verilmektedir.Bu fabrikaların i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1954
  • izm ir d c bir ses san'a t kâ r ı dövüldü izmir,12 TURKTEL)izmir Radyosu artistlerinden Şaibe Küçük,Eşrefpaşaya giderken otobüste Miço Mehmet adında bir boyacının tecavüzüne maruz kalmış ve bu adam ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1954
  • Güney Amerikaya çırçır makinesi ihraç ediyoruz izmir,12 TURKTEL)Şimdiye kadar yalnız Orta Doğu memleketlerine yapılan çırçır makinesi sevkiyatının genisliyeceği bildirilmektedir.Uruguay,Brezilya ve it
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1954
  • A Im any ay a yaptığımız şarap ihracatı gittikçe artıyor Izmir,12 TURKTEL)Almanlar Türk şaraplarını çok beyenmektedir.Bu yüzden talepler artmakta ve bir taraftan sevkiyata devam edilmektedir.Son bir h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1954
  • Devlet daireleri bugün açılıyor Kurban bayramı dolayısiyle tatil olan Devlet daireleri ile Belediye ye hususi müesseseleı bu sabahtan itibaren tekrar faaliyete geçeceklerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1954
  • Bıçak çekme hâdiseleri arttı Polisin tesbit etti» 4 hâdisenin suçlusu yakalandı Tehdit ve bıçak çekme hâdiseleri son günlerde fazlalaşmıştır.Kasımpaşada oturan Eşref Soyer adında biri eski bir husumet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1954
  • I.E.T.T.'nin dikkatine Adresi bizde mahfuz bir okuyucumuz yazıyor:«İ.E.T.T.İdaresi otobüs ser* visleri bazı mıntıkalara kâfi gelmemektedir.Nitekim Emi* nönü Taşlıtarla otobüsleri bugünkü ihtiyacı karş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1954
  • Denizcilik Bankası kölü kömürden zarar görüyor Çamurlu kömür yüzünden seferler aksadı ateşçilerden istifa edenler oldu Bayram günlerinde Denizyolları şehir hatları işletmesinin taşıdığı yolcu sayısını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1954
  • Su tasfiye tesisleri Sular idaresi,suların fennî surette temizlenmesini temin maksadiyle mevcuda ilâveten,Kâğıthanede yeniden tasfiye tesisleri kurmak için teşebbüse geçmiştir.Yeni tas* fiye tesisleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1954
  • Yol ve mecra inşaatı Belediye Fen İşleri Müdürlüğünce 1954 yılı malî başından haziran ayı sonuna kadar geçen 4 ay zarfında 64594 metrekare asfalt,48446 metrekare parke,53010 metrakare adi kaldırım,271
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1954
  • Dahiliye Vekili Vilâyette meşgul oldu Şehrimizde bulunan Dahiliye Ve* kili Dr.Namık Gedik,dün sabah beîaberinde Emniyet Müdürü olduğu halde Vilâyete gelmiş,Vali Vekili ile şehir meseleleri etrafmda bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1954
  • Bankalar caddesinde bir kadını kayırıyorlardı Evvelki gece sabaha karşı Beyoğlunda,Bankalar caddesinde çirkin bir hâdise olmuş ve iki kişi bir kadını kaçırmaya teşebbüs etmiştir.İddiaya göre Aksarayda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1954
  • Tütünlerimiz Almanya'da büyük rağbet görüyor Alâkalılar tarafından verilen malûmata göre Almanyada Amerikan tütününe karşı rağbet azalmıştır,ikinci Dünya Harbini müteakip sadece Amerikan tütünü kullan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1954
  • Çavdar ihracı Muhtelif Avrupa memleketleri bizden geniş ölçüde hububat satın almak İçin müracaatta bulunmuş ve ilgili makamlar nezdinde teşebbüse geçmişlerdir.Bu arada Toprak Mahsulleri Ofisince yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1954
  • Nuri Demirağın korusu yangın tehlikesi atlattı Sivas milletvekili,Nuri Demirağa ait Üsküdarda,Paşalimanındaki köşk ve koru bir yangın tehlikesi atlatmıştır.Demirağın işçilerinden Hüseyin Manav'ın bahç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1954
  • Okullarda kayıt ve kabul hazırlıkları 1954-1955 ders yılı öğrenci kayıtlarına yakında başlanacaktır.Öğrenildiğine göre Orta Okul ve Liselerde kayıtlar,21 Ağustosta,Erkek Orta San'at Okulları ile Erkek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1954
  • Fransız öğretmenlerinin ziyaretleri Türkiye Muallimler Birliğinin davetlisi olarak şehrimizi ziyaret etmekte bulunan,Frensanın Yüksek Okul,Lise ve Enstitülerine mensup öğretmenlerden bir grup müzeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1954
  • Sarkıntılıkla mücadele Bayram günlerinde 30 hâdise tesbit edildi Emniyet Müdürlüğünce teşkil olunan yeni bir ekip,kadın ve kızlara sarkıntılık yapanlarla mücadele etmekte ve bu gibi kimseler hakkında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1954
  • KİSA HABERLER İr Şehirde bira buhranı hâd bir safhaya girmiştir.Bira siKintısının tevziatın kifayetsizliğinden iteri geldiği belirtilmekte ve tevziat için kâfi derecede vasıta bulunamadığı söylenmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1954
  • POLÎSTE ir Kasımpaşa'da Arabacılar sokağında t numarada oturan Hafize Tuna adında 30 yaşlarında bir kadın,kıskançlık yüzünden Mevlûde inan adında bir kadını çakı ile omuzundan yaralamıştır.Yaralı,teda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1954
  • Kalp para sürmek isteyenler çoğaldı Modada,Sarraf Ali sokağında 12 sayılı evde oturan Sebahat Aroma adında bir kadın,Kadıköy vapur iskelesi gişesine kalp lira sürmek iddiasiyle yakalanmış,tahkikata ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1954
  • Mezbahada 6 ayda kesilen hayvan miktarı Belediye Karaağaç mezbahalarında 1954 yılının ilk 6 ayında 164.161 baş karaman,17981 baş dağlıç,23963 baş kıvırcık,292893 baş kuzu,46238 baş sığır ve dana,3247
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1954
  • BİÇKİ un 14 ZUhle* Cuma 13 Ağustos 1954 RUMÎ 137t 31 Tenunuı ¡AKİT VASATİ EZANİ üikntt 5.08 9JW Oil* 12.19 5.07 ikindi 16.09 8.58 Aksam 18.11 12.00 Yattı 20.5C 1.43 imsak 3.14 8.01
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1954
  • 1950 yılı ortalarında ihdas edilen Avrupa Ödemeler Birliği'nin EPU)süresi bir yıl uzatılmıştır.Bu suretle teşekkül 30 haziran 1955 e kadar faaliyetine devam,edecektir.EPU,Avrupa İktisadî İşbirliği Teş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1954
  • Cemiuef SÜNNET DUGUNU ir Sarıyer Yoksulları Koruma Derneğinin tertiplediği sünnet düğünü yarın gece Bebek Belediye Bahçesinde yapılacaktır.Yardınısevenler Cemiyeti istanbul Merkezi tarafından 19 ağust
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1954
  • Japonya ve Israile tuz ihraç ediyoruz Alâkalılar tarafından verilen malûmata göre Japonya ile israil'e yakında mühim miktarda tux sevkedilecektir.Diğer taraftan tuzlardan bir kısmının hususi teşebbüs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1954
  • C.M.P.teşkilâtında faaliyet arttı CM.Partisi Genel Yönetim Kurulu,yarın istanbul il binasında toplanarak çalışmalarına başlıyaçaktır.Genel Kurul toplantılarına ikinci günden itibaren,Meclis grupu üyel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1954
  • Kadıköy de inşaat faaliyeti Kadıköy Kaymakamlıgmca haziran ayı içinde 127 infaat ruhaaü verilmiştir.Bunlardan 49'u apartman 37'si adi tamirattır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1954
  • 6 ayda yapılan inşaat 1954 yılının ilk altı aymda şehirde 1895 muhtelif inşaat yapılmıştır.İnşaat en fazla Beyoğlu,Fatih ve Beşiktaş kaazlarmdadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1954
  • Telefon şebekesine yeni ilâveler yapıldı Günden güne artan telefon ihtiyacını karşılamak için P.T.T.İdaresi hazırladığı tevsi programını tatbika çalışmaktadır.Beyoğlu santralına yeniden 2000,Erenköy s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1954
  • Salıpazan rıhtımında bir ceset bulundu Galata Salıpazan rıhtımında bugün 45 yaflarında bir erkek cesedi bulunmuştur.Üzerinde eski sarı bir gömlekle siyah bir don'dan başka hiç bir şey bulunmayan cesed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1954
  • Sular İdaresi telsiz telefon şebekesi kuruyor Sular idaresi,tesisleriyle irtibatını sağlamak maksadiyle telsiz telefon şebekesi kurmağa karar vermiştir.Şebeke 64.761 liraya ihale edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1954
  • Başlıca gıda maddelerinin dünkü fiat lan Meyva,sebze,et ve başlıca gıda maddelerinin dünkü toptan ve perakende f iatları şöyledir:Kır domatesi toptan kilosu 10-20 perakende 15-30,sırık domatesi toptan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1954
  • Çocuğunu başaşağı astığından hakkında takibata geçildi Paşabahçede garip bir hâdise olmuştur.Bu semtte Tuğla Fabrikası yan sokağında 30 numarada otu* ran Rafet Akçay,11 yaşındaki oğlu Yusuf un üç ders
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 13.08.1954
  • Yunanistanın yeni teşebbüsü Atina,12 AP)Dışişleri Bakanlığına mensup bir kaynağın gazetecilere söylediğine göre,Yunanistan hükümeti Kıbrıs meselesinin Genel Kurul gündemine alınması hakkındaki bir tal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ İLÂNLARI Köprü ve Okul inşaatı Yaptırılacak,Bitüm,Soba ve Levazımı ile inşaat Malzemesi Alınacak 1 İstanbul Maarif Müdürlüğü ile ilkokullara lüzumlu soba ve levazı-mı 75.550 lira t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1954
  • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığından:1 Fakültemiz hastahanesi için bir adet telefon santralı tesisi kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konulmuştur.2 Santral,piyasada mevcut ve memlekete fiilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1954
  • TEMDİT İLÂM Trabzon Valiliğinden:Araklı kazasının Bifera köyünde inşa ettirilecek PI.5B tipinde ilkokul binasiyle hela ve odunluğu inşaatı 27390.68 lira keşif bedeli üzerinden açık eksiltmeye konulmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1954
  • Edirne Vakıflar Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş:Edirne'de Selimiye Camii tamiratı.2 Keşif bedeli 25203)lira 89)kuruştur.3 Eksiltme 23/8/954 pazartesi günü saat 15 de Edime Vakıflar idaresi binas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1954
  • Ankara M.M.V.2 No.lu Sa.Al.Ko.Bask.dan As.Birlik ihtiyacı için Ankara'da gösterilecek yere teslim şartiyle 8 kalem matbaa eczaları kapalı zarfla satm alınacaktır.Muhammen bedeli 18380 en sekiz bin üç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1954
  • Üstüpü Salın Alınacaktır Petrol Ofisi Umum Müdürlüğünden Ofisimiz ihtiyacı için kapalı zarf usulüyle ve derhal teslim kaydiyle 15 ton üstüpü satm alınacaktır.Taliplerin eksiltme şartnamesini İstanbul'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1954
  • Sahip ve Bagmuhanirt:A.N.KARA-CAN Yazı islerini «ilen İdare eden Mes'ul Müdür:farok DEMIRTAS Basıldı»!yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1954
  • Askerî terfi listesi hazır [Baştarafı 1 incide] Baransel tarafından hazırlanmış ve son şeklini almıştır.Bizzat Genelkurmay Başkanı ve iki kurmay yarbay tarafından hazırlanan bu liste hakkında büyük bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1954
  • M.M.V.I No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.dan Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı yiyecekler 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi gereğince eksiltmeye konulmuştur,ihaleleri hizalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1954
  • M.M.V.I No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.dan Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşığada cins ve miktarları bildirilen yiyecekler 2490 sayılı kanunun 31.maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1954
  • Otomobille Dünya turuna çıkan kıza tecavüz edildi TBaştarafı 1 incide] çirmek üzere Necatibey köyü civarında kurdukları çadırı,saatlerce gözetlemiş ve erkeklerin bir aralık çadırdan uzaklaşmalarını fı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1954
  • Güney Doğu Asya Müdafaa Konferansı toplanıyor Sekiz devletin temsilcileri altı Eylülde,Filipinlerin yazlık başkentinde müzakerelere başlayacaklar Washington,12 A.A.Güney doğu Asya Paktı teşkilâtı Seat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1954
  • Kurban Bayramı şehrimizde hâdisesiz ve neş'e içinde geçti [Baştarafı 1 İncide] Bayramda eğlenenlerin ekseriyetini küçük yavrular teşkil etmiştir.Bunlar,muhtelif semtlerde kurulan atlı karınca,dönme do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1954
  • Bayram hâdiseleri Dört günlük bayram içinde şehrimizde 14 hırsızlık,13 yaralamak,8 sarkıntılık,29 dövmek,8 yankesicilik,3 ırza geçmek,1 kadın kaçırmağa teşebbüs hâdisesi olmuştur» Ayrıca 5 i Ölümle ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1954
  • |||IIIIIIIII1III|MIIUII,1 İktisadî ve Ticarî i Bahisler i istanbul'a gelen Migro teşkilâtı 1 Reisi,şehrimizde ve Bursa'da tet-kiklerde bulunduktan sonra mem-ğ laketlne döndü.Bu müessesenin me-İ {sai ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1954
  • Syngman Rhee yeni bir harp için yardım istiyor Güney Kore Reisicumhuru Yalu nehrini gecmiyeceklerine dair söz verdi Honolulu,12 A.A.Vedaı münasebetiyle bugün burada tertip ettiği basm konferansında Gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1954
  • 38 inci paralelin kuzeyindeki bölgenin kon i rolü Seul,12 A.A.Güney Kore Başvekili Pyung Yung Tai,resmen beyanatta bulunarak 38 inci paralelin kuzeyindeki bölgenin idarî kontrolünün hükümetine verilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1954
  • Rusların izmir Fuarında hazırlığı İzmir,12 MİLLİYET)Fuarda kurulmakta olan pavyonunun ha zırlıkları ikmal edilmek üzeredir.Bu arada pavyon hazırlıkları ile meşgul olan Rusların adedi de gittikçe artma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1954
  • M.M.V.Ankara 2.No.lu Satın Alma Ko.Bşk.lığından Askerî birlikler için ve Ankara'da gösterilecek yere teslim şartiyle 120.000 adet akümülâtör separatörü kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.Muhammen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1954
  • Yunanistandan balon kaçıran bir şebeke meydana çıkarıldı [Baştarafı 1 incide] derici Hayim Safrati vasıtasile bulduğu İbrahim Çetin adında bir şoförün otomobili ile bunları şehrimize getirmiştir.Ancak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1954
  • f M.M.V.I No.lu Sa.Al.Ko.Başkanlığından Ankara Asker!birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı yem maddelerin 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi gereğince kapah zarf usulü ile satın a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1954
  • UN TASHİHİ 11 ağustos 1954 tarihli Bayram gazetesinde çıkan VARDARLILAR YARDIM-LAŞMA DERNEĞİ ilânında Vardarlılar kelimesi sehven Vardalılar şeklinde çıkmıştır.Tashih ve tavzih olunurk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1954
  • Vali Gökay'ın beyanatı [Baştarafı 1 incide!yon 200 bin nüfusu olan şehrini nasıl sessizliğe kavuşturduğunu gazetecilere anlatmıştır.Dr.Gökay 3 sene evvel koyduğu bu yasağın faydalarını gördüğünü,otomo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1954
  • Almanya'da işçi grevleri tehlike arzetmeye başladı Grevcilerle,greve katılmayanlar arasında kanlı çarpışmalar oluyor Frankfurt,12 AP)Grev yapan ve yapmayan işçiler arasında vukubulan bir çarpışmada bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1954
  • Köprülü Balkan ittifakı hakkında izahat verdi [Baştarafı 1 incide] «Bildiğiniz gibi,Bled'de vukııbulrn Türk.Yugoslav ve Yunan Hariciye Nazırlarının toplantısından dönüyorum.28 şubat 1953 de Ankara'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1954
  • Nakdî belediye cezaları [Baştarafı 1 incide] 10 uncu maddesinde kaydedilen ve bu cezayı ödemekten aczi tahakkuk edenler için tâyin edilecek para cezası hapse tahvil edilebilecektir.6183 sayılı kanunun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1954
  • SAYIN DOKTORLARA Damara zerk yoliyle kolesistografi için BİLİGRAFİN t.V.Schering)Gelmiş ve eczanelere dağıtılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1954
  • Sivas As.Sat.Al.Kom Bşk.lığından:Asker!ihtiyaç için Sivas teslimi 3000 ton buğday kırdırılacaktır.Kepek ciheti askeriyeye iade edildiği takdirde tahmin bedeli 112500 lira olup muvakkat teminatı 6875 l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1954
  • 50.000 Liranın Sahipleri,T.C.Ziraat Bankası Bahcekapı Şubesiyle Tahmis Bürosunda tasarruf hesapları bulunanlar arasında yarın 14/8/1954 CUMARTESİ günü saat ü de T.C.Ziraat Bankası Bahcekapı Şubesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1954
  • Ankarada bir imam abdest alırken öldürüldü [Baştarafı 1 incide] Bundan başka,evvelce üç cinayet işlemiş ve bundan evveline kadar Keskin Cezaevinde mevkuf bulunan Tevfik isminde bir sabıkalı,firar etti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 13.08.1954
  • T.C.ZİRAAT BANKASI VADELİ,VADESİZ TASARRUF HESAPLARI 29 TEMMUZ ÇEKİLİŞİNDE İKRAMİYE KAZANANLAR:30.000 Liralık ikramiyelerden biri İskenderun'da No.2523 hesap sahibi Ahmed'e,ikincisi Buldan'da No.898 h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.08.1954
  • M.M.V.1.No.lu Sa.Al.Ko.Başkanlığından Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı yazılı 1000 ton sığır eti 2490 sayılı kanunun 31.maddesi gereğince kapalı zarf usulü lie eksiltmeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.08.1954
  • M.M.V.I No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.dan Ankara Askeri birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı gösterilen 500 ton odun 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.08.1954
  • KİNİNLİ GRİPİN BAŞARI İLE KULLANILIR.GRİPİN 4 saat ara ile günde 3 ^det alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.08.1954
  • EYLÜL'de Ayrıca PARA İKRAMİYELERİ 13 AĞUSTOS aksamıno kadar 150)liralık r*li fil Ufflhesap açtırınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.08.1954
  • Hersabah BU METODU tfm h"n* Cildinizi,bol PURO köpüğü ve su İle tahriş etmeclen yıkayınız ve hafifçe nemini eliniz.BJcilde nüfuz ederek J yabancı ve zararlı maddeleri temizler ¦J^sizi daha güzel ve ca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.08.1954
  • İst.Sıhhî Kurumlar Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan:Aşağıda cinsi,miktarları,muhammen bedeli ve ilk teminatları yazılı ihtiyaçlar,sıhhî müesseseler için ayrı ayrı ve hizalarmda gösterilen gün ve saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.08.1954
  • Bir Gün Kaldı T.C.Ziraat Bankası Galata Şubesiyle Hal Bürosunda tasarruf mevduatı olanlarla yeniden hesap açtıracaklar namına tertip olunan 50.000 liralık hususî ikramyie keşidesi için acele ediniz.88
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.08.1954
  • M.M.V.2.No lu Satın Alma Ko.Bşk.lığından Ankara Askerî birlikler için Ankara'da gösterilen yere teslim şartiyle 4 kalem akümülâtör ham malzemesi kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.Muhammen bedeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.08.1954
  • Dz.K.K.İskenderun Dz.Sa.Al.Ko.Bşk.lığından iskenderun'da bir adet L,K,M,istasyon binası kapalı zarf usulü ile yaptırılacaktır.Keşif bedeli 22426 lira 18 kuruş olup geçici teminatı 1683 liradır,ihalesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.08.1954
  • Ankara M.M.V.2 No.lu Sa.AL Ko.Bask.dan As.Birlik ihtiyacı için Ankara'da gösterilecek yere teslim şartiyle 2 adet otobüs kapalı zarfla satm alınacaktır.Muhammen bedeli 150000 yüz elli bin liradır.Geçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.08.1954
  • M.M.V.I No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.dan Atilcwya Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarlan gösterilen altı kalem yiyecek 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.08.1954
  • R A D Y ISTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Şarkılar PI.13.00 Türküler Okuyan:Şemsi Yastıman 13.15 Şarkılar Okuyan:Muallâ Gökçay 13.45 Haberler 14.00 Dans müziği PL)14.15 Öğle konseri Pl.14.40 Film
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.08.1954
  • Sivas Bölge As.Sat.Al.Kom.Bask.lığından Talibi bulunmayan Söğütlühan Akaryakıt Dp.ihata setleri inşaatı müteahhit namı hesabına eksiltmeye konulmuştur.Keşif tutarı 36083 lira 63 kuruştur.Geçici temina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.08.1954
  • M.S.V.I No.lu.Sa.Al.Ko.Bask.dan Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı yiyecek maddeleri 2490 sayılı kanunun 31.maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile ihale edilecekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.08.1954
  • Edirne Jandarma Er Okulu Satın Alma Komisyonundan:Miktarı Muhammen bedeli İlk teminatı Cinsi Ton Lira Kuruş Lira Kuruş Ekmeklik un 150 59790 21 4239 52 1 Edirne Jandarma Er Okulu için evsafı,teslim ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.08.1954
  • SOĞUK ALGINLIĞINDAN MÜTEVELLİT 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.08.1954
  • Ankara M.M.V.2 No.iu Sa.Al.Ko.Bask.dan As.Birlik ihtiyacı için-Ankara'da gösterilecek yere teslim şartiyle 100.000 yüz bin adet baltrap tabağı kapalı zarfla satın alınacaktır.Muhammen bedeli 17770 on
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.08.1954
  • Ankara M.M.V.2 No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.dan As.Birlik ihtiyacı için Eskişehir'de gösterilecek yere teslim şartiyle 5 kalem elektrik malzemesi kapa" zarfla satın alınacaktır.Muhammen bedeli 47260 kırk yedi b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.08.1954
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda miktarı yazılı tasıma işi kapalı zarfla hizalarında yazdı gün ve saatlerde Sürt As.Sa.Al.Ko.da eksiltmeleri yapılacaktır.Şartnamesi Ko.da ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.08.1954
  • Orhangazi Asliye Hukuk Hâkimliğinden 51/365 Dutluca köyünden Mustafa kızı Hüseyin eşi Huriye Kayabay tarafından Akharem köyünden Halil oğlu Mehmet Burhan aleyhine açılan 1500 Ura değerindeki gayri men
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4