Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 08.08.1954
  • Yeni tesislerinde mükemmel bir halk gazetesi şeklinde çıkmaya hazırlanıyor MİLLİYET 4 renkli ilavelerle 8,10,12,16,24,32 sayfa olarak intişar edecektir MİLLİYET,mükemmel ve zengin bir halk gazetesi şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.08.1954
  • Komünistler,Kıbrıs halkını greve davet ediyor Hükümet kararına karşı yayınlanan beyannameyi kızıllarla birlikte kilisede imzaladı Lefkoşe,7 AA.Kıbrıs'ın Yunanistan'a ilhakı için yapılmakta olan hareke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.08.1954
  • Bir Japon şilebi yanarak batıyor IÇaraçi,7 AP)8200 tonluk Japon şilebi Karaçi limanında bat» mak üzeredir.Gemide çıkan yangın 15 saatten beri söndürülememiştir.Mürettebat gemiyi terketmiştir.Kaptan,pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.08.1954
  • Sirkecideki yangından bir görünüş Sirkeci semti dün büyük bir yangın tehlikesi atlattı İtfaiyenin gayretli çalışması neticesinde tehlike önlendi.Bir dükkân tamamen,iki otel kısmen yandı.Dün sabah Sirk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.08.1954
  • GÖÇMEN EVLERİNİN TEMELİ ATILDI İki gündür şehrimizde tetkikler yapmakta olan Devlet Vekili Osman Kapani dün Maltepe de yapılacak olan Göçmen Evlerinin temelini atmıştır.Resimde 'Devlet Vekili ilk harc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.08.1954
  • YENİ HÂKİMLER Stajlarını tamamlayan yeni hâkimlerimiz dün Adliye Vekâletinde tâyin edilecekleri yerler için kur'a çekmiş» lerdir.Resimde bir genç hâkim kur'asmı çekerken görülmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.08.1954
  • Bir Amerikan şirketi daha petrol arıyacak Ankara 7 MİLLİYET)Petrol Kanunundan istifade ederek,memleketimizde petrol arama maksadiyle müracaat eden Amerika'nın Cipies Service Mid Eas Otil Corporation ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.08.1954
  • İhtiyat subay ve erlerin eğilimi Erzurum bölgesindeki tatbikat Bayramın ikinci günü başlıyor Ankara,7 AA.Millî Müdafaa Vekâleti Temsil Bürosundan bildirilmiştir:Mahdut ölçüde ihtiyat Subay ve erat tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.08.1954
  • ÜÇLÜ PAKTIN İMZALANMASI KIN ANLAŞMAYA VARILDI Türk Yunan ve Yugoslav Hariciye Vekillerinin dünkü içfimaında hazırlanan Pakt metni tasvip edildi Resmen pazartesi günü imzalanacak olan Pakta italyanın d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.08.1954
  • Bayram hazırlığı Ankara'da bugün dükkânlann açık bulunmasına izin verildi Ankara 7 MİLLİYET)Kurban Bayramı münasebetiyle Vilâyet ve Belediye Ankarada bütün hazırlıklarını tamamlamış ve gerekli tedbirl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.08.1954
  • Sıcaklardan bayılanlar Beyoğlunda,Meşrutiyet caddesinde 26 sayılı evde oturan Alfret Ferdinant adında 45 yaşlarında bir sinir hastası,sıcakların tesiri ile asabı bir buhran geçirmiştir.Evinin camların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.08.1954
  • Saadet Kaçar'ın yersiz sözleri Adliye Vekili,hâkimlerin vicdanından şüphe etmenin doğru olmıyacağını söyledi Ankara,6 MİLLİYET)İstanbulda Nureddin Ardıçoğlunun muhakemesi sırasında hâkimi,kendisini re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.08.1954
  • Bir uçak,ufkî uçuşla ses duvarını aştı Paris,7 AA.«Mystere,«Ouragan» ve «Baroudeur» den sonra şimdi dördüncü bir Fransız uçağı ufkî uçuşla ses duvarını aşmıştır.Bu tepkili uçak cGerfout» aöunı taşımak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.08.1954
  • Bahar ve Çiçek Bayramının hesapları tetkik edilecek İddiaya göre,Tertip Komitesi bir çok kimseye usulsüz para tevziatında bulunmuş İlgililerce görülen lüzum üzerine Bahar ve Çiçek Bayramı Tertip Komit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.08.1954
  • Zimmetine 22 bin lira geçiren banka memuru Müddeiumumilik ve zabıta,Yapı Kredi Bankasının Galata şubesinde vukubulduğu bildirilen bir suiistimal hâdisesine elkoymuşlardır.Galata Şubesinde Müdür Muavin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.08.1954
  • Emilie Dionne,sar'a hastalığından öldü Montreal,7 AA.Öldüğü haber verilen meşhur Kanadalı beşizlerden Emilie Dionne'un cesedi,ölümünü müteakip Montreal morguna kaldırılmıştır.Emilie Dionne üç yaşmdan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.08.1954
  • TRUMAN HASTAHANEDEN ÇIKTIKTAN SONRA Geçirdiği bir apandisit krizi neticesi hastahaneye kaldırılarak ameliyat edilen Amerikanın sabık Reisicumhuru Truman iyileşerek hastahaneden çıkmıştır.Resimde Truma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.08.1954
  • Ordu terfi listesi Bayram ertesi tesbit edilecek Askerî Şûra,önümüzdeki günlerde toplanarak,genç ve liyakatli subayların terfi meselesini görüşecek Ankara,6 MİLLİYET)Yük-Buna muvazi olarak orduda başs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 08.08.1954
  • PAZA» SOHBİTUK Bayram ve mânileri Truva" muharebesi Gönül kocamaz Bayram ve mânileri:Aziz okuyucularım.Bayramınız kutlu,şerbetiniz dutlu,sevgiliniz butlu olsun.Allah çok senelere yetiştirsin.Bayram de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1954
  • Cemiuet BALO Haydarpasal ılar Cemiyetinin tertip* lediği balo,14 ağustos cumartesi gecesi Bostancı iskele Gazinosunda verilecektir.GEZİLER Yükselme Cemiyeti mensuplarının hazırladığı deniz gezisi,bu a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1954
  • Fransız öğretmenlerinin şehrimizdeki tetkikleri Türkiye Muallimler Birliğinin davetlisi olarak memleketimizi ziyaret eden Fransız öğretmenleri)şehrimizde de 20 gün kalacaklardır* Bu müddet zarfında ca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1954
  • Dükkânlar bugün açılamıyor Bayram münasebetiyle dükkân* larm bugün açık bulundurulması teklifi belediyece kabul edilmemiştir.Alâkalılar,bunun bir kanun mevzuu olduğunu belirtmekte ve bu sebeple teklif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1954
  • YABANCI BASINDAN İki Nato tatbikatından alınan dersler BASINDAN tatbikatından alınan Son haftalar içinde İngiltere'de yapılan manevra ve Akdeniz'deki büyük tatbikat,NATO'nun kuvvetini göstermesi bakım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1954
  • Bayram Günlerinde Kurban Bayramının üçüncü çarşamba ve dördüncü perşembe günleri Şubelerimiz açık ve müşterilerimizin hizmetindedir.Yapı ve Kredi Bankası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1954
  • Yenikapt'da boğulan kadmm hüviyeti tesbit edildi Yenikapı açıklarında,Raşit Uğurlu adında bir Yüzbaşı ile gezinti yaparken,sandalın kapaklanması üzerine boğulan ve morga kaldırılan kadmm hüviyeti dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1954
  • Kâğıthane'de büyük bir mandıra kuruluyor Şehrimizde büyük bir mandıranın kurulması için teşebbüse geçilmiştir.Muhtemelen Kâğıthanede inşa edilecek olan mandırada,en iyi cinsten kocabaş hayvanlar yetiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1954
  • Demokrat Partide bayramlaşma Bayramın ikinci gününe tesadüf eden 10.8.954 sah günü saat 10.30 dan itibaren Demokrat Parti il merkezinde bayramlaşma merasimi yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1954
  • 1 ı ı Kxfl İSTANBUL BORSASININ 7/8/1954 FİATLARl 1 Sterlin 100 Dolar 100 Liret 100 isviçre Frangı 100 Florin 100 Drahmi 100 Çekoslovak Kur.100 İsveç Kur.784.00-784.00 280.30-280.30 44.80-44.80 64.03-6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1954
  • Memleketimizde Hemşireliğe karşı rağbet gün geçtikçe azalıyor Kızılay Cemiyeti,hemşireliği cazip bir meslek haline getirebilmek için faaliyete geçti Hemşireliğin cazip bir meslek haline getirilmesi hu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1954
  • Bir tacir otel mudurunu dovdu Otellerde yer bulamayan tacir koridorda yatmak istedi Evvelki gece Beyoğlunda bir otelde vuku bulan bir kavga dün Adliyeye intikal etmiştir.İstanbula yeni gelen Hüseyin E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1954
  • HALKIN SESİ Arpaemiııi sokağı alâka bekliyor Topkapı Arpa Emini yoku* su 21 No.da oturan Nihat Özdemir yazıyor:«Topkapı Arpa Emini yokuşu sokağı çok fena bir vaziyette bulunmaktadır.İki ay önce kanali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1954
  • Şehir mezarlıkları temizlettiriliyor Daimî Komisyonun verdiği bir karara uyularak teşkil olunan ekipler,istanbul,Beyoğlu ve Ana» dolu yakasındaki bütün mezarlık» lan temizlettirmeğe başlamışlar dır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1954
  • Sidney şehrinin bayrağı Vilâyete teslim edildi Sidney Valisinin İstanbul Valisine gönderdiği,Sidney şehrinin senbolik bayrağı,dün Vilayete teslim edilmiştir.Avustralyalı gazeteci Mr.Kenneth P.Murray v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1954
  • Türk Migrosu İdare Heyeti dün de toplandı Türk Migros İdare Heyeti,dün sabah Sümerbankta bir top» lantı yapmış,teşkilâtm çalışmalarını gözden geçirmiştir.Toplantıda ayrıca,senatör Duttweiler tara fınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1954
  • Müstahsiller ucuz üzüm satışı yapmak istiyor Marmara Bölgesi üzüm müstahsilleri tarafından Belediyeye bir müracaatta bulunulmuş ve piyasadan 10 kuruş eksiğine üzüm satmak teklifinde bulunulmuştur.Tek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1954
  • Başıboş köpeklerle yapılan mücadeleye hız verildi Son günlerde şehirde serseri köpeklerin arttığı görülmektedir.Bu arada başıboş köpeklerin itlafı için Temizlik işleri Müdürlüğü yeni ekipler tesbit et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1954
  • Tarsus'a Lizbon'da katılan yolcular Turistik seyahatte bulunan Tarsus gemisinden,dün Denizyolları İşletmesine bildirildiğine göre,Amerika'da ayrılan yolculardan Apikoğlu Hayik ve eşi Hıdır ve Hermine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1954
  • Mahkûmlann yaptığı eşyalar Mısırçarşı'sında satılıyor Üsküdar Cezaevinde bulunan mahkûmlar yeni iş esasına göre çalışmaya başlamışlardır.Burada imal edilecek olan çeşitli eşya Mısır Çarşısmdaki İmralı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1954
  • Kireç kuyusuna düşen bir çocuk yandı Dün sabah Fener'de küçük bir çocuğun feci şekilde yanması ile sona eren bir kaza olmuş ve mü* deiumumilik hâdiseye el koymuştur.Bu semtte,Sultanselim mahallesinde,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1954
  • Öğrencilere tahsil için döviz verilecek Maliye ve Maarif Vekâletlerince varılan müşterek bir karara göre,dış memleketlerde tahsillerine devam etmek üzere Maarif Vekâletine müracaat eden öğrencilere dö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1954
  • Zabıta suçları gittikçe azalmaya başladı Emniyet Müdürlüğünce hazırlanmış olan bir istatistiğe göre şehrimizde vukubulan çeşitli suçlarda geçen yıla nazaran bir azalma görülmektedir.953 yılının ilk ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1954
  • İnönü partililerle görüşecek CHP.Genel Başkanı İnönü,bayramın üçüncü günü Ankara'dan şehrimize gelerek,bir müddet partililerle temaslarda bulunacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1954
  • Ressamlar Derneğinin senelik kongresi yapıldı Türk Ressamlar Derneğinin senelik kongresi dün saat 15 te Galatasaray Lisesinde yapılmıştır.Toplantıda kongre başkanlığı seçimini müteakip çalışma raporu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1954
  • Plâstiktiler ham madde yokluğundan şikâyetçi Dün yapılan basın toplaı de ithal olunması i Plâstikçiler Derneği mümessilleri,dün dernek merkezinde tertib ettikleri basın toplantısında,«Plâstik ham madd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1954
  • KİSA HABERLER iki günden beri şehrimizde tetkiklerde bulunan Çalışma Vekili Hayrettin Erkmen,dün Yalova'ya gitmiştir.¦k Şehrimiz ilkokullarında aşı tatbikatına bu sene de devam edilecektir.Alâkalıları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1954
  • POLİSTE Fatih'te Ahmediye'de Sefai Efendi sokağında 25 numarada kiracı olarak oturan Melâhat Ozkay adında bir kadın polise müracaat ederek,ev sahibi Cemal Aksol'un getirdiği iki şahıs tarafından eşyas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1954
  • HİClf Pazar 8 Ağustos 1954 RUM!ısı» 9 ZllWe» ısı» 29 Tmuiui VAKİT VASATİ EZANİ Günef 5.03 9.45 Oile 12.19 5.01 ikindi 19.12 8.54 AkfMB 19.18 12.00 Yateı 21.04 8.4S İmsak 3.05 7.47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1954
  • Hile yapan lokantacılar şiddetle cezalandırılacak Belediye,lokantaların kontrolünü sıklaştırmıştır.Bu cümleden olarak,yeniden ttşkil edilen bir heyet dünden itibaren murakabeye başlamıştır.Bil hassa i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1954
  • Türedi ithalâtçı Ortadan kalkıyor Bu gibiler İstanbul piyasasında iş yapamaz oldular Yeni Dış Ticaret Rejiminin tatbikatından sonra «türedi ithalât» çı tipinin piyasadan silinmeye başladığı müşahede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1954
  • İngiliz kadın doktoru memleketine döndü Bir müddetten beri şehrimizde tetkiklerde bulunan İngUterenin tanınmış kadın doktorlarından Wer non Bailey dün sabah uçakla meni leketine dönmüştür.Mis Wernon B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1954
  • Kara nakil vasıtalarının muayenesi devam ediyor İstanbul Belediyesi Makine,Elek trik ve Sanayi işleri müdürlüğün» ce motorlu nakil kara vasıtalarının yıllık muayenesine devam edilmektedir,temmuz ayı i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1954
  • Piyasaya bol miktarda sebze ve meyva geliyor Piyasaya yerli bostanlar ve diğer civar vilâyetlerden bol miktarda sebze ve mey va gelmektedir.Bursa şeftalisi toptan 45-50,yarma şeftali 70-140,çekirdeksi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1954
  • Bakırköy istasyon köprüsü işletmeye açıldı Sirkeci Soğuksu elektrifikasyon tesisatı dolayısiyle bir müd detten beri genişletilmekte olan Bakırköy İstasyon köprüsü tamam» lanarak seyrüsefere açılmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1954
  • P.T.T.Okulu yeniden faaliyete geçiyor İstanbuldaki P.T.T.Meslek Okulunun yeniden açılması kararlaştırılmış ve gerekli hazırlıklara başlanılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.08.1954
  • Belediye Yapı Kooperatifinin umumi heyet toplantısı Belediye Müntesipleri Yapı Kooperatifinin Umumî Heyet toplantısı,19 ağustos perşembe günü Belediye Meclisi salonunda yapılacaktır.Diğer taraftan,Koo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 08.08.1954
  • 30.cu yıldönümü münasebetiyle Türkiye Bankası BİR ÇEKİLİŞTE İKRAMİYESİ Not:6000 altın ikramiyesi,bir buçuk milyon Ura tutarındaki 1954 ikramiye plânına ilâvedirparanızın.istikbalinizin emniyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.08.1954
  • ist.Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları Kapalı zarfla 600 ton odun naklettirilecektir.Bedeli 45.000 lir» geçici teminatı 3375 liradır.İhalesi 25/8/954 çarşamba saat 16 da Ardahan As.Sa.AL K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.08.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:A.N.RABACAN Yazı islerini üilen idare edea Mes'ul Müdür:Faruk DEMİBTAŞ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.08.1954
  • moi'4*.ElUhCT MMItl 1868 i ivJi!i li PARA İKRAMİYELERİ ü İ!IFBI İH 13 AĞUSTOS aksamına kadar 150)liralık hesap açtırınız.r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.08.1954
  • T.C.ZİRAAT BANKASİ Vadeli,vadesiz tasarruf hesap sahiplerine mahsus ikramiyenin 30 Eylül 1954 çekilişinde Üç büyük ikramiye 60.000 Lira ve 30.000 lira,Ekipmanlariyle birlikte 1 TRAKTÖR Bunlardan başka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.08.1954
  • Bayram hazırlığı [Baştarafı 1 incide] müsaade vermiş ve bu radyo ile halka ilân edilmiştir.Birkaç günden beri olduğu gibi bugün de bayram münasebetiyle şehrimizde hararetli bir alışveriş cereyan etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.08.1954
  • Zimmetine 22 bin lira geçiren banka memuru I Baştarafı 1 incide] suretiyle zimmetine geçirmiş ve bunları harcamıştır.Son günlerde Dâniş'in fazla miktarda para harcadığını ve eğlence yerlerinde sefahat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.08.1954
  • Bahar ve Çiçek Bayramının hesapları tetkik edilecek [Baştarafı 1 incide] gösterilerek,kendilerine yevmiye 6 ilâ 10 lira arasında ücret ödenmiştir.Bundan başka şenliklerdeki vazifelilerin de bilhassa f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.08.1954
  • Saadet Kaçar'ın yersiz sözleri LBaştaraf ı 1 incide] olan sözlerin hukuki değeri hakkında Adliye Vekili Osman Şevki Çiçekdağı Zafer Gazetesine bir beyanat vermiştir.Çiçekdağ bu beyanatında şöyle demek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.08.1954
  • Üçlü Paktın imzalanması için anlaşmaya varıldı [Baştarafı 1 incide] Anlaşma,bugün 3 Dışişleri Vekili arasında 90 dakika süren müzakereler neticesinde tasdik edilmiştir.Anlaşmanın kısa bir zamanda akdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.08.1954
  • ihtiyat subay ve erlerin eğitimi [Baştarafı 1 incide] tekrar tavzihine lüzum görülmüştür.Erzurum bölgesinde 10 Ağustostan itibaren azami bir ay kadar devam edecek tatbikat tamamen mahalli ve küçük ölç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.08.1954
  • RAÛİİi© İSTANBUL *M7 Açılıı ve program 12.30 Şar-Okuyan:Necmi Rıza Ahıskan ~7 13.00 Saz eserleri Çalanlar:Nubar ^«kyay Fayzl Arslangil 13.15 Şarjlar Okuyan:Perihan Sözerl 13.45 ***barler 14.00 Şarkıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.08.1954
  • Efes'te yapılacak olan dinî tören İzmir,7 MİLLİYET)Meryem Ana meş'alesi 12 ağustosta şehrimizde olacaktır.Evvelce de bildirdiğimiz gibi,yabancı memleketlerden gelecek olan binlerce Katolik'in iştiraki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.08.1954
  • Yunan Müdafaa Vekili izmir'e geliyor Atina,7 TÜRKTEL)Resmen büdJrild iğine göre,Yunan Müda-Vekili Kanellopoulos,bu aym 19 Unda İzmire gidecektir.Kanellopoulos,İzmir Fuarının aSiUş merasiminde hazır bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.08.1954
  • Bir Amerikan şirketi daha petrol arıyacak [Baştaraf ı 1 incide] suretle memleketimizde petrol arama müsaadesi alan yabancı firmaların adedi altıya baliğ olmuştur.Verilen malûmata göre,bu firkete arama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.08.1954
  • İzmir'de işlenen feci cinayet fcmir,7 MİLLİYET)Bugün Çeşme'de fecî bir cinayet işlenmiş,Canbaz Salih isminde biri ormanda ölü olarak bulunmuştur.Maketin bıçakla öldürüldüğü ve cesetln yakılmak istendi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.08.1954
  • İzmir'deki NATO karargâhının kadrosu Umir,7 MİLLİYET)Karargâhı şehrimizde bulunan NATO Güney Doğu Avrupa Kara Kuvvetleri Kumandanlığı kadrolarına iltihak etmek üzere bugün de üç italyan subayı şelırim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.08.1954
  • Kredi miktarı sermayeye göre tâyin ediliyor İlgili makamlar ithalâtçıların mâli durumlarını da kontrol altında tutmak yoluna gidilmesini arzu etmektedir.Mal talebinde bulunan bazı tüccarın Merkez Bank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.08.1954
  • Ordu terfi listesi Bayram ertesi tesbit edilecek [Baştarafı 1 incide] ordunun gençleştirilmesi,yeni silâh ve harb metodlarına intibak hususları ehemmiyetle ele alınmaktadır.Bir müddetten beri emekliye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.08.1954
  • Temsil Bürosunun tavzihi Ankara,7 AA.M.M.V.Temsil Bürosundan bildirilmiştir:Bazı gazetelerde orduda tasfiye hareketlerine başlandığına ve isim zikredilerek bazı generallerin ve birçok albayların da em
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.08.1954
  • Yugoslavya'da kız satma âdeti Belgrad 7 A.P.Yugosalvya'daki Arnavut ekalliyetinde asırlardanberi yerleşmiş olan kız satma âdeti hükümet için en çetin sosyal meselelerden birini teşkil etmektedir.Mareş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.08.1954
  • Bir İtalyan gemicisinin asılsız iddiası İtalyan bandıralı bir gemide çalışan Iyariyo Pantarino adında 32 yaşında bir gemici,dün sabaha karşı saat 3 şuralarında polise başvurarak Teknik Üniversite karş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.08.1954
  • Sirkeci semti dün büyük bir yangın tehlikesi atlattı [Baştarafı 1 incide] de,elbise temizleme dükkânı,içerideki eşya ile beraber tamamen Paris ve Meriç otelleri de kısmen yanmıştır.Yangın Ankara ve Hâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.08.1954
  • Komünistler,Kıbrıs halkını greve davet ediyor [Baştarafı 1 İncide] çiftçiler birliği ve esnaf teşekkülleri tarafından imzalanmıştır.Böylece kilise ile komünist gruplar birlik yaratmışlardır.Grev beyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.08.1954
  • inhisarlar Umum Müdürlüğü İlânları Satmalına Komisyonu Başkanlığından 1 Kabataş'taki Umum Müdürlük binamızın mahzen evrakında ranza imali işi açık eksiltmeye konulmuştur.2 Pazarlığı 25/8/954 çarşamba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.08.1954
  • Muayyen zamanlardaki sanoılara karşı s ÇElPiN KİNİNLİ 186 GRİPİN KULLANINIZ 4 saat ara ile qünde 3 adet alınabilir.534848534853535323534853
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 08.08.1954
  • TURKIY EMLAK KREDİ BANKASI aizli Hazîne kefaletini,vergi muafiyetini ve Gayrı Menkul teminatını haiz Tahvilleri 1954 Tarihinde satışa çıkarılacaktır Artırma ve eksiltmelerde muvakkat ve kat'i teminat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4