Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 07.08.1954
  • Yeni tesislerinde mükemmel bir halk gazetesi şeklinde çıkmaya hazırlanıyor MİLLİYET 4 renkli ilavelerle 8,10,12,16,24,32 sayfa olarak intişar edecektir MİLLİYET,mükemmel ve zengin bir halk gazetesi şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1954
  • BdV3T Dİâİdâ Bir müddettenberi şehrimizde bulunan Reisi ju piMjua cumhur Celâl Bayar,Floryada istirahat etmektedir.Resimde Reisicumhur denize giren çocukları severken görülüyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1954
  • Yüzücü Doğan Şahin Ingiltereye hareket etti Manş'ı geçmek teşebbüsünde bulunacak olan uzun mesafe yüzücümüz Doğan Şahin dün saat 11.20 de uçakla ingiltere'ye müteveccihen istanbul'dan hareket etmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1954
  • 87 sendikacının iştirâkile 8 hafta devam eden «işçi Yetiştirme Semineri» sona ermiş ve işçilere belgeleri,dün Tophanedeki İş ve İşçi Bulma Kurumu binasında törenle tevzi edilmiştir.Amerikalı uzmanları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1954
  • Ufkî uçuşla ses duvarı aşılıyor Londra,6 A.A.Ufkî uçuşla ses duvarını aşmaya muktedir olan «P—İ» adlı ilk İngiliz çifte tepkili motorlu uçak ikinci tecrübesini de yapmıştır.İlgili makamlardan bildiril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1954
  • Mezbahadan kaçan bir manda Beyoğlu semtini altüst etti Taksim'den sonra Dolmabahçe'ye inerek kendini denize atan manda,güçlükle öldürüldü Dün,mezbahadan kaçan bir man-Saat 14 sıralarında mezbahanın da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1954
  • Atatürk üniversitesi için yapılan hazırlık Ankara,6 MİLLİYET)Doğuda kurulacak Atatürk Üniversitesi için Maarif Vekâletindeki hazırlıklara devam edilmektedir.Bu maksatla teşekkül eden komisyon Maarif V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1954
  • Esrar salan 3 kişi yakalandı Yapılan aramada bir gazinonun bodrumunda 2 kilo esrar ele geçirildi Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık masası memurları,evvelki gece,üç kişilik bir esrar satış şebekesini yakala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1954
  • İhtiyatların askere celbi Seferberlik zamanında ihtiyatlar davetiye beklemeden şubeye müracaat edecekler Ankara,6 MİLLİYET)Modern silâhlarla teçhiz edilmiş olan ordumuz,dünyanın en büyük ve mütekâmil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1954
  • DIS TİCARET ANLAŞMALAR!YENİDEN TANZİM EDİLİYOR Ticâret rejiminde yapılan tadilattan sonra anlaşmaların gününşartlarınadahauygun bir şekle konması isteniyor İtalya ile yapılacak anlaşmaya döviz güçlüğü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1954
  • C.H.P.içinde kaynaşmalar Avni Doğan,Nihat Erim'in partiyi parçalamaya çalıştığım iddia ediyor Ankara,6 MİLLİYET)Son C.H.P.nin içinde bulunduğu buhran ve parti ileri gelenleri arasında anlaşmazlıklar u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1954
  • Yeni bir sanayi kanunu hazırlandı Hazırlanan tasarıda,sanayiin inkişafına mâni olan engeller kaldırılacak Millî sanayiin inkişafı için günün icaplarına uygun bir Ana Sanayi Kanunu hazırlanmaktadır.San
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1954
  • Türk Yunan,Yugoslav görüşmeleri dün başladı Bled'de açılan konferansta üçlü askerî paktın metni görüşülerek nihaî karara varılacak Bled,6 AP)Üçlü Balkan ittifakını askerî bir pakt ile sağlamlaştırmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1954
  • Beşizlerden biri öldü Emilie Dionne'nin âni ölümü,büyük teessür yarattı North Day Ontario)6 A.P.Kanada'h meşhur beşizlerden Emilie Dionne bugün âni olarak ölmüştür.Emilie hasta değildi.Ölümü çok âni o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1954
  • Ahmet Küspeci Başvekile hakaret eden delege mahkûm oldu Ahmet Küspeci 2 ay 10 gün hapis ve 175 lira para cezasına çarptırıldı Ankara,6 A.A.Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayının 27 temmuz tarihli toplan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1954
  • Yunanistanın Kıbrıs hakkındaki niyetleri teessüfle karşılandı Birleşmiş Milletlerdeki İngiliz delegasyonunun sözcüsü Kıbrıs meselesindeki ısrarın iyi neticeler vermiyeceğini söyledi New-York,6 AP)ingi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 07.08.1954
  • Şehrimize dün 610 turist geldi İtalyan bandıralı Sidney seyyah gemisi,dün sabah 610 Fransız "e İtalyan turistini hamil olarak limanımıza gelmiştir.Şehir hattı vapurlariyle karaya çıkarak şehri gezmeğe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1954
  • 15 yaşında bir çırak ustasını bıçakladı Fermeneciler'de bir çantacının yanında çıraklık yapan 15 yaşında Yüksel,dün iş yüzünden kavga ettiği kalfası 31 yaşında Erol Musaoğlu'nu bıçakla karnından yaral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1954
  • 0 öğretmenimiz Bursa'ya gitti Türkiye Muallimler Birliği tara-Pından tertiplenen yurdiçi gezi srogramınm yedincisini teşkil eden Bursa gezisi,Birliğe mensup 60 öğretmenimizin iştirâkile dün yapılırı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1954
  • HİCRÎ Cumartesi 7 Ağustos 1954 RUMİ 137» 8 ZUUca 137» 25 Temmm VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 5.02 9.43 Öğle 12.20 5.00 ikindi 16.13 8.53 Aksam 19.19 12.00 Yatsı 21.06 1.46 imsak 3.03 7.44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1954
  • Bu makalemizde gözden geçireceğimiz kollektif çiftlik 942-946 yıllarında bulunduğu ilin en büyük «kolhoze»lerinden biri addedilmekte idi.Moskovanın Kuzey Doğusundan 300 mil uzakta Kirov bölgesinde bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1954
  • Cemiuet KONGRE:¦k Ressamlar Derneğinin geçen hafta ekseriyet temin edilememesinden dolayı tehir edilmiş bulunan yıllık kongresi bugün saat 14 de Galatasaray Lisesi konferans salonunda yapılacaktır.TÖR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1954
  • Merkez Bankası İstanbul "ŞuUesr Müdürlüğli Merkez Bankası istanbul Şube Müdürlüğüne,Merkez Bankası Umum Müdür Muavini Emir Sencer tayin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1954
  • Memurların eylül ödenekleri veriliyor Devlet memur ve hizmetlilerile Belediye ve Özel İdare memur ve müstahdemlerine ödenek verilmesi hakkındaki 6211 sayılı kanunun birinci maddesi gereğince ve 2422/4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1954
  • Koyun tanzim satış yerleri Bayram münasebetiyle Et Balık Kurumu ve Belediye tarafından emsalinden ehven fiatlarla Fatih camii avlusu yanında Çarşambapazarmda,Beyazıtta Üniversite yanında Yanıksaraylar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1954
  • HALKIN SESİ ı n ı ı Temizlik Teşkilâtı takviye edilmelidir Bir müddet evvel neşrettiğimiz bir şikâyet mektubuna,Belediye Neşriyat Müdürlüğünden şu cevap gelmiştir:«Sayın gazetenizin 5/7/954 tarihli nü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1954
  • Sezon hazırlığı ve dedikodusu Arada sırada gazeteler Tiyatro mevsiminin yaklaşması münasebeti ile Şehir Tiyatrosunun bu sene oynayacağı eserleri seçmeğe başladığına dair haberler neşrediyorlar.Bu habe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1954
  • KISA HABERLER r Eskiden beri altı aylık ve peşin larak alınan Kara nakil vasıtaları plâa rüsumu,bundan böyle her ay baında ve aylık olarak tahsil edileceklr* Belediye,şoförlere ve oto sahipleme kolayl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1954
  • Müzelerin ziyaret günleri tesbit edildi Kurban Bayramının birinci ve kinci günleri Topkapı Sarayı ve Vyasofya Müzeleri kapalı olacakır.Bayramın ikinci ve dördüncü jünleri Fatih ve Türk İslâm Esereri M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1954
  • Zafer Bayramı için toplantı yapıldı 30 ağustos Zafer Bayramı hazırlıklarını gözden geçirmek üzere dün Vilâyette Vali Muavinlerinin riyasetinde bir toplantı yapılmıştır.Fen İşleri,E.T.T.İdaresi temsilc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1954
  • Sidney'in sembolik bayrağı merasimle veriliyor Sidney Belediye Reisi,İstanbul Belediye Reisine verilmek üzere Sidney şehrinin sembolik bir bayrağını göndermiştir.Bayrak,bugün Vilâyette İstanbul Vaü Ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1954
  • Migro kurucusu Isviçreye gitti Bir müddettenberi şehrimizde bulunan Migronun kurucusu Senatör Duttweiİler,dün sabah uçakla Isviçreye gitmiştir.Senatör,16 ağustosta Zürihte toplanacak olan 4 üncü beyne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1954
  • »O LİSTE r Kızıltoprakta Hat boyunda 28 nularada oturan Fevziye Ulgen'in 1520 rasi 20 gün evvel yankesicilik suretile alınmıştı.Tahkikat sonunda suçlunun Lezban Titizler adında bir kadın olduğu tsbit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1954
  • Hacı yüklü vapur kurtarıldı Muzaffer vapuru hacıları Cidde'ye çıkardı 1650 hacı namzedini Suudî Arabistana götürmek üzere 23 Temmuz günü İstanbuldan hareket eden,fakat evvelki gün Cidde önlerinde kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1954
  • Darülaceze civarında bir tecavüz hâdisesi Darülaceze civarında bir tecavüz hâdisesi olmuş ve genç bir kadın bir hususî otomobilin şoförü tarafından kirletilmek istenmiştiriddiaya göre,Teşvikiye caddes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1954
  • Belediye Sağlık Müdürlüğünün teftişleri Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü sıhhî murakabe tabibleri tarafından dün Beyazıd,Balat ve Beyoğlunda teftişler yapılmış birçok yerden zeytinyağı numuneleri alın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1954
  • Dolmuş durakları tanzim ediliyor Şehrimizde dolmuş duraklarının tanzimi ve trafiğin aksamaması için 6 ncı Şube tarafından yeni kararlar alınmıştır.Bu cümleden olarak dolmuş yerlerinde arabalara giriş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1954
  • Polisten kaçayım derken az kaldı boğulacaktı Fatih'te Vatan caddesi üzerindeki gecekondularda oturan ve hakkında arama müzekkeresi kesilmiş bulunan Mehmet Güldağ adında 28 yaşında bir sabıkalı,dün sab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1954
  • Deniz Erman ile Hasan Bayburiluoğlu evlendiler 6 Ağustos 1954
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1954
  • Bir günde sekiz hırsızlık vakası Dün şehrin muhtelif semtlerinde 8 hırsızlık hâdisesi olmuştur.İddiaya göre,Şişlide Etfal Hastahanesi sokağında Misakı apartmanında oturan Hilâl Boğalç'ın 12 yaşındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1954
  • Balıkçılığımızı geliştirmek için yapılan çalışmalar Et ve Balık Kurumu tarafından balıkçılığımızın geliştirilmesi için yeniden bazı tedbirler alınmaktadır.Memleketimizin bilhassa'Karadeniz kıyılnyınçl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1954
  • Ahırkapı açıklarında iki motor çarpıştı Evvelki gece Ahırkapı Feneri açıklarında bir deniz kazası olmuştur.Kaptan Ziya Atasoyun idaresindeki Silivri limanına bağh «İlkbahar» motörü gece saat 24 sırala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1954
  • 25 Fransız öğretmeni geldi Türkiye Muallimler Birliğinin geçenlerde Fransa'ya yaptıkları etüd seyahatlerine karşılık olarak Fransa'dan da 25 kişilik bir öğretmen kafilesi dün Medetereni vapuru ile şeh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1954
  • İstanbul Valisinin Washington temasları Kanada'ya giderken,hususî surette Amerika'ya uğramış olan İstanbul Valisi,Washington'a varmıştır.Hava alanında Türkiye Maslahatgüzarı ve Büyükelçilik erkânı tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1954
  • Oriaşark'la bir işçi Üniversitesi kuruluyor Dünya Gençlik Teşkilâtı kongresinde Üniversitenin İstanbul'da kurulmasının teklifi kararlaştı Türkiye Gençlik Teşkilâtı ile Dünya Gençlik Teşkilâtı arasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1954
  • Fahiş fiatla bira satan bir bayi yakalandı Bugün saat 14.15 de bir şahıs tarafından Tekel Genel Müdürlüğüne bir bayiin 60 kuruştan bira sattığı ihbar edilmiştir.İhbar üzerine Tekel Genel Müdürlüğü müf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1954
  • Moskovadan gelen güvercinler vuruldu Hâdise hakkında Emniyetçe tahkikat yapılıyor Eyüpte Moloz Komşu mevkiinde avlanmakta olan Vasfi Güven,Fethi Kıryabikis,Aleko Kiristaki,Mihal İlyadis ve Mithat Baru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1954
  • Bayramda dükkânların açık kalması isteniyor Arife gününe rastlayan yarınki pazar günü dükkânların açılıp açılmaması hususu bugün Belediye Daimî Encümeni tarafından karara bağlanacaktır.Encümenin 294 s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1954
  • Bir kamyon şoförü çobanlar tarafından dövüldü Şoför Behlül Çetin'in idaresindeki «Çorlu 28» plâkalı kamyon,Küçük Çekmece virajında,Kurban Bayramı münasebetile şehrimize getirilmekte olan Davut Keskin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1954
  • Şehir hatları vapurlarında ayak üstü yapılan marifetler Kadıköy ve Adalar vapurlarında Zati Sungur mukallitlerinden tutun da inci boncuk satanlara kadar envai çeşit satıcılara tesadüf etmek mümkündür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1954
  • Tamir ettirilecek ilkokullar Belediye,ilkokulların tamirine devam etmektedir.Cevrikalfa,Mimarsinan,Sultanahmet,Beyazıd,Süleymaniye,Mahmut Paşa,ve Büyük Reşid Paşa ilkokulları 23.600 liraya tamir ettir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1954
  • Yabancılar fındıklarımıza isteksiz görünüyorlar Bu sene fındık rekoltesinde bir durgunluk müşahede olunmaktadır.Fındık fiatlarını elverişli görmeyen yabancı firmalar da çekingen davranmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1954
  • Tarihî ve dinî eserler filme alınıyor İlmî tetkiklerde bulunmak,bu arada dinî san'at eserlerinin ilm ve fotoğraflarını çekmek üzere bir Alman profesör ve bir teknisyen 15 ağustosta şehrimize gelecekti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1954
  • Randevucu kapıcı tekrar yakalandı Tepebaşında Değirmen sokağında 12 numaralı apartmanda kapıcılık yapan Biro Hamar adında birisi,apartmanın Fikret Ismet'e ait 1 numaralı dairesinde,kendisinden habersi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1954
  • Adapazarmda seyrüsefer kadrosu takviye edildi Adapazarı 6 MİLLİYET)Şehrimizin çok dar olan seyrüsefeı kadrosuna yardımcı olarak 6 itfaiye eri verilmiştir.Ana dertlerimizden biri olan seyrüsefer işleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1954
  • Piyasaya yeni tip çay çıkarılıyor İnhisarlar İdaresi yeni bir tip çay hazırlamıştır.Rize çayı adı verilen ve 200 gram lık orjinal ambalajlı şişeler içerisinde bulunan yeni tip çay ayın 20 sinden itiba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 07.08.1954
  • Ankara M.M.V.2 No.lu Sa.Al.Ko.Bask.dan As.Birlik ihtiyacı için Ankara'da gösterilecek yere teslim şartiyle 2 adet otobüs kapalı zarfla satın alınacaktır.Muhammen bedeli 150000 yüz elli bin liradır.Geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1954
  • Sivas Bölge As.Sat.Al.Kom.Bask.lığından Talibi bulunmayan Söğütlühan Akaryakıt Dp.ihata setleri inşaatı müteahhit namı hesabına eksiltmeye konulmuştur.Kesif tutarı 36083 lira 63 kuruştur.Geçici temina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1954
  • Türk Yunan,Yugoslav görüşmeleri dün başladı [Baştarafı 1 incide] Stefan Stefanopulosu istasyonda kar şılamıştır.Konferans bu akşam Bled gölüne nazır küçük bir villâda açılmıştır.3 devlet adamı GfÜney
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1954
  • Esrar satan 3 kişi yakalandı [Baştarafı 1 incide] Lütfü Ürer,İbrahim Sumru,Feridun Arsu ve Nairn Türkcan adındaki memurlar,her gece olduğu gibi,evvelki gece de bu semtlere dağılıp,uyuşturucu madde alı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1954
  • İşçi yetiştirme semineri sona erdi [Baştarafı 1 incide] Mebusların da hazır bulunduğu törende Çalışma Vekili Hayrettin Erkmen şunları söylemiştir:işçinin,sadece mensup bulunduğu iş kolunda bir mütehas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1954
  • ihtiyatların askere celbi [Baştarafı 1 incide] Diğer taraftan Millî Müdafaa Vekâleti,bu sistematik eğitime muvazi olarak bir seferberlik vukuunda ordumuzun en kısa bir zamanda harekete hazır vaziyete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1954
  • Yeni bir Sanayi Kanunu hazırlandı [Baştarafı 1 incide] Bu münasebetle,sanayicilere düşüncelerini bildirmeleri hususunda bir tamim yapılmıştır.Sanayi konferansları İstanbulda bulunan Vekâletlerarası pr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1954
  • Atatürk üniversitesi için yapılan hazırlık [Baştarafı 1 incide] mümessilleri ile Amerikan Nebraska Üniversitesine mensup bir heyet de iştirak etmiştir.Komisyon bu teşekküllerin mümessilleri ile imzala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1954
  • Bir kadın,sebepsiz yere arkadaşını öldürdü California,6 AA.36 yaşında bir ev kadını 10 yaşındaki oğlunun gözleri önünde bir kadın arkadaşı tarafından öldürülmüştür.Kaatil cinayeti işledikten sonra son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1954
  • Tuzla Belediyesinden:1 Tuzla Belediyesince rıhtım duvarı inşaatı yaptırılacaktır.2 Bu işin keşif bedeli 12809.47 lira olup geçici teminatı 960.71 Uradır.3 Eksiltme 17/8/954 Salı günü saat 15 te Tuzla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1954
  • Ankara M.M.V.2 No.iu Sa.Al.Ko.Bşk.dan As.Birlik ihtiyacı için Eskişehir'de gösterilecek yere teslim şartiyle 5 kalem elektrik lalzemesi kapalı zarfla satın alınacaktır.Muhammen bedeli 47260 kırk yedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1954
  • Zonguldak Valiliğinden:1 Yapılacak iş:Zonguldak Cezaevinde yapılacak tadilât çamaşırlık ve mutfak tesisatı olup açık eksiltmeye konmuştur.2 iğin kesif bedeli:17736 lira 94 kuruş oluP geçici teminatı 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1954
  • Mezbahadan kaçan bir manda Beyoğlu semtini altüst etti [Baştarafı 1 incide] de,kursunlar boşa gitmiştir.Gözlerini kan bürüyen azgın hayvan nakil vasıtalarına çarparak ve önüne çıkanları boynuzlarile s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1954
  • Dış ticaret anlaşmaları yeniden tanzim ediliyor [Baştarafı 1 incide] Bu taleplerin miktarı gün geçtikçe artmaktadır.Bu meyanda Avusturya ile mevcut ticarî anlaşmanın tevsii için bir heyet bugünlerde V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1954
  • C.H.P.içinde kaynaşmalar [Baştarafı 1 incide] Avni Doğan,C.H.P.yi idare edenlerin ciddi bir buhran geçirmekte olduklarını ileri sürerek Halk Partisinin 950 ile 954 arasındaki vaziyetini şöyle belirtme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1954
  • Ufkî uçuşla ses duvarı aşılıyor [Baştarafı 1 incide] varının aşılıp aşılmadığı belirtilmemektedir.«P—İ» uçağı aynı zamanda çifte tepkili «Canberra» uçaklarını inşa eden «English Electric Corporation»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1954
  • Yüzücü Doğan Şahin Ingiltereye hareket etti [Baştarafı 1 incide] zetlerden ilki Türk,ikincisi bir Amerikalıdıristanbul'da bir süt tozu fabrikasında mühendis olan Murat Güler,Manş'ı geçmek üzere hazırl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1954
  • DÜN YAPILAN TENİS MAÇLARI 21 yaşından genç Türk,Yugos* lav ve Yunan tenisçilerinin iştirâkile yapılmakta olan Şarkî Akdeniz Junior tenis turnuasına dün de saat 14.30 dan itibaren Taksimdeki Tenis Eskr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1954
  • GENÇ TAKIMLAR KURULURKEN AMATÖRLER Lâğvedilmemelidir Genç takımlar kadar amatörlerde profesyonel kulüplerin oyuncu kaynaklarıdır Bu sene,Futbol Federasyonu dan taptaze bir mevzu'un ele aline rulduğunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1954
  • Zengin bir Kanadalı Prenses Margaret'e talip Quebec 6 TURKTEL)Emin bir kaynaktan öğrenildiğine göre,41 yaşlarında zengin bir Kanadalı,ingiltere Prensesi Margaret ile evlenmek üzere teşebbüse geçmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1954
  • Amerika'da bir yılda yüz bin kişi kazadan ölüyor New York 6 TURKTEL)Burada trafik kazaları hakkında neşredilen resmî istatistikler,büyük bir heyecan uyandırmıştır.Verilen malûmata göre,bu kazalar Amer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1954
  • Güney Vietnam'da tethiş hareketi devam ediyor Hanoi'nin tahliyesi için bir hava köprüsü kuruldu Saygon 6 A.A.Son 24 saat içinde Kuzey Vietnam'da nisbî bir sükûnun hüküm sürmesine mukabil,merkez ve gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1954
  • Fas'da Yahudilerin durumu gittikçe vahimleşiyor Yeni bir katliâm hareketinin başlamasından endişe ediliyor Kazablanka 6 AA.Dün akşam Bujad'da bir suikast vakası olmuş,bir kadı,tabanca kurşunu ile yara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1954
  • İran'da Türk Pakistan Paktına iştirak ediyor Petrol ihtilâfının halli üzerine İran'ın bir kaç güne kadar Pakta iştirak etmek üzere teşebbüse geçeceği bildiriliyor Washington,6 TÜRKTEL)iran'daki petrol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1954
  • BOĞAZI GEÇME MÜSABAKASI İstanbul Bölgesi tarafından tertip edilen Boğazı geçme müsabakası dün Anadoluhisarıyla Bebek arasmda yapılmıştır.Resimde müsabakaya iştirak eden yüzücüler görülüyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1954
  • Başvekile hakaret eden delege mahkûm oldu [Baştarafı 1 incide] bah saat 10 da ~4 üncü Asliye Ceza Mahkemesinde devam edilmiştir.Celse açıldığında maznunun avukatı ve maznun söz alarak müdafaalarını ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1954
  • Asgarî ücret tayini meselesi Şehrimizde bulunan Çalışma Vekili,grev mevzuunda da izahat verdi Çalışma Vekili Hayrettin Erkmen dün bir muhabirimizle yaptığı görüşmede,grev mevzuundaki suale cevaben dem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1954
  • Yunanistanın Kıbrıs hakkındaki niyetleri teessüfle karşılandı [Baştarafı 1 incide] karşıladığını ve Kıbrıs ihtilâfının NATO içindeki münasebetlere tesir edebileceğini söylemiştir.Yunanistan ve Kıbrıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1954
  • İktisadî ve Ticarî Bahisler Günün şartlarına uymayan Eksilti Tie ve Arttırma Kanununun değiş-I tirileceğl evvelce bildirilmişti.Son i haberlere göre bu hususta çalışmalara başlanmıştır.Bizde devlete m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1954
  • Yunanistan'ın döviz vaziyeti Yunanistan ticaret vekâleti,1953 de ihracat mukabili elde edilen döviz miktarının kati neticelerini açıkladı.Buna göre 1953 de ceman 138210.000 dolar memlekete girmiştir.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1954
  • Sumerbank Iskenderundan pamuk mubayaa etti Sumerbank,ihtiyacı için İskenderundan geçen sene mahsulü pamuk mubayaa etmiştir.Elde stok bulunmadığından ancak beşyüz ton kadar ufak bir parti tesellüm edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 07.08.1954
  • PURO Tuvalet Sabunu,terkibinde bulunan krem hassaları sayesinde cildi yumuşatır.tazeleştirir-hayranlık yaratan bir cazibe temin eder Köpüklü t*e*ıs KOKULU PURO 100 de 100 saftır.vl%
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.08.1954
  • İLLER BANKASINDAN 1 Aşağıda isimleri,tahminî bedelleri ve geçici teminatları yazılı kasabalara ait içme su ve kanalizasyon projeleri yaptırılacaktır.Kasaba adı ili Tahmini Geçici bedeli teminat Bandır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.08.1954
  • Ankara M.M.V.2 No.lu Sa.Al.Ko.Bask.dan As.Birlik ihtiyacı için Ankara'da gösterilecek yere teslim şartiyle 100.000 yüz bin adet baltrap tabağı kapalı zarfla satın alınacaktır.Muhammen bedeli 17770 on
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.08.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:A-N.KARACAN Yazı İllerini fiilen İdare eden Mea'ui Müdür:Faruk DEM t BT AŞ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.08.1954
  • Gayrimenkul Satış İlâm Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk Hakimliğinden:953/1618 Mustafa Yekta namına kayıtlı olan Beyoğlu Kadı Mehmet Mahallesi İbadullah sokağında en eski 10 eski yeni 8 taj 10 kapu 410 ada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.08.1954
  • ist.Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları 44 ton ayaktan sığır eti kapalı zarfla 20/8/954 cuma saat 11 de Kars As.Sa.Al.Ko.da satın almacaktır.Bedeli 39,600 lira,geçici teminatı 2970 ldiradır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.08.1954
  • ist.Sıhhî Kurumlar Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan:Aşağıda cinsi,miktarları,muhammen bedeli ve ilk teminatları yazılı ihtiyaçlar,sıhhî müesseseler için ayrı ayrı ve hizalarında gösterilen gün ve sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.08.1954
  • Par* biti**1* 8aİLiie TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.Sermayesi:50000000 TL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.08.1954
  • Edirne Jandarma Er Okulu Satın Alma Komisyonundan:Miktarı Muhammen bedeli ilk emlinatı Cinsi Ton Lira Kuruş Lira Kuruş Ekmeklik un 150 59790 21 4239 52 1 Edirne Jandarma Er Okulu için evsafı,teslim ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.08.1954
  • Adana Belediyesi Başkanlığından:1 23383,03 lira keşifli ve 1753,73 lira muvakkat teminatlı park içinden geçen yolun betonlanmasının ihalesi kapalı zarfla 17/8/954 salı günü saat 11 de belediyede yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.08.1954
  • Ankara M.M.V.2 No.lu Sa.Al.Ko.Bask.dan As.Birlik ihtiyacı için Ankara'da gösterilecek yere teslim şartiyle 8 kalem matbaa eczaları kapalı zarfla satın alınacaktır.Muhammen bedeli 18390 on sekiz bin üç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.08.1954
  • M.M.V.2.No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.dan As.Birlik ihtiyacı için Ankara'da gösterilecek yere teslim şartiyle ve acele pazarlık suretiyle 3 kalem elektrik malzemesi satın alınacaktır.Muhammen bedeli 17200)on yed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.08.1954
  • İSTANBUL BORSASININ 5/8/1954 FIATLARI 1 Sterlin 784.00-784.U0 100 Dolar 280.30-280.30 100 Liret 44.80-44.80 100 isviçre Frangı 64.03*64.03 100 Florin 3.68.40-73.6840 100 Drahmi 9.334-9.334 100 Çekoslo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.08.1954
  • M.M.V.1.No.lu Sa.Al.Ko.Başkanlığından Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı yazılı 1000 ton sığır eti 2490 sayılı kanunun 31.maddesi gereğince kapalı zarf usulü lie eksiltmeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.08.1954
  • İstanbul Telefon Müdürlüğünden:1 Beyoğlu santral binası tevsiatı işi vahidi fiat esası üzerinden teklif alma suretiyle ihale edilecektir.2 Bu inşaata ait ihale evrakı 15 lira mukabilinde İstanbul'da T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.08.1954
  • ajIEnz!1 12 3 4 1 5 6 7 8 9 1 0 11 J 2 3 ~L-4 5 6 I 7 H eP 9 H H 10 11 SOLDAN SAĞA 1 Dişi yazgan.Zamanın bölümlerinden.2 Bozukluklar,iptidaî bir deniz nakil vasıtası.3 Yazılı bildiri,incenin zıd birad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.08.1954
  • İSTANBUL 12.57 Açılı;ve program 13.00 Şarkılar Okuyan:Alaettin Yavaşça 13.30 Saz eserleri Çalanlar:Nubar Tek yay.Ercüment Batanay 13.45 Haberler 14.00 Şarkılar Okuyan:Recep Birgit 14.20 Haftanın progr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.08.1954
  • KİNİNLİ GRİPİN 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.08.1954
  • Adliye Vekâletinden:1953 yılı'gayri safi geliri 10834 lira olan Söke Noterliği münhaldir.Noterlik Kanununun 7 nci maddesindeki vasıf ve şartları haiz olan taliplerin bir ay zarfında evrakı müsbiteleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.08.1954
  • Edirne Vakıflar Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş:Edirne'de Selimiye Camü tamiratı.2 Keşif bedeli 25203)lira 89)kuruştur.3 Eksiltme 23/8/954 pazartesi günü saat 15 de Edirne Vakıflar idaresi binas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.08.1954
  • îUUUuct ı.ı ABONE ŞARTLARI Lt Kt Senelik M.MM.MM.WM 42 00 Altl ayllk 22 60 Uç aylık 12 00 Bir aylık 50 Ecnebi memleketlere Ud misildir.İLAN ŞARTLARI 2 ve 3 Uncu sayfa sant 4 T.L.4 üncü sayfa sant 2.50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4