Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 06.08.1954
  • Bugün şehrimizde havanın az bulutlu geçeceği,rüzgârların kuwetii eseceği tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.08.1954
  • Yeni tesislerinde mükemmel bir halk gazetesi şeklinde çıkmaya hazırlanıyor MİLLİYET 4 renkli ilavelerle 8,10,12;16,24,32 sayfa olarak intişar edecektir MİLLİYET,mükemmel ve zengin bir halk gazetesi şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.08.1954
  • Nato manevraları İzmir'de yapılacak İzmir,5 MİLLİYET)Yakında Akdenizde yapılacak olan NATO Kilitbaşı manevraları ile alâkalı olarak buradaki müttefik komutanlıklarında yapılan hazırlıklar bitmek üzere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.08.1954
  • BAYRAM HAZIRLIĞI Kurban Bayramının yaklaşmasiyle şehrimizde kurbanlık koyunların satışı hararetlenmiştir.Piyasada kurbanlık koyun fiatları 75 ile 125 lira arasmda oynamaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.08.1954
  • için tasfiyelere başlandı İki Korgeneral emekliye ayrılıyor.Önümüzdeki günlerde 70 Albay da tekaüde sevkedilecek Ankara,5 MİLLİYET)Ordunun gençleştirilmesi hususunda girişilen teşebbüslere devam edilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.08.1954
  • HABEŞ İMPARATORU ATİNA-DA Amerikaya yaptığı seyahatten dönüşü sırasında Habeş İmparatoru Haile Selâsiye Belgrad ve Atinayı ziyaret etmiştir.Resimde Yunan Kraliçesi Frederika,İmparatorun kolunda Kral S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.08.1954
  • Gülhane Parkından kaçan maymun dün yakalandı Mükâfat almak için bir çok kimseler Parkta sabahladı.Maymunu kovalayanlarla yakalayan arasında ihtilâf çıktı.Gülhane Parkında hayvanat bahçesinin firari şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.08.1954
  • Dünyanın en zengin adamı Amerika'da 65 yaşında bir petrolcü olan Hunt'un iki milyar doları var Texas,5 AA.65 yaşında bir Amerikan petrolcüsü dünyanm en zengin adamı vasfını kazanmıştır.Beyaz saçlı,kır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.08.1954
  • Necati Arıbaş D.P.den atıldı Demokrat Parti Merkez Haysiyet Divanı,Necmi Ateş'in kardeşi Necati Arıbaş hakkında partiden ihraç kararı vermiş bulunmaktadır.Bu kararda Necati Arıbaş'ın Genel İdare Kurul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.08.1954
  • Galip Çeylanî'nin mallarına el kondu Tereke Hâkimliği,merhumun varislerim tesbit etmeye başladı Fransa'da Barcelonette yakınında cereyan eden ve Ankara'h iş adamı Galip Ceylan!ile eşi,çocuğu ve berabe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.08.1954
  • KOREDEN GELEN GAZİLERİMİZ Dördüncü Kore birliğimizin ilk kafilesinin evvelki gün vapurla İzmire geldiğini bildirmiştik.Resim bir Kore gazimizi vapurdan indikten sonra göstermektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.08.1954
  • Şehit havacılara verilen tazminat 1951 yılında şehit olanlara da 7500 lira tazminat verilecek Ankara,5 MİLLİYET)Devlet Şûrası,hava şehitlerinin ailelerine verilecek tazminat hakkında mühim bir teyhid-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.08.1954
  • Fiat Murakabe Ekibi piyasayı devamlı surette kontrol ediyor Gayrimeşru yollarla satış yaptıkları tesbit edilen dört finna hakkında takibata başlandı demir boru gibi inşaat malzemesi üzerinde teksif et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.08.1954
  • Hindistanda selden 250 bin kişi açıkta kaldı Doğu ve Batı Bengalde yükselen nehirler binlerce kilometre kare araziyi istilâ etti.Yüzlerce köy harab oldu Kalküt»,5 A.A.Batı Bengal eyaletinin kuzeyinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.08.1954
  • RsCl/Pİfİlİtl UPITIPffî Başvekil Adnan Menderes dün öğ-DdŞVGMIIII JGIIIGgl le yemeğini DR ü jdare heyeti üyeleriyle birlikte Yeşilköydeki Çınar Gazinosunda yemiştir.Çok samimi bir hava içinde geçen ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.08.1954
  • Köylü Partisi seçimlere girmiyor Birkaç gündenberi şehrimizde toplanmakta olan Türkiye Köylü Partisi Temsilciler Meclisi dün bir tebliğ yayınlıyarak,muhtar,belediye ve İl Genel Meclisi seçimlerine kat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.08.1954
  • BALKAN ASKERİ İTTİFAKI PAZARTESİ GONU İMZALANIYOR Türk-Yugoslav ve Yunan Hariciye Vekilleri bugün Bledde toplanarak hazırlanan ittifak metnini gözden geçirecekler Trieste ihtilâfının önümüzdeki günler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.08.1954
  • Sarıyer'de bir tecavüz hâdisesi Polise yapılan bir ihbara göre,Sarıyerde Yenimahallede Av.Reşit sokağında 46 numarada oturan Aytekin İriz adında 8 yaşında bir çocuk,arkadaşı 12 yaşında Erdoğan Kirman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 06.08.1954
  • Fırınlarla finn işçileri arasındaki ihtilâf Fırıncılarla fırın işçileri arasındaki anlaşmazlığı gidermek için,bu gün Belediye'de,İç Ticaret Umum Müdürü Mazhar Özkol,İktisadi Tetkik Komisyonu Bafkam Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1954
  • Tapu ve kadastro okuluna öğrenci alınacak Yurttaki tapulama işlerinde çalıştırılmak üzere,Ankarada bulunan Tapu ve Kadastro okuluna öğrenci alınacaktır.Okula girmek isteyenlerin imtihanları 27 Eylülde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1954
  • Köprü de mes'ele oldu Evet,her sey gibi,Boğazın iki sahilini birbirine bağlayacak ve ayni zamanda sayfiyeleri 4 mevsimlik haline koyan umumi rağbette halka büyük bir kolaylık te'min edecek olan asma k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1954
  • KİSA HABERLER ir Memleketimizde misafir bulunan 21 erkek ve 19 kadından müteşekkil Kıbrıslı kafile bugün Ankara'dan şehrimize gelecektir.Misafirler istanbul'da kaldıkları müddetçe yurtlarda misafir ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1954
  • Senatör Dutteweiler Bursadan döndü Migros kurucularından isviçreli Senatör Dutteweiler,tetkiklerini tamamladıktan sonra dün Bursadan şehrimize dönmüştür.Senatör Bursa'da 4 büyük çiftliği,süt ve tereya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1954
  • BİCBt Cuma 6 Ağustos 1954 KDMf ısa T waum 137S 24 Temin t» VAKİT VASATİ EZANİ Güneş J».01 S.40 Oil* 12.20 4.59 16.13 8.53 Aksam 1120 12.00 Tatet 21.07 1.4C imsftk S.02 7.41
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1954
  • Tarih,Mendes-France'ın isminin karşısına ne gibi basanlar ya zarsa yazsın,şimdiden o,modern Fransız politikasında dikenli işleri halleden bir şahıs olarak müstesna bir isim yapmıştır.Fransa,siyasî ces
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1954
  • Amerikan hava kuvvetleri bandosu geliyor Amerikan hava kuvvetleri bandosu yakında şehrimize gelerek 20 ağustosta bir konser verecektir.Bandonun hususiyetini teşkil eden 25 kişilik «şarkı söyleyen çavu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1954
  • Kıdemli Hükümet Tabiblerİ kursu açılıyor Her sene Sağlık Vekâleti tarafından tertiplenmekte olan kıdemli hükümet tabiplerine mahsus tekâmül kursu bu yıl da 16 ağustos ta* rihinde Ankara Hıfzıssıhha en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1954
  • Kromcular Hükümetten yardım istiyor Krom ve maden ihracatımızda baş gösteren durgunluk gittikçe artarak devam etmektedir.Dünya piyasalarmda fiatlarm düşmesi ile Türk kromları için yapılan teklifler dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1954
  • TETKİKLER Terli filmciliğimizin geri kalmasının sebepleri Film âmilleri işe başlarken her şeyin üstünde para kazanmayı ve sürümü düşünürler.İşe böyle başladıktan sonra bir filmde san'at aramak lüzumsu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1954
  • Cemiyet TOPLANTI Türk Havacıları Bayramı münasebetiyle,bu aksam Yeşilköy Hava Meydanında bir toplantı yapılacaktır.KAMP Kızılay Gençlik Kurumunun kıs öğrenciler İçin tertip ettiği kamp,10 ağustosta Pe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1954
  • Toptan satışlarla perakende fiatlar arasındaki fark Hâl'deki sebze ve meyve fiatlan ile pazarlarda satılanların fiatlan arasında büyük farklar olduğu müşahede edilmektedir.Meselâ,Hâl'de 8,12,15 kuruşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1954
  • Halıcıoğlu semti yangın tehlikesi atlattı Dün Halıcıoğlu semti bir yangın tehlikesi atlatmıştır.Saat 1320 sularında Karaağaç caddesinde Marko Çizmeciye ait 51/53 numaralı Lâstik fabrikasından çıkan ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1954
  • Belediyeye sekiz murakıp alındı Belediye İktisat Müdürlüğüne alınacak murakıplar için yapılan imtihan neticelenmiştir.İmtihana 10 namzet girmiş,8 i başarı göstermiştir.Yüksek tahsil mezunu olan murakı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1954
  • Kız Lisesi talebesi Komada konferanslar verecekler İtalyan Kültür Heyetinin davetlisi olarak İtalyayı ziyaret edecek İstanbul Kız Lisesi öğrencilerinden bir gurup,İtalyada kadın teşekküllerile yakında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1954
  • Turistik Uludağ Dağcılık Kulübü tevsi ediliyor Uludağda bulunan Turistik Dağcılık Kulübü binasının,turistlerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir şekilde tevsi edilmesine karar verilmiştir.Proje ve k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1954
  • Çocuk Hastahanesinde şua tesisi açıldı Şişli Çocuk Hastahanesine ilâve olarak yapılan fua tedavisine ait tesisin montajı hafta içinde ikmâl edilmiş ve dünden itibaren faaliyete geçilmiştir.Tesisat,kan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1954
  • İşçi Yetiştirme Semineri bitti Şehrimizde faaliyete geçmiş olan işçi yetiştirme seminerini takip eden sendikacılarla diğer elemanlara diplomalarını tevzi münasebetiyle,İş ve İşçi Bulma Kurumu İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1954
  • Köprünün tamiri 15 Ağustosta tamamlanıyor Karaköy köprüsünün tamiratı memnuniyet verici bir sür'atle devam etmektedir.E.T.T.İdaresinden bildirildiğine göre Köprü 15 ağustosta tamamen seyrüsefere açılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1954
  • Amerikalı ressam şehrimizde sergi açıyor Tanınmış Amerikalı suluboya sanatkârlarından Dong Kingman 18 ağustosta İstanbul Amerikan Haberler bürosunda bir sergi açacaktır.Bu ressamın eserleri Amerikada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1954
  • Yeniden isimlendirilen sokaklar Şehirde yeni kurulan mahallelerin sokak ve caddelerinin isimlendirilmesi faliyetine devam edilmektedir.Bu arada Koşu yolunda ifraz ettirilen sahada açılan yollara Kalfa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1954
  • Şehrimizde 10 ekmek fabrikası kuruluyor Ticaret Vekâleti ve Belediyenin müşterek ve müsbet çalışmaları sonunda yıllardır sürüp gelen ekmek meselesi,nihayet hal yoluna girmiştir.Fırıncılar Şirketi,Vekâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1954
  • Çatalağzından gelen elektrik Boğazdan geçirilecek Çatalağzı fabrikasından istanbula verilen elektrik cereyanı hattının Rumeli yakasına geçirilmesi kararlaştırılmıştır.Bunun için lüzumlu projeler hazır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1954
  • MÜBAREK KURBAN BAYRAMI 8 ağustos 1954 tarihine müsadif pazar günü Zilhiccenin dokuzu olduğundan arife,pazartesi günü de mübarek Kurban Bayramı olduğu ilân olunur.İstanbul Müftüsü O.Nasuhi Bilmen İstan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1954
  • HALKIN SESİ Dubaracı sokağı temizlettirildi Bir müddet evvel neşrettiğimiz bir şikâyet mektubuna,Belediye Neşriyat Müdürlüğünden aldığımız cevapta şöyle denilmektedir:«Sayın gazetenizin 6/7/954 tarihl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1954
  • Ölümle sona eren üç kaza Bir amele kamyonun altında uyurken can verdi Dün şehrimizde Ölümle sona eren üç kaza olmuştur.Kartal'da Soğanlı köyü mevkiinde Abdullah Aktaş adında birine ait taş ocağında ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1954
  • POLİSTE •k Anadoluhisarında Topçular önünde 4 numarada evlattık olarak oturan Leylâ Baysuyağlı adında 16 yasında bir kız,bir gençle Alan alâkasının evinden duyulmasına müteessir olarak kendisini Göksu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1954
  • Şoförler Cemiyeti idare heyeti Vali vekilini ziyaret etti Şoförler Cemiyetinin yeni seçilen idare heyeti,dün saat 16.30 da Vilâyete giderek,Vali Vekili Mehmet Ali Çeltik'i ziyaret etmiştir.Heyet bu ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1954
  • Altın fiatı düşüyor Altın Hatlarındaki düşüklük dün de devam etmiştir.Cumhuriyet altını 47,75,Reşad 55.20,Gulden 46.50,İngiliz 59.00 ve külçe 7.15 liradan muamele görmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1954
  • Almanyadan talebe geldi Batı Almanyanın teknik okuluna mensup 14 kişilik bir talebe kafi» leşi,dün şehrimize gelmiştir.Etibank'ın davetlisi olarak memleketimizi ziyaret eden talebeler Bankanm müessese
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1954
  • Yalova Göçmen evlerinin temeli atılıyor Toprak ve İskân Genel Müdürlüğü Yalovada da göçmen evleri yaptırmağa karar vermiştir.Evlerin temeli,pazar günü saat 16,30 da Devlet Vekili Osman Kapani'nin de h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1954
  • Avukat Saadet Kaçar aleyhine dava açılıyor Türk hükümetinin siyasî ve haricî itibarını kırmak suçundan mevkufen muhakeme edilmekte olan Nurettin Ardıçoğlu'nun son duruşmasında,sanığın avukatı Saadet K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1954
  • Dışarıdan mahrukat teklifi kabul edilmiyor Şehrin kışlık mahrukat ihtiyacı için,ilgililerce alınan tedbirler devam etmektedir.Bu arada bazı yabancı firmalar,Belediyeye müracaatla,kış mevsiminde,İstanb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1954
  • Beyoğlu Kaymakamlığının temmuz ayı faaliyeti Beyoğlu Kaymakamlığı Temmuz ayı içinde 1542 esnaf ve müesseseyi kontrol etmiştir.Bunlardan 283 ü Belediye yasaklarına riayet etmediği için cezalandırılmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1954
  • Kauçuk tahsisi için toplantı yapılıdı Verilecek miktarın az olduğu tesbit edildi Kauçuk tevziatında aksaklık ve usulsüzlük olduğu yolundaki iddiaları,ilgililer red etmektedirler.Şikâyetçi sanayicilerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1954
  • Dil Kurumu Türkçe terimleri yeniden gözden geçiriyor vurumu Başkanı Macit etrafında izahat verdi Ankara'dan dönen Dil I Gökberg çalışmaları Türk Dil Kurultayının 7 nci toplantısı dolayısile Ankara'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1954
  • Yugoslav havacıları bugün şehrimize geliyor Bundan bir kaç gün önce Ankaraya gelmiş olan Yugoslav Hava Kuvvetleri Kumandanı tümgeneral Ulepiç Zenko bugün saat 9.30 da Yeşilköy Hava Alanına muvasalat e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 06.08.1954
  • Çimento tevziatına bugünlerde başlanıyor Ankara,5 MİLLİYET)Ticaret Vekâletinde dışarıdan gelen çimentoların tevzi şeklini tesbit etmek üzere bir komisyon kurulmuştur.Komisyona Vekâlet müşavirlerinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1954
  • ingiltere hazinesinin ihtiyatı azaldı Londra.5.Hazine tarafından bildirildiğine göre,İngilterenin altın v« dolar ihtiyatı temmuz ayı zarfında 4.000.000 dolar düşmüştür.Verilen malûmatta 31 temmuz da b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1954
  • ZAYİ T.C.Emekli Sandığından almış olduğum 4322 numaralı emekli aylıklarıma ait çekleri taybettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.15900 sicil No.lu emekli Şifa Çetinol 10735 b-J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1954
  • Van As.Sat Al.Kom.Bşk.lığından:Asafiıda cins,miktar,fiat,tutarı,geçici teminatı,ihale,sekli,tarihi ve saati yazdı sign* ve koyun •ti satın alınacaktır.Evsaf ve şartlan her gün komisyonda görülebilir.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1954
  • Van As.Sat.Al.Kom.Bşk.Askeriyenin ihtiyacı İçin aşağıda cins,miktar,tahmin!fiatı,tutarı,G.Teminatı,ihale «ekli,gün ve saati yazılı kuru ot ve saman satın alınacaktır.Evsaf ve şartlar her gün komisyond
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1954
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları 10 ton yaş üzüm 16/8/954 pazartesi saat 11 de Kemerburgaz As.Sa.Al.Ko.da açık eksiltme ile satm alınacaktır.Bedeli 6500 Ura,geçici teminatı 487,5 lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1954
  • Iran,Türkiye'ye staj için 150 subay gönderiyor Tahran,5 TURKTEW Iran Hükümeti,Amerikan asker!makamlarının teşebbüsü ile,Türkiye ve Almanya'ya s^j için subay göndermeğe karar vermiştir.Bu subaylar yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1954
  • Denizcilik Bankası mensupları pasif korunmadan muaf tutuluyor Ankara 5 MİLLİYET)1945 senesinde mer'iyete konulmuş bulunan Pasif Korunma Talimatnamesinin bu hizmetten muaf tutulacaklara ait dokuzuncu m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1954
  • Bomba ile oynayan 4 gocuk yaralandı Ankara 5 MİLLİYET)Bu sabah saat 7 de Kayasın Güngörmez mahallesinde kaza ile patlayan bir bomba yüzünden dört çocuk yaralanmıştır.Kayaşta bulunan ve geçen sene nifi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1954
  • GRiPiN 18* KİNİNLİ GRİPİN KULLANINIZ günde 3 adet alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1954
  • Askerî Müzenin Ankaraya nakli istenmiyor Ankara,5 TURKTEL)Askerî Müzenin istanbul'dan Ankaraya nakli hakkındaki kararın henüz tatbik mevkiine konması,bu karardan sarfmazar edildiği veya bu işin şimdil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1954
  • Bir hususî uçak düştü 5 kişi öldü Oakland,5 AA.Dün hususî bir uçak San Francisco'da havalanırken düşmüş ve içinde bulunan üç kişi ile iki çocuk ölmüştür.Ölenler uçağın sahibi ile komşuları ve çocuklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1954
  • Yarım kilo atom bir buçuk milyon litreye yakın benzine muadil Washington,5 USİS)Barışsever gayelerle atomdan elde edilecek kudret akü ve hayalden geçirilemeyecek kadar muazzamdır.Nitekim parçalanabile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1954
  • Şarkî Akdeniz tenis turnuvasına devam edildi Şarkî Akdeniz Junior tenis şampiyonasına dün de Tenis,Eskrim Dağcılık Kulübü kortlarında devam edilmiştir.Tek erkeklerde dömifinale üç Yugoslav ve Ankaralı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1954
  • Ruslar izmir Fuarında gösteriye hazırlanıyor İzmir,5 MİLLİYET)İkinci Dünya Harbinden beri bu sene ilk defa Fuara iştirak etmekte olan Sovyet Rusya'nın büyük bir «gösteriye» hazırlandığı yapılan çalışm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1954
  • Dünya güzellik kraliçesi anjin oldu New-York,5 TURKTEL)Geçen hafta Long-Beach'da yapılan Dünya güzellik müsabakasında Kraliçe seçilen Miriam Stewenson,şiddetli bir ateşle yatağa düşmüştür.Doktorlar Dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1954
  • Amerika Mısır görüşmeleri yakında başlıyor Amerikanın on sekiz ay içinde yüz milyon dolarlık yardım yapacağı bildiriliyor Kahire,5 AA.İyi haber alan kaynaklardan öğrenildiğine göre Birleşik Amerika il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1954
  • Naci Ergin Malzeme Ofisi İdare Meclisi Reisi oldu Ankara 5 MİLLİYET)Devlet Malzeme Ofisi idare Meclisi Reisliğine Maliye Vekâleti Malî Kontrol Umum Müdürü Sait Naci Ergin ve azalığa da Gelirler Umum M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1954
  • Maurice Chevalier Amerika'ya gidiyor Paris,5 A.A.Tanınmış Fransız aktörü Maurice Chevalier dün Amerika'yı ziyaret etmek için vize almıştır.Maurice Chevalier'yenin vize almak için daha önce yaptığı mür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1954
  • Abdülhamidin kızı Türk tabiiyetine geçti Ankara,5 MİLLİYET)Sakıt Osmanlı Hanedanı mensuplarından ikinci Abdülhamidin kızı Fatma Şadiye Osmanoğlunun Türk vatandaşlığına kabul edilmesi Vekiller Heyetinc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1954
  • Tifonun kat'î tedavisi bulundu Michigan,5 AP)Mişigan devlet laboratuarlarında,tifoyu kat'î olarak tedavi eden yeni bir antibiyotik geliştirilmiştir.Dr.Albert Heustie,beş seneden beri üzerinde araştırm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1954
  • Masaryk'in kızı Amerika' ya yerleşti Washington,5 AP)İlk Çekoslovak Cumhurbaşkanı Masaryk' in 75 yaşındaki kızı Alice Masaryk' in daimî surette Birleşik Amerikada kalmasına müsaade eden kanun tasdik e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1954
  • Bir duvar yıkıntısı altında kalan 15 kişi öldü Karaşi.5.AP)Evsiz kimselerin oturduğu bir mahlli çeviren 6 metre yüksekliğindeki bir duvarın şiddetli yağmurlardan son ra,yıkılması üzerine 15 kişi ölmüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1954
  • Truva muharebeleri yeni kurbanlar verdi Roma,5 AA.Roma stüdyolarının birinde çevrilmekte olan Helene de Troie filminde Truva muharebelerinden bir sahnenin filime alınması sırasında atlardan biri gürül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1954
  • Şehit havacılara verilen tazminat [Baştarafı 1 incide] lira olarak Millî Müdafaa ekâletince ödenmesi kabul edilmiştir.Vekâlet 1 temmuz 1951 tarihinden itibaren şehit düşen havacılara da yeni kanun hük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1954
  • Lahey'den İstanbul'a otomobille seyahat Lahey,5 AP)Lahey'deki Türkiye Büyük Elçiliği ikinci Kâtibi Rasim Fenmen eşi,10 yaşındaki oğlu ve eşyalarile birlikte bugün otomobille Istanbula hareket etmişler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1954
  • Orhangazi Asliye Hukuk Hâkimliğinden 51/365 Dutluca köyünden Mustafa kızı Hüseyin eşi Huriye Kayabay tararından Akharem köyünde Halil oğlu Mehmet Burhan aleyhine açılan 1500 lira değerindeki gayri men
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1954
  • Galip Ceylanî'nin mallarına el kondu [Baştarafı 1 incide] Bu arada,Atillâ ve İsmet adında iki kişi,Galip Ceylanî'nin varisleri olduğunu söyleyerek,merhumun apartmanına girmek istemişler ve kapıcının m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1954
  • Amerikanın Avrupaya göndereceği topçu taburu Washington,S AA.Amerikan ordu servisleri «Caporal» tipi ve radyo ile idare edilen mermilerle mücehhez bir topçu taburunun yalanda Avrupa'ya gönderileceğini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1954
  • Eyüp Şahin'in cenazesi kaldırıldı Aydın,5 AA.Dün,müessif bir otomobil kazası neticesinde kal dırıldığı Memleket Hastahanesinde vefat eden Diyarbakır mebusu Eyüp Şahin'in cenazesi,bugün merasimle ebedî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1954
  • Almanya da işçiler polisle çarpıştı 25 evin tahliyesinden çıkan kavgaya 1000 dok işçisi katıldı Bremenhaven,5 AP)Amerikan ordu birliklerine ait askerî binalarm yapılması için 25 Alman evinin tahliyesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1954
  • Fas'ta dünde çarpışmalar oldu Fas,5 A.A.Sabık Sultanın taraftarlarıyle aleyhtarları arasında bu sabah yine çarpışmalar olmuştur.Dün gece vuku bulan müsademelerde 3 kişi ölmüş,iki kişi de yaralanmış bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1954
  • Balkan askerî ittifakı Pazartesi günü imzalanıyor [Baştarafı 1 incide] trenle bu akşam Yugoslav başkentine gelmiş bulunmaktadır.Akşam vakti her iki murahhas heyeti trenle Bled'e hareket etmişlerdir.He
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1954
  • Ali Rıza Sağlar Siimerbank İdare Meclisi azası oldu Ankara 5 MİLLİYET)Sümerbank idare Meclisinde açık bulunan âzalığa dokuzuncu devre Çorum Mebusu Dr.Ali Rıza Sağlar tayin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1954
  • Necati Arıbaş D.P.den atıldı [Baştarafı 1 incide] «Partiye intisabı dolayısile kendişini siyasî nüfuz sahibi göstererek bazı daire ve müessesat üzerinde tesirler yaparak Demokrat Partinin şeref ve iti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1954
  • Hindistanda selden 250 bin kişi açıkta kaldı [Baştarafı 1 incide] lamıştır.1600 kilometre kare arazi dahilinde bulunan 400 köy harab olmuştur.İyi su sıkıntısı çekilmektedir.Ağustos sonlarına doğru Kos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1954
  • Dünyanın en zengin adamı Amerika'da [Baştarafı 1 incide] 30 senedenberi dünyanın en zengin adamı olarak tanın Haydarabat Nizamının serveti yeni Hindistan hükümetinin kararile bir milyar sınıfına düşmü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1954
  • Gülhane Parkından kaçan maymun dün yakalandı [Baştarafı 1 incide] evvelki gece eğlencelerden sonra,bahçede gizlenmişlerdir.Muhtelif grupların iştirakiyle yapılan arama faaliyeti,sabahın erken saatleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1954
  • Fiat Murakabe Ekibi piyasayı devamlı surette kontrol ediyor [Baştarafı 1 incide] Kırtasiyecilerin toptancı,perakendeci veya imalâtçı muamelesi görüp görmeyecekleri hususları da ayrıca tetkik edilmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1954
  • İzmire 532 turist geldi Izmir 5 MİLLİYET)italyan bandıralı Sidney yolcu gemisi ile bugün izmire 532 turist gelmiştir.Ekserisi italyan,Fransız ve isveçli olan turistler şehri bir müddet gezmişler ve öğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1954
  • Carter yine galip geldi Chicago,5 AP)Eski dünya hafif siklet boks şampiyonu Jimmy Carter dün gece burada yapılan 1Q raundluk bir maçta Glen Flanagan'ı ittifakla mağlûp etmişitr.Flanagan'ın ekseriyetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1954
  • Veremli bir genç trende öldü Evvelki gece Konya'dan Haydarpaşa garına gelen katarın yolcuları,treni terkettikten sonra,20-25 yaşlarında bir gencin,birinci mevki kompartımanlarından birinde yatmakta ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1954
  • Diyarbakır'da Sümerbank malları karaborsaya düştü 109 kuruşa satılan Amerikan yükseldi.Süınerbank En Diyarbakır,5 MİLLİYET)Şehrimizde bilhassa inşaat malzemelerinde hissedilen darlık,son günlerde pamu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1954
  • İktisadî ve Ticarî Bahisler Kauçuk ithali İçin tahsis edilen ş Üç milyon liranın taksimi yüzün-İ den fabrikatörlerin ihtilâfa düşme-i leri,yerli kauçuk yetiştirilmesi işini E s tekrar günün mevzuu yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1954
  • İngiliz İran petrol ihtilâfı dün sona erdi Anlaşma gereğince tazminat içinde ödenecek Londra,5 AP)Uzun zamandan beri devam eden ingiliz İran petrol ihtilâfı bugün anlaşma ile neticelenmiştir.Başvekil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1954
  • ingiltere yeni bir ordu teşkiline hazırlanıyor Atom silâhları ile mücehhez olacak ordunun hareket imkânı fazlalaşıyor Londra,5 AP)İngilterenin askerî şefleri,atom silâhları ve hafif teçhizatla mücehhe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 06.08.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ İLÂNLARI Enkaz,Hurda Kamyon ve Arsa Satılacak 1 Fatih Horhor Caddesinde 164 kapı sayılı bina enkazı 5000 lira keşif bedeli üzerinden kapalı zarf usulü ile satılacaktır,ilk teminatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.08.1954
  • EYLÜL'de İH**1?EMNİYET lANOlAl 1868 5 Ayrıca PARA İKRAMİYELERİ f3 AĞUSTOS aksamına kadar 150)liralık hesap açtırınız ii H t fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.08.1954
  • Bina Yapım İşi İlânı Devlet Orman İşletmesi istanbul Müdürlüğünden 1 işletmemiz dahilinde Üsküdar bölgesi Üsküdar araba vapur iskelesi yanı mevkiinde)bir adet Bğlge Şefliği binası inşaatı işi aşağıdak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.08.1954
  • İSTANBUL BORSASININ 5/8/1954 FIATLARI 1 Sterlin 784.U0-784.U0 100 Dolar 280.30-280.30 100 Üret 44.80-44.80 100 isviçre Frangı 64.03-64.03 100 Florin 3.68.40-73.68.40 100 Drahmi 9.334-9.334 100 Çekoslo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.08.1954
  • İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Şarkılar Okuyan:Bülent Oral 13.00 Türküler 13.15 Şarkılar Okuyan:Sami Toker 13.45 Haberler 14.00 Dans müziği Pl.14.15 Ogle konseri Pl.Giacchino Rossini:Cezayir'd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.08.1954
  • 1 23456789 10 11 SOLDAN SAĞA 1 iskambilde bir kâğıt,Su.2 Sözlü.3 Kepaze.Bir nevi salata.4 Kederler,Kab pudrası.5 Bir nevi spor.6 Mabut,içki çerezi.7 Nida.Susamlı tekerlek.8 «illallah» anlamına gelir.Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.08.1954
  • Bursa Vakıflar Müdürlüğünden H merkezinde kâin Yeşil,diğer adı Çelebi Sultan Camiinin onarım işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.1 Keşif bedeli 26033 lira 09 kuruş olup geçici teminatı 19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.08.1954
  • EKSİLTME İLÂNI Vakıflar Başmüdürlüğünden:1 Eksiltmeye konulan iş:Beşiktaşta Yahya Efendi Camii son cemaat mahalli çatısının 1954 yılı onarımı olup keşif bedeli 2657.94 ve muvakkat teminatı 199.35 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.08.1954
  • İnhisarlar Umum Müdürlüğü İlânları Satmalına Komisyonu Başkanlığından 1 Şartnamesinde mevcut eb'at ve evsafta 625 adet 2000 metre filitre bezi pazarlık suretile satın alınacaktır.2 Pazarlığı 18/8/1954
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.08.1954
  • Edirne Vakıflar Müdürlüğünden 13/7/1954 tarihli ilânda sözü edilen Uçşerefeli camiin tamiratma talip çıkmadığından ihalesi 16/8/1954 Pazartesi saat on beşte yapılmak üzere on gün müddetle uzatıldı.3/8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.08.1954
  • OSMANLI BANKASI İlân Osmanlı Bankasının Galata Merkeziyle Yenicami,Beyoğlu,Şişli,Taksim,Kadıköy,Yemiş ve Çemberlitaş Şubeleri KURBAN BAY-RAMI münasebetiyle 9,10,11 ve 12 ağustos 195« günleri kapalı bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.08.1954
  • Para TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.Sermayesi:50 000 000 tl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.08.1954
  • T.C.ZİRAAT BANKASI Galata Şubesi ile Hâl Bürosunda Tasarruf mevduatı olanlar veya yeniden hesap açtıranlar için 50.000 Liralık Hususî bir ikramiye tertip edilmiştir.15 Eylül 1954 tarihinde yapılacak o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.08.1954
  • Sivas As.Sat.Al.Kom Bşk.lığından:Askerî ihtiyaç için Sivas teslimi 3000 ton buğday kırdırılacaktır.Kepek ciheti askeriyeye iade edildiği takdirde tahmin bedeli 112500 lira olup muvakkat teminatı 6875
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.08.1954
  • Beyoğlu 6 ncı Sulh Hukuk Hâkimliğinden 54/240 Nikola İlya Barbur Adana Can* fes mahallesi No.13/7 de,Nişantaşı Hacımansur sokak 23 no.da mukim davacı Nikola Bonca vekili Avukat Kemal Tavman tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.08.1954
  • rastgefe sabun ye* rine terkibinde krem hassaları bulunan PURO Tuvalet Sabunu kullanınız.Daha GÜZEL olursunuz.BOL KÖPÜKLÜ NEFİS KOKULU PURO yüzde yüz saftır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.08.1954
  • Ankara üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığından:1 Fakültemiz hastahanesi için bir adet telefon santralı tesisi kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konulmuştur.2 Santral,piyasada mevcut ve memlekete fiilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.08.1954
  • Kapalı Zarf Usulü İle Eksiltme Devlet Orman İşletmesi Tavşanlı Müdürlüğünden 1 Yaptırılacak iş:işletmemizin Dereçarşamba bölgesi Dereçarşamba fabrika)Domaniç Tavşanlı şosesi 20 km.Baliköy bölgesi Bali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.08.1954
  • İnşaat İlânı Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Tevsi ve Montaj işleri Müdürlüğünden 1 Demir ve Çelik Fabrikaları Tevsi ve Montaj işleri Müdürlüğü tarafından dört apartman inşaatı birim fiat esasile v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.08.1954
  • Gayrimenkul Satış ilânı istanbul 2 nci icra Memurluğundan 53/2945 ikinci derecede ipotek borcundan dolayı paraya çevrilmesine karar verilen Fatih Sofular Mahallesinde ve Caddesinde eski 64 taj 110 kap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.08.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:A.N.KARACAN Yazı islerini dilen İdare eden Mrs'ul Müdür:Faruk DKMİRTAŞ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.08.1954
  • Dz.K.K.İskenderun Dz.Sa.Al.Ko.Bşk.lığından iskenderun'da bir adet L,K,M,istasyon binası kapalı zarf usulü ile yaptırılacaktır.Keşif bedeli 22426 lira 18 kuruş olup geçici teminatı 1683 liradır,ihalesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4