Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 05.08.1954
  • V' Xr "S 4 fusil BEYRUTTAKİ NÜMAYİŞLER Geçenlerde Beyrutta talebeler,azledilen bir kumandan lehine iki gün süren nümayişlerde bulunmuşlardı.Resimde askerî polis Beyrut'un en' büyük caddesinde gösteril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.08.1954
  • "Adana" dün Batıl Akdeniz seferine çıktı Adana vapuru dün 309 yolcu ile Batı Akdeniz seferine çıkmıştır.Yurt dışı seyahatlere konan bir kısım tahditlerden sonra harice giden bu ikinci gemimizin yolcul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.08.1954
  • 5 Türk Alplerde uçuruma yuvarlandı Barcelonette Aşağı Alpler Fransa)4 AA.Bir Türk turist arabası bugün Barcelonette yakınında 300 metreden derin bir uçuruma yuvarlanmıştır.Otomobil içinde bulunan beş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.08.1954
  • İLK KURU ÜZÜM MAHSULÜ izmir Borsasına getirilen mevsimin ilk kuru üzümü 60 kuruş üzerinden merasimle satılmıştır.Resim bu törenden bir intihayı tesbit etmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.08.1954
  • Yeni tesislerinde mükemmel bir halk gazetesi şeklinde çıkmaya hazırlanıyor MİLLİYET 4 renkli ilavelerle 8,10,12,16,24,32 sayfa olarak intişar edecektir MİLLİYET,mükemmel ve zengin bir halk gazetesi şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.08.1954
  • Imam Hilmi,mahkemede,kaybettiği sakalının yerini kaşırken imam Hilmi'nin dünkü duruşması Ayçiçek Aşık adındaki bir talebesini evlilik vaadiyle evinde alıkoymak ve kirletmekten sanık Sultanahmet Camii
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.08.1954
  • MIGRO'NUN HAZIRLIKLARI İşletmeler Vekili Fethi Çelikbaş,Migro teşkilâtiyle alâkalı olarak dün Akbaba köyünde tetkik ve temaslarda bulunmuş ve akşam ekspresiyle de Ankara'ya dönmüştür.Resim,Vekilin tet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.08.1954
  • Dçlü Pakt yarın Köprülü,Paktın dünya sulhu bakımından mühim bir adım olduğunu söyledi Belgrat 4 RADYO)Üçlü Balkan Askerî Paktı 6 ağustos cuma günü Bled şehrinde Türk Yunan ve Yugoslav Hariciye Nazırla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.08.1954
  • Gülhane Parkından kaçan bir dişi maymun bulunamıyor I Park İdaresi,Şampanzeyi ya kahyana mükâfat verecek.I Kafeste kalan erkek maymun teessür içinde Gülhane Parkında hayvanat bahçesinde bulunan iki şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.08.1954
  • Fas'ta yapılan nümayişler tehlikeli bir hal alıyor Sürgünde bulunan eski Sultan lehine gösteriler yapan nü* mayişçiler,çarşıyı basıp 6 Yahudiyi yaktılar Kazablanka,4 AP)Memleketinde milliyetçi hareket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.08.1954
  • Moskova'dan gelen güvercinler Evvelki gün Eyüp'ün Kemerburgaz nahiyesinin Ağaçlı köyünde,Moskova işareti taşıyan iki güvercin yakalanmıştır.Köy üstünde uçan yüzlerce güvercin,köylülerin hayretini muci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.08.1954
  • 7.5 saat devam eden orman yangını Antalya,4 MİLLİYET)Antalyanm Manavgat kazası Orman İşletme bölgesine dahil bulunan Derirli mıntıkasmda bir orman yangını çıkmıştır.Saat 10 dan 17,30 a kadar devam ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.08.1954
  • Kalay Kralı tevkif edildi Bolivya'lı milyarder hükümeti devirmek istemiş La Paz Bolivya)4 AA.Dün bildirildiğine göre,hükümete karşı bir tertip kurmaktan sanık olarak 50 kişi tevkif edilmiştir.Birleşmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.08.1954
  • Helada yakayı ele veren zampara Eyüp'te Vezir Tekke'de,Dilen sokağında 80 numarada oturan Bekir Aydoğdu adında 33 yaşında birisi evvelki gece saat 1 sıralarmda evine gelmiş ve kapıyı vurmuştur.Kapının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.08.1954
  • Paris'te yakalanan sahte futbolcu Bir açıkgöz,Macar millî takımının sol hafi olduğunu ve hürriyeti seçtiğini iddia etti Paris 4 TUPvKTEL)Fransa şampiyonu Lille ile Foutball Club dee Rouen arasmda yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.08.1954
  • AMERİKALI SİNEMACI PAT-RİKHANEDE Çevirmekte olduğu dini bir film hakkında şehrimizde tetkikler yapan Amerikalı artist Lew Ayres,dün Fener kilisesinde Rum patriği Athenagoras'ı ziyaret etmiştir.Resimde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.08.1954
  • Yenikapı açıklarında vuku bulan hâdisenin içyüzü kısmen aydınlandı Beş saat yüzdükten sonra karaya çıkan Yüzbaşı,ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı Evvelki gün Yenikapıda,balıkçı-lar tarafında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.08.1954
  • Atletlerimiz Almanya'da Kandel'de yapılan müsabakada Türk bayrak takımı ve Cahit önel birinci oldu Ankara,4 AA.Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünden verilen malûmata göre,Bern'de yapılacak olan Avrupa a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.08.1954
  • İLK OKUL MEZUNLARININ ASKERLİK MÜDDETİ İNDİRİLİYOR Maarif Vekaletince hazırlanan yeni bir kanunla ilk tahsilin mecburî tutulması için sert müeyyideler kondu ilk öğretimi teşvik maksadile,ilkokul mezun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.08.1954
  • Dördüncü Kore Birliğimizin ilk kafilesi dünlzmire döndü Memlekete dönen subaylara 45 gün izin verilecek.Erler de derhal terhis ediliyor İzmir,4 AA.Dördüncü Değiştirme Birliğimizi teşkil eden Kore'deki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.08.1954
  • 4/^Wwu Bugün şehrimizde havanm az bulutlu geçeceği,rüzgârların kuvvetîi eseceği tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 05.08.1954
  • Küçük br azınlık müstesna,Süveyş Kanalı bölgesindeki askerî üssün istikbali hakkında Mısır ile yapılan anlaşma,Britanya'da hatırı sayılır bir memnuniyet uyandırmıştır.Bu memnuniyetin muhtelif sebepler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.08.1954
  • Küçük kauçuk sanayii şikâyetçi Tahsislerin büyük fabrikatörlere bırakıldığı iddia ediliyor Kauçuk sanayii ile iştigâl eden küçük fabrikatörler kauçuk ithali için ayrılan üç küsur milyon liralık tahsis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.08.1954
  • Gülhane Parkında bayram eğlenceleri yapılacak Gülhane Parkında Bahar ve Çiçek Bayramı münasebetiyle açılan serginin iktisat ve Ticaret Vekâleti tarafından 15 Ağustosa kadar uzatılması üzerine parktaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.08.1954
  • Etem Vassaf Amerika'da bir cemiyetin temsilcisi oldu Ankara Akliye ve Asabiye Cemiyeti fahrî başkanı Dr.Ethem Vassaf,merkezi Amerikada bulunan Milletlerarası Psikiatri Cemiyetine Türkiye temsilcisi se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.08.1954
  • Senatör Duttweiler Bursa'ya gitti Ucuzluk Kralı ve Migrosun kurucusu Senatör Duttweiller Bursa Vilâyeti ve Belediyesinin dâvetine icabet ederek dün Bursaya gitmiştir.Senatör,müstahsil ve kooperatif te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.08.1954
  • Kızılay Gençlik Kampının ikinci devresi açılıyor Kızılay Gençlik Kurumu,kız öğrencilerimiz için 10 ağustosta Pendik tesislerinde bir kamp açacaktır.Kampa yurdun her tarafındaki 15 ilâ 19 yaşlarında or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.08.1954
  • Sağlık teftişleri Belediye Sağlık Müdürlüğü sıhhî murakabe tabibleri tarafından Balat,Kasımpaşa,Eyüp ve Silâhtarağadaki fırınların kontrolları yapılmış ve lüzum görülenlerden numune alınmıştır.Bu meyâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.08.1954
  • Bir Amerikan filosu geliyor Bu ay sonuna doğru Birleşik Amerika Akdenizdeki donanmasına mensup gemilerden mürekkep bir filo limanımızı ziyaret edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.08.1954
  • HALKIN SES!Muhallebiciler zam mı yaptı?Adresi bizde mahfuz bir okuyucumuz yazıyor:«Muhallebicilerde son günlerde bir fiat değişikliği oldu.Hiç bir sebep yokken Hatlara cüzî de olsa zam yapıldı.Sebebin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.08.1954
  • Yeniden yapılacak göçmen evleri Hürriyet Abidesi civarında ihalesi yapılmış olan 800 göçmen evine ait mukavele,müteahhidin bu işi yapmamasından dolayı feshedilmiştir.Göçmen evlerini Toprak iskân Müdür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.08.1954
  • Maden Kanununda değişiklik talep ediliyor Maden Kanunununda değişiklik yapılması arzu edilmektedir.Bazı maden sanayicileri tarafından tesbit olunan aksaklıklar giderilmediği takdirde,madencilikte herh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.08.1954
  • Yunanlı hemşerilcr gittiler Kızılayın misafiri olarak memleketimizi ziyaret etmekte olan Yunanistanın başlıca hastahanelerine mensup hemşirelerden müteşekkil heyet,Yunanistana müteveccihen şehrimizden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.08.1954
  • Gazeteciler Cemiyetinin kongresi tehir edildi Gazeteciler Cemiyetinden:Fevkalâde kongremizde verilen karar gereğince kurulacak Yardımlaşma Sandığına ait hazırlıklar henüz tamamlanmadığı ve bir müddet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.08.1954
  • Vilâyette dön yapılan toplantı Toplantıda ihtikârla mücadele mevzuu konuşuldu Piyasada istifçilik ve ihtikâr yapanlarla mücadeleye devam «dilmektedir.Bu münasebetle dün saat 16.30 da Vilâyette mühim b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.08.1954
  • Şehrimizde yeni bir fabrika kuruluyor Devlet Malzeme Ofisi İstanbul'da çelik büro malzemesi imal edecek olan büyük bir fabrika tesisine karar vermiştir.Fabrika için bu hususta tanınmış bulunan Hugo Wa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.08.1954
  • 875 kişilik yurt binasının inşası tamamlandı Veznecilerde Üniversite sitesinde yapılmakta olan 875 kişilik yurt binasının inşaatı sona ermiştir.Buraya Şehzadebaşı,Vefa,Gedikpaşa yurtlanndaki talebeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.08.1954
  • Ahmed Refik merhum tarzının başka bir şekli ile tarihi mevzuları sıkmadan okutmak gayesini gözeten Halûk Y.Şehsuvaroğlu «Tarihî Odalar» adlı bir kitab neşretti.Eser,tarih!vekayiin zarf ve mekân yolu i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.08.1954
  • KISA HABERLER On be fün önce memleketimize gelen Hamburglu 9 öğretmen izmir,Efes ve Bergama şehirlerini ziyaret ettikten sonra dün şehrimize gelmişlerdir.Şehrimiz öğrenci kamplarını ve tarihi eserler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.08.1954
  • POLÎSTE İr Kadıköy'de Caddebostan'da Plaj yolunda 9 numarada oturan Sahure Baran adında 40 yaşında bir kadın,Kapalıçarşı'da alış veriş yaparken,çantasında bulunan 500 lirasını,meçhul bir yankesiciye ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.08.1954
  • Lise talebesi için dinlenme kampları Kızılay Gençlik Kurumunun Milletlerarası kampının açılmış olduğu Pendik kamp tesislerinde 10-25 ağustos tarihleri arasında 15-19 yaştaki ortaokul ve lise kız öğren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.08.1954
  • Esrar kaçakçısı,polisin elinden kurtuldu Zeytinbumu gecekondularında oturan Sabri Kutlu adında biri,Kumkapı'da esrar satarken görülmüş ve yakalanmıştır.Üzerinde plâka halinde 260 gram esrar bulunan Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.08.1954
  • HİCRÎ Perşembe 5 Ağustos 1984 bum!un s ZilMe* 137* 23 VAKİT VASATİ EZANİ GüneS 5.00 9 38 Öğle 12.20 4.58 ikindi 16.14 8.S2 Ak*am 1*21 12.00 Yatsı 21.09 1.47 3.01 7.39 I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.08.1954
  • Devlet Çocuk Tiyatrosuna artist alınıyor Ankarada bulunan Devlet Tiyatrosu Çocuk bolümü için imtihanla artist alınacaktır.İmtihan 10 eylül cuma günü Ankara Devlet Tiyatrosunda yapılacaktır,istekli ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.08.1954
  • Doktoru bulunmayan işyerleri Hâlen istanbul'da doktoru olmayan 500 müessese bulunmaktadır.Bu gibi iş yerlerinde çalışan işçiler ise zaman zaman müşkül durumda kalmaktadırlar.Bu mevzu üzerinde kendisiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.08.1954
  • Cemiyet TOPLANTI Türk Tacirlerini Koruma Derneğinin senelik Umumi Heyet toplantısı bugün saat 17 de Tahtakale'de Cemiyet Merkezinde yapılacaktır.Fakir Çocukları Yetiştirme ve Yar* dun Cemiyetinin sene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.08.1954
  • Bakırköy Bez Fabrikasının 104 üncü kuruluş senesi Sümerbank Bakırköy bez fabrikasının kuruluşunun 104 üncü senesi 12 ağustos perşembe günü saat 10 da fabrika lokalinde yapılacak bir törerlle kutlanaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.08.1954
  • RÖPORTAJ Döviz tahdidine rağmen Avrupa yolcuları azalmadı f Adana vapuriyle dün Batı Akdeniz limanlarına giden 309 kişinin bir kısmı 150 liralık döviz,diğer bir kısmı ise dövizsiz yola çıkmışlardı Çın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.08.1954
  • İki müze mütehassısımız Pakistan'a gidiyor Eskişehir Mebusu Salih Fuat Keçeci ile eski eserler ve müzeler mütehassısı İbrahim Hakkı Konyalı,Pakistan hükümeti tarafından Karaşi'ye davet edilmiştir.İki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.08.1954
  • Türk Hava Kurumu,Migro'ya yardım ediyor Türk Hava Kurumu yakında şehrimizde faaliyete geçecek Migro teşkilâtına yardım hususunda bazı kararlar almıştır.Bu mevzuda kendisile görüşen bir arkadaşımıza T.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.08.1954
  • Başında fesle gezdiği için yakalandı Sarıyer'de Maden mahallesi Camii müezzini Mehmet Ali Çelik başında fes olduğu halde minarede ezan okurken görülmüş ve yakalanmıştır.Mehmet Ali hakkında müddeiumumi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.08.1954
  • Dünya Futbol Şampiyonasına ait filmler gösteriliyor Bahar ve Çiçek Bayramı münasebetiyle Gülhane Parkında halkımıza ücretsiz olarak gösterilmek üzere Dünya Futbol karşılaşmalarına ait filmler Bayram k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.08.1954
  • Beşiktaş'ta 4 inşaat mühürlendi Beşiktaş Kaymakamlığınca teşkil edilen motorlu teftiş ekipleri dün sabah Kaymakamm riyasetinde Baş hekim,Belediye Şube Müdür Muavini,zabıtanın da iştirakiyle bütün kaza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.08.1954
  • Et ve Balık Kurumu sanayi tesisleri kuruyor Et ve Balık Kurumu,Türkiye'de muazzam bir et ve balık sanayii tesisi yoluna gidilmesi için gerekli teşebbüslere girişmiştir.Batı Almanya'nın Türkiye'ye açtı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.08.1954
  • Bayram münasebetile satışlar hararetlendi Bir takım fırsat düşkünleri her nevi mal fiatlarmı arttırma yolunu tuttular Kurban Bayramı münasebetiyle piyasada her çeşit mal üzerinde büyük bir hareket baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.08.1954
  • İranlı yankesici kadının arkadaşları aranıyor Memleketimizden transit olarak geçmek üzere şehrimizde bulunan Lera Amin adında 20 yaşında Iran tebaalı bir kadının yankesicilik ve tırnakçılık suçlariyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 05.08.1954
  • Beyoğlu 4 üncü Sulh Hukuk Hâkimliğinden 54/221 Bomonti Arpasuyu sokak 4/2 Noda oturan Karmelâ Dumaya hastalığı sebebile Beyoğlu Postacılar Yokuşu Santa Maria ap.24/4 No.da oturan yeğeni Yani Foskolonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1954
  • Adana Belediyesi Başkanlığından:1 23383,03 lira keşifli ve 1753,73 lira muvakkat teminatlı park içinden geçen yolun betonlanmasının ihalesi kapah zarfla 17/8/954 salı günü saat 11 de belediyede yapıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1954
  • imam Hilmi'nin dünkü duruşması [Baştaraf ı 1 incide] bir meraklı kitlesi tarafından takip edilen duruşmada imam,başını eğmek ve yüzünü,kapamak suretiyle gazete fotoğrafçılarından kaçmak istemiştir.Evl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1954
  • Gülhane Parkından kaçan bir dişi maymun bulunamıyor [Baştaraf ı 1 incide] vereceğini ilân etmesi,ziyaretçiler rin ağaçlara tırmanmasına sebebiyet vermiş ve bütün aramalara rağmen maymun bulunamamıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1954
  • Yunanistan'ın Birleşmiş Milletlere müracaatı Yunan hükümeti,Kıbrıs hal sinde Birleşmiş Mi Atina,4 AA.Yunanistan'ın Kıbrıs hakkındaki iddiasını bu ay sonlarına doğru Birleşmiş Milletlere arzedeceği bug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1954
  • Fas'ta yapılan nümayişler tehlikeli bîr hal alıyor [Baştarafı 1 incide] ayaklarına ateş etmesi üzerine bir çok çiftlik binası ateşe verilmiştir.Diğer bir grup da yahudi mahallesine gitmiş ve çarşı ate
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1954
  • Kore Birliğimizin ilk kafilesi dün izmire döndü [Baştaraf ı 1 incide] Bandosu marşlar çalmıştır.Bundan sonra gemiden evvelâ yaralı ve hasta erlerin tahliyesine başlanmış ve hazırlanan hasta nakliye ot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1954
  • Atletlerimiz Almanyada [Baştarafı 1 incide] Almanya'nın Kandel şehrinde bulunmaktadırlar.Atletlerimiz Kandel şehrinde 20 bin seyirci önünde Stuttgart'ta Güney Almanya şampiyonu Eisenberg atletleriyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1954
  • Üç tren kazasında kırkbir kişi öldü Lizbon,4 AA.Angola'da bir trenin yoldan çıkması,21 yerlinin ölümüne ve biri Avrupalı ofanak üzere 22 kişinin yaralanmasına sebep olmuştur.Kaza,Mossamedes ve Sa da B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1954
  • Çocuğunu boğan Dudu 1 yıl hapse mahkûm olda Antalya,4 MİLLİYET)Gayri meşru olarak dünyaya getirdiği çocuğunu boğarak öldürdükten sonra gömen ve bir müddetten beri Antalya Ağır Ceza Mahkemesinde yargıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1954
  • Diyarbakır mebusu Eyüp Şahin otomobil kazasında öldü İzmir,4 MİLLİYET)Diyarbakır Milletvekili Eyüp Şahin bir otomobil kazasında vefat etmiştir.Kaza sabahleyin İncirliova civarında vukua gelmiştir.Bu s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1954
  • Atatürk'ün heykelini çalan hırsız yakalandı Ankara,4 MİLLİYET)Şehrimizde garip bir hırsızlık vak'ası olmuştur.Rıfat Pellin adında biri,arkadaşı marangoz Halilin evinden Atatürkün alçıdan yapılmış heyk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1954
  • r^ı 111 111111111111 m 1111 11111 ı 11 ı 111 1111 m 111111 111 11111 r iktisadî ve Ticarî Bahisler Ticaret Vekaleti tarafından tahsis ğ s edilen 3.750.000 liralık kauçuk kon-E i tenjannun fabrikalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1954
  • rastgete sabun yerine terkibinde krem hassaları bulunan PURO Tuvalet Sabunu kullanınız.Daha GÜZEL olursunuz.BOL KÖPÜKLÜ-REFİS KOKULU PURO yüzde yüz saftır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1954
  • Kalay Kralı tevkif edildi [Baştarafı 1 incide] lay kralı ve gazete sahibi milyarder Carlos Victor Samayo'nun teşvik ve finanse ettiği bildirilmektedir.Milyarderin gazetesi «La Razon» bir müddet önce h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1954
  • üçlü Pakt yarın imzalanıyor [Baştarafı 1 incide] sının ilk merhalesini teşkil ettiği ve o gündenberi vakit kaybetmeden ve aynı zamanda icabeden bütün temkin ile adım adım hazırlanan üçlü Balkan ittifa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1954
  • Eisenhower dış yardımın devam etmesini istiyor Reisicumhur,Meclis tarafından verilen tahdit kararının aleyhinde olduğunu bildirdi Washington,4 AP)Başkan Eisenhower,bugünkü basın toplantısında,dış yard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1954
  • Yenikapı açıklarında vuku bulan hâdisenin ıçyuzu [Baştarafı 1 incide] şuralarında Yedikule sahiline çıkabilmiştir.Bir.saat kadar burada dinlenen Raşit Uğurlu,sahildeki surları aşamadığı için,tekrar Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1954
  • Paris'te yakalanan sahte futbolcu [Baştarafı 1 incide] elleri şişinceye kadar alkışlamıştır.Zaharias,Lille takımı formasiyle sahada göründüğü vakit,stadyum yerinden oynarcasına,misli görülmemiş tezahü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1954
  • Moskova'dan gelen güvercinler [Baştarah 1 incide] küçük birer alominyum plâka taşıyan ve Moskova:344542 E)Moskova:314873 E)ibareleri bulunan kuşlar,dün akşam Vilâyete getirilerek ilgililere teslim edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1954
  • Faruk ve kızkardesi Roma'da karşılaştı Roma,4 AP)Eski Mısır Kralı Faruk ve kızkardesi Faize evvelki akşam Roma otellerinden birinin yemek salonunda tesadüfen karşılaşmışlardır.İki kardeş bir müddet hi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1954
  • Helada yakayı ele veren zampara [Baştarafı 1 incide] Hamdi Kaya ile karşılaşmıştır.Sert ve küfürlü bir münakaşadan sonra iki erkek kavgaya tutuşmuş ve bıçaklarını çekerek birbirlerini muhtelif yerleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1954
  • Dahiliye Vekili Trakya'ya gitti Bir müddettenberi şehrimizde bulunan Dahiliye Vekili Namık Gedik,dün sabah saat 8.30 da otomobille Trakya'da bir tetkik seyahatine çıkmıştır.Beraberinde Emniyet Umum Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1954
  • Teşvik turnuvasını G.Saray kazandı Nişantaşmdaki açık hava basketbol sahasında tertiplenen «Teşvik Turnuvası» basketbol maçları dün gece sona ermiştir.Beyoğluspor'la yaptığı final maçını 20-18,15-13 v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1954
  • İlk okul mezunlarının askerlik müddeti indiriliyor [Baştarafı 1 incide] Yıllık fiili öğrenim süreleri asgari köy okulları için 170,şehir ve kasaba okulları ise 200 gün olarak tesbit edilmiştir.Bu arad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1954
  • Trieste ihtilâfı hakkında bir anlaşmaya varıldı Anlaşmanın metni,pazartesi günü dört devlet merkezinde yayınlanacak Trieste,4 A.A.İnanılır kaynaklardan dün verilen malûmata göre italya ile Yugoslavya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1954
  • Rusya,Batılılara yeni bir nota verdi Londra,4 AP)Sovyet Rusya bu gece Avrupa güvenliğine dair 4 büyükler toplantısı teklif eden yeni bir notayı Batılılara tevdi etmiştir.Birleşik Amerika,İngiltere ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1954
  • nonu nun Beyanatı Ankara,4 MİLLİYET)Başvekil Adnan Menderes'in CHP.Kurultayı ve Kurultay beyannamesi hakkında İstanbul'da gazetecilerle yaptığı konuşma üzerine muhalefete mensup çevreler tenkitlere ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1954
  • Istanbul Genç)Etnikos atletizm karşılaşması Cumartesi günü yapılacak müsabakalar geçen yılın revanşı mahiyetinde olacak İstanbul Genç ve Dedeağaç Etnikos atletizm karşılaşmalarının ikinci yıl müsabaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1954
  • Doğan Şahin bugün gidiyor Kıymetli yüzücümüz uçakta yer bulabildiği takdirde Fransa'ya hareket edecek Üniversiteli uzun mesafer yüzücümüz Doğan Şahin uçakta yer bulabildiği takdirde bu akşam kalka» ca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1954
  • Plâstik ve kauçuk fabrikaları kuruluyor Ankara 4 MİLLİYET)Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu hükümlerinden faydalanarak memleketimizde yeniden iki fabrikanın kurulması için icra Veekilleri Heyeti tarafın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.08.1954
  • 5,5 milyon dolar nafaka alan kadın Reno,4 AP)37 yaşında sansın bir kadın olan Bobo Rockefeller,kocası 42 yaşındaki Winthrop Rockefeller'den nihayet dün boşanmıştır.Karı koca döıt seneden beri birbirle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 05.08.1954
  • Par* bifiktit Lüft BOW** mm TÜRKİYE T.A.O.Sermayesi:50000000 ti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.08.1954
  • GRiPiN KİNİNLİ GRiPiN KULLANINIZ günde 3 adet alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.08.1954
  • RADYO İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Şarkılar Okuyan:Sabite Tur 13.00 Oyun havaları Çalanlar:Ahmet Yamacı,Zekâi Beşgül,Orhan Dağlı,Nezihe Darga 13.15 Şarkılar Okuyanlar Nurten Sürelsan,Kasım Ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.08.1954
  • OSMANLI BANKASI ilân Osmanlı Bankasmm Galata Merkeziyle Yenicamı,Beyoğlu,Şişli,Taksim,Kadıköy,Yemiş ve Çemberlitaş Şubeleri KURBAN BAY-RAMI münasebetiyle 9,10,11 ve 12 ağustos 195» günleri kapalı bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.08.1954
  • ist.Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları Aşağıda miktarı yazılı taşıma işi kapalı zarfla hizalarında yazılı gün ve saatlerde Siirt As.Sa.Al.Ko.da eksiltmeleri yapılacaktır.Şartnamesi Ko.da v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.08.1954
  • Tuzla Belediyesinden:1 Tuzla Belediyesince rıhtım duvarı inşaatı yaptırılacaktır.2 Bu işin keşif bedeli 12809.47 lira olup geçici teminatı 960.71 liradır.3 Eksiltme 17/8/954 Salı günü saat 15 te Tuzla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.08.1954
  • Üsküdar C.Müddeiumumiliğinden 1 Üsküdar ve Toptaşı cezaevleri için 100 ton sobalık kesilmiş gürgen odunu açık eksiltme ile satın alınacaktır.2 Muhammen bedeli 6600 altı bin altı yüz)liradır.3 Muvakkat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.08.1954
  • M.M.V.I No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.dan Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları gösterilen altı kalem yiyecek 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksilt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.08.1954
  • M.M.V.t No.lu.S.Al.Ko.Başkanlığından Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı yem maddelerin 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile satın al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.08.1954
  • M.S.V.I No.lu.Sa.Al.Ko.Bask.dan Ankara Asker!birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazık yiyecek maddeleri 2490 saydı kanunun 31.maddesi gereğince kapalı zarf usulü üe ihale edilecektir.İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.08.1954
  • M.M.V.I No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.dan Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı gösterilen 500 ton odun 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.08.1954
  • M.M.V.I No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.dan Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşığada cins ve miktarları bildirilen yiyecekler VUQ saydı %aıiünun 31.maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.08.1954
  • T.C.ZİRAAT BANKASI Vadeli,vadesiz fasarruf hesap sahiplerine mahsus ikramiyenin 30 Eylül 1954 çekilişinde Üç büyük ikramiye 60.000 Lira ve 30,000 lira,Ekipmanlariyle birlikte 1 TRAKTÖR Bunlardan başka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.08.1954
  • Satmalına Komisyonu Başkanlığından 1 25/8/954 çarşamba günü saat 10 da pazarlığı yapılacağı ilân olunan 230 ton siklop çenberi şartnamesinde görülen lüzum üzerine değişiklik yapılmıştır.Bu itibarla es
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.08.1954
  • Satmalına Komisyonu Başkanlığından 1 Mevcut şartnamesine göre İzmir,Samsun,Adana ve Malatya Tütün Fabrikaları için dört adet yük asansörü pazarlık suretiyle satın alınacaktır.2 Pazarlığı 20/9/954 paza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.08.1954
  • Edirne Vakıflar Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş:Edirne'de Selimiye Camii tamiratı.2 Keşif bedeli 25203)lira 89)kuruştur.3 Eksiltme 23/8/954 pazartesi günü saat 15 de Edime Vakıflar İdaresi binas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.08.1954
  • Konya As.Sat.Al.Ko.Bşk.lığından A Konya ağır bakım fabrikasının 49878—Ura 82—kuruş keşif bedelli parke yol inşaatı kapalı zarf usulü ile yapılacaktır.Geçici teminatı 3741—liradır.B İhalesi 17 ağustos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.08.1954
  • Q3aZGIES313 1 2 3 4 5 6 7 8 9 io n 1 2 i-3 l1 4 i 6 BB I 7 J 8 9 ¦1 10 V-11 i SOLDAN SAĞA 1 Kadınların büyüsü,Köylü öyle İşaret eder,Demokrasilerde hükümetlerin mukadderatına hâkimdir.2 Tersi meşhur b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.08.1954
  • ABONE ŞARTLARI Senelik.O 00 Altı aylık 22 80 Ue aylık 12 oo Bir aylık 50 Ecnebi memleketlere Ud mislidir.İLAN ŞARTLARİ 2 ve 2 üncü «ayta aant 4 T.L.4 üncü sayfa «ant 2.50 T.Lilanlardan mesuliyet Kabul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.08.1954
  • Sahip Başmuharriri:A.N.KABA» CAN Yatı içlerini filler» İdare eden Mesul Müdür:Faruk DEMIRTAŞ Basüdıgı yar:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.08.1954
  • M.M.V.I No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.dan Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı yiyecekler 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi gereğince eksiltmeye konulmuştur,ihaleleri hizalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.08.1954
  • Motopomp Alınacak iller Bankasından:1 Sürt hidro elektrik tesisatında kullanılmak üzere bir adet motopomp alınacaktır.2 Motopompun teknik evsafı iller Bankası Ticaret Servisince parasız olarak verilec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.08.1954
  • İSTANBUL BORSASININ 4/8/1954 FIATLARI 1 Sterlin 784.00-784.00 100 Dolar 280.30-280.30 100 Liret 44.80-44.80 100 isviçre Frangı 64.03-64.03 100 Florin 3.68.40-73.68.40 100 Drahmi 9.334-9.334 100 Çekosl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.08.1954
  • Konya As.Sat.Al.Ko.Bask.lığından A)49992 lira 72 kuruş keşif bedelli mutfak,çamaşırhane ve hamam inşaatı kapalı zarf usulü ile yapılacaktır.Geçici teminatı 3750 liradır.B)ihalesi 17 ağustos sah günü s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.08.1954
  • Zonguldak Valiliğinden:1 Yapılacak iş:Zonguldak Cezaevinde yapılacak tadilât çamaşırlık ve mutfak tesisatı olup açık eksiltmeye konmuştur.2 işin keşif bedeli:17736 lira 94 kuruş olup geçici teminatı 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4