Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 04.08.1954
  • Bugün şehrimizde havanın umumiyetle açık geçeceği,sıcaklık derecesinin değişmi yeceği tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1954
  • Yeni tesislerinde mükemmel bir halk gazetesi şeklinde çıkmaya hazırlanıyor MİLLİYET 4 renkli ilavelerle 8,10,12,16,24,32 sayfa olarak intişar edecektir MİLLİYET,mükemmel ve zengin bir halk gazetesi şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1954
  • Denizde bulunan kadın cesedi-Sfj-l'ıkçılar denizden,40 yaşlarmda tahmin edilen bir kadın cesedi ile,omuzunda topçu yüzbaşısı işareti bulunan bir subay ceketi ve bir subay şapkası çıkarmışlardır.Cesedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1954
  • TUNUS'A MUHTARİYET VE-RİLDİ Bir kaç gün önce Tunus'u ziyaret eden Fransız Başvekili,Tunus Beyine hitaben okuduğu beyannamesinde bu sömürgeye muhtariyet verildiğini bildirmiştir.Resimde Mendes-France b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1954
  • İstanbul'un elektrik ve su ihtiyacı gözden geçirildi Dahiliye Vekilinin riyasetinde yapılan dünkü toplantıda,mütehassıslardan müteşekkil bir komisyon kuruldu Şehrin elektrik,su ve gaz ihtiyacı mevzuun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1954
  • AMERİKALI FİLMCİ Amerikan filmciliğinin tanınmış simalarından Lew Ayres ile Bob Duncan şehrimize gelmişler ve dün Park Otelde bir basın toplantısı yapmışlardır.Lew Ayres,Hristiyanhk hariç,dünyada mevc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1954
  • Başvekilin tetkikleri ^*Zz£SZ£muavini ve Türk Migrosu idare heyetini kabul ederek,Istanbulda kurulacak teşkilât hakkında izahat almıştır.Resim Başvekil Duttweiller ile görüşürken alınmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1954
  • öğretmenlerin nakilleri İlkokul öğretmenlerinin tâyin ve nakil talimatnamesinin üç maddesi değiştirildi Ankara,3 MİLLİYET)İlkokul öğretmenlerinin Tâyin,Nakil ve Tahvil Talimatnamesinin üç maddesi Baka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1954
  • Dior'un düz göğüs modasına isyan edenlerden sarışın bomba Marliyn Monroe üç sinema yıldızı Dior'a harp açtı Marilyn Monroe,Esther Williamss ve Elizabeth Taylor,Paris'li terzinin son modasına şiddetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1954
  • Havayolları 14 uçağım satıyor Ankara,3 MİLLİYET)Devlet Havayolları İdaresi,elinde bulunan muhtelif cins ve tipte 14 uçağı satışa çıkarmağa karar vermiştir.Bu uçakların hususî teşebbüs tarafından alına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1954
  • Kaçakçı kadının duruşması Mcrzuka Akçam'ın tahliye talebi dünkü duruşmada da reddedildi Ankara,3 MİLLİYET)Yurd dışına kokain ve altın kaçırmaktan sanık olarak 11 aydanberi mevkuf bulunan Merzuka Akçam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1954
  • Şoförler Cemiyetinin yıllık kongresi yapıldı Büyük bir alâka toplayan kongre zaman zaman gürültülü geçti.Üç âza,cemiyetten ihraç edildi İstanbul Şoförler ve Otomobilciler Cemiyetinin senelik kongresi,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1954
  • Fuat Köprülü dün Yugoslavyaya gitti Üçlü Balkan İttifakı,6 ağustosta Bled'de imzalanıyor ^Türkiye Yugoslavya ve Yunanistan arasında akdi takarrür etmiş bulunan Balkan ittifakının müzakeresi için her ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1954
  • P.T.T.idaresinin yeni bir rekoru Bir kâğıt tahsisimiz hakkında İzmit Kâğıt Fabrikasmdan 22.7.954 tarihinde çekilen telgraf,12 gün teehhürle ancak dün matbaamıza gelebilmiştir.P.T.T.İdaresine söyleyeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1954
  • TERFİ KANUNU TASARISI TADİLE TABI TUTULUYOR Muharip sınıf tefrikini kaldıran yeni tasarıda,kıt'a hizmeti gören subaylara bazı hakların tanınması kararlaştı Yarbaylık süresini de üç yıla indiren lâyiha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1954
  • Bir Rus uçağı Ankara'ya indi İçinde 21 hacı namzedinin bulunduğu uçak 1.5 saat meydanda kaldı Ankara,3 MİLLİYET)Bugün Ankara Hava Alanına içinde 21 hacı namzedi bulunan bir Rus uçağı inmiştir.Yolcu uç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1954
  • Politika' Üniversitemde tahsile mâni oluyor Teknik Üniversite Rektörü,günlük siyasetle uğraşan gençlerin muvaffakıyetsizliğe uğradığuu söyledi istanbul Teknik Üniversite Rek-r törü Profesör Mustafa Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1954
  • Kore birliğimiz yurda dönüyor 2500 kişilik ilk kafile bugün İzmir'de törenle karşılanacak İzmir,3 MİLLİYET)Koreden yurda dönmekte olan 4 üncü tugayımızın ilk kafilesini teşkil eden 2500 kişi yarm bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1954
  • Çanakkalede şiddetli bir zelzele oldu Çanakkale 3 MİLLİYET)Dün şehrimizde 17 saniye devam eden şiddetli bir zelzele olmuştur.Kaza ve köylerde de hissedilen zelzele hasarsız atlatılmıştır.Buna rağmen h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1954
  • Falih Rıfkı Atay'ın Haysiyet Divanına verilmesi istendi Ankara,3 MİLLİYET)Falih Rıfkı Atayın haysiyet divanına verilmesi için bir kısım C.H.P.liler tarafından Genel Sekreterliğe müracaat edilmiştir.Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 04.08.1954
  • f-HİCRİ 1373 5 VAKİT VASATİ EZANİ Güne;4.59 9.36 Oile 1220 4.57 ikindi 16.14 8.51 Akşam 19.22 12i» Vatsı 21.11 1.47 İmsak 2.59 7.36 Çarşamba 4 Ağustos 1954 bum!1370 22 Temmuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1954
  • Cemiyet TOPLANTILAR ir Türk Havacılar Bayramı münasebetiyle,6 ağustos cuma akşamı Yeşilköy Hava Meydanında bir toplantı yapılacaktırir Çanakkale Abidesine Yardım Komitesi,bugün Florya köşkünde bir top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1954
  • YABANCI BASINDÂN~j Cenevre anlaşmasının neticeleri BASINDAN e anlaşmasının nel Barselona'da intişar eden «La Vanguardia» gazetesi Cenevre konferansında elde edilen barışı ele alarak,bunun neticelerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1954
  • Havayolları İngiltere'den yedi uçak satın alıyor Uçakla seyahat eden yolcuların son seneler zarfında çok artmış bulunması mevcut teşkilâtın takviyesi zaruretini ortaya koymuş ve Devlet Havayolları Umu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1954
  • ft.YILDÖNÜMÜ MÜNASEBETİYLE TÜRKİYE İŞ BANKASI BİR ÇEKİLİŞTE 6000 ALTIN VERİYOR 059 1 KİŞİYE 3000 ALTIN Not:6000 ALTIN İKRAMİYESİ,bir buçuk milyon lira tutarındaki 1954 ikramiye plânına ilâvedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1954
  • HALKIN SESİ Sanyer Kaymakamlığının dikkatine Emirgânda oturanlar adına aldığımız bir çok imzalı mektupta şöyle denilmektedir:«Emirgânda Belediye nizamnamelerinin maalesef tatbik edilmediğini görüyoruz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1954
  • Bir eroincinin kararını Temyiz bozdu Eroin imalinde kullanılan asit asetik anhidrit maddesini kaçak ola rak yurda sokmak ve satışa çıkarmaktan sanık olarak adliyeye verilen Fedon Tinel ve Vedat Taşkın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1954
  • KISA HABERLER •k Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekili Dr.Behçet Us,dün beraberinde Vekâlet Müsteşarı Dr.Nail Karabuda,Vekâl t Sıhhiye Dairesi Reisi Dr.Mithat Süyer ve Vilâyet Sıhhiye Müdürü olduğu halde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1954
  • Tekel Başmüdürler toplantısı devam ediyor Son zamanlarda çok fazla artmış bulunan tekel maddelerinin istihlâki dolayısiyle bütün ihtiyaçları karşılayabilecek lüzumlu tedbirleri almak ve diğer meselele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1954
  • işçi semineri,cuma günü sona eriyor Bir müddettenberi faaliyette bulunan işçi seminerinin tedrisatı cuma günü sona erecektirişçiyi mesleki bakımdan yetiştirmek gayesi ile açılmış olan bu kursa muhteli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1954
  • İstanbul'da eczahane sayısı 224 e yükseldi Eczahaneler hakkındaki yeni kanunun yürürlüğe konulması üzerine,şehrimizde açılan yeni eczahanelerle,eczahane sayısı 162 den 224 e yükselmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1954
  • Fotoğrafçılar dernek kuruyorlar Döviz verilmediği için kâfi miktarda fotoğraf malzemesi ithal edemiyen ihtiyaç sahipleri,tanzim satışları yapmak için bir dernek kurmağa karar vermişlerdir.Şipşakçıları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1954
  • POLİSTE it Sarıyer'e bağlı Rumeli köyünde oturan Mehmet Kürt adında 47 yaşında bir sığırtmaç,Rumelifeneri köyüne gelmekte olan Havva Şimşek adında bir kadına tecavüze yeltenmiş ve yakalanmıştır.Mehmet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1954
  • TAKV9MDEN ftl YAPRAK Trende yer veren çocuk Anadolu banliyösünde «Mahrumiyet bölgesi» gibi «İzdiham lı saatleri» denilen vakitlerde ba'zı trenler vardır ki uzak ve yakın banliyölerde oturanlar için bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1954
  • Migros mucidi Bursaya gidiyor II Dün İdare Heyeti,Sümerhank'ta bir toplant yaptı B Türk Migros şirketi idare heyeti,dün sabah Sümerbankta ikinci toplantısını yapmıştırişletmeler Vekili Prof.Fethi Çeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1954
  • Zafer Bayramı hazırlığı başladı 30 ağustos Zafer Bayramı programı Vilâyetçe hazırlanmağa başlamıştır.Dün Afyon Valiliğinden istanbul Valiliğine gelen bir yazıda 30 ağustos günü Dumlupınar Zafer Abides
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1954
  • Şehirde ağaç kesmek yasak edildi Şehirde müsaadesiz ağaç kesilmesi sureti katiyede yasaktır,istanbul Valiliğinin bu hususta bütün Kaymakamlara yaptığı tamimin metni şudur:«1528 sayılı kanun hükümleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1954
  • RÖPORTAJ 28 kadın Bebek sırtındaki çadırlarda kamp yapıyor Kadınlar kampını görmeyene anlatmak,hayli müşkül.Görenler,hele onun içinde olanlar kampın keyfini anlata anlata bitiremiyorlar Ümit DENİZ Şor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1954
  • İsrail Türkiyeden bol miktarda balık almak istiyor israil hükümetinin,Türkiye'den bol miktarda balık satm almak istediği,İsrail Ticaret Ataşesi tarafından dün Ticaret Odasına bildirilmiştir.Türk ticar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1954
  • Tekel satış deposunu soymak istiyenlerin muhakemesi Galata Rıhtım caddesinde 155 numaralı Tekel satış deposunu soymağa teşebbüs eden Hadi Karakaş,Nâzım Metingöz,Ömer Hanedan ve Ahmet Ateş adında dört
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1954
  • istanbul telefon şebekesi tevsi ediliyor Bütün kazalar ele alınarak inşaata büyük hızla devam olunmak suretiyle ihtiyacın karşılanmasına çalışılıyor Önümüzdeki bayram günleri »z dihamını önlemek ve ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1954
  • Azılı mücevherat hırsızı yakalandı Mehmet Muhiddin Aydost'uıı 42 ev soyduğu anlaşıldı Mehmet Muhittin Aydost adında azılı bir mücevherat hırsızı,evvelki gece suçüstü yakalanmıştır.Otuzbeş yaşındaki hı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1954
  • Maliye Vekili döndü Bir müddettenberi şehrimizde bulunan Maliye Vekili Hasan Polatkan,dün akşamki ekspresle Ankara'ya gitmiştir.Maliye Vekili hafta içinde tekrar şehrimize dönecek ve Vekâletle ilgili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1954
  • Gangster taslağı Nazif'in duruşmasına devam ediliyor Gangster taslağı Nazif Kukat'ın duruşmasına dün de 2 nci Ağırceza Mahkemesinde devam edilmiştir.Mahkeme,müşahede altına alınmasına lüzum olup olmad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 04.08.1954
  • M ur/ı iktisadî ve Ticarî Bahisler I Lüle tasının hariçten fazla talep Ş x edilmeğe başlandığı Eskişehir'den bildiriliyor.Şimdiye kadar Ameri-İ Halılarla Kanadalılar yegâne müş-E İ terimizken,son zama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1954
  • 30.YILDÖNÜMÜ MÜNASEBETİYLE TÜRKİYE İŞ BANKASI BİR ÇEKİLİŞTE 6000 ALTIN VERİYOR 0.59 1 KİŞİYE 3000 ALTIN Not:6000 ALTIN İKRAMİYESİ,bir buçuk milyon lira tutarındaki 1954 ikramiye plânına ilâvedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1954
  • Guatemala'da isyan hareketi dün sona erdi 14 saat süren çarpışmalarda ölen ve yaralananların sayısı 400 ü buldu Bogota,3 AA.Bogota'da dinlenen Guatemala Radyosunun bir yayımından znptedilen ve Düzenli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1954
  • Bir âlime göre 955 yılı hâdiseli geçecek Berlin,3 TÜRKTEL)Almanya'da Kiel şehri civarında Bohlkamp Rasathanesi Müdürü tanınmış âlim Profesör Hans Herman Kritzniger'in bildirdiğine göre,1955 ve 1962 se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1954
  • Bir uçak düştü,yolcuları kurtuldu Prestone,3 AP)4 motorlu bir Fransız Constellation uçağı,Prestone civarında yanarak düşmüştür.Uçağm 28 yolcusu ve mürettebatın sağ olarak kurtuldukları bildirilmektedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1954
  • Franko'nun kızı memleketine dönüyor Washington 3 AA.Amerika'yı ziyaret etmekte olan General Franco'nun kızı De Villaverde Markizi ile kocası dün gece' uçakla Texas'tan Washington'a gelmişlerdir.Hafta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1954
  • Yüz bin dolarlık mücevherat çalındı New York 3 AJ.New York polisi,pazartesi gecesi Lake Plasid kulübünden çalman 100.000 dolarlık mücevherleri aramak üzere seferber olmuştur.29 parçadan ibaret olan mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1954
  • Bir Rus şilebi Fuara malzeme gelirdi izmir 3 MİLLİYET)Harpten sonra ilk defa olarak izmir Fuarına iştirak etmekte olan Sovyet Rusya pavyonunun hazırlıkları ile ilgili olarak bugün limanımıza bir Rus ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1954
  • İlk kuru üzüm mahsulü satıldı izmir S MİLLİYET)Mevsimin ilk kuru üzüm mahsulü bugün şehrimize getirilerek Borsada merasimle satılmıştır,iki çuval halinde olan bu ilk parti kuru üzüm 80 kuruştan muamel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1954
  • Hilton,8 otel daha aldı Beverly Hills 3 AJ .Amerikalı Otelcilik Kralı Conradt Hilton,8 otel daha satın almıştır.Bu suretle otellerinin sayısı 26 ya yükselmiştir.Hilton gelecek sene içinde istanbul,Mek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1954
  • Zeynep Kâmil Hastahanesine açık teşekkür Doçent Dr.Fahri Atabey'in idaresinde memleketimizin yegâne modern doğum kliniği haline geldiğini,oğlum Mehmedin dünyaya gelişi münasebetiyle,bizzat müşahede et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1954
  • Bir gece bekçisi,çalıştığı fabrikanın kasasını soydu Mercanda Rızapaşa yokuşunda 28 numaralı Barum lâstik atelyesinde gece bekçiliği yapan 29 yaşında Mehmet Oztutan,evvelki gece saat 12,30 sıralarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1954
  • ödemi;şilebi tehlike atlattı İzmir,3 MİLLİYET)Batı Almanyaya buğday götürecek olan Denizcilik Bankasının Ödemiş şilebi bugün büyük bir tehlike atlatmıştır.Ödemiş şilebi,Alsancak limanından 4 bin ton b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1954
  • Bütünleme imtihanları hakkındaki tamfrm istanbul Maarif Müdürlüğü tarafından şehrimizdeki okullara bütün leme imtihanları hakkında bir tamim gönderilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1954
  • Öç sinema yıldızı Dior'a harp açtı [Baştarafı 1 incide] «San Fransisco'dan New-York'a kadar Dior'un modelleri bir bomba tesiri yapmıştır.Fakat,bu tesir,menfi cepheden geni} bir protesto mahiyetindedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1954
  • Şoförler Cemiyetinin yıllık kongresi yapıldı [Baştarafı 1 incide] yapılarak çalışmalara başlanmıştır.Eski İdare Heyeti adma Genel Sekreter Ferdi Sekban tarafından okunan İdare Heyeti raporu,zaman zama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1954
  • Fırıncılar işçilerine fazla ücret ödemek islemiyorlar Toprak Mahsulleri Ofisinin çı luk indirme,işç Halkın,zaman zaman bir ekmek buhranına maruz kalmasını önlemek isteyen ilgililer,fırınların ıslahı y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1954
  • Tunus'da sükûnu temin etmek kabil olamadı Henüz muhtariyeti tanınmay tajlar tehlikeli bir di Tunus,3 AP)Fransa'nın Tunus'a muhtariyet teklif etmiş olmasına rağmen Tunus'ta karışıklıklar devam etmekted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1954
  • Kore'de başlayan sinir harbi gittikçe büyüyor Pusan'daki Kontrol Komisyonuna dahil komünist üyelerin yarısı geri döndü Seul,3 AA.Güney-Kore başkanı Sigman Ri'nin Birleşik Amerika seyahati ile ayni zam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1954
  • Askerî terfi kanunu tasarısı yeniden tadile tâbi tutuluyor [Baştarafı 1 incide] Bu değişikliklerin mahiyeti henüz kesin olarak bilinmemektedir.Bununla berabeı,evvelki tasarıda bulunan muharip ve gayri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1954
  • Bir Rus uçağı Ankaraya indi [Baştarafı 1 incide] ikmalini yapmış ve bundan sonra hacı namzetlerini Mekkeye götürmek üzere Ankara'dan ayrılmıştır.Tayyare 9,29 da meydana inmiş ve 10,50 de ayrılmıştır.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1954
  • Erzurum'da şiddetli yağmur tahribat yaptı Erzurum AA.Bugün saat 17.30 da şiddetli sağnak halinde dolu ile karışık yağmur yağmıştır.Yarım saat devam eden bu sağnak yüzünden şehrin yollarını sel basmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1954
  • Vergi kaçakçılığı yapan tahsildar New York,3 AP)Bir zamanlar Amerikanın baş vergi tahsildarı olan Joseph D.Nnnan vergi kaçakçılığı suçuyla beş sene hapis ve 15000 dolar para ödemeye mahkûm edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1954
  • 7 0 0 Türk doktoru Amerikadan dönmüyor New York,3 TÜRKTEL)İlgili makamlardan alınan malûmata göre,İkinci Dünya Savaşının hitamından beri Amerika'ya gelerek,memleketlerine dönmeyen Türk tabiplerinin mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1954
  • Başvekile hakaret eden delegenin duruşmasına başlandı Ankara,3 MİLLİYET)Halk Partisi Kurultayında,Başvekil'e hakaret etmekten sanık olarak tevkif edilen ve mahkemeye verilen Antalya delegesi Ahmet Küs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1954
  • Sıra Meşin topu kovalamaya geldi Fenerbahçeliler antrenmana başladılar 45 dakika süren çahşma hafif bîr idman ŞEKLİNDE BAŞARIYLA YAPILDI Futbol sezonunun ve tehir edilen lig maclarmm oynanma tarihi ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1954
  • Şarkî Akdeniz tenis turnuvası Türk,Yunan,Yugoslav'ların iştirak ettiği turnuvaya dün başlandı Şarki Akdeniz junior tenis turnuvası dün saat 14.30 dan itibaren Türk Yunan ve Yugoslav genç tenisçilerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1954
  • Brezilya'h Amalfi,Arjantin'e satılıyor Rio De Janeiro 3 TURKTEL)Rio'nun Bangu takımı,hâlen Fransız takımlarından R.C.France'da kontratı olan Brezilyalı mâruf futbolcu Jeso Amalfi'yi angaje etmek istem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1954
  • Amerika'nın hava hücumlarına karşı savunması Washington,3 AP)Müdafaa Vekili Charles Wilson,Birleşik An» rika'yı hava hücumlarına karşı korumak için yeni bir yüksek kumandanlık ihdas edildiğini bildirm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1954
  • İran'da on bin kişi aç kalmak tehlikesinde Tahran,3 AP)Kazvin bölgesindeki su baskınları neticesinde en az 500 kişinin öldüğü bildirilmektedir.10.000,kişi de hâlen açlık tehlikesi ile karşı karşıya bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1954
  • istanbulini elektrik ve su ihtiyacı gözden geçirildi [Baştarafı 1 incide] lantıda bazı kararlar alınmıştır.Aldığımız malûmata göre,altı saat devam eden toplantıda,istanbul'un bu mevzudaki ihtiyaçları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1954
  • İzmir'de iki tüccar adliyeye verildi izmir 3 MİLLİYET)ihtikârla mücadele ve karaborsayı önle» me mevzuunda iktisat ve Ticaret Vekâleti müfettişlerinin şehrimizde yaptıkları teftişler devam etmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1954
  • Mexico'da sıcaklardan 41 kiği öldü Mexico,3 AA.Aşağı Kaliforniya eyaletinde Mexicali'da bir kaç gündenberi hüküm süren çok fiddetli bir sıcak dalgası 41 kişinin ölümüne sebeb olmuştur.Bir çok kimseler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1954
  • Şili'de şiddetli bir kış hüküm sürüyor Santiago,3 AA.Silide son otuz senedenberi görülmemiş bir kıs hüküm sürmektedir.Emniyetteşkilâtından bildirildiğine göre,son 12 saat zarfında bir çok insan soğukt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1954
  • Lı^r;kadri cezalandırıldı!Galatasaray kulübü profesyonel futbolcularından sol açık Kadri Aytaç geçtiğimiz pazar günü Kınalı Burgaz adaları arasındaki hususi maçta idarecilerinin rızası olmadan oynadığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1954
  • Denizcilik Bankasının Almanya'ya siparişleri Bremen 3 AP.Türkiye Denizcilik Bankası Anonim Ortaklığı A.G.Weser doklarına 5 yeni gemi sipariş etmiştir.Gemiler 1955 yılı sonunda teslim edilecektir.Gemil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1954
  • Gl.Bennike değiştirildi New-York,3 A.A.Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Dag Hammarskjoeld,Filistin mütarekesine nezaretle vazifeli Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Başkomutanlığına Kanada ordusundan G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1954
  • Politika üniversitede tahsile mânf oluyor [Baştarafı 1 incide] da bir milletvekili tarafından Meclise takrir verildiğini işitmiştim.Bu mevzuda bir kanun tasarısından da bahsedilmekle beraber daha fazl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1954
  • Bonifaci İtalya'da oymyacak Paris 3 TURKTEL)Fransız millî futbolcularından Bonifaci'nin yeni mevsim için italyan kulüplerinden Internazionale ile kontrat imzalıyacağı öğrenilmiştir.Henüz kat'î bir anl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1954
  • Beşizler ayrılıyor Montreal 3 AA.Meşhur Dionne beşizleri bir müddet için ayrılacaklardır.Cecile ve Yvonne 1 eylül tarihinde bir hastabakıcı okuluna gireceklerdir.Annete aynı tarihte Montreal Pedagoji
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1954
  • Fuat Köprülü dün Yugoslavyaya gitti [Baştaraf ı 1 incide] de Semplon ekspresiyle Yugoslavya'ya müteveccihen istanbul'dan hareket etmiştir.Hariciye Vekili Sirkeci garında Başvekil Adnan Menderes,Devlet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1954
  • Falih Rıfkı Atay'ın Haysiyet Divanına Yerilmesi istendi [Baştarafı 1 incide] Diğer taraftan Parti Meclisine seçilen eski Ordu mebusu Nafiz Fırat,Falih Rıfkı Atayın son yazdığı,«şerefli insanlara sığın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1954
  • Kaçakçı kadının duruşması [Baştarafı 1 incide] kendisinin tedarik etmediğini,bu hususta hiç bir bilgisi bulunmadığını,Merzuka ile kocasını tanımadığını,ancak Beyrutta seyahatta iken ikamet ettiği otel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1954
  • Sırıkla atlamada 4.36 ile Finlandiya rekoru kırıldı Stokholm 3 TURKTEL)Oerebro'da yapılan müsabakalarda Finlandiyalı atlet Londstroen,sırıkla atlamada 4 metre 36 yi aşarak Finlandiya rekorunu kırmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1954
  • Fransa'da futbol mevsimi açıldı Paris 3 TURKTEL)1954 55 futbol mevsimi,pazar günü açılmıştır.Bu münasebetle birinci ve ikinci kümeye ait takımlar arala* rında hususî maçlar yaparak,bir bayram havası i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1954
  • Bir Yugoslav pilotu İtalya'ya İltica etti Foggia 3 AA.Yugoslav Hava Teğmeni Caric Ranislav'ın idaresinde ve cMosquito» tipinde bir Yugoslav uçağı Foggia yakınında Palese hava meydanına inmiştir.Uçak Z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1954
  • öğretmenlerin nakilleri [Baştaraf ı 1 incide] püamıyacaktır.32 nci madde ise idare veya disiplin sebebiyle vilâyet içinde yerlerinin değiştirilmesine lüzum görülecek Öğretmenlerin nakilleri için Vilây
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 04.08.1954
  • 30.YILDÖNÜMÜ MÜNASEBETİYLE TÜRKİYE İŞ BANKASI BİR ÇEKİLİŞTE 6000 ALTIN VERİYOR 0«59 1 KİŞİYE 3000 ALTIN Not:6000 ALTIN İKRAMİYESİ,bir buçuk milyon lira tutarındaki 1954 ikramiye plânına ilâvedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.08.1954
  • Silivri Asliye Hukuk Hâkimliğinden:53/172 Silivri'nin Küçükseyman köyünden Halil Baran tarafından 1 Silivrinin Küçükseyman köyünden köy içinde garkan garben yol cenuben Hamdi Ayaydın hanesi şimalen ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.08.1954
  • 4"t"f-ÎV/BAŞ,DİŞ,VE SOĞUK ALGINLIĞINDAN MÜTEVELLİT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.08.1954
  • EYLÜL 'de EMNİVET SANDIĞI 1868-i ESUB Ayrıca PARA İKRAMİYELERİ Jğ0$Ş^ t3 AĞUSTOS aksamına kadar 150)liralık hesap açtırınız s"lj jyğli Jifg;i ü üs im Hm "jfc-t ul_t»^t J I Jl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.08.1954
  • Muayyen zamanlardaki sancılara karşı KİNİNLİ GRİPİN KULLANINIZ 4 saat ara ile qiinde 3 adet alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.08.1954
  • T.Cm A It â% A D MtL n J\Jtik m 1 Vadeli,vadesiz tasarruf hesap sahiplerine mahsus ikramiyenin 30 Eylül 1954 çekilişinde Üç büyük ikramiye 60.000 Lira ve 30.000 lira,Ekipmanlariyle birlikte 1 TRAKTÖR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.08.1954
  • EKSİLTME İLÂNI Vakıflar Başmüdürlüğünden:1 Eksiltmeye konulan iş:Suadiye camii 1954 yılı onarımı olup keşif bedeli 13119.35)ve geçici teminatı 983.95 liradır.2 Eksiltme 19/8/954 perşembe günü saat 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.08.1954
  • Dz.K.K.Seyir ve Hidrografi Dairesi Başkanlığından:Dairede mevcut resim ve fennî şartnameleri dahilinde harita dolabı ile arşiv dolabı imal ettirilecektir.Resim ve şartnameler her gün mesai saatleri da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.08.1954
  • Eksiltme Hânı istanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden:1 Eksiltmeye konulan iş:Süleymaniye Camii 1954 yılı onarımı olup keşif bedeli 8029.74 ve muvakkat teminatı 602.23 liradır.2 Eksiltmesi 13/8/954 cuma gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.08.1954
  • Tuzla Belediyesinden:1 Tuzla Belediyesince rıhtım duvarı inşaatı yaptırılacaktır.2 Bu işin keşif bedeli 12809.47 lira olup geçici teminatı 960.71 liradır.3 Eksiltme 17/8/954 Salı günü saat 15 te Tuzla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.08.1954
  • f.T.ü.Makina Fakültesi Dekanlığından:I.T.U.Makina Fakültesi Motörler Laboratuarında çalıştırılmak üzere bu gibi işlerde çalışmış bir motor ustası almacaktıristeklilerin Gümüşsuyundaki istanbul Teknik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.08.1954
  • Vasiyetname İlânı Beyoğlu 4 üncü Sulh Hukuk Hâkimliğinden 953/226 Beyoğlu istiklâl caddesi 473 sayılı apartımanın 4 üncü dairesinde oturmakta iken 10/11/953 tarihinde ölen Mahmut Nedim Oyvar'ın bırakm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.08.1954
  • bakımsızlıktan solar.Cildinize hususi bir ihtimam gösteriniz.Banyo ve lavabonuzda beyaz sabun yerine PURO kullanınız.Teniniz kadife gibi yumuşak,çiçek gibi taze olur.BOL KÖPÜKLÜ PURO memleketimizin an
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.08.1954
  • 20 ton sığır eti kapalı zarfla 6/9/954 pazartesi saat 10 da Karabük As.Sa.Al.Komisyonunda satın alınacaktır.Geçici teminatı 2550 liradır.Şartnamesi komisyonda görülür.Teklif mektuplarmm ihale saatinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.08.1954
  • YENİ NEŞRİYAT LOKMANHEKİM MECMUASI Lokmanhekim Mecmuasının 184 üncü sayısı bir çok sıhhî ve hayatî makalelerle süslü olarak çıktı,istanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.08.1954
  • Bina Yapım İşi İlânı Devlet Orman işletmesi istanbul Müdürlüğünden 1 işletmemi* dahilinde Üsküdar bölgesi Üsküdar araba vapur iskelesi yanı mevkiinde)bir adet Bğlge Şefliği binası inşaatı işi aşağıdak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.08.1954
  • Kapalı Zarf Usulü İle Eksiltme Devlet Orman işletmesi Tavşanlı Müdürlüğünden 1 Yaptırılacak iş:işletmemizin Dereçarşamba bölgesi Dereçarşamba fabrika)Domaniç Tavşanlı şosesi 20 km.Baliköy bölgesi Bali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.08.1954
  • 10.000 Metre Kanaviçe Alınacaktır i.E.T.T.işletmelerinden:1 Muhammen bedeli 6.800.lira olan yukarıda yazılı iş 6/8/954 cuma günü saat 10 da Beyoğlu Metrohan 4 üncü katta Arttırma Eksiltme Komisyonu od
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.08.1954
  • ISTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Şarkılar Okuyan:Ahmet Üstün 13.00 Türküler Okuyan Süheylâ Panseler 13.15 Şarkılar Okuyan:Rıza Rit 13.45 Haberler 14.00 Film,operet ve revülerden müzik Pl.14.30 D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.08.1954
  • I 2 3 4 5 6 7 8 9 IO II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 i-nAlil/i t!K!IIIM J;p o 1 SOLDAN SAĞA 1 Baç alan iki kelime)2 Faydalı insan hüviyetinde iki kelime)3 Bir nevi örtü.4 Çift,Zekiye yakışır surette.5 Bir nevi d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.08.1954
  • r İNHİSARLAR UMUM MÜDÜRLÜĞÜ İLÂNLARI 1 Satmalına Komisyonu Başkanlığından:İhalenin Malzemenin cinsi Miktarı Muvakkat Teminatı Tarihi Gün Saati Yangın söndürme malzemesi 6 kalem 600 TL.20/8/954 Cuma 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.08.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:A.N.KARA-CAN Yazı işlerini fiilen İdare eden Mesul Müdür:Faruk DEMIBTAS Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.08.1954
  • İSTANBUL BORSASININ 3.8.954 FIATLARI 1 Sterlin 784.00-784.00 100 Dolar 280.50-280.30 100 Liret 44.80-4480 100 İsviçre Frangı 64.03-64.03 100 Florin 3.68.40-73.68.40 100 Drahmi 9.334-9.334 100 Çekoslov
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.08.1954
  • i.E.T.T.İşletmelerinden:100.000 adet elektrik ve 12.000 adet havagazı sayaçları satın alınacaktır.Şartnameler Metrohan 1 inci kat merkez veznesinde 50 lira mukabilinde verilmektedir.10601
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.08.1954
  • T.C.D.D.İşletmesi Umum Müdürlüğünden:Aşağıda yazılı şartları haiz olanlardan Mühendis ve Tekniker alınacaktır.Mühendislere 25,Teknikerlere 20 lira yevmiye verilecektiristeklilerin 31.8.954 günü akşamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4