Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 03.08.1954
  • m I J" I I» k X I X Başvekil Adnan Menderes dün Yeşil-Başvekilin dunku basın toplantısı *2 r başyazarlarına bir öğle yemeği vermiştir.Bu yemekte Basm mensuplarından başka Devlet Vekili Mükerrem Sarol,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.08.1954
  • Antalya'da sıcaklardan ölenler Balkonda ve damda uyuyan iki kadın yere düşerek öldü Antalya,2 MİLLİYET)Şehrimizde son günlerde artan sıcaklar bazı ölüm hâdiselerine sebeb olmuştur.Alanya ilçesinin Kes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.08.1954
  • İstiklâl Marşımız Marşın daha hızlı bir tempo ile çalınması için bir sözlü soru verildi Ankara,2 MİLLİYET)İstiklâl Marşının daha hızlı bir tempo ile çalınması hakkında Meclis Başkanlığına bir sözlü so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.08.1954
  • YUGOSLAV HAVA KUVVETLERİ KUMANDANI ANKARA'DA Yugoslav Hava Kuvvetleri Kumandanı Tümgeneral Ulepiç Zenko,refakatinde bulunan asker!zevatla birlikte,dün hususî uçağiyle Ankaraya gelmiştir.Hava alanında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.08.1954
  • MİGRO TOPLANTISI Dün Ziraat Bankasında İktisat ve Ticaret Vekili Sıtkı Yırcalı,işletmeler Vekili ve şehrimizde bulunan,Migro teşkilâtının kurucusu senatör Dutweiller ile Migro idare heyeti azaları ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.08.1954
  • C.H.P.Meclisine yapılan hücumlar Nihat Erim,Gülek ve arkadaşları hakkındaki sert tenkidlerine devam ediyor Ankara,2 MİLLİYET)Partili gazetelerin,Halk Partisi meclisine karşı açtıkları tenkit halen dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.08.1954
  • Yeni tesislerinde mükemmel bir halk gazetesi şeklinde çıkmaya hazırlanıyor MİLLİYET 4 renkli ilavelerle 8,10,12,16,24,32 sayfa olarak intişar edecektir MİLLİYET,mükemmel ve zengin bir halk gazetesi şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.08.1954
  • Guatemala'da ordu dün isyan etti Asiler ile isyana katılmayan hükümet kuvvetleri arasında şiddetli çarpışmalar oluyor Guatemala,2 AP)Guatemala Askerî Akademisi öğrenci ve subayları bu sabah isyan etmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.08.1954
  • Ordu atletlerimiz şeref kupasını kazandı Sertogenbosch,2 AA.Hollanda dünya ordulararası atletizm müsabakalarına katılan Amerikan ekibinden sonra üç birincilik ve müsabakaların yegâne şeref kupasim ala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.08.1954
  • Boğazda kurulacak köprü henüz etüt safhasında Alâkalılar,köprünün kurulup kurulanuyacağuun ancak 955 yılı başlarında anlaşılabileceğini belirtiyorlar Ankara,2 MİLLİYET)Nafıa Vekâleti Karayolları Umum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.08.1954
  • Ingrid Bergman Hollywood'a donmuyor Munich,2 AP)Kocası Roberto Rosselmi ile birlikte burada bulunan film yıldızı İngrid Bergman,Hollywood'a dönmek niyetinde olmadığını söylemiştir.Bergman,cAvrupa'da y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.08.1954
  • İzmir'de 150 kişi alacak otel yok NATO manevralarını takibe gelecekler için barınacak yer bulunamıyor İzmir,2 {MİLLİYET)Bu ayın sonunda başlayacak olan NATO Kilittaşı manevralarının hazırlıklarına şeh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.08.1954
  • PİYASAYI KONTROL EDECEK OLAN KOMİSYON FAALİYETE GEÇTİ Tarife dışı hareket eden lokanta ve eğlence yerlerine i Korunma Kanunu hükümlerinin tatbiki kararlaştı Etiket mecburiyetini sağhyabilmek ve fiat k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.08.1954
  • Demokrat Partiden 8 kişi ihraç edildi Merkez Haysiyet Divanı karariyle Partiden çıkarılanların arasında Şehir Meclisi azaları da var Demokrat Parti Genel İdare Ku-I sı Selim Erengilin riyasetinde avur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.08.1954
  • Yankesici bir turist kadın yakalandı Lera Amin adında 20 yaşında Iran teb'alı bir kadın,yankesicilik suçu ile,bugün adliyeye verilecektir.Memleketimizden transit olarak geçmek üzere iki gün önce şehri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.08.1954
  • Kaçakçılığı önliyecek yeni tedbirler almıyor İthal ve ihraç malları belirtilen evsafa uygun olmaması halinde kaçakçılık hükümleri tatbik olunacak Ankara,2 MİLLİYET)Ka-ni bir kanun lâyihası hazırlanmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 03.08.1954
  • San'ai nâmına ULUNAY Sadi Işday ve arkadaşlarına Radyo ıslâh edildi,edilecek rivayetlerinin İsrarla devam eylediği şu günlerde radyoda alaturka musikiye tahsis edilen saatlerde biraz musiki bilenleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1954
  • Mürefte gazları tetkik edildi Elektrik,Tramvay ve Tünel işletmeleri Umum Müdürü Kâmuran Görgün,beraberinde Gaz Dairesi Reisi,Gaz Başmühendisi ve mühen dişler olduğu halde Mürefte'ye giderek Mürefte ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1954
  • GÜNÜN MESELELERİ Avrupa Sulhunda Almanya'nın Rolü MESELELERİ Sulhunda Almanya'n Avrupa Birliği ve Batı Almanya'nın silahlandırılması meseleleri,sadece altı Avrupa devletini değil,doğrudan doğruya Avru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1954
  • KISA HABERLER ir Daimî Encümen çalışmalarına,bugünden itibaren Belediye Reis Muavini Sedat Erkoğlu'nun riyasetinde devam edilecektir.Meyva ve Sebze Hâl'inde dünden itibaren yapılan hoparlör tesisatı i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1954
  • POLİSTE ir Içerenköy'de bir tuğla harmanında çalışmakta olan Salih Taşer adında bir amele,Beyoğlu Belediye Hastahanesi hademelerinden Ummügül Sağındır ile Mehmet Batmaz'ı,kıskançlık yüzünden bıçakla m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1954
  • Müstahzar ilâç ithali temenni ediliyor Tıbbî Müstahzaratçılar Cemiyetinin,dün saat 16 da istanbul Ticaret Odasında tertip ettiği toplantıda müstahzar ilâç ithali hususunda hükümetçe yeni tahsisler yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1954
  • Şehir metrosu sondajları devam ediyor Şehir metrosu sondajları muntazaman devam etmektedir,istikşaf sondajları Beyoğlunda tamamen bitmiş ve istanbul ciheti istikşaf sondajlarına başlanmıştır.Numune so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1954
  • Okuma çağındaki çocuklar için yurtlar açılıyor Şehrimizde okuma çağında olan çocuklar için yurt tesislerine devam edilmektedir.Bu arada İbrahim Ağa ilkokulu da yurt şekline sokulmak üzere tadil edilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1954
  • Türk Migro için hükümet lüzumlu yardımı yapıyor icaret ve İşletmeler Vekillir toplantı yapıldı Dün Ziraat Bankasında T lerinin iştirakiyle I Migro kurucusu senatör Dutweiller dün sabah şehrimize gelmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1954
  • İstanbul Valisi New York'a vardı istanbul Valisi,New York'a varmış bulunmaktadır.Hava alanında Başkonsolosumuz,Haberler Dairesi Müdürü,Birleşmiş Milletler Başdelege vekili,dostları ve gazeteciler tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1954
  • Münir Nureddin,Konservatuar İcra Heyeti Reisi oluyor Konservatuar İcra Heyeti başkanlığına Münir Nureddin Selçuk'tu* getirilmesi için Belediye Daimi Encümenine bir teklifte bulunulmuştur.Konservatuar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1954
  • Zeynep Kâmil Hastahanesinin ikinci loşun inşaatı Zeynep Kâmil Hastahanesinin ikinci kısım inşaat hazırlıklarına başlanmıştır.Bu husustaki faaliyet için ilgililerce hastahane emrine beşyüz doksanbeş bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1954
  • Kurbanlık koyun satışları Belediye,Et ve Balık Kurumu ile yaptığı anlaşmaya uyarak kurbanlık koyun satışına yarın başlıyacaktır.Fiatlar,mezbaha piyasası toptan et fiatları nazarı dikkate alınarak tesb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1954
  • Şoförler Cemiyeti kongresi bugün yapılıyor istanbul Şoförler ve Otomobilciler Cemiyetinin tehir edilen senelik kongresi,bu sabah saat 10 da Beyoğlunda Maksim salonunda yapılacakta*.Cemiyet mensupları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1954
  • Belediyede bugün murakıplık imtihanı yapılıyor Belediye İktisat Müdürlüğü murakıp,kadrosuna,yeniden 25 murakıp daha alınacaktır.Bu maksatla,bugün saat 14 te Belediyede bir imtihan yapılacaktır.Yüksek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1954
  • Üç ırza geçme hâdisesi oldu Son yirmidört saat içinde şehrimizde üç ırza geçme hâdisesi olmuştur.İddiaya göre,Bülent Yılancı adında bir astsubay,Üsküdarda oturan Ayşe Kahraman adında 20 yaşında genç b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1954
  • Belediyedeki tâyinler durduruldu Vali Gökay'ın mezuniyet müddeti sona erinceye kadar,Belediyede yapılan tâyinler durdurulmuştur.Darülaceze Müdürlüğüne tâyin edilen doktor Turgut Babaoğlu ise dünden it
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1954
  • Cemiuet TOPLANTILAR TUrk Havacılar Bayramı münasebetiyle,6 ağustos cuma akşamı Yeşilköy Hava Meydanında bir toplantı yapı» lacaktır.•k Çanakkale Abidesine Yardım Komi* test,yarın Florya köşkünde bir t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1954
  • Plajlarda hırsızlık vak'aları çoğaldı Son yirmi dört saatte altı hâdise cereyan etti Dün şehrin muhtelif plajlarında 6 hırsızlık hâdisesi cereyan etmiştir.Akilya Manrakis adında 29 yaşında birisi,Küçü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1954
  • Gcdikpaşa Ortaokulunda parasız kurslar açıldı Gedikpaşa Ortaokulu,bütünlemeye kalmış öğrencileri yetiştirmek ve bilgilerini arttırmak isteyen öğrencilere de faydalı olmak üzere matematik kursları tert
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1954
  • Polis Enstitüsüne girecekler için imtihan yapıldı Ankara Polis Enstitüsünde açılan kursa katılmak üzere dün şehrimiz Polis Enstitüsünde talipler için imtihan yapılmıştır.Türkiyeden kursa katılmak iste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1954
  • Florya'da bir itfaiye müfrezesi teşkil olundu Florya'da Millî Saraylara ait binanın garaj kısmında bir itfaiye müfrezesi teşkil olunmuştur.Faaliyete geçmiş bulunan Florya itfaiye müfrezesinin yangın i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1954
  • Belediye,imtihanla murakıp alıyor Belediye piyasayı daha müessir bir şekilde kontrol edebilmek için 20 murakıp daha almağa karar vermiş ve bu münasebetle bir imtihan açmıştır.Müracaat eden namzetlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1954
  • Eyüp kazasında çift tedrisat yapılmıyor Geçen seneki gibi bu ders yılı içinde de ilkokullar çift tedrisat yapacaklardır.Hâlen istanbul'da 492 ilkokul bulunmaktadır.Bu okulların 261 i köylerde,227 si ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1954
  • Sanayiciler,bugün Ticaret Odasında toplanıyor Sınai İstihsali Arttırma Komitesi bugün saat 16 da Ticaret Odasında sanayicilerle tertib olunacak toplantıda,sanayi yerlerinde modern şartlara uyularak ih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1954
  • HİCRİ Sah 3 Ağustos 1954 RUMÎ 1371 4 1370 21 Temmuz VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 4.58 9.34 Oüe 12.20 4.56 ikindi 16.15 8.51 Akşam 19.23 12.00 Yatsı 21.13 1.48 tnuak 2.57 7.32
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1954
  • Hemşire Okuluna talebe almıyor Kızılay Hemşire Okulu 1954-1955 ders yılı öğrenci kaydına başlamıştır.Tahsil müddeti üç yıl olan Hem şire Okuluna en az ortaokul mezunu 16 ile 25 yaş arasında bulunan Tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1954
  • Eczahaneler hakkındaki talimatname yürürlüğe girdi Eczacılar ve eczahaneler hakkında hazırlanan yeni talimatname meriyete girmiş bulunmaktadır.56 maddeden ibaret olan bu talimatnameye göre tıbbî müsta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1954
  • Hayvan ihracına prim verilmiyor Canlı hayvan kaçakçılığının önlenmesi için kararlar alındı Hükümet canlı hayvan kaçakçılığını önlemek maksadı ile yeni bazı kararlar vermiştir.Ankara'ya giden canlı hay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1954
  • HALKIN SESİ Bozuk asansör Bir müddet evvel neşrettiğimiz bir şikâyet mektubuna P.T.T.Genel Müdürlüğünden şu cevap gelmiştir:«Gazetenizin 25/7/1954 tarihli nüshasında çıkan Halkan Sesi)başlıklı yazıda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1954
  • TETKİKLER İstanbul Kadınlar Birliğinin verimli ve tesirli çalışmaları i Hâlen üç bin üyesi olan Birliğin Başkanı,«Bugün için üzerinde en çok durduğumuz şey köy davasıdır» diyor Yazan:ümit DENİZ Harom'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1954
  • Belediye,Mezarlıklar Müdürlüğüne modern veçhe veriliyor Son üç yıl içinde,Paris ve Roma Belediyelerinden mezarlık talimatnameleri ve kayıt örnekleri celp ve tercüme ettirilerek Belediye Mezarlıklar Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 03.08.1954
  • M^g0immmmmmmimmmfi rastgele sabun yerlne terkibinde krem hassaları bulunan PURO Tuvalet Sabunu kullanınız.Daha GÜZEL olursunuz.BOL KÖPÜKLÜ NEFİS KOKULU PURO yüzde yüz saftır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1954
  • Kazdağı yaylasındaki Yörükler soyuldular Antalya,2 MİLLİYET)Korkudeli ilçesinin Çomaklı köyünden Seyit Kasap,kardeşi Ali Kasap ve Kemer nahiyesinden Mehmet Türkân adındaki şahıslar,Kazdağı yaylasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1954
  • Boğazda kurulacak köprü henüz etüt safhasında [Baştarafı 1 incide] köprü yapılması mahzurludur,yanlış bir harekettir» mütalâasına müstenit yazı hakkında da bugün bazı ilgili şahsiyetlerle görüştük.Bun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1954
  • Samsun'da bîr şişe bira 1 liraya satılıyor Samsun 2 D.HA.Şehrimizde bira karaborsasında fiatlar yükselmektedir.1 şişe bira 100 kuruşa satılmaktadır.Buna mukabil Çarşamba'da bol miktarda bira vardır.Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1954
  • Transferin tam listesi BölgeîJ^neşredildi Bölgenin listesine göre kulüp değiştiren sporcuların tam listesini veriyoruz 31 temmuz günü sona ermiş bulunan transfer ay mm resmî üstesi dün neşredilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1954
  • New York'ta bir pazar gününün hâdiseleri New York 2 A.P.New York Polis Müdürü Francis W.Adams,grafiklere istinaden dünyanın en büyük şehrinde vasat bir pazar gününün hâdiselerini şöyle sıralamaktadır:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1954
  • Merih'in dünyaya yaptığı tesir Strasburg 2 TURKTEL)Beynelmilel Astroloji Kongresinde beyanatta bulunan «Kosmobiosophische Gesselschaft» Müessesesi Müdürü,Profesör Genult,Merih seyyaresi tesirlerinin a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1954
  • Christophe Colomb'un bir mektubu bulundu Hamburg,2 AA.Hans Karl Kubiak adlı Hamburg^u bir ya» zar,1496 da basılmış olan ve Michelstadt Gotik manastırında bulunan ilmî bir kitapta Christophe Colomb'un
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1954
  • iktisadî ve Ticarî Bahisler s E Erzurum'dan bildirildiğine göre,ş I belediyenin koyduğu 220 kuruş nar-jj İ hı kasaplar beğenmedikleri için or-Uda et sıkıntısı başlamış.Mevcut ş İstatistikler tetkik ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1954
  • Amerika'da yeni bir kızıl şebeke meydana çıkarıldı Komünistler,hükümeti devirmek için faaliyette bulunuyorlardı Washington,2 A.A.Amerikan gizli istihbarat bürosu müdürü Edgar Hoover hükümeti devirmeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1954
  • En güzel erkek bacağı müsabakası Lyon,2 TÜRKTEL)Burada yapılan «En güzel erkek bacağı» müsabakasına,tahmin edildiğinden çok fazla delikanlı katılmıştır.23 yaşlarında bulunan Pierre Lafont adındaki gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1954
  • Seller bir köpeği 600 kilometre götürdü Passau,2 A.A.Geçen temmuzun onuncu günü Tuna'nın yükselmesi üzerine Passau'da vukubulan seller,kulübesine bağlı bulunan bir çoban köpeğini de kulübesiyle berabe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1954
  • Bükreş'te 12 Yahudi idam edildi Viyana,2 TÜRKTEL)Bükreş'ten gelen haberlere göre,bir müddetten beri muhakemeleri görülmekte olan 12 Yahudi idam hük mü giymişlerdir.Bunlar,casusluk ve sabotaj yapmaktan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1954
  • Marlene Dietrich,yeni bir moda çıkarıyor Londra,2 AP)Marlene Dietrich bugün yeni bir ayakkabı modası ortaya atmıştır.Londra'dan Paris'e hareket eden yıldızın ayağında biri siyah diğeri altın renkli ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1954
  • Antalya'da sıcaklardan ölenler [Baştarafı 1.incide] Karakaş adında bir genç de serinlemek için girdiği Gönen çayında yüzmek bilmediği için boğulmuştur.Her üç hâdise hakkında tahkikata başlanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1954
  • İstiklâl Marşımız [Baştaraf ı 1 incide] Marşının daha hareketli çalınabilmesi için tecrübe yapılmakta olduğunu,tecrübenin sonunda Başvekâlete bir teklifte bulunulacağını ve bundan sonra İstiklâl Marşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1954
  • C.H.P.Meclisine yapılan hücumlar [Baştaraf ı 1 incide] neşriyatı,Erim ve Atay'ın Inönüye karşı çok yakın oldukları nazarı itibara alınırsa,İnönünün tasvibi ile yaptıkları kanaati Ankara siyasî çevrele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1954
  • Kaçakçılığı önleyecek yeni tedbirler alınıyor [Baştarafı 1 incide] kümleri mucibince muameleye koyacaktır.Bu durumda mal sahibine 18 aya kadar hapis cezası verilebilecek,eşya müsadere olunacak ve eşya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1954
  • Guatemala'da ordu dün isyan etti [Baştaraf ı 1 incide] Hükümet kuvvetleri isyanı bastırmak için faaliyete geçmişler,Castillo Armas da geçen ay Jakobo Arbenz rejimini tasviye eden kurtuluş ordusunun de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1954
  • Piyasayı kontrol edecek olan komisyon faaliyete geçti [Baştarafı 1 incide] Lokanta ve gazinolar da Millî Korunma kanununa tâbi tutuluyor Belediye Reis Muavini Ferruh İlter,Ticaret Vekâleti müfettişi B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1954
  • İzmir'de 150 kişi alacak otel yok [Baştaraf ı 1 incide] Zira İzmir'de 150 kişiyi barındıracak oteller yoktur.Bu durum karşısında limanımıza gelecek müttefik gemilerinden istifade edilmesi düşünülmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1954
  • Mareşal Kesserling,Washington'a gidiyor Washington,2 TÜRKTEL)ikinci Dünya Harbi sırasında İtalya'daki Alman kuvvetleri başkomutanı iken,mağlûbiyetten sonra hapse mahkûm edilen ve bilâhare hapis müddet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1954
  • İran'da sellerin yaptığı tahrip Tahran 2 AA.Nehirlerin kabarması üzerine 25 köyü istilâ eden sular yüzünden binlerce insan Kuzey Batı iran'da evsiz kalmıştır.Iran hükümeti derhal yardım ve kurtarma te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1954
  • Rusya'dan Mekke'ye hacı gidiyor Londra 2 A.P.Moskova Rad yosunun bu akşam bildridiğine göre iki Müslüman hacı kafilesi Mekke'ye gitmek üzere Moskova'dan ayrılmıştır.Hacılar Türkiye,Suriye,Lübnan ve Mı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1954
  • Rocky Marcianoş Ezzard Charles ile karşılaşıyor Newyork,2 AP)Rocky Marciano,dünya ağır siklet şampiyonu unvanını,eylülde Yankee Stadyomunda yapacağı bir maçta Ezzard Charles'a karşı müdafaa edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1954
  • İspanya'da bir tren uçuruma yuvarlandı Huelva ispanya)2 AP.Sierra Morena dağlarında bir demiryolu köprüsünün çökmesiyle bir yolcu treni ve marşandiz 22 metre derinlikteki vadiye yuvarlanmıştır.Trende
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1954
  • Bir Amerikan filosu Türkiye'ye geliyor Napoli,2 TÜRKTEL)Akdenizdeki Altıncı Amerikan Deniz Kuvvetlerine mensup büyük bir filonun ağustos sonlarına doğru Yunanistan ve Türkiye'yi ziyaret edeceği öğreni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1954
  • Avusturya Başvekili İşgalden şikâyetçi Viyana 2 AA.Avusturya Başvekili Julius Raab,resmî bir tören esnasmda şu beyanatta bulunmuştur:«Avusturya meselesinin artık bir hal tarzına bağlanmasını istemek ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1954
  • Kıbrıs'ta ingiltere aleyhine hareketler yasak edildi Başsavcı,bu gibi suç işliyenleriıı 5 yıl hapse mahkûm edileceğini bildirdi Lefkoşe,2 AP)Kıbrıs Başsavcısı,bugün neşrettiği bir tamimde,Kıbrıs'ta in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1954
  • Şu En Lai Kızıl Çin'e döndü Tokyo,2 AP)Pekin Radyosu bu sabah Komünist Çin Başvekili ve Dışişleri Bakanı Şu En Lai'nin dün Cenevre'den döndüğünü ve hava alanında 6000 kişi tarafından karşılandığını bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1954
  • Mezarlıkta bulunan çocuk cesedi Dün Hürriyeti Ebediye tepesinde Bulgar mezarlığı içinde,iple boğularak öldürülmüş bir aylık bir çocuk ceseti bulunmuştur.Hâdiseye polis ve Müddeiumumilik el koymuş ve c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1954
  • Sağlık Vekilinin dünkü temasları Şehrimizde bulunan Sıhhat Vekili Dr.Behçet Uz,dün Şişli Çocuk ilkyardım ve Heybeliada Sanatoryumuna giderek tetkikler yap mıştır.Sağlık Vekili,bugün saat 20 de kalkaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1954
  • 9000 Japon ailesi Brezilya'ya yerleşiyor Rio De Janeiro 2 A.A.Millî Muhaceret ve Sömürgecilik Enstitüsünden bu hafta içinde verilen malûmata göre,9000 Japon ailesi Brezilya'ya yerleştirilecektir.Ensti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1954
  • Antalya'da orman yangını Antalya 2 MİLLİYET)Dün saat 12 sıralarında Antalya Orman Merkez işletme bölgesine dahil bulunan Yenice mıntakası çam ormanlarında büyük bir yangın çıkmıştır.13 saat devam eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1954
  • Amerika'da gıda maddelerinin fiatları yükseliyor Washington 2 AA)Birleşik Amerika hükümeti,bütçesini düşünen ev kadınlarına hitaben yayınladığı bültende,1954 yılının geri kalan kısmında gıda maddeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1954
  • İdare Meclisi âzalıklarına tâyin edilen eski mebuslar Ankara 2 MİLLİYET)1954 seçimlerinde mebus seçimini kaybeden eski mebuslar,idare Meclisi âzalıklarına tâyin edilmektedir.Bunlardan eski Kars millet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1954
  • Asılsız bir haber Ankara 2 MTT.T.TYET)Bir istanbul gazetesinde,Adalet Bakanlığında,memurların tasfiyesi ile alâkalı bir büro kurulduğu yolunda çıkan haber üzerine malûmatına müracaat ettiğimiz Adalet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1954
  • Dakar'da müthiş bir tayfun koptu Dakar,2 AA.Dün gece Dakar ve banliyösünde hüküm türen çok şiddetli bir tayfun,beş kişinin ölmesine,iki kişinin kaybolmasına,bir kişinin ağır yaralanmasına ve ayrıca mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1954
  • Sygnman Ri,Amerikanın korktuğunu iddia etti Güney Kore Cumhurbaşkanı,komünizme karşı açılan mücadelenin kifayetsiz olduğu ve dâvanm zayıfladığı kanaatinde Philadelphia,2 AP)Güney Kore Cumhurbaşkanı Sy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1954
  • Demokrat Partiden 8 kişi ihraç edildi [Baştarafı 1 incide] Efe,Niyazi Karaduman,Kâmil Gök,Ali Taşkın,Maruf Bilgin ve Hüseyin Coşkun parti içinde hizip yaratmak,parti tesanüdünü ihlâl etmek ve parti tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1954
  • Yunan Yugoslav hudut anlaşması imza edildi Selanik,2 AP)Yunanistan ve Yugoslavya,Bulgaristan ve Arnavutluk hudutlarının müştereken müdafaasını temin için bir anlaşma imzalamışlardır.İmza merasimi dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1954
  • Paris Moskova hava yolu açıldı Londra 2 AA.Tass Ajansının bildirdiğine göre,Moskova Paris milletlerarası hava yolu bugün Moskova'da işletmeye açılmıştır.Bu münasebetle Moskova hava alanı Rus ve Fransı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1954
  • Genç bir obur ölümden güçlükle kurtarıldı Roma,2 TÜRKTEL)Palermo civarındaki köylerden birinde çiftçilik yapan Ernesto Korami adında 35 yaşlarında bir şahıs,Palermo'da bulunduğu bir sırada,giriştiği b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1954
  • Bir müteahhidin 7750 lirasını çaldılar Mal almak üzere şehrimize gelen ve Sirkeci'de bir otelde kalmakta olan Muzaffer Çadır adında Inebolu'lu bir müteahhit,polise müracaat ederek,7750 lirasının,oteld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 03.08.1954
  • Van As.Sat Al.Kom.Bşk.lığından:Askeriyenin ihtiyacı için aşağıda cins,miktar,tahminî fiatı,tutarı,G.Teminatı,ihale şekli,gün ve saati yazılı kuru ot ve saman satm alınacaktır.Evsaf ve şartlar her gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.08.1954
  • istanbul Liseler Alım,Satım Komisyonu Başkanlığından:Eksiltmenin şekli ve saati:Açık Eksiltme 15.de Cinsi:Tahmin 1 i.Krş.Miktarı Klg.Tutarı' Lira ilk teminat Lira Taze üzüm 60 21900 13140.985.50 Eksil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.08.1954
  • Van As.Sat Al.Kom.Bşk.lığından:Aşağıda cins,miktar,fiat,tutarı,geçici teminatı,ihale şekli,tarihi ve saati yazılı sığır ve koyun eti satın alınacaktır.Evsaf ve şartları her gün komisyonda görülebilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.08.1954
  • JUillhtel "ii.i.ı fı m ABONE ŞARTLARİ Lt Kt Senelik 42 00 Aiıı flyıiK ov Uc aylık 12 00 Bir aylık 4 60 Ecnebi memleketler* ikJ millidir.İLAN ŞARTLARİ 2 ve 3 üncü sayfa »ant 4 T.L.4 üncü sayfa aant 2.5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.08.1954
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.Malzeme Müdürlüğünden:1 Bankamızda kadro harici bırakılan 1 adet mavna,1 adet şat ve 5 adet motor TEKLİF ALMA suretiyle satılacaktır.2 Elde edilen teklifler lâyık halde görülm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.08.1954
  • SOĞUK GRiPiN 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.08.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ İLANLARI j Tamirat ve Tesisat işleri Yaptırılacak,Kereste,Lâstik Çizme,Boya ve Boya Malzemesi Alınacak 1 Beşiktaş Ihlamur caddesinde kâin Tanzimat Müzesi,13.920.99 lira keşfi çevre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.08.1954
  • Tuzla Belediyesinden:1 Tuzla Belediyesince rıhtım duvarı inşaatı yaptırılacaktır.2 Bu işin keşif bedeli 12809.47 lira olup geçici teminatı 960.71 liradır.3 Eksiltme 17/8/954 Salı günü saat 15 te Tuzla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.08.1954
  • Adana Belediyesi Başkanlığından:1 23383,03 lira keşifli ve 1753,73 lira muvakkat teminatlı park içinden geçen yolun betonlanmasmın ihalesi kapalı zarfla 17/8/954 salı günü «sat 11 de belediyede yapıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.08.1954
  • Edirne Jandarma Er Okulu Satın Alma Komisyonundan:Miktarı Muhammen bedeli ilk emtinatı Cinsi Ton Lira Kuruş Lira Kuruş Ekmeklik un 150 59790 21 423» 52 1 Edirne Jandarma Er Okulu için evsafı,teslim ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.08.1954
  • İzmir Vilâyeti Nafia Komisyonundan:izmir Gümrük Başmüdürlüğü binasında yapılacak 18794 lira 24 kuruş keşif tutarlı tamirat işleri 25/7/54 tarihinden itibaren açık eksiltmeye konmuştur.Keşif ve eksiltm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.08.1954
  • Konya As.Sat.Al.Ko.Bask.lığından A)49992 lira 72 kuruş keşif bedelli mutfak,çamaşırhane ve hamam inşaatı kapalı zarf usulü ile yapüacaktır.Geçici teminatı 3750 liradır.B)İhalesi 17 ağustos salı günü s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.08.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:A.N.KARACAN Yazı talerini fiilen İdare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.08.1954
  • SEHtR Tiyatrosu Şehir Tiyatrosu Gülhane Parkı temsiller)BIB YAZ GECESİ RÜYASI)Komedi Yazan:Shakespeare Türkeesi:Şükrü Erden Haftada dört gün Perşembe,Cuma,Cumartesi,Pazar Saat 21 de 022353235323232353
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.08.1954
  • Maarif Basımevi Müdürlüğünden:Basunevimize açık eksiltme yolu ile otomatik keski makinesi bıçağı satm almacaktır.Bıçaklarm miktarı,boyu,'muhammen bedeli,teminatı ile ihale gün ve saati aşağıda kaydedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.08.1954
  • Açık Eksiltme İlâm istanbul Emniyet Müdürlüğü Satmalına Komisyonu Reisliğinden:Miklan Muhammen bedeli kilo Fiat tutarı İlk teminatı Cinsi Azı Çoğu Krş.S.Lira Ki.Lira Kış.Yulaf 28880 34675 31.90 11061.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.08.1954
  • R A D Y 0 İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Şarkılar Okuyan:Afife Ediboğlu 13.00 Türküler Okuyan:Nurettin Çamlı da A Özel Pl.13.15 Şarkılar Okuyan:Lütfi Güneri 13.45 Haberler 14.00 Hafif melodile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.08.1954
  • Zonguldak Valiliğinden:1 Yapılacak iş:Zonguldak Cezaevinde yapılacak tadilât çamaşırlık ve mutfak tesisatı olup açık eksiltmeye konmuştur.2 işin keşif bedeli:17736 lira 94 kuruş olup geçici teminatı 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.08.1954
  • YENİ NEŞRİYAT LOKMANHEKIM MECMUASI Lokmanhekim Mecmuasının 184 üncü sayısı çıktı.Tam Müslüman olan insan hasta olmaz.Plaj ahlâkı.Frengili seyyar satıcılar.Güneşin fayda ve zararları.Kaç türlü mikrosko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.08.1954
  • 1st.Borsasının 2.8.954 fiatları 1 Sterlin 784.00-784.00 100 Dolar 280.50-280.30 100 Üret 44.80-44.80 100 isviçre Frangı 64.03-64.03 100 Florin 3.68.40-73.68.40 100 Drahmi 9.334-9.334 100 Çekoslovak Ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.08.1954
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları 140 ton yulaf kapalı zarfla 23/8/954 pazartesi saat 16 da Samsun As.Sa.Al.Ko.da satm almacaktır.Bedeli 39.900 lira,geçici teminatı 2992,5 liradır.Şar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.08.1954
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.Oistanbul Liman işletmesi Müdürlüğünden Galata ve Sirkeci rıhtımlarına konulacak vinçler için kapalı fiat teklifi alma yolu ile elektrik tesisatı yaptırılacaktır.İşin keşif bede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.08.1954
  • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığından:1 Fakültemiz hastahanesi için bir adet telefon santralı tesisi kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konulmuştur.2 Santral,piyasada mevcut ve memlekete fiilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.08.1954
  • Konya As.Sat.Al.Ko.Bşk.lığından A Konya ağır bakım fabrikasının 49878—lira 82—kuruş keşif bedelli parke yol inşaatı kapah zarf usulü ile yapılacaktır.Geçici teminatı 3741—liradır.B İhalesi 17 ağustos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.08.1954
  • KAPALI ZARF İ.T.ü.Teknik Okulu Müdürlüğünden:1 Okulumuz için aşağıda cins,miktar ve tahmini bedelleri yazılı madenî büro eşyası kapalı zarf usulüyle satm alınacaktır.2 Bu eşyalara ait şartname her gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.08.1954
  • HaMHMİİHHHBtU I 2 3 4 5 6 7 8 9 ıo II 1 y ~J.V 2 ^^T7 »Tr 3 11!i:US!4 fİİlIHI!5 6 7 8 ı ı 9 10 M SOkBAN^SAĞA~—1 Bir deniz nakil vasıtasına rakip olan İki kelime)2 Bir azamıza göz diken.3 Bir.4 Sonuna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4