Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 31.07.1954
  • HALK PARTİSİ KURULTAYI DÜN GECE SEÇİMLERLE KAPANDI Genel Başkanlığa İnönü seçildi.Giilek beş gün devam eden mücadeleden sonra yine Genel Sekreterliği kazandı Günaltay ve Nihat Erim grupu,Giilek bırakm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.07.1954
  • Ankara vapuru ile dün 502 yolcu gitti Yurt dışı seyahatleri tahdit eden karar,evvelce pasaport alanları harekete getirdi Denizcilik Bankasının Ankara vapuru dün saat 12 de 502 yolcuyla Kuzey Akdeniz s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.07.1954
  • Bir vergi kaçakçısı yakayı ele verdi Dün sabah Defterdarlığa yapılan bir ihbar üzerine,Galata'da bir manifaturacının sahte fatura tanzim etmek suretiyle 2 milyon liralık vergi kaçakıchğı yaptığı tesbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.07.1954
  • Bir ay içinde şehrimizde sıcaklardan 12 kişi öldü Bir çok yerlerde 40 derecenin üstüne çıkan sıcaklar yüzünden mahsul de zarara uğruyor Bunaltıcı sıcaklar dün de şehrimizde bütün şiddetiyle devam etmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.07.1954
  • Silâh tehdidi ile borç senedi imzalatılmış Polise yapılan bir iddiaya göre,Şehir Meclisi üyelerinden ve hâl kabzımallarından Hasan Basri Bircan,dokuz arkadaşı ile,Halde çalışan Kılıç Tülây adında bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.07.1954
  • 50 sinek balonla seyahate çıkıyor Sydney,30 AA.Atom şualarının insan nesli üzerinde hasıl edeceği tesirlere bir ipucu bulmak ümidile âlimler sinekler üzerinde tecrübe yapmaya karar vermişler-[Devamı S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.07.1954
  • Yangın sırasında esyalannı kaçıranlar Tarabya semti dün büyük bir yangın tehlikesi atlattı Metruk bir binanın çatısından çıkan ateş 8 evin yanıp kul olmasına sebebiyet verdi Tarabyada dün bütün semti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.07.1954
  • Kaatil Sinork Emniyette Bir Ermeni genci baldızını öldürdü Katilin,baldızını sevdiği ve bu yüzden cinayeti işlediği zannediliyor Dün sabah Kurtuluşta bir cinayet işlenmiş ve Sinark Şimşek adın da bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.07.1954
  • Tanzim satışlarına verilecek veçhe Hükümet tarafından yeni bir kanun tasarısı hazırlanıyor İzmir,30 MİLLİYET)Emin bir kaynaktan öğrenildiğine göre,hükümet,tanzim satışlarını,belediye faaliyetlerine en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.07.1954
  • Bugün şehrimizde havanın umumiyetle açık geçeceği,sıcaklık derecesinin değişmiyeceği tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.07.1954
  • Yeni tesislerinde mükemmel bir halk gazetesi seklinde çıkmaya hazırlanıyor MİLLİYET 4 renkli ilavelerle 8,10,12,16,24,32 sayfa olarak intişar edecektir MİLLİYET,mükemmel ve zengin bir halk gazetesi şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.07.1954
  • Migro'nun gösteri satışları 3SJ£sr2fpu3;Belediyede bir toplantı yapılmıştır.Toplantıya,Belediye Reis muavini Ferruh İlter,İsviçreli mütehassıs Hochstrasser ve Türk Kadınlar Birliği temsilcileri iştira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.07.1954
  • Ankara ve İstanbul Radyolarının neşriyat müddetleri uzatıldı Yarından itibaren Ankara Rac İstanbul Radyosu da öğle 3 Ankara,30 MİLLİYET)Devlet Vekili Mükerrem Sarol'un başkanlığında toplanan Radyo Mes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.07.1954
  • Eğitim görecek olan İhtiyat Subay ve erlere tebligat yapılıyor Modern silâhlarla eğitim görmek üzere askere çağırılan ihtiyat subay ve erattan şehrimizde bulunanlara,bağlı bulundukları askerlik şubele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.07.1954
  • Kemal Ragıp Enson intihar etti Gazeteci arkadaşlarımızdan Kemal Ragıp Enson,Cihangir Tüfekçi Salih sokak 7 numaradaki evinde,kendisini havagazından zehirlemek suretiyle intihar etmiştir.Hatırlarda old
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 31.07.1954
  • HİCRİ Gumarttsi 31 Temmuz 1954 1 RUM!ISIS M ZOfeiee 1379 tt Temmuz VAKİT VASATİ EZAN!Güne* 4.55 9.28 Ogle 12.20 4.53 ikindi 1«.1« 8.49 Akjam 19.27 12.00 Yatsı 21.17 1.49 »atak 2.52 7.25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1954
  • Amerikan Hava Kuvvetleri bandosu konser veriyor Dünyanın en mükemmel müzik organizasyonlarından birini teşkil eden Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri bandosu,20 ağustosta Acıkhava Tiyatrosund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1954
  • İlk Öğretmen Okullarına alınacak öğrenciler Şehrimizde mevcut Ilköğretmen Okullarında okuyan öğrencilerin yüzde 10 veya yüzde 15 i nisbetinde gündüzlü öğrenci yeniden bu okullara alınacaktır.Bu meyand
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1954
  • 7 ilkokul öğretmeni emekliye sevkedildi Şehrimizdeki ilkokul öğretmenlerinden 7 si emekliye sevkedilmişlerdir.Emekli öğretmenlerin isimleri tunlardır;Ataullah Onay,Sait Avcı,Adalet Maviengin,Atiye Tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1954
  • İtalya'nın Balkan ittifakına girmesi mes'elesini ele aldığı hakkında İtalyan basınında çıkan yazılara temas eden yazar,İtalya'nın Balkan ittifakına girmesi mes'elesinin ancak Trieste mes'elesinin hall
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1954
  • Gıda Maddeleri Nizamnamesinde yapılan değişiklikler Geçen yıl tatbikata vazedilen *ıda maddeleri nizamnamesinin bail noktaları aksamaktadır.Bunların değiştirilmesi hususunda İktisat,Ticaret ve Sağlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1954
  • Sultanselim Camii Başmüezzin Vekili hakkında bir iddia Fenerde Sultan Selim Dönenç sokağında oturan Mahmure Çolakoğlu adında bir kadın,polise müracaat ederek,Sultan Selim Camii başmüezzin vekili 58 ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1954
  • Un Hatlarında yapılan indirmelerin tatbikatına geçiliyor Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından İstanbul,Ankara ve izmir fırıncılarına verilen unların çuvallarında yapılan 120 kuruşluk indirme yarından it
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1954
  • Dün İstanbul limanından yapılan ithalât ve ihracat Dün istanbul limanından yapılan ihracatın miktarı 795.617 T.L.dırihraç edilen mallar arasında iç fındık,bağırsak,tiftik,ham afyon,yumurta,taze balık,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1954
  • HALKIN SESİ Okçularbaşı caddesi temizlettirildi Gazetemizde neşredilen bir şikâyet mektubuna Belediye Neşriyat Müdürlüğünden şu cevap gelmiştir.«Sayın gazetenizin 15/7/954 tarihli nüshasında intişar e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1954
  • Köprü ve imâr dersi Yapıldı yapılalı ta'mir görmeyen Galata köprüsünün esaslı bir surette tamirine başlandığı zaman bu işin denildiği gibi dört ayda ikmâl edilebileceğini pek zannetmemiştim.Fakat ta'm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1954
  • KİSA HABERLER k Belediyecilik sahasında tetkiklerde julunmak ve Kanadada toplanacak Dünya Akıl Kongresine» iştirak etnek üzere Amerikaya gitmekte bululan istanbul Valisi Prof.Gökay Laheye ığramış ve L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1954
  • POLİSTE k Heybeliadada Yağlı sokağında 2 uımarada aturan Vasilik!Kostantin ıdında bir kadın,dün,adadan Köprü-e gelmekte olan vapurda,yolculara skambil kâğıdı ile fal açarken suçüstü yakalanmıştır.Falc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1954
  • Amerika'da kalan yolcular belli oldu 29 yolcunun isimleri telsizle İstanbul'a bildirildi Lüks yolcu gemisi Tarsus tarafından yapılan Türkiye Turizm Kurumunun tertiplediği Amerika seferinde bazı yolcul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1954
  • Ankara'dan bir sanayi heyeti geldi Sanayi Umum Müdürü ve Vekâletlerarası Prodüktivite Komitesi Başkanı Ahmet Cemil Conk ve Sınaî istihsali Geliştirme Komitesi Direktörü Nizamettin Erginle Ame rikalı s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1954
  • İzmir hattına ilâve vapur seferleri kondu Fuar münasebetiyle Denizyolları Işletmesince izmir postasına yeni ilâve seferler konmuştur,ilk olarak Bandırma,3 ağustostan itibaren ilâve seferlerine başhyac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1954
  • Millî Piyango bugün çekiliyor Millî Piyangonun 31 temmuz çekilişi bugün saat 13.30 da Ankara'da yapılacak,ikramiye kazanan numaralar bu gece saat 23 te Ankara Radyosu ile yayınlanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1954
  • 30 Fransız öğretmeni şehrimize geliyor Türkiye Muallimler Birliğinin davetlisi olarak 30 Fransız öğretmeni 6 ağustos 1954 günü şehrimize geleceklerdir.Memleketimizde 20 gün kalacak olan öğretmenler bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1954
  • Dünkü sebze,meyva,et ve gıda maddeleri f tatları Muhtelif istihsal bölgelerinden şehrimize bol miktarda meyva ve sebze gelmektedir.Başlıca gıda maddelerinin dünkü toptan ve perakende' fiatları şunlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1954
  • Yemek ısıtırken saçları tutuştu Mahmutpaşada Tarakçılar caddesinde Tarakçı hanında kapıcılık yapan Gülsüm Terlemez acunda bir kadın,yemek ısıtmak üzere ispirto ocağını yaktığı sırada saçlarından tutuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1954
  • Pakistan bizden yerli film almak istiyor Son senelerde yabancı memleketlerden yerli filmlerimize karşı olan alâkanın çok arttığı görülmektedir.Bu cümleden olarak,Pakistan'dan bir firma şehrimiz Ticare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1954
  • Yerli filmlerimiz dışarda rağbet görüyor Türkiye'de yerli stüdyolar tarafından çevrilen filmlerin yabancı memleketlerde alâka gördüğü söylenmektedir.Son olarak Pâkistan'lı bir firma,yerli film satın a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1954
  • Neptune uçakları bugün geliyor Dünya uzun mesafe uçuş rekorunu tesis ve muhafaza eden üç P2V Neptune uzun menzilli bombardıman uçakları bugün Istanbula gelecektir.Uç Neptune uçağı ve 33 deniz ihtiyat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1954
  • Karaağaç Kurumları fazla buz istihsal ediyor Karaağaç Kurumlarının buz tesislerinin takviyesi tamamlanmıştır.Kurum,piyasaya verdiği malı,bir misli fazla olarak,istihsal etmeğe başlamıştır.Bugüne kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1954
  • Kıbrıs,bizden pirinç ithal etmek istiyor Türkiye'den bol miktarda pirinç ithal etmek isteyen bir Kıbrıs firması,şehrimizde ilgililerle temaslar yapmaktadır.Tekliflerin müsbet karşılanacağı umulmaktadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1954
  • Almanya'ya ham demir şevkederek inşaat demiri alıyoruz İnşaat demirleri mubayaa etmek maksadiyle Bonn'a gitmiş bulunan Demirciler Birliği Başkanı,yaptığı temasların iyi neticeler,verdiğini ve bir anla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1954
  • Yerlerinde bulunmayan memurlar cezalandırılıyor Son günlerde dairelerde yapılan teftişlerde bir kısım memurların yerlerinde bulunmadıkları görülmüş ve durumu önlemek için alâkalılarca bazı tedbirler a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1954
  • Şoförler Cemiyetinde bir suiistimal iddiası vcılığa mfiracaati üzerine k tetkik ediliyor sini yapmadığından,kendisini murakıplıktan ıskat edilmiş saymaktayız.Esasen,Cemiyetin çalışmaları hakkında hiçb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1954
  • Demir ithali için yapılan temaslar iyi netice verdi inşaat demiri sıkıntısı devam etmektedir,inşaat demiri mubayaa etmek üzere Almanya'da Bonn şeh rinde bu mevzuda incelemeler yapan Demirciler Birliği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1954
  • Fırın işçileri zam için Belediyeden tavassut istedi Firm işçileri temsilcileri tararından,dün Belediyeye bir müracaat yapılmış ve işçi ücretlerine zam yapılması için Belediyenin tavassutu istenmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1954
  • İzmir Belediye Reisinin dünkü ziyareti Şehrimizde bulunan İzmir Belediye Reisi Selâhattin Akçiçek,beraberinde izmir Daimî Komisyon üyeleri ve Fuar Müdürü olduğu halde dün Gazeteciler Cemiyetine bir ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1954
  • Rusyayatütün şevkine başlandı Ege bölgesinden sevkiyat da yakında başlıyor Rusya'nın Türkiyeden alacağı iki milyon yüz bin lira değerindeki tütünlerin şevkine başlanmıştır.Bursa çevresinden derlenen t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1954
  • Dünyaca tanınmış Amerikan romancısı James Michener Çamlıca tepelerinden görünen deniz,yaz güneşinin altında eritilmiş kurşun gibi parlıyordu.Set,set inen yeşil topraklar,karşıda,altın ve gümüş buharla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1954
  • Kâr hadleri kararnamesinin tatbiki Kâr hadleri kararnamesinin tatbikattaki aksaklıklarını tesbit ederek,esnaf hakkında tutulan zabıtları bir karara bağlamak üzere,Valiye bağlı bir müşavere heyeti kuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1954
  • Gediz barajı hazırlıkları tamamlandı İzmir,30 Demir-köprü'de kurulacak olan Gediz Barajı inşaatı için yapılan hazırlıklar tamamlanmıştır.İnşaatı üzerine almış bulunan Fransız firması,Baraj sahasınm,pr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1954
  • İzmir'de bir Yunanlı,yabani domuz topluyor İzmir,30 TÜRKTEL)Bir Yunanlı,Kemalpaşa ilçesine giderek kilosu 35 kuruştan yabani domuz satın alacağını bildirmiştir.Bu mevsim aç kalan domuzların,bu yüzden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1954
  • Millt Talebe Federasyonu bir gazete çıkarıyor Türkiye Millî Talebe Federasyonu «T.M.T.F.Sesi» adında bir gazete çıkarmaya karar vermiştir.Bu hususta gereken çalışmalara başlanılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1954
  • Şehrimizde eczahane sayısı 224 e yükseldi Eczahanelerin tahdidini kaldıran kanunun yürürlüğe girmesinden sonra şehrimizde mevcut 162 eczahane sayısı 224 e çıkmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1954
  • Su içmek yüzünden çıkan bir kavga Maltepede Karnik isminde bir şahsın tuğla harmanmda çalışan dört amele arasında su içmek meselesinden bir kavga çıkmış,bir amele ağır yaralanmıştır.Hâdise şöyle cerey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1954
  • İzmir'de at sinekleri ile mücadele başladı İzmir,30 TÜRKTEL)Karasinek âfetinden sonra,şehri yer yer at sinekleri kaplamıştır.Mücadele ekipleri Alaybey,Turan ve Bayraklı başta olmak üzere,şehrin bir ço
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1954
  • Balıkesirde bekârları evlendirme cemiyeti kuruldu Balıkesir 30 TURKPRES)memleketimizde ilk defa yeni ve enteresan bir bir cemiyet şehrimizde kurulmugtur.Bekârları evlen dirme adını taşıyan cemiyetin r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1954
  • İzmir'in yeni Emniyet Müdürü vazifeye başlıyor İzmir,30 TÜRKTEL)İzmir Emniyet Müdürlüğüne tayin edilen Konya Emniyet Müdürü Zeki Tahir Demiroğlu,bu ayın sonunda şehrimize gelecek ve 1 ağustostan itiba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1954
  • Cemiuet TÖRENLER:•k Türkiye Kredi Bankasının Beyazıt Şubesi 2 Ağustos Pazartesi «ünü törenle açılacaktır.Demirbank Galata merkez şubesi» nin açılış töreni,2 Ağustos Pazartesi günü yapılacaktır.TOPLAMI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 31.07.1954
  • İzmir'de 2 firma daha mahkemeye verildi izmir 30 MİLLİYET)iktisat ve Ticaret Vekâleti Müfettişleri bugün de fahiş fiatla demir satan iki firmayı yakalamıştır.Her iki firma da savcılığa verilmiş bulunm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1954
  • İzmir'de bir afyon kaçakçısı yakalandı izmir 30 MİLLİYET)Zabıta,bugün Karaborsa Fehmi isminde azılı bir afyon kaçakçısını suçüstü yakalamıştır.Fehmi'nin bir müddettenberi Ege bölgesi vilâyetlerinden t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1954
  • Su-En-Lay'in Berlin'de bir oğlu varmış Berlin 30 TURKTEL)Komünist Çin Başvekil ve Dışişleri Vekili Şu En Lay,geçen gün Doğu Berlin'i ziyaret etmiştir.Bu hususta alınan mevsuk bir habere göre,Çin Başve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1954
  • 50 sinek balonla seyahate çıkıyor [Baştaraf ı 1 incide] d ir.Bir balon içine konulan 50 sinek gelecek hafta 50 bin metre yükselerek starotsferde bir gezinti yapacaklardır.Sinekleri taşıyan balon strat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1954
  • Mükerrem Sarol İstanbula geliyor Ankara,30 A.A.İstanbul Radyosunda çalışmalarını bitiren heyetin hazırlamış olduğu rapor hakkındaki müzakerelere riyaset etmek üzere Devlet Vekili Dr.Mükerrem Sarol yar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1954
  • Afrikada soğuk dalgası Brazaville 30 AA.Angola'nın kuzey bölgesinde,Belçika Kongosunda ve Fransız Kongosunun merkez kısmında bir soğuk dalgası belirmiştir.Brazzaville'de ısı 10 dereceye kadar düşmüştü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1954
  • Sıcaklardan ölen ve bayılanlar İzmir,30 MİLLİYET)Şehrimizde şiddetli sıcaklar devam etmektedir.Hararet bugün de gölgede 40 dereceyi muhafaza etmiş,bu yüzden ölüm ve bayılma vak'alan olmuştur.Karşıyaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1954
  • Sıcaklar pamuk rekoltesini de bozuyor Adana,30 D.H.A.Bu yıl pamuğun gelişmesi için lüzumlu olan nem miktarının esasen kıt olması ve son günlerde havaların fazla sıcak olması pamuk mahsulünün gelişmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1954
  • New York'ta bir uçan daire görüldü New York 80 AA.Bir Hollandalı denizci,kendisi ve beş arkadaşının uçan bir dairenin New York üzerinden 130 kilometre hızla kuzeye doğru geçtiğini gördüklerini İddia e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1954
  • Kapak Zarf Usulü İle Eksiltme Devlet Orman işletmesi Tavşanlı Müdürlüğünden 1 Yaptırılacak iş:işletmemizin Dereçarşamba bölgesi Dereçarşamba fabrika)Domaniç Tavşanlı şosesi 20 km.Baliköy bölgesi Balik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1954
  • Yapağı İhracatçılarına Bölge İktisat ve Ticaret Müdürlüğünden:Yapağı Tip Numune Heyeti 29/7/954 tarihinde toplanarak 1954 yapağı tip numunelerini tesbit etmiştir.Alâkalılar tip numuneleri Sirkeci Lima
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1954
  • Ankara vapuru ile dûn 502 yolcu gitti [Baştaraf ı 1 incide] talebelerden bir kafile de memleketlerine gitmişlerdir.Diğer taraftan,geminin hareketi sırasında bilhassa iki husus dikkati çekmiştir.Bunlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1954
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilanları 10 kalem sebze ve meyva kapalı zarfla 6/8/1954 basa saat 11 de Eskişehir As.Sa,Al Ko.da satm alınacaktır.Bedeli 25450 Ura.geçici teminatı 1900 liradı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1954
  • Di K.K.Seyir ve Hidrografi Dairesi Başkanlığından:Daire mevcut resim ve fennî şartnameleri dahilinde harita dolabı ile arşiv dolabı imal ettirilecektir.Resim ve şartnameler hergün mesai saatleri dahil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1954
  • ÇSl Tarabyadaki büyük yangından bir görünüş Tarabya semii dün büyük bir yangın tehlikesi atlattı [Baştaraf ı 1 incide] olup senelerdenberi metruk bir halde bulunmakta ve hiç kimse tarafından kullanılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1954
  • Bir Ermeni genci baldızını öldürdü f Baştarafı 1 incide] madik cam,çerçeve,tabak ve fincan bırakmamıştı.Komşular,«Gene Sinark azdı» deyip geçtiler.Çünkü onu gayet iyi tanıyor ve bu gibi hareketlerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1954
  • 16 Arap ve Asya devleti Fransayı şikâyet etti Müşterek istidada,Fas ve Tunus'un temerküz kampına çevrildiği iddia ediliyor New York,30 AP)14 Arab ve Asya devletinin temsilcileri Fransayı,Fası bir teme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1954
  • Silâh tehdidi ile borç senedi imzalatılmış [Baştarafı 1 incide] İddiaya göre,hâdisenin tafsilâtı şöyledir:Hasan Basri Bircan,hâlen Tarsusta bulunan Timur Tülây admda birinden 3000 lira alacaklıdır.Tim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1954
  • Kurultaydan notlar.[Baştarafı 1 incide] İnönü istifasını ileri sürmek bahasına da olsa seçimlere girmek ve Meclisten çekilmemek kararım aldığı,Kasım Gülek ise bütün taraftarları ile beraber tekrar par
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1954
  • Halk Partisi Kurultayı dön gece seçimlerle kapandı [Baştarafı 1 incide] toplanarak kendi aralarında listeler tanzim ettikleri görülmüştür.Kasım Gülek erkenden sinemaya gelmiş,mütebessim bir çehre ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1954
  • Siyamda kızılların isyan çıkartması bekleniyor Hindiçini'de zafer kazanan geçirmek için halkı Tokyo,30 AP)Siyamın eski Başbakanlarından birinin,komünist Cinden Siyamda bir «Hür Siyam Hareketi» ni idar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1954
  • İktisadî ve Ticarî Bahisler Ş Pahalılık ve ihtikârla mücadele j isinde kendisine terettüp eden kont-ğ rol vazifesini bu günkü mahdut kad-j rosile müessir bir şekilde başaramı-j yacağı nazarı dikkate a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1954
  • Bir ay içinde şehrimizde sıcaklardan 12 kişi öldü [Baştarafı 1 incide] haberlere göre,Yakın zamana kadar çok normal olarak yetişmekte olan üzüm mahsulü,havalarm çok sıcak gitmesi yüzünden bozulmaya ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1954
  • Arnavutlukta büyük bir temizlik hareketi başladı Enver Hoca'mn askerî mahkemede yargılanarak ortadan kaldırılacağı sanılıyor Belgrad,30 TÜRKTEL)Önümüzdeki günlerde Arnavutluk'ta bazı mühim hâdiselere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1954
  • Ankara ve İstanbul radyolarının neşriyat müddetleri uzatıldı [Baştaraf ı 1 incide] ve gerek Batı Müziği neşriyatı kısa programlar halinde yayınlanmaktan çıkarılmış ve dinleyicileri tatmin edecek bir h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1954
  • İstanbul Birinci İcra Memurluğundan 854/1482 Mahcuz olup satılmasına karar verilen 545 lira kıymetli yazıhane eşyaları Galata Rıhtım caddesi Veli Alemdar han 17/18 No.da Birinci açık arrtırması 13/8/9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1954
  • İstanbul Üçüncü İcra Memurlusundan 954/8810 Bir borçtan dolayı hacizli olup bu kerre paraya çevrilmesine karar verilen Beyoğlu Tarlabaşı Süslü •aksı sokak 1/3 No.lu mahalde manto ve dekar,kolonya,kadi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1954
  • Eczacılar Kanunu dün meriyete girdi Ankara 30 MİLLİYET)Geçen sene Mecliste kabul edilmiş olan Yeni Eczahaneler ve Eczacılar Kanunu gereğince ecsahanelerde riayet edilecek hususlar ve sağlık maddelerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1954
  • Bina Tapım İşi İlânı Devlet Orman İşletmesi İstanbul Müdürlüğünden 1 isletmemiz dahilinde Üsküdar bölgesi Üsküdar araba vapur iskelesi yanı mevkiinde)bir adet Bğlge Şefliği binası inşaatı işi aşağıdak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 31.07.1954
  • BÜYÜK TRANSFER DEDİKODULARI VE ORTAYA ÇIKARILAN RİVAYETLERİN SONU ALINIYOR Transfer" defterleri bugün kapanıyor!Dün Emniyetli Celâl 11 inci defa transferiyle rekor yaptı Dedikodularla,heyecanlı münaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.07.1954
  • v.İ GARBİS Gelecek sene'de Vefada kalacaktır.Milli futbolcumuzun kulüp değiştireceği hususunda çıkan rivayetler tatbikat sahasına intikal etmemiştir.Acar ve golcü bir eleman olan Garbis'i her şeyden e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.07.1954
  • yüzme yarışları Akdeniz Kupası yüzme müsabakaları bu sabah saat 10 da Lido'da yapılacak Bu sabah saat 10 da Lido yüzme havuzunda «Akdeniz Kupası» yüzme yatışları yapılacaktır.Yarışmaların programı şöy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.07.1954
  • Millî Basketbolcu Dr.AHUras geliyor Millî basketbolcumuz Galatasaraylı Dr.Ali Uras Tarsus vapuruyla şehrimize gelmektedir.Amerika'da ihtisas yapan Ali Uras tekrar Amerika'ya dönecektir.Uzun müddetten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.07.1954
  • İstanbul Teknik Üniversite kapalı salonu basketbol maçlarının seyircisine artık kâfi gelmemektedir.Her karşılaşma'ya büyük bir kalabalık toplanmaktadır.Yukarıdaki resim geçen senenin mühim maçlarından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.07.1954
  • MUAYYEN ZAMANLARDAKİ SANCILARA KARŞI GRİR başarı İle kullanılır.Baş,diş,adale,sinir,lumbago ve romatizma ağrılarını derhal keser.Grip ve Nezle başlangıcında bir çok fenalıkları önler.KİNİNLİ SUr'atle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.07.1954
  • M.M.V.Ankara 2.No.lu Satın Alma Ko.Bşk.lığından Askerî birlikler için ve Ankara'da gösterilecek yere teslim şartiyle 120.000 adet akümülâtör separatörü kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.Muhammen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.07.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:A.N.KARA» CAN Yazı islerini fiilen idare eden Mesul Müdür:Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.07.1954
  • IHUuel ABONE ŞARTLARI Lr Kr Senelik MM.M.M.H.M.M.42 00 Altı aylık mm.„m m.mm 22 60 Uç aylık 12 00 Bir aylık 4 80 Ecnebi memleketlere iki mislidir.İLAN ŞARTLARİ 2 ve 8 Onct)sayfa sant 4 T.L.4 üncü sayf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.07.1954
  • ellerinizin güzelliği ELİNİZDEDİR Terkibinde krem has selen bulunan PURO Tuvalet Sabunu günlük temizlik İşlerinin elit üzerindeki tahribatını önler ve güzelleştlrlr.»T KÖPOKuO «eH« OKUWO t6 PURO mo dr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.07.1954
  • 1 2 34 5 6 7 8 91011 SOLDAN SAĞA 1—Kulübe,Bir kaç kişilik eşkiya grupu.2 istenen,Sonuna gelirse sayı.3 Bir erkek adı,Hazır.4 Bir renk,Büyük hükümdar iki kelime)5 Kendini ağır sat iki kelime)Erkeğe vaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.07.1954
  • Kınalıada'da yapılacak iddialı karşılaşma Burgaz ile Kınalıada arasındaki ananevi maç yarın saat 17.30 da Burgaz sahasında yapılacaktır.Bu maçta Beyoğiusporlu Surnopulos,Koçsis,Mustafa,Diamandi,Niko v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.07.1954
  • MİLLÎ EKİBİMİZ YARIN SABAH YURDA DÖNÜYOR Hollanda'da yapılacak Ordulararası yarışlar Bugün başlıyacak Enternasyonal Atletizm müsabakalarında takımımızdan iyi dereceler bekleniyor Dünya Ordular arası A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.07.1954
  • G.Saray bugün geliyor Atina'da yaptığı üç maçtan ikisini kaybederek birinde galip gelen G.Saray futbol takımı bugün iki kafile halinde uçakla şehrimize dönecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.07.1954
  • Basketbol sporunda da profesyonelliğe doğru Bu yıl Basketbolde transfer futbola nazaran,belki daha fazla değil,lâkin daha canlı ve hareketli oldu.Her geçen sene biraz daha yayılmak ve genişlemek istid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.07.1954
  • FIRINCILARA İLAN istanbul Vali ve Belediye Reis Vekilliğinden:İktisat ve Ticaret Vekâletinin emirleri mucibince aşağıdaki şerait dairesinde keyfiyet alâkadarlara ilân olunur.1 1/8/1954 tarihinden itib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.07.1954
  • M.M.V.2.No lu Satın Alma Ko.Bşk.lığından Ankara Askerî birlikler için Ankara'da gösterilen yere teslim şartiyle 4 kalem akümülâtör ham malzemesi kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.Muhammen bedeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.07.1954
  • Gayri Menkul Satış İlânı İstanbul İkinci İcra Memurluğundan:954/437 Hissedarları arasında taksimi kabil olmadığından paraya çevrilmesi yolu ile şuyuunun giderilmesine karar verilen,tapu kaydına nazara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.07.1954
  • Bakırköy Sulh Hukuk Hakimliğinden 54/339 Bakırköy Ebuzziya caddesi 12 numarada oturan Mehmet kızı Sadberk Oncelmene aynı yerde oturan kocası Mehmet Remzi Oncelmen Medeni Kanunun 355 inci maddesine tev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.07.1954
  • İst.Borsasının 30/7/1954 «atları 1 Sterlin 100 Dolar 100 Liret 100 isviçre Frangı 100 Florin 100 Drahmi 100 Çekoslovak Kur.100 isveç Kur.%7 FAİZLİ TAHVİLLER ESHAM VE TAHVİLAT Sivas Erzurum I 1943 Slva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.07.1954
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Şarkılar Mefharet Yıldırım Özel Pl.13.45 Cumartesi konseri Pl.14.15 Dans müziği Pl.14.30 Saz eserleri Nubar Tekyay,Ercüment Batanay 14.50 Haftanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4